Currently at SweDeliver working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter Viktiga vetenskapliga publiceringar signerade SweDeliver working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1084498&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Under v&aring;ren publicerar Prosper Emeh, Christel Bergstr&ouml;m, Yassir Al-Tikriti, Per Hansson, Vicky Barmpatsalou, Marco Tjakra och Ilse Dubbelboer vid SweDeliver nya resultat som tillf&ouml;r v&auml;rdefull kunskap till p&aring;g&aring;ende forskning och aktuella utmaningar inom oral och parenteral l&auml;kemedelstillf&ouml;rsel.</p> Thu, 04 Apr 2024 07:08:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1084498&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2024-04-04T07:08:00Z Bitr. Centrumledare Alexandra Teleki tilldelas Viking Olof Björks stipendium 2023 working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1078406&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>SweDeliver gratulerar Alexandra Teleki, Bitr. Centrumledare och Docent vid Institutionen f&ouml;r farmaci, till Viking Olof Bj&ouml;rks stipendium 2023 som&nbsp;utdelas till en &rdquo;lovande ung forskare som f&ouml;rv&auml;ntas bli en framtida forskningsledare inom sitt omr&aring;de&rdquo;.</p> Thu, 15 Feb 2024 09:58:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1078406&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2024-02-15T09:58:00Z SweDeliver i samtal med AstraZeneca om forskning och framtid working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1078236&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Onsdag 7 februari bes&ouml;kte Per Hansson, Per Larsson och G&ouml;ran Frenning, ledare f&ouml;r SweDelivers Arbetspaket Parenteral, Oral och Pulmon&auml;r l&auml;kemedelstillf&ouml;rsel, AstraZeneca f&ouml;r att diskutera framtiden inom det nationella kompetenscentret. &quot;Det finns&nbsp;all anledning att se fram mot en fortsatt positiv utveckling&quot;&nbsp;s&auml;ger G&ouml;ran Frenning, professor vid Uppsala universitet.</p> Fri, 09 Feb 2024 14:29:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1078236&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2024-02-09T14:29:00Z Ansök nu om SweDeliver Sommarpraktik 2024 working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1077808&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Sommaren 2024 erbjuder SweDeliver fem masterstudenter i slutfasen av sin utbildning m&ouml;jlighet till sex veckors forskningspraktik hos v&aring;ra industripartners&nbsp;Apotek Produktion &amp; Laboratorier AB (APL), AstraZeneca, Disruptive Pharma och Iconovo. V&auml;lkommen med din ans&ouml;kan senast 21 februari.</p> Wed, 31 Jan 2024 16:16:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1077808&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2024-01-31T16:16:00Z SweDelivers Alexandra Teleki: Till ett Framgångsrikt 2023 & Löftesrikt 2024 working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1076660&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>2023 g&aring;r mot sitt slut och SweDelivers Bitr&auml;dande centrumledare Alexandra Teleki tar en titt i backspegeln och ser &auml;nnu ett &aring;r av m&aring;nga och framg&aring;ngsrika h&ouml;jdpunkter &ndash; samtidigt som kristallkulan erbjuder minst lika inspirerande vyer.</p> Thu, 21 Dec 2023 08:47:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1076660&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2023-12-21T08:47:00Z Doktorand i Fokus: Anton Norberg samarbetar med tre av läkemedelsvärldens största working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1074498&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>I ett nytt doktorandprojekt vid SweDeliver m&ouml;ts de internationella j&auml;ttarna AstraZeneca, Ferring Pharmaceuticals och Janssen Pharmaceuticals f&ouml;r att utveckla <em>in vitro</em> modeller f&ouml;r att prediktera effekten av subkutant tillf&ouml;rda l&auml;kemedel. &rdquo;Alla visar ett otroligt engagemang&rdquo; konstaterar Anton Norberg, doktorand vid Farmaceutiska fakulteten.</p> Mon, 18 Dec 2023 17:13:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1074498&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2023-12-18T17:13:00Z SweDeliver välkomnar Recipharm som ny partner working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1074388&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>SweDeliver forts&auml;tter sin expansion och v&auml;lkomnar Recipharm som industripartner nummer 18. Recipharm &auml;r en svensk kontraktstillverkare av l&auml;kemedel med 30 faciliteter i tio l&auml;nder och tre v&auml;rldsdelar. &rdquo;Den h&auml;r rekryteringen adderar viktig spetskompetens till v&aring;r verksamhet&rdquo; konstaterar Christel Bergstr&ouml;m, Centrumledare och professor vid Institutionen f&ouml;r farmaci.</p> Mon, 18 Dec 2023 10:09:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1074388&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2023-12-18T10:09:00Z Nordisk Workshop tog framtidens läkemedelsforskare till BMC working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1074284&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Med fokus p&aring; Farmaceutisk modellering och simulering v&auml;lkomnade SweDeliver och Nordic POP n&auml;rmare 40 forskare och masterstudenter till Uppsala och Institutionen f&ouml;r farmaci f&ouml;r tv&aring; dagar med workshops och presentationer av f&ouml;rel&auml;sare fr&aring;n Skandinavisk akademi och industri.</p> Thu, 14 Dec 2023 13:10:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1074284&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2023-12-14T13:10:00Z Halvtidsseminarium • Anna Simonsson: Nya metoder att ta läkemedel till lungorna working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1073568&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Onsdag 20 december presenterar Anna Simonsson, doktorand vid Institutionen f&ouml;r farmaceutisk biovetenskap och SweDeliver, sin forskning med fokus p&aring; att utveckla nya metoder att ta l&auml;kemedel till lungorna. V&auml;lkommen till BMC eller online via Zoom.</p> Mon, 04 Dec 2023 15:32:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1073568&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2023-12-04T15:32:00Z Farmaceutiskt toppmöte fyllde Uppsala Konsert & Kongress working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1072388&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>&ndash; Konferensen blev en absolut framg&aring;ng, konstaterar Christel Bergstr&ouml;m, Alexandra Teleki och Caroline Fronczak Alvebratt vid SweDeliver som just avslutat New Horizons in Drug delivery and Formulations 2023, det internationella toppm&ouml;te som i tre dagar samlat l&auml;kemedelsv&auml;rlden vid Uppsala universitet.</p> Thu, 30 Nov 2023 16:05:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1072388&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2023-11-30T16:05:00Z 60 miljoner kronor till nytt nordiskt life sciencesamarbete • Nod vid Farmaceutiska fakulteten working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1072014&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Med ett m&aring;ngmiljonanslag fr&aring;n NordForsk bef&auml;ster det nya partnerskapet NordicPharmaTrain samarbetet mellan tio av Nordens ledande universitet och st&auml;ller siktet p&aring; pole position i de globala livsvetenskaperna. &rdquo;Med NordForsk st&ouml;d h&ouml;jer vi ribban &auml;nnu en niv&aring;&rdquo; konstaterar Christel Bergstr&ouml;m, professor vid Uppsala universitet som leder verksamheten.</p> Thu, 23 Nov 2023 08:01:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1072014&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2023-11-23T08:01:00Z SweDeliver välkomnar Chiesi som ny industripartner working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1071210&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>SweDeliver v&auml;lkomnar Chiesi, en forskningsinriktad biol&auml;kemedelskoncern med huvudkontor i Italien, som ny industripartner. &rdquo;Vi &auml;r mycket glada f&ouml;r det h&auml;r samarbetet som medf&ouml;r att vi st&auml;rker v&aring;rt forskningsprogram ytterligare&rdquo; konstaterar Centrumledare Christel Bergstr&ouml;m och Bertil Abrahamsson,styrelseordf&ouml;rande och Senior principal scientist vid AstraZeneca.</p> Tue, 07 Nov 2023 17:18:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1071210&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2023-11-07T17:18:00Z Halvtidsseminarium • Xiguo He: Ny plattform för optimal absorption av oral antibiotika working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1070794&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Fredag 10 november presenterar Xiguo He, doktorand vid Institutionen f&ouml;r farmaci och SweDeliver, sin forskning med fokus p&aring; att utveckla en ny plattform f&ouml;r l&auml;kemedelstillf&ouml;rsel med fokus p&aring; optimal tarmabsorption av oral antibiotika. V&auml;lkommen till BMC eller online via Zoom.</p> Mon, 30 Oct 2023 12:33:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1070794&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2023-10-30T12:33:00Z Halvtidsseminarium med Marco Tjakra: Artificial colonic mucus for studies of the mucus absorption barrier in vitro working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1069620&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Onsdag 25 oktober presenterar Marco Tjakra, doktorand vid Institutionen f&ouml;r farmaci och SweDeliver, sin forskning om l&auml;kemedelsuppl&ouml;sning, diffusion och upptagning fr&aring;n den m&auml;nskliga tjocktarmen med fokus p&aring; tjocktarmens slemlager. V&auml;lkommen till BMC eller online via Zoom.</p> Fri, 13 Oct 2023 10:37:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1069620&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2023-10-13T10:37:00Z Centrumledare Christel Bergström: Välkommen till ett center i full fart working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1068888&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>SweDeliver ser fram mot en intensiv h&ouml;st d&auml;r en rad av v&aring;ra juniora forskare kommer att presentera sin forskning innan vi 27-29 November m&ouml;ts i Uppsala Konsert &amp; Kongress f&ouml;r konferensen New Horizons in Drug Delivery and Formulations, skriver Centrumledare Christel Bergstr&ouml;m.</p> Wed, 04 Oct 2023 09:59:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1068888&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2023-10-04T09:59:00Z SweDeliver välkomnar Yassir Al-Tikriti, Anton Norberg och David Juriga working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1068816&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>SweDelivers arbetspaket Parenteral l&auml;kemedelstillf&ouml;rsel tar &auml;nnu ett viktigt steg med rekryteringarna av postdoc Yassir Al-Tikriti, doktorand Anton Norberg, och forskare D&aacute;vid Juriga som alla ansluter till Professor Per Hanssons forskningsmilj&ouml; i Farmaceutisk fysikalisk kemi.</p> Tue, 03 Oct 2023 11:40:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1068816&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2023-10-03T11:40:00Z Marcus Wanselius: ”Det är roligt att gå till jobbet varje dag” working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1068130&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Hall&aring; d&auml;r&hellip; Marcus Wanselius, doktorand vid Institutionen f&ouml;r l&auml;kemedelskemi och det nationella kompetenscentret SweDeliver, som 20 oktober disputerar sin avhandling i vilken han introducerar en ny metod att f&ouml;rst&aring; hur injicerade l&auml;kemedel agerar i m&auml;nniskokroppen.</p> Mon, 25 Sep 2023 14:28:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1068130&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2023-09-25T14:28:00Z Sara Mangsbo utnämnd till professor vid Uppsala universitet working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1068042&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>SweDeliver gratulerar Sara Mangsbo, ledare f&ouml;r v&aring;rt arbetspaket Utbildning och karri&auml;rutveckling, som utn&auml;mnts till professor i Protein- och antikroppsl&auml;kemedel vid Uppsala universitets Institution f&ouml;r farmaci. Med utn&auml;mningen blir institutionen den f&ouml;rsta vid Farmaceutiska fakulteten att ha fler kvinnor &auml;n m&auml;n bland sina professorer.</p> Mon, 25 Sep 2023 07:32:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1068042&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2023-09-25T07:32:00Z Fyra tummar upp för SweDeliver sommarpraktik vid AstraZeneca working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1067678&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Vad s&auml;gs om sex veckors sommarpraktik vid ett av v&auml;rldens ledande l&auml;kemedelsf&ouml;retag? Vi st&auml;llde fr&aring;gan till Tilde Hagelin, apotekarstudent vid Uppsala universitet, och Frederik D&ouml;rr, Senior Scientist vid AstraZeneca.</p> Wed, 20 Sep 2023 10:22:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1067678&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2023-09-20T10:22:00Z Vinnova delfinansierar samarbete mellan SweDeliver, Emplicure AB och Uppsala universitet working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1067506&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Emplicure AB, industripartner i SweDeliver, erh&aring;ller ett forskningsbidrag p&aring; 1 miljon kronor fr&aring;n Vinnova som delfinansiering av ett projekt med fokus p&aring; l&auml;kemedelstillf&ouml;rsel vid behandling av opioidberoende och sm&auml;rta.</p> Mon, 18 Sep 2023 12:29:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1067506&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2023-09-18T12:29:00Z SweDeliver sommarpraktik med mersmak för alla parter working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1066990&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>&ndash; Mitt arbete p&aring; Strike Pharma var en oerh&ouml;rt l&auml;rorik erfarenhet, konstaterar Amanda Gustafsson, masterstuderande med fokus p&aring; biologiska l&auml;kemedel och en av sex blivande l&auml;kemedelsexperter som i &aring;r fick m&ouml;jlighet att g&ouml;ra sommarpraktik hos det nationella kompetenscentret SweDelivers industripartners.</p> Fri, 08 Sep 2023 07:17:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1066990&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2023-09-08T07:17:00Z Christel Bergström: ”Uppsalas Life science-miljöer håller högsta internationella klass” working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1066728&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Med en virtuell tarm och en trimmad 3D-printer &auml;r Christel Bergstr&ouml;m, professor och centrumledare i SweDeliver,&nbsp;p&aring; god v&auml;g att f&ouml;r&auml;ndra l&auml;kemedelsmarknaden i grunden. &rdquo;Vi &auml;r ute p&aring; en otroligt inspirerande resa som inte vore m&ouml;jlig n&aring;gon annanstans &auml;n h&auml;r i Uppsala&rdquo;, konstaterar hon fr&aring;n det egna laboratoriet i hj&auml;rtat av de svenska livsvetenskaperna.</p> Tue, 05 Sep 2023 09:58:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1066728&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2023-09-05T09:58:00Z SweDeliver Partner AstraZeneca is recruiting a Senior Scientist with a passion for Formulation Design working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1066358&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Do you have an interest in the area of pharmaceutical technology and want to drive drug development projects forward? Would you like to apply your expertise to make an impact in a company that follows the science and turns ideas into life changing medicines? Then this position at SweDeliver industrial Partner AstraZeneca might be the one for you!</p> Tue, 29 Aug 2023 14:44:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1066358&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2023-08-29T14:44:00Z SweDeliver arrangerar fyra halvtidsseminarier hösten 2023 working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1066214&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Onsdag 4 oktober v&auml;lkomnar SweDeliver till h&ouml;stens f&ouml;rsta halvtidsseminarium: Sj&auml;lvaggregering av terapeutiska peptider med Ellen Brunzell, doktorand vid institutionen f&ouml;r l&auml;kemedelskemi. Under terminen f&ouml;ljer halvtidsseminarier med Marco Tjakra, Xiguo He och Rebekkah Hammar.</p> Fri, 25 Aug 2023 13:54:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1066214&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2023-08-25T13:54:00Z SweDeliver och NextBioForm-konferens tar läkemedelsvärlden till Uppsala working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1064840&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>27-29 november arrangerar SweDeliver,&nbsp;NextBioForm och Nordic PoP konferensen New Horizons in Drug Delivery and Formulation 2023, en internationell arena d&auml;r akademi och industri m&ouml;ts i Uppsala f&ouml;r att presentera de senaste vetenskapliga framstegen inom formulering och tillf&ouml;rsel av l&auml;kemedel.</p> Thu, 27 Jul 2023 13:13:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1064840&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2023-07-27T13:13:00Z SweDeliver Retreat med fokus på forskning och nya nätverk working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1061968&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>2023 &aring;rs SweDeliver Retreat blev ett uppskattat och tudelat event d&auml;r centrets juniora forskare fick tillf&auml;lle att n&auml;tverka med representanter f&ouml;r l&auml;kemedelsbranschen vid en karri&auml;rkv&auml;ll i Apotekarsocietetens regi, f&ouml;ljt av en dag med forskningspresentationer och panelsamtal.</p> Thu, 08 Jun 2023 09:59:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1061968&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2023-06-08T09:59:00Z Möt våra partners: Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1061522&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Apotek Produktion &amp; Laboratorier AB &auml;r f&ouml;retaget som st&auml;ller upp d&auml;r behoven &auml;r som st&ouml;rst: Som en av Europas ledande tillverkare av extemporel&auml;kemedel individanpassar de mediciner och tekniska hj&auml;lpmedel f&ouml;r v&aring;rdtagare med unika behov. Vi fick en pratstund med Christina Holmberg, en av tv&aring; chefer vid APL:s avdelning f&ouml;r Farmaceutisk utveckling, om ett arbete som bidrar till b&aring;de &ouml;verlevnad och &ouml;kad livskvalitet.</p> Tue, 30 May 2023 14:09:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1061522&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2023-05-30T14:09:00Z I fokus: Anna Simonsson • En alumn har hittat hem working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1061446&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>&ndash; Halvv&auml;gs till disputation &auml;r en fortsatt karri&auml;r inom akademin och Farmaceutiska fakulteten absolut ett attraktivt framtidsscenario, konstaterar Anna Simonsson, doktorand med fokus p&aring; att utveckla nya metoder att ta l&auml;kemedel till lungorna.</p> Tue, 30 May 2023 08:58:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1061446&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2023-05-30T08:58:00Z Nu ritar AI och självlärande maskiner om den farmaceutiska arenan working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1061400&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>&ndash; Den nya tekniken erbjuder fantastiska m&ouml;jligheter f&ouml;r den farmaceutiska forskningen, och att nu bromsa utvecklingen skulle riskera&nbsp;att f&ouml;rpassa Sverige till ett&nbsp;internationellt k&ouml;lvatten, s&auml;ger Per Larsson, forskare vid Farmaceutiska fakulteten och SweDeliver, som 2022 lett ett projekt vid Uppsala universitets tv&auml;rvetenskapliga satsning AI4Research.</p> Mon, 29 May 2023 14:12:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1061400&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2023-05-29T14:12:00Z Startklart för ny kurs med fokus på inhalerade läkemedel working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1061220&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Hall&aring; d&auml;r&hellip; G&ouml;ran Alderborn, professor i l&auml;kemedelsteknik, som 15 september inviger Pharmaceutical Aerosols, en ny kurs med fokus p&aring; inhalerade l&auml;kemedel som samlar doktorander och forskare fr&aring;n tre universitet och en rad f&ouml;retag inom den svenska farmacin.</p> Thu, 25 May 2023 08:52:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1061220&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2023-05-25T08:52:00Z Best Paper Award för SweDeliver-publicering working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1061132&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Alexandra Teleki och Ann-Christin Jacobsen med kollegor har mottagit Best Paper Award f&ouml;r sin artikel Intrinsic lipolysis rate for systematic design of lipid-based formulations som &auml;r publicerad i tidskriften Drug Delivery and Translational Researchs specialutg&aring;va maj&nbsp;2023.</p> Tue, 23 May 2023 12:09:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1061132&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2023-05-23T12:09:00Z Studie visar nya möjligheter att beräkna upplösning av läkemedel i lunga working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1061028&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>I en artikel publicerad i International Journal of Pharmaceutics presenterar G&ouml;ran Frenning och Ir&egrave;s van der Zwaan ett nytt s&auml;tt att modellera uppl&ouml;sning av polydispersa pulver. Resultaten f&ouml;renklar best&auml;mning av uppl&ouml;sningsprofiler och kan p&aring; sikt inkluderas i modeller f&ouml;r upptag av l&auml;kemedel administrerade bland annat till lunga.</p> Tue, 23 May 2023 07:12:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1061028&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2023-05-23T07:12:00Z Ny studie bidrar till att bana väg för oral tillförsel av biologiska läkemedel working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1059070&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>I en aktuell artikel visar Benyamin Naranjani och Per Larsson, forskare vid SweDeliver, att minskad peristaltisk v&aring;ghastighet kan &ouml;ka den maximala koncentrationen av permeabilitetsf&ouml;rb&auml;ttrare och makromolekyler vid epitelytan med 397 respektive 380 procent.</p> Fri, 21 Apr 2023 11:15:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1059070&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2023-04-21T11:15:00Z Möt våra partners: Emplicure working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1055548&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Emplicure AB &auml;r en liten akt&ouml;r med stor potential. Genom att applicera sin patenterade biokeramiska teknikplattform p&aring; innovationer som svarar mot ouppfyllda behov hoppas f&ouml;retaget f&ouml;rb&auml;ttra livet f&ouml;r b&aring;de patienter och konsumenter i hela v&auml;rlden. Vi fick en pratstund med Anna Franz&eacute;n, Clinical &amp; Regulatory BDO, om vikten av att kavla upp skjort&auml;rmarna n&auml;r det beh&ouml;vs.</p> Sat, 11 Mar 2023 13:06:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1055548&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2023-03-11T13:06:00Z Forskare i fokus: Ellen Bruntzell vill öka vår kunskap om peptidläkemedel working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1055542&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>&ndash; Att ing&aring; i SweDelivers n&auml;tverk &auml;r en st&auml;ndig k&auml;lla till inspiration, konstaterar Ellen Bruntzell, doktorand vid Uppsala universitet, som i ett forskningsprojekt med koppling till b&aring;de Farmaceutiska fakulteten och AstraZeneca bidrar med ny kunskap om de mekanismer som orsakar aggregering av peptidbaserade l&auml;kemedel.</p> Sat, 11 Mar 2023 08:24:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1055542&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2023-03-11T08:24:00Z Rekordstort intresse för SweDelivers sommarpraktik working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1055372&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Med n&auml;stan 70 h&ouml;gkvalitativa ans&ouml;kningar fr&aring;n hela v&auml;rlden st&aring;r SweDeliver inf&ouml;r den angen&auml;ma uppgiften att v&auml;lja ut de sex masterstudenter som under n&aring;gra intensiva sommarveckor kommer att bidra till ledande forskning inom l&auml;kemedelstillf&ouml;rsel.&nbsp;</p> Thu, 09 Mar 2023 09:45:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1055372&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2023-03-09T09:45:00Z Ny modell att förutsäga läkemedelsabsorption minskar behov av djurförsök working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1055180&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>I en aktuell avhandling introducerar Vicky Barmpatsalou, doktorand vid SweDeliver, nya <em>in vitro</em> modeller som p&aring; ett kostnadseffektivt s&auml;tt indikerar vilka l&auml;kemedelskandidater som har b&auml;st f&ouml;ruts&auml;ttningar f&ouml;r oral tillf&ouml;rsel och absorption i tjocktarmen.</p> Tue, 07 Mar 2023 13:46:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1055180&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2023-03-07T13:46:00Z Nya vetenskapliga publiceringar av SweDelivers juniora forskare working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1054444&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Under vintern publicerar Vicky Barmpatsalou, Agnes Rodler, Staffan Berg och flera andra juniora forskare vid SweDeliver resultat som tillf&ouml;r v&auml;rdefull kunskap till forskning om l&auml;kemedelstillf&ouml;rsel.</p> Wed, 01 Mar 2023 09:15:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1054444&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2023-03-01T09:15:00Z Se samtal om svensk läkemedelstillverknings framtid online working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1054250&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Hur ska den svenska l&auml;kemedelsbranschen s&auml;kra tillg&aring;ngen till framtida kompetens och attrahera tillverkning var fr&aring;gor som diskuterades vid SwedenBIO:s konferens 8 februari d&auml;r bland annat Christel Bergstr&ouml;m, Uppsala universitet, deltog. Se samtalet online nu.</p> Mon, 27 Feb 2023 15:53:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1054250&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2023-02-27T15:53:00Z Ansök nu om SweDeliver Sommarpraktik 2023 working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1048576&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Sommaren 2023 erbjuder SweDeliver masterstudenter i slutfasen av sin utbildning m&ouml;jlighet&nbsp;till en 6 veckors forskningspraktikplats hos en av v&aring;ra 16 industripartners med placering i Sverige, Finland, Danmark eller Belgien. V&auml;lkommen med din ans&ouml;kan senast 21 februari.</p> Mon, 23 Jan 2023 08:24:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1048576&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2023-01-23T08:24:00Z Ett framgångsrikt 2022 för SweDeliver går mot sitt slut working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1041098&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>N&auml;r vi blickar ut genom v&aring;ra f&ouml;nster p&aring; ett vintrigt Uppsala ser vi &auml;nnu ett framg&aring;ngsrikt &aring;r f&ouml;r SweDeliver g&aring; mot sitt slut.&nbsp;</p> Thu, 22 Dec 2022 09:36:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1041098&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-12-22T09:36:00Z Möt våra partners: Pharmetheus working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1038006&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Pharmetheus AB tillhandah&aring;ller expertis inom farmakometri, en tv&auml;rvetenskaplig disciplin d&auml;r komplexa data och modellbaserade metoder till&auml;mpas som st&ouml;d f&ouml;r l&auml;kemedelsutveckling i alla kliniska faser och inom alla behandlingsomr&aring;den. Vi fr&aring;gade&nbsp;Erik Sj&ouml;gren, Senior konsult om vilka merv&auml;rden som uppst&aring;r n&auml;r&nbsp;l&auml;kemedelstillf&ouml;rsel och farmakometri interagerar.</p> Mon, 12 Dec 2022 15:14:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1038006&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-12-12T15:14:00Z SweDeliver • Nu även som Rollups working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1037816&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Du som &auml;r engagerad i SweDeliver har nu m&ouml;jlighet att anv&auml;nda upp till tre rollups f&ouml;r att profilera v&aring;rt kompetenscenter i samband med seminarier, konferenser och andra sammankomster. Och du som ser v&aring;ra RollUps, v&auml;lkommen fram s&aring; ber&auml;ttar vi mer om v&aring;r verksamhet!</p> Mon, 12 Dec 2022 08:52:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1037816&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-12-12T08:52:00Z Sweden Inhalation Network samlar Sveriges expertis i pulmonär tillförsel working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1037808&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Sweden Inhalation Network arbetar f&ouml;r att ge en ny generation svenska forskare tillg&aring;ng till ledande kompetens i pulmon&auml;r l&auml;kemedelstillf&ouml;rsel. Torsdag 15 december g&auml;star n&auml;tverket SweDeliver och NextBioForms webinarieserie f&ouml;r att presentera sin verksamhet och framtida satsningar.</p> Mon, 12 Dec 2022 08:25:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1037808&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-12-12T08:25:00Z Nanopartiklar banar väg för biologiska läkemedel i tablettform working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1037710&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>I&nbsp;en aktuell studie visar forskare vid Uppsala universitet hur specialdesignade nanopartiklar&nbsp;banar v&auml;g f&ouml;r oral tillf&ouml;rsel av biologiska l&auml;kemedel. &rdquo;Att partiklarna tas upp i stora m&auml;ngder i tarmens celler kan bli betydelsefullt f&ouml;r m&aring;nga patienter,&rdquo; s&auml;ger Patrik Lundquist, forskare i l&auml;kemedelsformulering.</p> Fri, 09 Dec 2022 16:01:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1037710&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-12-09T16:01:00Z Martin Lord lämnar sin stol vid SweDeliver (men behåller skrivbordet) working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1037588&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Hall&aring; d&auml;r&hellip; Martin Lord, postdoktor i SweDeliver, som efter tv&aring; &aring;r l&auml;mnar v&aring;rt nationella kompetenscentrum f&ouml;r en fast tj&auml;nst vid Uppsala universitets forskningsmilj&ouml; f&ouml;r biologiska l&auml;kemedel.</p> Thu, 08 Dec 2022 15:26:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1037588&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-12-08T15:26:00Z Forskare i fokus: Julia Parlow vill kartlägga läkemedlens väg från injektion till absorption working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1037488&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>&ndash; Projektets industrin&auml;ra koppling och relevans var det som f&ouml;rst v&auml;ckte min nyfikenhet p&aring; SweDeliver, konstaterar Julia Parlow, doktorand vid Uppsala universitet, som just nu utvecklar en metod att studera faktorer som styr transport av biologiska l&auml;kemedel fr&aring;n injektion till absorption.</p> Thu, 08 Dec 2022 09:19:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1037488&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-12-08T09:19:00Z Alexandra Teleki ny ledamot i Particle Technology Forums (AIChE) exekutiva kommitté working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1036948&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Hall&aring; d&auml;r&hellip; Alexandra Teleki, bitr&auml;dande Centrumledare i SweDeliver och forskare med fokus p&aring; farmaceutisk nanoteknik, som 1 januari 2023 tilltr&auml;der som enda icke-amerikan i The Particle Technology Forums exekutiva kommitt&eacute;.</p> Mon, 05 Dec 2022 08:13:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1036948&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-12-05T08:13:00Z Vinnova lovordar SweDeliver i aktuell utvärdering working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1036716&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>SweDeliver f&aring;r fortsatt h&ouml;ga betyg f&ouml;r sitt forskningsprogram och framg&aring;ngsrika byggande av n&auml;tverk och kompetens f&ouml;r framtida l&auml;kemedelstillf&ouml;rsel. Denna g&aring;ng fr&aring;n huvudfinansi&auml;ren Vinnova som i en rapport betonar bland annat&nbsp;den effektiva samverkan som pr&auml;glar kompetenscentret.</p> Thu, 01 Dec 2022 10:43:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1036716&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-12-01T10:43:00Z Forskare i fokus: Ann-Sofie Persson ska utforska utrymmet mellan läkemedelspartiklarna working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1031356&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>&ndash; Mitt arbete i SweDeliver har gett mig ett bredare perspektiv p&aring; l&auml;kemedeltillf&ouml;rsel, konstaterar Ann-Sofie Persson, forskare i l&auml;kemedelsteknik som f&ouml;rblivit delaktig i centret alltsedan 2017 &aring;rs lansering av f&ouml;reg&aring;ngaren Swedish Drug Delivery Forum.</p> Wed, 19 Oct 2022 09:26:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1031356&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-10-19T09:26:00Z Flera nya vetenskapliga publiceringar av SweDelivers juniora forskare working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1030920&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Under sommaren och h&ouml;sten publicerar Ires van der Zwaan, Marcus Wanselius, Ann-Christin Jacobsen och flera andra juniora forskare vid SweDeliver resultat som tillf&ouml;r v&auml;rdefull kunskap till forskning om l&auml;kemedelstillf&ouml;rsel.</p> Fri, 14 Oct 2022 13:58:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1030920&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-10-14T13:58:00Z SweDeliver får toppbetyg i aktuell utvärdering working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1030830&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>SweDeliver infriar de h&ouml;gt st&auml;llda f&ouml;rv&auml;ntningarna och st&aring;r v&auml;l rustade att n&aring; sina m&aring;l, konstaterar kompetenscentrets Vetenskapliga r&aring;d i en aktuell utv&auml;rdering av det p&aring;g&aring;ende samarbetet mellan Uppsala universitet och 16 l&auml;kemedelsf&ouml;retag.</p> Fri, 14 Oct 2022 10:18:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1030830&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-10-14T10:18:00Z Uppsala universitet på plats 23 i världen inom Pharmacy & Pharmaceutical Sciences working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1030516&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>2022 &aring;rs Academic Ranking of World Universities &auml;r klar. Uppsala universitet forts&auml;tter kl&auml;ttra i kategorin Pharmacy &amp; Pharmaceutical Sciences och n&aring;r nu plats 23 i v&auml;rlden. &rdquo;Det &auml;r &auml;nnu ett kvitto p&aring; att v&aring;rt m&aring;lmedvetna arbete ger resultat&rdquo; s&auml;ger Mathias Hallberg, dekan vid Farmaceutiska fakulteten.</p> Thu, 13 Oct 2022 06:59:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1030516&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-10-13T06:59:00Z Sara Mangsbo erhåller entreprenörpriset BiotechBuilders Award working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1030512&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>&ndash; Att ta emot BiotechBuilders Award 2022 ger v&auml;rdefull inspiration och bidrar f&ouml;rhoppningsvis till att bef&auml;sta Uppsalas och de biologiska l&auml;kemedlens plats p&aring; den svenska Life Science-kartan, konstaterar Sara Mangsbo, forskare i immunonkologi och WP4-ledare vid SweDeliver.</p> Thu, 13 Oct 2022 06:43:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1030512&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-10-13T06:43:00Z Nytt konsortium utvecklar RNA-baserad behandling mot Crohns sjukdom working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1028094&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Med drygt 5 miljoner euro fr&aring;n Horizon Europ&eacute; ska kunskapskonsortiet GENEGUT utveckla en RNA-baserad &nbsp;terapi mot inflammatorisk sjukdom i mag-tarmkanalen. &rdquo;Det inspirerar att anta en utmaning med s&aring; omfattande medicinska behov&rdquo; konstaterar Per Artursson, professor i l&auml;kemedelsformulering.</p> Fri, 30 Sep 2022 10:02:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1028094&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-09-30T10:02:00Z Avhandling ger ny kunskap om oral tillförsel av biologiska läkemedel working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1027908&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>De biologiska l&auml;kemedlen fyller en allt viktigare funktion i v&aring;rden, men trots m&aring;ng&aring;rig forskning saknas ofta effektiva metoder att ge dem i tablettform. I en aktuell avhandling presenterar Staffan Berg ny kunskap om hur absorptionsf&ouml;rb&auml;ttrare och r&auml;tt fris&auml;ttningsprofil kan &ouml;kat upptag av biologiska l&auml;kemedel i blodet &auml;ven vid oral tillf&ouml;rsel.</p> Wed, 28 Sep 2022 15:44:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1027908&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-09-28T15:44:00Z Centrumledare Christel Bergström: Från en mycket produktiv vår till en lika spännande höst working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1019950&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>V&aring;rterminen har kommit till sitt slut och vilken produktiv termin det varit! V&aring;r forskning resulterar i stora antal vetenskapliga artiklar. SweDelivers forskningsprogram &auml;r i fokus f&ouml;r reflektiva samtal p&aring; b&aring;de nationell och internationellt niv&aring;. Och nu i juni f&ouml;rsvarade v&aring;r f&ouml;rsta doktorand med framg&aring;ng sin avhandling!</p> Mon, 27 Jun 2022 09:35:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1019950&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-06-27T09:35:00Z Farmaceutiska fakulteten i topp på internationella rankingar working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1019640&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Rankingar av v&auml;rldens l&auml;ros&auml;ten och enskilda forskare f&aring;r allt st&ouml;rre genomslagskraft. En framskjuten position kan locka nya studenter, ledande forskare och viktig finansiering &ndash; och just nu erbjuder de mest prestigefyllda rankingarna mycket inspirerande l&auml;sning f&ouml;r alla med koppling till Farmaceutiska fakulteten.</p> Tue, 21 Jun 2022 16:51:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1019640&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-06-21T16:51:00Z Farmaceutiska fakulteten redo för ULLA Sommarskola 22 working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1019638&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>I b&ouml;rjan av juli v&auml;lkomnar Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet doktorander och forskare fr&aring;n hela Europa till ULLA Sommarskola&nbsp;2022, en unik upplevelse som samlar framtidens ledare inom internationell farmaci.</p> Tue, 21 Jun 2022 16:46:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1019638&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-06-21T16:46:00Z I fokus: Maryam Tofiq håller alla professionella dörrar öppna working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1019630&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>&ndash; Som junior forskare i SweDeliver har du stort utrymme att interagera med f&ouml;retag i olika storlekar, l&auml;nder och fokusomr&aring;den. F&ouml;r mig inneb&auml;r det&nbsp;m&aring;nga viktiga tillf&auml;llen att utveckla min f&ouml;rm&aring;ga till vetenskaplig kommunikation och projektstyrning, s&auml;ger doktorand&nbsp;Maryam Tofiq.</p> Tue, 21 Jun 2022 14:35:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1019630&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-06-21T14:35:00Z Flera nya publiceringar av SweDelivers juniora forskare working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1019488&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Under v&aring;ren och f&ouml;rsommaren har&nbsp;Staffan Berg, Vahid Forooqi Motlaq, Ann-Sofie Persson,&nbsp;Maryam Tofiq och flera andra&nbsp;juniora forskare vid&nbsp;SweDeliver&nbsp;publicerat resultat som tillf&ouml;r&nbsp;v&auml;rdefull kunskap till forskning om l&auml;kemedelstillf&ouml;rsel.</p> Tue, 21 Jun 2022 09:20:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1019488&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-06-21T09:20:00Z SweDeliver och NextBioForm lanserar datum för höstens webinarier working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1019422&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>SweDeliver och NextBioForm forts&auml;tter sina gemensamma webinarier h&ouml;stterminen 2022. Redan nu &auml;r datumen klara f&ouml;r d&aring; du kan ta del av&nbsp;presentationer fr&aring;n centrens yngre forskare, g&auml;stf&ouml;rel&auml;sningar och m&ouml;ten med industripartners. V&auml;lkommen online 25 augusti f&ouml;r&nbsp;h&ouml;stens f&ouml;rsta webinarium.</p> Mon, 20 Jun 2022 13:44:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1019422&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-06-20T13:44:00Z Äntligen premiär för SweDeliver Summit IRL working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1019410&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>SweDeliver inbjuder till Summit 29&ndash;31 augusti 2022, det f&ouml;rsta tillf&auml;lle som hela kompenscentret m&ouml;ts IRL. Vid m&ouml;tet som &auml;ger rum vid G&auml;ll&ouml;fsta Konferens, bel&auml;get knappt sju mil s&ouml;der om Uppsala, deltar &auml;ven SweDelivers vetenskapliga r&aring;d.</p> Mon, 20 Jun 2022 12:42:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1019410&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-06-20T12:42:00Z SweDeliver och AM4Life gästar STUNS i ny podcast working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1019362&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>M&ouml;t centrumledare Christel Bergstr&ouml;m, SweDeliver, och Cecilia Persson, AM4Life, som i ett specialavsnitt av STUNS podcast Speed ​​of life diskuterar de m&ouml;jligheter och utmaningar som kommer med att koordinera ett v&auml;rldsledande forsknings- och kompetenscentrum.</p> Mon, 20 Jun 2022 10:15:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1019362&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-06-20T10:15:00Z Ny avhandling sätter fokus på mikrogeler som verktyg för läkemedelstillförsel working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1016238&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Tisdag 14 juni presenterade Yassir Al-Tikriti, forskare vid SweDeliver och Uppsala universitets institution f&ouml;r l&auml;kemedelskemi, sin avhandling Microgels as drug delivery vehicles: Loading and release of amphiphilic drugs.</p> Tue, 24 May 2022 14:51:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1016238&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-05-24T14:51:00Z Dubbel framgång för SweDeliver på IVAs 100-lista working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1014192&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>SweDeliver och ADAC, en ny teknologi med potential att &ouml;ppna nya d&ouml;rrar inom cancerbehandling som utvecklats av Sara Mangsbo, universitetslektor och engagerad i SweDeliver, tar plats p&aring; IVAs 100-lista som i &aring;r s&auml;tter fokus p&aring; Teknik i m&auml;nsklighetens tj&auml;nst.</p> Wed, 11 May 2022 14:04:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1014192&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-05-11T14:04:00Z Ilse Dubbelboer ser sin vetenskapliga framtid i Uppsala working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1010758&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Med lanseringen av en ny modell f&ouml;r ber&auml;kning av hur snabbt och i vilka koncentrationer biologiska substanser kan n&aring; fr&aring;n underhudsfett till blod, hoppas Ilse Dubbelboer, forskare i SweDeliver, bana v&auml;g f&ouml;r b&auml;ttre behandlingar med injicerade l&auml;kemedel &ndash; och hon g&ouml;r det g&auml;rna i Uppsala.</p> Wed, 20 Apr 2022 16:08:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1010758&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-04-20T16:08:00Z Toppbetyg till SweDeliver Retreat 2022 working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1010724&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>&ndash; Det var b&aring;de roligt och l&auml;rorikt att &auml;ntligen f&aring; tr&auml;ffa alla och f&aring; en samlad bild av de p&aring;g&aring;ende projekten, s&auml;ger Rosita Kneiszl Pettersson, doktorand i SweDeliver och en av 30 deltagare vid SweDeliver Retreat 2022.</p> Wed, 20 Apr 2022 10:29:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1010724&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-04-20T10:29:00Z SweDelivers juniora forskare publicerar en rad nya artiklar working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1010656&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>SweDeliver forts&auml;tter att leverera forskningsresultat av h&ouml;g kvalitet. V&aring;ren 2022 publicerar bland annat Vicky Barmpatsalou, Ilse Dubbelboer, Agnes Rodler och Yassir Al-Tikriti artiklar som tillf&ouml;r viktig kunskap kring&nbsp;parenteral och oral tillf&ouml;rsel av l&auml;kemedel.</p> Wed, 20 Apr 2022 07:30:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1010656&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-04-20T07:30:00Z Stor efterfrågan på expertstöd inom ADME-profilering working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1010644&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Med h&ouml;gkvalitativa ADME-profileringar ger UDOPP Sveriges l&auml;kemedelsforskare svar p&aring; om deras molekyler &auml;r redo f&ouml;r steget vidare till djurstudier. Plattformen har banat v&auml;g f&ouml;r en l&aring;ng rad toppnoterade publiceringar och nya f&ouml;retag, men nu identifierar teamet framtida utmaningar.</p> Tue, 19 Apr 2022 14:38:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1010644&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-04-19T14:38:00Z Möt våra partners: Ultimovacs working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1010000&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Ultimovacs &auml;r ett norskt l&auml;kemedelsf&ouml;retag med fokus p&aring; utveckling av nya immunterapier mot cancer. I f&ouml;retagets portf&ouml;lj ryms bland annat UV1 &ndash; ett potentiellt peptidbaserat vaccin, s&aring;v&auml;l som f&ouml;retagets egenutvecklade TET-plattform.</p> Tue, 12 Apr 2022 15:27:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1010000&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-04-12T15:27:00Z Möt studenterna som får sommarens roligaste jobb working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1009274&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>&ndash; Det &auml;r fantastiskt att Uppsala universitet ger sina studenter, inte minst oss fr&aring;n andra l&auml;nder, en s&aring; extraordin&auml;r m&ouml;jlighet, s&auml;ger Jessica Mahajan, masterstudent i l&auml;kemedelsutveckling och en av sex studenter som valts ut att g&ouml;ra sommarpraktik hos SweDelivers industripartners.</p> Thu, 07 Apr 2022 08:51:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1009274&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-04-07T08:51:00Z SweDeliver öppnar dörrar till examensarbeten inom industrin working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1008976&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Med start v&aring;ren 2022 erbjuder SweDeliver studenter m&ouml;jligheten att g&ouml;ra examensarbeten hos n&aring;gon av centrets industripartners. &rdquo;Det h&auml;r &auml;r ett bra s&auml;tt att st&auml;rka banden mellan akademi och industri ytterligare&rdquo; konstaterar Jonas Fagerberg, Head of Pharma R&amp;D vid Disruptive Pharma.</p> Mon, 04 Apr 2022 15:04:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1008976&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-04-04T15:04:00Z Uppsalaföretaget Enphasys tar plats i EU:s nya satsning Women TechEU working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1008216&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Hall&aring; d&auml;r&hellip; Christel Bergstr&ouml;m, centrumledare i SweDeliver&nbsp;och medgrundare till Enphasys AB, ett av 50 europeiska f&ouml;retag som erh&aring;ller 75&nbsp;000 euro i Europeiska Unionens nya satsning Women TechEU som uppm&auml;rksammar startups med kvinnor i topp.</p> Thu, 31 Mar 2022 08:24:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=1008216&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-03-31T08:24:00Z SweDeliver och NextBioForm lanserar datum för vårens webinarier working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=993014&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>SweDeliver&nbsp;och NextBioForm forts&auml;tter sin gemensamma webinarieserie v&aring;ren 2022. Programmet erbjuder&nbsp;ett brett utbud av &auml;mnen och presentationer fr&aring;n centrets yngre forskare. V&auml;lkommen online till v&aring;rens f&ouml;rsta webinarium 3 februari.</p> Wed, 02 Feb 2022 11:23:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=993014&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-02-02T11:23:00Z Betty Lomstein Pedersen är ny Co-Lead i arbetspaket Oral läkemedelstillförsel working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=992998&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Hall&aring; d&auml;r&hellip; Betty Lomstein Pedersen, Lead scientist vid Ferring Pharmaceuticals och ny Co-Lead i SweDelivers arbetspaket Oral l&auml;kemedelstillf&ouml;rsel, som ser ett center vars grundforskning &auml;r av h&ouml;g kvalitet och industriell relevans.</p> Wed, 02 Feb 2022 09:51:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=992998&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-02-02T09:51:00Z Nya rön om stabilisering av gräns mellan kollapsade och svullna faser i mikrogeler working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=992844&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>I en ny artikel publicerad i Gels presenterar Yassir Al-Tikriti, doktorand vid SweDeliver, resultat som st&ouml;djer&nbsp;hypotesen att gr&auml;nsen mellan kollapsade och svullna faser i en mikrogel stabiliseras av termodynamiska faktorer.</p> Tue, 01 Feb 2022 14:21:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=992844&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-02-01T14:21:00Z SweDeliver söker: två doktorander i molekylär galenisk farmaci working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=992636&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Vi rekryterar just nu tv&aring; doktorander i molekyl&auml;r galenisk farmaci f&ouml;r projekt med fokus p&aring; oral l&auml;kemedelstillf&ouml;rsel. V&auml;lkommen med din ans&ouml;kan senast den 18 februari 2022.</p> Mon, 31 Jan 2022 15:48:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=992636&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-01-31T15:48:00Z Gör ditt examensarbete hos SweDelivers industripartners working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=986982&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>SweDeliver erbjuder studenter m&ouml;jligheten att utf&ouml;ra sitt examensarbete om 30 eller 45 hp hos en av v&aring;ra industripartners. V&auml;lkommen med din ans&ouml;kan nu eller kontakta oss f&ouml;r mer information.</p> Tue, 04 Jan 2022 12:55:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=986982&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-01-04T12:55:00Z Pharmetheus ökar sitt engagemang i SweDeliver med nytt projekt working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=986866&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>SweDelivers industripartner Pharmetheus beviljas ​​finansiering av Vinnova f&ouml;r projektet SMF SweDeliver: L&auml;kemedelsabsorption och immunogenicitet efter subkutan administrering. Ett initiativ som ytterligare kommer att &ouml;ka f&ouml;retagets engagemang i SweDeliver.</p> Mon, 03 Jan 2022 15:15:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=986866&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2022-01-03T15:15:00Z Centrumledare Christel Bergström: Efter ett mycket produktivt 2021 fortsätter SweDeliver växa working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=984416&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>SweDeliver l&auml;gger &aring;r tv&aring; till handlingarna och kan se tillbaks p&aring; ett mycket produktivt 2021. Flera doktorander har under &aring;ret som g&aring;tt genomf&ouml;rt sina halvtidsutv&auml;rderingar, samtliga med mycket fin &aring;terkoppling p&aring; den forskning som bedrivs. Ett stort antal vetenskapliga artiklar har producerats och en &ouml;ppen seminarieserie har genomf&ouml;rts digitalt d&auml;r SweDelivers unga forskare och industripartners presenterar och diskuterar forskningens framkant.</p> Fri, 17 Dec 2021 10:51:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=984416&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2021-12-17T10:51:00Z Ansök nu om ett sommarjobb i en forskningsintensiv miljö working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=984352&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p><strong>Sommaren 2022 erbjuder SweDeliver masterstudenter i slutfasen av sin utbildning m&ouml;jlighet&nbsp;till en 6 veckors forskningspraktikplats hos en av v&aring;ra 16 industripartners med placering i Sverige, Finland, Danmark eller Belgien. V&auml;lkommen med din ans&ouml;kan senast 28 februari.</strong></p> Fri, 17 Dec 2021 07:59:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=984352&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2021-12-17T07:59:00Z Självlärande maskiner ska visa vägen till bättre läkemedelsbehandlingar working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=984322&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>&ndash; Det &auml;r fullt m&ouml;jligt att AI-forskningen redan har verktygen som kr&auml;vs, s&auml;ger Per Larsson, forskare vid Uppsala universitet som med hj&auml;lp av maskininl&auml;rning ska utveckla metoder att ber&auml;kna oralt tillf&ouml;rda peptidl&auml;kemedels l&ouml;slighet och upptagning i blodet.</p> Thu, 16 Dec 2021 22:00:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=984322&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2021-12-16T22:00:00Z Johan Palm är ny Co-Lead i arbetspaket Oral läkemedelstillförsel working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=984314&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Hall&aring; d&auml;r&hellip; Johan Palm, biofarmaceutisk specialist vid AstraZeneca och ny Co-Lead i SweDelivers arbetspaket Oral l&auml;kemedelstillf&ouml;rsel, som identifierar s&aring;v&auml;l skickliga juniora forskare som m&ouml;jligheter till ut&ouml;kad samverkan.</p> Thu, 16 Dec 2021 19:44:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=984314&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2021-12-16T19:44:00Z Irès van der Zwaan banar väg för nya inhalationsläkemedel working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=983984&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>&ndash; Den m&aring;ngfald som pr&auml;glar SweDeliver &auml;r inspirerande att f&aring; vara delaktig i, konstaterar Ir&egrave;s van der Zwaan, doktorand vid Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet med siktet st&auml;llt p&aring; att utveckla ett nytt system f&ouml;r kontrollerad fris&auml;ttning av l&auml;kemedel i lungorna.</p> Wed, 15 Dec 2021 12:27:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=983984&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2021-12-15T12:27:00Z Ny studie vid SweDeliver väcker internationell uppmärksamhet working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=983720&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>En artikel publicerad av Rosita Kneiszl Pettersson et al.&nbsp;vid SweDeliver som visar att permeabilitetsh&ouml;jare f&ouml;r oral absorption kan orsaka membranl&auml;ckage p&aring; ett koncentrationsberoende s&auml;tt har utsetts till ACS Editors' Choice, ett program som uppm&auml;rksammar ett urval artiklar fr&aring;n fler &auml;n 60 referentgranskade tidskrifter.</p> Tue, 14 Dec 2021 16:51:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=983720&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2021-12-14T16:51:00Z SweDeliver utvecklar satsningen på sommarpraktikanter working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=983248&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>SweDeliver f&ouml;rbereder just nu rekryteringar av praktikanter inf&ouml;r sommaren 2022. &ndash; B&aring;de de studenter och f&ouml;retag som deltog i f&ouml;rsta omg&aring;ngen &auml;r oerh&ouml;rt positiva, s&aring; det &auml;r sj&auml;lvklart f&ouml;r oss att ta konceptet vidare, s&auml;ger centrumledare Christel Bergstr&ouml;m.</p> Mon, 13 Dec 2021 12:33:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=983248&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2021-12-13T12:33:00Z Flera nya publiceringar av SweDelivers juniora forskare working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=983156&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>SweDelivers doktorander och postdocs forts&auml;tter att leverera forskning av h&ouml;g kvalitet. H&ouml;sten 2021 har bland annat Vicky Barmpatsalou, Staffan Berg, Vahid Forooqi Motlaq och Ir&egrave;s van der Zwaan publicerat en rad intressanta artiklar.</p> Fri, 10 Dec 2021 15:54:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=983156&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2021-12-10T15:54:00Z 27 januari 2022 • Pharmaceutical Profiling in Drug Discovery and Development working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=983044&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>V&auml;lkommen online f&ouml;r det 11:e symposiet om Pharmaceutical Profiling in Drug Discovery and Development. I &aring;r med fokus p&aring; Nya l&auml;kemedelsmodaliteter och Datadrivna livsvetenskaper. Ingen avgift. Registreringen &auml;r &ouml;ppen.</p> Fri, 10 Dec 2021 11:05:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=983044&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2021-12-10T11:05:00Z Gränslöst engagemang • Tredje uppgiften i praktiken working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=982870&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Ett halvt sekel efter att den tredje uppgiften skrevs in i H&ouml;gskolelagen &auml;r Farmaceutiska fakultetens forskare flitigt anlitade experter i media. De bidrar med kunskap i utredningar och navigerar internationella samarbeten. Men hur kan en ung forskare f&ouml;rbereda sig p&aring; en plats i offentlighetens str&aring;lkastare?</p> Thu, 09 Dec 2021 11:14:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=982870&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2021-12-09T11:14:00Z VR-anslag till Christel Bergström för utveckling av virtuella tarmar working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=980610&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Christel Bergstr&ouml;m, professor i vid farmaceutiska fakulteten och centrumledare vid SweDeliver, erh&aring;ller 2,4 miljoner kronor fr&aring;n Vetenskapsr&aring;det f&ouml;r utveckling av virtuella tarmmilj&ouml;er som kan bli centrala verktyg i studier av hur l&auml;kemedel uppf&ouml;r sig i tarmen.</p> Tue, 23 Nov 2021 10:21:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=980610&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2021-11-23T10:21:00Z SweDelivers sommarpraktik skapar värde för alla parter working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=975778&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>&ndash; Att ta in en praktikant fr&aring;n SweDeliver var en win-win som gav absolut merv&auml;rde, konstaterar Mattias Springfelter, chef f&ouml;r farmaceutisk utveckling vid Orexo AB, ett av sex f&ouml;retag som sommaren 2021 v&auml;lkomnade en student att uppleva forskning inom l&auml;kemedelstillf&ouml;rsel n&auml;r den &auml;r som b&auml;st.</p> Tue, 19 Oct 2021 14:26:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=975778&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2021-10-19T14:26:00Z Mentorprogram med restriktioner och nya dimensioner working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=975718&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>I oktober samlades doktorander och mentorer i Uppsala f&ouml;r att avsluta den f&ouml;rsta omg&aring;ngen av SweDelivers nya mentorprogram. Trots att pandemin begr&auml;nsat de flesta m&ouml;jligheter till interaktion syntes inga sp&aring;r av digital tr&ouml;tthet.</p> Tue, 19 Oct 2021 10:28:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=975718&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2021-10-19T10:28:00Z Möt våra partners: Clinical Trial Consultants working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=975684&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Clinical Trial Consultants AB (CTC) &auml;r en svensk fullservice- och kontraktforskningsorganisation med fokus p&aring; klinisk verksamhet. F&ouml;retaget faciliterar klinisk och translationell forskning via kostnadseffektiv r&aring;dgivning, planering, kliniskt genomf&ouml;rande, analys och rapportering av tidiga kliniska pr&ouml;vningar.</p> Mon, 18 Oct 2021 20:54:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=975684&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2021-10-18T20:54:00Z Bertil Abrahamsson ny styrelseordförande i SweDeliver working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=975662&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Hall&aring; d&auml;r&hellip; Bertil Abrahamsson, senior principal scientist vid AstraZeneca och ny styrelseordf&ouml;rande i SweDeliver, som redan konstaterat att han befinner sig i ett v&auml;loljat maskineri.</p> Mon, 18 Oct 2021 13:09:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=975662&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2021-10-18T13:09:00Z SciLifeLab leder ny nationell satsning på oligonukleotider working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=975654&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Nu lanseras OligoNova, en teknikplattform f&ouml;r utveckling av terapeutiska oligonukleotider vilket m&aring;nga ser som en h&ouml;rnsten i morgondagens v&aring;rd. &quot;Den h&auml;r satsningen kan ha stor betydelse f&ouml;r b&aring;de Sverige och framtida l&auml;kemedelsutveckling&quot;, s&auml;ger Kristian Sandberg, chef vid SciLifeLabs l&auml;kemedelsplattform.</p> Mon, 18 Oct 2021 12:43:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=975654&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2021-10-18T12:43:00Z Forskaprofilen: Mats Karlsson skapar sin egen vetenskapliga arena working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=975642&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Pionj&auml;r och portalfigur &auml;r tv&aring; attribut som ofta tas till v&auml;l l&auml;ttvindigt. Ibland &auml;r de&nbsp;desto sv&aring;rare att runda. &Aring;r 2001 utn&auml;mndes Mats Karlsson till v&auml;rldens f&ouml;rste professor i farmakometri. Tjugo &aring;r och 400 vetenskapliga publiceringar senare har han inga tankar p&aring; att dra ned p&aring; effektiviteten.</p> Mon, 18 Oct 2021 12:19:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=975642&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2021-10-18T12:19:00Z Ny kunskap om tjocktarmens mukuslager viktig för människor och djur working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=975576&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Med sin forskning om tjocktarmens mukuslager bryter&nbsp;Vicky Barmpatsalou, doktorand vid Farmaceutiska fakulteten och SweDeliver, ny mark l&auml;ngs v&auml;gen mot effektivare utveckling av orala l&auml;kemedel och f&auml;rre djurf&ouml;rs&ouml;k i den farmaceutiska forskningen.</p> Mon, 18 Oct 2021 08:29:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=975576&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2021-10-18T08:29:00Z Uppsala universitet satsar på livslångt lärande för farmaceuter working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=975308&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Med fyra nya kurser i l&auml;kemedelsutveckling tar Farmaceutiska fakulteten ett viktigt initiativ i Sveriges satsning p&aring; livsl&aring;ngt l&auml;rande. &rdquo;V&aring;rt f&auml;lt &auml;r konstant r&ouml;relse fram&aring;t och redan tio &aring;r efter examen b&ouml;r yrkesverksamma farmaceuter uppdatera sin kompetens&rdquo; s&auml;ger universitetslektor Per Larsson.</p> Thu, 14 Oct 2021 09:47:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=975308&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2021-10-14T09:47:00Z Ny forskning ska utveckla användning av amfifila läkemedelsmolekyler working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=953344&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Genom att kartl&auml;gga amfifila molekylers aggregeringsegenskaper i mikrogeler, ska Yassir Al-Tikriti, doktorand vid SweDeliver, utveckla verktyg och kunskap av betydelse f&ouml;r framtida cancerbehandlingar och antidepressiva medel.</p> Tue, 18 May 2021 10:13:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=953344&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2021-05-18T10:13:00Z ”Den perfekta utmaningen” • Möt sommarens SweDeliver-praktikanter working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=953274&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>&quot;Det h&auml;r &auml;r en unik m&ouml;jlighet f&ouml;r mig&quot;, s&auml;ger Anton Norberg, en av de sex studenter som SweDeliver har valt ut f&ouml;r sex veckors sommarpraktik och m&ouml;jligheten&nbsp;att uppleva forskning inom l&auml;kemedelstillf&ouml;rsel n&auml;r den &auml;r som b&auml;st.</p> Mon, 17 May 2021 15:00:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=953274&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2021-05-17T15:00:00Z Möt våra partners: Janssen Pharmaceutica working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=953160&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>SweDeliver v&auml;lkomnar Janssen Pharmaceutica (BE) som ny industripartner i v&aring;rt kompetenscenter. Som ett f&ouml;retag med ledande kompetens inom SweDelivers forskningsf&auml;lt kommer Janssen Pharmaceutica att utg&ouml;ra en b&aring;de viktig och dedikerad partner.</p> Mon, 17 May 2021 09:53:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=953160&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2021-05-17T09:53:00Z Samar Omer utvald för praktik på Orexo AB: "Jag ser fram emot att ingå i SweDelivers nätverk" working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=952676&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Med sex veckor sommarpraktik vid Orexo AB kommer Samar Omer, masterstudent i l&auml;kemedelsutveckling, att v&auml;ssa sitt redan imponerande curriculum vitae.</p> Tue, 11 May 2021 10:17:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=952676&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2021-05-11T10:17:00Z Stanko Skrtic: ”SweDeliver ger anledning till högt ställda förväntningar” working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=952560&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Hall&aring; d&auml;r&hellip; Stanko Skrtic, ny styrelseordf&ouml;rande i SweDeliver, vars f&ouml;rsta intryck av det nationella kompentenscentret b&auml;st sammanfattas med stor kapacitet, genuin arbetsgl&auml;dje och h&ouml;gt st&auml;llda f&ouml;rv&auml;ntningar.</p> Mon, 10 May 2021 14:31:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=952560&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2021-05-10T14:31:00Z ”Det här är en perfekt utmaning” • Möt Sjoerd Koopman, praktikant vid SweDeliver working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=952538&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Fr&aring;n Leiden via Nanjing till Uppsala och SweDeliver. F&ouml;r Sjoerd Koopman, masterstudent i biomedicin, inneb&auml;r sommaren 2021 en v&auml;lkommen m&ouml;jlighet att bidra till Clinical Trial Consultants arbete f&ouml;r en friskare v&auml;rld.</p> Mon, 10 May 2021 13:43:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=952538&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2021-05-10T13:43:00Z Apotekarstudent Anton Norberg: ”SweDelivers erbjudande är en unik möjlighet för mig” working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=952422&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Hall&aring; d&auml;r&hellip; Anton Norberg, studerande vid Uppsala universitets Apotekarprogram och en av sex mycket lovande studenter som SweDeliver valt ut f&ouml;r sex veckors sommarpraktik vid en av centrets industripartners.</p> Mon, 10 May 2021 09:17:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=952422&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2021-05-10T09:17:00Z Möt sommarens SweDeliver-praktikanter: Sara Hiidenhovi, Jyväskylä universitet working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=952300&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>M&ouml;t &auml;nnu en av de lovande masterstudenter som valts ut f&ouml;r forskningspraktik hos SweDelivers industripartners: Sara Hiidenhovi, masterprogrammet i kemi vid Jyv&auml;skyl&auml; universitet, som ska praktisera hos Orion Pharma.</p> Fri, 07 May 2021 15:03:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=952300&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2021-05-07T15:03:00Z Möt sommarens SweDeliver-praktikanter: Yasmine Sundelin Tjärnström, Uppsala universitet working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=952268&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>M&ouml;t &auml;nnu en av de sex masterstudenter som SweDeliver valt ut f&ouml;r forskningspraktik hos v&aring;ra industripartners: Yasmine Sundelin Tj&auml;rnstr&ouml;m, civilingenj&ouml;rsprogrammet i kemiteknik, som ska praktisera hos Pharmetheus.</p> Fri, 07 May 2021 12:52:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=952268&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2021-05-07T12:52:00Z Möt sommarens SweDeliver-praktikanter: Shengtao Yu, Uppsala universitet working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=952224&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>SweDeliver kan nu presentera de sex masterstudenter vi&nbsp;valt&nbsp;ut f&ouml;r forskningspraktik hos v&aring;ra industripartners. F&ouml;r&nbsp;studenterna v&auml;ntar en sommar med ledande forskning inom l&auml;kemedelstillf&ouml;rsel i toppmoderna milj&ouml;er. M&ouml;t&nbsp;vi Shengtao Yu som ska g&ouml;ra sin praktik hos Ultimovacs.</p> Fri, 07 May 2021 09:00:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=952224&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2021-05-07T09:00:00Z SweDeliver söker: Forskare inom molekylär farmaci working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=940136&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Vi rekryterar just nu en forskare inom molekyl&auml;r farmaci f&ouml;r projektet Strukturell karakterisering av formulerade makromolekyl&auml;ra l&auml;kemedel med lipider som svar p&aring; utsp&auml;dning, sm&auml;ltning och genomtr&auml;ngning. Skicka in din ans&ouml;kan senast den 16 april 2021.</p> Wed, 07 Apr 2021 12:32:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=940136&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2021-04-07T12:32:00Z Ansök nu om ett sommarjobb i en forskningsintensiv miljö working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=928534&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>I sommar erbjuder SweDeliver masterstudenter i slutfasen av sin utbildning m&ouml;jligheten till en 6 veckors forskningspraktikplats hos en av v&aring;ra 15 industripartners med placering i Sverige, Finland och Danmark. V&auml;lkommen med din ans&ouml;kan idag!</p> Fri, 12 Feb 2021 08:29:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=928534&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2021-02-12T08:29:00Z Stanko Skrtic ny styrelseordförande i Swedeliver working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=926282&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>SweDeliver v&auml;lkomnar Stanko Skrtic, Medical Science Director vid AstraZeneca R&amp;D, som ny ordf&ouml;rande i v&aring;r styrelse.</p> Wed, 03 Feb 2021 14:45:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=926282&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2021-02-03T14:45:00Z Ny seminarieserie sätter fokus på svensk läkemedelsutveckling working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=926272&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>V&aring;rterminen 2021 inbjuder SweDeliver och NextBioForm till digitala lunchseminarier. V&auml;lkommen att ta del av aktuell forskning med fokus p&aring; industriella utmaningar inom l&auml;kemedelstillf&ouml;rsel och utveckling av biologiskt baserade l&auml;kemedel.</p> Wed, 03 Feb 2021 14:33:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=926272&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2021-02-03T14:33:00Z Sök sommarens roligaste jobb hos SweDeliver working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=926210&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Sommaren 2021 ger SweDeliver fem studenter m&ouml;jligheten att utf&ouml;ra forskning p&aring; plats hos n&aring;gon av v&aring;ra industripartners. Varje projekt str&auml;cker sig &ouml;ver sex veckor och utg&ouml;r en plattform f&ouml;r framtida rekryteringar av f&ouml;rdjupningsstudenter och doktorander till v&aring;rt kompetenscenter.</p> Wed, 03 Feb 2021 12:26:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=926210&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2021-02-03T12:26:00Z Möt våra partners: Affibody AB working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=926202&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Affibody AB &auml;r ett svenskt bioteknikf&ouml;retag med fokus p&aring; klinisk utveckling av n&auml;sta generation biol&auml;kemedel med grund i de patenterade teknikplattformarna Affibody&reg; molekyler och Albumod&trade;.</p> Wed, 03 Feb 2021 10:38:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=926202&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2021-02-03T10:38:00Z Ny studie ska möjliggöra ökad läkemedelsdos vid inhalation working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=925854&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Genom att utforska l&auml;kemedelspartiklars stabilitet vid pulmon&auml;r tillf&ouml;rsel hoppas Sohan Sarangi, doktorand vid SweDeliver, ge viktig kunskap om optimering av m&auml;ngden l&auml;kemedel som n&aring;r lungorna.</p> Tue, 02 Feb 2021 07:55:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=925854&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2021-02-02T07:55:00Z Miljonanslag ska ge ny metod att diagnosticera och behandla inflammatorisk tarmsjukdom working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=924882&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Hall&aring; d&auml;r&hellip; Alexandra Teleki, bitr&auml;dande centrumledare i SweDeliver och forskare i l&auml;kemedelsformulering, som erh&aring;ller 2 miljoner euro av European Research Council f&ouml;r att utveckla en ny metod att diagnosticera och behandla inflammatoriska tarmsjukdomar hos barn.</p> Tue, 26 Jan 2021 10:55:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=924882&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2021-01-26T10:55:00Z Testa Center tar svensk life science till nya höjder working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=924864&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Forskare inom biovetenskaper vid Uppsala universitet och SweDeliver har tillg&aring;ng till Testa Centers h&ouml;gkvalitativa laboratoriemilj&ouml;er. H&auml;r m&ouml;ter de den infrastruktur och expertis som kr&auml;vs f&ouml;r att ta innovationer till n&auml;sta niv&aring;.</p> Tue, 26 Jan 2021 10:27:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=924864&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2021-01-26T10:27:00Z Nya metoder att prediktera frisättning och absorption av oralt tillförda läkemedel working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=916052&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Fredag 15 januari kl. 09.15 f&ouml;rsvarar Caroline Alvebratt, doktorand vid institutionen f&ouml;r farmaci, sin avhandling med fokus p&aring; nya metoder att i laboratorium f&ouml;ruts&auml;ga fris&auml;ttning och absorption av oralt administrerade l&auml;kemedel. V&auml;lkommen att delta online via Zoom.</p> Mon, 04 Jan 2021 13:13:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=916052&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2021-01-04T13:13:00Z Per Artursson: Ska vi sikta mot toppen måste vi riva glastaket working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=901684&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p><strong>St&aring;ende p&aring; j&auml;ttars axlar s&auml;gs vi uppt&auml;cka v&auml;gen fram&aring;t, s&aring; korsar de n&aring;gon g&aring;ng v&aring;r v&auml;g vore det ett misstag att inte prova utsikten. Vid Uppsalas Biomedicinska Centrum arbetar Per Artursson, professor i l&auml;kemedelsformulering och Giant of Pharmaceutical Sciences, och perspektiven som erbjuds &auml;r onekligen intressanta.</strong></p> Mon, 09 Nov 2020 08:21:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=901684&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2020-11-09T08:21:00Z SweDelivers Vetenskapliga råd identifierar stor potential working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=901496&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>&ndash; V&aring;rt vetenskapliga r&aring;d konstaterade att SweDeliver utvecklas i r&auml;tt riktning och att vi tillhandah&aring;ller ett unikt ekosystem med goda f&ouml;ruts&auml;ttningar att &ouml;vertr&auml;ffa behoven hos alla involverade&quot;, s&auml;ger centrumledare Christel Bergstr&ouml;m.</p> Fri, 06 Nov 2020 08:59:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=901496&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2020-11-06T08:59:00Z Möt Orion Pharma – Ny partner i SweDeliver working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=901292&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>SweDeliver har gl&auml;djen att v&auml;lkomna Orion Pharma till v&aring;rt n&auml;tverk. Orion Pharma, grundat 1917 av finska apotekare, &auml;r ett av Nordens ledande l&auml;kemedelsf&ouml;retag med verksamhet &ouml;ver hela v&auml;rlden.</p> Thu, 05 Nov 2020 10:41:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=901292&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2020-11-05T10:41:00Z Här förbereder SweDelivers juniora forskare nästa kliv i karriären working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=901246&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>Med fokus p&aring; livsl&aring;ngt l&auml;rande deltar SweDelivers unga forskare i en rad aktiviteter inom Arbetspaket Utbildning och karri&auml;rutveckling. F&ouml;rst p&aring; schemat &auml;r en serie digitala lunchseminarier och ett mentorprogram i samarbete med centrets industripartners.</p> Thu, 05 Nov 2020 08:13:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=901246&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2020-11-05T08:13:00Z Ny studie ska ge säkrare oral tillförsel av makromolekylära läkemedel working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=899464&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>&rdquo;V&aring;rt projekt utvecklas mycket positivt&rdquo; konstaterar Staffan Berg, doktorand i SweDeliver som med bas vid b&aring;de AstraZeneca R&amp;D och Uppsalas farmaceutiska fakultet hoppas tillf&ouml;ra ny kunskap i en av l&auml;kemedelsforskningens &auml;ldsta utmaningar.</p> Tue, 27 Oct 2020 15:40:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=899464&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2020-10-27T15:40:00Z Arbetspaket Pulmonär läkemedelstillförsel – Ett ekosystem för forskning och kompetensutveckling working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=896782&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>&ndash;&nbsp; SweDeliver har redan vidgat den farmaceutiska fakultetens synlighet och attraktionskraft l&aring;ngt bortom Sveriges gr&auml;nser. Det &ouml;kar v&aring;r kapacitet att rekrytera h&ouml;gkvalificerade doktorander och postdoktorer, konstaterar G&ouml;ran Frenning, professor i farmaceutisk fysik.</p> Mon, 05 Oct 2020 15:23:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=896782&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2020-10-05T15:23:00Z Arbetspaket Oral läkemedelstillförsel – En guldgruva för unga forskare working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=894778&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>&rdquo;H&auml;r interagerar doktorander och postdocs med ledande forskargrupper, sp&auml;nnande startups och etablerade f&ouml;retag. Det &auml;r en dynamisk milj&ouml; som kommer att s&auml;kerst&auml;lla fortsatt tillv&auml;xt i den redan dynamiska svenska life science-sektorn.&rdquo;</p> Mon, 21 Sep 2020 09:43:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=894778&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2020-09-21T09:43:00Z Arbetspaket Parenteral läkemedelstillförsel – Hem för en mångfald av högkvalitativ forskning working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=893664&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p>&rdquo;Vi har skapet en sm&auml;ltdegel f&ouml;r tv&auml;rvetenskapliga samtal, innovativa tankar och en gemensam &ouml;nskan att p&aring;skynda processen fr&aring;n id&eacute; till f&auml;rdig produkt. H&auml;r utvecklas nya metoder och inspirerade initiativ&rdquo;</p> Mon, 14 Sep 2020 07:31:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=893664&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2020-09-14T07:31:00Z SweDeliver formar framtiden inom läkemedelstillförsel working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=893278&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true <p><strong>I juli invigdes SweDeliver &ndash; Sveriges f&ouml;rsta nationella kompetenscentrum inom l&auml;kemedelstillf&ouml;rsel. Med nav vid Uppsala universitets farmaceutiska fakultet samarbetar akademi och industri f&ouml;r att med gemensam kraft flytta gr&auml;nsen f&ouml;r utveckling av nya l&auml;kemedel.</strong></p> Wed, 09 Sep 2020 15:00:00 GMT working=https://admin.webb.uu.se/forskning/swedeliver/nyheter?tarContentId=893278&rssTarget=892788&rssTitle=Currently%20at%20SweDeliver&newsDetailSiteNodeId=217044&newsListSiteNodeId=217044&showLeadIn=true 2020-09-09T15:00:00Z