News https://www.materialvetenskap.uu.se/tillampad-materialvetenskap/forskargrupper/tribomaterial Examensarbetare 2024 https://www.materialvetenskap.uu.se/tillampad-materialvetenskap/forskargrupper/tribomaterial/nyheter?tarContentId=1077546&rssTarget=836116&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=207698&newsListSiteNodeId=207648&showLeadIn=true <p>Tribomaterialgruppen v&auml;lkomnar tv&aring; nya examensarbetare.&nbsp;Under v&aring;ren kommer Matilda Firsching och Anna-Karin Kron unders&ouml;ka hur material, och specifikt material i tribologisk kontakt, p&aring;verkas av att uts&auml;ttas f&ouml;r ammoniak. Detta &auml;r en del av gruppens p&aring;g&aring;ende arbete att f&ouml;rst&aring; vilka utmaningar som kommer uppst&aring; n&auml;r ammoniak b&ouml;rjar anv&auml;ndas som br&auml;nsle f&ouml;r marina motorer - med potential att helt eliminera koldioxidutsl&auml;pp.</p> Wed, 24 Jan 2024 08:25:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/tillampad-materialvetenskap/forskargrupper/tribomaterial/nyheter?tarContentId=1077546&rssTarget=836116&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=207698&newsListSiteNodeId=207648&showLeadIn=true 2024-01-24T08:25:00Z Informationsträff - Examensarbete 2024 https://www.materialvetenskap.uu.se/tillampad-materialvetenskap/forskargrupper/tribomaterial/nyheter?tarContentId=1067996&rssTarget=836116&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=207698&newsListSiteNodeId=207648&showLeadIn=true <p>&Auml;r du intresserad av att utf&ouml;ra ditt examensarbete hos Tribomaterialgruppen eller inom tribologi externt p&aring; ett f&ouml;retag? Vi bjuder in till ett informationstillf&auml;lle d&auml;r du kan l&auml;ra dig mer om oss som forskargrupp, hur du g&aring;r tillv&auml;ga f&ouml;r att anm&auml;la ditt intresse, och vilka konkreta examensarbeten som &auml;r aktuella f&ouml;r v&aring;ren 2024. Passa p&aring; att utforska dina m&ouml;jligheter samtidigt som vi bjuder p&aring; kaffe och fika.</p> <p>Plats: &Aring;ngstr&ouml;mlaboratoriet hus 2 v&aring;ning 2</p> <p>Tid: 5e oktober 12.30 - 13.00</p> Fri, 22 Sep 2023 08:35:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/tillampad-materialvetenskap/forskargrupper/tribomaterial/nyheter?tarContentId=1067996&rssTarget=836116&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=207698&newsListSiteNodeId=207648&showLeadIn=true 2023-09-22T08:35:00Z ÅTMD är tillbaka! https://www.materialvetenskap.uu.se/tillampad-materialvetenskap/forskargrupper/tribomaterial/nyheter?tarContentId=1052982&rssTarget=836116&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=207698&newsListSiteNodeId=207648&showLeadIn=true <p>Efter n&aring;gra &aring;rs uppeh&aring;ll s&aring; kommer vi &auml;ntligen arrangera &Aring;ngstr&ouml;ms Tribomateraldagar igen!</p> <p>Inbjudningar kommer snart dyka upp i era brevl&aring;dor men markera g&auml;rna 30-31 maj i era kalendrar redan nu. Vi ser fram emot att tr&auml;ffa m&aring;nga av er igen f&ouml;r presentationer och diskussioner om tribologiska framsteg och utmaningar.</p> Fri, 17 Feb 2023 09:17:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/tillampad-materialvetenskap/forskargrupper/tribomaterial/nyheter?tarContentId=1052982&rssTarget=836116&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=207698&newsListSiteNodeId=207648&showLeadIn=true 2023-02-17T09:17:00Z Examensarbetare våren 2023 https://www.materialvetenskap.uu.se/tillampad-materialvetenskap/forskargrupper/tribomaterial/nyheter?tarContentId=1052978&rssTarget=836116&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=207698&newsListSiteNodeId=207648&showLeadIn=true <p>Tv&aring; nya examensarbetare har b&ouml;rjat sina arbeten p&aring; Tribomaterialgruppen. Vi v&auml;lkomnar Martin Hallhagen och Julia Rosengren.</p> <p>Martin kommer att arbeta med metodutveckling f&ouml;r att studera initiala n&ouml;tningsmekanismer av kultivatorpinnar.</p> <p>Julia kommer att arbeta med effekten av syre p&aring; n&ouml;tningen av h&aring;rdmetall i kontakt med kopparlegeringar.</p> <p>B&aring;da dessa projekt &auml;r n&auml;ra kopplade till st&ouml;rre p&aring;g&aring;ende projekt p&aring; gruppen.</p> Fri, 17 Feb 2023 09:01:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/tillampad-materialvetenskap/forskargrupper/tribomaterial/nyheter?tarContentId=1052978&rssTarget=836116&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=207698&newsListSiteNodeId=207648&showLeadIn=true 2023-02-17T09:01:00Z Disputationer hösten 2022 https://www.materialvetenskap.uu.se/tillampad-materialvetenskap/forskargrupper/tribomaterial/nyheter?tarContentId=1020400&rssTarget=836116&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=207698&newsListSiteNodeId=207648&showLeadIn=true <p>Tidigt i h&ouml;st kommer tv&aring; av v&aring;ra doktorander, dessutom uppskattade kollegor, att f&ouml;rsvara sina doktorsavhandlingar.</p> <p>F&ouml;rst ut den 23e september &auml;r Anders Holmberg. Hans arbete handlar om pulvermetallurgiska st&aring;l och har fr&auml;mst varit inriktat mot kugghjul, d&auml;r porositet spelar&nbsp;en avg&ouml;rande roll f&ouml;r utmattningsegenskaper.</p> <p>Ett par veckor senare, den 7e oktober, &auml;r det dags f&ouml;r Carl Johan Karlsson Hassila. Hans arbete har handlat om additiv tillverkning,&nbsp;mer specifikt hur man skriver ut Inconel samt hur man kan optimera mikrostrukturen i materialet genom finjustering av processparametrar.</p> Thu, 30 Jun 2022 14:11:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/tillampad-materialvetenskap/forskargrupper/tribomaterial/nyheter?tarContentId=1020400&rssTarget=836116&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=207698&newsListSiteNodeId=207648&showLeadIn=true 2022-06-30T14:11:00Z Presentation av examensarbeten https://www.materialvetenskap.uu.se/tillampad-materialvetenskap/forskargrupper/tribomaterial/nyheter?tarContentId=1019418&rssTarget=836116&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=207698&newsListSiteNodeId=207648&showLeadIn=true <p>Under v&aring;ren har Andr&eacute; Larsson och Clara Landstr&ouml;m utf&ouml;rt sina respektive examensarbeten hos oss p&aring; Tribomaterialgruppen. Andr&eacute; kommer presentera sitt arbete om diffusion mellan koppar och h&aring;rdmetall p&aring; torsdag 23/6. Clara kommer presentera sitt arbete om n&ouml;tningsmekanismer f&ouml;r jordbruksverktyg den 24/8.</p> Mon, 20 Jun 2022 12:47:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/tillampad-materialvetenskap/forskargrupper/tribomaterial/nyheter?tarContentId=1019418&rssTarget=836116&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=207698&newsListSiteNodeId=207648&showLeadIn=true 2022-06-20T12:47:00Z Disputation Elin Larsson https://www.materialvetenskap.uu.se/tillampad-materialvetenskap/forskargrupper/tribomaterial/nyheter?tarContentId=1008864&rssTarget=836116&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=207698&newsListSiteNodeId=207648&showLeadIn=true <p>Den 25e mars f&ouml;rsvarade Elin Larsson framg&aring;ngsrikt sin avhandling, <em><a href="http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-466842">New insights into lubricated tribological contacts</a></em>. Under sin tid hos Tribomaterialgruppen har Elin arbetat fr&auml;mst med att unders&ouml;ka ett nytt br&auml;nsleadditiv f&ouml;r minskad friktion i f&ouml;rbr&auml;nningsmotorer och mekanismer f&ouml;r fettsmorda kontakter.</p> Mon, 04 Apr 2022 09:42:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/tillampad-materialvetenskap/forskargrupper/tribomaterial/nyheter?tarContentId=1008864&rssTarget=836116&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=207698&newsListSiteNodeId=207648&showLeadIn=true 2022-04-04T09:42:00Z Disputation Charlotte Skjöldebrand https://www.materialvetenskap.uu.se/tillampad-materialvetenskap/forskargrupper/tribomaterial/nyheter?tarContentId=1008858&rssTarget=836116&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=207698&newsListSiteNodeId=207648&showLeadIn=true <p>Charlotte Skj&ouml;ldebrand f&ouml;rsvarade framg&aring;ngsfullt sin avhandling,&nbsp;<em><a href="http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-461086">Silicon nitride based coatings for biomedical implants</a>,&nbsp;</em>den 18e februari. Arbetet utf&ouml;rdes till st&ouml;rsta del hos en annan forskargrupp, men Charlotte har ocks&aring; varit en uppskattad kollega hos oss p&aring; Tribomaterialgruppen.</p> Mon, 04 Apr 2022 09:27:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/tillampad-materialvetenskap/forskargrupper/tribomaterial/nyheter?tarContentId=1008858&rssTarget=836116&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=207698&newsListSiteNodeId=207648&showLeadIn=true 2022-04-04T09:27:00Z Examensarbeten under våren 2022 https://www.materialvetenskap.uu.se/tillampad-materialvetenskap/forskargrupper/tribomaterial/nyheter?tarContentId=1000178&rssTarget=836116&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=207698&newsListSiteNodeId=207648&showLeadIn=true <p>Andre Larsson och Clara Landstr&ouml;m utf&ouml;r sina examensarbeten hos Tribomaterialgruppen under v&aring;ren 2022.</p> Fri, 25 Feb 2022 09:49:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/tillampad-materialvetenskap/forskargrupper/tribomaterial/nyheter?tarContentId=1000178&rssTarget=836116&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=207698&newsListSiteNodeId=207648&showLeadIn=true 2022-02-25T09:49:00Z Ny doktorand https://www.materialvetenskap.uu.se/tillampad-materialvetenskap/forskargrupper/tribomaterial/nyheter?tarContentId=1000174&rssTarget=836116&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=207698&newsListSiteNodeId=207648&showLeadIn=true <p>Tribomaterialgruppen har antagit en ny doktorand. Vi v&auml;lkomnar Vidhiaza Leviandhika till gruppen. Mer information om Vidhiaza&nbsp;kan hittas under Medarbetare.</p> Fri, 25 Feb 2022 09:46:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/tillampad-materialvetenskap/forskargrupper/tribomaterial/nyheter?tarContentId=1000174&rssTarget=836116&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=207698&newsListSiteNodeId=207648&showLeadIn=true 2022-02-25T09:46:00Z Nya doktorander https://www.materialvetenskap.uu.se/tillampad-materialvetenskap/forskargrupper/tribomaterial/nyheter?tarContentId=969046&rssTarget=836116&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=207698&newsListSiteNodeId=207648&showLeadIn=true <p>Tribomaterialgruppen har antagit tv&aring; nya doktorander. Vi v&auml;lkomnar Maria Wojtowicz och Felix Ekholm till gruppen. Mer information om Maria och Felix kan hittas under Medarbetare.</p> Mon, 13 Sep 2021 09:07:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/tillampad-materialvetenskap/forskargrupper/tribomaterial/nyheter?tarContentId=969046&rssTarget=836116&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=207698&newsListSiteNodeId=207648&showLeadIn=true 2021-09-13T09:07:00Z Examensarbeten under hösten 2020 https://www.materialvetenskap.uu.se/tillampad-materialvetenskap/forskargrupper/tribomaterial/nyheter?tarContentId=924226&rssTarget=836116&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=207698&newsListSiteNodeId=207648&showLeadIn=true <p>Under h&ouml;sten 2020 har vi haft tv&aring; stycken examensarbetare hos oss p&aring; Tribomaterialgruppen. Alma Fj&auml;llstr&ouml;m presenterade 21/1 sitt arbete&nbsp;<em>Method development for a tribological diffusion couple of rock and cemented carbide</em>. Inom kort kommer &auml;ven Maria Wojtowicz presentera sitt arbete&nbsp;<em>Macro composites for crushing - additive manufacturing of hard phase</em>.</p> Fri, 22 Jan 2021 10:01:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/tillampad-materialvetenskap/forskargrupper/tribomaterial/nyheter?tarContentId=924226&rssTarget=836116&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=207698&newsListSiteNodeId=207648&showLeadIn=true 2021-01-22T10:01:00Z ÅTMD pausat till vidare https://www.materialvetenskap.uu.se/tillampad-materialvetenskap/forskargrupper/tribomaterial/nyheter?tarContentId=924222&rssTarget=836116&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=207698&newsListSiteNodeId=207648&showLeadIn=true <p>Vi har valt att skjuta upp &Aring;TMD f&ouml;r tillf&auml;llet. En stor del av varf&ouml;r vi h&aring;ller detta m&ouml;te &auml;r just det fysiska m&ouml;tet och de informella diskussionerna detta leder till mellan presentationerna. Vi ser ett stort v&auml;rde i dessa och v&auml;ljer d&auml;rf&ouml;r att inte h&aring;lla m&ouml;tet digitalt - utan hellre v&auml;nta tills vi kan ses personligen igen.</p> <p>Vi hoppas att l&auml;get snart l&auml;ttar och att vi ska kunna h&aring;lla &Aring;TMD n&aring;gon g&aring;ng under 2021. H&aring;ll g&auml;rna utkik fram&aring;t sommaren d&aring; vi f&ouml;rhoppningsvis kan ge en uppdatering.</p> Fri, 22 Jan 2021 09:35:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/tillampad-materialvetenskap/forskargrupper/tribomaterial/nyheter?tarContentId=924222&rssTarget=836116&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=207698&newsListSiteNodeId=207648&showLeadIn=true 2021-01-22T09:35:00Z Ångströms tribomaterialdagar framskjutet till försommaren 2021 https://www.materialvetenskap.uu.se/tillampad-materialvetenskap/forskargrupper/tribomaterial/nyheter?tarContentId=884044&rssTarget=836116&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=207698&newsListSiteNodeId=207648&showLeadIn=true <p>P&aring; grund av r&aring;dande l&auml;ge har vi valt att skjuta fram &Aring;ngstr&ouml;ms tribomaterialdagar till f&ouml;rsommaren 2021.</p> Mon, 15 Jun 2020 06:49:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/tillampad-materialvetenskap/forskargrupper/tribomaterial/nyheter?tarContentId=884044&rssTarget=836116&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=207698&newsListSiteNodeId=207648&showLeadIn=true 2020-06-15T06:49:00Z Uppdaterad! Datum satt: Ångströms tribomaterialdagar 2020 (Nytt datum) https://www.materialvetenskap.uu.se/tillampad-materialvetenskap/forskargrupper/tribomaterial/nyheter?tarContentId=837102&rssTarget=836116&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=207698&newsListSiteNodeId=207648&showLeadIn=true <p>&Aring;ngstr&ouml;ms tribomaterialdagar 2020 kommer att h&aring;llas 26-27&nbsp;augusti. Observera nytt datum!</p> Thu, 09 Jan 2020 11:04:59 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/tillampad-materialvetenskap/forskargrupper/tribomaterial/nyheter?tarContentId=837102&rssTarget=836116&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=207698&newsListSiteNodeId=207648&showLeadIn=true 2020-01-09T11:04:59Z