Nyheter https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter ERC Starting Grant https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1068008&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p><strong>Morteza Aramesh vid institutionen f&ouml;r materialvetenskap och Christan Glaser vid institutionen f&ouml;r fysik och astronomi har beviljats Starting Grants fr&aring;n Europeiska forskningsr&aring;det, ERC.&nbsp;</strong></p> Fri, 22 Sep 2023 09:24:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1068008&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2023-09-22T09:24:00Z WISE välkomstmöte https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1066478&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>Den f&ouml;rsta upplagan av WISE v&auml;lkomstm&ouml;te tar plats p&aring; Kolm&aring;rden den 28-30 augusti 2023. P&aring; agendan finns f&ouml;redrag av nyutn&auml;mnda WISE-fakultetsmedlemmar, representanter fr&aring;n industrin och ledare fr&aring;n andra program d&auml;r det finns starka synergier med WISE. Dessutom kommer det att vara presentationer och postersessioner d&auml;r alla nya doktorander och postdoktorer presenterar sina projekt.</p> <p></p> Thu, 31 Aug 2023 12:13:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1066478&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2023-08-31T12:13:00Z Nya laboratoriet invigt https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1063836&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>Den 21 juni invigdes &Aring;ngstr&ouml;ms laboratorium f&ouml;r additiv tillverkning, AM@&Aring;. Vicerektor Johan Tysk klippte bandet i n&auml;rvaro av bland andra Erik Lewin, f&ouml;rest&aring;ndare f&ouml;r AM@&Aring;, Cecilia Persson, ledare f&ouml;r kompetenscentret f&ouml;r additiv tillverkning i livsvetenskaperna (AM4Life) tillika ordf&ouml;rande f&ouml;r styrgruppen f&ouml;r AM@&Aring;, och Anna Qvarnstr&ouml;m, prodekan f&ouml;r forskning.</p> Mon, 26 Jun 2023 09:22:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1063836&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2023-06-26T09:22:00Z Uppsala universitet koordinerar EU-projekt om tandemsolceller https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1013974&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>EU-projektet SITA som koordineras av Uppsala universitet har f&aring;tt 5 miljoner EURO f&ouml;r att forska om tandemsolceller. SITA har 14 akademiska och industriella partners fr&aring;n Sverige, Tyskland, Frankrike, Belgien, Schweiz, Polen och Portugal.&nbsp;</p> Tue, 17 May 2022 06:01:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1013974&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2022-05-17T06:01:00Z Forskningsprojekt inom materialvetenskap med på IVAs 100-lista https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1013960&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>Nu presenterar Kungl. Ingenj&ouml;rsvetenskapsakademien (IVA) &aring;rets 100-lista. De utvalda forskningsprojekten p&aring; temat teknik i m&auml;nsklighetens tj&auml;nst bed&ouml;ms vara redo att kunna nyttigg&ouml;ras inom en snar framtid.&nbsp;</p> Tue, 10 May 2022 14:53:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1013960&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2022-05-10T14:53:00Z Maria Tenje får ERC-anslag https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1005066&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p><img alt="" class="image-right" src="/digitalAssets/1005/c_1005066-l_3-k_v50_c_982998-l_3-k_tenjemaria_2020_275.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" />Maria Tenje, professor vid institutionen f&ouml;r materialvetenskap och avdelningsf&ouml;rest&aring;ndare vid avdelningen f&ouml;r medicinsk teknik f&aring;r finansiering f&ouml;r sitt projekt PHOENIX. Projektet fokuserar p&aring; att utveckla nya mikrofluidala verktyg f&ouml;r att generera organoider. Organoider&nbsp;kan anv&auml;ndas som alternativ till djurf&ouml;rs&ouml;k f&ouml;r l&auml;kemedelsutveckling och grundl&auml;ggande biomedicinsk forskning.</p> Fri, 18 Mar 2022 08:25:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1005066&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2022-03-18T08:25:00Z Maria Strømme: "Forskare behöver prata etik i det offentliga rummet" https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=998980&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p><img alt="" class="image-right" src="/digitalAssets/998/c_998980-l_3-k_maria.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /><strong>Kr&ouml;nika av Maria&nbsp;Str&oslash;mme, publicerad i UNT den&nbsp;14&nbsp;januari 2022.</strong>&nbsp;</p> <p>Har ni funderat &ouml;ver vad det inneb&auml;r att vara intellektuell? Det hade inte jag, innan jag i programmet Nordegren &amp; Epstein i radions P1 fick fr&aring;gor kring detta begrepp.</p> Fri, 18 Feb 2022 12:13:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=998980&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2022-02-18T12:13:00Z Uppsala universitet blir nod i solenergiforskning https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=996772&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p><img alt="Solcellspanel" src="/digitalAssets/996/c_996772-l_3-k_solceller.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p>Marika Edoff, professor och f&ouml;rest&aring;ndare f&ouml;r avdelningen f&ouml;r Solcellsteknik, blir koordinator f&ouml;r Uppsala universitets nya kompetenscentrum inom solenergi, Solelforskningscentrum Sverige (SOLVE). Visionen &auml;r ett brett genomslag f&ouml;r solel i Sverige. SOLVE startar upp sin verksamhet under januari 2022.</p> Fri, 11 Feb 2022 14:29:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=996772&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2022-02-11T14:29:00Z I naturen finns svaren på alla våra problem https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=987180&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>Kr&ouml;nika av Maria&nbsp;Str&oslash;mme, publicerad i UNT den&nbsp;11 december 2021.</p> Wed, 05 Jan 2022 15:23:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=987180&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2022-01-05T15:23:00Z Uppsala universitet får kompetenscentrum inom solenergi https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=987178&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p><strong>SOLVE</strong>&nbsp;(Solelforskningscentrum Sverige) skapas som ett strategiskt partnerskap mellan Sveriges excellenta forskningsbas inom solel och en bred grupp akt&ouml;rer inom offentlig och privat sektor. Centrumets gemensamma vision &auml;r ett brett genomslag f&ouml;r solel i Sverige genom smart och genomt&auml;nkt integration i st&auml;der, p&aring; mark och i energisystemet, f&ouml;r att bidra till h&aring;llbarhetsm&aring;len. Koordinator &auml;r Marika Edoff, professor vid institutionen f&ouml;r materialvetenskap, Uppsala universitet.</p> Wed, 05 Jan 2022 15:02:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=987178&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2022-01-05T15:02:00Z Maria Tenje får förlängningsanslag från KAW https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=982998&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>Maria Tenje f&aring;r f&ouml;rl&auml;ngningsanslag p&aring; fem &aring;r som Wallenberg Academy Fellow f&ouml;r att forts&auml;tta forskningen med sin forskargrupp EMBLA om organ p&aring; mikrochip (organs-on-chip) med m&aring;let att minska behovet av djurf&ouml;rs&ouml;k.</p> Fri, 10 Dec 2021 07:36:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=982998&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2021-12-10T07:36:00Z Pilotlina utvecklas för tillverkning av innovativa solceller i industriskala https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=981934&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>Ett projekt i Italien, Tango, ska utveckla en pilotlina f&ouml;r tillverkning av innovativa solceller i industriskala i Catania p&aring; Sicilien. Marika Edoff &auml;r en av solcellsforskarna som &auml;r med i projektet som f&aring;tt st&ouml;d av EU&acute;s innovationsfond.&nbsp;&nbsp;</p> Thu, 18 Nov 2021 17:11:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=981934&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2021-11-18T17:11:00Z SR: "Robottyg" kan komma att hjälpa spädbarn med andning https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=981930&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p><a href="https://sverigesradio.se/artikel/robottyg-skulle-kunna-hjalpa-for-tidigt-fodda-barn">Lyssna till inslag p&aring; SR P4 Uppland d&auml;r Klas Hjort ber&auml;ttar om hur robottyget de varit med att utveckla&nbsp;skulle kunna hj&auml;lpa f&ouml;r tidigt f&ouml;dda barn med andningen.</a></p> Tue, 16 Nov 2021 16:29:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=981930&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2021-11-16T16:29:00Z Internationell guldmedalj för doktorsavhandling https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=981928&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>Fredric Svenssons avhandling om nanomaterial baserade p&aring; titanoxid har utsetts till 2020 &aring;rs b&auml;sta doktorsavhandling av International Sol-Gel Society. Materialens t&auml;nkbara anv&auml;ndningsomr&aring;den finns fr&auml;mst inom medicin och milj&ouml;.&nbsp;</p> Thu, 25 Nov 2021 16:24:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=981928&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2021-11-25T16:24:00Z Nytt stort forskningsprogram för framtidens material https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=981822&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>Uppsala universitet &auml;r ett av de l&auml;ros&auml;ten som deltar i ett nytt stort forskningsprogram inom materialforskning som ska skapa b&auml;ttre f&ouml;ruts&auml;ttningar f&ouml;r ett h&aring;llbart samh&auml;lle. Programmet finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW).</p> Tue, 30 Nov 2021 13:07:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=981822&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2021-11-30T13:07:00Z Nya kroppsdelar ska printas med 3D-skrivare https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=979040&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p><a href="https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/har-pa-angstromlaboratoriet-i-uppsala-3d-printas-nya-kroppsdelar">Se inslag fr&aring;n SVT Nyheter Uppsala</a> d&auml;r Cecilia Persson ber&auml;ttar om p&aring;g&aring;ende forskning kring benimplantat gjorda av magnesium som kroppen sj&auml;lv ska kunna bryta&nbsp;ner &ouml;ver tid och ers&auml;tta med kroppsegen benv&auml;vnad.&nbsp;&nbsp;</p> Fri, 12 Nov 2021 15:31:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=979040&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2021-11-12T15:31:00Z Robottextilier för allt från andningsåterhämtning till känsel i rymden https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=977744&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p><strong>T&auml;nk dig en konstgjord fiber som kan programmeras till att dra ihop sig och str&auml;cka ut sig precis som m&auml;nskliga muskelfibrer. Och som &auml;r tunn och flexibel nog att kunna v&auml;vas till en b&auml;rbar textil robotmuskel. Det &auml;r OmniFiber, resultatet av ett samarbete mellan forskare p&aring; KTH, MIT Media Lab och Uppsala universitet. </strong></p> Wed, 03 Nov 2021 13:06:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=977744&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2021-11-03T13:06:00Z Solcellsföretag med koppling till institutionen listat som ett av Sveriges mest lovande startup-företag https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=977346&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>Solcellsf&ouml;retaget Evolar AB, ett f&ouml;retag med stark koppling till avdelningen f&ouml;r Solcellsteknik p&aring; institutionen f&ouml;r materialvetenskap, har placerat sig p&aring; Ny Tekniks lista f&ouml;r framg&aring;ngsrika nya teknikf&ouml;retag, den s&aring; kallade 33-listan.</p> Mon, 01 Nov 2021 15:23:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=977346&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2021-11-01T15:23:00Z Maria Strømme: De nya studenternas känsla för virus https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=975128&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p><img alt="" class="image-right" src="/digitalAssets/975/c_975128-l_3-k_maria2.png" style="border-style:solid; border-width:0px" />De har tittat mer p&aring; datask&auml;rmar &auml;n p&aring; varandra, och tvingats l&auml;ra sig mer om virus &auml;n n&aring;gon annan generation.&nbsp;Ett stort antal elever har f&aring;tt sin gymnasietid f&ouml;rm&ouml;rkad, men&nbsp;Maria Str&oslash;mme gl&auml;ds &aring;t dessa nya studenter som kan bli v&aring;r r&auml;ddning.</p> <p>Kr&ouml;nika av Maria&nbsp;Str&oslash;mme, &auml;ven publicerad i UNT den 9 oktober 2021.</p> Tue, 12 Oct 2021 12:43:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=975128&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2021-10-12T12:43:00Z Här utformas morgondagens mänskliga reservdelar https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=975114&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>&Aring;lder, skada eller sjukdom &ndash; oavsett orsak &ouml;kar behovet av behandlingar som kan ers&auml;tta ben och andra delar av kroppen. Vid Uppsala universitet anv&auml;nder forskare 3D-skrivare f&ouml;r att utveckla framtidens biomaterial.</p> Tue, 12 Oct 2021 11:43:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=975114&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2021-10-12T11:43:00Z Ny avdelning i medicinsk teknik på plats https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=968906&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>Den 1 juli startade en ny avdelning i medicinsk teknik vid institutionen f&ouml;r materialvetenskap p&aring; &Aring;ngstr&ouml;mlaboratoriet. Avdelningsf&ouml;rest&aring;ndare &auml;r Maria Tenje, professor i mikrosystemteknik och ledare f&ouml;r forskargruppen EMBLA, Enabling Microtechnologies for Biomedical and Life science Applications.</p> Fri, 10 Sep 2021 13:17:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=968906&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2021-09-10T13:17:00Z Maria Strömme en av årets Rudbeckmedaljörer https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=965942&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>Uppsala universitets Rudbeckmedalj utdelades f&ouml;r f&ouml;rsta g&aring;ngen 2003. Medaljen instiftades &aring;ret innan med anledning av 300-&aring;rsminnet av Olof Rudbeck d &auml;:s d&ouml;d. Den utdelas &rdquo;f&ouml;r utomordentligt framst&aring;ende insatser inom vetenskapen och f&ouml;rl&auml;nas i f&ouml;rsta hand f&ouml;r s&aring;dana f&ouml;rtj&auml;nster eller resultat vunna vid Uppsala universitet&rdquo;.</p> Fri, 13 Aug 2021 09:24:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=965942&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2021-08-13T09:24:00Z Vattenrening, vätgasproduktion och lagring https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=958138&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p><img alt="" src="/digitalAssets/958/c_958138-l_3-k_tomasedvinsson-150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p><strong>Som barn fascinerades Tomas Edvinsson av vad som h&auml;nder n&auml;r ljus tr&auml;ffar materia. Idag forskar han p&aring; energiinteraktioner mellan ljus och material f&ouml;r anv&auml;ndning i nya generationers solceller, solbr&auml;nsle och vattenrening.</strong></p> Mon, 04 Mar 2019 14:42:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=958138&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2019-03-04T14:42:00Z Materialet med många egenskaper https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=958134&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/958/c_958134-l_3-k_upsalite2-150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Det nya materialet har m&aring;nga goda egenskaper och &auml;r till exempel bakterietillv&auml;xth&auml;mmande och extremt bra p&aring; att absorbera fukt. Foto: Mikael Wallerstedt.</figcaption> </figure> <p><strong>Materialet Upsalite uppt&auml;cktes av Maria Str&oslash;mmes forskargrupp och har egenskaper som f&aring;tt stor internationell uppm&auml;rksamhet. Det &auml;r till exempel bakterietillv&auml;xth&auml;mmande och extremt bra p&aring; att absorbera fukt. Ett f&ouml;retag har startats d&auml;r entrepren&ouml;rer och forskare arbetar sida vid sida med olika till&auml;mpningar av materialet.</strong></p> Tue, 09 May 2017 13:33:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=958134&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2017-05-09T13:33:00Z Fönsterglas med nanomaterial kan bota sjuka hus https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=958124&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p><img alt="" src="/digitalAssets/958/c_958124-l_3-k_smarta-fonster-150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p><strong>Skadliga organiska molekyler i inomhusluft kan orsaka oh&auml;lsa - &quot;sjuka hus-syndromet&quot;. Dagens luftreningsmetoder kr&auml;ver b&aring;de energi och underh&aring;ll, men en lovande ny l&ouml;sning utvecklas vid Uppsala universitet - f&ouml;nsterglas med en nanostrukturerad bel&auml;ggning baserad p&aring; titandioxid. Materialen anv&auml;nder solljuset f&ouml;r att bryta ned organiska f&ouml;roreningar till enbart vatten och koldioxid.</strong></p> Mon, 11 May 2020 13:20:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=958124&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2020-05-11T13:20:00Z Datorverktyg ska rädda skeppet Vasa https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=958098&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/958/c_958098-l_3-k_skeppet_vasa_150.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>N&auml;r skeppet Vasa b&auml;rgades och togs upp p&aring; land &aring;r 1961 hade det tillbringat 333 &aring;r under vatten.</figcaption> </figure> <p><strong>Skeppet Vasa &auml;r en av Sveriges st&ouml;rsta sev&auml;rdheter. Men 1600-talsskeppet &auml;r byggt i tr&auml; som &aring;ldras. F&ouml;r att det inte ska sjunka ihop och tappa formen kr&auml;vs en bra st&ouml;dstruktur. Vasamuseet har tagit hj&auml;lp av bland annat v&aring;ra forskare i till&auml;mpad mekanik. Ett arbete som p&aring;b&ouml;rjades 2015 och som fortfarande p&aring;g&aring;r.</strong></p> Sat, 11 Jan 2020 13:53:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=958098&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2020-01-11T13:53:00Z Stipendium till examensarbete om att klimatdeklarera byggnader https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=957702&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>Agnes &Ouml;stberg och Josefin Torgerssons examensarbete om att klimatdeklarera byggnader har tilldelats Uppsala kommuns uppsatsstipendium f&ouml;r &aring;r 2019/2020. Stipendiet &auml;r p&aring; 10&nbsp;000 kr och delas varje &aring;r till sju uppsatser.&nbsp;</p> Wed, 09 Jun 2021 12:57:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=957702&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2021-06-09T12:57:00Z Totalförsvaret möjlig vinnare på 3D-printning https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=956358&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>3d-printade hus och individanpassade l&auml;kemedel som printas p&aring; varje sjukhus. Och stor satsning p&aring; 4D-printning. Forskare beskriver nu utvecklingshastigheten inom omr&aring;det som &rdquo;rasande&rdquo;.&nbsp;Fr&aring;gan &auml;r vad som kommer att sl&aring; milit&auml;rt?</p> Fri, 04 Jun 2021 09:17:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=956358&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2021-06-04T09:17:00Z Gemma Mestres får Göran Gustafssonpriset https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=942222&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>Gemma Mestres har blivit tilldelad G&ouml;ran Gustafssons stora pris. Priset best&aring;r av ett forskningsbidrag om 2,75&nbsp;miljoner kronor att disponera fritt f&ouml;r forskning. Det &auml;r G&ouml;ran Gustafssons stiftelser som &aring;rligen delar&nbsp;ut Gustafssonpriset till unga forskare vid Uppsala universitet och KTH.&nbsp;</p> Wed, 21 Apr 2021 21:03:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=942222&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2021-04-21T21:03:00Z Marika Edoff intervjuas om solcellsforskning i forskarpodden https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=939578&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>Marika Edoff&nbsp;tillh&ouml;r v&auml;rldseliten i solcellsforskning,&nbsp;h&ouml;r henne ber&auml;tta om vad som h&auml;nder inom omr&aring;det just nu och vad man forskar om i hennes forskargrupp. Bland annat finns det hopp om&nbsp;ett kommande teknikspr&aring;ng med s&aring; kallade tandemsolceller. Genom att kombinera celler av olika material som absorberar ljus i olika delar av solspektrumet, skulle man kunna &ouml;ka&nbsp;verkningsgraden j&auml;mf&ouml;rt med dagens solceller med mer &auml;n en tredjedel.</p> Wed, 31 Mar 2021 08:04:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=939578&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2021-03-31T08:04:00Z Uppsalaforskare vill öka solcellseffekten med hjälp av perovskit https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=939204&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>Solenergi &auml;r ett viktigt vapen mot klimatf&ouml;r&auml;ndringarna. De solcellspaneler som finns idag f&aring;ngar in drygt en femtedel av solens str&aring;lning. Forskare vid institutionen f&ouml;r materialvetenskap hoppas kunna &ouml;ka effektiviteten rej&auml;lt med hj&auml;lp av mineralet&nbsp;perovskit.&nbsp;</p> Mon, 29 Mar 2021 09:10:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=939204&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2021-03-29T09:10:00Z Nu kommer de europeiska solcellsfabrikerna https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=939182&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>Solceller har blivit billiga och ofta kommer de fr&aring;n Kina. Men varningar h&ouml;js f&ouml;r hur produktionen d&auml;r g&aring;r till. Samtidigt finns planer p&aring; att f&aring; ig&aring;ng solcellstillverkning p&aring; flera h&aring;ll i Europa.&nbsp;</p> Mon, 29 Mar 2021 08:32:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=939182&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2021-03-29T08:32:00Z Rymdtekniken som gör underverk i vården https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=933488&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p><strong>En gassensor som var t&auml;nkt att uppt&auml;cka sp&aring;r av liv p&aring; Mars visade sig ha r&auml;tt egenskaper f&ouml;r att m&auml;ta blodgaser p&aring; f&ouml;r tidigt f&ouml;dda barn. Genom Region Uppsala Innovations projekt med innovationsnoder har forskare och f&ouml;retagare kunnat f&aring; full insyn i v&aring;rdens behov och anpassat sina innovationer till en anv&auml;ndbar l&ouml;sning.&nbsp; </strong></p> Sun, 14 Mar 2021 18:57:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=933488&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2021-03-14T18:57:00Z AM – nästa steg mot framtidens vård https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=933374&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p class="ingress">3D-printing &auml;r s&aring; mycket mer &auml;n att skriva ut materiella ting f&ouml;r n&ouml;jes skull. I Uppsala bedrivs idag forskning och samverkan mellan Uppsala universitet och industrin som kan komma att spela en avg&ouml;rande roll inom framtidens v&aring;rd och &ouml;ka m&ouml;jligheterna att r&auml;dda liv.</p> Fri, 12 Mar 2021 12:38:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=933374&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2021-03-12T12:38:00Z Spinntronikforskning visar att terahertz-emission från Heusler-legering med idealiskt ordnad kristallstruktur är möjlig https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=932896&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p style="margin-left:0cm">Forskare har &auml;ntligen lyckats utveckla en Heusler-legering baserad enhet som framg&aring;ngsrikt avger terahertz-frekvenser och &ouml;ppnar d&ouml;rren f&ouml;r nya forsknings- och applikationsm&ouml;jligheter med terahertz-v&aring;gor.</p> Thu, 11 Mar 2021 13:34:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=932896&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2021-03-11T13:34:00Z 12 miljoner till forskning om solceller https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=929704&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p><strong>Tv&aring; forskningsprojekt om solceller har beviljats&nbsp;anslag p&aring; 6 miljoner vardera fr&aring;n Vetenskapsr&aring;det och Energimyndighetens utlysning f&ouml;r h&aring;llbara energisystem. Det ena projektet handlar om&nbsp;metoder f&ouml;r &aring;terbruk av fotoner i solceller av tunnfilmstyp och i det andra projektet ska en relativ ny och lovande typ av solcellsmaterial, metalhalid-perovskiter, unders&ouml;kas n&auml;rmare.</strong></p> Fri, 19 Feb 2021 07:53:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=929704&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2021-02-19T07:53:00Z Ny metod för att söka efter jordlika planeter https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=929698&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>Med hj&auml;lp av ny teknik f&ouml;r att reducera st&ouml;rande ljus vid teleskopobservationer kan jordlika planeter i andra solsystem i v&aring;r n&auml;rhet avbildas. Ett internationellt team av astronomer och fysiker, d&auml;ribland forskare fr&aring;n Uppsala universitet, har med hj&auml;lp av en s&aring; kallad diamantkoronagraf s&ouml;kt efter planeter i solsystemet Alfa Centauri, endast 4,4 ljus&aring;r bort. Metoden har visat lovande resultat.</p> Fri, 19 Feb 2021 07:40:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=929698&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2021-02-19T07:40:00Z Uppsalaforskare utvecklar plattmaskrobotar i EU-projekt https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=927430&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p><strong>Vid &aring;rsskiftet startade EU-projektet SOMIRO med m&aring;let att ta fram teknologi som ska bidra till en minskning av jordbrukets milj&ouml;p&aring;verkan. Projektet koordineras av avdelningen f&ouml;r mikrosystemteknik d&auml;r forskare just nu utvecklar simmande plattmaskliknande mikrorobotar.</strong></p> Mon, 08 Feb 2021 10:42:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=927430&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2021-02-08T10:42:00Z Skyddande lager ska göra smarta fönster ännu smartare https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=925606&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>Projektet &rdquo;Skyddande lager ska g&ouml;ra smarta f&ouml;nster &auml;nnu smartare&rdquo; har f&aring;tt finansiering inom ramen f&ouml;r Uppsala universitets program Verifiering f&ouml;r samverkan, VFS, d&auml;r forskare och organisationer ges m&ouml;jlighet att tillsammans utveckla och testa nya l&ouml;sningar p&aring; behovsdrivna och konkreta utmaningar.</p> Mon, 01 Feb 2021 09:05:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=925606&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2021-02-01T09:05:00Z Sintec-Projekt utsedd till "Best .eu Web Site 2020" https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=913430&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>SINTEC-projektet samordnat av v&aring;r avdelning f&ouml;r Mikrosystemteknik vann det prestigefyllda Laurel-priset i .eu Web Awards f&ouml;r b&auml;sta webbsida f&ouml;r projekt inom .eu-, .ею- eller .&epsilon;&upsilon;-till&auml;ggen. I kategorin nominerades 65 webbsidor. F&ouml;rutom trof&eacute;n tilldelades projektet en 3-m&aring;naders skylt p&aring; Bryssels flygplats 2021.&nbsp;</p> Thu, 17 Dec 2020 08:06:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=913430&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2020-12-17T08:06:00Z ”Andning” förklarar ljusinducerad mörkning https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=901016&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p><strong>Nya experiment identifierar r&ouml;relsen av syreatomer som ursprunget till ljusinducerade f&auml;rgf&ouml;r&auml;ndringar i materialet yttriumoxidhydrid.</strong></p> Fri, 14 Feb 2020 14:04:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=901016&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2020-02-14T14:04:00Z Biokeramiskt implantat får igång återväxt av skallben https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=899362&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p><strong>Ett biokeramiskt implantat har visat sig stimulera &aring;terv&auml;xt av naturligt skallben, s&aring; att &auml;ven stora skalldefekter kan &aring;terst&auml;llas p&aring; ett s&auml;tt som tidigare inte varit m&ouml;jligt. Bakom forskningen st&aring;r bland annat forskare vid Uppsala universitet och resultaten presenteras i den vetenskapliga tidskriften PNAS.</strong></p> Tue, 27 Oct 2020 08:46:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=899362&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2020-10-27T08:46:00Z Bidrag till Uppsalaforskning inom informations- och kommunikationsteknologi https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=899360&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p><strong>Stiftelsen f&ouml;r strategisk forskning delar ut n&auml;ra 200 miljoner kronor i bidrag till sex forskningsprojekt som &auml;r riktade mot utvecklingen av h&aring;rdvara f&ouml;r snabbare, effektivare och energisn&aring;lare informations- och kommunikationsteknologi (ICT). Tv&aring; av de sex bidragen g&aring;r till projekt vid Uppsala universitet.</strong></p> Tue, 27 Oct 2020 08:44:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=899360&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2020-10-27T08:44:00Z Oscarspriset till Ocean Cheung https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=898222&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p><strong>&Aring;rets Oscarpris tilldelas bland annat&nbsp;Ocean Cheung vid institutionen f&ouml;r materialvetenskap</strong></p> Thu, 15 Oct 2020 15:51:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=898222&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2020-10-15T15:51:00Z SensUs - Tekniktävling för studenter https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=891172&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p><img alt="" src="/digitalAssets/891/c_891172-l_3-k_sensus3.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> Tue, 01 Sep 2020 06:04:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=891172&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2020-09-01T06:04:00Z Materialforskning vid ESS och MAX IV https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=878990&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>The Swedish Research Council and the has awarded&nbsp;Assoc. Professor Germ&aacute;n Salazar-Alvarez, a grant for the project&nbsp;&ldquo;nPDFSAS: Simultaneous polarized SANS and NPDF methods to study novel electrode nanomaterials&rdquo;</p> Thu, 14 May 2020 21:50:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=878990&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2020-05-14T21:50:00Z Innovation ska förbättra vården vid kronisk smärta https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=866798&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p><img alt="" src="/digitalAssets/866/c_866798-l_3-k_ken-welsh-600x400.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p>Ken Welch vid institutionen f&ouml;r materialvetenskap har f&aring;tt finansiering fr&aring;n innovationsprogrammen Swelifes och Medtech4Healths gemensamma utlysning &rdquo;Samverkansprojekt f&ouml;r b&auml;ttre h&auml;lsa&rdquo; f&ouml;r ett forskningsprojekt om kronisk sm&auml;rta.</p> Wed, 22 Apr 2020 11:27:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=866798&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2020-04-22T11:27:00Z Covid-19: Information till våra studenter https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=864086&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>All v&aring;r undervisning och eximination sker p&aring; distans fram till och med den 15 maj 2020, i enligt med rektors beslut med anledning av covid-19.<br /> &nbsp;</p> Tue, 07 Apr 2020 09:41:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=864086&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2020-04-07T09:41:00Z Välkomna till institutionen för materialvetenskap https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=862186&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>Den f&ouml;rsta januari i &aring;r startade institutionen f&ouml;r materialvetenskap. Vi &auml;r en av tre institutioner som tillh&ouml;r den tekniska sektionen p&aring; &Aring;ngstr&ouml;m laboratoriet vid Uppsala universitet.&nbsp;Tidigare&nbsp;var vi en del av&nbsp;institutionen f&ouml;r teknikvetenskaper.&nbsp;</p> Fri, 27 Mar 2020 09:26:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=862186&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2020-03-27T09:26:00Z Urbefolkningar ofta stolta över sin resiliens https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846456&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 Fri, 24 Mar 2017 11:57:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846456&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2017-03-24T11:57:00Z Chromogenics på Nasdaq https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846454&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p><img alt="" src="/digitalAssets/846/c_846454-l_3-k_claes-goran2.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p>Nu har ett av institutionens avknoppade f&ouml;retag noterats p&aring; Nasdaq-b&ouml;rsen.&nbsp;ChromoGenics grundades 2003 som en naturlig f&ouml;ljd efter 20 &aring;rs forskning p&aring; elektrokroma material av professor Claes-G&ouml;ran Granqvist och hans team vid &Aring;ngstr&ouml;mlaboratoriet vid Uppsala universitet i Sverige.&nbsp;ChromoGenics &auml;r baserat i Uppsala och f&ouml;retaget har cirka 20 anst&auml;llda.&nbsp;</p> <p><a href="http://www.chromogenics.com/sv/pressmeddelanden/?news_id=5269&amp;news_page=1">Pressmeddelande</a></p> Tue, 28 Mar 2017 07:02:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846454&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2017-03-28T07:02:00Z Ny metod som stabiliserar elnät https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846450&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p><strong>ÖVERGÅNGEN TILL EN helt och hållet förnybar elproduktion för med sig vissa utmaningar för kraftsystemet. En utmaning med förnybar elproduktion är att hålla elnätet stabilt. Vattenkraften har en viktig roll i balanseringen och i en ny avhandling från Uppsala universitet har Linn Saarinen tagit fram metoder som kan förbättra vattenkraftens reglerförmåga. </strong></p> Mon, 20 Feb 2017 22:21:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846450&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2017-02-20T22:21:00Z Oscarspriset till Jonathan Scragg https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846444&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p style="margin-left:0px"><img alt="" class="image-left" src="/digitalAssets/623/c_623574-l_3-k_scragg.png" style="border-style:solid; border-width:0px" />Jonathan Scragg, vid avdelningen för fasta tillståndets elektronik, har tilldelats Oscarspriset. Priset utdelades vid årets vinterpromotion.</p> <p style="margin-left:0px"><a href="http://www.uu.se/om-uu/akademiska-traditioner/priser-utmarkelser/oscarspriset"><strong>Oscarspriset</strong>&nbsp;</a>tilldelas varje år yngre forskare vid Uppsala universitet, som ”genom vetenskaplig skrift gjort sig mest välförtjänt och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet”. Priset utgörs av avkastningen av Oscar II:s jubelfestdonation och kan delas mellan två lika förtjänta. I år tillfaller priset F.D. Terje Falck-Ytter, institutionen för psykologi och F.D. Jonathan Scragg, institutionen för teknikvetenskaper.</p> Fri, 10 Feb 2017 11:07:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846444&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2017-02-10T11:07:00Z Ny metod för att stabilisera elnät som innehåller stor del förnybar el https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846442&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p><strong>En utmaning med förnybar elproduktion är att hålla elnätet stabilt. I en ny avhandling av Linn Saarinen presenteras metoder som kan förbättra vattenkraftens reglerförmåga.</strong></p> Mon, 06 Feb 2017 18:19:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846442&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2017-02-06T18:19:00Z Norden kan klara sig på enbart förnyelsebar energi https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846438&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p><strong>Med rätt blandning av energikällor, anpassad lagring och distribution skulle Norden kunna klara sig på enbart förnyelsebar energi, enligt en studie vid Uppsala universitet.</strong></p> Fri, 20 Jan 2017 13:59:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846438&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2017-01-20T13:59:00Z Antropolog tar Sibirien till Ångström https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846436&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>Utan järnvägar eller telefon och med krav på att försörja alkoholiserade familjemedlemmar. Det är verkligheten för många i sibiriska Altai, där Ulrika Persson-Fischier levde i ett års tid. Erfarenheterna kommer till användning i hennes jobb på Ångströmlaboratoriet.</p> Tue, 31 Jan 2017 17:52:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846436&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2017-01-31T17:52:00Z Pedagogiskt pris till Steffi Knorn https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846434&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p><img alt="" class="image-left" src="/digitalAssets/846/c_846434-l_3-k_steffi_1104.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" />Steffi Knorn, biträdande universitetslektor vid avdelningen för signaler och system, har tilldelats Uppsala teknolog- och naturvetarkårs, UTN, pedagogiska pris 2015. Priset delades ut vid Naturvetarbalen på Uppsala slott den 4 februari 2017.</p> Tue, 07 Feb 2017 19:48:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846434&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2017-02-07T19:48:00Z Pressmeddelande: Förnybar el räcker till Norden https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846432&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p><strong>De nordiska länderna skulle kunna klara energiförsörjningen på utbyggnad av enbart förnybar energi, enligt en ny studie från Uppsala universitet.</strong></p> Mon, 09 Jan 2017 20:12:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846432&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2017-01-09T20:12:00Z Framtidens forskningledare: Zhen Zhang https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846430&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p><img alt="" class="image-left" src="/digitalAssets/846/c_846430-l_3-k_zhangzhen2015_fotomarkusmarcetic_510.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" width="200" />Idag utsågs Zhen Zhang av SSF till Framtidens Forskningsledare. Docent Zhang är en av tjugo unga forskare som vardera får 12 Milj kr i projektbidrag. Projektet handlar om "Halvledarnanosensorteknik för ett smart samhälle".</p> <p>SSF har utsett sjätte generationens Framtidens Forskningsledare (FFL).&nbsp; Programmet är riktat till svenska eller utländska unga forskare, som bedriver forskning på högsta internationella nivå. Tjugo bidragsmottagare får 12 miljoner var för självständig forskning och de förväntas kunna leda ännu större konstellationer framöver. Därför ingår ett omfattade ledarskapsprogram.</p> <p><a href="http://stratresearch.se/pressmeddelande/240-miljoner-till-framtidens-forskningsledare/"><strong>Läs mer på SSFs hemsida.</strong></a></p> Thu, 15 Dec 2016 19:36:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846430&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2016-12-15T19:36:00Z Pressmeddelande: Kollektiv dynamik av magnetiska nanostrukturer https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846428&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>Forskare vid avdelningen för fasta tillståndets fysik och avdelningen för materialfysik vid Uppsala universitet har visat hur den kollektiva dynamiken i en struktur bestående av växelverkande magnetiska nanoöar kan manipuleras. Deras fynd presenteras i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports.</p> Tue, 29 Nov 2016 14:22:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846428&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2016-11-29T14:22:00Z Vernon Cooray IEEE Fellow https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846426&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p><img alt="" class="image-left" height="99" src="/digitalAssets/846/c_846426-l_3-k_ieee-logo.png" style="border-style:solid; border-width:0px" width="250" /><strong>Professor Vernon Cooray</strong> har blivit utsedd till IEEE Fellow med motiveringen "For contributions to understanding of the physics of lightning and lightning protection".</p> <p>"The IEEE Grade of Fellow is conferred by the IEEE Board of Directors upon a person with an outstanding record of accomplishments in any of the IEEE fields of interest".</p> Fri, 25 Nov 2016 12:51:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846426&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2016-11-25T12:51:00Z Inte lönsamt utveckla nya antibiotika https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846422&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>Antibiotikaresistens är ett allvarligt hot mot den globala folkhälsan och de senaste 30 åren har inga nya klasser av antibiotika upptäckts. Ett av problemen är att det inte är lönsamt för läkemedelsföretagen att satsa inom detta område. Därför behövs nya ekonomiska modeller som motiverar företagen.</p> Thu, 17 Nov 2016 11:07:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846422&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2016-11-17T11:07:00Z Upsalite hämmar bakterier https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846420&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p><strong>I EN NY</strong> studie visar Maria Strømmes forskargrupp vid Uppsala universitet, som ligger bakom upptäckten av Upsalite, att materialet även kan hämma tillväxten av <em>Staphylococcus epidermidis</em>. Det är en bakterie som bland annat förekommer på huden och som kan orsaka vårdrelaterade infektioner, exempelvis i samband med intervaskulära implantat och proteser. Bakterien har även kopplats ihop med akne.</p> Wed, 16 Nov 2016 13:06:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846420&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2016-11-16T13:06:00Z Uppsalateknik lyfter vattenkraft i Porjus https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846418&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>Ett magnetiskt bärlager utvecklat vid Ångströmlaboratoriet kan få stor betydelse för vattenkraften. Nu installeras en prototyp vid kraftstationen i Porjus.</p> Thu, 10 Nov 2016 19:30:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846418&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2016-11-10T19:30:00Z Maria Strømme deltog vid IVAs framtidsseminarium https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846416&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>Torsdagen den 20 oktober deltog Kungen i Kungl.Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVAs) seminarium <em>Royal Technology Forum – Technology Foresight</em>. I fokus för framtidsspaningarna stod tre teknikområden – nanoteknik, medicinsk diagnostik och robotik.</p> Fri, 21 Oct 2016 17:38:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846416&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2016-10-21T17:38:00Z Nanoteknik – framtidens nyckel till längre ungdom? https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846414&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>I en intervju med Eva Krutmeijer berättar Maria Strømme hur nanoteknik i framtiden kommer att leda till nya möjligheter inom alltifrån energiförvaring och rent vatten till hur vi håller kroppen ung längre.&nbsp;Intervjun med Maria Strømme spelades in i samband med Royal Technology Forum, IVAs 70-års present till H.M. Konungen.</p> Wed, 26 Oct 2016 17:34:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846414&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2016-10-26T17:34:00Z Vattenkraften ska effektiviseras med magnetkraft https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846412&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>För första gången har ett magnetiskt bärlager installerats i ett svenskt vattenkraftverk. Lagret har utvecklats av Uppsalaforskare och ska testas vid Porjus kraftstation. Målet är att slå världsrekord i verkningsgrad.</p> Tue, 25 Oct 2016 17:31:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846412&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2016-10-25T17:31:00Z Hur gör man för att skapa en så hållbar maritim besöksnäring som möjligt? https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846410&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 Sun, 16 Oct 2016 17:03:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846410&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2016-10-16T17:03:00Z Maria Strømme besöker Science and Innovation Day https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846408&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>På konferensen Science and Innovation Day möts forskning och näringsliv för att ta del av aktuella forskningsresultat inom blandannat biobaserade material, inbyggda sensorsystem och mätteknik. Målet är att skapa en mötesplats med innovation och tillväxt i centrum.</p> Mon, 17 Oct 2016 16:54:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846408&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2016-10-17T16:54:00Z Maskiningenjören Danny Nygård tilldelad Wimanska priset https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846406&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>Maskiningenjören Danny Nygård får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningarna.</p> Tue, 20 Sep 2016 17:23:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846406&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2016-09-20T17:23:00Z Kungl. Vetenskaps-Societetens Thuréus-pris till Charlotte Platzer Björkman https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846402&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>Kungl. Vetenskaps-Societeten delar idag (30/8) vid en ceremoni i Museum<br /> Gustavianum i Uppsala ut Thuréus-priset med en prissumma på<br /> 100.000 kr till professor Charlotte Platzer Björkman vid institutionen<br /> för teknikvetenskaper, Uppsala universitet.</p> <p>Charlotte Platzer Björkman får priset med motiveringen för hennes<br /> framstående studier av skapandet av nya material med olika<br /> tunnfilmsmetoder som kan ersätta bl a kadmium i tunnfilmssolceller</p> Tue, 30 Aug 2016 06:51:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846402&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2016-08-30T06:51:00Z Maria Strømme 2016 års hedersupplänning https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846400&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>Länsstyrelsen i Uppsala län har utsett Maria Strømme till Årets Hedersupplänning 2016.</p> <p>Läs <a href="http://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/maria-str-mme-2016-ars-hedersupplanning" title="Länsstyrelsens motivering">Länsstyrelsens motivering via SVT Uppsala</a> samt mer information via <a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2071&amp;artikel=6500899">Sveriges Radio Uppland</a>.</p> Mon, 22 Aug 2016 10:42:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846400&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2016-08-22T10:42:00Z Nanorobotar https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846396&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>Hur små robotar kan man egentligen tillverka?</p> Wed, 01 Jun 2016 15:49:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846396&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2016-06-01T15:49:00Z Tusenbladsfilter kan rena vatten från virus https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846394&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p><strong>Ett nytt pappersfilter kan rena vatten från virus, även de svåraste och mest smittsamma. Därmed blir det lättare att minska smittspridningen och få tillgång till rent dricksvatten över hela världen. Det så kallade tusenbladsfiltret är framställt av forskare inom nanoteknologi vid Uppsala universitet. Det består av cellulosa-nanofibrer och har en unik skiktad inre struktur som liknar det franska smördegsbakelsen mille-feuille (sv. tusen blad). </strong></p> Wed, 18 May 2016 11:53:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846394&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2016-05-18T11:53:00Z Stor satsning på tunnfilmssolceller https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846392&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>Charlotte Platzer-Björkman på Ångströmslaboratoriet i Uppsala, jobbar med att ta fram nya, billigare, mer miljövänliga och effektiva material för solceller.</p> Tue, 17 May 2016 11:47:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846392&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2016-05-17T11:47:00Z SSF miljoner till toppforskning https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846390&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p><strong>Igår meddelades att Charlotte-Plazer Björkman och Håkan Engqvist fick beviljat varsitt&nbsp;stort forskningsanslag från SSF.</strong></p> <div> <figure class="image-captioned image-left"><img alt="" src="/digitalAssets/846/c_846390-l_3-k_platzerbjorkman2014_fotomagnusbergstrom_portratt_510.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" width="200" /> <figcaption>Charlotte Platzer-Björkman</figcaption> </figure> </div> <div> <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/846/c_846390-l_3-k_1306414_h__kan_e-kap.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" width="200" /> <figcaption>Håkan Engqvist</figcaption> </figure> </div> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>Charlotte får 30.7 Mkr för forskning om "Gradient Control in Thin Film Solar Cells", och Håkan får 28.7 Mkr för "Synthesis and processing of active calcium phosphate cements".</p> <p>Anslagen är på fem år och ingår i SSF:s satsning på rambidrag inom materialvetenskap. Totalt utdelas 300 miljoner kronor till materialforskare i Sverige.</p> <p><a href="http://stratresearch.se/600-miljoner-kronor-till-svensk-toppforskning/">Läs mer.</a></p> Wed, 13 Apr 2016 13:03:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846390&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2016-04-13T13:03:00Z Maria Strømme har blivit utvald till årets svenska kvinna 2016 https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846388&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>Maria Strømme, professor i nanoteknologi vid Uppsala Universitet och vice preses i Svenska Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, har blivit utsedd till Årets Svenska Kvinna 2016 av SWEA International, Inc.</p> Tue, 12 Apr 2016 10:58:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846388&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2016-04-12T10:58:00Z Tekniska lösningar för ökad solelproduktion https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846384&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>Forskningsprojektet ”Utvärdering av tekniska lösningar för att hantera omfattande anslutning av solcellssystem i eldistributionsnät”, bedrivs vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Projektet ingår i forskningsprogrammet ”El och bränsle från solen” och syftar till att utvärdera tekniska lösningar för hantering av stor andel solel i eldistributionsnät. Resultaten ska kunna användas av elleverantörer i såväl storstäder som på landsbygden.</p> Wed, 16 Mar 2016 21:58:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846384&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2016-03-16T21:58:00Z Maria Strømme dagens gäst i P4 Extra i Sveriges Radio https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846382&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>"Vi kommer att se tillbaka och säga att det är nu det började hända!" sade Maria Strømme när hon var dagens gäst i Sveriges Radio P4's P4 extra den 1 mars.</p> Tue, 01 Mar 2016 22:42:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846382&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2016-03-01T22:42:00Z Enorm affärsmöjlighet i pytteliten partikel https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846380&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>Tänk dig något så litet som en stenkula i förhållande till jordklotet. Så stor är skillnaden mellan en nanometer och en millimeter. Ändå tror forskare och investerare att tekniken, som bygger på ofattbart små beståndsdelar, ska revolutionera våra liv och öppna nya möjligheter för entreprenörer.<br /> "Långsiktig och hållbar energiförsörjning är det första som ska ordnas med nanoteknik," säger Maria Strömme i intervjun med entreprenor.se</p> Wed, 09 Mar 2016 22:04:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846380&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2016-03-09T22:04:00Z Uppsalaentreprenör ny hedersdoktor https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846378&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p><strong>Uppsalaentreprenören Kjell Brunberg är ny hedersdoktor vid Institutionen för teknikvetenskeper.</strong></p> Fri, 26 Feb 2016 12:37:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846378&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2016-02-26T12:37:00Z Zhen Zhang utsedd till Wallenberg Academy Fellow https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846370&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p><img alt="" src="" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p><strong>Zhen Zhang utsedd till Wallenberg Academy Fellow</strong></p> Thu, 03 Dec 2015 10:43:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846370&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2015-12-03T10:43:00Z Guldmedalj till uppsalafysiker https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846364&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p><strong>Claes-Göran Granqvist, seniorprofessor i fasta tillståndets fysik vid institutionen för teknikvetenskaper, har tilldelats 2015 års Jan Czochralski Award för sin livsgärning inom materialforskning.</strong></p> Thu, 24 Sep 2015 13:27:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846364&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2015-09-24T13:27:00Z Maria Strømme brinner för nanoteknikens möjligheter https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846358&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>Läs intervju med Maria Strømme på <a href="http://www.ingenjorskarriar.se/din_utveckling/article3921684.ece">ingenjörskarriär.se</a></p> Mon, 24 Aug 2015 08:08:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846358&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2015-08-24T08:08:00Z Maria Strømme, professor i nanoteknologi, sommarpratar i P1 11 augusti https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846348&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p><a href="http://www.uu.se/press/nyheter/artikel/?id=4816&amp;area=2,5,7,12,16,17&amp;typ=artikel&amp;lang=sv">Maria Strømme, professor i nanoteknologi, sommarpratar i P1 11 augusti</a></p> Thu, 04 Jun 2015 06:52:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846348&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2015-06-04T06:52:00Z Energi för framtiden - ministrar besöker Ångström https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846342&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>Energi för framtiden - Helene Hellmark Knutsson, Minister för högre utbildning och forskning<br /> Ibrahim Baylan, Energiminister, besöker Ångström. <a href="http://www.regeringen.se/sb/d/3213/a/257161">Läs debattartikel på Regeringskansliets webb.</a></p> Fri, 10 Apr 2015 08:54:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846342&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2015-04-10T08:54:00Z VIDEO: EU program grants $19 million for Fortum wave power research https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846340&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p><a href="http://www.elp.com/articles/2015/05/eu-program-grants-19-million-for-fortum-wave-power-research.html">VIDEO: EU program grants $19 million for Fortum wave power research</a></p> Wed, 06 May 2015 08:49:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846340&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2015-05-06T08:49:00Z VIDEO: Wave Hub Cash Boost https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846338&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p><a href="http://www.piratefm.co.uk/news/latest-news/1608157/video-wave-hub-cash-boost/">See the video: "Wave Hub Cash Boost" </a></p> Sun, 10 May 2015 08:46:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846338&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2015-05-10T08:46:00Z TV: Så undviker du att bli träffad av blixten https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846336&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p><a href="http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=3179921">"Så undviker du att bli träffad av blixten</a>", inslag i TV4, Nyhetsmorgon 2015-05-12</p> Tue, 12 May 2015 08:41:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=846336&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2015-05-12T08:41:00Z Rymdteknikforskare prisas som nytänkande entreprenör https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1014414&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>Anders Ajaxon Persson, forskare i rymdteknik vid Uppsala universitet och medgrundare av f&ouml;retaget Fourth State Systems, &auml;r en av de tio nyt&auml;nkande entrepren&ouml;rer i Sverige som tilldelas &Aring;Forsk Entrepren&ouml;rsstipendium 2022. Han prisas f&ouml;r sin drivkraft att f&ouml;rse v&aring;rden med en ny l&ouml;sning f&ouml;r att &ouml;vervaka f&ouml;r tidigt f&ouml;dda barns h&auml;lsa.</p> Wed, 18 May 2022 05:50:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1014414&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2022-05-18T05:50:00Z ÅForsk Entreprenörsstipendium 2022 till Anders Ajaxon Persson https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1009982&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p>Anders Ajaxon Persson, rymdforskare vid institutionen f&ouml;r materialvetenskap och vd f&ouml;r bolaget Fourth State Systems har f&aring;tt &Aring;Forsk Entrepren&ouml;rsstipendium 2022.&nbsp;Anders &auml;r en av 10 nyt&auml;nkande entrepren&ouml;rer som f&aring;tt &Aring;Forsk Entrepren&ouml;rsstipendium 2022 p&aring; 200 000 kronor.</p> Tue, 12 Apr 2022 13:21:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1009982&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2022-04-12T13:21:00Z Maria Strømme: Bland studenterna finns energirevolutionens stjärnor https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1018764&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 <p><img alt="" class="image-right" src="/digitalAssets/1018/c_1018764-l_3-k_c_998982-l_3-k_maria.png" style="border-style:solid; border-width:0px" />Kr&ouml;nika av Maria&nbsp;Str&oslash;mme, publicerad i UNT den&nbsp;2&nbsp;juni 2022.&nbsp;</p> <p>De f&ouml;rsta stegen &auml;r redan tagna. Ny forskning i Uppsala ska leda till att vi kan sk&ouml;rda mer solenergi lokalt.&nbsp;Det &auml;r studenttid och bland de som sprang ut i veckan&nbsp;finns nya stj&auml;rnor som ska ta&nbsp;energirevolutionen&nbsp;vidare, skriver kr&ouml;nik&ouml;ren Maria Str&oslash;mme.</p> Wed, 15 Jun 2022 12:00:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/nyheter/artikel?tarContentId=1018764&rssTarget=846334,1009980,1018758&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=218750&newsListSiteNodeId=209040&showLeadIn=true&languageId=3&eventId=52958 2022-06-15T12:00:00Z