<link>https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-barn-larande-exempel</link> <description /> <item> <title>”Våldet måste polisanmälas” https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-barn-larande-exempel?tarContentId=991692&rssTarget=989912&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232368&newsListSiteNodeId=232368&showLeadIn=true <p>&ndash; Tack vare utbildningen har jag insett hur mycket v&aring;ld som f&ouml;rekommer bland eleverna. V&aring;ldet ska polisanm&auml;las och inte bara hanteras internt p&aring; skolan. Det s&auml;ger skolkurator Linda Haag Pannas som g&aring;tt utbildningen om v&aring;ld i ungas n&auml;ra relationer som&nbsp;genomf&ouml;rts av f&auml;ltsekreterarna i M&ouml;lndals stad.&nbsp;</p> <p><img alt="Linda Haag Pannas som är skolkurator i Mölndal står på en skolgård med tre ungdomar." src="/digitalAssets/991/c_991692-l_3-k_molndal-linda_pannas2_630pxl.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p></p> Fri, 21 Aug 2020 12:25:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-barn-larande-exempel?tarContentId=991692&rssTarget=989912&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232368&newsListSiteNodeId=232368&showLeadIn=true 2020-08-21T12:25:00Z Mölndals skolor och fritids utbildas om våld https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-barn-larande-exempel?tarContentId=991682&rssTarget=989912&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232368&newsListSiteNodeId=232368&showLeadIn=true <p>Socialtj&auml;nstens f&auml;ltsekreterare i M&ouml;lndals stad har utbildat skol- och fritidspersonal om v&aring;ld i ungas n&auml;ra relationer. F&ouml;r att n&aring; ut brett med utbildningen kontaktade man skolf&ouml;rvaltningen som gav klartecken. Tanken &auml;r nu att personalen ska skapa kompetensteam mot v&aring;ld p&aring; skolorna och p&aring; fritidsg&aring;rdarna.<img alt="Webbutbildning i Mölndal om våld i ungas nära relationer" src="/digitalAssets/991/c_991682-l_3-k_molndal-utbildning-630-pxl.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> Fri, 21 Aug 2020 11:17:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-barn-larande-exempel?tarContentId=991682&rssTarget=989912&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232368&newsListSiteNodeId=232368&showLeadIn=true 2020-08-21T11:17:00Z Ökad kunskap för fler orosanmälningar https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-barn-larande-exempel?tarContentId=991076&rssTarget=989912&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232368&newsListSiteNodeId=232368&showLeadIn=true <p>Personal p&aring; nio f&ouml;rskolor i J&auml;rf&auml;lla kommun utanf&ouml;r Stockholm utbildas nu om v&aring;ld i n&auml;ra relationer. Samtidigt f&aring;r barnen l&auml;ra sig&nbsp;s&auml;tta gr&auml;nser och prata om k&auml;nslor. Arbetet ing&aring;r i ett projekt som L&auml;nsstyrelsen Stockholm driver och som syftar till att uppm&auml;rksamma barn som uts&auml;tts f&ouml;r eller bevittnar v&aring;ld samt till att fler orosanm&auml;lningar om barn ska&nbsp;g&ouml;ras till socialtj&auml;nsten.</p> <p><img alt="Känslofigurer i Brottsförebyggande rådets material &quot;Liten och trygg&quot;" src="/digitalAssets/991/c_991076-l_3-k_jakobsberg_liten-o-trygg_img_3561.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> Mon, 16 Dec 2019 09:29:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-barn-larande-exempel?tarContentId=991076&rssTarget=989912&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232368&newsListSiteNodeId=232368&showLeadIn=true 2019-12-16T09:29:00Z Barn i Sollentuna stärks av tecknade figurer https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-barn-larande-exempel?tarContentId=990920&rssTarget=989912&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232368&newsListSiteNodeId=232368&showLeadIn=true <p>Barnen p&aring; Sn&auml;ckbackens f&ouml;rskola i Sollentuna norr om Stockholm l&auml;r sig att prata om k&auml;nslor och utsatthet. I drygt ett &aring;r har pedagogerna arbetat med Brottsoffermyndighetens material &rdquo;Liten och trygg&rdquo;.</p> <p><img alt="Snäckbackens förskola i Sollentuna som arbetar med Brottsoffermyndighetens material Liten och trygg." src="/digitalAssets/990/c_990920-l_3-k_snackbacken630pxlimg_8315.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> Tue, 19 Dec 2017 12:06:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-barn-larande-exempel?tarContentId=990920&rssTarget=989912&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232368&newsListSiteNodeId=232368&showLeadIn=true 2017-12-19T12:06:00Z Barnets trygghet i fokus vid säkerhetsplanering https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-barn-larande-exempel?tarContentId=990884&rssTarget=989912&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232368&newsListSiteNodeId=232368&showLeadIn=true <p>Faluns kommun har omorganiserat hela barn- och familjesektionen vid socialtj&auml;nsten&nbsp;f&ouml;r att bland annat st&auml;rka barnperspektivet i arbetet med barnav&aring;rds&auml;renden. En ny enhet har byggts upp d&auml;r socialsekreterare och familjebehandlare parvis arbetar med s&aring; kallade s&auml;kerhetsplaneringar n&auml;r oron f&ouml;r ett barn &auml;r s&aring; stort att en placering utanf&ouml;r familjen diskuteras.&nbsp;</p> Mon, 12 Oct 2015 09:50:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-barn-larande-exempel?tarContentId=990884&rssTarget=989912&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232368&newsListSiteNodeId=232368&showLeadIn=true 2015-10-12T09:50:00Z