Research findings at IGP during 2020 https://www.igp.uu.se/forskningsnyheter/forskningsnyheter-2020 P-piller minskar risken för äggstocks- och endometriecancer https://www.igp.uu.se/forskningsnyheter/forskningsnyheter-2020/?tarContentId=913504&rssTarget=968872&rssTitle=Research%20findings%20at%20IGP%20during%202020&newsDetailSiteNodeId=228620&newsListSiteNodeId=228618&showLeadIn=true <p>En studie fr&aring;n IGP, d&auml;r man unders&ouml;kt &ouml;ver 250 000 kvinnor, visar att p-piller skyddar mot b&aring;de &auml;ggstocks- och endometriecancer. Den skyddande effekten best&aring;r flera decennier efter att man slutat med p-piller. Forskningen presenteras i den vetenskapliga tidskriften Cancer Research.</p> Thu, 17 Dec 2020 10:45:00 GMT https://www.igp.uu.se/forskningsnyheter/forskningsnyheter-2020/?tarContentId=913504&rssTarget=968872&rssTitle=Research%20findings%20at%20IGP%20during%202020&newsDetailSiteNodeId=228620&newsListSiteNodeId=228618&showLeadIn=true 2020-12-17T10:45:00Z Vener bakom blodkärlsmissbildningar i hjärnan https://www.igp.uu.se/forskningsnyheter/forskningsnyheter-2020/?tarContentId=901022&rssTarget=968872&rssTitle=Research%20findings%20at%20IGP%20during%202020&newsDetailSiteNodeId=228620&newsListSiteNodeId=228618&showLeadIn=true <p>Vid sjukdomen kavern&ouml;st angiom uppst&aring;r missbildade blodk&auml;rl i hj&auml;rnan, ryggm&auml;rgen eller &ouml;gats n&auml;thinna. Forskare i Elisabetta Dejanas grupp vid IGP kan nu visa p&aring; molekyl&auml;r niv&aring; att det &auml;r i venernas celler som f&ouml;r&auml;ndringarna uppkommer. Det h&auml;r ger ny kunskap om sjukdomen vilket skapar m&ouml;jligheter f&ouml;r att utveckla b&auml;ttre behandlingar f&ouml;r patienter. Studien har publicerats i tidskriften eLife.</p> Tue, 03 Nov 2020 14:18:00 GMT https://www.igp.uu.se/forskningsnyheter/forskningsnyheter-2020/?tarContentId=901022&rssTarget=968872&rssTitle=Research%20findings%20at%20IGP%20during%202020&newsDetailSiteNodeId=228620&newsListSiteNodeId=228618&showLeadIn=true 2020-11-03T14:18:00Z Världens största genetiska analys av vikingar https://www.igp.uu.se/forskningsnyheter/forskningsnyheter-2020/?tarContentId=894366&rssTarget=968872&rssTitle=Research%20findings%20at%20IGP%20during%202020&newsDetailSiteNodeId=228620&newsListSiteNodeId=228618&showLeadIn=true <p>Genetiska unders&ouml;kningar av mer &auml;n 400 vikingatida skelett visar att vikingarna som gjorde r&auml;der i Europa kom fr&aring;n relativt isolerade grupper i Skandinavien och m&aring;nga av dem hade genetiskt bidrag fr&aring;n s&ouml;dra Europa eller Asien. Det visas i en studie i tidskriften Nature d&auml;r Marie Allen och Magdalena Bus vid IGP har medverkat.</p> Wed, 16 Sep 2020 18:50:00 GMT https://www.igp.uu.se/forskningsnyheter/forskningsnyheter-2020/?tarContentId=894366&rssTarget=968872&rssTitle=Research%20findings%20at%20IGP%20during%202020&newsDetailSiteNodeId=228620&newsListSiteNodeId=228618&showLeadIn=true 2020-09-16T18:50:00Z Internetbaserat stöd kan minska depressionssymtom hos cancerpatienter https://www.igp.uu.se/forskningsnyheter/forskningsnyheter-2020/?tarContentId=893644&rssTarget=968872&rssTitle=Research%20findings%20at%20IGP%20during%202020&newsDetailSiteNodeId=228620&newsListSiteNodeId=228618&showLeadIn=true <p>Internet kan anv&auml;ndas f&ouml;r utbildning och st&ouml;d till egenv&aring;rdsstrategier f&ouml;r att lindra symtom p&aring; depression hos personer med cancer. Det visas i en studie av Birgitta Johanssons grupp vid IGP.</p> Mon, 14 Sep 2020 06:22:00 GMT https://www.igp.uu.se/forskningsnyheter/forskningsnyheter-2020/?tarContentId=893644&rssTarget=968872&rssTitle=Research%20findings%20at%20IGP%20during%202020&newsDetailSiteNodeId=228620&newsListSiteNodeId=228618&showLeadIn=true 2020-09-14T06:22:00Z Läckage från lymfkärl och blodkärl regleras på olika sätt https://www.igp.uu.se/forskningsnyheter/forskningsnyheter-2020/?tarContentId=893056&rssTarget=968872&rssTitle=Research%20findings%20at%20IGP%20during%202020&newsDetailSiteNodeId=228620&newsListSiteNodeId=228618&showLeadIn=true <p>Forskare vid IGP visar i en ny studie att cellsignalering som reglerar k&auml;rll&auml;ckage skiljer sig &aring;t mellan blod- och lymfk&auml;rl. Fynden visar p&aring; en m&ouml;jlighet att modifiera denna signalering f&ouml;r att selektivt kontrollera lymfk&auml;rlens funktion och behandla sjukdomar som karakt&auml;riseras av l&auml;ckande lymfk&auml;rl.</p> Wed, 09 Sep 2020 06:35:00 GMT https://www.igp.uu.se/forskningsnyheter/forskningsnyheter-2020/?tarContentId=893056&rssTarget=968872&rssTitle=Research%20findings%20at%20IGP%20during%202020&newsDetailSiteNodeId=228620&newsListSiteNodeId=228618&showLeadIn=true 2020-09-09T06:35:00Z Ny tidig biomarkör för flera cancersjukdomar https://www.igp.uu.se/forskningsnyheter/forskningsnyheter-2020/?tarContentId=890442&rssTarget=968872&rssTitle=Research%20findings%20at%20IGP%20during%202020&newsDetailSiteNodeId=228620&newsListSiteNodeId=228618&showLeadIn=true <p>I en studie gjord p&aring; &ouml;ver 400 sjukhuspatienter med 18 olika cancerdiagnoser har forskare kunnat visa att EVP, extracellul&auml;ra vesiklar och partiklar, skulle kunna anv&auml;ndas som biomark&ouml;rer f&ouml;r flera cancersjukdomar. Studien har letts av forskare fr&aring;n bland annat IGP.</p> Wed, 26 Aug 2020 07:03:00 GMT https://www.igp.uu.se/forskningsnyheter/forskningsnyheter-2020/?tarContentId=890442&rssTarget=968872&rssTitle=Research%20findings%20at%20IGP%20during%202020&newsDetailSiteNodeId=228620&newsListSiteNodeId=228618&showLeadIn=true 2020-08-26T07:03:00Z Kartläggning av enzym med viktig roll för SARS-CoV-2-infektion https://www.igp.uu.se/forskningsnyheter/forskningsnyheter-2020/?tarContentId=889406&rssTarget=968872&rssTitle=Research%20findings%20at%20IGP%20during%202020&newsDetailSiteNodeId=228620&newsListSiteNodeId=228618&showLeadIn=true <p>Forskare vid IGP har gjort en kartl&auml;ggning av enzymet ACE2 i hela m&auml;nniskokroppen, som f&ouml;reslagits spela en viktig roll f&ouml;r sars-cov-2-virusets intr&auml;de i v&auml;rdceller och utveckling av sjukdomen Covid-19. I motsats till tidigare forskning visar studien att ingen eller endast mycket l&aring;ga niv&aring;er av ACE2-protein finns i normala luftv&auml;gar. Resultaten beskrivs i en artikel i Molecular Systems Biology.</p> Mon, 17 Aug 2020 09:53:00 GMT https://www.igp.uu.se/forskningsnyheter/forskningsnyheter-2020/?tarContentId=889406&rssTarget=968872&rssTitle=Research%20findings%20at%20IGP%20during%202020&newsDetailSiteNodeId=228620&newsListSiteNodeId=228618&showLeadIn=true 2020-08-17T09:53:00Z Oväntade kopplingar funna mellan läkemedelsrespons och cellförändringar vid hjärncancer https://www.igp.uu.se/forskningsnyheter/forskningsnyheter-2020/?tarContentId=887400&rssTarget=968872&rssTitle=Research%20findings%20at%20IGP%20during%202020&newsDetailSiteNodeId=228620&newsListSiteNodeId=228618&showLeadIn=true <p>Precisionen vid behandling av hj&auml;rncancerformen glioblastom kan &ouml;ka och befintliga l&auml;kemedel anv&auml;ndas p&aring; nya s&auml;tt. Det visar en studie fr&aring;n IGP d&auml;r ett stort antal cellprover fr&aring;n patienter med hj&auml;rntum&ouml;rer unders&ouml;kts. Forskarna har kartlagt hur cellf&ouml;r&auml;ndringar i glioblastomceller p&aring;verkar effekten av olika l&auml;kemedel. Resultaten publiceras i tidskriften Cell Reports.</p> Wed, 15 Jul 2020 06:30:00 GMT https://www.igp.uu.se/forskningsnyheter/forskningsnyheter-2020/?tarContentId=887400&rssTarget=968872&rssTitle=Research%20findings%20at%20IGP%20during%202020&newsDetailSiteNodeId=228620&newsListSiteNodeId=228618&showLeadIn=true 2020-07-15T06:30:00Z Ny metod att identifiera gener som kan driva hjärntumörer https://www.igp.uu.se/forskningsnyheter/forskningsnyheter-2020/?tarContentId=883148&rssTarget=968872&rssTitle=Research%20findings%20at%20IGP%20during%202020&newsDetailSiteNodeId=228620&newsListSiteNodeId=228618&showLeadIn=true <p>Cancerforskare vid Uppsala universitet har utvecklat en metod f&ouml;r identifiering av funktionella mutationer och hur dessa p&aring;verkar gener med betydelse f&ouml;r utveckling av glioblastom &ndash; en malign hj&auml;rntum&ouml;r med mycket negativ prognos. Studien &auml;r publicerad i Genome Biology.</p> Tue, 09 Jun 2020 09:26:00 GMT https://www.igp.uu.se/forskningsnyheter/forskningsnyheter-2020/?tarContentId=883148&rssTarget=968872&rssTitle=Research%20findings%20at%20IGP%20during%202020&newsDetailSiteNodeId=228620&newsListSiteNodeId=228618&showLeadIn=true 2020-06-09T09:26:00Z Nytt effektivt sätt att hämma lymfkärlsmissbildningar https://www.igp.uu.se/forskningsnyheter/forskningsnyheter-2020/?tarContentId=882758&rssTarget=968872&rssTitle=Research%20findings%20at%20IGP%20during%202020&newsDetailSiteNodeId=228620&newsListSiteNodeId=228618&showLeadIn=true <p>Lymfk&auml;rlsmissbildningar &auml;r en handikappande och ofta obotlig sjukdom. Taija M&auml;kinens forskargrupp har i ett internationellt samarbete studerat mekanismerna som ligger bakom onormal k&auml;rltillv&auml;xt och har identifierat en kombinationsbehandling som kan fungera som effektiv behandling av dessa missbildningar</p> Mon, 08 Jun 2020 09:17:00 GMT https://www.igp.uu.se/forskningsnyheter/forskningsnyheter-2020/?tarContentId=882758&rssTarget=968872&rssTitle=Research%20findings%20at%20IGP%20during%202020&newsDetailSiteNodeId=228620&newsListSiteNodeId=228618&showLeadIn=true 2020-06-08T09:17:00Z Lymfkörtlarnas lymfkärl hos mus och människa – både lika och olika https://www.igp.uu.se/forskningsnyheter/forskningsnyheter-2020/?tarContentId=876516&rssTarget=968872&rssTitle=Research%20findings%20at%20IGP%20during%202020&newsDetailSiteNodeId=228620&newsListSiteNodeId=228618&showLeadIn=true <p>Forskare vid IGP har i ett internationellt samarbete kartlagt lymfk&ouml;rtlarnas lymfk&auml;rl hos mus och m&auml;nniska, &auml;nda ner p&aring; enskild cellniv&aring;. Resultaten kan hj&auml;lpa forskare att p&aring; sikt hitta nya metoder f&ouml;r hur immunf&ouml;rsvaret kan st&auml;rkas mot bland annat virus och vid cancer. Arbetet har publicerats i tidskriften <em>Frontiers of Cardiovascular Research</em>.</p> Mon, 04 May 2020 07:10:00 GMT https://www.igp.uu.se/forskningsnyheter/forskningsnyheter-2020/?tarContentId=876516&rssTarget=968872&rssTitle=Research%20findings%20at%20IGP%20during%202020&newsDetailSiteNodeId=228620&newsListSiteNodeId=228618&showLeadIn=true 2020-05-04T07:10:00Z Orsaken till läckande blodkärl vid ögonsjukdomar identifierad https://www.igp.uu.se/forskningsnyheter/forskningsnyheter-2020/?tarContentId=866684&rssTarget=968872&rssTitle=Research%20findings%20at%20IGP%20during%202020&newsDetailSiteNodeId=228620&newsListSiteNodeId=228618&showLeadIn=true <p>&Ouml;gonsjukdomar med tillv&auml;xt av l&auml;ckande blodk&auml;rl kan leda till att synen g&aring;r f&ouml;rlorad. Forskare vid IGP har nu identifierat ett avg&ouml;rande steg i processen som leder till l&auml;ckande k&auml;rl och skadlig svullnad. Forskningsresultaten, som publiceras i tidskriften eLife, skulle i framtiden kunna leda till s&auml;krare behandlingsstrategier.</p> Wed, 22 Apr 2020 06:45:00 GMT https://www.igp.uu.se/forskningsnyheter/forskningsnyheter-2020/?tarContentId=866684&rssTarget=968872&rssTitle=Research%20findings%20at%20IGP%20during%202020&newsDetailSiteNodeId=228620&newsListSiteNodeId=228618&showLeadIn=true 2020-04-22T06:45:00Z Förändringar i cellernas nedbrytningsstationer kan leda till cancer https://www.igp.uu.se/forskningsnyheter/forskningsnyheter-2020/?tarContentId=860612&rssTarget=968872&rssTitle=Research%20findings%20at%20IGP%20during%202020&newsDetailSiteNodeId=228620&newsListSiteNodeId=228618&showLeadIn=true <p>Cancerceller v&auml;xer och delar sig okontrollerat. Nu visar en ny studie fr&aring;n IGP hur f&ouml;r&auml;ndringar i cellernas nedbrytningscentraler, lysosomerna, kan leda till okontrollerad celltillv&auml;xt. Resultaten publiceras idag i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.</p> Tue, 17 Mar 2020 15:56:00 GMT https://www.igp.uu.se/forskningsnyheter/forskningsnyheter-2020/?tarContentId=860612&rssTarget=968872&rssTitle=Research%20findings%20at%20IGP%20during%202020&newsDetailSiteNodeId=228620&newsListSiteNodeId=228618&showLeadIn=true 2020-03-17T15:56:00Z Cancercellers slarv kan göra dem känsliga för framtida läkemedel https://www.igp.uu.se/forskningsnyheter/forskningsnyheter-2020/?tarContentId=859740&rssTarget=968872&rssTitle=Research%20findings%20at%20IGP%20during%202020&newsDetailSiteNodeId=228620&newsListSiteNodeId=228618&showLeadIn=true <p>Kan cancercellers f&ouml;rm&aring;ga till att snabbt f&ouml;r&auml;ndra sin arvsmassa anv&auml;ndas som ett vapen emot elakartade tum&ouml;rer? Forskare vid IGP har lyckats ta fram en substans som i b&aring;de djurf&ouml;rs&ouml;k och i f&ouml;rs&ouml;k med m&auml;nskliga cancerceller visat lovande resultat. Studien publiceras i Nature Communications.</p> Thu, 12 Mar 2020 07:04:00 GMT https://www.igp.uu.se/forskningsnyheter/forskningsnyheter-2020/?tarContentId=859740&rssTarget=968872&rssTitle=Research%20findings%20at%20IGP%20during%202020&newsDetailSiteNodeId=228620&newsListSiteNodeId=228618&showLeadIn=true 2020-03-12T07:04:00Z Smart algoritm hittade möjlig framtida behandling för barncancer https://www.igp.uu.se/forskningsnyheter/forskningsnyheter-2020/?tarContentId=825894&rssTarget=968872&rssTitle=Research%20findings%20at%20IGP%20during%202020&newsDetailSiteNodeId=228620&newsListSiteNodeId=228618&showLeadIn=true <p>Forskare vid IGP har med hj&auml;lp av en datoralgoritm identifierat en ny lovande behandling mot sjukdomen neuroblastom, en nervcancer hos barn som kan vara livshotande. Uppt&auml;ckten som beskrivs i det senaste numret av vetenskapstidskriften Nature Communications kan p&aring; l&auml;ngre sikt leda till en ny form av behandling f&ouml;r barn med sv&aring;r eller framskriden sjukdom.</p> Tue, 07 Jan 2020 10:48:00 GMT https://www.igp.uu.se/forskningsnyheter/forskningsnyheter-2020/?tarContentId=825894&rssTarget=968872&rssTitle=Research%20findings%20at%20IGP%20during%202020&newsDetailSiteNodeId=228620&newsListSiteNodeId=228618&showLeadIn=true 2020-01-07T10:48:00Z