Aktuellt vid Uppsala Immigration Lab https://www.uu.se/uil/aktuellt Så påverkas migranter av pensionsregler https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1078338&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <div> <p>De som invandrat till ett land p&aring;verkas av pensionsreglerna i b&aring;de det nya och det gamla hemlandet, visar en ny studie av Axel Cronert och Olof &Aring;slund vid IFAU och Uppsala universitet.</p> </div> <div></div> <div> <div></div> </div> Wed, 14 Feb 2024 07:10:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1078338&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2024-02-14T07:10:00Z Tidiga insatser främjade nyanlända flyktingars språkkunskaper och sysselsättning https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1074554&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>Ett flertal studier har visat att flyktingar har sv&aring;rt att etablera sig p&aring; den svenska arbetsmarknaden. Det &auml;r d&auml;rf&ouml;r viktigt, b&aring;de f&ouml;r den enskilde individen men &auml;ven f&ouml;r samh&auml;llet i stort, att ta reda p&aring; vilka insatser som fr&auml;mjar en tidigare arbetsmarknadsintegration.</p> Tue, 19 Dec 2023 12:26:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1074554&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2023-12-19T12:26:00Z Lägre bostadspriser i områden som hamnar på polisens lista https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1074382&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>Vad h&auml;nder n&auml;r ett bostadsomr&aring;de betecknas som &quot;utsatt&quot;? Hur p&aring;verkar det hur omr&aring;det uppfattas och f&aring;r det n&aring;gon konsekvens f&ouml;r boendepriserna? En ny studie av forskare aktiva vid Uppsala Immigration Lab har tittat n&auml;rmre p&aring; dessa fr&aring;gor.&nbsp;</p> Mon, 18 Dec 2023 09:35:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1074382&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2023-12-18T09:35:00Z Olof Åslund trippelt i media om integration och arbetsmarknad https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1074294&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="" height="304" src="/digitalAssets/1050/c_1050808-l_3-k_imagepuff.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" width="200" /> <figcaption>Olof &Aring;slund</figcaption> </figure> <p>Professor Olof &Aring;slund, vetenskaplig ledare f&ouml;r Uppsala Immigration Lab, har p&aring; senaste tiden varit en &aring;terkommande r&ouml;st i media. &nbsp;Han har medverkat i tre olika sammanhang och bidragit med sin forskningsbaserade expertis kring invandring, integration och arbetsmarknad.</p> <div></div> <p></p> Fri, 15 Dec 2023 07:12:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1074294&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2023-12-15T07:12:00Z Lutz Gschwind tilldelas Sveriges a-kassors forskningspris för 2023 https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1073932&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>Lutz Gschwind, forskare vid Uppsala universitet och anknuten till Uppsala Immigration Lab, tog den 1 december emot Sveriges a-kassors forskningspris f&ouml;r 2023.</p> Wed, 06 Dec 2023 09:06:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1073932&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2023-12-06T09:06:00Z Olof Åslund kommenterar regeringsbudgeten hos Nationalekonomiska Föreningen https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1067908&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>Stockholm, 22 september 2023 - I en l&aring;ngvarig tradition som str&auml;cker sig &ouml;ver ett sekel presenterade finansminister Elisabeth Svantesson regeringens budget vid ett seminarium hos Nationalekonomiska F&ouml;reingen.</p> Fri, 22 Sep 2023 07:44:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1067908&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2023-09-22T07:44:00Z IFAU rapport: Långsiktig integration bland flyktingbarn https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1064940&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <div> <div> <p style="margin-left:0px">De barn som kom som flyktingar till Sverige i samband med krigen i forna Jugoslavien p&aring; 1990-talet har integrerats v&auml;l p&aring; arbetsmarknaden, visar en ny IFAU-rapport&nbsp;skriven av UILs vetenskapliga ledare Olof &Aring;slund, tillsammans med Linus Liljeberg och Sara Roman.&nbsp;25 &aring;r efter invandringen finns f&aring; skillnader gentemot inrikes f&ouml;dda. Samtidigt syns en tydlig segregation i familjebildningen och i viss m&aring;n &auml;ven i boendet och p&aring; arbetsplatsen.</p> </div> </div> <div></div> Thu, 03 Aug 2023 05:34:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1064940&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2023-08-03T05:34:00Z IFAU rapport: Utrikes födda lämnar arbetslivet tidigare https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1063874&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <div> <div> <p style="margin-left:0px">Invandrade l&auml;mnar arbetslivet i en h&ouml;gre takt &auml;n inf&ouml;dda redan fr&aring;n 50 &aring;rs &aring;lder. Det f&ouml;rklaras till stor del av att de utrikes f&ouml;dda har en s&auml;mre h&auml;lsa och svagare st&auml;llning p&aring; arbetsmarknaden &auml;n inrikes f&ouml;dda. Men de som jobbar till efter 60 &aring;r forts&auml;tter oftare jobba ist&auml;llet f&ouml;r att f&ouml;lja normen om pensionering vid 65, enligt&nbsp;en ny rapport fr&aring;n IFAU skriven av UILs vetenskapliga ledare Olof &Aring;slund, tillsammans med Fredrik Larsson och Lisa Laun.</p> </div> </div> Tue, 27 Jun 2023 06:13:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1063874&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2023-06-27T06:13:00Z Olof Åslund i Studio Ett om integration https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1063022&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>Professor Olof &Aring;slund, som &auml;r vetenskaplig ledare f&ouml;r Uppsala Immigration Lab, deltog nyligen i Studio Ett och talade om integration p&aring; arbetsmarknaden. En ny rapport fr&aring;n OECD visar att integrationen g&auml;llande utbildning och arbetsmarknad utvecklas positivt. H&ouml;r Olof diskutera &auml;mnet tillsammans med&nbsp;Therese Lindstr&ouml;m, chef f&ouml;r enheten arbetsmarknadsinsatser p&aring; Arbetsf&ouml;rmedlingen nedan.</p> Mon, 19 Jun 2023 07:42:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1063022&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2023-06-19T07:42:00Z Multidisciplinary Conference on Migration and Integration https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1061594&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>In September, Uppsala Immigraiton Lab will co-organize a multidisciplinary conference on migration and integration with the Department on Women's and Children's Health, in collaboration with the Swedish Research Council and the Center on Global Migraiton, University of Gothenburg.&nbsp;</p> Wed, 31 May 2023 07:40:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1061594&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2023-05-31T07:40:00Z Delmi rapport: Under ytan – vilka vill lämna sina länder för att komma till Europa eller Sverige? https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1059548&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>Enligt Gallup World Poll vill ungef&auml;r 10 miljoner m&auml;nniskor fr&aring;n l&aring;g- och medelinkomstl&auml;nder flytta till Sverige om de ges m&ouml;jlighet. Men vilka &auml;r dessa personer, fr&aring;n vilka l&auml;nder kommer de och hur ser den demografiska sammans&auml;ttningen ut bland dessa personer? Det unders&ouml;ks i en ny rapport skriven av UIL-forskaren Olle Hammar tillsammans med Mikael Elinder, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet, och Oscar Erixson, fil. dr i nationalekonomi och forskare vid Institutet f&ouml;r bostads- och urbanforskning.</p> Thu, 27 Apr 2023 11:37:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1059548&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2023-04-27T11:37:00Z UIL-forskare i Ekonomisk Debatt https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1056682&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>Tv&aring; verksamma UIL forskare har skrivit artiklar i <a href="https://www.nationalekonomi.se/ed/4792">senaste numret av Ekonomisk Debatt.</a></p> Wed, 22 Mar 2023 07:04:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1056682&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2023-03-22T07:04:00Z VoxUkraine: Where do Ukrainians want to go? https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1055366&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>Sedan kriget i Ukraina br&ouml;t ut f&ouml;r ett &aring;r sedan, s&aring; har &aring;tta miljoner Ukrainare l&auml;mnat landet. Men hur&nbsp;m&aring;nga ukrainare vill l&auml;mna Ukraina&nbsp;permanent? Och vilka l&auml;nder vill de komma till?&nbsp;Forskarna Olle Hammar, Oscar Erixson och Mikael Elinder har skrivit en artikel p&aring; &auml;mnet i VoxUkraine</p> <p><img alt="Bild på en rubrik från tidskriften VoxUkraine" src="/digitalAssets/1055/c_1055366-l_3-k_ukraine.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" width="500" /></p> Thu, 09 Mar 2023 08:55:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1055366&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2023-03-09T08:55:00Z UIL forskare i Kommunalarbetaren https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1053182&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <div> <p>Hur ska personalkrisen i &auml;ldreomsorgen f&aring; en l&ouml;sning? Arbetsgivare, fack och politiker har en rad olika f&ouml;rslag. Men &auml;r de realistiska? Kommunalarbetaren reder ut vad som talar f&ouml;r och emot att de &auml;r r&auml;tt medicin mot personalbristen.</p> </div> Mon, 20 Feb 2023 09:00:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1053182&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2023-02-20T09:00:00Z Magasin K: Utrikesfödda bibliotekarier har svårare att få jobb https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1053180&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>Arbetsl&ouml;sheten bland utrikesf&ouml;dda bibliotekarier och arkivarier &auml;r fyra g&aring;nger h&ouml;gre &auml;n f&ouml;r inrikes f&ouml;dda. Samtidigt &auml;r m&aring;ngfalden i grupperna s&auml;mst bland DIK-branscherna.</p> Mon, 20 Feb 2023 08:55:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1053180&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2023-02-20T08:55:00Z Uppmärksammad studie om ukrainska flyktingar https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1046420&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>En ny forskningsstudie ber&auml;knar hur m&aring;nga m&auml;nniskor som kan f&ouml;rv&auml;ntas fly fr&aring;n Ukraina och vilka l&auml;nder de helst skulle vilja migrera till. Resultaten pekar p&aring; att 12 miljoner m&auml;nniskor kan vilja l&auml;mna Ukraina permanent. Internationell solidaritet skulle minska flyktingstr&ouml;mmarna till EU och samtidigt ta b&auml;ttre h&auml;nsyn till ukrainarnas preferenser.</p> Wed, 04 Jan 2023 06:53:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1046420&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2023-01-04T06:53:00Z Kunskaper i svenska en nyckel för utrikes föddas integration på arbetsmarknaden https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1037164&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p><strong>I en ny studie unders&ouml;ker Stefan Eriksson och Dan-Olof Rooth hur stor betydelse goda svenskkunskaper har f&ouml;r utlandsf&ouml;ddas m&ouml;jligheter att etablera sig p&aring; den svenska arbetsmarknaden. </strong></p> Tue, 06 Dec 2022 08:32:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1037164&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2022-12-06T08:32:00Z Välbesökt konferens om etablering och integration https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1037162&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p><strong>Sverige st&aring;r inf&ouml;r stora utmaningar och forskningen kan visa p&aring; m&ouml;jligheter till snabbare etablering och f&ouml;rb&auml;ttrad integration. Det finns ocks&aring; mycket att vinna p&aring; dialog och samarbete mellan forskare och praktiker. Det var n&aring;gra av intrycken fr&aring;n diskussionerna d&aring; Uppsala Immigration Lab arrangerade en popul&auml;rvetenskaplig konferens p&aring; Medelhavsmuseet 18 oktober.</strong></p> <div></div> Tue, 06 Dec 2022 08:29:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1037162&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2022-12-06T08:29:00Z Jobb- nyckeln till att bryta segregation och utanförskap? https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1027800&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>Programledare Karin H&uuml;binette intervjuar UILs Olof &Aring;slund, Mahad Malingur, chef p&aring; Arbetsf&ouml;rmedlingens analysavdelning, som sj&auml;lv har en bakgrund som ensamkommande flykting samt Binette Seck, utsedd till &aring;rets IT-kvinna 2021, som ber&auml;ttar om sin v&auml;g fr&aring;n Tensta till tech-branschen och hur hon idag hj&auml;lper andra att g&ouml;ra samma resa.&nbsp;</p> Wed, 28 Sep 2022 10:50:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1027800&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2022-09-28T10:50:00Z UILs forskare i podden Expertpanelen https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1025960&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>UILs Olof &Aring;slund medverkar i&nbsp;detta avsnittet av Kvartals Expertpanel som har titeln <em>Kan segregation brytas?</em></p> Tue, 13 Sep 2022 11:46:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1025960&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2022-09-13T11:46:00Z Lillit Ottosson disputerar med avhandlingen From Welfare to Work: Financial Incentives, Active Labor Market Policies, and Integration Programs https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1025724&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>Lillit Ottosson f&ouml;rsvarade sin avhandling&nbsp;&quot;From Welfare to Work: Financial Incentives, Active Labor Market Policies, and Integration Programs&quot; p&aring;&nbsp;Ekonomikum&nbsp;9 september.&nbsp;</p> Fri, 09 Sep 2022 12:47:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1025724&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2022-09-09T12:47:00Z Olof Åslund medverkade på VRs Forskningspolitiska dag https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1023610&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>I juni arrangerade Vetenskapsr&aring;det <em>Forskningspolitiska dagen,&nbsp;</em>en nationell arena f&ouml;r samtal om aktuella forskningspolitiska fr&aring;gor. 2022 &aring;rs konferens&nbsp;tog avstamp i pandemin och Olof &Aring;slund medverkade under rubriken <em>Krisen som produktivt tillst&aring;nd &ndash; vilka l&auml;rdomar b&auml;r vi med oss?&nbsp;</em></p> Wed, 31 Aug 2022 10:37:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1023610&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2022-08-31T10:37:00Z Tidningen Arkitekten: Arbetslösheten bland utrikesfödda har ökat igen https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1010918&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>Arbetsl&ouml;sheten bland utrikesf&ouml;dda arkitekter har &ouml;kat kraftigt de senaste tv&aring; &aring;ren. Pandemin &auml;r en f&ouml;rklaring, men inte den enda. Fr&aring;gan &auml;r ocks&aring; vilken p&aring;verkan kriget i Ukraina och flyktingar d&auml;rifr&aring;n kan f&aring; fram&ouml;ver.</p> Thu, 21 Apr 2022 15:14:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1010918&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2022-04-21T15:14:00Z Debattartikel: Troligt att Sverige gravt har underskattat antalet ukrainska flyktingar https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1009192&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>Migrationsverket uppskattar att 76 000 ukrainska flyktingar kommer att komma till Sverige. Men enligt nya&nbsp;uppskattningar&nbsp;s&aring; &auml;r det troligare att 300 000 ukrainare kommer att v&auml;lja att fly till Sverige. Regeringen beh&ouml;ver allts&aring; f&ouml;rbereda sig p&aring; att kostnaden f&ouml;r flyktingmottagandet kan bli betydligt st&ouml;rre &auml;n vad nuvarande ber&auml;kningar ger vid handen, samt ta st&auml;llning till hur detta ska finansieras, skriver bland andra Olle Hammar vid UIL i en debattartikel i G&ouml;teborgs-Posten.</p> Wed, 06 Apr 2022 09:17:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1009192&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2022-04-06T09:17:00Z Lyckat forskarmöte för nytt forskningsprogram https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1006498&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>P&aring; dagen en m&aring;nad efter krigsutbrottet i Ukraina och mitt under en av Europas st&ouml;rsta migrationsstr&ouml;mmar i efterkrigstid, inleddes det f&ouml;rsta st&ouml;rre forskarm&ouml;tet i ett nytt Forte-finansierat forskningsprogram inom Uppsala Immigration Lab (UIL).</p> Thu, 24 Mar 2022 13:03:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1006498&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2022-03-24T13:03:00Z Ny rapport: Hur många kommer fly från Ukraina och vilka EU-länder kommer de söka sig till? https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1006196&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>Cirka 12 miljoner ukrainaflyktingar f&ouml;rmodas ta sig till EU och&nbsp;300 000 till Sverige, vilket &auml;r betydligt h&ouml;gre &auml;n Migrationsverkets ber&auml;kningar. Det visar en ny studie och unders&ouml;kning som gjorts&nbsp;i samarbete med Delmi.&nbsp;</p> Wed, 23 Mar 2022 14:20:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=1006196&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2022-03-23T14:20:00Z Ny rapport om hur väntan på asylbeslut påverkar etableringen https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=992802&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>Asyls&ouml;kande som f&aring;r v&auml;nta l&auml;ngre p&aring; sitt asylbeslut &auml;r sysselsatta i l&auml;gre utstr&auml;ckning &auml;n de som f&aring;r sitt besked snabbare. Men v&auml;ntetiden p&aring;verkar inte den psykiska h&auml;lsan, visar en ny IFAU-rapport fr&aring;n bland andra UILs Olof &Aring;slund.&nbsp;</p> Tue, 01 Feb 2022 11:31:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=992802&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2022-02-01T11:31:00Z UIL-forskare tveksam till om avskaffandet av EBO kommer ha positiva effekter på jobben https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=989144&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>Lagen om eget boende (Ebo)&nbsp;ska avvecklas som ett led i bek&auml;mpandet av bostadssegregationen, har regeringen meddelat. UILs forskare, Henrik Andersson, menar att det &auml;r h&ouml;gst tveksamt om avvecklingen kommer att medf&ouml;ra n&aring;gra positiva arbetsmarknadseffekter.&nbsp;</p> <p></p> Mon, 17 Jan 2022 15:04:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=989144&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2022-01-17T15:04:00Z Ekonomiska effekter av massutvandring https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=978808&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>Ny forskning fr&aring;n Uppsala Immigration Lab unders&ouml;ker de ekonomiska effekterna av massutvandringen fr&aring;n Sverige till USA 1867-1914 p&aring; omr&aring;dena migranterna l&auml;mnade.</p> Mon, 17 Jan 2022 14:50:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=978808&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2022-01-17T14:50:00Z UIL forskare i P1-morgon om långtidsarbetslösheten https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=974760&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>L&aring;ngtidsarbetsl&ouml;sheten &auml;r p&aring; historiskt h&ouml;ga niv&aring;er. Drygt h&auml;lften av de som varit arbetsl&ouml;sa i mer &auml;n ett &aring;r &auml;r f&ouml;dda utanf&ouml;r Europa. Vilka insatser &auml;r effektiva f&ouml;r att f&aring; dessa m&auml;nniskor&nbsp;i jobb?</p> Mon, 11 Oct 2021 07:49:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=974760&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2021-10-11T07:49:00Z UIL-forskare i Bildningspodden https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=974588&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>Mounir Karadja har studerat effekterna av den stora emigrationen till Nordamerika.</p> Fri, 08 Oct 2021 11:00:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=974588&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2021-10-08T11:00:00Z UIL får anslag från Forte https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=973614&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>UIL&nbsp;f&aring;r n&auml;stan 18 miljoner i anslag fr&aring;n Forte. Anslaget g&aring;r till programmet&nbsp;&quot;Arbetsmarknadsintegration i f&ouml;r&auml;nderliga tider&quot;.</p> Mon, 04 Oct 2021 07:09:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=973614&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2021-10-04T07:09:00Z UIL-forskare får anslag från Handelsbanken https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=965410&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>UIL's forskare har f&aring;tt anslag fr&aring;n Handelsbanken f&ouml;r projektet <em>Can close contact with natives promote immigrants&rsquo; social and economic integration? Large-scale experimental evidence from an NGO-led program in Sweden.</em></p> Mon, 02 Aug 2021 08:35:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=965410&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2021-08-02T08:35:00Z Olle Hammar disputerar med The Mystery of Inequality: Essays on Culture, Development, and Distributions https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=956926&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>Olle Hammar f&ouml;rsvarade&nbsp;sin avhandling,&nbsp;<a href="http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1544035&amp;dswid=-7670">The Mystery of Inequality: Essays on Culture, Development, and Distributions</a>, 4 juni, p&aring; Ekonomikum.&nbsp;Efter disputationen&nbsp;kommer Olle att b&ouml;rja som forskare p&aring; Institutet f&ouml;r Framtidsstudier (IFFS) och som postdok p&aring; Institutet f&ouml;r N&auml;ringslivsforskning (IFN).&nbsp;</p> Mon, 07 Jun 2021 15:01:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=956926&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2021-06-07T15:01:00Z SNS webbinarium om arbetskraftsinvandring https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=940378&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>I februari l&auml;mnade utredningen &rdquo;Ett f&ouml;rb&auml;ttrat system f&ouml;r arbetskraftsinvandring&rdquo; sitt f&ouml;rsta delbet&auml;nkande. P&aring; onsdag 14 april&nbsp;bjuder SNS in den s&auml;rskilde utredaren Anita Linder, arbetsmarknadens parter och politiker f&ouml;r ett samtal om f&ouml;rslagen. Medverkar och kommenterar utredningen g&ouml;r bland andra UILs Olof &Aring;slund.</p> Fri, 09 Apr 2021 06:46:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=940378&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2021-04-09T06:46:00Z Sébastien Willis till Uppsala Immigration Lab https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=934230&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>S&eacute;bastien Willis, som nyligen f&ouml;rsvarade sin avhandling vid Pompeu Fabra i Barcelona, ​​kommer att b&ouml;rja arbeta f&ouml;r Uppsala Immigration Lab (UIL) som postdoktor den 1 juni 2021.</p> Wed, 17 Mar 2021 07:54:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=934230&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2021-03-17T07:54:00Z UIL forskare i tidningen ETC https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=917288&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>Linna Mart&eacute;ns forskning har uppm&auml;rksammats&nbsp;&nbsp;i en <a href="https://www.etc.se/ledare/social-misar-skapas-av-bostadsmarknaden-inte-de-asylsokande">ledare</a> i tidningen ETC. Linna Mart&eacute;n&nbsp;och hennes kollegor fr&aring;n Stanforduniversitetet, ETH i Z&uuml;rich och London School of Economics har unders&ouml;kt arbetsmarknadskonsekvenserna av att bos&auml;tta sig i omr&aring;den d&auml;r det bor m&aring;nga andra med samma ursprung j&auml;mf&ouml;rt med&nbsp;de som placeras i omr&aring;den d&auml;r det inte finns s&aring; m&aring;nga andra personer fr&aring;n samma land.&nbsp;</p> Wed, 13 Jan 2021 16:27:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=917288&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2021-01-13T16:27:00Z Olof Åslund i Forskarpodden https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=909420&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">I Sverige v&auml;ntar stora pensionsavg&aring;ngar inom dom n&auml;rmsta &aring;ren, samtidigt som m&aring;nga av v&aring;ra invandrare st&aring;r utan jobb, trots flera &aring;r i landet. Det &auml;r ett komplext problem att l&ouml;sa f&ouml;r v&aring;ra politiker som inte riktigt verkar veta hur den ekvationen ska g&aring; ihop. Olof &Aring;slund, g&auml;stprofessor vid nationalekonomiska institutionen, ber&auml;ttar mer i Forskarpodden.</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> Fri, 04 Dec 2020 11:49:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=909420&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2020-12-04T11:49:00Z Extra insatser hjälpte lågutbildade nyanlända till jobb https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=908452&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>Intensiv spr&aring;kutbildning, arbetspraktik samt s&ouml;k- och matchningshj&auml;lp dubblerade syssels&auml;ttningen bland l&aring;gutbildade nyanl&auml;nda. Det visar en <a href="https://www.ifau.se/sv/Press/Meddelanden/ny-insats-hjalpte-lagutbildade-nyanlanda-till-jobb/">ny rapport</a> av forskare knutna till Uppsala Immigration Lab som ges ut p&aring; Institutet f&ouml;r arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utv&auml;rdering (IFAU). Studien har gjorts&nbsp;i samarbete med Arbetsf&ouml;rmedlingen.</p> Wed, 02 Dec 2020 08:54:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=908452&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2020-12-02T08:54:00Z Forskare får miljonanslag från Formas https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=903964&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>Linna Mart&eacute;n,&nbsp;Henrik Andersson och Kristoffer Jutvik f&aring;r n&auml;stan 3 miljoner fr&aring;n <a href="https://formas.se/om-formas.html">Formas</a> f&ouml;r sitt forskningsprojekt&nbsp;<em>Vem f&aring;r asyl? Om betydelsen av egenskaper och externa faktorer f&ouml;r byr&aring;kraters beslutsfattandest&ouml;d</em>. Projektet, som l&ouml;per &ouml;ver 3 &aring;r, kommer att studera byr&aring;kratens roll inom asylprocessen.</p> Tue, 24 Nov 2020 09:36:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=903964&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2020-11-24T09:36:00Z Ny publikation om spridningseffekter av striktare invandringspolitik https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=901142&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>En ny&nbsp;<a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0047272720301031">artikel </a>i <em>Journal of Public Economics</em>&nbsp;av forskare knutna till Uppsala Immigration Lab, analyserar hur ett lands invandringspolitik p&aring;verkar migration till och fr&aring;n andra l&auml;nder. Forskarna har unders&ouml;kt hur str&auml;ngare regler f&ouml;r familje&aring;terf&ouml;reningar i Danmark p&aring;verkat migration till Sverige.</p> Wed, 04 Nov 2020 10:54:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=901142&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2020-11-04T10:54:00Z Ny publikation om etnisk segregation och egenföretagande bland flyktingar https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=901116&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p><a href="https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0197918320912195">Studien</a> som publicerats i <em>International Migration Review</em> unders&ouml;ker&nbsp;om det finns ett samband mellan etnisk segregation och egenf&ouml;retagande. Forskaren bakom studien &auml;r Henrik Andersson, som &auml;r knuten till Uppsala Immigration Lab.</p> Wed, 11 Nov 2020 09:52:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=901116&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2020-11-11T09:52:00Z Sociala förmåner bland utrikes och inrikes födda https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=897308&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>Utrikes f&ouml;dda tar i h&ouml;gre grad del av sociala f&ouml;rm&aring;ner &auml;n vad j&auml;mf&ouml;rbara inrikes f&ouml;dda g&ouml;r. Men det finns stora skillnader mellan olika grupper av utrikes f&ouml;dda och skillnaderna har minskat &ouml;ver tiden, visar en ny IFAU-rapport.</p> Thu, 08 Oct 2020 12:24:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=897308&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2020-10-08T12:24:00Z Ny rapport om nyanländas arbetsmarknadsintegration https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=896168&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>Fler &rdquo;enkla jobb&rdquo; och b&auml;ttre svenskutbildning framf&ouml;rs ofta som viktigt i debatten om nyanl&auml;ndas arbetsmarknadsintegration. P&aring; SNS&nbsp;<a href="https://www.sns.se/artiklar/ar-lagkvalificerade-jobb-och-sfi-bra-vagar-in-pa-arbetsmarknaden/">webbinarium</a> tisdag 6 oktober, 09:30-10:45 presenterar nationalekonomerna Simon Ek, Mats Hammarstedt och&nbsp;Per Skedinger sin rapport om huruvida flyktingars jobbchanser p&aring;verkas av erfarenhet fr&aring;n l&aring;gkvalificerade jobb och fullf&ouml;ljd sfi-utbildning.</p> Tue, 29 Sep 2020 13:28:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=896168&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2020-09-29T13:28:00Z SvD: Ekonomer efterlyser andra reformer https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=892642&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>Olof &Aring;slund kommer med f&ouml;rslag p&aring; vad som b&ouml;r g&ouml;ras f&ouml;r att minska arbetsl&ouml;sheten p&aring; l&auml;ngre sikt i en artikel i Svenska Dagbladet. Sverige ligger p&aring; femte plats inom&nbsp;EU vad g&auml;ller<strong>&nbsp;</strong>arbetsl&ouml;shet s&aring; h&auml;r l&aring;ngt under coronakrisen.</p> Tue, 08 Sep 2020 08:45:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=892642&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2020-09-08T08:45:00Z Tidningen Arkitekten: Utrikes födda arkitekter riskerar att påverkas mer av lågkonjunkturen https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=883886&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>2019 &aring;rs siffror visar p&aring; en st&ouml;rre m&aring;ngfald i k&aring;ren och att arbetsl&ouml;sheten bland utrikesf&ouml;dda arkitekter ligger kvar p&aring; en fortsatt l&auml;gre niv&aring;. Fr&aring;gan &auml;r vad coronapandemin kommer att inneb&auml;ra f&ouml;r gruppen.</p> Fri, 12 Jun 2020 09:59:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=883886&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2020-06-12T09:59:00Z Olof Åslund på Fores webbinarium om migration och integration https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=864638&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>Med syfte att bist&aring; den parlamentariska kommitt&eacute;n med b&auml;ttre beslutsunderlag bjuder Fores in till samtalsserien &rdquo;Sveriges framtida migrationspolitik &ndash; med anledning av den parlamentariska kommitt&eacute;n&rdquo;. Olof &Aring;slund medverkar under det&nbsp;sj&auml;tte seminariet i samtalsserien <em>Migration och integration: hur h&auml;nger det ihop?</em></p> Thu, 09 Apr 2020 10:34:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=864638&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2020-04-09T10:34:00Z Nytt working paper för IZA https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=864636&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>This paper studies the relationship between past immigration experiences of the host country and the way new immigrants enter the labor market.</p> Thu, 09 Apr 2020 10:30:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=864636&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2020-04-09T10:30:00Z Linna Martén i P3 Nyheter om att Migrationsdomstolarnas beslut kan vara politiska https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=864634&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>N&auml;mndem&auml;n fr&aring;n Kristdemokraterna, V&auml;nsterpartiet och Milj&ouml;partiet &auml;r betydligt villigare att r&ouml;sta f&ouml;r att ge asyl till ensamkommande &auml;n n&auml;mndem&auml;n fr&aring;n andra partier.</p> Thu, 09 Apr 2020 10:22:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=864634&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2020-04-09T10:22:00Z Linna Martén i Vetenskapsradion om att nyanlända som bor nära landsmän lyckas bättre med att skaffa jobb https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=864576&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>Som nyanl&auml;nd kan det l&ouml;na sig att bo n&auml;ra personer fr&aring;n samma ursprungsland, eller som talar samma spr&aring;k. I alla fall om man bor i Schweiz. Det visar en ny studie.&nbsp;Studien visar att nyanl&auml;nda som bor n&auml;ra landsm&auml;n lyckas b&auml;ttre med att skaffa jobb, j&auml;mf&ouml;rt med de som inte g&ouml;r det.</p> Wed, 08 Apr 2020 15:57:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=864576&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2020-04-08T15:57:00Z Hans Grönqvist med ny rapport om skolresultat för utrikesfödda https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=862212&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true <p>Under den senaste tio &aring;ren har andelen utrikes f&ouml;dda elever i &aring;rskurs 9 f&ouml;rdubblats fr&aring;n 6 till 13 procent. Det &auml;r en rekordstor &ouml;kning. Hans Gr&ouml;nqvist vid Nationalekonomiska institutionen&nbsp;och Susan Niknami vid SOFI, Stockholms universitet, har kartlagt och analyserat skillnaderna i studieresultat mellan inrikes och utrikes f&ouml;dda elever i grundskolan och gymnasiet under perioden 1990&ndash;2017.&nbsp;</p> Fri, 27 Mar 2020 10:15:00 GMT https://www.uu.se/uil/aktuellt/nyheter?tarContentId=862212&rssTarget=846736&rssTitle=Aktuellt%20vid%20Uppsala%20Immigration%20Lab&newsDetailSiteNodeId=205256&newsListSiteNodeId=205250&showLeadIn=true 2020-03-27T10:15:00Z