<link>https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-sarskilt-sarbara-larande-exempel</link> <description /> <item> <title>Kommunen sätter våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning på agendan https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-sarskilt-sarbara-larande-exempel?tarContentId=1071864&rssTarget=989916&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232370&newsListSiteNodeId=232370&showLeadIn=true <p>Sala kommun arbetar systematiskt f&ouml;r att uppm&auml;rksamma v&aring;ldsutsatta.<strong>&nbsp;</strong>Nya rutiner och ett utbildningssystem har tagits fram i en s&auml;rskild satsning p&aring; v&aring;ld i n&auml;ra relationer mot personer med funktionsneds&auml;ttning.&nbsp;</p> <p></p> Mon, 20 Nov 2023 10:29:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-sarskilt-sarbara-larande-exempel?tarContentId=1071864&rssTarget=989916&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232370&newsListSiteNodeId=232370&showLeadIn=true 2023-11-20T10:29:00Z Regionkoordinatorer informerar skolor om sugardejting https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-sarskilt-sarbara-larande-exempel?tarContentId=1019482&rssTarget=989916&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232370&newsListSiteNodeId=232370&showLeadIn=true <p>Regionkoordinatorer mot prostitution och m&auml;nniskohandel i polisens Region Mitt informerar elever och skolpersonal p&aring; h&ouml;gstadieskolor om sexuell exploatering, som till exempel grooming och sugardejting. F&ouml;rel&auml;sningar h&aring;lls ocks&aring; f&ouml;r v&aring;rdnadshavare och politiker.</p> Tue, 14 Jun 2022 09:12:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-sarskilt-sarbara-larande-exempel?tarContentId=1019482&rssTarget=989916&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232370&newsListSiteNodeId=232370&showLeadIn=true 2022-06-14T09:12:00Z Thailändska kvinnor stärks genom ett projekt i samverkan https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-sarskilt-sarbara-larande-exempel?tarContentId=997288&rssTarget=989916&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232370&newsListSiteNodeId=232370&showLeadIn=true <p>Kvinnor fr&aring;n Thailand som arbetar i olika verksamheter i Malm&ouml; stad, som exempelvis p&aring; massagesalonger, l&auml;r sig svenska, att f&ouml;rst&aring; regelsystemet samt om det svenska samh&auml;llet genom projektet ThaiWISE. Projektet har ett tydligt brukarperspektiv, syftet &auml;r att motverka utsatthet och sexuellt utnyttjande genom att st&auml;rka de enskilda individerna.</p> <figure class="image-captioned"><img alt="Panadda Changmanee med långt svart hår som är klädd i vit blus och sitter i en blå soffa. " src="/digitalAssets/997/c_997288-l_3-k_panadda-changwanee-630pxl_dsc2294.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Panadda Changmanee driver projektet ThaiWISE i samverkan med Malm&ouml; stad. Foto: Anna Wahlgren&nbsp;</figcaption> </figure> Mon, 14 Feb 2022 15:02:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-sarskilt-sarbara-larande-exempel?tarContentId=997288&rssTarget=989916&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232370&newsListSiteNodeId=232370&showLeadIn=true 2022-02-14T15:02:00Z Hemtjänsten stöttas i att fråga om våld https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-sarskilt-sarbara-larande-exempel?tarContentId=991054&rssTarget=989916&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232370&newsListSiteNodeId=232370&showLeadIn=true <p>I Finsp&aring;ngs kommun har all personal i hemtj&auml;nsten utbildats om m&auml;ns v&aring;ld mot kvinnor.</p> Fri, 07 Dec 2018 10:38:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-sarskilt-sarbara-larande-exempel?tarContentId=991054&rssTarget=989916&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232370&newsListSiteNodeId=232370&showLeadIn=true 2018-12-07T10:38:00Z Det går att motverka prostitutionen https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-sarskilt-sarbara-larande-exempel?tarContentId=991052&rssTarget=989916&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232370&newsListSiteNodeId=232370&showLeadIn=true <p>N&auml;r tv&aring; kartl&auml;ggningar i Norrland visade p&aring; ett stort utbud av annonser p&aring; webben om sex mot ers&auml;ttning best&auml;mde sig socialtj&auml;nsten och polisen i Ume&aring; f&ouml;r att satsa mot m&auml;nniskohandel och prostitution. Satsningen har redan gett resultat.</p> <p><img alt="Eva Norlin, som är regionkoordinator i polisregion Nord i nätverket Nationellt metodstödsteam mot prostitution och människohandel." src="/digitalAssets/991/c_991052-l_3-k_prostitution_eva_norlin_630pxl_mli3727.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> Fri, 07 Dec 2018 10:21:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-sarskilt-sarbara-larande-exempel?tarContentId=991052&rssTarget=989916&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232370&newsListSiteNodeId=232370&showLeadIn=true 2018-12-07T10:21:00Z "Nu kan jag agera för äldre som är utsatta" https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-sarskilt-sarbara-larande-exempel?tarContentId=990952&rssTarget=989916&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232370&newsListSiteNodeId=232370&showLeadIn=true <p>Medarbetare inom hemtj&auml;nsten p&aring; Gotland vet i dag hur de ska agera om de misst&auml;nker att en brukare &auml;r utsatt f&ouml;r v&aring;ld. Anette Malmqvist &auml;r undersk&ouml;terska och st&auml;ller ofta fr&aring;gor om v&aring;ld.</p> <figure class="image-captioned"><img alt="Anette Malmqvist i Fårösund som arbetar i hemtjänsten." src="/digitalAssets/990/c_990952-l_3-k_-ldre_gotland_anette_malmqvist630pxl6x7a9525.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Anette Malmqvist &auml;r undersk&ouml;terska och arbetar i hemtj&auml;nsten i F&aring;r&ouml;sund. Foto: Jesper Hammarlund</figcaption> </figure> Fri, 07 Dec 2018 12:00:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-sarskilt-sarbara-larande-exempel?tarContentId=990952&rssTarget=989916&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232370&newsListSiteNodeId=232370&showLeadIn=true 2018-12-07T12:00:00Z Framgång med program för personer med funktionsvariationer https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-sarskilt-sarbara-larande-exempel?tarContentId=990950&rssTarget=989916&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232370&newsListSiteNodeId=232370&showLeadIn=true <p>&ndash; Om n&aring;gon kommer f&ouml;r n&auml;ra mig nu s&auml;tter jag upp en hand och s&auml;ger stopp. Det har jag l&auml;rt mig p&aring; VIP, s&auml;ger Jenny Lund Eriksson och h&aring;ller upp en hand framf&ouml;r sig. Tillsammans med Sussi Johansson har hon g&aring;tt Eskilstuna kommuns VIP-program f&ouml;r personer med intellektuella eller psykiska funktionsvariationer.</p> <figure class="image-captioned"><img alt="Jenny Lund Eriksson och Sussi Johansson som har gått VIP-programmet i Eskilstuna för personer med funktionsvariationer." src="/digitalAssets/990/c_990950-l_3-k_vip_jenny_sussi_630pxl1896.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Sussi Johansson och Jenny Lund Eriksson visar hur k&auml;nslocirkeln fungerar. Foto: Johan Bokstr&ouml;m</figcaption> </figure> Thu, 06 Dec 2018 15:36:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-sarskilt-sarbara-larande-exempel?tarContentId=990950&rssTarget=989916&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232370&newsListSiteNodeId=232370&showLeadIn=true 2018-12-06T15:36:00Z Utsattheten minskar när självkänslan stärks https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-sarskilt-sarbara-larande-exempel?tarContentId=990894&rssTarget=989916&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232370&newsListSiteNodeId=232370&showLeadIn=true <p>En deltagare skaffade eget bankkort. En annan bytte god man, och flera tog sig ur d&aring;liga relationer. Det var n&aring;gra av resultaten efter att personer med funktionsneds&auml;ttning i Eskilstuna kommun deltagit i det s&aring; kallade VIP-programmet. M&aring;ls&auml;ttningen &auml;r att minska utsattheten f&ouml;r v&aring;ld genom st&auml;rkt sj&auml;lvk&auml;nsla.</p> <figure class="image-captioned"><img alt="Karin Larsson, Åsa Johansson och Melinda Andersson som föreläser om Eskilstuna kommuns VIP-program för personer med funktionsvariation" src="/digitalAssets/990/c_990894-l_3-k_vip-bild.630pxl.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Karin Larsson, &Aring;sa Johansson och Melinda&nbsp;Andersson f&ouml;rel&auml;ser om Eskilstuna kommuns VIP-program.</figcaption> </figure> Tue, 30 Aug 2016 12:31:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-sarskilt-sarbara-larande-exempel?tarContentId=990894&rssTarget=989916&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232370&newsListSiteNodeId=232370&showLeadIn=true 2016-08-30T12:31:00Z Vardagsmötet nyckel till att upptäcka våld mot äldre https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-sarskilt-sarbara-larande-exempel?tarContentId=990888&rssTarget=989916&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232370&newsListSiteNodeId=232370&showLeadIn=true <p>&Auml;ldre kvinnor och m&auml;n &auml;r en grupp som l&auml;tt kan falla utanf&ouml;r kommunernas ordinarie arbete mot v&aring;ld. Region Gotland har under flera &aring;r satsat p&aring; att f&ouml;rb&auml;ttra st&ouml;det till gruppen. Under &aring;ren 2010 till 2013 genomf&ouml;rdes ett projekt d&auml;r 2 000 anst&auml;llda utbildades om v&aring;ld i n&auml;ra relationer och en intern st&ouml;dstruktur utvecklades. Nu&nbsp;har projektet inf&ouml;rlivats i den ordinarie verksamheten.</p> Fri, 11 Mar 2016 12:12:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-sarskilt-sarbara-larande-exempel?tarContentId=990888&rssTarget=989916&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232370&newsListSiteNodeId=232370&showLeadIn=true 2016-03-11T12:12:00Z Fokus på kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-sarskilt-sarbara-larande-exempel?tarContentId=990878&rssTarget=989916&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232370&newsListSiteNodeId=232370&showLeadIn=true <p>Kvinnor med intellektuell funktionsneds&auml;ttning &auml;r en grupp som ofta gl&ouml;ms bort i arbetet med v&aring;ld i n&auml;ra relationer. Det s&auml;ger Anna Fridell, utvecklingsledare p&aring; vuxenf&ouml;rvaltningen i Eskilstuna kommun. I kommunens kommande handlingsplan f&ouml;r arbetet mot v&aring;ld mot kvinnor lyfts gruppen s&auml;rskilt fram.</p> Tue, 16 Sep 2014 09:54:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-sarskilt-sarbara-larande-exempel?tarContentId=990878&rssTarget=989916&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232370&newsListSiteNodeId=232370&showLeadIn=true 2014-09-16T09:54:00Z Norrlandslän samarbetar mot prostitution https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-sarskilt-sarbara-larande-exempel?tarContentId=989922&rssTarget=989916&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232370&newsListSiteNodeId=232370&showLeadIn=true <p>Prostitutionen &auml;r utbredd &auml;ven p&aring; mindre orter i landet. Det visar kartl&auml;ggningar av annonser p&aring; n&auml;tet som erbjuder sex mot ers&auml;ttning i norra Sverige.&nbsp;</p> Mon, 08 Feb 2021 09:01:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-sarskilt-sarbara-larande-exempel?tarContentId=989922&rssTarget=989916&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232370&newsListSiteNodeId=232370&showLeadIn=true 2021-02-08T09:01:00Z Program för funktionsnedsatta lyfter samtal om samtycke https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-sarskilt-sarbara-larande-exempel?tarContentId=989920&rssTarget=989916&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232370&newsListSiteNodeId=232370&showLeadIn=true <p>Den unga kvinnan Afsoon &aring;ker f&auml;rdtj&auml;nst. Under resan uts&auml;tter chauff&ouml;ren henne f&ouml;r sexuellt v&aring;ld. H&auml;ndelsen &auml;r fiktiv och utspelar sig i en film. Filmen visas f&ouml;r deltagarna i Eskilstuna kommuns VIP-program f&ouml;r unga och vuxna med funktionsneds&auml;ttning inf&ouml;r ett samtal om samtycke, sexualitet och v&aring;ld som &auml;r en ny del i programmet.</p> Tue, 23 Mar 2021 14:33:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-sarskilt-sarbara-larande-exempel?tarContentId=989920&rssTarget=989916&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232370&newsListSiteNodeId=232370&showLeadIn=true 2021-03-23T14:33:00Z