News Materials Theory https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter Ny modelleringsplattform med öppen källkod påskyndar utvecklingen av ”gröna” magneter https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1080344&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Uppsala universitet ska i ett europeiskt forskningssamarbete tillsammans med de b&aring;da teknikf&ouml;retagen Siemens AG och Robert Bosch GmbH&nbsp;skapa en modelleringsplattform f&ouml;r att utveckla magnetiska komponenter med mer h&aring;llbara material &auml;n de som finns idag.</p> Tue, 05 Mar 2024 08:49:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1080344&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2024-03-05T08:49:00Z Nytt EU-projekt ska bana väg för framtidens elektronik https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1078568&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Uppsalafysiker har beviljats EU-medel f&ouml;r projektet OBELIX. Inom projektet ska man&nbsp;utveckla en helt ny form av elektroniska komponenter, d&auml;r information &ouml;verf&ouml;rs genom orbitala magnetiska str&ouml;mmar ist&auml;llet f&ouml;r spinnstr&ouml;mmar eller elektriska str&ouml;mmar.</p> Tue, 20 Feb 2024 14:41:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1078568&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2024-02-20T14:41:00Z Ultrasnabb avmagnetisering genom ögonblicklig generering av spinnvågor https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1077874&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>N&auml;r ett ferromagnetiskt material, till exempel j&auml;rn, bestr&aring;las med laserpulser p&aring; femtosekundsniv&aring;n sker en ultrasnabb avmagnetisering. Men exakt vad denna avmagnetisering beror p&aring; har varit en g&aring;ta under m&aring;nga &aring;r. Ny forskning visar att icke-termiska spinnv&aring;gsexcitationer kan f&ouml;rklara den snabba avmagnetiseringen.</p> Fri, 02 Feb 2024 14:44:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1077874&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2024-02-02T14:44:00Z Pressmeddelande: Nytt 2D-material med supertunga elektroner https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1077560&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Ett nytt 2D-kvantmaterial har uppt&auml;ckts. Materialet best&aring;r av atomtunna lager av&nbsp;cerium, kisel och jod (CeSiI) och&nbsp;&auml;r det f&ouml;rsta exemplet p&aring; ett 2D-material med&nbsp;s&aring; kallade tunga fermioner. Det presenteras i en ny studie, gjord av&nbsp;bland annat forskare i materialvetenskap vid Uppsala universitet, och som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature.</p> Wed, 24 Jan 2024 14:56:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1077560&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2024-01-24T14:56:00Z Laserstyrning och mätning av magnetism i legeringar på atomnivå https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1077452&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Forskare fr&aring;n Uppsala universitet har i ett internationellt samarbete utvecklat nya metoder f&ouml;r att styra och m&auml;ta magnetism i legeringar p&aring; atomniv&aring;.</p> Fri, 19 Jan 2024 14:18:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1077452&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2024-01-19T14:18:00Z Stora orbitalströmmar kan induceras i lättmetall https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1069510&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Fysiker vid Uppsala universitet har i ett internationellt samarbete f&ouml;r f&ouml;rsta g&aring;ngen kunnat visa att mycket stora orbitalstr&ouml;mmar kan induceras i l&auml;ttmetallen krom.</p> Thu, 12 Oct 2023 08:26:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1069510&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2023-10-12T08:26:00Z Pressmeddelande: Linnémedaljör och Rudbeckmedaljörer utsedda https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1067404&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Rudbeckmedaljen tilldelas i &aring;r professorerna Annica Black-Schaffer, Gunilla Enblad och Neil Price, medan Linn&eacute;medaljen tilldelas professor Mattias Jakobsson.</p> Thu, 14 Sep 2023 11:21:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1067404&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2023-09-14T11:21:00Z Nytt kvanttillstånd upptäckt i gömda ordningen https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1056864&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Forskning fr&aring;n Uppsala universitet visar att ett nytt kvanttillst&aring;nd uppst&aring;r p&aring; ytan av den tunga elektronsupraledare URu<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>, inom en mystisk fas som kallas den g&ouml;mda ordningen.</p> Wed, 22 Mar 2023 16:13:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1056864&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2023-03-22T16:13:00Z ERC Consolidator Grant till forskning om supraledning https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1050178&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Annica Black-Schaffer, professor vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi, &auml;r en av 12 forskare i Sverige som har beviljats bidrag i Europeiska forskningsr&aring;dets (ERC) utlysning av Consolidator Grant 2023. I projektet SUPERLAND ska hennes forskargrupp under fem &aring;r studera fenomenet supraledning f&ouml;r att b&auml;ttre f&ouml;rst&aring; det.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Tue, 31 Jan 2023 12:34:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1050178&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2023-01-31T12:34:00Z Konsolideringsbidrag till forskare vid Uppsala universitet https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1038074&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Vetenskapsr&aring;det har fattat beslut om vilka ans&ouml;kningar som beviljats konsolideringsbidrag 2022. Vid Uppsala universitet tilldelas Annica Black-Schaffer, professor vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi, och Mikael Sellin universitetslektor&nbsp;vid institutionen f&ouml;r medicinsk biokemi och mikrobiologi, vardera 10 miljoner kronor under fem &aring;r.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Mon, 12 Dec 2022 12:21:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1038074&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2022-12-12T12:21:00Z Nyskapande elektronik baserad på elektronens virvlande https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1032870&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Behoven att bearbeta och lagra digitala data forts&auml;tter att v&auml;xa exponentiellt och med dem&nbsp;en &ouml;kad energif&ouml;rbrukning. F&ouml;r att kunna m&ouml;ta denna utmaning m&aring;ste nya elektroniska komponenter utvecklas. Peter Oppeneer, professor vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi, leder ett fem&aring;rigt projekt om detta.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Sat, 29 Oct 2022 11:20:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1032870&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2022-10-29T11:20:00Z Två Uppsalaforskare får stora projektanslag från KAW https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1030994&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Sven Nelander som forskar om de molekyl&auml;ra mekanismerna bakom uppkomsten av cancer och Peter Oppeneer vars forskningsomr&aring;de &auml;r teoretisk magnetism, f&aring;r tillsammans drygt 74 miljoner i projektbidrag fr&aring;n Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Fri, 14 Oct 2022 11:36:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1030994&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2022-10-14T11:36:00Z Thuréuspriset till Peter Oppeneer https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1024826&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Peter Oppeneer vid avdelningen f&ouml;r materialteori har tilldelats&nbsp;2022 &aring;rs Thur&eacute;uspris&nbsp;i den fysisk-matematiska&nbsp;klassen fr&aring;n Kungl. Vetenskaps-Sociteten i Uppsala.</p> Thu, 01 Sep 2022 12:56:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1024826&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2022-09-01T12:56:00Z Pressmeddelande: DNA ger ledtrådar till ren och effektiv energiproduktion https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1020952&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Forskare fr&aring;n bland annat Uppsala universitet har genom att studera spiralformade molekyler i kroppen, s&aring;som DNA, f&aring;tt ledtr&aring;dar till hur energiproduktion i till exempel br&auml;nsleceller kan effektiviseras, utan inblandning av koldioxid och tungmetaller. Den nya forskningen visar hur de spiralformade molekylerna, som finns naturligt i allt syreberoende liv, katalyserar energiproduktionen i cellerna.</p> Tue, 19 Jul 2022 10:16:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1020952&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2022-07-19T10:16:00Z Ultrafast Demagnetization between Rare Earth Atoms https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1011154&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Researchers at Uppsala University have discovered how conduction electrons mediate the exchange between rare earth atoms to allow a very fast demagnetization.</p> Mon, 25 Apr 2022 10:09:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1011154&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2022-04-25T10:09:00Z Lilla Göran Gustafssonpriset till Jorge Cayao och Vladislav Borisov https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1010034&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Jorge Cayao och Vladislav Borisov vid avdelningen f&ouml;r materialteori har tilldelats lilla G&ouml;ran Gustafssonpriset f&ouml;r unga forskare.</p> <p></p> Wed, 13 Apr 2022 07:14:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1010034&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2022-04-13T07:14:00Z Plasmoniska lasrar blir magnetiska https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=985654&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Plasmoniska lasrar visar p&aring; m&aring;nga unika egenskaper, men hittills har dessa inte varit relaterade till magnetism. Ny forskning visar nu att plasmoniska lasrar kan sl&aring;s p&aring; och av magnetiskt.</p> Thu, 23 Dec 2021 17:30:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=985654&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2021-12-23T17:30:00Z Bevis för ovanlig typ av kvantfasövergång https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=982052&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Kvantfas&ouml;verg&aring;ngar kopplas oftast ihop med en bruten symmetri inom fasta tillst&aring;ndets fysik. Jan Rusz och Peter Oppeneer fr&aring;n Uppsala universitet har nu som en del av ett internationellt samarbete hittat bevis f&ouml;r en&nbsp;kvantfas&ouml;verg&aring;ng&nbsp;som saknar symmetribrott i det ovanliga supraledande materialet CeCoIn<sub>5</sub>.</p> Thu, 02 Dec 2021 10:41:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=982052&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2021-12-02T10:41:00Z Nytt stort forskningsprogram för framtidens material https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=981726&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Uppsala universitet &auml;r ett av de l&auml;ros&auml;ten som deltar i ett nytt stort forskningsprogram inom materialforskning som ska&nbsp;skapa b&auml;ttre f&ouml;ruts&auml;ttningar f&ouml;r ett h&aring;llbart samh&auml;lle. Programmet&nbsp;finansieras av&nbsp;Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW).</p> Tue, 30 Nov 2021 08:21:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=981726&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2021-11-30T08:21:00Z Pressmeddelande: Nytt stort forskningsprogram för framtidens material https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=981724&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Uppsala universitet &auml;r ett av de l&auml;ros&auml;ten som deltar i ett nytt stort forskningsprogram inom materialforskning som ska&nbsp;skapa b&auml;ttre f&ouml;ruts&auml;ttningar f&ouml;r ett h&aring;llbart samh&auml;lle. Programmet&nbsp;finansieras av&nbsp;Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW).</p> Tue, 30 Nov 2021 08:17:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=981724&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2021-11-30T08:17:00Z Ny syn på okonventionell supraledning https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=978594&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Mekanismen som leder till okonventionell supraledning i kopparoxidbaserade och j&auml;rnbaserade supraledare har blivit mycket omdiskuterad. Uppsalafysiker visar nu att konventionella gittervibrationer mycket v&auml;l kan ge upphov till okonventionell supraledning, vilket man tidigare inte trott.</p> Wed, 10 Nov 2021 13:53:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=978594&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2021-11-10T13:53:00Z Materialkombination för framtidens teknologi? https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=966200&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Vilket material ska man satsa p&aring; f&ouml;r framtidens teknologi? Organiska molekyler med sina utm&auml;rkta magnetiska egenskaper, eller kanske grafen som kan ge m&aring;ngdubbelt snabbare transistorer? Forskare fr&aring;n Uppsala och Berlin visar nu i den ansedda tidskriften Advanced Materials att b&auml;gge material kan kombineras f&ouml;r att skapa det b&auml;sta av tv&aring; v&auml;rldar.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Tue, 21 May 2013 13:22:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=966200&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2013-05-21T13:22:00Z Orsaken till ultrasnabb avmagnetisering avslöjad https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=966184&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Informationen p&aring; moderna h&aring;rddiskar lagras i form av magnetiska &rdquo;bits&rdquo;, sm&aring; areor som har viss magnetisk riktning och l&auml;ses digitalt som 0 eller 1. Forskare har nyligen uppt&auml;ckt att magnetismen i en &rdquo;bit&rdquo; kan raderas optiskt genom ultrasnabba laserpulser, men den grundl&auml;ggande f&ouml;rst&aring;elsen av denna process har inte funnits. Uppsalafysiker visar nu orsaken till avmagnetiseringen i tidskriften Nature Materials.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Tue, 29 Jan 2013 13:42:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=966184&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2013-01-29T13:42:00Z Nu kan magnetism mätas med nanoprecision https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=966176&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Kunskap om magnetiskt material p&aring; nanometerskala (dvs. 10<sup>-9</sup>&nbsp;m) &auml;r oumb&auml;rlig f&ouml;r utvecklingen av framtidens spinnelektroniska komponenter. Ett hinder i denna utveckling &auml;r att det hittills inte har varit m&ouml;jligt att genomf&ouml;ra kvantitativ magnetisk analys p&aring; nanoskalor. Uppsalafysiker visar nu hur magnetiska egenskaper kan m&auml;tas med nanoprecision med hj&auml;lp av nanometertunna elektronstr&ouml;mmar i ett elektronmikroskop.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Wed, 23 Jan 2013 13:31:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=966176&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2013-01-23T13:31:00Z Jonas Fransson ny professor i teori för starkt korrelerade material https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=965186&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Jonas Fransson tilltr&auml;dde som professor den 1 april 2016 och installerades den 18 november 2016 vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi.</p> <div></div> <div> <div></div> </div> Fri, 18 Nov 2016 10:34:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=965186&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2016-11-18T10:34:00Z Susanne Mirbt ny professor i kondenserade materiens fysik https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=965142&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Susanne Mirbt installerades som professor i&nbsp;kondenserade materiens fysik vid Uppsala universitet den 13 november 2015.</p> Fri, 13 Nov 2015 09:08:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=965142&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2015-11-13T09:08:00Z Nya metoder för magnetisk mikroskopi https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=964928&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>I ett internationellt samarbete med fysiker fr&aring;n Tyskland och Ryssland, har Uppsalaforskaren Peter Oppeneer utvecklat nya och enklare metoder f&ouml;r magnetisk mikroskopi, som &auml;r en viktig karakteriseringsteknik vid till exempel utveckling av magnetiska minnen.</p> Mon, 12 Jul 2021 15:38:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=964928&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2021-07-12T15:38:00Z Krönika: De första stegen in i kvantmaterialvärlden https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=957814&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">I framtidens teknologi kommer kvantmaterialen vara en av grundpelarna och d&auml;rmed en central del av ett tekniskt kunnande i v&aring;rt samh&auml;lle. F&ouml;r att Sverige ska kunna ha en framtr&auml;dande roll p&aring; en internationell arena m&aring;ste vi ge v&aring;ra ingenj&ouml;rer m&ouml;jlighet att f&aring; studera fysik och matematik p&aring; en h&ouml;g niv&aring;. Det skriver Mattias Klintenberg, professor vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Wed, 09 Jun 2021 11:36:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=957814&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2021-06-09T11:36:00Z Excellent innovation utvald av Europeiska Kommissionen https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=930678&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Europeiska Kommissionens innovations radar plattform har valt ut en uppfinning av Uppsala universitet som excellent innovation. Uppfinningen &auml;r en ny metod och sensor f&ouml;r att detektera fr&aring;n vilket h&aring;l en ljusstr&aring;le kommer.</p> Fri, 26 Feb 2021 15:45:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=930678&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2021-02-26T15:45:00Z Olle Eriksson tilldelad Rudbeckmedaljen https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=928908&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true Mon, 15 Feb 2021 14:55:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=928908&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2021-02-15T14:55:00Z Ny kopplingstyp leder till ultrasnabb magnetisk förändring https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=901178&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Att f&ouml;rst&aring; hur magnetisering kan f&ouml;r&auml;ndra sig p&aring; snabbaste s&auml;tt har blivit allt viktigare f&ouml;r att &aring;stadkomma en utveckling av framtidens ultrasnabba datorkomponenter. I ett internationellt samarbete visar nu forskare att det finns en ny kopplingstyp som kan ge ultrasnabb avmagnetisering i terbium, ett magnetiskt grund&auml;mne med stark magnetisk anisotropi.</p> Wed, 04 Nov 2020 13:06:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=901178&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2020-11-04T13:06:00Z Gymnasieelever lär sig om levitation https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=899406&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Fenomenet <em>levitation</em> har fascinerat m&aring;nga. Kan man bygga ett t&aring;g som k&ouml;r p&aring; sp&aring;r utan att ber&ouml;ra sj&auml;lva sp&aring;ren? Jo, det &auml;r m&ouml;jligt och det skulle &auml;ven spara mycket energi. Gymnasieelever fr&aring;n Lundellska skolan i Uppsala har nu bes&ouml;kt &Aring;ngstr&ouml;mlaboratoriet f&ouml;r att l&auml;ra sig mer om levitation och supraledning med m&aring;let att sj&auml;lva bygga ett sv&auml;vande t&aring;g.</p> Tue, 27 Oct 2020 12:39:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=899406&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2020-10-27T12:39:00Z Framtidens energisnåla digitala verktyg https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=897296&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Hur ser framtidens energisn&aring;la elkomponenter ut? Kan s&aring; kallade &ouml;verg&aring;ngsmetalloxider ge oss teknik f&ouml;r mer effektiva och mindre energikr&auml;vande digitala vektyg? Se filmen om Oscar Gr&aring;n&auml;s forskning vid &Aring;ngstr&ouml;mlaboratoriet i Uppsala.</p> Wed, 07 Oct 2020 12:05:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=897296&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2020-10-07T12:05:00Z Pressmeddelande: Ny metod gör det möjligt att mäta ultrasnabba magnetiska förändringar https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=890550&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Hur kan det i en framtid, med &ouml;kande behov av att lagra digital information, bli m&ouml;jligt att m&auml;ta om magnetiska bits switchar tillr&auml;ckligt fort i till exempel allt kraftfullare h&aring;rddiskar? I ett samarbete har fysiker fr&aring;n bland Uppsala universitet utvecklat en exakt metod f&ouml;r att m&auml;ta ultrasnabba f&ouml;r&auml;ndringar av magnetiska tillst&aring;nd i ett material. Resultaten publiceras i tidskriften Nature Communications.</p> Tue, 25 Aug 2020 11:19:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=890550&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2020-08-25T11:19:00Z Pressmeddelande: Ny form av magnetisk ordning upptäckt i grundämnet neodym https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=881128&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Ett materials magnetism kan anv&auml;ndas inom en m&auml;ngd olika omr&aring;den. Med utvecklingen av gr&ouml;nare teknik i samh&auml;llet f&ouml;rv&auml;ntas behovet av nya och f&ouml;rb&auml;ttrade magnetiska material bli &auml;nnu st&ouml;rre. Forskare fr&aring;n Uppsala universitet presenterar nu nya fynd g&auml;llande grund&auml;mnet neodym. Neodym visar sig ha en hittills ok&auml;nd form av magnetisk ordning, uppbyggd av en blandning av magnetiska spiraler.</p> Fri, 29 May 2020 11:31:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=881128&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2020-05-29T11:31:00Z Ovanlig typ av supraledning upptäckt https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=864158&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Uppsalaforskare har utvecklat en ny teori som f&ouml;rutsp&aring;r en ovanlig typ av supraledning i vridna dubbellager av grafen.</p> Tue, 07 Apr 2020 12:16:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=864158&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2020-04-07T12:16:00Z Magnetisk vätebaserad supraledare upptäckt https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=856912&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Att skapa supraledning vid rumstemperatur &auml;r en av dagens st&ouml;rsta utmaningar inom forskningen. Nyligen har ett v&auml;tebaserat material med jordartsmetallen lantan, en s&aring; kallad superhydrid, gett hopp om att den ultimata l&ouml;sningen av g&aring;tan skulle kunna vara n&auml;ra. Uppsalafysiker har nu kunnat visa att det &auml;ven finns andra superhydrider, best&aring;ende av v&auml;teatomer och jordartsmetallen neodym som &auml;r s&aring;v&auml;l magnetiskt som supraledande, och kan vara en ovanlig typ av supraledare.</p> <div></div> <p></p> <p></p> Wed, 26 Feb 2020 13:18:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=856912&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2020-02-26T13:18:00Z Ny metod att simulera vibrationsspektroskopi hos atomer https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=856808&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Uppsalafysikerna Paul Zeiger och J&aacute;n Rusz har utvecklat en ny teoretisk metod f&ouml;r att beskriva atomers vibrationsspektroskopi f&ouml;r fasta &auml;mnen.</p> Wed, 26 Feb 2020 10:05:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=856808&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2020-02-26T10:05:00Z Pressmeddelande: Spinntillstånd kan förflyttas snabbare än förväntat https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=843030&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>I takt med att den elektroniska teknik vi anv&auml;nder f&ouml;rb&auml;ttras kr&auml;vs allt mindre komponenter. S&aring; sm&aring;ningom handlar det om s&aring; sm&aring; delar att man st&ouml;ter p&aring; kvantfysiska utmaningar. Ett sp&aring;r forskare utforskar f&ouml;r att komma vidare &auml;r att manipulera elektronens spinn. I en ny artikel i den vetenskapliga tidskriften Science Advances beskriver forskare fr&aring;n bland annat Uppsala och &Ouml;rebro universitet hur man i experiment kunnat visa att spinntillst&aring;nd kan f&ouml;rflytas mellan atomer mycket snabbare &auml;n f&ouml;rv&auml;ntat.</p> Thu, 23 Jan 2020 12:19:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=843030&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2020-01-23T12:19:00Z Oscar Grånäs tilldelad Lindbomska belöningen https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=842282&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Oscar Gr&aring;n&auml;s, materialteori, har tilldelats Lindbomska bel&ouml;ningen av Kungl. Vetenskapsakademien.</p> Mon, 20 Jan 2020 07:59:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=842282&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2020-01-20T07:59:00Z Ny upptäckt kan ge snabbare spinntroniska element https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=823516&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Uppsalafysiker har kunnat visa att det finns en ny form av magnetiskt vridmoment som kan g&ouml;ra spinntroniska element &auml;nnu snabbare &auml;n de &auml;r idag. Forskningen har publicerats i Nature Communications.</p> Tue, 03 Dec 2019 12:31:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=823516&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2019-12-03T12:31:00Z Magnetiska strömmar i DNA-molekyler förstås med ny teori https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=820534&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Jonas Fransson, professor vid Uppsala universitet, har tagit fram en modell f&ouml;r hur elektroner r&ouml;r sig i helixformade molekyler n&auml;r de p&aring;verkas av yttre krafter. I modellen tas f&ouml;r f&ouml;rsta g&aring;ngen h&auml;nsyn till elektronernas inb&ouml;rdes v&auml;xelverkan.</p> Tue, 12 Nov 2019 14:05:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=820534&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2019-11-12T14:05:00Z ERC anslår 80 miljoner kronor till forskning om materialteori https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=815690&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>&ndash; Det h&auml;r anslaget ger oss resurser att anta en av vetenskapens stora utmaningar, s&auml;ger Olle Eriksson, professor i teoretisk magnetism, som erh&aring;ller ett ERC Synergy Grant f&ouml;r projektet Ultrafast dynamics of correlated electrons in solids.</p> Mon, 14 Oct 2019 11:28:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=815690&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2019-10-14T11:28:00Z Supraledande material upptäckt med unik kod https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=813890&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Genom att utveckla en unik kod har Peter Oppeneer och hans forskarlag uppt&auml;ckt ett nytt supraledande material &ndash; ett material som leder str&ouml;m utan energif&ouml;rluster och som st&ouml;ter bort magnetf&auml;lt. I f&ouml;rl&auml;ngningen &auml;r f&ouml;rhoppningen att supraledare ska kunna bidra till l&ouml;sningen av v&auml;rldens energiproblem.</p> Fri, 04 Oct 2019 11:13:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=813890&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2019-10-04T11:13:00Z Rajeev Ahuja utsedd till APS Fellow https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=813458&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Professor Rajeev Ahuja vid avdelningen f&ouml;r materialteori uts&aring;gs i september 2019 till APS Fellow av&nbsp;American Physical Society&nbsp;Council.</p> Wed, 02 Oct 2019 14:09:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=813458&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2019-10-02T14:09:00Z Projekt inom Dynamik i kvantmateria tilldelas 28 milj https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=813074&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Institutionen f&ouml;r fysik och astronomi var meds&ouml;kande till projektet Dynamic Quantum Matter som tilldelades&nbsp;28 milj kronor under fem &aring;r&nbsp;fr&aring;n Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2019.</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> Tue, 01 Oct 2019 11:18:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=813074&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2019-10-01T11:18:00Z Pressmeddelande: Elektroniska övergångar under högt tryck kan leda till högtemperatursupraledning i väte https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=812378&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Ett internationellt experimentellt forskningsteam lett av professor Ho-Kwang Mao och doktor Cheng Ji fr&aring;n HPSTAR, Kina och ett teoretiskt team lett av professor Rajeev Ahuja, Uppsala universitet, har anv&auml;nt b&aring;de experimentell och teoretisk forskning f&ouml;r att f&ouml;rst&aring; strukturella fas&ouml;verg&aring;ngar under h&ouml;gt tryck i v&auml;te vilket kan ge upphov till metallisering och kan till och med resultera i supraledning.</p> Wed, 25 Sep 2019 11:26:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=812378&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2019-09-25T11:26:00Z Pressmeddelande: Ett steg på väg mot framtidens kvantdatorer https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=811282&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Uppsalafysiker har f&ouml;r f&ouml;rsta g&aring;ngen kunnat identifiera hur man kan skilja mellan s&aring; kallade &auml;kta och falska Majoranatillst&aring;nd. Forskningsresultaten &auml;r ett stort steg p&aring; v&auml;gen mot en fortsatt utveckling av topologiska supraledare och anv&auml;ndandet av Majoranatillst&aring;nd f&ouml;r avancerade kvantdatorer i framtiden.</p> Tue, 17 Sep 2019 07:36:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=811282&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2019-09-17T07:36:00Z Pressmeddelande: Nytt supraledande tvådimensionellt material upptäckt https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=803288&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Supraledande material kan leda str&ouml;m helt utan energif&ouml;rluster. H&ouml;gtemperatursupraledning i kopparoxider uppt&auml;cktes f&ouml;r 30 &aring;r sedan men orsaken till deras h&ouml;ga &ouml;verg&aring;ngstemperatur &auml;r fortfarande en g&aring;ta. F&ouml;r att komma n&auml;rmare g&aring;tans l&ouml;sning presenterar Uppsalaforskare nu ett nyuppt&auml;ckt material som &auml;r supraledande trots att det bara &auml;r tre atomer tjockt. Forskningen publiceras i Physical Review Letters.</p> Wed, 14 Aug 2019 10:52:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=803288&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2019-08-14T10:52:00Z Fyra Uppsalaforskare får pris av Göran Gustafssons stiftelse https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=784012&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Den 3 maj var det h&ouml;gtidlig prisutdelning av G&ouml;ran Gustafssonpriset till unga forskare vid Uppsala universitet och Kungl. Tekniska h&ouml;gskolan (KTH) p&aring; Nationalmuseum i Stockholm. G&ouml;ran Gustafssons Stiftelse f&ouml;r fr&auml;mjande av vetenskaplig forskning vid Uppsala universitet och KTH delar ut sammanlagt 14 miljoner kronor till unga forskare inom teknisk fysik och medicin. Bland 2019 &aring;rs nya pristagare finns fyra Uppsalaforskare.</p> Sat, 04 May 2019 12:04:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=784012&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2019-05-04T12:04:00Z Ultrasnabb övergång till ny metastabil kristallfas upptäckt https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=778464&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true Mon, 25 Mar 2019 12:38:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=778464&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2019-03-25T12:38:00Z Fyra forskare får bidrag för strategisk mobilitet https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=763278&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Stiftelsen f&ouml;r strategisk forskning, SSF, finansierar programmet Strategisk Mobilitet, som fr&auml;mjar &ouml;kad personr&ouml;rlighet mellan akademi och n&auml;ringsliv. I &aring;r beviljades fyra bidrag till projekt vid Uppsala universitet, som handlar om diabetes, modellering, dataanalys och batterier.</p> Thu, 20 Dec 2018 14:41:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=763278&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2018-12-20T14:41:00Z Anna Delin tilldelas Thuréuspriset https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=739848&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <div> <p style="margin-left:0px">Anna Delin vid&nbsp;institutionen f&ouml;r fysik och astronomi tilldelades den 4&nbsp;september 2018 Thur&eacute;uspriset i den fysisk-matematiska klassen&nbsp;&quot;<em>f&ouml;r hennes signifikanta bidrag till teorin kring nanomagnetism&quot;</em>&nbsp;fr&aring;n Kungl.&nbsp;Vetenskaps-Societeten vid en ceremoni i Museum Gustavianum i Uppsala.</p> </div> <div> <p style="margin-left:0px"></p> <p style="margin-left:0px"></p> <p style="margin-left:0px"></p> <p style="margin-left:0px"></p> <p style="margin-left:0px"></p> </div> Tue, 04 Sep 2018 09:02:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=739848&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2018-09-04T09:02:00Z Olle Eriksson hedersdoktor vid KTH https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=739174&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Olle Eriksson, professor i teoretisk magnetism vid&nbsp;institutionen f&ouml;r fysik och astronomi,&nbsp;Uppsala universitet utn&auml;mndes den 18 september till hedersdoktor vid Kungliga Tekniska h&ouml;gskolan.</p> <p></p> Mon, 29 Oct 2018 07:51:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=739174&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2018-10-29T07:51:00Z Pressmeddelande: Magnetic Antiparticles Offer New Horizons for Information Technologies https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=727040&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Nanosized magnetic particles called skyrmions are considered highly promising candidates for new data storage and information technologies. Now, physicists have revealed new behaviour involving the antiparticle equivalent of skyrmions in a ferromagnetic material. The researchers demonstrated their findings using advanced computer simulations that can accurately model magnetic properties of nanometre-thick materials.</p> Wed, 15 Aug 2018 13:53:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=727040&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2018-08-15T13:53:00Z Pressmeddelande: Nytt topologiskt kvantmaterial upptäckt https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=726786&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Topologiska material uppvisar ovanliga materiefaser som till exempel kvanttillst&aring;nd d&auml;r elektronernas r&ouml;relse inte kan p&aring;verkas utifr&aring;n, vilket p&aring; ett effektivt s&auml;tt skyddar tillst&aring;ndet mot st&ouml;rningar. Att ett material skulle kunna ha flera topologiska faser har teoretiskt sett betraktats som m&ouml;jligt men har inte kunnat bekr&auml;ftas. F&ouml;rr&auml;n nu. I ett internationellt samarbete kunde Uppsalafysiker bevisa existensen av tv&aring; olika topologiska kvanttillst&aring;nd i ett enskilt material, Hf<sub>2</sub>Te<sub>2</sub>P.</p> <div></div> Wed, 01 Aug 2018 07:29:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=726786&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2018-08-01T07:29:00Z Magnetiska fasövergångar blir ännu snabbare https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=708390&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Uppsalaforskaren Peter Oppeneer vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi&nbsp;har tillsammans med forskare fr&aring;n University of Colorado Boulder, USA, visat p&aring; en snabbare magnetisk fas&ouml;verg&aring;ng &auml;n man tidigare har kunnat observera.</p> Mon, 16 Apr 2018 13:58:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=708390&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2018-04-16T13:58:00Z 30 miljoner till forskning om nya material för effektivare energisystem https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=694776&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Uppsala universitet tilldelas drygt 30 miljoner kronor fr&aring;n Stiftelsen f&ouml;r Strategisk Forsknings utlysning&nbsp;<em>SSF &ndash; Material f&ouml;r energitill&auml;mpningar</em>.&nbsp;Bidragsbesluten, d&auml;r totalt nio forskare fr&aring;n universitet och h&ouml;gskolor i Sverige&nbsp;f&aring;r dela p&aring; n&auml;rmare 300 miljoner kronor&nbsp;publicerades den 7 februari 2018.</p> <p></p> Wed, 07 Feb 2018 09:58:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=694776&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2018-02-07T09:58:00Z Pressmeddelande: Ny metod tillåter högupplösta mätningar av magnetism https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=694608&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>I en ny artikel, publicerad i Nature Materials, har forskare fr&aring;n Beijing, Uppsala och J&uuml;lich gjort betydliga framsteg som till&aring;ter v&auml;ldigt h&ouml;guppl&ouml;sta m&auml;tningar av magnetism. Med deras metod &auml;r det m&ouml;jligt att m&auml;ta magnetismen hos enskilda atomplan.</p> Tue, 06 Feb 2018 11:58:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=694608&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2018-02-06T11:58:00Z Ultrasnabb volymförändring upptäckt hos magnetiska material https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=691182&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Alla magnetiska material uppvisar en volymf&ouml;r&auml;ndring om deras magnetisering &auml;ndras, men hur processen g&aring;r till p&aring; de kortaste tidsskalorna &auml;r fortfarande en g&aring;ta. F&ouml;r att f&ouml;rst&aring; hur magnetisk volym&auml;ndring uppst&aring;r inom femtosekundsomr&aring;det (10<sup>-15 </sup>s) beh&ouml;vs b&aring;de nya m&auml;tmetoder och nyskapande teori. I ett internationellt samarbete mellan b&aring;de experimentell och teoretisk forskning har man nu lyckats komma ett steg n&auml;rmare g&aring;tans l&ouml;sning.</p> Fri, 26 Jan 2018 10:00:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=691182&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2018-01-26T10:00:00Z Bidrag till forskning för hållbar global utveckling https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=684938&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Vetenskapsr&aring;det har fattat beslut om projektbidrag och n&auml;tverksbidrag - Swedish Research Links inom omr&aring;det utvecklingsforskning. Sex av bidragen g&aring;r till forskare vid Uppsala universitet.</p> Fri, 08 Dec 2017 14:54:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=684938&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2017-12-08T14:54:00Z Bidrag till forskning inom förnybar energi https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=682690&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Vetenskapsr&aring;det och Energimyndigheten samverkar i en satsning p&aring; projektbidrag inom energiriktad grundforskning. Nu har man fattat beslut om vilka projekt som ska finansieras i 2017 &aring;rs utlysning. Uppsala universitet f&aring;r bidrag till fyra projekt.</p> Tue, 05 Dec 2017 12:42:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=682690&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2017-12-05T12:42:00Z 30 miljoner från Vetenskapsrådet till institutionen för fysik och astronomi https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=674332&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Vetenskapsr&aring;det har fattat beslut om projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap.&nbsp;Institutionen f&ouml;r fysik och astronomi tilldelas 29 900 000 SEK f&ouml;r perioden 2017-2021&nbsp;f&ouml;r&nbsp;totalt&nbsp;sju projektbidrag och tv&aring; etableringsbidrag.</p> <p></p> Tue, 31 Oct 2017 13:16:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=674332&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2017-10-31T13:16:00Z Annica Black-Schaffer ny professor i fysik med inriktning mot materialteori https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=673958&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Annica Black-Schaffer&nbsp;tilltr&auml;dde&nbsp;som ny professor i materialteori den&nbsp;1 november 2017 och installerades den 16&nbsp;november 2018.</p> Sun, 18 Nov 2018 13:54:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=673958&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2018-11-18T13:54:00Z På jakt efter nya och underliga supraledare https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=673910&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Annica Black-Schaffer vill f&ouml;rst&aring; okonventionella supraledare. Att hon nyligen f&aring;tt prestigefyllda ERC Starting Grant och tidigare anslag fr&aring;n Knut och Alice Wallenbergs stiftelse vittnar om intresset f&ouml;r hennes forskning. En h&auml;grande till&auml;mpning &auml;r framtidens superdatorer.</p> Fri, 27 Oct 2017 11:52:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=673910&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2017-10-27T11:52:00Z Ny exotisk typ av supraledning https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=670110&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Annica Black-Schaffer&nbsp;och Lucia Komendova, materialteori, har ut&ouml;kat klassen av material som&nbsp;uppvisar uddafrekvens-supraledning. De har f&ouml;r f&ouml;rsta g&aring;ngen teoretiskt visat att uddafrekvens-supraledning finns inuti kristallina material, det vill s&auml;ga inte bara vid ytor och gr&auml;nssnitt, och dessutom helt utan att anv&auml;nda externa magnetf&auml;lt.</p> Tue, 10 Oct 2017 06:54:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=670110&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2017-10-10T06:54:00Z Annica Black-Schaffer och Adrian Kantian tilldelas ERC Starting Grants https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=667596&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Annica Black-Schaffer och Adrian Kantian har tilldelats&nbsp;2017 &aring;rs&nbsp;ERC&nbsp;Starting Grants fr&aring;n Europeiska forskningsr&aring;det.</p> <p></p> Wed, 06 Sep 2017 14:01:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=667596&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2017-09-06T14:01:00Z Yaroslav Kvashnin tilldelas Benzeliusbelöning https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=658890&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Yaroslav Kvashnin vid avdelningen f&ouml;r materialteori vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi&nbsp;tilldelas den 29 augusti 2017 Benzeliusbel&ouml;ning p&aring; 25 000 kr vid en prisceremoni i Museum Gustavianum.</p> Tue, 29 Aug 2017 06:24:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=658890&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2017-08-29T06:24:00Z Direkt bevis för spinn-Halleffekten i metaller kan ge snabbare elektroniska minnen https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=655176&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Uppsalaforskarna Marco Berritta och Peter Oppeneer har tillsammans med forskare fr&aring;n ETH Z&uuml;rich, Schweiz&nbsp;kommit ett steg n&auml;rmare att kunna ta fram snabba elektroniska minnen.</p> Fri, 25 Aug 2017 13:03:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=655176&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2017-08-25T13:03:00Z Nanomaterial med potential för miljövänlig vätgasproduktion https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=647192&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Generering av v&auml;tgas fr&aring;n vatten med hj&auml;lp av solenergi och billiga fotokatalytiska material har l&auml;nge engagerat forskare. Nu presenterar forskare fr&aring;n Uppsala universitet ett kostnadseffektivt och milj&ouml;v&auml;nligt nanomaterial f&ouml;r v&auml;teproduktion, samt f&ouml;resl&aring;r en mekanism f&ouml;r hur den aktiva ytan fungerar.</p> Mon, 29 May 2017 11:05:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=647192&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2017-05-29T11:05:00Z Measuring magnetism in 3D https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=646938&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>A team of researchers from Uppsala University, China and Germany has substantially extended the possibilities of an experimental technique called EMCD, that is used for measuring magnetism in materials. The results&nbsp;were published in Nature Communications on May 15 2017.</p> Thu, 08 Jun 2017 07:35:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=646938&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2017-06-08T07:35:00Z Framtidens kvantdatorer byggs med majoranafermioner https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=644390&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Annica Black-Schaffer vid avdelningen f&ouml;r materialteori studerar i sin forskning topologiska supraledare f&ouml;r att skapa s&aring; kallade Majoranafermioner, som&nbsp;kan komma att utg&ouml;ra en grund f&ouml;r att bygga stabila kvantdatorer, som &auml;r n&auml;sta generations superdatorer.</p> Tue, 23 May 2017 12:06:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=644390&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2017-05-23T12:06:00Z Börje Johansson tilldelas Humboldt Research Award https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=644360&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <div> <p>B&ouml;rje Johansson, materialteori, tilldelades den 26 april 2017 det prestigefyllda internationella priset&nbsp;Humboldt Research Award.</p> <p></p> </div> <div> <p></p> </div> <div> <p></p> </div> <div> <p></p> </div> <div> <p></p> </div> <div> <p></p> </div> <div> <p></p> </div> Wed, 26 Apr 2017 11:21:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=644360&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2017-04-26T11:21:00Z Pressmeddelande: Magnetisk ordning i ett molekylärt schackbräde https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=644024&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Att realisera magnetisk ordning i l&aring;gdimensionella system som best&aring;r av bara en eller tv&aring; dimensioner har varit ett forskningsm&aring;l sedan l&auml;nge. I en ny studie som publiceras i tidskriften Nature Communications visar Uppsalaforskare att magnetisk ordning kan skapas i ett tv&aring;dimensionellt schackbr&auml;dgitter best&aring;ende av metallorganiska molekyler som &auml;r bara ett atomskikt tjockt.</p> Mon, 22 May 2017 09:31:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=644024&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2017-05-22T09:31:00Z Ralph Scheicher tilldelades lärarutmärkelse av studenter https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=643330&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Ralph Scheicher, materialteori, tilldelades den 10 maj 2017 en l&auml;rarutm&auml;rkelse av&nbsp;studenterna&nbsp;i teknisk fysik&nbsp;f&ouml;r sin undervisning p&aring; kurserna Mekanik III,&nbsp;Kvantfysik och&nbsp;Teknisk termodynamik.</p> <p></p> Thu, 18 May 2017 07:30:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=643330&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2017-05-18T07:30:00Z Antiferromagnetiska material i nytt ljus https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=632326&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Peter Oppeneer, materialteori, publicerade den 1 februari 2017 en kommenterande artikel i Nature Photonics om ny utveckling inom spinntronik och antiferromagnetiska material i Nature Photonics.</p> Tue, 21 Mar 2017 12:31:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=632326&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2017-03-21T12:31:00Z 24 miljoner i bidrag till forskningsmiljö från Vetenskapsrådet https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=629246&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Rajeev Ahuja, materialteori, har beviljats 24 miljoner kronor i&nbsp;bidrag fr&aring;n&nbsp;Vetenskapsr&aring;det&nbsp;till forskningsmilj&ouml; naturvetenskap och teknikvetenskap 2016&nbsp;med projektet <em>&quot;Stimuli-f&ouml;rsedda energimaterial f&ouml;r smarta bioelektroniska enheter&quot;</em>.</p> Tue, 28 Feb 2017 12:23:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=629246&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2017-02-28T12:23:00Z Annica Black-Schaffer och Cedric Linder utsedda till APS Outstanding Referees https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=626200&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Annica Black-Schaffer, materialteori, och Cedric Linder, fysikens didaktik, uts&aring;g i januari 2017 till&nbsp;American Physical Society&nbsp;Outstanding Referees.</p> Thu, 23 Feb 2017 09:32:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=626200&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2017-02-23T09:32:00Z Pressmeddelande: Ny typ av nanosensor identifierar DNA-byggstenar https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=624132&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Forskare fr&aring;n Uppsala universitet och Brasilien har utvecklat en ny typ av nanosensor som kan detektera enstaka molekyler. Nanosensorn, som best&aring;r av en kombination av tv&aring; helt olika material, har kunnat anv&auml;ndas bland annat f&ouml;r att identifiera olika byggstenar i DNA.</p> Mon, 13 Feb 2017 15:19:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=624132&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2017-02-13T15:19:00Z Nytt EU-projekt inom ultrasnabb nanomagnetism https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=617708&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Den 1 mars 2017 inleds EU-projektet FEMTOTERABYTE, som ska utveckla ny genombrottsteknologi f&ouml;r magnetisk datalagring med ultrah&ouml;g hastighet.</p> Wed, 25 Jan 2017 13:50:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=617708&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2017-01-25T13:50:00Z Årets fysikpris förklarar magnetiska fenomen https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=594754&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Nobelpriset i fysik 2016 g&aring;r till tre forskare som med hj&auml;lp av avancerade matematiska metoder har lyckats f&ouml;rklara m&auml;rkliga fenomen hos ovanliga materiefaser, s&aring;som supraledare, suprav&auml;tskor eller tunna magnetiska filter. H&auml;r kommenteras priset av Bj&ouml;rgvin Hj&ouml;rvarsson och Olle Eriksson, forskare vid Uppsala universitet och ledam&ouml;ter i Kungliga Vetenskapsakademien.</p> <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/594/c_594754-l_3-k_fig_fy_sv_16_topologi.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Topologi handlar om egenskaper som f&ouml;r&auml;ndras stegvis, som antalet h&aring;l i en kopp, munk eller pretzel.&nbsp;<br /> Foto/bild: Johan Jarnestad, Kungliga vetenskapsakademien.</figcaption> </figure> <p></p> <p></p> Mon, 10 Oct 2016 11:19:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=594754&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2016-10-10T11:19:00Z Ljus kan göra material magnetiskt https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=594480&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Uppsalaforskare har i sin forskning kunnat visa&nbsp;p&aring; att det &auml;r m&ouml;jligt att g&ouml;ra material magnetiskt med hj&auml;lp av ljus. Studien&nbsp;presenterades&nbsp;i den v&auml;lrenommerade tidskriften Physical Review Letters&nbsp;den 21 september 2016.</p> Thu, 06 Oct 2016 12:25:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=594480&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2016-10-06T12:25:00Z Pressmeddelande: Magnetism under the Magnifying Glass https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=586756&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Being able to determine magnetic properties of materials with sub-nanometer precision would greatly simplify development of magnetic nano-structures for future spintronic devices.</p> Wed, 31 Aug 2016 09:15:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=586756&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2016-08-31T09:15:00Z Pressmeddelande: Ny materialkombination kan ge snabbare datorer och smartphones https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=576296&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Forskare vid Uppsala universitet har uppt&auml;ckt en ny materialkombination som banar v&auml;g f&ouml;r snabbare och effektivare lagring i elektroniska enheter, s&aring;som datorer och smarta telefoner.&nbsp;Det forskarna uppt&auml;ckt &auml;r att den s&aring; kallade magnetiska d&auml;mpningen kan bli f&ouml;rsvinnande liten, vilket eliminerar energif&ouml;rluster i dynamiken hos magnetiska material.</p> Fri, 17 Jun 2016 08:40:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=576296&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2016-06-17T08:40:00Z Pressmeddelande: Materialvetenskapen ett strå vassare med ny metod https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=569753&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Uppsalafysiker har i ett internationellt samarbete tagit fram en ny metod f&ouml;r att skapa laserpulser som &auml;r kortare, har mycket h&ouml;gre intensitet och t&auml;cker THz-frekvensomr&aring;det b&auml;ttre &auml;n nuvarande k&auml;llor. Studien publiceras idag i den v&auml;lrenommerade tidskriften Nature Photonics och &auml;r av stor betydelse f&ouml;r materialforskningen.</p> Mon, 23 May 2016 15:47:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=569753&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2016-05-23T15:47:00Z Kvantmekaniska simuleringsmetoder för materialdesign testade https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=557166&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Forskare fr&aring;n Uppsala universitet har tillsammans med kollegor fr&aring;n &ouml;ver 30 universitet och forskningsinstitut v&auml;rlden &ouml;ver unders&ouml;kt i vilken utstr&auml;ckning kvantmekaniska simuleringar av materialegenskaper st&auml;mmer &ouml;verens n&auml;r de utf&ouml;rs av olika forskare och med olika programvara.</p> Wed, 30 Mar 2016 07:10:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=557166&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2016-03-30T07:10:00Z Annica Black-Schaffer tilldelas priset "For Women in Science" https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=552050&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p><a href="https://www.physics.uu.se/forskning/forskningsfinansiering/for-women-in-science">Annica Black-Schaffer tilldelas&nbsp;L&rsquo;Or&eacute;al-Unesco For Women in Science-pris med st&ouml;d av Sveriges unga akademi.</a></p> Mon, 07 Mar 2016 09:18:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=552050&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2016-03-07T09:18:00Z Pressmeddelande: Ultrasnabbt frånkopplad magnetism i atomer - ett nytt steg mot framtidens datorer https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=457484&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Framtidens datorer kr&auml;ver ett magnetiskt material som kan manipuleras ultrasnabbt genom att bryta den starka magnetiska kopplingen. Idag publiceras en studie i Nature Communications d&auml;r svenska och tyska forskare visar att &auml;ven den allra starkaste magnetiska kopplingen g&aring;r att bryta inom pikosekunder (10<sup>-12</sup>&nbsp;s), vilket &ouml;ppnar ett nytt sp&auml;nnande omr&aring;de inom forskningen.</p> <div></div> Thu, 10 Sep 2015 06:19:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=457484&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2015-09-10T06:19:00Z Vetenskapsradion Nyheter: Teknologiskt genombrott hävdas - andra gången på ett halvår https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1076988&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p><a href="https://sverigesradio.se/artikel/teknologiskt-genombrott-havdas-andra-gangen-pa-ett-halvar">Intervju med&nbsp;Peter Oppeneer, materialteori, p&aring;&nbsp;Vetenskapsradion Nyheter</a></p> Wed, 10 Jan 2024 12:10:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1076988&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2024-01-10T12:10:00Z Fysikaktuellt: Ny sektionsordförande och Wallenberg Scholar https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1072008&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p><a href="http://www.fysikersamfundet.se/wp-content/uploads/2010_3.pdf">Artikel om Olle Eriksson, materialteori, i&nbsp;Fysikaktuellt&nbsp;sidan 25.</a></p> Wed, 01 Sep 2010 14:45:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1072008&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2010-09-01T14:45:00Z Fysikaktuellt: Magnetism mellan ordning och kaos https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1071648&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p><a href="http://www.fysikersamfundet.se/wp-content/uploads/FA-1-2021_webb.pdf">Artikel av&nbsp;Anders Bergman, Diana Iusan, Lars Nordstr&ouml;m och Olle Eriksson, materialteori, i&nbsp;Fysikaktuellt&nbsp;sidan 25-27.</a></p> Mon, 01 Feb 2021 13:56:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1071648&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2021-02-01T13:56:00Z Forskning & Framsteg: Kvasipartiklar - finns de egentligen? https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1069528&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p><a href="https://fof.se/artikel/2023/8/kvasipartiklar-finns-de-egentligen/#klarna:00090b41-226a-5546-b449-edc1f8b608f2">Intervju med&nbsp;Annica Black-Schaffer, materialteori, i&nbsp;Forskning &amp; Framsteg</a></p> Wed, 11 Oct 2023 11:26:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1069528&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2023-10-11T11:26:00Z P4 Extra med Titti Schultz https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1066350&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p>Intervju med&nbsp;Annica Black-Schaffer p&aring;&nbsp;P4 Extra med Titti Schultz&nbsp;1h:42min in i programmet.</p> Mon, 14 Aug 2023 13:24:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1066350&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2023-08-14T13:24:00Z Dagens Nyheter: Forskarkollegorna om fysikpriset: En fundamental upptäckt https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1028896&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p><a href="https://www.dn.se/sverige/forskarkollegorna-om-fysikpriset-en-fundamental-upptackt/">Intervju med&nbsp;Erik Sj&ouml;qvist, materialteori, i&nbsp;Dagens Nyheter</a></p> Tue, 04 Oct 2022 11:15:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1028896&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2022-10-04T11:15:00Z Ikaros: Om varför enkla modeller är bra modeller https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1013948&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p><a href="https://issuu.com/ikaros_tidskrift/docs/ikaros_1_22_issuu/s/15681035">Artikel av&nbsp;Jonas Fransson, materialteori, i Ikaros</a></p> Tue, 10 May 2022 14:20:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=1013948&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2022-05-10T14:20:00Z Industrinyheter: Universitet miljardsatsar på materialforskning https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=981800&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p><a href="https://www.industrinyheter.se/20211130/32689/universitet-miljardsatsar-pa-materialforskning">Intervju med&nbsp;Olle Eriksson, materialteori, i&nbsp;Industrinyheter</a></p> Tue, 30 Nov 2021 12:01:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=981800&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2021-11-30T12:01:00Z Fysikaktuellt: Terahertz – mellan elektronik och fotonik https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=974594&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p><a href="http://www.fysikersamfundet.se/wp-content/uploads/FA-3-2021_webb_2.pdf">Artikel av&nbsp;Peter Oppeneer, materialteori, i&nbsp;Fysikaktuellt&nbsp;sidan 13-15.</a></p> Fri, 08 Oct 2021 11:40:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=974594&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2021-10-08T11:40:00Z Borås Tidning: Forskaren från Herrljunga släpper mobilspel - vill inspirera unga https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=926432&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p><a href="https://www.bt.se/herrljunga/forskaren-fran-herrljunga-slapper-mobilspel-vill-inspirera-unga-1484b66f/">Intervju med&nbsp;Kristofer Bj&ouml;rnson, materialteori, i&nbsp;Bor&aring;s Tidning</a></p> Wed, 03 Feb 2021 12:13:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=926432&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2021-02-03T12:13:00Z Vetenskapsradion: Magnetisk upptäckt i grundämne https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=881668&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p><a href="https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&amp;artikel=7488111">Intervju med Anders Bergman, materialteori, i Vetenskapsradion Nyheter, SR</a></p> Thu, 04 Jun 2020 06:59:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=881668&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2020-06-04T06:59:00Z Elektroniktidningen: Uppsala har hittat en ny sorts magnetism https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=881348&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p><a href="https://etn.se/index.php/nyheter/66959-uppsala-har-hittat-en-ny-sorts-magnetism.html">Intervju med&nbsp;Anders Bergman, materialteori, och&nbsp;Diana Iuşan,&nbsp;UPPMAX, i&nbsp;Elektroniktidningen​</a></p> Tue, 02 Jun 2020 11:31:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=881348&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2020-06-02T11:31:00Z Forskning & Framsteg: Snabbare kvantberäkningar med fluffiga joner https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=866430&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p><a href="https://fof.se/artikel/snabbare-kvantberakningar-med-fluffiga-joner">Intervju med&nbsp;Erik Sj&ouml;qvist, materialteori, i&nbsp;Forskning &amp; Framsteg</a></p> Tue, 21 Apr 2020 11:11:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=866430&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2020-04-21T11:11:00Z UNT: Stor satsning på Uppsalaforskare https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=815908&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p><a href="https://www.unt.se/nyheter/uppsala/stor-satsning-pa-uppsalaforskare-5428968.aspx">Intervju med&nbsp;Olle Eriksson, materialteori, i&nbsp;Upsala Nya Tidning</a></p> Tue, 15 Oct 2019 11:10:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=815908&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2019-10-15T11:10:00Z UNT: Nytt supraledande material upptäckt https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=803656&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p><a href="https://www.unt.se/nyheter/uppsala/nytt-supraledande-material-upptackt-5382876.aspx">Artikel med Peter Oppeneer, materialteori, i Upsala nya tidning.</a></p> Wed, 14 Aug 2019 17:09:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=803656&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2019-08-14T17:09:00Z SVT Nyheter: Forskare om kvantdatorer: De är inte dubbelt så bra det är en helt ny dimension https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=781096&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p><a href="https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/egentligen-oklart-var-kvantdatorer-kommer-anvandas-anda-satsas-miljarder">Artikel med Annica Black-Schaffer, materialteori,&nbsp;p&aring; SVT Nyheter.​</a></p> Sun, 14 Apr 2019 11:30:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=781096&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2019-04-14T11:30:00Z Forskning & Framsteg: 5 kvantmaterial som du måste ha koll på https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=780928&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p><a href="https://fof.se/tidning/2019/3/artikel/5-kvantmaterial-som-du-maste-ha-koll-pa">Intervju med&nbsp;Olle Eriksson och&nbsp;Annica Black-Schaffer, materialteori, i&nbsp;Forskning &amp; Framsteg</a></p> Thu, 11 Apr 2019 11:20:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=780928&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2019-04-11T11:20:00Z MaterialsToday: Magnetic memories https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=697902&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p><a href="https://www.materialstoday.com/nanomaterials/news/magnetic-memories/">Intervju i MaterialsToday​ med&nbsp;J&aacute;n Rusz​, Materialteori.</a></p> Tue, 20 Feb 2018 12:55:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=697902&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2018-02-20T12:55:00Z Kosmos: Kvantfysik i material https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=691428&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p><a href="http://www.fysikersamfundet.se/wp-content/uploads/Kosmos2017_Särtryck4.pdf">Text av Annica Black-Schaffer, materialteori,&nbsp;i Svenska Fysikersamfundets &aring;rsbok Kosmos 2017: Kvantfysik i material: Fr&aring;n transistorn till topologisk supraledare.</a></p> <div> <div> <div> <p></p> </div> </div> </div> Mon, 29 Jan 2018 14:37:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=691428&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2018-01-29T14:37:00Z Forskning & Framsteg: AI studerar kvantfysik https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=691282&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p><a href="https://fof.se/artikel/2018/3/ai-studerar-kvantfysik/">Erik Sj&ouml;qvist, materialteori, kommenterar en ny studie inom Artificiell Intelligens.</a></p> Thu, 25 Jan 2018 16:17:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=691282&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2018-01-25T16:17:00Z Forskning & Framsteg: Symmetrin håller oss vid liv https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=648506&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p><a href="http://fof.se/tidning/2017/6/artikel/symmetrin-haller-oss-vid-liv" target="_blank">Artikel i Forskning &amp; Framsteg med Rikard Enberg, h&ouml;genergifysik, och Annica Black-Schaffer, materialteori.</a></p> Thu, 15 Jun 2017 12:14:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=648506&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2017-06-15T12:14:00Z Vetenskapsradion: Satellit banar väg för kvantkryptering över långa avstånd https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=648504&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p><a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&amp;artikel=6718350" target="_blank">Radioinslag i Vetenskapsradion, SR&nbsp;med Marie Ericsson, materialteori</a></p> Fri, 16 Jun 2017 12:11:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=648504&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2017-06-16T12:11:00Z Forskning.se: Nanosensor identifierar DNA-byggstenar https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=647914&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p><a href="http://www.forskning.se/2017/02/13/nanosensor-identifierar-dna-byggstenar/">Artikel p&aring;&nbsp;Forskning.se om nanosensor som kan identifiera byggstenar i DNA.</a></p> Mon, 13 Feb 2017 17:23:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=647914&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2017-02-13T17:23:00Z UNT: Pompa när professorer installerades https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=608258&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p><a href="http://www.unt.se/uppland/uppsala/pompa-nar-professorer-installerades-4443296.aspx">Intervju med Jonas Fransson, materialteori, om 2016 &aring;rs professorsinstallation i UNT.</a></p> Fri, 18 Nov 2016 13:46:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=608258&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2016-11-18T13:46:00Z Forskning & Framsteg: FYSIK: Därför är materien som en kringla https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=608254&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p><a href="https://fof.se/artikel/2016/12/fysik-darfor-ar-materien-som-en-kringla/">Intervju med Annica&nbsp;Black-Schaffer, materialteori, i Forskning &amp; Framsteg&nbsp;om 2016 &aring;rs nobelpris i fysik.</a></p> Wed, 23 Nov 2016 13:38:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=608254&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2016-11-23T13:38:00Z Vetenskapsradion, SR: Fysiknobelpris till David Thouless, Duncan Haldane och Michael Kosterlitz https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=593742&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p><a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&amp;artikel=6533087">Intervju med Olle Eriksson om 2016 &aring;rs Nobelpris i fysik.</a></p> Tue, 04 Oct 2016 11:42:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=593742&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2016-10-04T11:42:00Z Vetandets värld, SR: Så funkar kvantdatorn https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=583052&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p><a href="http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/399059?programid=412">Intervju med Marie Ericsson, avdelningen f&ouml;r materialteori om kvantdatorer i Vetandets v&auml;rld.</a></p> Fri, 18 Jul 2014 09:09:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=583052&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2014-07-18T09:09:00Z Vetenskapsradion, SR: Första steget mot en kvantdator som kan omprogrammeras https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=583038&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p><a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&amp;artikel=6487087">Intervju med Erik Sj&ouml;qvist, materialteori, om kvantdatorer i Vetenskapsradion.</a></p> Thu, 04 Aug 2016 06:23:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=583038&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2016-08-04T06:23:00Z Forskning.se: Materialkombinationen som kan göra mobilen snabbare https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=576540&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p><a href="http://www.forskning.se/2016/06/17/materialkombinationen-som-kan-gora-mobilen-snabbare/">Artikel p&aring;&nbsp;forskning.se: Materialkombinationen som kan g&ouml;ra mobilen snabbare</a></p> Fri, 17 Jun 2016 12:36:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=576540&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2016-06-17T12:36:00Z UNT: Nytt pris ska bryta mans­dominansen https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=555788&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p><a href="http://www.unt.se/uppland/uppsala/nytt-pris-ska-bryta-mansdominansen-4154787.aspx">Intervju med Annica Black-Schaffer i Upsala Nya Tidning.</a></p> Sun, 20 Mar 2016 07:28:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=555788&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2016-03-20T07:28:00Z P1 Forskarliv: Fysiker Annica Black-Schaffer: Man kan säga att elektronerna dansar https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=554076&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true <p><a href="http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/688131?programid=4640">Radioinslag med Annica Black-Schaffer i radio P1s forskarliv.</a></p> Sun, 13 Mar 2016 07:14:00 GMT https://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/nyheter/enskild-nyhet?tarContentId=554076&rssTarget=965384,975782&rssTitle=News%20Materials%20Theory&newsDetailSiteNodeId=227940&newsListSiteNodeId=227934&showLeadIn=true 2016-03-13T07:14:00Z