<link>https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel</link> <description /> <item> <title>Alla kommunchefer i Sorsele utbildade om våld https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=1054962&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true <p>Alla chefer som &auml;r anst&auml;llda av Sorsele kommun har g&aring;tt en obligatorisk utbildning om v&aring;ld i n&auml;ra relation f&ouml;r att kunna st&auml;lla fr&aring;gor om utsatthet f&ouml;r v&aring;ld till medarbetare.</p> <figure class="image-captioned"><img alt="Josephine Gabrielsson som har långt brunt hår, bär glasögon och är klädd i en svart blus." src="/digitalAssets/1054/c_1054962-l_3-k_josephine_gabrielsson_portraett_foto_maria_broberg.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Josephine Gabrielsson &auml;r folkh&auml;lsosamordnare i Sorsele kommun. Foto: Maria Broberg</figcaption> </figure> <p></p> Tue, 21 Feb 2023 13:55:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=1054962&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true 2023-02-21T13:55:00Z Kommuner samverkar för En vecka fri från våld https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=1025060&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true <p>Sex kommuner i nordv&auml;stra Stockholm samverkar kring &rdquo;En vecka fri fr&aring;n v&aring;ld&rdquo; som arrangeras i november f&ouml;r att uppm&auml;rksamma arbetet mot m&auml;ns v&aring;ld mot kvinnor och v&aring;ld i n&auml;ra relationer. Kommunerna har dessutom ut&ouml;kat perioden till en m&aring;nad f&ouml;r att ge fler chans att ta del av programmet.&nbsp;</p> <figure class="image-captioned"><img alt="ett digitalt möte med små bilder på kommunernas samordnare i nätverket En vecka fri från våld." src="/digitalAssets/1025/c_1025060-l_3-k_samordnare-nordvast.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Ett digitalt m&ouml;te f&ouml;r deltagare fr&aring;n sex nordv&auml;stra kommuner som ing&aring;r i n&auml;tverket som arrangerar &quot;En m&aring;nad fri fr&aring;n v&aring;ld&quot;.&nbsp;</figcaption> </figure> Mon, 05 Sep 2022 09:05:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=1025060&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true 2022-09-05T09:05:00Z Avtal om lägenheter löste boende för våldsutsatta i Sundsvall https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=1018818&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true <p>Sundsvalls kommun och det kommunala bostadsbolaget har ing&aring;tt avtal om att avs&auml;tta en l&auml;genhet i m&aring;naden till v&aring;ldsutsatta. Det har f&ouml;r&auml;ndrat situationen f&ouml;r socialtj&auml;nsten och nu kan utsatta och deras barn enklare f&aring; en stadigvarande bostad.</p> <p></p> Thu, 19 May 2022 08:49:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=1018818&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true 2022-05-19T08:49:00Z Samverkansavtal hjälper våldsutsatta till bostad https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=1015018&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true <p>Mora kommun har sedan m&aring;nga &aring;r tillbaka ett samverkansavtal med det kommunala bostadsbolaget f&ouml;r att st&ouml;tta v&aring;ldsutsatta att f&aring; en stadigvarande bostad.</p> Fri, 06 May 2022 07:15:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=1015018&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true 2022-05-06T07:15:00Z Gruppsamtal för kvinnor som utsatts för våld ger kraft https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=1009610&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true <p>Socialtj&auml;nsten i Oskarshamns kommun erbjuder samtal i grupp f&ouml;r v&aring;ldsutsatta. Nu har ansvariga tagit fram ett st&ouml;dmaterial f&ouml;r att skapa en enhetlig struktur f&ouml;r samtalen.</p> <p><img alt="ett runt vitt bord, ovanpå det ligger Oskarshamns kommuns skrift om att leda gruppsamtal." src="/digitalAssets/1009/c_1009610-l_3-k_materialet-gruppsamtal-630pxl-13_asa_lind-n.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> Fri, 08 Apr 2022 13:08:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=1009610&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true 2022-04-08T13:08:00Z Bred samverkan för våldsutsatta i Region Jämtland Härjedalen https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=1005060&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true <p>Region J&auml;mtland H&auml;rjedalen har en betydelsefull roll i samverkansprojektet &rdquo;Operation Norrsken&rdquo;. I en s&aring; kallad samr&aring;dsgrupp samlas f&ouml;retr&auml;dare fr&aring;n region, kommun och polis f&ouml;r att ge v&aring;ldsutsatta vuxna ett effektivare st&ouml;d. Nu satsar projektet p&aring; att n&aring; fler medarbetare inom v&aring;rden.</p> Mon, 14 Mar 2022 15:13:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=1005060&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true 2022-03-14T15:13:00Z Samverkan underlättar för våldsutsatta att få hjälp https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=991716&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true <p>P&aring; socialkontoret i H&ouml;gan&auml;s kommun har flera enheter samverkat kring klienter som &auml;r utsatta f&ouml;r v&aring;ld b&aring;de internt och externt under m&aring;nga &aring;r. Med tydliga roller och korta kontaktv&auml;gar kan klienterna f&aring; snabbare insatser.</p> Fri, 22 Oct 2021 09:48:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=991716&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true 2021-10-22T09:48:00Z Allt fler studenter går webbkursen https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=991714&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true <p><strong>Antalet studenter som genomf&ouml;rt webbkursen om v&aring;ld har &ouml;kat stadigt</strong><strong> de senaste &aring;ren.</strong> <strong>Hittills har fler &auml;n 9 600 studenter genomf&ouml;rt kursen.</strong></p> Mon, 30 Aug 2021 07:07:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=991714&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true 2021-08-30T07:07:00Z Karlshamn utbildar alla anställda och förtroendevalda https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=991698&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true <p>I Karlshamn ska alla anst&auml;llda i kommunen utbildas om v&aring;ld i n&auml;ra relationer, som en del i folkh&auml;lsoarbetet.</p> Wed, 21 Oct 2020 09:38:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=991698&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true 2020-10-21T09:38:00Z Bovärdar i Karlshamn: ”Alla bör hålla ögon och öron öppna” https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=991696&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true <p>&ndash; Vi &auml;r omtumlade. Vi har f&ouml;rst nu f&ouml;rst&aring;tt hur vanligt det &auml;r att uts&auml;ttas f&ouml;r v&aring;ld i n&auml;ra relation.&nbsp;Det s&auml;ger Mattias Svensson och Morgan Bengtsson som &auml;r bov&auml;rdar p&aring; det kommunala bostadsbolaget Karlshamnsbost&auml;der i Asarum. Tillsammans med kollegerna p&aring; bostadsbolaget har de f&aring;tt utbildning om v&aring;ld i n&auml;ra relation genom Karlshamns kommuns utbildningssatsning.</p> <figure class="image-captioned"><img alt="Mattias Svensson och Morgan Bengtsson är bovärdar hos det kommunala fastighetsbolaget Karlshamnsbostäder. De står utanför en port. " src="/digitalAssets/991/c_991696-l_3-k_karlshamn-bovardar-630x420pxl--9.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Foto: Charlotta B&auml;ckstr&ouml;m</figcaption> </figure> <p></p> Wed, 21 Oct 2020 09:55:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=991696&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true 2020-10-21T09:55:00Z Nya lösningar förenklar kontakten med socialtjänsten https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=991678&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true <p>F&ouml;r att g&ouml;ra det enklare f&ouml;r personer som &auml;r utsatta f&ouml;r v&aring;ld i en n&auml;ra relation att ta kontakt med socialtj&auml;nsten&nbsp;under r&aring;dande coronapandemi&nbsp;har Kalmar kommun startat en digital tj&auml;nst p&aring; sin webbplats. Och i Pite&aring; har anst&auml;llda p&aring; apotek och bibliotek numera rutiner om vem p&aring; socialtj&auml;nsten som ska underr&auml;ttas om en v&aring;ldsutsatt person anv&auml;nder ett kodord f&ouml;r att f&aring; kontakt.</p> Wed, 24 Jun 2020 14:34:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=991678&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true 2020-06-24T14:34:00Z Våldsutsatthet påverkar försörjningsstödet https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=991652&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true <p>I Surahammars kommun f&aring;r alla personer som ans&ouml;ker om st&ouml;d via socialtj&auml;nsten fr&aring;gor om utsatthet f&ouml;r v&aring;ld. De anst&auml;llda anv&auml;nder Socialstyrelsens bed&ouml;mningsverktyg FREDA-kortfr&aring;gor, enligt de riktlinjer som kommunen har fastst&auml;llt. Om en klient &auml;r utsatt f&ouml;r v&aring;ld f&aring;r det betydelse f&ouml;r den fortsatta behovsbed&ouml;mningen.</p> <p><img alt="Amanda Gryningsflod är kvinnofridssamordnare på Surahammars kommun" src="/digitalAssets/991/c_991652-l_3-k_amanda-gryningsflod-skrivbord-630-pxl-img_4705.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> Fri, 17 Apr 2020 11:54:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=991652&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true 2020-04-17T11:54:00Z Skånes kommuner utbildas tack vare samverkan https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=991072&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true <p>Det kan vara sv&aring;rt f&ouml;r kommuner att p&aring; egen hand utbilda alla medarbetare om v&aring;ld i n&auml;ra relationer. I Sk&aring;ne l&auml;n har man l&ouml;st problemet genom att starta ett Kompetenscentrum mot v&aring;ld i n&auml;ra relationer. Efter fem &aring;rs verksamhet har de samarbete med 19 olika kommuner.</p> <figure class="image-captioned"><img alt="Hanna Hansson på Länsstyrelsen Skåne och och Paula Rydholm som är utvecklingssekreterare. " src="/digitalAssets/991/c_991072-l_3-k_hannaochpaula2.630png.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Hanna Hansson fr&aring;n L&auml;nsstyrelsen i Sk&aring;ne och Paula Rydholm fr&aring;n Kompetenscentrum mot v&aring;ld<br /> i n&auml;ra relationer.&nbsp;</figcaption> </figure> <p></p> Thu, 12 Dec 2019 12:33:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=991072&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true 2019-12-12T12:33:00Z Satsning på uppföljning av insatser till våldsutsatta https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=991068&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true <p>Socialtj&auml;nstens insatser till kvinnor som uts&auml;tts f&ouml;r v&aring;ld ska nu f&ouml;ljas upp systematiskt i ett projekt. Det &auml;r Sveriges kommuner och landsting, SKL, som dragit ig&aring;ng projektet tillsammans med ett stort antal kommuner f&ouml;r att &ouml;ka anv&auml;ndningen av individbaserad systematisk uppf&ouml;ljning. Uppvidinge kommun &auml;r en av dem.</p> <figure class="image-captioned"><img alt="Annie Ingelskog som är socialt ansvarig samordnare i Uppvidinge kommun" src="/digitalAssets/991/c_991068-l_3-k_annie-ingelskog-630pxl.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Annie Ingelskog &auml;r socialt ansvarig samordnare p&aring; Uppvidinge kommun i Lenhovda. Kommunen deltar i<br /> SKL:s projekt SU-kvinnofrid. FOTO: Anna Nordstr&ouml;m</figcaption> </figure> Mon, 02 Sep 2019 07:50:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=991068&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true 2019-09-02T07:50:00Z Goda erfarenheter av uppföljning i Östersund https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=991060&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true <p>Centrum mot v&aring;ld i &Ouml;stersund arbetar sedan ett &aring;r tillbaka med systematisk uppf&ouml;ljning. En framg&aring;ngsfaktor f&ouml;r att inf&ouml;ra verktyget har varit att ledningen p&aring; olika s&auml;tt visat att det &auml;r en prioriterad fr&aring;ga.</p> Mon, 02 Sep 2019 08:44:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=991060&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true 2019-09-02T08:44:00Z Kungsbacka satsar på utbildning om våld https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=991056&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true <p>I Kungsbacka satsar kommunen stort p&aring; basutbildning om v&aring;ld i n&auml;ra relationer. Alla anst&auml;llda p&aring; f&ouml;rvaltningen f&ouml;r individ- och familjeomsorg, cirka 800 personer, ska utbildas med st&ouml;d av webbkursen om v&aring;ld som tagits fram av Nationellt centrum f&ouml;r kvinnofrid, Socialstyrelsen och l&auml;nsstyrelserna.&nbsp;</p> Wed, 19 Jun 2019 09:16:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=991056&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true 2019-06-19T09:16:00Z Alla kommunanställda går webbkurs om våld https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=990956&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true <p>Trygghet och j&auml;mst&auml;lldhet &auml;r prioriterade omr&aring;den i Norrt&auml;lje kommun. Politikerna har d&auml;rf&ouml;r beslutat att alla medarbetare inom kommunen ska ha grundl&auml;ggande kunskap om v&aring;ld i n&auml;ra relation och i utbildningen anv&auml;nds webbkurs om v&aring;ld.</p> Thu, 06 Dec 2018 15:24:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=990956&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true 2018-12-06T15:24:00Z Trehundra kommunchefer ska fråga om våld https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=990948&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true <p>I Trollh&auml;ttan utbildas alla kommunens trehundra&nbsp;chefer om v&aring;ld i n&auml;ra relationer. Nu ska varje anst&auml;lld f&aring; fr&aring;gor om v&aring;ldsutsatthet under medarbetarbetarsamtalet med chefen. Genom att st&auml;lla fr&aring;gan till alla hoppas man se till att utsatta l&auml;ttare f&aring;r hj&auml;lp.&nbsp;</p> Wed, 19 Sep 2018 10:54:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=990948&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true 2018-09-19T10:54:00Z "Frågan om våld måste in i alla verksamheter" https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=990942&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true <p>I arbetet f&ouml;r kvinnofrid har kvinnofridssamordnaren i en kommun ofta en nyckelroll. Men rollen kan se olika ut fr&aring;n kommun till kommun. I S&ouml;dert&auml;lje verkar kvinnofridssamordnaren Kari Rooth f&ouml;r att arbetet mot v&aring;ld ska vara n&auml;rvarande i alla delar av samh&auml;llsplaneringen.&nbsp;</p> <div></div> Thu, 07 Jun 2018 07:19:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=990942&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true 2018-06-07T07:19:00Z Lättare att följa upp skyddade boenden med checklista https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=990932&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true <p>Skyddade boenden &auml;r en mycket viktig del i st&ouml;det till personer som utsatts f&ouml;r v&aring;ld. D&auml;rf&ouml;r &auml;r det ocks&aring; viktigt att boendena h&aring;ller h&ouml;g kvalitet. Nu finns en checklista som g&ouml;r&nbsp;det enklare f&ouml;r kommunerna att f&ouml;lja upp skyddade boenden.</p> Wed, 07 Feb 2018 13:58:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=990932&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true 2018-02-07T13:58:00Z Bedömningsverktyget FREDA används i Skärholmen https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=990914&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true <p>N&auml;r en ny klient kommer till socialtj&auml;nsten i Sk&auml;rholmen, som &auml;r en stadsdel i&nbsp;Stockholms stad, f&aring;r denne n&auml;stan alltid ett papper med fr&aring;gor om v&aring;ld att fylla i. Det har Anna Tsekas, bitr&auml;dande&nbsp;enhetschef f&ouml;r&nbsp;relationsv&aring;ldsteamet, jobbat f&ouml;r under l&aring;ng tid.</p> <p><img alt="Anna Tsekas som är biträdande enhetschef i socialtjänsten i Skärholmen." src="/digitalAssets/990/c_990914-l_3-k_skarholmenannatsekas630pxlimg_6713.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> Fri, 20 Oct 2017 14:36:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=990914&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true 2017-10-20T14:36:00Z Kommuner väljer webbkurs för utbildning om våld https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=990908&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true <p>V&aring;ldsutsatta kvinnor har r&auml;tt att f&aring; ett professionellt bem&ouml;tande. F&ouml;r det beh&ouml;vs kunskap. Just nu p&aring;g&aring;r m&aring;nga utbildningssatsningar &ouml;ver hela landet med webbkursen om v&aring;ld som grund.&nbsp;&nbsp;</p> Sun, 01 Oct 2017 15:14:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=990908&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true 2017-10-01T15:14:00Z Kartläggning av våldet viktig för insatserna https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=990906&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true <p>I Skellefte&aring; fick medarbetarna i kommunen och landstinget svara p&aring; en enk&auml;t om v&aring;ld. Nu &auml;r kartl&auml;ggningen ett viktigt verktyg f&ouml;r socialtj&auml;nstens insatser f&ouml;r dem som uts&auml;tts.</p> Thu, 21 Sep 2017 14:33:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=990906&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true 2017-09-21T14:33:00Z Djurskydd agerar för våldsutsatta barn och vuxna https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=990902&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true <p>L&auml;nsstyrelsen i V&auml;stmanland &auml;r bland de f&ouml;rsta i landet som arbetar strategiskt f&ouml;r att djurskyddshandl&auml;ggare ska kunna bidra till att &auml;ven v&aring;ldsutsatta barn och vuxna uppt&auml;cks. Numera orosanm&auml;ler de &auml;renden till socialtj&auml;nsten, som f&aring;r v&auml;rdefulla underlag till sina utredningar.</p> Thu, 10 Aug 2017 06:20:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=990902&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true 2017-08-10T06:20:00Z Checklista för att bedöma risk för ytterligare våldsutsatthet https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=990886&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true <p>Skyddet av den utsatta m&aring;ste alltid komma i f&ouml;rsta hand. Det &auml;r budskapet fr&aring;n Marie Persson p&aring; Familjefridsteamet p&aring; socialtj&auml;nsten i H&auml;ssleholm. F&ouml;r att systematisera arbetet har teamet&nbsp;tagit fram en egen checklista f&ouml;r s&auml;kerhetsplanering och &auml;ven ut&ouml;kat riskbed&ouml;mningen.&nbsp;</p> Thu, 21 Jan 2016 12:19:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=990886&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true 2016-01-21T12:19:00Z Samlad satsning gav ökat tryck i arbetet mot våld https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=990882&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true <p>I Ronneby kommun best&auml;mde fullm&auml;ktige f&ouml;r fem &aring;r sedan att arbetet mot v&aring;ld i n&auml;ra relationer var av st&ouml;rsta vikt. D&aring; inleddes ett projekt kallat Sesam d&auml;r de anst&auml;llda skulle arbeta p&aring; heltid med v&aring;ldsfr&aring;gor. N&aring;gra &aring;r senare permanentades verksamheten, en verksamhet som har gjort att Ronneby kommun i &aring;r rankades som etta i Unizons kvinnofridsbarometer &ouml;ver Sveriges samtliga kommuner.</p> Mon, 31 Aug 2015 11:56:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=990882&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true 2015-08-31T11:56:00Z Mall underlättar utredning om skydd och stöd https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=990880&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true <p>N&auml;r handl&auml;ggarna inom socialtj&auml;nsten p&aring; S&ouml;dermalm i Stockholm utreder behovet av skydd och st&ouml;d hos v&aring;ldsutsatta vuxna anv&auml;nder de en strukturerad utredningsmall och flera olika bed&ouml;mningsinstrument.<br /> &ndash; Med hj&auml;lp av dessa blir handl&auml;ggarna b&auml;ttre p&aring; att bed&ouml;ma m&aring;lgruppens behov, s&auml;ger Ulrika Sandberg, projektledare p&aring; S&ouml;dermalms stadsdelsf&ouml;rvaltning.</p> Mon, 17 Nov 2014 10:58:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=990880&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true 2014-11-17T10:58:00Z Kvinnofridslinjen ger råd till yrkesverksamma https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=990876&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true <p>Den nationella st&ouml;dtelefonen Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum f&ouml;r kvinnofrid, NCK, p&aring; uppdrag av regeringen. St&ouml;dtelefonen erbjuder r&aring;d och st&ouml;d dygnet runt till v&aring;ldsutsatta kvinnor och deras n&auml;rst&aring;ende. &Auml;ven du som arbetar inom socialtj&auml;nsten &auml;r v&auml;lkommen att kontakta Kvinnofridslinjen f&ouml;r r&aring;dgivning.&nbsp;</p> Mon, 14 Nov 2011 10:50:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=990876&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true 2011-11-14T10:50:00Z Emmabodas politiker går Webbkurs om våld https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=989870&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true <p>I Emmaboda kommun utbildas alla f&ouml;rtroendevalda om utsatthet f&ouml;r v&aring;ld med &rdquo;Webbkurs om v&aring;ld&rdquo;. Samtliga 900 kommunanst&auml;llda ska ocks&aring; g&aring; kursen under den p&aring;g&aring;ende kampanjen &rdquo;&#35;Detr&auml;ckernu!!&rdquo; som &auml;r kommunens initiativ f&ouml;r arbetet mot v&aring;ld.</p> Thu, 18 Nov 2021 09:42:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/att-arbeta-med-valdsutsatta-larande-exempel?tarContentId=989870&rssTarget=989868&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232364&newsListSiteNodeId=232364&showLeadIn=true 2021-11-18T09:42:00Z