<link>https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutovare-larande-exempel</link> <description /> <item> <title>Trygghetens hus i Bollnäs når våldsutövare genom samverkan https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutovare-larande-exempel?tarContentId=1065814&rssTarget=989930&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232374&newsListSiteNodeId=232374&showLeadIn=true <p>I Bolln&auml;s samverkar kommunen och polisen f&ouml;r att f&aring; v&aring;ldsut&ouml;vare att ta emot insatser genom projektet Trygghetens hus. Syftet med projektet &auml;r att skapa goda f&ouml;ruts&auml;ttningar f&ouml;r att uppt&auml;cka och f&ouml;rebygga v&aring;ld i n&auml;ra relationer och hedersrelaterat v&aring;ld och f&ouml;rtryck samt utveckla samverkan mellan myndigheter.</p> <p><img alt="Helena Sundberg från Polisen och Shida Kinuka Karlsson från Bollnäs kommun" src="/digitalAssets/1065/c_1065814-l_3-k_bild-artikel630x-huvudbild.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> Mon, 21 Aug 2023 07:53:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutovare-larande-exempel?tarContentId=1065814&rssTarget=989930&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232374&newsListSiteNodeId=232374&showLeadIn=true 2023-08-21T07:53:00Z Små kommuner i Halland samverkar kring våldsutövare https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutovare-larande-exempel?tarContentId=1037336&rssTarget=989930&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232374&newsListSiteNodeId=232374&showLeadIn=true <p>I Halland samverkar l&auml;nets sex kommuner f&ouml;r att kunna erbjuda v&aring;ldsut&ouml;vare insatser i enlighet med de nya kraven i socialtj&auml;nstlagen. Under v&aring;ren 2023 ska en gruppverksamhet dra ig&aring;ng.</p> <figure class="image-captioned"><img alt="Jana Rodvik och Regina Lindahl som sitter i en soffa som ser ut som en blå stor låda. " src="/digitalAssets/1037/c_1037336-l_3-k_halland-img_5224.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Jana Rodvik och Regina Lindahl &auml;r b&aring;de utvecklingsledare inom RSS Kvinnofrid i Hallands l&auml;n. Foto: Jonas Arneson</figcaption> </figure> <p></p> Wed, 07 Dec 2022 12:45:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutovare-larande-exempel?tarContentId=1037336&rssTarget=989930&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232374&newsListSiteNodeId=232374&showLeadIn=true 2022-12-07T12:45:00Z Kommun motiverar våldsutövare att flytta https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutovare-larande-exempel?tarContentId=1026642&rssTarget=989930&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232374&newsListSiteNodeId=232374&showLeadIn=true <p>J&ouml;nk&ouml;pings kommun arbetar f&ouml;r att den som &auml;r utsatt f&ouml;r v&aring;ld i en n&auml;ra relation ska kunna stanna kvar i den gemensamma bostaden. I st&auml;llet motiveras v&aring;ldsut&ouml;varen att flytta.</p> <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1026/c_1026642-l_3-k_charlotta-holmstrom-jonkoping-630-pxl-img_1941.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Charlotta Holmstr&ouml;m &auml;r f&ouml;rste socialsekreterare vid J&ouml;nk&ouml;pings kommun.&nbsp;</figcaption> </figure> Mon, 19 Sep 2022 14:24:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutovare-larande-exempel?tarContentId=1026642&rssTarget=989930&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232374&newsListSiteNodeId=232374&showLeadIn=true 2022-09-19T14:24:00Z Kommuner testar Kriminalvårdens behandlingsprogram https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutovare-larande-exempel?tarContentId=991710&rssTarget=989930&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232374&newsListSiteNodeId=232374&showLeadIn=true <p>Fyra kommuner har i ett pilotprojekt arbetat med Kriminalv&aring;rdens nya behandlingsprogram f&ouml;r personer som anv&auml;nt v&aring;ld i n&auml;ra relationer.&nbsp;</p> Fri, 11 Jun 2021 11:24:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutovare-larande-exempel?tarContentId=991710&rssTarget=989930&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232374&newsListSiteNodeId=232374&showLeadIn=true 2021-06-11T11:24:00Z Samtal en väg till förändring för våldsutövare https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutovare-larande-exempel?tarContentId=990904&rssTarget=989930&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232374&newsListSiteNodeId=232374&showLeadIn=true <p>Omkring tv&aring; hundra m&auml;n som ut&ouml;vat v&aring;ld eller utsatts f&ouml;r v&aring;ld i n&auml;ra relationer kommer varje &aring;r till behandling p&aring; Kriscentrum mellersta Sk&aring;nes mottagning i Lund. M&aring;let &auml;r att f&ouml;r&ouml;varna ska bryta sitt beteende och ta ansvar f&ouml;r v&aring;ldet.&nbsp; &nbsp;</p> Wed, 13 Sep 2017 14:56:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutovare-larande-exempel?tarContentId=990904&rssTarget=989930&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232374&newsListSiteNodeId=232374&showLeadIn=true 2017-09-13T14:56:00Z Våldsutövare får behandling över nätet https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutovare-larande-exempel?tarContentId=990890&rssTarget=989930&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232374&newsListSiteNodeId=232374&showLeadIn=true <p>Hos Alternativ till v&aring;ld i J&ouml;nk&ouml;ping erbjuds v&aring;ldsut&ouml;vare internetbehandling. H&auml;r behandlas ilska och aggressioner p&aring; ett s&auml;tt som liknar det som anv&auml;nds vid fobier och panik&aring;ngest. Metoden som kallas Ivin har utvecklats tillsammans med Link&ouml;pings universitet.</p> Tue, 10 May 2016 11:04:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutovare-larande-exempel?tarContentId=990890&rssTarget=989930&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232374&newsListSiteNodeId=232374&showLeadIn=true 2016-05-10T11:04:00Z