<link>https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/larande-exempel-/sarskild-sarbarhet-larande-exempel</link> <description /> <item> <title>Utsatta för människohandel får vård på hälsocentral https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/larande-exempel-/sarskild-sarbarhet-larande-exempel?tarContentId=1048492&rssTarget=992100&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232838&newsListSiteNodeId=232838&showLeadIn=true <p>Bj&ouml;rkn&auml;s h&auml;lsocentral i Boden m&ouml;ter patienter som har varit utsatta f&ouml;r prostitution och m&auml;nniskohandel. Genom en n&auml;ra samverkan med regionkoordinatorerna slussas patienterna till flyktingmedicinska enheten f&ouml;r specialistv&aring;rd.</p> <figure class="image-captioned"><img alt="Maria Andersson som har uppsatt hår, klädd i svart tröja med mönster på. Hon sitter vid ett skrivbord." src="/digitalAssets/1048/c_1048492-l_3-k_maria-andersson-boden-20230113-7245.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Maria Andersson &auml;r h&auml;lso- och sjukv&aring;rdskurator vid h&auml;lsocentralen i Boden. Foto: Mats Engfors</figcaption> </figure> Fri, 20 Jan 2023 10:54:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/larande-exempel-/sarskild-sarbarhet-larande-exempel?tarContentId=1048492&rssTarget=992100&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232838&newsListSiteNodeId=232838&showLeadIn=true 2023-01-20T10:54:00Z Nyanställda i vården utbildas om våldsutsatthet https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/larande-exempel-/sarskild-sarbarhet-larande-exempel?tarContentId=992138&rssTarget=992100&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232838&newsListSiteNodeId=232838&showLeadIn=true <p>P&aring; avdelningen f&ouml;r geriatrisk och neurologisk rehabilitering p&aring; Akademiska sjukhuset i Uppsala f&aring;r alla nya medarbetare g&aring; NCK:s webbaserade introduktionskurs om v&aring;ld, sedan ett &aring;r tillbaka.<br /> &ndash;&nbsp;Det &auml;r den mest intressanta kursen f&ouml;r nyanst&auml;llda, s&auml;ger Hanna Barck som jobbar som fysioterapeut.</p> <figure class="image-captioned"><img alt="Hanna Barck som är fysioterapeut på en geriatrikavdelning i Tierp." src="/digitalAssets/992/c_992138-l_3-k_paramedicinhanna_630px.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Hanna Barck arbetar som fysioterapeut p&aring; en geriatrikavdelning i Tierp. Foto: Mikael Wallerstedt.</figcaption> </figure> <p></p> Mon, 02 Dec 2019 10:46:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/larande-exempel-/sarskild-sarbarhet-larande-exempel?tarContentId=992138&rssTarget=992100&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232838&newsListSiteNodeId=232838&showLeadIn=true 2019-12-02T10:46:00Z