<link>https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022</link> <description /> <item> <title>Anslag från Vetenskapsrådet 2022 https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1037974&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true <p>Den 7&nbsp;november kom &aring;rets bidragsbeslut fr&aring;n Vetenskapsr&aring;det (VR) och gl&auml;djande kan meddelas att f&ouml;ljande forskare vid Inst f&ouml;r kvinnors och barns h&auml;lsa&nbsp;beviljades bidrag:&nbsp;Soorej Jose Puthoopparambil,<strong>&nbsp;</strong>Helena&nbsp;Igelstr&ouml;m och Maria H&auml;gglund. Eva-Charlotte&nbsp;Ekstr&ouml;m och&nbsp;Carin Andrews inv&auml;ntar ytterligare beslut f&ouml;r sina projekt.&nbsp;</p> Mon, 12 Dec 2022 14:00:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1037974&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true 2022-12-12T14:00:00Z Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowship https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1037534&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Postdoktor&nbsp;Femke Geusens vid institutionen f&ouml;r kvinnor och barns h&auml;lsa har blivt antagen med Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowship (MSCA PF).&nbsp;Marie Skłodowska-Curie finansieringsprogram &auml;r ett av Europeiska unionens flaggskepp f&ouml;r forskarutbildning och postdoktoral utbildning av forskare.</p> <p style="margin-left:0px"></p> Thu, 08 Dec 2022 12:14:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1037534&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true 2022-12-08T12:14:00Z Ny studie visar: Coronapandemin har försvårat kvinnors abortbeslut https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1036946&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true <p><strong>Kvinnors beslut att g&ouml;ra abort kan bero p&aring; flera faktorer och vara mer eller mindre sv&aring;rt. En forskningsstudie ledd fr&aring;n Akademiska sjukhuset genomf&ouml;rdes p&aring; sju sjukhus i Sverige under covid-19 pandemin. Vanliga faktorer som p&aring;verkade beslutets sv&aring;righetsgrad var om deras partner var tveksam till graviditeten, om kvinnorna var f&ouml;dda utanf&ouml;r Norden, &aring;lder &ouml;ver 30 &aring;r samt om de &ouml;nskade (fler) barn i framtiden. Pandemin gjorde ocks&aring; att en del kvinnor upplevde beslutet som extra sv&aring;rt.</strong></p> Mon, 05 Dec 2022 08:09:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1036946&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true 2022-12-05T08:09:00Z Uppsala universitet leder nytt EU-projekt om psykisk hälsa https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1036620&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true <p><strong>F&ouml;r att b&auml;ttre f&ouml;rst&aring; vad det &auml;r som g&ouml;r att vi drabbas av psykisk oh&auml;lsa beh&ouml;vs mer kunskap om individers biologiska bakgrundsfaktorer. Uppsala universitet kommer att koordinera ett stort tv&auml;rvetenskapligt forskningsprojekt med 15 olika partners som ska st&auml;rka kunskapsl&auml;get p&aring; omr&aring;det. Projektet startar i december och finansieras av EU-programmet Horizon Europe.</strong></p> Wed, 30 Nov 2022 22:38:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1036620&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true 2022-11-30T22:38:00Z Kurs utvecklad vid Uppsala universitet prisad av Enlight https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1035476&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true <p>Kursen &quot;Innovation Game: A Summer School Applying Serious Game Design in Health Care and Education&quot; har f&aring;tt Enlightpriset &quot;Teaching and Learning Award 2022&quot;. Vi st&auml;llde n&aring;gra fr&aring;gor till Erik Olsson, Universitetslektor vid Institutionen f&ouml;r kvinnors och barns h&auml;lsa, som &auml;r kursansvarig.</p> Wed, 23 Nov 2022 21:26:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1035476&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true 2022-11-23T21:26:00Z Artificiell intelligens kan användas för att klassificera PMDS https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1033722&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true <p>Forskare fr&aring;n Uppsala universitet och Ume&aring; universitet, under ledning av Erika Comasco&nbsp;har anv&auml;nt datadrivna metoder, som maskininl&auml;rning, f&ouml;r att analysera gr&aring;substansvolym&nbsp;i hj&auml;rnan&nbsp;fr&aring;n kvinnor med premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS), och j&auml;mf&ouml;rt dem med friska kontroller. Tillv&auml;gag&aring;ngss&auml;ttet g&ouml;r det m&ouml;jligt att objektivt klassificera neuropsykiatriska st&ouml;rningar.</p> Wed, 09 Nov 2022 10:16:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1033722&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true 2022-11-09T10:16:00Z Ny webbplats för kvinnofridslinjen.se https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1033720&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true <p>Kvinnofridslinjen har f&aring;tt en ny uppdaterad webbplats. Sajten har stort fokus p&aring; tillg&auml;nglighet med information&nbsp;till v&aring;ldsutsatta, anh&ouml;riga och yrkesverksamma som m&ouml;ter v&aring;ldsutsatta i sitt arbete.</p> Wed, 09 Nov 2022 10:15:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1033720&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true 2022-11-09T10:15:00Z Säkrare diagnos av barn med cancer vinner Guldpillret https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1032380&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true <p><strong>Genomic Medicine Sweden Barncancer (GMS) arbetar f&ouml;r &ouml;kad anv&auml;ndning av precisionsmedicin inom barncanceromr&aring;det, att fler barn som insjuknar i cancer ska f&aring; sina gener analyserade f&ouml;r att f&aring; en s&auml;krare diagnos och tillg&aring;ng till riktad behandling. Nu tilldelas projektet Guldpillret.</strong></p> Thu, 27 Oct 2022 09:33:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1032380&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true 2022-10-27T09:33:00Z Forskning om vård på lika villkor https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1032182&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true <p class="ingress">Inom internationell kvinno- och m&ouml;drah&auml;lsov&aring;rd &auml;r m&aring;nga fr&aring;gor k&auml;nsliga och p&aring;verkade av stigma, normer och v&auml;rderingar. Familjebildning och om man kan bli gravid? Med vem man vill ha barn eller om man inte vill ha barn? Att vara oskuld eller inte? Information om vem som &auml;r fadern? Reproduktion omskrivs redan i Bibeln och i m&aring;nga l&auml;nder &auml;r fr&aring;gor om abort p&aring; den h&ouml;gsta politiska agendan.</p> Tue, 25 Oct 2022 14:52:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1032182&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true 2022-10-25T14:52:00Z Kurs i mindfulness som stresshantering https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1028050&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true <p>V&aring;ren 2023 ges kursen &quot;Mindfulness-Based Stress Management&quot; (7,5 hp) vid Uppsala universitet. Ans&ouml;kan senast den 17 oktober 2022.</p> Thu, 29 Sep 2022 14:56:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1028050&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true 2022-09-29T14:56:00Z Spel ska underlätta för barn med cancer https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1022210&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="Animerade djur i sjukhuskläder i ett rum på Skandionkliniken" src="https://nyhetsbanken.webb.uu.se/images/rtrum_kopiera.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Spelet beskriver hur str&aring;lningsbehandlingen g&aring;r till. Milj&ouml;n &auml;r animerad, men liknar rummen p&aring; Skandionkliniken.<br /> Foto/bild: Sk&auml;rmdump</figcaption> </figure> <p class="ingress" style="margin-left:0px">Cancersjuka barn kan uppleva att str&aring;lbehandlingen &auml;r obehaglig. Nu h&aring;ller en forskargrupp vid Uppsala universitet p&aring; att utveckla ett dataspel som ska f&ouml;rbereda barnen och f&ouml;rhoppningsvis g&ouml;ra behandlingen mindre skr&auml;mmande.</p> Tue, 16 Aug 2022 13:44:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1022210&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true 2022-08-16T13:44:00Z Hur kan vi kommunicera för ett mer hållbart samhälle? https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1020944&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true <div> <figure class="image-captioned"><img alt="Neil Powell och Eva Friman sitter och diskuterar vid ett bord" src="https://nyhetsbanken.webb.uu.se/images/eva-o-neil-diskuterar630.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>En del av l&ouml;sningen f&ouml;r att lyckas med milj&ouml;kommunikation &auml;r att skapa kunskap tillsammans med olika samh&auml;llsakt&ouml;rer och det &auml;r precis vad Neil Powell och Eva Friman fokuserar p&aring;.<br /> Foto/bild: Mikael Wallerstedt</figcaption> </figure> <p style="margin-left:0px">Att vi beh&ouml;ver &auml;ndra beteenden f&ouml;r att skapa ett mer h&aring;llbart samh&auml;lle &auml;r knappast en nyhet f&ouml;r n&aring;gon. Forskare vid Uppsala universitet deltar nu i ett forskningsprogram, Mistra Environmental Communication, vid Sveriges lantbruksuniversitet om milj&ouml;kommunikation, d&auml;r syftet &auml;r att skapa kunskap ist&auml;llet f&ouml;r att endast sprida den.</p> </div> Mon, 18 Jul 2022 19:27:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1020944&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true 2022-07-18T19:27:00Z Birgitta Essén får Martin H:son Holmdahls pris https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1019658&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true <p>&Aring;rets Martin H:son Holmdahlpris f&ouml;r m&auml;nskliga fri- och r&auml;ttigheter tilldelas professor Birgitta Ess&eacute;n, verksam vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Prisn&auml;mnden lyfter s&auml;rskilt hennes arbete kring fr&aring;gor om sexuell och reproduktiv h&auml;lsa och r&auml;ttigheter hos kvinnliga immigranter.</p> Wed, 22 Jun 2022 07:27:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1019658&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true 2022-06-22T07:27:00Z Theodora Kunovac Kallak tilldelas Göran Gustafssonpris till yngre forskare https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1019212&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true <p>Theodora Kunovac Kallak, forskare och bitr&auml;dande universitetslektor vid institutionen f&ouml;r kvinnors och barns h&auml;lsa har&nbsp;tilldelats&nbsp;G&ouml;ran Gustafssons pris till yngre forskare motsvarande 750&nbsp;000 kronor.</p> <p></p> Fri, 17 Jun 2022 14:43:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1019212&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true 2022-06-17T14:43:00Z Barnmorskor vill följa kvinnor från graviditet till födsel https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1016454&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">&Ouml;ver h&auml;lften av barnmorskorna &auml;r positiva till&nbsp;att arbeta kontinuerligt med gravida kvinnor och kunna f&ouml;lja samma kvinna under graviditet, f&ouml;rlossning och f&ouml;rsta tiden med barnet. Det visar en ny studie fr&aring;n Uppsala universitet d&auml;r &ouml;ver 2 000 barnmorskor har besvarat ett fr&aring;geformul&auml;r. Studien visar&nbsp;att intresset&nbsp;&auml;r tillr&auml;ckligt stort f&ouml;r att kunna m&ouml;ta upp gravidas intresse av att v&aring;rdas av en k&auml;nd barnmorska.</p> <p style="margin-left:0px"></p> Mon, 30 May 2022 06:25:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1016454&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true 2022-05-30T06:25:00Z Premiär för podden Amingsfredag https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1013230&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true <p><strong>I maj var det premi&auml;r f&ouml;r&nbsp;podden Amningsfredag d&auml;r f&ouml;rsta&nbsp;avsnittet&nbsp;handlar om amning och myter. Podden g&ouml;rs inf&ouml;r f&ouml;rsl&auml;sningsdagen Amningsfredag som sker en g&aring;ng per termin.&nbsp;</strong></p> Fri, 06 May 2022 12:27:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1013230&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true 2022-05-06T12:27:00Z Massflykt kräver många hälsoinsatser https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1008704&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true <p><strong>Vilka h&auml;lsoinsatser beh&ouml;ver g&ouml;ras f&ouml;r dem som flyr fr&aring;n kriget i Ukraina? Det finns en hel del att g&ouml;ra, menar Soorej Jose Puthoopparambil, forskare och lektor vid institutionen f&ouml;r kvinnors och barns h&auml;lsa. Allt ifr&aring;n vaccinationer mot covid-19 till skolg&aring;ng och st&ouml;d till f&ouml;r&auml;ldrar och personal s&aring; att de i sin tur kan st&ouml;dja.</strong></p> Fri, 01 Apr 2022 13:25:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1008704&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true 2022-04-01T13:25:00Z Forskningsstudie: Rädsla för covid-19 hade liten påverkan på kvinnors abortbeslut https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1007964&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true <p class="ingress">Globalt har coronapandemin p&aring;verkat kvinnors sexualitet och reproduktion p&aring; m&aring;nga s&auml;tt. En nypublicerad studie&nbsp;visar dock att pandemin endast marginellt p&aring;verkade svenska gravida kvinnors beslut att g&ouml;ra abort. 13 procent uppgav att pandemin p&aring;verkat abortbeslutet. Bidragande faktorer var till exempel att de inte ville vara utan sin partner p&aring; unders&ouml;kningar under graviditeten och vid f&ouml;rlossningen, de var oroliga f&ouml;r sin egen samt fostrets h&auml;lsa samt att pandemin p&aring;verkade deras ekonomi.</p> Wed, 30 Mar 2022 10:44:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1007964&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true 2022-03-30T10:44:00Z Nytt masterprogram om hållbar utveckling och global hälsa https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1004238&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true <p><strong>Till h&ouml;sten 2022 &auml;r det start f&ouml;r ett nytt masterprogram i implementering, transformativt l&auml;rande och h&aring;llbarhet. Programmet fokuserar p&aring; l&auml;randeprocesser och implementering av aktiviteter och projekt inom h&aring;llbarhet och global h&auml;lsa.</strong></p> Tue, 15 Mar 2022 08:13:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1004238&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true 2022-03-15T08:13:00Z Lansering av SIHI Sverige 1 april https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1003734&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true <p class="ingress">V&auml;lkomna till&nbsp;lanseringen av SIHI Sverige, fredagen 1&nbsp;april. SIHI Sverige&nbsp;&auml;r en plattform f&ouml;r akt&ouml;rer som &auml;r intresserade av att utforska innovativa s&auml;tt f&ouml;r att fr&auml;mja h&aring;llbar h&auml;lsa. SIHI m&ouml;jligg&ouml;r&nbsp;samarbeten&nbsp;med nya forskningsid&eacute;er och forskningsbaserade&nbsp;implementeringar av sociala innovationer.&nbsp;&nbsp;</p> Mon, 14 Mar 2022 07:17:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1003734&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true 2022-03-14T07:17:00Z Birgitta Essen nomineras för framgångsrik forskning https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1001956&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true <p class="ingress">Academia Net &auml;r en europeisk databas som synligg&ouml;r framg&aring;ngsrika kvinnor inom forskningen. Vetenskapsr&aring;det har nominerat 274 kvinnor till databasen, bland dem 46 forskare vid Uppsala universitet, d&auml;r&nbsp;Birgitta Essen, professor i internationell kvinno-&nbsp;och m&ouml;drah&auml;lsov&aring;rd &auml;r en utav dem.&nbsp;</p> Mon, 07 Mar 2022 06:56:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=1001956&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true 2022-03-07T06:56:00Z Ökad förståelse av blodcancersjukdomen ALL hos barn målet för ny studie https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=997242&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true <p><strong>Kan &ouml;kad kunskap fr&aring;n blodprover av nyf&ouml;dda, s&aring; kallade PKU-prov, underl&auml;tta f&ouml;rst&aring;elsen av akut lymfatisk leukemi (ALL), den vanligaste cancerformen hos barn? Det &auml;r m&aring;let f&ouml;r en ny studie vilket uppm&auml;rksammas med anledning av internationella barncancerdagen 15 februari.</strong></p> Tue, 15 Feb 2022 13:47:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=997242&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true 2022-02-15T13:47:00Z 10 miljoner till studie av unga kvinnors psykiska hälsa https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=992944&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true <p><strong>Uppsala universitets tv&auml;rvetenskapliga forskningsprogram Unga kvinnors psykiska h&auml;lsa har f&aring;tt ta emot en privat donation p&aring; 10 miljoner kronor. Pengarna ska bland annat g&aring; till att bygga upp en l&aring;ngsiktig studie av minst 5 000 kvinnor som ska f&ouml;ljas fr&aring;n 15 &aring;rs &aring;lder och livet ut. M&aring;let &auml;r att kunna svara p&aring; bland annat vad som bidrar till, och vad som skyddar mot, psykisk oh&auml;lsa.</strong></p> Tue, 01 Feb 2022 22:02:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=992944&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true 2022-02-01T22:02:00Z Tryggve Nevéus tilldelas pedagogiskt pris https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=992942&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true <p>Tryggve Nev&eacute;us, universitetslektor vid Institutionen f&ouml;r kvinnors och barns h&auml;lsa, har r&ouml;stats fram av studenterna p&aring; Medicinska Studier&aring;dets &aring;rsm&ouml;te att ta emot det pedagogiska priset&nbsp;Lyktan.<br /> &nbsp;</p> Tue, 01 Feb 2022 22:01:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=992942&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true 2022-02-01T22:01:00Z Nationell studie om e-hälsotjänsten Journalen https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=990556&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true <p><strong>Forskare vid Uppsala universitet ska i en nationell studie unders&ouml;ka hur medborgarna anv&auml;nder e-h&auml;lsotj&auml;nsten Journalen. N&auml;r man loggar in p&aring; sin journal via 1177, m&ouml;ts man av en enk&auml;t med m&ouml;jlighet att delta. Det h&auml;r g&auml;ller befolkningen i hela landet. Unders&ouml;kningen finns p&aring; plats fr&aring;n och med den 24 januari och tv&aring; veckor fram&aring;t.</strong></p> Mon, 24 Jan 2022 08:34:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=990556&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true 2022-01-24T08:34:00Z Lansering av nytt nätverk: SIHI - Sociala innovationer för bättre hälsa https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=990382&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true <p class="ingress">SIHI &auml;r en global organisation som skapats av WHO och Sida, som nu etablerar sig i Sverige. Syftet &auml;r att skapa ett n&auml;tverk f&ouml;r kunskapsutbyte och att knyta kontakter mellan forskare, entrepren&ouml;rer och organisationer som sysslar med social innovation inom h&auml;lsa.</p> Fri, 21 Jan 2022 12:59:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=990382&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true 2022-01-21T12:59:00Z Välkomna nya medarbetare från Institutionen för Neurovetenskap https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=989904&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true <p>Fr&aring;n den 1 januari 2022 s&aring; har kvinnors och barns h&auml;lsa f&aring;tt f&ouml;rst&auml;rkning&nbsp;fr&aring;n Institutionen f&ouml;r Neurovetenskap.</p> Wed, 19 Jan 2022 15:17:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=989904&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true 2022-01-19T15:17:00Z Välkomna Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=988916&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true <p>Fr&aring;n och med 1 januari 2022 &auml;r Nationelt centrum f&ouml;r kvinnofrid (NCK) en del av Institutionen f&ouml;r kvinnors och barns h&auml;lsa.</p> Sun, 16 Jan 2022 15:30:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2022?tarContentId=988916&rssTarget=988914&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=232138&newsListSiteNodeId=232138&showLeadIn=true 2022-01-16T15:30:00Z