News https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet Umar Hanif Ramadhani disputerar https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=1069672&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true <p>Fredagen 6 oktober&nbsp;f&ouml;rsvarade Umar Hanif Ramadhani sin avhandling Uncertainty modeling for load flow and hosting capacity analysis of urban electricity distribution systems.</p> Fri, 13 Oct 2023 13:52:00 GMT https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=1069672&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true 2023-10-13T13:52:00Z Identifiering av solcells- och solvärmesystem i flygbilder med hjälp av maskinlärning https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=1068002&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true <p><strong>David Lingfors fr&aring;n avdelningen f&ouml;r byggteknik och byggd milj&ouml;, har medf&ouml;rfattat en artikel om identifiering av solcells- och solv&auml;rmepaneler med maskininl&auml;rning som uppm&auml;rksammas i branschpressen.</strong></p> Fri, 22 Sep 2023 08:53:00 GMT https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=1068002&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true 2023-09-22T08:53:00Z Fatemeh Johari disputerar https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=1067994&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true <p><strong>Fredagen den 15 September f&ouml;rsvarade Fateme Johari sin avhandling&nbsp;&quot;Urban Building Energy Modeling for Retrofit Scenarios: Development, Calibration, Validation and Implementation for Swedish Residential Buildings&quot;.</strong></p> Fri, 22 Sep 2023 08:29:00 GMT https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=1067994&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true 2023-09-22T08:29:00Z Reza Fachrizals disputation https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=1066590&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true <p>Den andra juni disputerade Reza Fachrizal med sin avhandling Synergy between Photovoltaic Power Generation and Electric Vehicle Charging in Urban Energy Systems: Optimization Models for Smart Charging and Vehicle-to-Grid.</p> Mon, 04 Sep 2023 10:25:00 GMT https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=1066590&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true 2023-09-04T10:25:00Z Doktorand vid avdelningen intervjuad i branschtidningen Energi & Miljö https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=1036592&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true <p>Doktoranden Oskar Lindberg vid v&aring;r avdelning har blivit intervjuad i branschtidningen Energi &amp; Milj&ouml; om vind- och solkraft som framtidens hybrid.</p> Wed, 30 Nov 2022 14:52:00 GMT https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=1036592&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true 2022-11-30T14:52:00Z Institutionen deltar i kompetenscentrum för hållbara energisystem https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=1007898&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true <p><img alt="Atomkärna och solcellspanel" class="image-left" src="/digitalAssets/1007/c_1007898-l_3-k_kollage_solel_och_karnfysik.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" />Uppsala universitet har f&aring;tt i uppdrag att koordinera tv&aring; nya kompetenscentrum inom h&aring;llbara energisystem, ett inom solenergi och ett inom k&auml;rnteknik. Institutionen f&ouml;r samh&auml;llsbyggnad och industriell teknik &auml;r meds&ouml;kande och kommer att delta inom b&aring;da kompetenscentrumen 2022-2026.</p> Mon, 28 Mar 2022 08:26:00 GMT https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=1007898&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true 2022-03-28T08:26:00Z Seminarium 17/3 om fjärrvärmens roll i det svenska energisystemet, historiskt och i framtiden https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=1003440&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true <p>I samband med att Vattenfall inviger Uppsalas nya biobr&auml;nsleanl&auml;ggning, Carpe Futurum, h&aring;ller&nbsp;Magnus &Aring;berg, docent och universitetslektor vid institutionen f&ouml;r samh&auml;llsbyggnad och industriell teknik, avdelningen f&ouml;r byggteknik och byggd milj&ouml;, ett seminarium&nbsp;om fj&auml;rrv&auml;rmens roll i det svenska energisystemet, historiskt och i framtiden.</p> Fri, 11 Mar 2022 12:32:00 GMT https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=1003440&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true 2022-03-11T12:32:00Z ​Bästa posterpris till forskning om optimeringsmodeller för smart laddning och fordon-till-elnät https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=996118&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true <p>V&aring;r doktorand Reza Fachrizal vars forskning &auml;r fokuserat p&aring; synergin mellan laddning av elfordon, solcellsproduktion och elanv&auml;ndning i den byggda milj&ouml;n, genom smarta laddningssystem,&nbsp;vann pris f&ouml;r b&auml;sta poster p&aring; SweGrids &aring;rliga konferens.</p> Thu, 16 Dec 2021 08:19:00 GMT https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=996118&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true 2021-12-16T08:19:00Z Adjungerad professor bidrar till relevanta forskningsfrågor https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=971760&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true <p><img alt="" class="image-right" src="/digitalAssets/971/c_971760-l_3-k_ecke.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /><strong>Holger Ecke, chef p&aring; Vattenfall Research and Development (R&amp;D) samt adjungerad professor vid institutionen f&ouml;r samh&auml;llsbyggnad och industriell teknik, uppskattar de synergieffekter hans anst&auml;llningar ger:</strong></p> <p><strong>&ndash; Att f&aring; tj&auml;nstg&ouml;ra i b&aring;de akademi- och f&ouml;retagsmilj&ouml; &auml;r mycket inspirerande och motiverande, s&auml;ger Holger Ecke. </strong></p> <p></p> Tue, 21 Sep 2021 19:49:00 GMT https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=971760&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true 2021-09-21T19:49:00Z Så kan forskning få oss att välja cykeln https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=966536&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true <p><strong>Hur tar du dig till jobbet p&aring; morgnarna? Idag st&aring;r transporter f&ouml;r 25 procent av utsl&auml;ppen i Europas st&auml;der. Om vi ska n&aring; m&aring;len f&ouml;r utsl&auml;pp m&aring;ste vi &auml;ndra hur vi till exempel tar oss till och fr&aring;n jobbet. Ett EU-projekt hoppas nu kunna p&aring;verka valen vi g&ouml;r med hj&auml;lp av &rdquo;nudging&rdquo;.&nbsp;&nbsp; </strong></p> Mon, 16 Aug 2021 08:45:00 GMT https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=966536&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true 2021-08-16T08:45:00Z Win-win när ingenjörstudenter undersöker energisystem https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=961050&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true <p><strong>Ingenj&ouml;rstudenter utf&ouml;r verkliga projekt &aring;t f&ouml;retag och l&auml;r sig om olika energisystem. Best&auml;llarna f&aring;r ta del av kvalitetss&auml;krade ber&auml;kningar och tankev&auml;ckande id&eacute;er. Kursen&nbsp;<em>Sj&auml;lvst&auml;ndigt arbete inom system i teknik och samh&auml;lle &ndash; energisystem&nbsp;</em>generar positiva resultat &aring;t alla inblandade.</strong></p> Tue, 29 Jun 2021 12:47:00 GMT https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=961050&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true 2021-06-29T12:47:00Z Nytt forskningsprojekt bidrar till digitalt samhällsbyggande i praktiken https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=956792&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true <p>Projektet &rdquo;Virtuell testb&auml;dd f&ouml;r strategisk stads- och energiplanering genom integrerade digitala modeller&rdquo;, som involverar flera forskare vid avdelningen f&ouml;r byggteknik och byggd milj&ouml;, &auml;r ett av de projekt som beviljats medel inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environments senaste utlysning. I projektet ska forskarna utveckla ett verktyg som ska integrera digitala modelltyper och data fr&aring;n ett antal olika delar av samh&auml;llsbyggnadssektorn.</p> Fri, 04 Jun 2021 14:40:00 GMT https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=956792&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true 2021-06-04T14:40:00Z ”Alla kommer att använda BIM” https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=954292&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true <p><strong>Byggsektorn f&ouml;rnyas och digital modellering blir allt vanligare. Samtidigt menar kritiker att systemen &auml;r dyra och ofullst&auml;ndiga. Enligt&nbsp;Farshid Shadram, bitr&auml;dande universitetslektor vid avdelningen f&ouml;r byggteknik och byggd milj&ouml;</strong><strong>&nbsp;&auml;r problemen snart l&ouml;sta &ndash; och tekniken kommer vara en sj&auml;lvklarhet p&aring; framtida byggprojekt.</strong></p> Mon, 24 May 2021 13:38:00 GMT https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=954292&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true 2021-05-24T13:38:00Z Vår bok Solar Radiation Theory finns nu på arabiska https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=944434&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true <p>Den popul&auml;ra och flitigt nedladdade boken Solar Radiation Theory av Joakim Wid&eacute;n och Joakim Munkhammar vid Avdelningen f&ouml;r byggteknik och byggd milj&ouml; har &ouml;versatts till arabiska och &auml;r publicerad open access i DiVA.</p> Tue, 04 May 2021 15:38:00 GMT https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=944434&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true 2021-05-04T15:38:00Z Möt vår nya medarbetare: Âzeddine Frimane https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=944426&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true <p>Den 14 april p&aring;b&ouml;rjade &Acirc;zeddine Frimane, som nyligen tog sin doktorsexamen fr&aring;n Ibn Tofail University, Marocko, sin tj&auml;nst som postdoktor inom solprognoser vid Avdelningen f&ouml;r byggteknik och byggd milj&ouml;.</p> Tue, 04 May 2021 14:31:00 GMT https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=944426&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true 2021-05-04T14:31:00Z Ny bok om modellering av syntetiska solinstrålningsdata https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=944316&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true <p>&Acirc;zeddine Frimane, Joakim Munkhammar och Joakim Wid&eacute;n vid Avdelningen f&ouml;r byggteknik och byggd milj&ouml; har bidragit till en ny bok om modellering av syntetiska solstr&aring;lningsdata publicerad av AIP Publishing. Boken behandlar avancerade matematiska metoder f&ouml;r generering av tidsserier f&ouml;r solinstr&aring;lning och deras till&auml;mpningar.</p> Tue, 04 May 2021 12:26:00 GMT https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=944316&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true 2021-05-04T12:26:00Z Stipendium till examensarbete i byggteknik https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=942202&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true <p>Studenterna Olof Berggren och Linus Kjellberg p&aring; h&ouml;gskoleingenj&ouml;rsprogrammet i byggteknik, med &auml;mnesgranskare Christel Isaksson vid Avdelningen f&ouml;r byggteknik och byggd milj&ouml;, har tilldelats stipendium f&ouml;r &aring;rets b&auml;sta examensarbete av Lean Forum Bygg.</p> Wed, 21 Apr 2021 14:48:00 GMT https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=942202&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true 2021-04-21T14:48:00Z Ny licentiatavhandling visar hur osäkerheter kan inkluderas i elnätssimuleringar för bostadsområden https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=941516&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true <p>Den 9 april presenterade Umar Hanif Ramadhani vid Avdelningen f&ouml;r byggteknik och byggd milj&ouml; sin licentiatavhandling <em>Uncertainty and correlation modeling for load flow analysis of future electricity distribution systems: Probabilistic modeling of low voltage networks with residential photovoltaic generation and electric vehicle charging</em>. Avhandlingen visar hur f&ouml;rb&auml;ttrad modellering av os&auml;kerhet och korrelation kan f&ouml;rb&auml;ttra probabilistisk simulering av eldistributionsn&auml;t.</p> Mon, 19 Apr 2021 07:30:00 GMT https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=941516&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true 2021-04-19T07:30:00Z Joakim Munkhammar är vår nya universitetslektor inom matematisk energimodellering https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=940928&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true <p>Den 15 mars p&aring;b&ouml;rjade Joakim Munkhammar sin tj&auml;nst som universitetslektor i samh&auml;llsbyggnadsteknik med inriktning mot matematisk energimodellering vid Avdelningen f&ouml;r byggteknik och byggd milj&ouml;.</p> Wed, 14 Apr 2021 08:46:00 GMT https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=940928&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true 2021-04-14T08:46:00Z David Lingfors är vår nya biträdande lektor inom solenergi https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=932674&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true <p>Den 4 mars p&aring;b&ouml;rjade David Lingfors sin tj&auml;nst som bitr&auml;dande universitetslektor i samh&auml;llsbyggnadsteknik med inriktning mot solenergi i bebyggelse vid Avdelningen f&ouml;r byggteknik och byggd milj&ouml;.</p> Wed, 10 Mar 2021 20:40:00 GMT https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=932674&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true 2021-03-10T20:40:00Z Möt vår nya medarbetare: Lukas Dahlström https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=925820&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true <p>I januari 2021 startade Uppsala universitets nya tv&auml;rvetenskapliga forskarskola inom h&aring;llbar utveckling vid Campus Gotland. Lukas Dahlstr&ouml;m &auml;r en av de 12 nya doktoranderna inom forskarskolan och &auml;r antagen inom &auml;mnet byggteknik och byggd milj&ouml;.</p> Mon, 01 Feb 2021 16:04:00 GMT https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=925820&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true 2021-02-01T16:04:00Z Prognoser för att underlätta integration av solel i byggnader och energisystem presenteras i ny doktorsavhandling https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=924990&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true <p>Dennis van der Meer vid Avdelningen f&ouml;r byggteknik och byggd milj&ouml; disputerade den 22 januari p&aring; en avhandling om utveckling av prognosmetoder f&ouml;r solcellssystem och hur de kan till&auml;mpas f&ouml;r styrning av byggnaders energisystem och av lokala eln&auml;t, n&aring;got som &auml;r viktigt f&ouml;r att kunna hantera stora m&auml;ngder solelproduktion i framtiden.</p> Wed, 27 Jan 2021 08:23:00 GMT https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=924990&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true 2021-01-27T08:23:00Z Ny licentiatavhandling om byggnadsmodellering på stadsnivå https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=924852&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true <p>Den 20 januari presenterade Fatima Johari vid Avdelningen f&ouml;r byggteknik och byggd milj&ouml; sin licentiatavhandling <em>Urban building energy modeling: A systematic evaluation of modeling and simulation approaches</em>. Avhandlingen &auml;r en ing&aring;ende studie av hur byggnader kan simuleras med f&ouml;renklade men &auml;nd&aring; tillf&ouml;rlitliga modeller, vilket m&ouml;jligg&ouml;r effektiv uppskalning av byggnadssimulering till hela st&auml;der.</p> Tue, 26 Jan 2021 08:59:00 GMT https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=924852&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true 2021-01-26T08:59:00Z Herrljunga kommun först i landet med solbruksplan https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=924756&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true <p>Herrljunga kommun har i ett forskningsprojekt tillsammans med Avdelningen f&ouml;r byggteknik och byggd milj&ouml; och Herrljunga Elektriska genomf&ouml;rt en fallstudie av s&aring; kallade solbruksplaner. P&aring; sin hemsida ber&auml;ttar kommunen om samarbetet med v&aring;ra examensarbetare Oskar Lindberg, numera doktorand vid avdelningen, och Alfred Birging.</p> Mon, 25 Jan 2021 21:09:00 GMT https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=924756&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true 2021-01-25T21:09:00Z MCM-modellen ger träffsäkra prognoser för byggnaders elanvändning https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=913704&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true <p>I en ny studie publicerad i forskningstidskriften Applied Energy har prognosmodellen MCM visat sig vara ett enkelt men tr&auml;ffs&auml;kert alternativ till andra s&aring; kallade benchmark-modeller. Modellen har utvecklats av Joakim Munkhammar vid Avdelningen f&ouml;r byggteknik och byggd milj&ouml;.</p> Thu, 17 Dec 2020 16:33:00 GMT https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=913704&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true 2020-12-17T16:33:00Z Smart elbilsladdning i byggnader och elnät i fokus i ny licentiatavhandling https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=898380&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true <p>Den 15 oktober presenterade Reza Fachrizal vid Avdelningen f&ouml;r byggteknik och byggd milj&ouml; sin licentiatavhandling om hur smart laddning av elbilar i anslutning till bostadshus kan &ouml;ka byggnadernas egenanv&auml;ndning av solel och samtidigt m&ouml;jligg&ouml;ra &ouml;kad anslutning av b&aring;de laddinfrastruktur och solcellssystem till eln&auml;ten.</p> Sat, 17 Oct 2020 06:55:00 GMT https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=898380&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true 2020-10-17T06:55:00Z Möt vår nya medarbetare: Farshid Shadram https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=896564&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true <p>Den 1 oktober p&aring;b&ouml;rjade Farshid Shadram sin tj&auml;nst som bitr&auml;dande universitetslektor i byggteknik med inriktning mot byggnadsinformationsmodellering (BIM) vid Avdelningen f&ouml;r byggteknik och byggd milj&ouml;.</p> Fri, 02 Oct 2020 13:59:00 GMT https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=896564&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true 2020-10-02T13:59:00Z Elbilsladdning och solelproduktion på stadsnivå modelleras i ny doktorsavhandling https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=896552&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true <p>Mahmoud Shepero vid Avdelningen f&ouml;r byggteknik och byggd milj&ouml; disputerade den 22 september p&aring; en avhandling som visar p&aring; m&ouml;jligheterna att kombinera omfattande elbilsladdning i bebyggelsen med lokal byggnadsapplicerad solelproduktion.</p> Fri, 02 Oct 2020 12:51:00 GMT https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=896552&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true 2020-10-02T12:51:00Z Vi deltar i flera nya forskningsprojekt om solel https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=895284&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true <p>Tre forskningsprojekt med fokus p&aring; solel f&ouml;r byggnader och transporter har nyligen startats upp med deltagare fr&aring;n Avdelningen f&ouml;r byggteknik och byggd milj&ouml;. Projekten ska resultera i b&auml;ttre solprognoser, medborgarinkludering vid solelutbyggnad i kulturmilj&ouml;er och l&ouml;sningar f&ouml;r solel p&aring; lastbilar.</p> Wed, 23 Sep 2020 12:45:00 GMT https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=895284&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true 2020-09-23T12:45:00Z Bio-CCS kan ge negativa koldioxidutsläpp i Uppsala https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=893128&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true <p>Magnus &Aring;berg vid Avdelningen f&ouml;r byggteknik och byggd milj&ouml; har deltagit i en genomf&ouml;rbarhetsstudie f&ouml;r Bio-CCS-teknik i Uppsala tillsammans med Vattenfall, Uppsala kommun och STUNS. Resultaten fr&aring;n projektet visar att en optimal anl&auml;ggning f&ouml;r koldioxidavskiljning i Uppsalas fj&auml;rrv&auml;rmesystem skulle kunna ge upphov till 200 000 ton netto-negativa koldioxidutsl&auml;pp per &aring;r, och d&auml;rmed bidra kraftigt till att minska Uppsala kommuns klimatp&aring;verkan.</p> Wed, 09 Sep 2020 10:47:00 GMT https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=893128&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true 2020-09-09T10:47:00Z Beviljade medel för utveckling av ny tvärvetenskaplig kurs om staden https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=888690&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true <p>Petra Pertoft och David Lingfors vid Avdelningen f&ouml;r byggteknik och byggd milj&ouml; har tillsammans med Konstvetenskapliga institutionen och Institutionen f&ouml;r ekologi och genetik beviljats medel f&ouml;r att utveckla en ny kurs p&aring; grundniv&aring;.</p> Thu, 06 Aug 2020 12:32:00 GMT https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=888690&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true 2020-08-06T12:32:00Z Ny modell för solprognoser bäst i test https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=885974&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true <p>Den s&aring; kallade MCM-modellen som har utvecklats vid Avdelningen f&ouml;r byggteknik och byggd milj&ouml; har utv&auml;rderats i tv&aring; oberoende internationella studier och har visat sig ge mycket tr&auml;ffs&auml;kra prognoser f&ouml;r solinstr&aring;lning. I en del avseenden var den till och med b&auml;st av flera j&auml;mf&ouml;rda modeller.</p> Mon, 29 Jun 2020 18:16:00 GMT https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=885974&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true 2020-06-29T18:16:00Z Nya översiktsartiklar om det senaste inom modellering av urbana system https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=880048&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true <p>Vid avdelningen f&ouml;r byggteknik och byggd milj&ouml; f&ouml;rs&ouml;ker vi f&ouml;rst&aring; och modellera st&auml;der och deras energi- och transportinfrastruktur som komplexa system. Det handlar om studier av byggnader och deras energiprestanda, lokala energiresurser och energiomvandling, nya l&ouml;sningar f&ouml;r mobilitet och transporter, samt urbana energidistributionssystem. Som en del av detta arbete har vi nyligen publicerat tre &ouml;versiktsartiklar om den senaste forskningen inom dessa omr&aring;den.</p> Fri, 22 May 2020 12:25:00 GMT https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=880048&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true 2020-05-22T12:25:00Z Vår forskning inom solprognoser är förstasidesstoff https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=877120&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true <p>Artikeln &ldquo;Clear-sky index space-time trajectories from probabilistic solar forecasts: Comparing promising copulas&rdquo; av Dennis van der Meer och medf&ouml;rfattare &auml;r f&ouml;rstasidesnyhet i det senaste numret av Journal of Renewable and Sustainable Energy.</p> Mon, 04 May 2020 20:24:00 GMT https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=877120&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true 2020-05-04T20:24:00Z Välkommen till vår nya hemsida! https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=857888&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true <p>Ny institution, ny hemsida! V&auml;lkommen till Avdelningen f&ouml;r byggteknik och byggd milj&ouml; och v&aring;rt hem p&aring; n&auml;tet.</p> Mon, 02 Mar 2020 19:07:00 GMT https://www.cie.uu.se/bygg/nyheter-och-media-/nyhet?tarContentId=857888&rssTarget=857884&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=213662&newsListSiteNodeId=213662&showLeadIn=true 2020-03-02T19:07:00Z