Våra tidigare forskningsbriefs https://www.nek.uu.se/forskning/forskningsbriefs Mer jämlikt när sociala nätverk leder till jobb https://www.nek.uu.se/forskning/forskningsbriefs/senaste-brief?tarContentId=1063012&rssTarget=960722&rssTitle=V%C3%A5ra%20tidigare%20forskningsbriefs&newsDetailSiteNodeId=227000&newsListSiteNodeId=218816&showLeadIn=true <p>Fr&aring;gan om hur kontakter p&aring;verkar m&ouml;jligheterna f&ouml;r att f&aring; jobb har l&auml;nge varit f&ouml;rem&aring;l f&ouml;r debatt. En ny studie av Marcus Eliason, Lena Hensvik, Francis Kramarz och Oskar Nordstr&ouml;m Skans kastar nytt ljus p&aring; fr&aring;gan. Resultaten ifr&aring;gas&auml;tter uppfattningen om att sociala kontakter f&ouml;rst&auml;rker oj&auml;mlikhet genom att jobb via kontakter fr&auml;mst gynnar h&ouml;ginkomsttagare som har kontakter p&aring; andra h&ouml;gl&ouml;nef&ouml;retag. Studien finner inga bevis f&ouml;r att s&aring; &auml;r fallet. Ist&auml;llet ser man att kontakter &auml;r viktigare f&ouml;r l&aring;gl&ouml;nef&ouml;retag och att de d&aring; anst&auml;ller folk fr&aring;n olika inkomstniv&aring;er. D&auml;rmed finns tecken p&aring; att anst&auml;llningar som uppst&aring;r via kontakter snarare &auml;r mer j&auml;mlika &auml;n mer formella s&ouml;kmetoder, d&aring; r&ouml;relse mellan inkomstniv&aring;er f&ouml;rekommer i st&ouml;rre utstr&auml;ckning vid s&aring;dana rekryteringar.</p> Mon, 19 Jun 2023 06:46:00 GMT https://www.nek.uu.se/forskning/forskningsbriefs/senaste-brief?tarContentId=1063012&rssTarget=960722&rssTitle=V%C3%A5ra%20tidigare%20forskningsbriefs&newsDetailSiteNodeId=227000&newsListSiteNodeId=218816&showLeadIn=true 2023-06-19T06:46:00Z Hur reagerar företag när anställda tar ut mer föräldraledighet? https://www.nek.uu.se/forskning/forskningsbriefs/senaste-brief?tarContentId=1057902&rssTarget=960722&rssTitle=V%C3%A5ra%20tidigare%20forskningsbriefs&newsDetailSiteNodeId=227000&newsListSiteNodeId=218816&showLeadIn=true <p>Det finns mycket forskning som unders&ouml;ker hur f&ouml;r&auml;ldraledighet p&aring;verkar f&ouml;r&auml;ldrars karri&auml;rer, kvinnor och barns h&auml;lsa, samt hur ledigheten f&ouml;rdelas mellan f&ouml;r&auml;ldrarna. D&auml;remot &auml;r det mindre k&auml;nt hur f&ouml;r&auml;ldraf&ouml;rs&auml;kringssystem p&aring;verkar f&ouml;retagen, vilket &auml;r en viktig fr&aring;ga eftersom ut&ouml;kad f&ouml;r&auml;ldraf&ouml;rs&auml;kring kan g&ouml;ra det dyrare att anst&auml;lla kvinnor samt p&aring;verka f&ouml;retagens l&ouml;nsamhet och konkurrenskraft negativt. I en ny studie s&aring; unders&ouml;ker forskarna Arizo Karimi, Rita Ginja och Pengpeng Xiao hur tv&aring; f&ouml;r&auml;ldraf&ouml;rs&auml;kringsreformer som f&ouml;rl&auml;ngde f&ouml;r&auml;ldraledigheten p&aring;verkade f&ouml;retagens anst&auml;llningsbeslut och kostnader.</p> Wed, 05 Apr 2023 11:55:00 GMT https://www.nek.uu.se/forskning/forskningsbriefs/senaste-brief?tarContentId=1057902&rssTarget=960722&rssTitle=V%C3%A5ra%20tidigare%20forskningsbriefs&newsDetailSiteNodeId=227000&newsListSiteNodeId=218816&showLeadIn=true 2023-04-05T11:55:00Z Sociala förmågor viktigare än kognitiva förmågor i arbetslivet https://www.nek.uu.se/forskning/forskningsbriefs/senaste-brief?tarContentId=1029296&rssTarget=960722&rssTitle=V%C3%A5ra%20tidigare%20forskningsbriefs&newsDetailSiteNodeId=227000&newsListSiteNodeId=218816&showLeadIn=true <p>Studien <a href="https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/app.20190199">The Rising return to Noncognitive skills publiceras i American Economic Journal: Applied Economics 2022</a><br /> F&ouml;rfattare: <a href="https://www.katalog.uu.se/empinfo/?id=XX3156">Per-Anders Edin</a>, Peter Fredriksson, Martin Nybom och Bj&ouml;rn &Ouml;ckert</p> Fri, 07 Oct 2022 09:52:00 GMT https://www.nek.uu.se/forskning/forskningsbriefs/senaste-brief?tarContentId=1029296&rssTarget=960722&rssTitle=V%C3%A5ra%20tidigare%20forskningsbriefs&newsDetailSiteNodeId=227000&newsListSiteNodeId=218816&showLeadIn=true 2022-10-07T09:52:00Z Ökad gemenskap mellan grannar kan minska brottslighet https://www.nek.uu.se/forskning/forskningsbriefs/senaste-brief?tarContentId=1011264&rssTarget=960722&rssTitle=V%C3%A5ra%20tidigare%20forskningsbriefs&newsDetailSiteNodeId=227000&newsListSiteNodeId=218816&showLeadIn=true <p>Artikeln <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268121004078"><em>Bolstering community ties as a mean of reducing crime</em></a><br /> publiceras i <em>Journal of Economic Behavior and Organization</em><br /> F&ouml;rfattare: Magdalena Dom&iacute;nguez and Daniel Montolio</p> Tue, 26 Apr 2022 07:52:00 GMT https://www.nek.uu.se/forskning/forskningsbriefs/senaste-brief?tarContentId=1011264&rssTarget=960722&rssTitle=V%C3%A5ra%20tidigare%20forskningsbriefs&newsDetailSiteNodeId=227000&newsListSiteNodeId=218816&showLeadIn=true 2022-04-26T07:52:00Z Utvandring drev på teknologisk utveckling https://www.nek.uu.se/forskning/forskningsbriefs/senaste-brief?tarContentId=995822&rssTarget=960722&rssTitle=V%C3%A5ra%20tidigare%20forskningsbriefs&newsDetailSiteNodeId=227000&newsListSiteNodeId=218816&showLeadIn=true <p>Artikeln <strong><em>Mass Migration and Technological Change</em></strong> publiceras snart i The Journal of the European Economic Association<br /> F&ouml;rfattare: David Andersson, <a href="https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N16-1687">Mounir Karadja</a> och Erik Prawitz</p> Mon, 07 Feb 2022 15:29:00 GMT https://www.nek.uu.se/forskning/forskningsbriefs/senaste-brief?tarContentId=995822&rssTarget=960722&rssTitle=V%C3%A5ra%20tidigare%20forskningsbriefs&newsDetailSiteNodeId=227000&newsListSiteNodeId=218816&showLeadIn=true 2022-02-07T15:29:00Z Vilken roll spelar media i ekonomin? https://www.nek.uu.se/forskning/forskningsbriefs/senaste-brief?tarContentId=988264&rssTarget=960722&rssTitle=V%C3%A5ra%20tidigare%20forskningsbriefs&newsDetailSiteNodeId=227000&newsListSiteNodeId=218816&showLeadIn=true <p>Artikeln&nbsp;<a href="https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.20191895">Sectoral Media Focus and Aggregate Fluctuations</a>&nbsp;publiceras&nbsp;i&nbsp;<strong>The American Economic Review</strong>&nbsp;<br /> F&ouml;rfattare: Ryan Chahrour, Kristoffer Nimark och&nbsp;Stefan Pitschner​.</p> Tue, 11 Jan 2022 08:59:00 GMT https://www.nek.uu.se/forskning/forskningsbriefs/senaste-brief?tarContentId=988264&rssTarget=960722&rssTitle=V%C3%A5ra%20tidigare%20forskningsbriefs&newsDetailSiteNodeId=227000&newsListSiteNodeId=218816&showLeadIn=true 2022-01-11T08:59:00Z Att bo i storstad är "grönare" https://www.nek.uu.se/forskning/forskningsbriefs/senaste-brief?tarContentId=982020&rssTarget=960722&rssTitle=V%C3%A5ra%20tidigare%20forskningsbriefs&newsDetailSiteNodeId=227000&newsListSiteNodeId=218816&showLeadIn=true <p>Studien <a href="https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0260393">Green urbanization publiceras i&nbsp; Plos One</a><br /> F&ouml;rfattare: Jan Eeckhout and <a href="https://katalog.uu.se/profile/?id=N19-1070">Christoph Hedtrich</a>​</p> <p></p> Thu, 02 Dec 2021 17:29:00 GMT https://www.nek.uu.se/forskning/forskningsbriefs/senaste-brief?tarContentId=982020&rssTarget=960722&rssTitle=V%C3%A5ra%20tidigare%20forskningsbriefs&newsDetailSiteNodeId=227000&newsListSiteNodeId=218816&showLeadIn=true 2021-12-02T17:29:00Z Global ojämlikhet har minskat medan ojämlikheten inom länder har ökat https://www.nek.uu.se/forskning/forskningsbriefs/senaste-brief?tarContentId=960762&rssTarget=960722&rssTitle=V%C3%A5ra%20tidigare%20forskningsbriefs&newsDetailSiteNodeId=227000&newsListSiteNodeId=218816&showLeadIn=true <p>Den h&auml;r artikeln&nbsp;publicerades&nbsp;i The Economic Journal<br /> F&ouml;rfattare: Olle Hammar och Daniel Waldenstr&ouml;m</p> Mon, 28 Jun 2021 09:07:00 GMT https://www.nek.uu.se/forskning/forskningsbriefs/senaste-brief?tarContentId=960762&rssTarget=960722&rssTitle=V%C3%A5ra%20tidigare%20forskningsbriefs&newsDetailSiteNodeId=227000&newsListSiteNodeId=218816&showLeadIn=true 2021-06-28T09:07:00Z Elever presterar bättre när betyg blir viktigare för gymnasieantagningen https://www.nek.uu.se/forskning/forskningsbriefs/senaste-brief?tarContentId=960724&rssTarget=960722&rssTitle=V%C3%A5ra%20tidigare%20forskningsbriefs&newsDetailSiteNodeId=227000&newsListSiteNodeId=218816&showLeadIn=true <p>Studien &auml;r en del av avhandlingen <a href="http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?faces-redirect=true&amp;aq2=%5B%5B%5D%5D&amp;af=%5B%5D&amp;searchType=SIMPLE&amp;sortOrder2=title_sort_asc&amp;query=lucas+tilley&amp;language=en&amp;pid=diva2%3A1544348&amp;aq=%5B%5B%5D%5D&amp;sf=all&amp;aqe=%5B%5D&amp;sortOrder=author_sort_asc&amp;onlyFullText=false&amp;noOfRows=50&amp;dswid=5665">Inputs and Incentives in Education</a><br /> F&ouml;rfattare: <a href="https://www.lucastilley.com/">Lucas Tilley</a></p> <p></p> <p></p> Mon, 28 Jun 2021 06:56:00 GMT https://www.nek.uu.se/forskning/forskningsbriefs/senaste-brief?tarContentId=960724&rssTarget=960722&rssTitle=V%C3%A5ra%20tidigare%20forskningsbriefs&newsDetailSiteNodeId=227000&newsListSiteNodeId=218816&showLeadIn=true 2021-06-28T06:56:00Z