<link>https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-forebyggande-larande-exempel</link> <description /> <item> <title>Klippans kommun satsar på våldsprevention https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-forebyggande-larande-exempel?tarContentId=1002414&rssTarget=989932&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232376&newsListSiteNodeId=232376&showLeadIn=true <p>Anst&auml;llda inom socialtj&auml;nsten i Klippans kommun b&ouml;rjade runt 2018 notera ett allt st&ouml;rre antal &auml;renden som handlade om utsatthet f&ouml;r v&aring;ld. Samtidigt kom rapporter fr&aring;n skolor om att v&aring;ldet bland elever hade &ouml;kat. Det fick socialsekreterarna Clara Svensson och Sara Nylander att reagera. En kartl&auml;ggning gjordes och nu driver de b&aring;da projektet &rdquo;Klippan fritt fr&aring;n v&aring;ld&rdquo; med syfte att f&ouml;rebygga v&aring;ld.&nbsp;</p> <figure class="image-captioned"><img alt="Clara Svensson och Sara Nylander som sitter vid ett bord framför en bärbar dator i ett rum med en tapet i fonden med en skog. " src="/digitalAssets/1002/c_1002414-l_3-k_clara-svensson-och-sara-nylander-klippan-630pxl.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Clara Svensson och Sara Nylander &auml;r projektledare f&ouml;r Klippans kommuns projekt Klippan fritt fr&aring;n v&aring;ld. Foto: Klippans kommun</figcaption> </figure> Mon, 07 Mar 2022 13:54:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-forebyggande-larande-exempel?tarContentId=1002414&rssTarget=989932&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232376&newsListSiteNodeId=232376&showLeadIn=true 2022-03-07T13:54:00Z ”Våldet måste polisanmälas” https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-forebyggande-larande-exempel?tarContentId=991686&rssTarget=989932&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232376&newsListSiteNodeId=232376&showLeadIn=true <p>&ndash; Tack vare utbildningen har jag insett hur mycket v&aring;ld som f&ouml;rekommer bland eleverna. V&aring;ldet ska polisanm&auml;las och inte bara hanteras internt p&aring; skolan. Det s&auml;ger skolkurator Linda Haag Pannas som g&aring;tt utbildningen om v&aring;ld i ungas n&auml;ra relationer som&nbsp;genomf&ouml;rts av f&auml;ltsekreterarna i M&ouml;lndals stad.&nbsp;</p> <p><img alt="Linda Haag Pannas som är skolkurator i Mölndal står på en skolgård med tre ungdomar." src="/digitalAssets/991/c_991686-l_3-k_molndal-linda_pannas2_630pxl.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p></p> Fri, 21 Aug 2020 12:25:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-forebyggande-larande-exempel?tarContentId=991686&rssTarget=989932&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232376&newsListSiteNodeId=232376&showLeadIn=true 2020-08-21T12:25:00Z Mölndals skolor och fritids utbildas om våld https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-forebyggande-larande-exempel?tarContentId=991684&rssTarget=989932&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232376&newsListSiteNodeId=232376&showLeadIn=true <p>Socialtj&auml;nstens f&auml;ltsekreterare i M&ouml;lndals stad har utbildat skol- och fritidspersonal om v&aring;ld i ungas n&auml;ra relationer. F&ouml;r att n&aring; ut brett med utbildningen kontaktade man skolf&ouml;rvaltningen som gav klartecken. Tanken &auml;r nu att personalen ska skapa kompetensteam mot v&aring;ld p&aring; skolorna och p&aring; fritidsg&aring;rdarna.<img alt="Webbutbildning i Mölndal om våld i ungas nära relationer" src="/digitalAssets/991/c_991684-l_3-k_molndal-utbildning-630-pxl.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> Fri, 21 Aug 2020 11:17:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-forebyggande-larande-exempel?tarContentId=991684&rssTarget=989932&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232376&newsListSiteNodeId=232376&showLeadIn=true 2020-08-21T11:17:00Z Härnösands kommun har antagit nollvision mot våld https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-forebyggande-larande-exempel?tarContentId=991668&rssTarget=989932&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232376&newsListSiteNodeId=232376&showLeadIn=true <p>H&auml;rn&ouml;sands kommun har fattat beslut om en nollvision mot v&aring;ld i n&auml;ra relation. Det betyder att kommunen nu satsar brett p&aring; att arbeta mot v&aring;ld.&nbsp;&nbsp;</p> Wed, 13 May 2020 07:54:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-forebyggande-larande-exempel?tarContentId=991668&rssTarget=989932&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232376&newsListSiteNodeId=232376&showLeadIn=true 2020-05-13T07:54:00Z Alla kommunanställda går webbkurs om våld https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-forebyggande-larande-exempel?tarContentId=990954&rssTarget=989932&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232376&newsListSiteNodeId=232376&showLeadIn=true <p>Trygghet och j&auml;mst&auml;lldhet &auml;r prioriterade omr&aring;den i Norrt&auml;lje kommun. Politikerna har d&auml;rf&ouml;r beslutat att alla medarbetare inom kommunen ska ha grundl&auml;ggande kunskap om v&aring;ld i n&auml;ra relation och i utbildningen anv&auml;nds webbkurs om v&aring;ld.</p> Thu, 06 Dec 2018 15:24:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-forebyggande-larande-exempel?tarContentId=990954&rssTarget=989932&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232376&newsListSiteNodeId=232376&showLeadIn=true 2018-12-06T15:24:00Z Borås satsar för att förebygga våldet https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-forebyggande-larande-exempel?tarContentId=990910&rssTarget=989932&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232376&newsListSiteNodeId=232376&showLeadIn=true <p>Ett s&auml;tt att f&ouml;rebygga v&aring;ld &auml;r att stoppa det lindrigare v&aring;ldet innan det hinner leda till gr&ouml;vre v&aring;ld. I Bor&aring;s satsar man extra resurser i ett projekt f&ouml;r att ge barn, unga och vuxna verktyg f&ouml;r att ingripa n&auml;r n&aring;gon uts&auml;tts.&nbsp;</p> Mon, 16 Oct 2017 14:03:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-forebyggande-larande-exempel?tarContentId=990910&rssTarget=989932&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232376&newsListSiteNodeId=232376&showLeadIn=true 2017-10-16T14:03:00Z Med ökad kunskap bygger de bort våld https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-forebyggande-larande-exempel?tarContentId=990896&rssTarget=989932&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232376&newsListSiteNodeId=232376&showLeadIn=true <p>F&ouml;r barnens b&auml;sta &auml;r det n&ouml;dv&auml;ndigt att vi vuxna kan ha en dialog om kulturella likheter och olikheter utan att fastna i r&auml;dsla eller f&ouml;rdomar. Det &auml;r en av tankarna bakom &rdquo;Bygga broar&rdquo;; ett hyllat arbetss&auml;tt f&ouml;r att fr&auml;mja integration och f&ouml;rebygga hedersrelaterat v&aring;ld och f&ouml;rtryck.&nbsp;</p> Wed, 26 Apr 2017 08:37:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-forebyggande-larande-exempel?tarContentId=990896&rssTarget=989932&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232376&newsListSiteNodeId=232376&showLeadIn=true 2017-04-26T08:37:00Z Kommun satsar på att förebygga våld i skolan https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-forebyggande-larande-exempel?tarContentId=989938&rssTarget=989932&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232376&newsListSiteNodeId=232376&showLeadIn=true <p>Elevh&auml;lsan i H&ouml;gsby kommun i Kalmar l&auml;n genomf&ouml;r tillsammans med rektorer, pedagoger och annan skolpersonal en stor satsning p&aring; att f&ouml;rebygga v&aring;ld i de kommunala skolorna. De f&ouml;rebyggande insatserna v&auml;nder sig till elever fr&aring;n f&ouml;rskolan till och med h&ouml;gstadiet.</p> <figure class="image-captioned"><img alt="Charlotte Lindgren och Josefin Boman i en skolkorridor med röda skåp." src="/digitalAssets/989/c_989938-l_3-k_hogsby_froviskolan_5-630pxl.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Charlotte Lindgren &auml;r verksamhetschef p&aring; Elevh&auml;lsan i H&ouml;gsby. Josefin Boman &auml;r kurator. Foto:&nbsp;Kristina Wir&eacute;n</figcaption> </figure> Fri, 26 Nov 2021 13:12:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-forebyggande-larande-exempel?tarContentId=989938&rssTarget=989932&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232376&newsListSiteNodeId=232376&showLeadIn=true 2021-11-26T13:12:00Z ”Länsstyrelsen stöttar skolor i arbetet mot våld” https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-forebyggande-larande-exempel?tarContentId=989936&rssTarget=989932&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232376&newsListSiteNodeId=232376&showLeadIn=true <p>Agnes Mitsialos &auml;r utvecklingsledare f&ouml;r omr&aring;det m&auml;ns v&aring;ld mot kvinnor vid Enheten f&ouml;r social h&aring;llbarhet p&aring; L&auml;nsstyrelsen Kalmar l&auml;n. V&aring;ldsf&ouml;rebyggande arbete &auml;r ett prioriterat arbete i de uppdrag som l&auml;nsstyrelserna f&aring;r fr&aring;n regeringen.&nbsp;&nbsp;</p> Mon, 29 Nov 2021 14:15:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-forebyggande-larande-exempel?tarContentId=989936&rssTarget=989932&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232376&newsListSiteNodeId=232376&showLeadIn=true 2021-11-29T14:15:00Z