News https://www.materialvetenskap.uu.se/medicinsk-teknik/nyheter AM – nästa steg mot framtidens vård https://www.materialvetenskap.uu.se/medicinsk-teknik/nyheter?tarContentId=963710&rssTarget=963638,961250,966544&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=226590&newsListSiteNodeId=226590&showLeadIn=true <p class="ingress">3D-printing &auml;r s&aring; mycket mer &auml;n att skriva ut materiella ting f&ouml;r n&ouml;jes skull. I Uppsala bedrivs idag forskning och samverkan mellan Uppsala universitet och industrin som kan komma att spela en avg&ouml;rande roll inom framtidens v&aring;rd och &ouml;ka m&ouml;jligheterna att r&auml;dda liv.</p> Fri, 12 Mar 2021 12:38:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/medicinsk-teknik/nyheter?tarContentId=963710&rssTarget=963638,961250,966544&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=226590&newsListSiteNodeId=226590&showLeadIn=true 2021-03-12T12:38:00Z Congratulations Elin https://www.materialvetenskap.uu.se/medicinsk-teknik/nyheter?tarContentId=963642&rssTarget=963638,961250,966544&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=226590&newsListSiteNodeId=226590&showLeadIn=true <p><img alt="" src="/digitalAssets/963/c_963642-l_3-k_img_20190619_103850.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> Thu, 09 Jan 2020 11:04:31 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/medicinsk-teknik/nyheter?tarContentId=963642&rssTarget=963638,961250,966544&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=226590&newsListSiteNodeId=226590&showLeadIn=true 2020-01-09T11:04:31Z Disputation 30 maj: Droplet acoustofluidics for biochemical applications https://www.materialvetenskap.uu.se/medicinsk-teknik/nyheter?tarContentId=1009692&rssTarget=963638,961250,966544&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=226590&newsListSiteNodeId=226590&showLeadIn=true <p>Zhenhua Liu f&ouml;rsvarar sin avhandling &quot;Droplet acoustofluidics for biochemical applications&quot;. <a href="https://materialvetenskap.uu.se/kalendarium/evenemang/?eventId=70874">L&auml;s mer i institutionens kalendarium.</a></p> Mon, 11 Apr 2022 08:05:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/medicinsk-teknik/nyheter?tarContentId=1009692&rssTarget=963638,961250,966544&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=226590&newsListSiteNodeId=226590&showLeadIn=true 2022-04-11T08:05:00Z Disputation 10 juni: Micropatterning of hyaluronic acid hydrogels for in vitro models https://www.materialvetenskap.uu.se/medicinsk-teknik/nyheter?tarContentId=1009682&rssTarget=963638,961250,966544&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=226590&newsListSiteNodeId=226590&showLeadIn=true <p>Ana Maria Porras Hernandez f&ouml;rsvarar sin avhandling.<a href="https://materialvetenskap.uu.se/calendar/event/?eventId=70872"> L&auml;s mer i institutionens kalendarium.</a></p> Mon, 11 Apr 2022 07:28:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/medicinsk-teknik/nyheter?tarContentId=1009682&rssTarget=963638,961250,966544&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=226590&newsListSiteNodeId=226590&showLeadIn=true 2022-04-11T07:28:00Z Maria Tenje får förlängningsanslag från KAW https://www.materialvetenskap.uu.se/medicinsk-teknik/nyheter?tarContentId=983000&rssTarget=963638,961250,966544&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=226590&newsListSiteNodeId=226590&showLeadIn=true <p>Maria Tenje f&aring;r f&ouml;rl&auml;ngningsanslag p&aring; fem &aring;r som Wallenberg Academy Fellow f&ouml;r att forts&auml;tta forskningen med sin forskargrupp EMBLA om organ p&aring; mikrochip (organs-on-chip) med m&aring;let att minska behovet av djurf&ouml;rs&ouml;k.</p> Fri, 10 Dec 2021 07:36:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/medicinsk-teknik/nyheter?tarContentId=983000&rssTarget=963638,961250,966544&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=226590&newsListSiteNodeId=226590&showLeadIn=true 2021-12-10T07:36:00Z Nya kroppsdelar ska printas med 3D-skrivare https://www.materialvetenskap.uu.se/medicinsk-teknik/nyheter?tarContentId=979046&rssTarget=963638,961250,966544&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=226590&newsListSiteNodeId=226590&showLeadIn=true <p><a href="https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/har-pa-angstromlaboratoriet-i-uppsala-3d-printas-nya-kroppsdelar">Se inslag fr&aring;n SVT Nyheter Uppsala</a> d&auml;r Cecilia Persson ber&auml;ttar om p&aring;g&aring;ende forskning kring benimplantat gjorda av magnesium som kroppen sj&auml;lv ska kunna bryta&nbsp;ner &ouml;ver tid och ers&auml;tta med kroppsegen benv&auml;vnad.&nbsp;&nbsp;</p> Fri, 12 Nov 2021 15:31:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/medicinsk-teknik/nyheter?tarContentId=979046&rssTarget=963638,961250,966544&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=226590&newsListSiteNodeId=226590&showLeadIn=true 2021-11-12T15:31:00Z Här utformas morgondagens mänskliga reservdelar https://www.materialvetenskap.uu.se/medicinsk-teknik/nyheter?tarContentId=975118&rssTarget=963638,961250,966544&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=226590&newsListSiteNodeId=226590&showLeadIn=true <p>&Aring;lder, skada eller sjukdom &ndash; oavsett orsak &ouml;kar behovet av behandlingar som kan ers&auml;tta ben och andra delar av kroppen. Vid Uppsala universitet anv&auml;nder forskare 3D-skrivare f&ouml;r att utveckla framtidens biomaterial.</p> Tue, 12 Oct 2021 11:43:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/medicinsk-teknik/nyheter?tarContentId=975118&rssTarget=963638,961250,966544&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=226590&newsListSiteNodeId=226590&showLeadIn=true 2021-10-12T11:43:00Z Ny avdelning i medicinsk teknik på plats https://www.materialvetenskap.uu.se/medicinsk-teknik/nyheter?tarContentId=968914&rssTarget=963638,961250,966544&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=226590&newsListSiteNodeId=226590&showLeadIn=true <p>Den 1 juli startade en ny avdelning i medicinsk teknik vid institutionen f&ouml;r materialvetenskap p&aring; &Aring;ngstr&ouml;mlaboratoriet. Avdelningsf&ouml;rest&aring;ndare &auml;r Maria Tenje, professor i mikrosystemteknik och ledare f&ouml;r forskargruppen EMBLA, Enabling Microtechnologies for Biomedical and Life science Applications.</p> Fri, 10 Sep 2021 13:17:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/medicinsk-teknik/nyheter?tarContentId=968914&rssTarget=963638,961250,966544&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=226590&newsListSiteNodeId=226590&showLeadIn=true 2021-09-10T13:17:00Z