<link>https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/larande-exempel-/att-stalla-fragor-om-vald-larande-exempel</link> <description /> <item> <title>SEXIT – en metod för att identifiera vålds- och sexuellt riskutsatta unga https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/larande-exempel-/att-stalla-fragor-om-vald-larande-exempel?tarContentId=1064060&rssTarget=992088&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232830&newsListSiteNodeId=232830&showLeadIn=true <p>Metoden SEXIT underl&auml;ttar samtal om riskbeteende och utsatthet av v&aring;ld bland ungdomar. Fr&aring;geformul&auml;ret har gett ny dimension p&aring; h&auml;lsosamtalet och visar eleverna att skolans skolh&auml;lsov&aring;rd &auml;r en trygg plats f&ouml;r att prata om sv&aring;ra fr&aring;gor och upplevelser.</p> <figure class="image-captioned image-left"><img alt="Kristin Björfelt, skolsköterska" src="/digitalAssets/1064/c_1064060-l_3-k_kristin_bjorfelt_630.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Kristin Bj&ouml;rfelt, skolsk&ouml;terska p&aring; Sj&ouml;lins gymnasium, barnsjuksk&ouml;terska och psykiatrisjuksk&ouml;terska.<br /> Foto: Jonas Thorleifsson.</figcaption> </figure> <p></p> Thu, 29 Jun 2023 11:39:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/larande-exempel-/att-stalla-fragor-om-vald-larande-exempel?tarContentId=1064060&rssTarget=992088&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232830&newsListSiteNodeId=232830&showLeadIn=true 2023-06-29T11:39:00Z Så kan fysioterapeuter upptäcka våld https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/larande-exempel-/att-stalla-fragor-om-vald-larande-exempel?tarContentId=1022494&rssTarget=992088&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232830&newsListSiteNodeId=232830&showLeadIn=true <p>Anna-Greta Elfstr&ouml;m Olsson arbetar som fysioterapeut inom prim&auml;rv&aring;rden i Sandviken. Hon tr&auml;ffar ofta patienter som har varit utsatta f&ouml;r v&aring;ld och &auml;r van vid att vara uppm&auml;rksam p&aring; tecken p&aring; v&aring;ldsutsatthet.</p> <figure class="image-captioned image-left"><img alt="Anna-Greta Elfström Olsson Anna-Greta Elfström Olsson som arbetar som fysioterapeut inom primärvården i Sandviken" src="/digitalAssets/1022/c_1022494-l_3-k_anna-greta630pxl.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Foto: Pernilla Wahlman</figcaption> </figure> Tue, 22 Oct 2019 08:44:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/larande-exempel-/att-stalla-fragor-om-vald-larande-exempel?tarContentId=1022494&rssTarget=992088&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232830&newsListSiteNodeId=232830&showLeadIn=true 2019-10-22T08:44:00Z Frågor om våld ställs på Sophiahemmet Rehab Center https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/larande-exempel-/att-stalla-fragor-om-vald-larande-exempel?tarContentId=992160&rssTarget=992088&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232830&newsListSiteNodeId=232830&showLeadIn=true <p>Klienter som kommer till Sophiahemmet&nbsp;Rehab Center i Stockholm och G&ouml;teborg b&ouml;r numera f&aring; fr&aring;gor om utsatthet f&ouml;r v&aring;ld vid f&ouml;rsta bes&ouml;ket. Sedan h&ouml;sten 2020 finns en rekommendation f&ouml;r de anst&auml;llda om att fr&aring;gorna ska st&auml;llas p&aring; rutin. I slutet av &aring;ret ska arbetet f&ouml;ljas upp.</p> Thu, 04 Nov 2021 13:51:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/larande-exempel-/att-stalla-fragor-om-vald-larande-exempel?tarContentId=992160&rssTarget=992088&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232830&newsListSiteNodeId=232830&showLeadIn=true 2021-11-04T13:51:00Z Folktandvården i Uppsala frågar patienter om våld https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/larande-exempel-/att-stalla-fragor-om-vald-larande-exempel?tarContentId=992156&rssTarget=992088&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232830&newsListSiteNodeId=232830&showLeadIn=true <p>Folktandv&aring;rden i Region Uppsala har utbildat alla medarbetare om utsatthet f&ouml;r v&aring;ld. Totalt 600 personer har g&aring;tt &rdquo;Webbkurs om v&aring;ld&rdquo; under v&aring;ren 2021 och nu kan samtliga vuxna patienter f&aring; fr&aring;gor om v&aring;ldsutsatthet. Satsningen &auml;r en del av regionens nollvision f&ouml;r v&aring;ld i n&auml;ra relation.</p> <p></p> Thu, 14 Oct 2021 13:53:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/larande-exempel-/att-stalla-fragor-om-vald-larande-exempel?tarContentId=992156&rssTarget=992088&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232830&newsListSiteNodeId=232830&showLeadIn=true 2021-10-14T13:53:00Z Allt fler studenter går webbkursen https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/larande-exempel-/att-stalla-fragor-om-vald-larande-exempel?tarContentId=992152&rssTarget=992088&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232830&newsListSiteNodeId=232830&showLeadIn=true <p><strong>Antalet studenter som genomf&ouml;rt webbkursen om v&aring;ld har &ouml;kat stadigt</strong><strong>&nbsp;de senaste &aring;ren.</strong>&nbsp;<strong>Hittills har fler &auml;n 9 600 studenter genomf&ouml;rt kursen.</strong></p> Mon, 30 Aug 2021 14:25:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/larande-exempel-/att-stalla-fragor-om-vald-larande-exempel?tarContentId=992152&rssTarget=992088&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232830&newsListSiteNodeId=232830&showLeadIn=true 2021-08-30T14:25:00Z ”Våld mot mamman innebär en risk för barnens hälsa” https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/larande-exempel-/att-stalla-fragor-om-vald-larande-exempel?tarContentId=992150&rssTarget=992088&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232830&newsListSiteNodeId=232830&showLeadIn=true <p>Barnh&auml;lsov&aring;rden, BHV, i Region &Ouml;rebro l&auml;n och Region V&auml;rmland st&auml;ller fr&aring;gor om utsatthet f&ouml;r v&aring;ld p&aring; rutin till alla mammor. Regionerna har arbetat strategiskt f&ouml;r att &auml;ven n&aring; fler kvinnor med annan etnisk bakgrund &auml;n svensk.</p> Wed, 28 Apr 2021 13:54:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/larande-exempel-/att-stalla-fragor-om-vald-larande-exempel?tarContentId=992150&rssTarget=992088&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232830&newsListSiteNodeId=232830&showLeadIn=true 2021-04-28T13:54:00Z Folktandvården frågar personal om våld inför hemarbete https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/larande-exempel-/att-stalla-fragor-om-vald-larande-exempel?tarContentId=992146&rssTarget=992088&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232830&newsListSiteNodeId=232830&showLeadIn=true <p>M&aring;nga anst&auml;llda arbetar hemifr&aring;n under coronapandemin i enlighet med de r&aring;d som Folkh&auml;lsomyndigheten har gett. Men att sitta hemma inneb&auml;r en f&ouml;r&auml;ndrad arbetsmilj&ouml; och risk f&ouml;r isolering. P&aring; Folktandv&aring;rdens kansli i Region V&auml;sternorrland har de anst&auml;llda svarat p&aring; fr&aring;gor, bland annat om det finns n&aring;got som g&ouml;r att de inte kan arbeta hemifr&aring;n.</p> Thu, 11 Jun 2020 14:32:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/larande-exempel-/att-stalla-fragor-om-vald-larande-exempel?tarContentId=992146&rssTarget=992088&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232830&newsListSiteNodeId=232830&showLeadIn=true 2020-06-11T14:32:00Z Familjecentralen frågar om våld efter kurs https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/larande-exempel-/att-stalla-fragor-om-vald-larande-exempel?tarContentId=992144&rssTarget=992088&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232830&newsListSiteNodeId=232830&showLeadIn=true <p>Hela personalstyrkan p&aring; familjecentralen i B&aring;lsta i H&aring;bo kommun har g&aring;tt Webbkurs om v&aring;ld. Gruppen best&aring;r av olika professioner vilket berikade utbildningen, enligt initiativtagare Hanna Eklund som &auml;r barnmorska och samordnare f&ouml;r verksamheten.&nbsp;&nbsp;<img alt="Hanna Eklund som är barnmorska och samordnare på Familjecentralen i Bålsta" src="/digitalAssets/992/c_992144-l_3-k_hanna_eklund_630-pxl-img_4106.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> Wed, 05 Feb 2020 15:50:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/larande-exempel-/att-stalla-fragor-om-vald-larande-exempel?tarContentId=992144&rssTarget=992088&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232830&newsListSiteNodeId=232830&showLeadIn=true 2020-02-05T15:50:00Z Kommunal hemsjukvård spelar viktig roll för våldsutsatta https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/larande-exempel-/att-stalla-fragor-om-vald-larande-exempel?tarContentId=992134&rssTarget=992088&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232830&newsListSiteNodeId=232830&showLeadIn=true <p>Den kommunala hemsjukv&aring;rden har stora m&ouml;jligheter att uppt&auml;cka v&aring;ldsutsatthet. Sjuksk&ouml;terskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter m&ouml;ter patienter i hemmen och kan d&auml;rmed f&aring; vetskap om v&aring;ld som ingen annan f&aring;tt reda p&aring; tidigare.</p> Wed, 16 Oct 2019 10:55:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/larande-exempel-/att-stalla-fragor-om-vald-larande-exempel?tarContentId=992134&rssTarget=992088&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232830&newsListSiteNodeId=232830&showLeadIn=true 2019-10-16T10:55:00Z Kirurgavdelningens personal utbildas om våld https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/larande-exempel-/att-stalla-fragor-om-vald-larande-exempel?tarContentId=992130&rssTarget=992088&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232830&newsListSiteNodeId=232830&showLeadIn=true <p>Kirurgavdelningen 65B p&aring; Akademiska sjukhuset i Uppsala har utbildat hela personalstyrkan om v&aring;ld i n&auml;ra relationer. Till utbildningen anv&auml;ndes NCK:s material som delats ut till samtliga chefer p&aring; sjukhuset.</p> <p></p> <figure class="image-captioned"><img alt="Michaela Tollin och Carina Vennström som arbetar på kirurgavdelningen på Akademiska sjukhuset" src="/digitalAssets/992/c_992130-l_3-k_kirurgen_630pxl_004.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Michaela Tollin och Carina Vennstr&ouml;m fr&aring;n kirurgen tittar igenom materialet i den l&aring;da som delats ut av NCK. Foto: Staffan Claesson</figcaption> </figure> Mon, 04 Mar 2019 09:55:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/larande-exempel-/att-stalla-fragor-om-vald-larande-exempel?tarContentId=992130&rssTarget=992088&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232830&newsListSiteNodeId=232830&showLeadIn=true 2019-03-04T09:55:00Z Goda möjligheter fråga om våld i ambulansen https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/larande-exempel-/att-stalla-fragor-om-vald-larande-exempel?tarContentId=992122&rssTarget=992088&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232830&newsListSiteNodeId=232830&showLeadIn=true <p>Ambulansen &auml;r ett slutet rum d&auml;r personalen har goda m&ouml;jligheter att st&auml;lla fr&aring;gor om v&aring;ld. Det &auml;r n&aring;got som Lena Kastbom, ambulanssjuksk&ouml;terska vid L&auml;nssjukhuset i Sundsvall, drar nytta av. Sedan n&aring;got &aring;r tillbaka st&auml;ller hon fr&aring;gor om v&aring;ld rutinm&auml;ssigt till kvinnliga patienter och har f&aring;tt i uppdrag att ta fram lokala rutiner f&ouml;r ambulansen i V&auml;sternorrland.</p> <figure class="image-captioned"><img alt="Lena Kastbom som är ambulanssjuksköterska, visar ett kort med numret till Kvinnofridslinjen." src="/digitalAssets/992/c_992122-l_3-k_lenainneiambulansen630pxl.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Lena Kastbom, ambulanssjuksk&ouml;terska, drar nytta av ambulansens slutna rum f&ouml;r att st&auml;lla fr&aring;gor om v&aring;ld. Hon har alltid med sig kort till st&ouml;dtelefonen Kvinnofridslinjen. Foto: Mattias Forssell</figcaption> </figure> Thu, 20 Sep 2018 07:13:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/larande-exempel-/att-stalla-fragor-om-vald-larande-exempel?tarContentId=992122&rssTarget=992088&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232830&newsListSiteNodeId=232830&showLeadIn=true 2018-09-20T07:13:00Z Mödravården ställer frågor om våld till alla https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/larande-exempel-/att-stalla-fragor-om-vald-larande-exempel?tarContentId=992116&rssTarget=992088&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232830&newsListSiteNodeId=232830&showLeadIn=true <p>Fler fr&aring;gor om v&aring;ld kommer att st&auml;llas rutinm&auml;ssigt till patienterna om resultaten f&ouml;ljs upp. Det menar Anneli Karl&eacute;n, samordningsbarnmorska i Halland. Hon tror att redovisningen i det nationella graviditetsregistret spelat en stor roll f&ouml;r m&ouml;drav&aring;rdens framg&aring;ngar. Men trots att n&auml;ra 90 procent av alla kvinnor fick fr&aring;gor om v&aring;ld under sin graviditet i Halland 2016 &auml;r hon inte n&ouml;jd.</p> <figure class="image-captioned"><img alt="Två barnmorskor som diskuterar vid datorn" src="/digitalAssets/992/c_992116-l_3-k_hallandexempel630pxla.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Annika Carlsson och Kristina Johansson &auml;r barnmorskor vid Kvinnoh&auml;lsov&aring;rden i Varberg. Foto: Jonas Arneson</figcaption> </figure> Tue, 09 Jan 2018 13:01:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/larande-exempel-/att-stalla-fragor-om-vald-larande-exempel?tarContentId=992116&rssTarget=992088&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232830&newsListSiteNodeId=232830&showLeadIn=true 2018-01-09T13:01:00Z Kunskapslyft om våld på BUP i Östersund https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/larande-exempel-/att-stalla-fragor-om-vald-larande-exempel?tarContentId=992112&rssTarget=992088&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232830&newsListSiteNodeId=232830&showLeadIn=true <p>V&aring;ren 2017 blev Ann Bj&ouml;rch erbjuden den sista platsen p&aring; en kursledarutbildning om&nbsp;webbkursen om v&aring;ld. Sedan dess har alla 80 anst&auml;llda p&aring; hennes arbetsplats, barn- och ungdomspsykiatrin i J&auml;mtland/H&auml;rjedalen, gjort webbkursen. Dessutom har samtliga team f&aring;tt en uppf&ouml;ljande utbildning.&nbsp;</p> <figure class="image-captioned"><img alt="Ann Björch som kurator på BUP i Östersund i en korridor med fotografier på barn i bakgrunden." src="/digitalAssets/992/c_992112-l_3-k_ann-bjorch-breddareawebbny630pxl.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Ann Bj&ouml;rch, kurator p&aring; BUP, var den som drog ig&aring;ng utbildningssatsningen bland personalen.</figcaption> </figure> Mon, 08 Jan 2018 08:36:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/larande-exempel-/att-stalla-fragor-om-vald-larande-exempel?tarContentId=992112&rssTarget=992088&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232830&newsListSiteNodeId=232830&showLeadIn=true 2018-01-08T08:36:00Z Mångårig erfarenhet av att fråga gravida i Uppsala https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/larande-exempel-/att-stalla-fragor-om-vald-larande-exempel?tarContentId=992104&rssTarget=992088&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232830&newsListSiteNodeId=232830&showLeadIn=true <p>I Region Uppsala har fr&aring;gor om v&aring;ld varit en del av vardagsarbetet f&ouml;r barnmorskorna sedan slutet av 1990-talet. Alla gravida ska n&aring;gon g&aring;ng under kontakten med m&ouml;drah&auml;lsov&aring;rden f&aring; fr&aring;gan om de har varit utsatta f&ouml;r v&aring;ld.</p> <figure class="image-captioned"><img alt="Foto på Lena Axén, samordningsbarnmorska i Region Uppsala" src="/digitalAssets/992/c_992104-l_3-k_lena-axen630pxl.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Lena Ax&eacute;n &auml;r samordningsbarnmorska i Region Uppsala sedan 2012.</figcaption> </figure> Wed, 20 Sep 2017 12:08:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/larande-exempel-/att-stalla-fragor-om-vald-larande-exempel?tarContentId=992104&rssTarget=992088&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232830&newsListSiteNodeId=232830&showLeadIn=true 2017-09-20T12:08:00Z