More news https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter 16.68 miljoner till forskning vid farmaceutiska fakulteten https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=902836&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true <p>Per Artursson, Olof Eriksson, Hans Lennern&auml;s och Ola Spjuth beviljas 16,68 miljoner kronor fr&aring;n Vetenskapsr&aring;det f&ouml;r forskning inom medicin och h&auml;lsa. Anslaget kommer att betalas ut under perioden 2020 och fyra &aring;r fram&aring;t.</p> Mon, 16 Nov 2020 14:19:00 GMT https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=902836&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true 2020-11-16T14:19:00Z Professor Per Artursson: Giant of Pharmaceutical Sciences https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=902206&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true <p>Professor Per Artursson utn&auml;mnd till Giant of Pharmaceutical Sciences av Journal of Pharmaceutical Sciences som &auml;r v&auml;rldens &auml;ldsta farmaceutiska tidskrift.</p> Wed, 11 Nov 2020 13:52:00 GMT https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=902206&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true 2020-11-11T13:52:00Z Doktorandtjänst inom läkemedelsexponering i kolon https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=902188&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true <p>S&ouml;kande till doktorandtj&auml;nst inom <a href="https://colotan-etn.eu/">COLOTAN-n&auml;tverket</a> efterlyses. Projektets fokus kommer att vara p&aring; l&auml;kemedelsdistributionen i kolon och hur den p&aring;verkar l&auml;kemedels koncentrationer lokalt och systemiskt. L&auml;s mer i platsannonsen h&auml;r: <a href="https://mp.uu.se/sv/web/info/vart-uu/lediga-jobb/-/jobb/358445">https://mp.uu.se/sv/web/info/vart-uu/lediga-jobb/-/jobb/358445</a></p> Wed, 11 Nov 2020 13:12:00 GMT https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=902188&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true 2020-11-11T13:12:00Z Maria Karlgren tilldelas IQ-konsortiets och AAALAC:s internationella 3R-utmärkelse för år 2020 https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=900544&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true <p>Maria Karlgren har tilldelats &aring;r 2020:s internationella globala 3R-utm&auml;rkelse fr&aring;n IQ-konsortiet och AAALAC f&ouml;r den vetenskapliga artikeln &ldquo;A CRISPR-Cas9 Generated MDCK Cell Line Expressing Human MDR1 Without Endogenous Canine MDR1 (<em>cABCB1</em>): An Improved Tool for Drug Efflux Studies.&rdquo;</p> Fri, 30 Oct 2020 10:44:00 GMT https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=900544&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true 2020-10-30T10:44:00Z Ny modell ger säkrare prediktioner vid läkemedelsbehandling https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=899586&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true <p>Med en ny och s&auml;krare prediktionsmodell f&ouml;r hur l&auml;kemedlet rosuvastatin (Crestor&reg;) transporteras och tas upp i levern m&ouml;jligg&ouml;r forskare vid Uppsala universitet&nbsp;effektivare l&auml;kemedelsutveckling och framtida behandlingsmetoder.</p> Wed, 28 Oct 2020 16:17:00 GMT https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=899586&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true 2020-10-28T16:17:00Z Ny metod möjliggör tidigare svar i läkemedelsutveckling https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=898032&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true <p>Med den nobelprisbel&ouml;nade tekniken CRISPR-Cas9 skapar forskare vid Uppsala universitet nya byggstenar f&ouml;r en effektivare l&auml;kemedelsutveckling med f&auml;rre djurf&ouml;rs&ouml;k<em>.</em></p> Wed, 14 Oct 2020 09:35:00 GMT https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=898032&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true 2020-10-14T09:35:00Z Arturssons forskargrupp donerar celler till forskning om Covid-19 https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=863528&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true <p>Arturssons forskargrupp st&ouml;der kampen mot coronaviruset genom att donera celler fr&aring;n sitt cellodlingslaboratorium till andra forskargrupper som arbetar med projekt om Covid-19.</p> Fri, 03 Apr 2020 08:40:00 GMT https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=863528&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true 2020-04-03T08:40:00Z "11th Symposium on Pharmaceutical Profiling in Drug Discovery and Development" uppskjutet till januari 2022 https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=924054&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true <p>Det kommande &quot;11<sup>th</sup> Symposium on Pharmaceutical Profiling in Drug Discovery and Development&quot; vid Uppsala Universitet &auml;r uppskjutet till januari 2022 till f&ouml;ljd av den r&aring;dande pandemisituationen.</p> Thu, 21 Jan 2021 12:08:00 GMT https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=924054&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true 2021-01-21T12:08:00Z Artursson and Bergströms grupper donerar skyddsmateriel till Akademiska Sjukhuset https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=864720&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true <p>Arturssons och Bergstr&ouml;ms forskargrupper har tillsammans donerat skyddsmateriel s&aring; som skyddsglas&ouml;gon, munskydd och 12 500 handskar f&ouml;r att hj&auml;lpa personalen p&aring; Akademiska sjukhuset i Uppsala under pandemin av Covid-19.</p> Thu, 09 Apr 2020 14:41:00 GMT https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=864720&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true 2020-04-09T14:41:00Z Sökes: Doktorand inom projekt för antibiotikaformulering https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=943094&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true <p>Forskningsgruppen f&ouml;r molekul&auml;r farmaci s&ouml;ker nu en doktorand att ing&aring; i ett projekt f&ouml;r utveckling av en generisk nanoteknologiplattform f&ouml;r m&ouml;jligg&ouml;rande av optimal absorption av antibiotika med f&aring; biverkningar i magtarm-kanalen.<br /> &nbsp;</p> Tue, 27 Apr 2021 12:47:00 GMT https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=943094&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true 2021-04-27T12:47:00Z Sökes: Forskare inom molekylär farmaci https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=940144&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true <p>Vi rekryterar just nu en forskare inom molekyl&auml;r farmaci f&ouml;r projektet Strukturell karakterisering av formulerade makromolekyl&auml;ra l&auml;kemedel med lipider som svar p&aring; utsp&auml;dning, sm&auml;ltning och genomtr&auml;ngning. Skicka in din ans&ouml;kan senast den 16 april 2021.</p> Wed, 07 Apr 2021 13:18:00 GMT https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=940144&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true 2021-04-07T13:18:00Z Sökes: Post-doc för projekt om lipida nanopartiklar för oral läkemedelstillförsel https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=940090&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true <p>Bli en del av v&aring;rt multidisciplin&auml;ra team som en post-doc med fokus p&aring; lipida nanopartiklar f&ouml;r oral l&auml;kemedelstillf&ouml;rsel. Se annonsen nedan f&ouml;r mer information. Ans&ouml;k senast 30:e april 2021.</p> Wed, 07 Apr 2021 08:42:00 GMT https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=940090&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true 2021-04-07T08:42:00Z Artikel från Läkemedelsformuleringsgruppen belyst i J Pharm Sci:s "Most Original and Most Significant Scientific Findings" https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=939234&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true <p>Tidskriften <em>Journal of Pharmaceutical Sciences</em> har belyst forskningsartikeln med titeln &quot;<em>Proteomics-Informed Identification of Luminal Targets For In Situ Diagnosis of Inflammatory Bowel Disease</em>&quot; i sin senaste kvartalsvisa sammanfattning av de mest nyt&auml;nkande och signifikanta vetenskapliga publikationerna.</p> <p>Artikeln &auml;r f&ouml;rfattad av Shno Asad, Christine Wegler, David Ahl, Christel A.S. Bergstr&ouml;m, Mia Phillipson, Per Artursson och Alexandra Teleki.</p> Mon, 29 Mar 2021 11:14:00 GMT https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=939234&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true 2021-03-29T11:14:00Z Sammanfattning av "Intestinanos"-projektet publicerad på CORDIS (ERC) https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=932880&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true <p>&quot;F&ouml;rst&aring;else f&ouml;r vad som h&auml;nder i tarmen &auml;r avg&ouml;rande f&ouml;r framg&aring;ngsrika orala l&auml;kemedel&quot;</p> <p>L&auml;s mer om det ERC-finansierade (avslutade) &quot;Intestinanos&quot;-projektet h&auml;r: https://cordis.europa.eu/article/id/429242-building-virtual-intestine-to-fine-tune-the-formulations-of-new-drugs</p> Thu, 11 Mar 2021 13:08:00 GMT https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=932880&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true 2021-03-11T13:08:00Z Besök IFF:s virtuella utställning i årets digitala SciFest-mässa https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=930666&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true <p>SciFest 2021 vid Uppsala Universitet blir digitalt! Bes&ouml;k m&auml;ssan fr&aring;n 4-10 mars via <a href="https://fb.me/e/FeVTSzpY">fb.me/e/FeVTSzpY</a> &amp; <a href="https://scifest.se">scifest.se</a>!</p> <p>L&auml;r dig mer om forskningen vi g&ouml;r och om oral l&auml;kemedelsadministrering! Spana in v&aring;rt virtuelle labb, farmaciquiz och aktiviteter med nanopartiklar i samarbete med Georgios A. Sotiriou's labb vid Karolinska Institutet.</p> <p></p> <p>Se trailern f&ouml;r v&aring;rt Virtuella Labb: <a href="https://lnkd.in/dE-mjGw">https://lnkd.in/dE-mjGw</a>.</p> Fri, 26 Feb 2021 13:19:00 GMT https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=930666&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true 2021-02-26T13:19:00Z Är du intresserad av att forska i sommar? https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=916932&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true <p>&Auml;r du intresserade av att ing&aring; i v&aring;rt team och genomf&ouml;ra ett forskningsprojekt &ouml;ver sommaren? Apotekarsocieteten har stipendier f&ouml;r att underst&ouml;dja 5-7 veckors forskningsstudier. Kontakta oss f&ouml;r att diskutera intressanta projektid&eacute;er! Deadline f&ouml;r stipendieans&ouml;kan &auml;r 31:a januari.</p> Mon, 11 Jan 2021 13:44:00 GMT https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=916932&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true 2021-01-11T13:44:00Z Alexandra Teleki tilldelad Europeiska forskningsrådets (ERC) konsolidatoranslag https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=910660&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true <p>Alexandra Teleki har blivit tilldelad <a href="https://erc.europa.eu/news/CoG-recipients-2020">Europeiska forskningsr&aring;dets (ERC) konsolidatoranslag</a> (eng. &quot;Consolidator Grant&quot;) f&ouml;r sitt projekt &quot;MAGNETO&quot;. Hon och hennes team kommer att anv&auml;nda funktionaliserade nanopartiklar f&ouml;r att behandla inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i barn.</p> Thu, 10 Dec 2020 09:42:00 GMT https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=910660&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true 2020-12-10T09:42:00Z Fortsatt stöd för projektet “Individualiserade läkemedel för optimerad behandling av svårt sjuka barn" https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=897926&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true <p>Familjen Erling-Perssons Stiftelse kommer att forts&auml;tta st&ouml;dja projektet f&ouml;r &ldquo;Individualiserade l&auml;kemedel f&ouml;r optimerad behandling av sv&aring;rt sjuka barn&quot;. Detta &auml;r ett fantastiskt samarbetsprojekt mellan v&aring;r grupp, professor Maria Str&oslash;mmes grupp vid &Aring;ngstr&ouml;mlaboratoriet och Akademiska barnsjukhuset i Uppsala.</p> Tue, 13 Oct 2020 14:07:00 GMT https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=897926&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true 2020-10-13T14:07:00Z Projektmedel för utveckling av pedagogik vid inlärning online tilldelat Per Larsson https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=897216&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true <p>Bitr. universitetslektor Per Larsson har tilldelats projektmedel f&ouml;r utveckling av pedagogik vid onlineundervisning.</p> Wed, 07 Oct 2020 14:50:00 GMT https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=897216&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true 2020-10-07T14:50:00Z Doktorandtjänst inom projekt om diffusion, upplösning och frisättningsmekanismers påverkan på läkemedelsabsorption från tjocktarm https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=890830&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true <p>S&ouml;kande till doktorandtj&auml;nst inom <a href="https://colotan-etn.eu/">COLOTAN-n&auml;tverket</a> efterlyses. Projektets fokus kommer att ligga p&aring; uppl&ouml;sning, diffusion och frisl&auml;ppning av l&auml;kemedel i colon. L&auml;s mer i platsannonsen h&auml;r: <a href="https://mp.uu.se/sv/web/info/vart-uu/lediga-jobb/-/jobb/358581">https://mp.uu.se/sv/web/info/vart-uu/lediga-jobb/-/jobb/358581</a>.</p> Mon, 02 Nov 2020 06:48:00 GMT https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=890830&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true 2020-11-02T06:48:00Z ERC "Proof of Concept Grant" tilldelat till Christel Bergström https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=841170&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true <p>I tredje rundan 2019 f&ouml;r det europeiska vetenskapsr&aring;dets (ERC) &quot;&rsquo;Proof of Concept Grant&quot; har Christel Bergstr&ouml;m tilldelats medel f&ouml;r att vidare utveckla lipolys- och absorptionsplattformen ENA f&ouml;r att m&ouml;ta industriella behov.</p> Fri, 10 Jan 2020 10:18:00 GMT https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=841170&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true 2020-01-10T10:18:00Z Shno Asad prisad för bästa poster på ICONAN 2019 https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=818124&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true <p>Shno Asad, doktorand p&aring; institutionen f&ouml;r farmaci, tilldelades priset f&ouml;r b&auml;sta poster p&aring; ICONAN 2019 (International Conference on Nanomedicine and Nanobiotechnology). Konferensen h&ouml;lls mellan 16-18 oktober i M&uuml;nchen.</p> Wed, 23 Oct 2019 13:13:00 GMT https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=818124&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true 2019-10-23T13:13:00Z Christel Bergström i SVT Rapport samt SR om 3D-printing för pediatrisk vård https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=803734&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true <p>Docent Christel Bergstr&ouml;m medverkade under torsdagen i b&aring;de SVT:s Rapport samt Sveriges Radio. Hon ber&auml;ttade d&auml;r om m&ouml;jligheterna med 3D-printing f&ouml;r att skapa b&auml;ttre m&ouml;jligheter f&ouml;r pediatrisk v&aring;rd. Se nedan f&ouml;r l&auml;nkar.</p> Fri, 16 Aug 2019 10:34:00 GMT https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=803734&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true 2019-08-16T10:34:00Z Docent Christel Bergström har tilldelats Gattefossés "2018 Award for Excellence in Research & Development with Lipid Excipients" https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=739044&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true <p>Gattefoss&eacute; North Americas pris f&ouml;r excellens&nbsp;i forskning&nbsp;har tilldelats Docent Christel Bergstr&ouml;m. Christel Bergstr&ouml;m har f&aring;tt detta pris f&ouml;r&nbsp;sitt arbete&nbsp;med att modellera och prediktera l&ouml;slighet hos l&auml;kemedel i lipidsystem.</p> Fri, 09 Nov 2018 13:14:00 GMT https://www.farmaci.uu.se/forskning/lmformul/forskning/artursson/nyheter?tarContentId=739044&rssTarget=863526,864718,802730&rssTitle=More%20news&newsDetailSiteNodeId=211670&newsListSiteNodeId=211670&showLeadIn=true 2018-11-09T13:14:00Z