Research news https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter Viktigt genombrott i kampen mot antibiotikaresistenta bakterier https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1084580&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>Forskare vid Uppsala universitet har identifierat en antibiotikaklass som p&aring; ett helt nytt s&auml;tt angriper de resistenta bakteriestammar WHO bed&ouml;mer vara de mest akuta att utveckla nya behandlingar mot. &rdquo;Att vi med v&aring;r substans kan behandla blodinfektioner i musmodeller visar p&aring; stor potential&rdquo;, s&auml;ger Anders Karl&eacute;n, professor vid institutionen f&ouml;r l&auml;kemedelskemi.</p> Mon, 08 Apr 2024 07:45:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1084580&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2024-04-08T07:45:00Z Ny avhandling introducerar högteknologiska verktyg att avslöja dopning https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1078724&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>I en aktuell avhandling presenterar Malin Nilsson Broberg nya metoder att sp&aring;ra otill&aring;tna dopingpreparat. &rdquo;V&aring;r grupp har redan hj&auml;lpt till&nbsp;att avsl&ouml;ja tv&aring; fuskande olympiska medalj&ouml;rer, s&aring; det h&auml;r &auml;r utan tvekan verktyg som kan bidra&nbsp;till renare idrott&rdquo;, konstaterar Malin p&aring; plats i Uppsala universitets laboratorium f&ouml;r Analytisk farmaceutisk kemi.</p> Mon, 26 Feb 2024 15:51:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1078724&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2024-02-26T15:51:00Z Ny avhandling sätter stopp för svavelosande kemilaboratorier https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1073950&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>I en aktuell avhandling introducerar Marcus S&ouml;derstr&ouml;m, doktorand vid Institutionen f&ouml;r l&auml;kemedelskemi, en ny metod att tillf&ouml;ra svavel i st&ouml;rre molekyler och dessutom &ndash; grattis alla kemister &ndash; utan den karakt&auml;ristiska lukten. Disputationen &auml;ger rum 20 december vid Biomedicinskt centrum, Uppsala.</p> Wed, 06 Dec 2023 11:30:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1073950&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2023-12-06T11:30:00Z Cancerfonden anslår 6,75 miljoner till Anna Orlova och Lena Friberg https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1071724&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>Farmaceutiska fakulteten gratulerar Anna Orlova och Lena Friberg som beviljas totalt 6,75 miljoner kronor av Cancerfonden f&ouml;r forskning med fokus p&aring; diagnostik och terapi av Prostatacancer samt patientrapporterat m&aring;ende under behandling.</p> Thu, 16 Nov 2023 12:27:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1071724&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2023-11-16T12:27:00Z Vetenskapsrådet anslår 7,6 miljoner till Ulf Göransson och Mikael Hedeland https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1071158&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>Farmaceutiska fakulteten gratulerar Ulf G&ouml;ransson, professor i farmakognosi, och Mikael Hedeland, professor i analytisk farmaceutisk kemi, som i Vetenskapsr&aring;dets utlysning Naturvetenskap och teknikvetenskap erh&aring;ller n&auml;rmare 7,6 miljoner kronor till forskning om peptiddesign och metodutveckling.</p> Tue, 07 Nov 2023 12:24:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1071158&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2023-11-07T12:24:00Z Institutionen välkomnar Yassir Al-Tikriti, Anton Norberg och David Juriga https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1068828&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>Institutionen f&ouml;r l&auml;kemedelskemi v&auml;lkomnar&nbsp;postdoc Yassir Al-Tikriti, doktorand Anton Norberg, och forskare D&aacute;vid Juriga som alla ansluter till Professor Per Hanssons forskningsmilj&ouml; i Farmaceutisk fysikalisk kemi och SweDelivers arbetspaket Parenteral l&auml;kemedelstillf&ouml;rsel.</p> Tue, 03 Oct 2023 12:11:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1068828&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2023-10-03T12:11:00Z Marcus Wanselius: ”Det är roligt att gå till jobbet varje dag” https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1068298&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>Hall&aring; d&auml;r&hellip; Marcus Wanselius, doktorand vid Institutionen f&ouml;r l&auml;kemedelskemi och det nationella kompetenscentret SweDeliver, som 20 oktober disputerar sin avhandling i vilken han introducerar en ny metod att f&ouml;rst&aring; hur injicerade l&auml;kemedel agerar i m&auml;nniskokroppen.</p> Wed, 27 Sep 2023 07:09:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1068298&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2023-09-27T07:09:00Z ENABLE-2 utökar sin projektportfölj med två nya program https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1067484&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>Antibiotikaplattformen ENABLE-2 v&auml;lkomnar tv&aring; nya program: &quot;Ornicidine&quot; programmet, ett vetenskapligt samarbete mellan Nederl&auml;ndska Universitetet i Leiden och Queen&rsquo;s University Belfast i Nordirland;&nbsp;och &quot;BamA Inhibitors&quot; programmet, hemmah&ouml;rande vid tyska Justus Liebig University Giessen och Fraunhofer IME.</p> Mon, 18 Sep 2023 10:43:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1067484&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2023-09-18T10:43:00Z Ny studie ska ge effektivare behandling vid primär levercancer https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1067120&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>I ett tv&auml;rvetenskapligt samarbete s&ouml;ker forskare och l&auml;kare vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset nya v&auml;gar att behandla prim&auml;r levercancer, v&auml;rldens idag n&auml;st d&ouml;dligaste tum&ouml;rsjukdom. &rdquo;Jag &auml;r &ouml;vertygad om att vi kommer att leverera resultat som m&ouml;jligg&ouml;r tidigare diagnos och f&ouml;rb&auml;ttrad &ouml;verlevnad&rdquo; s&auml;ger Hans Lennern&auml;s professor i biofarmaci.</p> Tue, 12 Sep 2023 07:23:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1067120&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2023-09-12T07:23:00Z SweDeliver arrangerar fyra halvtidsseminarier hösten 2023 https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1066220&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>Onsdag 4&nbsp;oktober v&auml;lkomnar SweDeliver till h&ouml;stens f&ouml;rsta halvtidsseminarium: Sj&auml;lvaggregering av terapeutiska peptider med Ellen Brunzell, doktorand vid institutionen f&ouml;r l&auml;kemedelskemi. Under terminen f&ouml;ljer halvtidsseminarier med Marco Tjakra, Xiguo He och Rebekkah Hammar.</p> Fri, 25 Aug 2023 14:05:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1066220&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2023-08-25T14:05:00Z Nya antibiotikaplattformen ENABLE-2 tar steget över Nordsjön https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1062374&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>ENABLE-2 kompletterar sin projektportf&ouml;lj med Strathclyde Minor Groove Binders, ett program hemmah&ouml;rande i Glasgow vid University of Strathclyde. Samarbetet inneb&auml;r att plattformen tar steget ut i Europa i s&ouml;kandet efter nya lovande antibiotika.</p> Fri, 09 Jun 2023 15:14:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1062374&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2023-06-09T15:14:00Z Lindon Moodie letar nya antibiotika utanför boxen https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1061172&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>Vetenskapsr&aring;det investerade nyligen 30(!) miljoner kronor &nbsp;i Farmaceutiska fakultetens forskning. Lindon Moodie, docent i l&auml;kemedelskemi, erh&ouml;ll 3,84 av miljonerna f&ouml;r sin studie Nedbrytning av bakteriella m&aring;lprotein. Vi st&auml;llde tre snabba fr&aring;gor f&ouml;r att kolla status p&aring; projektet.</p> Wed, 24 May 2023 07:48:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1061172&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2023-05-24T07:48:00Z Tidig förmiddag i läkemedelslabbet med Jenny Nilsson https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1060400&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>Vad de g&ouml;r p&aring; banken efter klockan 3 f&aring;r vi kanske aldrig veta. En annan fr&aring;ga som sysselsatt generationer &auml;r vad som sker innan klockan 9 i l&auml;kemedelslaboratoriet. Vi st&auml;llde v&auml;ckarklockan och begav oss till BMC och forskargruppen f&ouml;r Analytisk farmaceutisk kemi. Bland maskinerna m&ouml;tte vi Jenny Nilsson, doktorand i metabolomik.</p> Thu, 11 May 2023 14:39:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1060400&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2023-05-11T14:39:00Z Forskare i fokus: Ellen Bruntzell vill öka vår kunskap om peptidläkemedel https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1055794&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>&ndash; Att ing&aring; i SweDelivers n&auml;tverk &auml;r en st&auml;ndig k&auml;lla till inspiration, konstaterar Ellen Bruntzell, doktorand vid Uppsala universitet, som i ett forskningsprojekt med koppling till b&aring;de Farmaceutiska fakulteten och AstraZeneca bidrar med ny kunskap om de mekanismer som orsakar aggregering av peptidbaserade l&auml;kemedel.</p> Tue, 14 Mar 2023 07:44:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1055794&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2023-03-14T07:44:00Z Anders Karlén gäst i Lif:s podd: Antibiotikaresistens – den tysta pandemin https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1040240&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>Anders Karl&eacute;n, professor i datorbaserad l&auml;kemedelsdesign och koordinator f&ouml;r ENABLE 2, och &Aring;rets l&auml;kemedelsprofil Enrico Baraldi diskuterar Antibiotikaresistens &ndash; den tysta pandemin i ett nytt avsnitt av Lif:s Podden. I samtalet deltar &auml;ven Bengt Mattson, antibiotikaexpert p&aring; Lif, och Programledare Amy Haven&auml;ng, Lif.</p> Mon, 19 Dec 2022 11:42:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1040240&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2022-12-19T11:42:00Z Vetenskapsrådet investerar 25 nya miljoner i ENABLE-2 https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1038108&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>ENABLE-2 f&aring;r fortsatt finansiering av Vetenskapsr&aring;det som ansl&aring;r 25 miljoner kronor till plattformens andra verksamhets&aring;r. &rdquo;Vi &ouml;ppnar nu en andra utlysning i syfte att komplettera v&aring;r portf&ouml;lj med ytterligare projekt&rdquo; s&auml;ger Anders Karl&eacute;n, koordinator f&ouml;r ENABLE-2 och professor vid Uppsala universitet.</p> Tue, 13 Dec 2022 14:06:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1038108&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2022-12-13T14:06:00Z Forskare i fokus: Julia Parlow vill kartlägga läkemedlens väg från injektion till absorption https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1037502&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>&ndash; Projektets industrin&auml;ra koppling och relevans var det som f&ouml;rst v&auml;ckte min nyfikenhet p&aring; SweDeliver, konstaterar Julia Parlow, doktorand vid institutionen f&ouml;r l&auml;kemedelskemi, som just nu utvecklar en metod att studera faktorer som styr transport av biologiska l&auml;kemedel fr&aring;n injektion till absorption.</p> Thu, 08 Dec 2022 09:38:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1037502&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2022-12-08T09:38:00Z Anders Karlén gäst i Forskarpodden: Kampen mot antibiotikaresistens https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1035204&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>I Kampen mot antibiotikaresistens, det nya avsnittet av Forskarpodden, diskuterar Anders Karl&eacute;n, professor och koordinator f&ouml;r ENABLE-2, och Dan I Andersson, professor i medicinsk bakteriologi, arbetet med att m&ouml;ta den accelererande antibiotikaresistensen.</p> Mon, 21 Nov 2022 15:35:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1035204&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2022-11-21T15:35:00Z Luke Odell är ny professor i läkemedelskemi https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1034284&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>Farmaceutiska fakulteten gratulerar Luke Odell som i oktober 2022 befordrades till professor i l&auml;kemedelskemi vid Uppsala universitet. &rdquo;Forskning &auml;r ett lagarbete, s&aring; det h&auml;r &auml;r ett erk&auml;nnande som hela v&aring;rt team kan vara stolta &ouml;ver&rdquo; s&auml;ger Luke Odell.</p> Mon, 14 Nov 2022 10:54:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1034284&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2022-11-14T10:54:00Z Vetenskapsrådet anslår 12 miljoner kronor till institutionens forskare https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1033872&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>Lindon Moodie, Luke Odell och Anna Orlova vid Institutionen f&ouml;r L&auml;kemedelskemi erh&aring;ller anslag om totalt&nbsp;12 miljoner kronor i Vetenskapsr&aring;dets utlysningar inom Medicin och h&auml;lsa samt Naturvetenskap och teknikvetenskap 2022.</p> Thu, 10 Nov 2022 10:49:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1033872&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2022-11-10T10:49:00Z Aktuell avhandling introducerar ny metod för analys av potentiella vacciner https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1032566&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>Bristen p&aring; effektiva analysverktyg f&ouml;r bed&ouml;mning av s&auml;kerhet och verkan hos nya vacciner kr&auml;ver ofta on&ouml;digt stora resurser. I en ny avhandling till&auml;mpar Lars Geurink Kapill&auml;relektrofores och&nbsp;<em>Analytical Quality by Design</em>&nbsp;f&ouml;r utveckling av CE-tester som m&ouml;jligg&ouml;r&nbsp;b&auml;ttre och mer kostnadseffektiva vacciner.</p> Fri, 28 Oct 2022 14:21:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1032566&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2022-10-28T14:21:00Z Flera nya vetenskapliga publiceringar av SweDelivers juniora forskare https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1031276&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>Under sommaren och h&ouml;sten publicerar Ires van der Zwaan, Marcus Wanselius, Ann-Christin Jacobsen och flera andra juniora forskare vid SweDeliver resultat som tillf&ouml;r v&auml;rdefull kunskap till forskning om l&auml;kemedelstillf&ouml;rsel.</p> Tue, 18 Oct 2022 11:48:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1031276&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2022-10-18T11:48:00Z Olof Eriksson erhåller Johnny Ludvigsson-priset 2022 https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1031266&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>Olof Eriksson, forskare vid Farmaceutiska fakulteten, tilldelas Johnny Ludvigsson-priset om 50&nbsp;000 kronor. &rdquo;Att vinna det h&auml;r priset f&aring;r mig att k&auml;nna att man verkligen kan g&ouml;ra skillnad f&ouml;r alla de familjer d&auml;r ute som lever med typ 1-diabetes&rdquo; s&auml;ger Olof Eriksson.</p> Tue, 18 Oct 2022 11:36:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1031266&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2022-10-18T11:36:00Z ENABLE-2 utökar sin verksamhet med ett femte utvecklingsprogram https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1029280&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>Den nationella plattformen ENABLE-2 ut&ouml;kar sin projektportf&ouml;lj med ett femte utvecklingsprogram i syfte att assistera Thioredoxin Systems AB i utvecklingen av deras EbsArgent-produkt.</p> Fri, 07 Oct 2022 08:22:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1029280&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2022-10-07T08:22:00Z ULLA Sommarskola 22 framgångsrikt kapitel i 30-årig tradition https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1025818&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>Efter fjol&aring;rets online-evenemang fick Farmaceutiska fakulteten &auml;ntligen v&auml;lkomna en ny generation l&auml;kemedelsexperter till ULLA Sommarskola 2022, och arrangemanget bel&ouml;nas med h&ouml;ga betyg av de internationella g&auml;sterna.</p> Mon, 12 Sep 2022 10:00:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1025818&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2022-09-12T10:00:00Z Uppsala universitet på plats 23 i världen inom Pharmacy & Pharmaceutical Sciences https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1022268&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>2022 &aring;rs Academic Ranking of World Universities &auml;r klar. Uppsala universitet forts&auml;tter kl&auml;ttra i kategorin Pharmacy &amp; Pharmaceutical Sciences och n&aring;r nu plats 23 i v&auml;rlden. &rdquo;Det &auml;r &auml;nnu ett kvitto p&aring; att v&aring;rt m&aring;lmedvetna arbete ger resultat&rdquo; s&auml;ger Mathias Hallberg, dekan vid Farmaceutiska fakulteten.</p> Wed, 17 Aug 2022 14:25:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1022268&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2022-08-17T14:25:00Z Nominera din kandidat till Scheelepriset 2023 https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1021880&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>Senast 15 september kan du nominera din kandidat till Scheelepriset, Apotekarsocietetens vetenskapliga pris som tilldelas l&auml;kemedelsforskare vars uppt&auml;ckter &auml;r av betydelse f&ouml;r l&auml;kemedelsutveckling och framtidens l&auml;kemedel.</p> Fri, 12 Aug 2022 10:10:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1021880&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2022-08-12T10:10:00Z Flera nya publiceringar av SweDelivers juniora forskare https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1019532&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>Under v&aring;ren och f&ouml;rsommaren har&nbsp;Staffan Berg, Vahid Forooqi Motlaq, Ann-Sofie Persson,&nbsp;Maryam Tofiq och flera andra&nbsp;juniora forskare vid&nbsp;SweDeliver&nbsp;publicerat resultat som tillf&ouml;r&nbsp;v&auml;rdefull kunskap till forskning om l&auml;kemedelstillf&ouml;rsel.</p> Tue, 21 Jun 2022 10:26:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1019532&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2022-06-21T10:26:00Z SweDeliver och AM4Life gästar STUNS i ny podcast https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1019366&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>M&ouml;t centrumledare Christel Bergstr&ouml;m, SweDeliver, och Cecilia Persson, AM4Life, som i ett specialavsnitt av STUNS podcast Speed ​​of life diskuterar de m&ouml;jligheter och utmaningar som kommer med att koordinera ett v&auml;rldsledande forsknings- och kompetenscentrum.</p> Mon, 20 Jun 2022 10:28:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1019366&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2022-06-20T10:28:00Z Forskarprofilen: Anders Karlén koordinerar kampen mot den osynliga fienden https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1018184&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>&ndash; S&aring; l&auml;nge katastrofen inte sl&aring;r med full kraft f&ouml;redrar m&aring;nga att rikta blicken &aring;t annat h&aring;ll, s&auml;ger Anders Karl&eacute;n, professor i datorbaserad l&auml;kemedelsdesign, som efter att ha koordinerat det europeiska flaggskeppet ENABLE nu tar striden mot antibiotikaresistenta bakterier vidare inom ramarna f&ouml;r den internationella plattformen ENABLE-2.</p> Thu, 09 Jun 2022 13:31:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1018184&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2022-06-09T13:31:00Z Ny avhandling sätter fokus på mikrogeler som verktyg för läkemedelstillförsel https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1016234&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>Tisdag 14 juni presenterar Yassir Al-Tikriti, doktorand vid SweDeliver och Uppsala universitets institution f&ouml;r l&auml;kemedelskemi, sin avhandling Microgels as drug delivery vehicles: Loading and release of amphiphilic drugs.</p> Tue, 24 May 2022 14:49:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1016234&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2022-05-24T14:49:00Z Innovationspris till ny molekyl för läkemedel mot covid-19 https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1016178&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>Med utm&auml;rkelsen Attraktivt Innovationsprojekt tar forskarna bakom CoLD Therapeutics n&auml;sta steg mot att oms&auml;tta sina nyutvecklade substanser i ett l&auml;kemedel mot covid-19. &rdquo;Projektet v&auml;cker stor uppm&auml;rksamhet och det gensvar vi f&aring;r inspirerar&rdquo; s&auml;ger Lindon Moodie, docent vid institutionen f&ouml;r l&auml;kemedelskemi.</p> Tue, 24 May 2022 12:03:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1016178&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2022-05-24T12:03:00Z Farmaceutiska fakulteten gratulerar sina nya doktorer https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1015600&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>I maj genomf&ouml;r Uppsala universitet traditionsenligt doktorspromotion, en examensfest f&ouml;r dem som tagit doktorsexamen under &aring;ret. I &aring;r genomf&ouml;r promotionen b&aring;de 18 och 25 maj, d&aring; januari m&aring;nads promotion fick skjutas upp till f&ouml;ljd av pandemin. Farmaceutiska fakulteten promoverade 18 maj elva&nbsp;nya doktorander, ett stort grattis till er alla!</p> Thu, 19 May 2022 13:10:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1015600&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2022-05-19T13:10:00Z Farmaceutiska fakulteten redo för ULLA Sommarskola 22 https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1014102&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>I b&ouml;rjan av juli v&auml;lkomnar Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet doktorander och forskare fr&aring;n hela Europa till ULLA Sommarskola&nbsp;2022, en unik upplevelse som samlar framtidens ledare inom internationell farmaci.</p> Wed, 11 May 2022 12:46:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1014102&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2022-05-11T12:46:00Z SweDelivers juniora forskare publicerar en rad nya artiklar https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1010792&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>SweDeliver forts&auml;tter att leverera forskningsresultat av h&ouml;g kvalitet. V&aring;ren 2022 publicerar bland annat Vicky Barmpatsalou, Ilse Dubbelboer, Agnes Rodler och Yassir Al-Tikriti artiklar som tillf&ouml;r viktig kunskap kring&nbsp;parenteral och oral tillf&ouml;rsel av l&auml;kemedel.</p> Thu, 21 Apr 2022 09:31:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1010792&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2022-04-21T09:31:00Z ENABLE-2 leder fyra projekt i jakten på nya antibiotika https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1005404&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>Vetenskapsr&aring;dets storsatsning ENABLE-2 g&aring;r med st&ouml;d av VINNOVA vidare med fyra projekt som bed&ouml;ms mycket lovande i jakten p&aring; nya antibiotika. &nbsp;I en f&ouml;rsta antagning har tv&aring; projekt vid Uppsala universitet, ett vid Link&ouml;pings universitet samt ett vid biotechbolaget QureTech Bio AB valts ut f&ouml;r vidare utveckling.</p> Mon, 21 Mar 2022 12:54:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1005404&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2022-03-21T12:54:00Z Insekter i Fyrisån bar på 33 olika läkemedelssubstanser https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1005232&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>I en studie av insekter i Fyris&aring;n har forskare hittat sp&aring;r av 33 olika l&auml;kemedelssubstanser. &rdquo;I kombination kan dessa &auml;mnen ge ov&auml;ntade och f&ouml;rst&auml;rkta effekter som n&auml;r de n&aring;r l&auml;ngre upp i n&auml;ringskedjan &auml;ven kan p&aring;verka oss m&auml;nniskor&rdquo; s&auml;ger Emelie Sedvall, doktorand vid Uppsala universitet.</p> Fri, 18 Mar 2022 17:06:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1005232&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2022-03-18T17:06:00Z Nya substanser ska ge bättre diagnos och behandling av prostatacancer https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1001374&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>Forskare vid Uppsala universitet har utvecklat tv&aring; nya substanser som visar positiva resultat f&ouml;r tidig uppt&auml;ckt av metastaser vid prostacancer. &rdquo;Leder bara ett av v&aring;ra tv&aring; sp&aring;r r&auml;tt hoppas vi kunna hj&auml;lpa alla m&auml;n som drabbas av prostatacancer till l&auml;ngre och b&auml;ttre liv&rdquo; s&auml;ger Anna Orlova, professor vid institutionen f&ouml;r l&auml;kemedelskemi.</p> Thu, 03 Mar 2022 10:23:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1001374&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2022-03-03T10:23:00Z Tävling för doktorander: Presentera din forskning på tre minuter https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1001090&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>Alla doktorander vid Farmaceutiska fakulteten och Uppsala universitet inbjuds att delta i uttagningen till Coimbra Group 3-Minute-Thesis competition d&auml;r du ska presentera din forskning p&aring; maximalt tre minuter.</p> Wed, 02 Mar 2022 10:03:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=1001090&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2022-03-02T10:03:00Z Farmaceutiska fakulteten välkomnar 200 doktorander till ULLA 22 https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=996410&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>Den 2&ndash;9 juli&nbsp;&auml;r Farmaceutiska fakulteten i centrum f&ouml;r europisk l&auml;kemedelsforskning d&aring; Uppsala universitet st&aring;r v&auml;rd f&ouml;r ULLA Sommarskola. &quot;Jag &auml;r s&auml;ker p&aring; att vi kommer att genomf&ouml;ra en unik sommarskola som tillf&ouml;r viktiga v&auml;rden till b&aring;de tradition och framtid&quot; s&auml;ger&nbsp;Ulf G&ouml;ransson, professor i farmakognosi.</p> Thu, 10 Feb 2022 09:30:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=996410&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2022-02-10T09:30:00Z Nya rön om stabilisering av gräns mellan kollapsade och svullna faser i mikrogeler https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=992848&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>I en ny artikel publicerad i Gels presenterar Yassir Al-Tikriti, doktorand vid SweDeliver och institutionen f&ouml;r l&auml;kemedelskemi, resultat som st&ouml;djer&nbsp;hypotesen att gr&auml;nsen mellan kollapsade och svullna faser i en mikrogel stabiliseras av termodynamiska faktorer.</p> Tue, 01 Feb 2022 14:31:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=992848&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2022-02-01T14:31:00Z ENABLE-2 redo att leda fortsatt utveckling av nya antibiotika https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=985378&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>ENABLE, det av Uppsala universitet ledda EU-initiativet f&ouml;r antibiotikautveckling forts&auml;tter arbetet i ENABLE-2 med ekonomiskt st&ouml;d fr&aring;n Vetenskapsr&aring;det. &rdquo;En oberoende kommitt&eacute;&nbsp;har valt mellan m&aring;nga intressanta projektf&ouml;rslag och verksamheten &ouml;verg&aring;r nu i operativ fas&rdquo;, s&auml;ger Anders Karl&eacute;n, professor i vid Farmaceutiska fakulteten.</p> Tue, 21 Dec 2021 09:54:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=985378&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2021-12-21T09:54:00Z Läkemedelsexperter ser positivt på framtida virusbekämpning https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=985240&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>&ndash;&nbsp;Mycket talar f&ouml;r att vi i framtiden kan bek&auml;mpa angripande virus betydligt snabbare &auml;n idag, s&auml;ger Anders Hallberg, l&auml;kemedelskemist vid Uppsala universitet och ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien och dess expertgrupp&nbsp;som i en ny rapport sammanfattar kunskapsl&auml;get kring covid-19.</p> Mon, 20 Dec 2021 15:42:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=985240&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2021-12-20T15:42:00Z Flera nya publiceringar av SweDelivers juniora forskare https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=983188&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>SweDelivers doktorander och postdocs forts&auml;tter att leverera forskning av h&ouml;g kvalitet. H&ouml;sten 2021 har bland annat Vicky Barmpatsalou, Staffan Berg, Vahid Forooqi Motlaq och Ir&egrave;s van der Zwaan publicerat en rad intressanta artiklar.</p> Mon, 13 Dec 2021 09:30:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=983188&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2021-12-13T09:30:00Z Presentera din forskning vid SciFest 2022 – Anmälan öppen nu https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=977250&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>Vetenskapsfestivalen SciFest &auml;r tillbaka p&aring; Fyrishov. 10&ndash;12 mars 2022 m&ouml;ts forskare fr&aring;n Uppsala universitet och tusentals nyfikna elever och vuxna f&ouml;r en uppsj&ouml; av prova p&aring;-aktiviteter, shower och f&ouml;redrag. Nu kan du som forskar vid farmaceutiska fakulteten anm&auml;la din medverkan.</p> Mon, 01 Nov 2021 09:11:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=977250&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2021-11-01T09:11:00Z 25 miljoner till ENABLE-2 och fortsatt utveckling av nya antibiotika https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=973978&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>ENABLE, det av Uppsala universitet ledda EU-initiativet f&ouml;r antibiotikautveckling, erh&aring;ller 25 nya miljoner kronor av Vetenskapsr&aring;det f&ouml;r att starta ENABLE-2. &rdquo;Vi v&auml;lkomnar redan projektf&ouml;rslag och hoppas att investeringen ska inspirera fler finansi&auml;rer&rdquo;, s&auml;ger koordinator Anders Karl&eacute;n.</p> Wed, 06 Oct 2021 09:15:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=973978&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2021-10-06T09:15:00Z MSI Lab Per Andrén ansluter till SciLifeLab Spatial Omics https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=970636&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>Med den nationella resursen Spatial Omics bef&auml;ster SciLifeLab Sveriges framskjutna position i ett av forskningens hetaste omr&aring;den. &rdquo;Det h&auml;r ger oss kapacitet att utvinna &auml;nnu mer detaljerad kunskap ur cell och v&auml;vnadsanalyser&rdquo;, s&auml;ger professor Per Andr&eacute;n vars laboratorium f&ouml;r MSI rekryterats till den nya infrastrukturen.</p> Thu, 16 Sep 2021 08:41:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=970636&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2021-09-16T08:41:00Z Webinarium om dina möjligheter vid Testa Center https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=970456&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>Testa Center ger Uppsala universitets forskare tillg&aring;ng till modern utrustning f&ouml;r l&auml;kemedels- och bioprocessutveckling. Vid webinariet &ldquo;Academic research in the Testa Center &ndash; A testing bed for upscaling your biological innovations&rsquo;&rsquo; tar du del av erfarenheter och framg&aring;ngsexempel. F&ouml;ranm&auml;lan &ouml;ppen nu.</p> Tue, 14 Sep 2021 12:36:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=970456&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2021-09-14T12:36:00Z Andrea Benediktsdottir tilldelas Irisstipendiet för framåtsträvande kvinnor https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=966016&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>Andrea Benediktsdottir, doktorand vid institutionen f&ouml;r l&auml;kemedelskemi, tilldelas Irisstipendiet f&ouml;r fram&aring;tstr&auml;vande kvinnor i Sverige. Med stipendiet ska Andrea Benediktsdottir delta i en tv&auml;rvetenskaplig kurs med fokus p&aring; antibiotika och resistens som ges i Veyrier-du-Lac, Frankrike.</p> Fri, 13 Aug 2021 12:58:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=966016&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2021-08-13T12:58:00Z SciLifeLab – En nationell forskningsinfrastruktur i Uppsala https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=959832&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>SciLifeLab &auml;r en nationell&nbsp;forskningsinfrastruktur&nbsp;inom livsvetenskaper med Uppsala universitet som ett av fyra v&auml;rduniversitet. Idag bedriver SciLifeLab verksamhet vid de flesta st&ouml;rre svenska l&auml;ros&auml;ten.</p> Fri, 18 Jun 2021 19:27:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=959832&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2021-06-18T19:27:00Z Ny forskning ska utveckla användning av amfifila läkemedelsmolekyler https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=953628&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>Genom att kartl&auml;gga amfifila molekylers aggregeringsegenskaper i mikrogeler, ska Yassir Al-Tikriti, doktorand vid institutionen f&ouml;r l&auml;kemedelskemi, utveckla verktyg och kunskap av betydelse f&ouml;r framtida cancerbehandlingar och antidepressiva medel.</p> Wed, 19 May 2021 12:34:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=953628&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2021-05-19T12:34:00Z Ny seminarieserie sätter fokus på svensk läkemedelsutveckling https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=941632&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>V&aring;rterminen 2021 inbjuder SweDeliver och NextBioForm till digitala lunchseminarier. V&auml;lkommen att ta del av aktuell forskning med fokus p&aring; industriella utmaningar inom l&auml;kemedelstillf&ouml;rsel och utveckling av biologiskt baserade l&auml;kemedel.</p> Mon, 19 Apr 2021 11:06:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=941632&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2021-04-19T11:06:00Z Olof Eriksson erhåller miljonanslag för PET-projekt https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=941630&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>Olof Eriksson, forskare i translationell avbildning, erh&aring;ller ett forskningsanslag p&aring; 1 303 000 kronor av Diabetes Wellness Sverige f&ouml;r projektet GPR44 as a PET marker for measuring beta cell mass in human.</p> Mon, 19 Apr 2021 11:04:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=941630&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2021-04-19T11:04:00Z Nya biomarkörer öppnar för genombrott i diabetesforskning https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=941628&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>Med uppt&auml;ckten av tv&aring; nya biomark&ouml;rer kan Olof Eriksson, forskare i translationell avbildning, vara p&aring; v&auml;g mot det vetenskapliga genombrott som m&ouml;jligg&ouml;r botande l&auml;kemedel och skr&auml;ddarsydda behandlingar i v&aring;rden av diabetessjuka.</p> Mon, 19 Apr 2021 10:58:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=941628&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2021-04-19T10:58:00Z Ansök om medel för postdok-utbyte mellan Farmaceutiska fakulteten och SLU https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=941624&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true <p>U-Share utlyser nu medel f&ouml;r tv&aring; postdok-utbyten mellan Uppsala universitets farmaceutiska respektive medicinska fakultet samt SLU:s fakultet&nbsp;f&ouml;r veterin&auml;rmedicin och husdjurvetenskap. V&auml;lkommen med din ans&ouml;kan senast 16 maj 2021.</p> Mon, 19 Apr 2021 10:11:00 GMT https://www.ilk.uu.se/forskning/nyheter?tarContentId=941624&rssTarget=941622&rssTitle=Research%20news&newsDetailSiteNodeId=225260&newsListSiteNodeId=225260&showLeadIn=true 2021-04-19T10:11:00Z