<link>https://www.materialvetenskap.uu.se/fasta-tillstandets-fysik/nyheter</link> <description /> <item> <title>Disputation 14 Juni: New and old materials for permanent magnets based on earth aboundant elements https://www.materialvetenskap.uu.se/fasta-tillstandets-fysik/nyheter <p>Daniel Hedlund f&ouml;rsvarar sin doktorsavhandling &quot;New and old materials for permanent magnets based on earth aboundant elements&quot;. <a href="https://materialvetenskap.uu.se/kalendarium/evenemang/?eventId=70888">L&auml;s mer i institutionens kalendarium.</a></p> Mon, 11 Apr 2022 13:28:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/fasta-tillstandets-fysik/nyheter 2022-04-11T13:28:00Z Nytt projekt från Energimyndigheten https://www.materialvetenskap.uu.se/fasta-tillstandets-fysik/nyheter <p>Nytt projekt fr&aring;n Energimyndigheten &rdquo;Transparenta multifunktionella tunnfilmer p&aring; l&aring;gj&auml;rnglas f&ouml;r solcellsapplikationer&rdquo; har blivit beviljat, 3 MSEK.</p> <p></p> Mon, 11 Oct 2021 09:03:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/fasta-tillstandets-fysik/nyheter 2021-10-11T09:03:00Z 600 kSEK för forskningsutbyte med Sydkorea https://www.materialvetenskap.uu.se/fasta-tillstandets-fysik/nyheter <p>Forskningsprojektet &quot;Nano-templated chromic materials&quot; koordinerat av&nbsp;<br /> Prof. Lars &Ouml;sterlund har beviljats anslag fr&aring;n &ldquo;STINT Mobility Grant for&nbsp;<br /> Internationalisation programme&quot; i samarbete med Pusan National&nbsp;<br /> University och Royal Institute of Technology.</p> Wed, 02 Jun 2021 13:10:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/fasta-tillstandets-fysik/nyheter 2021-06-02T13:10:00Z 1.4 mEuro till forskning på vattenrening https://www.materialvetenskap.uu.se/fasta-tillstandets-fysik/nyheter <p>Forskningsprojektet &quot;GreenWaterTech&quot; koordinerat av Prof. Lars &Ouml;sterlund&nbsp;<br /> har beviljats anslag p&aring; ca 1.4 mEuro fr&aring;n Formas inom ramen f&ouml;r&nbsp;<br /> AquaticPollutants ERA.NET Joint Transnational Call tillsammans med&nbsp;<br /> partners fr&aring;n SLU, Tjeckien (IIC-CAS, Uni. J.E. Purkyne) och Frankrike&nbsp;<br /> (ENSL, and CNRS/IRCELYON) f&ouml;r forskning och demonstration av modul&auml;r&nbsp;<br /> ultrafiltrering av vatten med LED-kopplade UV-A optiska fibrer belagda&nbsp;<br /> med halvledande metalloxider, nanoadsorbent material och enzymatiska&nbsp;<br /> metoder.</p> Wed, 02 Jun 2021 13:07:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/fasta-tillstandets-fysik/nyheter 2021-06-02T13:07:00Z 6 miljoner till forskning om metalhalid-perovskiter https://www.materialvetenskap.uu.se/fasta-tillstandets-fysik/nyheter <p><strong>Forskningsprojektet &quot;Egenskaper i exiterat tillst&aring;nd och koppling mellan laddningsb&auml;rare och fononer i metalhalid-perovskiter&quot;&nbsp;har beviljats&nbsp;anslag p&aring; 6 miljoner&nbsp;fr&aring;n Vetenskapsr&aring;det och Energimyndighetens utlysning f&ouml;r h&aring;llbara energisystem.</strong></p> Fri, 12 Mar 2021 08:59:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/fasta-tillstandets-fysik/nyheter 2021-03-12T08:59:00Z Spinntronikforskning visar att terahertz-emission från Heusler-legering med idealiskt ordnad kristallstruktur är möjlig https://www.materialvetenskap.uu.se/fasta-tillstandets-fysik/nyheter <p style="margin-left:0cm">Forskare har &auml;ntligen lyckats utveckla en Heusler-legering baserad enhet som framg&aring;ngsrikt avger terahertz-frekvenser och &ouml;ppnar d&ouml;rren f&ouml;r nya forsknings- och applikationsm&ouml;jligheter med terahertz-v&aring;gor.</p> <p style="margin-left:0cm"><a href="https://youtu.be/ZkrVGNAvCMo">Se video&nbsp;som beskriver uppt&auml;ckten (Youtube)</a><br /> <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adom.202001987">L&auml;s forskningsartikeln (Winley online library)</a>&nbsp;</p> <p>Wiley Engineering Facebook Post:&nbsp;<a href="https://fb.watch/4IgY-78jjH/">https://fb.watch/4IgY-78jjH/</a><br /> Wiley Engineering Tweet: <a href="https://twitter.com/WileyEngineer/status/1377636874802622481">https://twitter.com/WileyEngineer/status/1377636874802622481</a><br /> Physics Magnetism Facebook post: <a href="https://www.facebook.com/PhysicsOfMagnetism/posts/1113141659110073">https://www.facebook.com/PhysicsOfMagnetism/posts/1113141659110073</a></p> Thu, 11 Mar 2021 13:34:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/fasta-tillstandets-fysik/nyheter 2021-03-11T13:34:00Z Disputation David Michael Langhammer https://www.materialvetenskap.uu.se/fasta-tillstandets-fysik/nyheter <p>David Michael Langhammer f&ouml;rsvarar sin avhandling &quot;Photochemical Adsorption and Degradation of SO2, NO2 and CO2 on Titanium Dioxide&quot;.<br /> Opponent: Professor G&uuml;nther Rupprechter, Institute of Materials Chemistry, TU Wien.<br /> Disputationen h&aring;lls p&aring; engelska.</p> <div><a href="https://uu-se.zoom.us/j/62490886460" id="LPlnk81562" target="_blank">https://uu-se.zoom.us/j/62490886460</a></div> <div>Password: Langhammer</div> <div><a href="https://materialvetenskap.uu.se/kalendarium/evenemang/?eventId=60346" style="font-size: 1em;">https://materialvetenskap.uu.se/kalendarium/evenemang/?eventId=60346</a></div> Fri, 05 Mar 2021 13:19:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/fasta-tillstandets-fysik/nyheter 2021-03-05T13:19:00Z Licenciatseminarium https://www.materialvetenskap.uu.se/fasta-tillstandets-fysik/nyheter <p>Rahul Gupta&nbsp;kommer fredagen den 28:e februari klockan 13:15 i sal &Aring;4001&nbsp;att presentera sin licenciatavhandling med titeln &quot;<em>Nanoscale spin dynamics in ferromagnetic/normal-metal heterostructures for spin-logic application: Engineering of spin-torque efficiency in Co<sub>2</sub>FeAl/&beta;-Ta and Ru/FeCo/Ru multi-layers</em>&quot;</p> <div></div> Fri, 28 Feb 2020 11:39:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/fasta-tillstandets-fysik/nyheter 2020-02-28T11:39:00Z Hur fotokroma material blir mörka https://www.materialvetenskap.uu.se/fasta-tillstandets-fysik/nyheter <p>Jose Monteros artikel om mekanismen bakom toningen av fotokroma material lyfts fram av APS.&nbsp;<a href="https://physics.aps.org/synopsis-for/10.1103/PhysRevMaterials.4.025201">https://physics.aps.org/synopsis-for/10.1103/PhysRevMaterials.4.025201</a></p> Mon, 17 Feb 2020 15:26:00 GMT https://www.materialvetenskap.uu.se/fasta-tillstandets-fysik/nyheter 2020-02-17T15:26:00Z