Current News https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter Kartläggning av antibiotikamarknaden i Danmark, Finland, Norge och Sverige https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=1078268&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true <p>PLATINEA (AP1och AP4) och Folkh&auml;lsomyndigheten har kartlagt antibiotikamarknaden med fokus p&aring; kliniskt prioriterade antibiotika med risk f&ouml;r otillr&auml;cklig tillg&auml;nglighet. Tillg&aring;ngen till barnformuleringar &auml;r ett s&auml;rskilt problem.&nbsp;Resultaten avsl&ouml;jar m&auml;rkbara skillnader mellan de nordiska l&auml;nderna trots sannolikt liknande medicinska behov, och indikerar potential f&ouml;r harmonisering.</p> Mon, 12 Feb 2024 14:49:00 GMT https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=1078268&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true 2024-02-12T14:49:00Z 2021-05-04 Uppdaterad prioriteringslista för viktiga antibiotika https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=1078128&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true <p>Folkh&auml;lsomyndigheten har i samverkan med PLATINEA:s arbetspaket 1&nbsp;uppdaterat prioriteringslistan f&ouml;r medicinskt viktiga antibiotika med risk f&ouml;r otillr&auml;cklig tillg&auml;nglighet.&nbsp;</p> Tue, 04 May 2021 11:22:00 GMT https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=1078128&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true 2021-05-04T11:22:00Z PLATINEA samverkar med FHM i behovsinventering inom antibiotikaanvändning https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=1077496&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true <p>PLATINEA har i samverkan med Folkh&auml;lsomyndigheten och en extern&nbsp;referensgrupp nyligen tagit fram 32 olika f&ouml;rslag fr&aring;n h&auml;lso- och sjukv&aring;rden, som syftar till att f&ouml;rb&auml;ttra v&aring;rdkvaliteten och bromsa bakterier fr&aring;n att utveckla resistens.</p> Tue, 23 Jan 2024 09:25:00 GMT https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=1077496&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true 2024-01-23T09:25:00Z DRIVE-AB policybrev om en europeisk incitamentsmodell för innovation och tillgång till antibiotika https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=1072568&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true <p>Akademiska medlemmar i fd. DRIVE-AB projekt har f&auml;rdigst&auml;llt ett policybrev som f&ouml;resl&aring;r en ny mekanism f&ouml;r att stimulera b&aring;de innovation och tillg&aring;ng till antibiotika p&aring; europeisk niv&aring;. Denna mekanism&nbsp;bygger p&aring; den svenska pilotmodellen och omfattar &auml;ven generika antibiotika.</p> Mon, 04 Dec 2023 11:04:00 GMT https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=1072568&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true 2023-12-04T11:04:00Z Kommande uppdatering av Platineas hemsida https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=1071614&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true <p>I och med Uppsala Universitets flytt fr&aring;n redigeringsprogrammet InfoGlue till SiteVision, s&aring; kommer &auml;ven Platineas sida att uppdateras. Deadline f&ouml;r bytet &auml;r under v&aring;ren 2024.&nbsp;</p> <p>Platinea beh&aring;ller fortfarande sin hemsideadress. Men h&aring;ll utkik f&ouml;r uppdateringar och ett &quot;ansiktslyft&quot; f&ouml;r hemsidan!</p> Wed, 15 Nov 2023 11:26:00 GMT https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=1071614&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true 2023-11-15T11:26:00Z Platinea's höst workshop 2023 - med fokus på Norden https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=1071610&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true <p>Den 19:e oktober h&ouml;ll PLATINEA sin &aring;rliga h&ouml;st workshop. Varje workshop brukar ha ett visst tema p&aring; eftermiddagen. Denna g&aring;ng var temat: Fokus Norden.</p> Wed, 15 Nov 2023 10:50:00 GMT https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=1071610&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true 2023-11-15T10:50:00Z Folkhälsomyndigheten får regeringsuppdrag kopplat till antibiotikalager https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=1066134&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true <p>Folkh&auml;lsomyndigheten f&aring;r regeringsuppdrag att genomf&ouml;ra en f&ouml;rstudie om ny ers&auml;ttningsmodell f&ouml;r ett buffertlager av prioriterade &auml;ldre antibiotika</p> Fri, 25 Aug 2023 06:42:00 GMT https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=1066134&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true 2023-08-25T06:42:00Z Sammanfattning från PLATINEA:s workshop den 3:e maj 2023, Apotekarsocietetens lokaler i Stockholm https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=1064956&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true <p>Thomas och Enrico inledde dagen med att h&auml;lsa alla 40 deltagare v&auml;lkomna!</p> <p><img alt="" height="249" src="/digitalAssets/1064/c_1064956-l_3-k_230503_platinea_ws-25.jpeg" style="border-style:solid; border-width:0px" width="650" /></p> Mon, 26 Jun 2023 09:47:00 GMT https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=1064956&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true 2023-06-26T09:47:00Z PLATINEA på plats vid EU:s högnivåmöte om AMR! https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=1054938&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true <p>PLATINEA kommer att delta p&aring; EU:s h&ouml;gniv&aring;m&ouml;te om fr&aring;gan antimikrobiell resistens som &auml;ger rum i Stockholm m&aring;ndag den 6:e mars.</p> Mon, 06 Mar 2023 07:00:00 GMT https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=1054938&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true 2023-03-06T07:00:00Z HERA:s rapporter om säkerhetslager för att förbättra tillgång till antibiotika https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=1054916&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true <p>HERA, EU:s myndighet med f&ouml;r beredskap mot h&auml;lsorisker har nyligen publicerat tv&aring; rapporter om s&auml;kerhetslager som l&ouml;sning f&ouml;r att f&ouml;rb&auml;ttra tillg&aring;ng till antibiotika i EU.</p> Fri, 03 Mar 2023 12:40:00 GMT https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=1054916&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true 2023-03-03T12:40:00Z Enrico Baraldi får utmärkelsen som Årets Läkemedelsprofil 2022! https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=1037676&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true <p>Enrico Baraldi har utsetts till&nbsp;&Aring;rets L&auml;kemedelsprofil 2022 f&ouml;r sitt arbete inom PLATINEA.</p> <p><a class="pdf" href="/digitalAssets/1037/c_1037676-l_3-k_lakemedelsmarknaden-artikel-arets-lakemedelsprofil-2022.pdf">Mer information.</a></p> Fri, 09 Dec 2022 13:46:00 GMT https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=1037676&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true 2022-12-09T13:46:00Z Uppdaterad prioriteringslista för medicinskt viktiga antibiotika https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=1034918&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true <p><strong>2022-12-13</strong>&nbsp; Folkh&auml;lsomyndigheten har i samverkan med PLATINEA, inom arbetspaket 1, uppdaterat <em>prioriteringslistan f&ouml;r medicinskt viktiga antibiotika </em>med risk f&ouml;r otillr&auml;cklig tillg&auml;nglighet.</p> <p><a href="https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/antibiotika-och-antibiotikaresistens/tillganglighet-till-antibiotika/prioriteringslista-over-antibiotikaprodukter-som-riskerar-eller-har-bristande-tillganglighet-i-sverige/">Du kan l&auml;sa sammanst&auml;llnignen och se listan h&auml;r.&nbsp;</a></p> Tue, 13 Dec 2022 14:54:00 GMT https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=1034918&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true 2022-12-13T14:54:00Z Läkemedelsvärlden nämner PLATINEA inom arbetet för att bevara äldre antibiotika https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=1034884&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true <p><a href="https://www.lakemedelsvarlden.se/hojda-priser-ska-oka-tillgangen-till-aldre-antibiotika/#:~:text=TLV%2C%20Folkhälsomyndigheten%20och%20Läkemedelsverket%20föreslår,äldre%20antibiotika%20ska%20räddas%20kvar.&amp;text=För%20att%20rädda%20kvar%20äldre,läkemedel%20inom%20periodens%20vara-systemet.">L&auml;s artikeln h&auml;r.</a></p> Thu, 17 Nov 2022 13:49:00 GMT https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=1034884&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true 2022-11-17T13:49:00Z Tre nya parter till Platinea https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=1034064&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true <p>I samband med General Assembly den 14 oktober i &aring;r valdes tre nya parter in i Platinea. Det &auml;r med gl&auml;dje vi v&auml;lkomnar <strong>Karo Pharma, Cortexa Life Science</strong>&nbsp;och <strong>Region V&auml;sterbotten</strong> till samverkansplattformen Platinea!&nbsp;Nu har vi sammanlagt 21 parter i Platinea.&nbsp;</p> <p></p> Fri, 11 Nov 2022 10:35:00 GMT https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=1034064&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true 2022-11-11T10:35:00Z Kartläggning visar på risker för bristsituationer av antibiotika för barn https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=955956&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true <p>I en <a href="https://www.lakemedelsvarlden.se/osaker-tillgang-pa-antibiotika-for-barn/">artikel</a> fr&aring;n L&auml;kemedelv&auml;rlden med&nbsp;Charlotta Edlund fr&aring;n&nbsp;Folh&auml;lsomyndigheten lyfts&nbsp;problematiken kring att antibiotika f&ouml;r barn&nbsp;ofta blir restnoterade och &auml;r sv&aring;ra att byta ut mot andra l&auml;kemedel. Kartl&auml;ggningen, som gjordes inom PLATINEA,&nbsp;pekar p&aring; att ett stort antal&nbsp;antibiotika f&ouml;r barn riskerar&nbsp;att f&ouml;rsvinna fr&aring;n den svenska marknaden.</p> Wed, 02 Jun 2021 07:19:00 GMT https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=955956&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true 2021-06-02T07:19:00Z Förslag på studier kan förbättra användningen av antibiotika https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=894932&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true <p>On&ouml;dig eller felaktig anv&auml;ndning av antibiotika leder till st&ouml;rre risk f&ouml;r resistensutveckling och minskad m&ouml;jlighet att behandla infektioner. Utvecklingen av nya antibiotika g&aring;r l&aring;ngsamt, vilket g&ouml;r det viktigt att f&ouml;rb&auml;ttra tillg&aring;ngen till och anv&auml;ndningen av befintliga preparat. M&aring;nga antibiotika som i dag anv&auml;nds mycket godk&auml;ndes i en tid d&aring; kraven p&aring; dokumentation var l&auml;gre.</p> Tue, 22 Sep 2020 08:41:00 GMT https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=894932&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true 2020-09-22T08:41:00Z Pandemin lär oss motverka antibiotikabrist https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=894368&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true <p>Covid-19-satsningar kan bli modell&nbsp;-&nbsp;En europeisk fond f&ouml;r att stimulera antibiotikaforskning enligt coronamodell. Det var ett av m&aring;nga f&ouml;rslag som diskuterades vid ett seminarium p&aring; tisdagen.</p> Wed, 16 Sep 2020 19:56:00 GMT https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=894368&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true 2020-09-16T19:56:00Z PLATINEA och Apotekarsocieteten samordnar event: Vad kan vi lära från covid-19 för att förbättra tillgängligheten till antibiotika? https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=892986&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true <p>P&aring; kort tid har sjukv&aring;rden och samh&auml;llet snabbt st&auml;llts om f&ouml;r att m&ouml;ta hotet fr&aring;n det nya coronaviruset. Internationella samarbeten har etablerats, nya f&ouml;rs&ouml;rjningskedjor har uppr&auml;ttats och nya betalningsmodeller f&ouml;r l&auml;kemedel och vaccin har tagits fram. Hur kan dessa erfarenheter bidra till att &ouml;ka tillg&auml;ngligheten till antibiotika i Sverige&nbsp;&ndash; p&aring; kort och p&aring; l&aring;ng sikt?</p> Tue, 08 Sep 2020 11:22:00 GMT https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=892986&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true 2020-09-08T11:22:00Z PLATINEA välkomnar Pfizer som ny part https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=881586&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true <p>Vi har gl&auml;djen att meddela att fr&aring;n och med den&nbsp;20 maj 2020 &auml;r Pfizer part i PLATINEA.&nbsp;Vi ser fram emot samarbete med denna&nbsp;nya part.</p> <div></div> <div><em><strong>-Enrico Baraldi, Projektledare PLATINEA</strong></em></div> Wed, 03 Jun 2020 14:49:00 GMT https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=881586&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true 2020-06-03T14:49:00Z Förslag på studier för bästa möjliga användning av antibiotika https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=859936&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true <p>Folkh&auml;lsomyndigheten har i samverkan med PLATINEA inventerat vilka kunskapsluckor och behov av vetenskapliga studier som finns inom omr&aring;det antibiotikaanv&auml;ndning.</p> Thu, 12 Mar 2020 20:16:00 GMT https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=859936&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true 2020-03-12T20:16:00Z Artikel i LmV - "Kan AI förebygga brister på antibiotika?" https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=859728&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true <p>Ett integrerat, AI-baserat datasystem var en av de &aring;tg&auml;rder mot problemet med brister p&aring; antibiotika i Sverige som diskuterades vid ett frukostm&ouml;te den 10 mars 2020.</p> Wed, 11 Mar 2020 17:26:00 GMT https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=859728&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true 2020-03-11T17:26:00Z Artikel i LmV - "Ny rapport: Minst 60 skäl till antibiotikabrister" https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=859194&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true <p>PLATINEA har kartlagt varf&ouml;r det uppst&aring;r brist p&aring; antibiotika i h&auml;lso- och sjukv&aring;rden.</p> Mon, 09 Mar 2020 15:02:00 GMT https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=859194&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true 2020-03-09T15:02:00Z Artikel i Läkartidningen – ”Antibiotika – livsfarliga bristsituationer kräver åtgärder” https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=858344&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true <p>Antibiotika har revolutionerat den moderna medicinen och &auml;r ofta livr&auml;ddande, om de finns tillg&auml;ngliga. Under 2019 var 59 antibiotika restnoterade, varav &aring;tta orala suspensioner. Vid tidpunkten f&ouml;r denna artikel var 17 antibiotika restnoterade.</p> Wed, 04 Mar 2020 09:52:00 GMT https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=858344&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true 2020-03-04T09:52:00Z Läkartidningen tar upp PLATINEA:s förslag om säkerhetslager för att åtgärda restnoteringar https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=843112&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true <p>Inf&ouml;r genast ett nationellt s&auml;kerhetslager f&ouml;r slutenv&aring;rdsantibiotika. Det &auml;r budskapet i en ny rapport.</p> Sat, 25 Jan 2020 21:15:00 GMT https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=843112&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true 2020-01-25T21:15:00Z Artikel i LmV - "Vill se nationella lager för antibiotika i slutenvård" https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=841724&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true <p>Bristen p&aring; antibiotika &auml;r s&aring; oroande att nationella lager b&ouml;r inf&ouml;ras omedelbart, enligt en ny rapport.</p> Tue, 14 Jan 2020 17:53:00 GMT https://www.platinea.se/om-platinea/nyheter/nyheter?tarContentId=841724&rssTarget=841710&rssTitle=Current%20News&newsDetailSiteNodeId=191988&newsListSiteNodeId=208038&showLeadIn=true 2020-01-14T17:53:00Z