Aktuellt https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt En resa fylld av personlig utveckling och innovation https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1072412&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Porträttbild av Doris Rusch" src="/digitalAssets/1072/c_1072412-l_1-k_dsc06700.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Doris Rusch &auml;r forskare i speldesign och grundare av Magic Circle Hut. Hennes m&aring;ls&auml;ttning &auml;r att<br /> forma framtidens coaching genom Embodied Deep Game Design. Foto: Daniel Olsson</figcaption> </figure> <p>Kan vi navigera mot en ok&auml;nd framtid samtidigt som vi f&ouml;rbereder b&aring;de kropp och sj&auml;l? M&ouml;t Doris Rusch, forskare i speldesign och innovat&ouml;ren bakom Embodied Deep Game Design.</p> Fri, 01 Dec 2023 09:30:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1072412&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2023-12-01T09:30:00Z Bättre batterier med ny teknik för gasanalys https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1072268&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Robin Lundström i sitt labb" src="/digitalAssets/1072/c_1072268-l_1-k_20231020-uu-05.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>N&auml;r Robin Lundstr&ouml;m b&ouml;rjade som doktorand fick han uppdraget att vidareutveckla den gasanalysteknik<br /> som Erik Berg, professor vid institutionen f&ouml;r kemi &ndash; &Aring;ngstr&ouml;m tagit fram. Foto: Tobias Sterner</figcaption> </figure> <p>Bilindustrin slukar batterier i takt med den v&auml;xande efterfr&aring;gan p&aring; elbilar. En innovation fr&aring;n institutionen f&ouml;r kemi - &Aring;ngstr&ouml;m f&aring;r batterierna att h&aring;lla m&aring;ttet och kan underl&auml;tta &ouml;verg&aring;ngen fr&aring;n fossilt till f&ouml;rnybart.</p> Wed, 29 Nov 2023 09:10:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1072268&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2023-11-29T09:10:00Z Digitalt stöd för föräldrar till barn med svårigheter https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1072262&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Porträttbild av Linn på sin arbetsplats" src="/digitalAssets/1072/c_1072262-l_3-k__5__6619-fo-rba-ttrad-nr.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>I slutet av november 2023 disputerar Linn Andersson Konke vid psykologiska institutionen vid<br /> Uppsala universitet. Foto: Mikael Wallerstedt</figcaption> </figure> <p>En app som ger f&ouml;r&auml;ldrar verktyg och v&aring;rden inblick i barns m&aring;ende &ouml;ver tid. Det &auml;r vad Linn Andersson Konke vill utveckla nu n&auml;r forskarutbildningen inom psykologi &auml;r till &auml;nda. Rustad med nya insikter ser hon att det saknas tidiga st&ouml;d- och uppf&ouml;ljningsinsatser, som kan g&ouml;ra vardagen enklare f&ouml;r b&aring;de f&ouml;r&auml;ldrar och barn.</p> Wed, 29 Nov 2023 08:47:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1072262&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2023-11-29T08:47:00Z Hon vill skapa 1177 för socialtjänsten https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1070364&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Ximena framför Ekonomikum" src="/digitalAssets/1070/c_1070364-l_1-k__mg_1954-1600px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>F&ouml;retaget Aidster v&auml;xte fram under &aring;ret Ximena Samuelsson-Allendes l&auml;ste p&aring; magisterprogrammet<br /> i entrepren&ouml;rskap vid Uppsala universitet. Foto: Mikael Wallerstedt.</figcaption> </figure> <p>En resa som kom av sig blev b&ouml;rjan p&aring; ett helt annat &auml;ventyr f&ouml;r Ximena Samuelsson-Allendes. Idag &auml;r hon vd f&ouml;r Aidster, ett f&ouml;retag hon sj&auml;lv grundat f&ouml;r att reformera socialtj&auml;nsten. V&auml;gen dit har g&aring;tt via studier i entrepren&ouml;rskap vid Uppsala universitet och ett st&ouml;ttande n&auml;tverk.</p> Wed, 25 Oct 2023 06:03:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1070364&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2023-10-25T06:03:00Z UU Innovation lanserar idéutveckling i programform https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1068722&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Porträtt av Hillevi Englund" src="/digitalAssets/1068/c_1068722-l_3-k_hillevi-englund_1.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Programmet passar forskare som vill komma ig&aring;ng med id&eacute;utveckling i ett sammanhang<br /> tillsammans med andra, s&auml;ger Hillevi Englund om UU Innovations nya initiativ.</figcaption> </figure> <p>I november startar UU Innovation ett program f&ouml;r forskare som &auml;r nyfikna p&aring; att utforska potentialen i sina id&eacute;er. H&auml;r ber&auml;ttar innovationsr&aring;dgivaren Hillevi Englund mer om satsningen och po&auml;ngen med att ans&ouml;ka om en plats i programmet.</p> Mon, 02 Oct 2023 12:10:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1068722&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2023-10-02T12:10:00Z Vill hjälpa forskaren navigera inom immaterialrättsområdet https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1060470&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Porträtt av Liza Nilsson" src="/digitalAssets/1060/c_1060470-l_3-k__mg_7911.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Liza Nilsson &auml;r en av UU Innovations r&aring;dgivare inom immaterialr&auml;tt. De hj&auml;lper forskare och<br /> studenter f&aring; kontroll &ouml;ver sina id&eacute;er s&aring; att de kan komma till nytta p&aring; b&auml;sta m&ouml;jliga s&auml;tt.<br /> Foto: Mikael Wallerstedt.</figcaption> </figure> <p>Liza Nilsson &auml;r ny r&aring;dgivare inom immaterialr&auml;tt vid UU Innovation. Hon har en bred bakgrund fr&aring;n patentbranschen och forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin. H&auml;r svarar hon p&aring; fyra fr&aring;gor om sin nya roll vid universitetet och vikten av att som forskare ha koll p&aring; immaterialr&auml;tt.</p> Fri, 12 May 2023 12:00:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1060470&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2023-05-12T12:00:00Z Mentorprogrammet öppnar upp för idéutveckling https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1059648&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Porträtt" src="/digitalAssets/1059/c_1059648-l_3-k__mg_2376.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>F&ouml;r att f&ouml;rverkliga sin id&eacute; om att skapa en webbplattform f&ouml;r djurmodeller har Emmi Puuvuori<br /> f&aring;tt st&ouml;d fr&aring;n UU Innovations r&aring;dgivare samt en extern mentor genom deras mentorprogram.<br /> Foto: Mikael Wallerstedt.</figcaption> </figure> <p>Hej Emmi Puuvuori, PhD i translationell medicin. F&ouml;rutom att du nyligen disputerat vid institutionen f&ouml;r l&auml;kemedelskemi har du ocks&aring; deltagit i UU Innovations mentorprogram, som &auml;r &ouml;ppet f&ouml;r ans&ouml;kan igen.</p> Mon, 01 May 2023 11:07:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1059648&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2023-05-01T11:07:00Z Studentprojektet som blev en startupidé https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1059076&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Porträttbilder" src="/digitalAssets/1059/c_1059076-l_3-k_photo1_merit_diagnostics_en.jpeg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Med sitt startup-projekt Merit diagnostics vill masterstudenterna Ivana Suchankova och<br /> Chiara Dalla Santa skapa en unik diagnostikprodukt som kan r&auml;dda liv p&aring; patienter med sepsis.<br /> Bild: Merit diagnostics.</figcaption> </figure> <p>Hej Ivana Suchankova och Chiara Dalla Santa! Ni &auml;r b&aring;da masterstudenter vid Uppsala universitet och t&auml;vlar med er startupid&eacute; i regionfinalen i Venture Cup i maj 2023.</p> Mon, 24 Apr 2023 05:57:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1059076&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2023-04-24T05:57:00Z Ljus framtid för intraprenören https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1058406&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Porträtt Katarina Blomkvist" src="/digitalAssets/1058/c_1058406-l_3-k__mg_0149_sv.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Katarina Blomkvist &auml;r forskare inom f&ouml;retagsekonomi vid Uppsala universitet. &Aring;r 2022 grundade hon<br /> Daily Innovation 364 f&ouml;r att hj&auml;lpa f&ouml;retag och organisationer st&auml;rka f&ouml;rm&aring;gan till f&ouml;rnyelse.<br /> Foto: Mikael Wallerstedt.</figcaption> </figure> <p>Intrapren&ouml;rskap &auml;r en nyckelfr&aring;ga f&ouml;r alla verksamheter, i b&aring;de privat och offentlig sektor. Det menar Katarina Blomkvist som &auml;gnat hela sitt forskarliv &aring;t att studera hur befintliga f&ouml;retag kan f&ouml;rb&auml;ttra sin innovationsf&ouml;rm&aring;ga och konkurrenskraft.</p> Mon, 17 Apr 2023 08:39:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1058406&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2023-04-17T08:39:00Z Mentorskap ger nya perspektiv https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1058022&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1058/c_1058022-l_3-k_bea_h.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Emek Abali, universitetslektor i h&aring;llfasthetsl&auml;ra vid institutionen f&ouml;r materialvetenskap,<br /> fick en mentor via UU Innovation.</figcaption> </figure> <p>Med sin innovativa 3d-skrivare f&ouml;r metall vill Emek Abali bidra till mer h&aring;llbar produktion. UU Innovations mentorprogram gav honom extra skjuts p&aring; v&auml;gen fr&aring;n id&eacute; till kommersialisering.</p> Tue, 11 Apr 2023 07:43:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1058022&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2023-04-11T07:43:00Z Dags att söka till UU Innovations mentorprogram hösten 2023 https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1057580&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Två personer som samtalar och ler mot varandra." src="/digitalAssets/1057/c_1057580-l_3-k__mg_3066.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Bredda ditt n&auml;tverk utanf&ouml;r akademin och utveckla din id&eacute; med st&ouml;d av en erfaren mentor i<br /> UU Innovations mentorprogram. Det &auml;r dags att ans&ouml;ka till h&ouml;stterminen 2023.<br /> Foto: Mikael Wallerstedt.</figcaption> </figure> <p>Nu kan du ans&ouml;ka om en plats i UU Innovations mentorprogram och f&aring; nya kunskaper och kontakter f&ouml;r att ta din id&eacute; till n&auml;sta niv&aring;. Ans&ouml;k senast 15 maj 2023 f&ouml;r chansen att f&aring; en mentor till h&ouml;sten.</p> Mon, 03 Apr 2023 08:38:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1057580&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2023-04-03T08:38:00Z Projekt för bättre stöd för innovationer inom hälso- och sjukvård https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1057154&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Porträtt" src="/digitalAssets/1057/c_1057154-l_3-k__o6a6718.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Vid Uppsala universitet tar m&aring;nga nya l&ouml;sningar f&ouml;r h&auml;lso- och sjukv&aring;rden form. Projektet Siish ska<br /> korta tiden till praktiskt inf&ouml;rande. Foto: Mikael Wallerstedt.</figcaption> </figure> <p><strong>Hall&aring; d&auml;r Hillevi Englund, r&aring;dgivare vid UU Innovation som &auml;r involverad i ett projekt med syftet att f&ouml;rkorta tiden det tar f&ouml;r nya innovativa l&ouml;sningar att implementeras i svensk h&auml;lso- och sjukv&aring;rd. </strong></p> Mon, 27 Mar 2023 13:04:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1057154&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2023-03-27T13:04:00Z UU Innovation nylanserar poänggivande kurs https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1056820&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Porträtt" src="/digitalAssets/1056/c_1056820-l_3-k__u4a1188.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Oavsett forskningsomr&aring;de &auml;r det viktigt att ha kunskap om sina kunskapstillg&aring;ngar och hur man<br /> b&auml;st hanterar dem. Det f&aring;r du i UU Innovations nya kurs &rdquo;Strategisk hantering av forskningsresultat&rdquo;<br /> som &auml;r &ouml;ppen f&ouml;r anm&auml;lan. Foto: Mikael Wallerstedt.</figcaption> </figure> <p>Hall&aring; d&auml;r Nhils Forslund, r&aring;dgivare p&aring; UU Innovation och ansvarig f&ouml;r kursen &rdquo;Strategisk hantering av forskningsresultat&rdquo; som startar i maj 2023 och nu &auml;r &ouml;ppen f&ouml;r anm&auml;lan.</p> Wed, 22 Mar 2023 13:46:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1056820&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2023-03-22T13:46:00Z Årets första Attraktiva innovationsprojekt https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1055114&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Kollage av porträttbilder på mottagarna av utmärkelsen Attraktivt innovationsprojekt. " src="/digitalAssets/1055/c_1055114-l_3-k_aip-5.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>H&auml;r &auml;r &aring;rets f&ouml;rsta mottagare av UU Innovations utm&auml;rkelse Attraktivt innovationsprojekt.<br /> Foto: Sara Gredemark, David Naylor, Mikael Wallerstedt.</figcaption> </figure> <p>Ett knappt kvartal in i 2023 och UU Innovation tilldelar fem projekt utm&auml;rkelsen Attraktivt innovationsprojekt. Projekten premieras f&ouml;r betydelsefulla framsteg p&aring; v&auml;gen fr&aring;n id&eacute; till innovation. De lovande innovationerna inkluderar snabbdiagnostik f&ouml;r luftv&auml;gssjukdomar, verktyg f&ouml;r f&ouml;rnyelse i organisationer och ny str&aring;lbehandling mot en idag obotlig cancer.</p> Tue, 07 Mar 2023 09:47:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1055114&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2023-03-07T09:47:00Z Sommarjobb blev startskottet för eget företag https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1054582&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Porträtt av Viktoria i ett labb på Ångströmlaboratoriet." src="/digitalAssets/1054/c_1054582-l_3-k__mg_1564.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Viktoria Engqvists sommarjobb p&aring; &Aring;ngstr&ouml;mlaboratoriet vid Uppsala universitet lade grunden<br /> f&ouml;r Lea Cares. Under v&aring;ren 2023 lanserar f&ouml;retaget sin f&ouml;rsta produkt.<br /> Foto: Mikael Wallerstedt.</figcaption> </figure> <p>Hon har hittat sina intressen inom biologi och kemi, g&aring;r ig&aring;ng p&aring; utmaningar och att l&auml;ra nytt. Viktoria Engqvist &auml;r apotekarstudenten vid Uppsala universitet som driver f&ouml;retag med produkter f&ouml;r friskare naglar, hud och h&aring;r.</p> Wed, 01 Mar 2023 15:59:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1054582&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2023-03-01T15:59:00Z Stöd gav ökat självförtroende för nyttiggörande https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1054576&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Porträttbild på Marcus Wanselius i labbmiljö." src="/digitalAssets/1054/c_1054576-l_3-k__mg_4835.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>F&ouml;r att n&aring; ut till en bredare m&aring;lgrupp med sina forskningsresultat har Marcus Wanselius tagit<br /> hj&auml;lp av UU Innovation. Foto: Mikael Wallerstedt.</figcaption> </figure> <p>Marcus Wanselius b&ouml;rjade sitt doktorandprojekt utan andra m&aring;l &auml;n en f&auml;rdig avhandling, men med lovande resultat i handen ins&aring;g han att det kunde bli n&aring;got mer. Nu arbetar han med att paketera sin metod f&ouml;r att s&auml;lja till l&auml;kemedelsindustrin.</p> Wed, 01 Mar 2023 15:39:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1054576&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2023-03-01T15:39:00Z Startups från Uppsala universitet på inspirationsresa till USA https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1050248&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1050/c_1050248-l_3-k__mg_6457_en.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>I februari deltar tre startup-projekt fr&aring;n Uppsala universitet i ett inspirations- och<br /> internationaliseringsprogram i Boulder, USA inom ramen f&ouml;r samarbetsprojektet Sireus.<br /> Foto: Mikael Wallerstedt.</figcaption> </figure> <p>Hall&aring; d&auml;r Frida Henningsson Johnson, aff&auml;rsr&aring;dgivare vid UU Innovation, som i februari tar tre avknoppningsbolag fr&aring;n Uppsala universitet till innovationshubben Boulder i USA.</p> Tue, 31 Jan 2023 14:43:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1050248&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2023-01-31T14:43:00Z Få synlighet för din forskning https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1046986&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Porträttbilder på åtta forskare, fem kvinnor och tre män, som företräder de projekt från Uppsala universitet som valdes ut till IVA:s 100-lista 2022. " src="/digitalAssets/1046/c_1046986-l_3-k_uu-projekt_100-listan-2022.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>&Aring;tta forskningsprojekt fr&aring;n Uppsala universitet kom in p&aring; IVAs 100-lista 2022.<br /> Foto: David Naylor, Mikael Wallerstedt och Ingrid Ajaxon.</figcaption> </figure> <p>Nu har ans&ouml;kan till Kungl. Ingenj&ouml;rsvetenskapsakademiens (IVA) 100-lista 2023 &ouml;ppnat. En plats p&aring; listan kan ge ditt forskningsprojekt &ouml;kad synlighet, kontaktytor mot n&auml;ringsliv och samh&auml;lle samt fr&auml;mja nyttigg&ouml;rande av resultaten.&nbsp;Ans&ouml;k senast 28 februari 2023.</p> Wed, 11 Jan 2023 15:27:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1046986&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2023-01-11T15:27:00Z Fem innovationsprojekt får utmärkelse https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1040292&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Porträttbild av Anna Överby Wernstedt och Ylva Ivarsson med diplom, blommor och ballonger i ett labb på BMC. " src="/digitalAssets/1040/c_1040292-l_1-k_bild2.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Anna &Ouml;verby Wernstedt och Ylva Ivarsson &auml;r ett av de forskarteam som nyligen tilldelats utm&auml;rkelsen<br /> Attraktivt Innovationsprojekt f&ouml;r sitt arbete med att nyttigg&ouml;ra forskningsresultat. Foto: Ingrid Ajaxon.</figcaption> </figure> <p>Med utm&auml;rkelsen Attraktivt Innovationsprojekt uppm&auml;rksammar UU Innovation forskare och studenter som tagit stora steg mot att oms&auml;tta id&eacute;er och forskningsresultat till innovation och samh&auml;llsnytta. Fem nya innovationsprojekt har nu premierats.&nbsp;<strong> </strong></p> Mon, 19 Dec 2022 15:18:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1040292&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2022-12-19T15:18:00Z Experimentlust blev startskottet för nytt virustest https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1040290&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Porträtt av Liza Löf i labbmiljö." src="/digitalAssets/1040/c_1040290-l_3-k__mg_8804_en.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Forskaren Liza L&ouml;f tar nu steget in i entrepren&ouml;rskapet med ambitionen att f&ouml;rse v&aring;rden med<br /> ett nytt verktyg f&ouml;r snabbdiagnostik av respiratoriska sjukdomar. Foto: Mikael Wallerstedt.</figcaption> </figure> <p>En entusiastisk forskare, ett f&ouml;rs&ouml;k i labbet som egentligen skulle g&aring;tt fel, och ett dedikerat innovationsst&ouml;d. D&auml;r har ni receptet p&aring; hur ett nytt snabbtest f&ouml;r att diagnostisera luftv&auml;gssjukdomar kan komma att se dagens ljus.</p> Mon, 19 Dec 2022 14:51:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1040290&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2022-12-19T14:51:00Z Med sikte på ökad kvalitet i hälso- och sjukvården https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1038398&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Porträtt av Max Schoenberg mot en mörkgrå vägg." src="/digitalAssets/1038/c_1038398-l_1-k_maxs_sv.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Max Schoenberg ryggar inte f&ouml;r utmaningar och vill bidra med att f&ouml;rb&auml;ttra v&aring;rden med sin aff&auml;rsid&eacute;.<br /> Foto: Hannes Rohrer.</figcaption> </figure> <p>Max Schoenberg satsade allt f&ouml;r att ta sig in p&aring; magisterprogrammet i entrepren&ouml;rskap vid Uppsala universitet. Och det blev i Uppsala han hittade inspirationen och st&ouml;det f&ouml;r att v&aring;ga satsa p&aring; sin id&eacute;. Nu bygger han ett team f&ouml;r att f&ouml;rverkliga visionen om en l&ouml;sning f&ouml;r kvalitetsuppf&ouml;ljning i v&aring;rden.</p> Wed, 14 Dec 2022 14:59:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1038398&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2022-12-14T14:59:00Z Forskaren valde företagandet https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1036576&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1036/c_1036576-l_1-k__mg_5185-1600px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Emil Ros&eacute;n har startat f&ouml;retaget Sapiron baserat p&aring; en id&eacute; han utvecklade under sin forskarutbildning.<br /> Foto: Mikael Wallerstedt.</figcaption> </figure> <p>De flesta s&ouml;ker sig inte till den akademiska v&auml;rlden f&ouml;r att de vill blir entrepren&ouml;rer. Det gjorde inte heller Emil Ros&eacute;n, men id&eacute;n han utvecklade under sin forskarutbildning var f&ouml;r lovande f&ouml;r att l&aring;ta bli.<br /> <br /> &ndash; Det &auml;r inte s&aring; dramatiskt. Framf&ouml;r allt &auml;r jag en probleml&ouml;sare.</p> Wed, 30 Nov 2022 13:50:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1036576&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2022-11-30T13:50:00Z Flera innovationsbolag från Uppsala universitet på prestigelista https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1034928&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1034/c_1034928-l_1-k_dd_eng.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>&quot;Vi &auml;r stolta &ouml;ver att bli utvalda till ett av &aring;rets 33 mest innovativa och lovande f&ouml;retag i Sverige&quot;,<br /> s&auml;ger Dragos Dancila, forskare vid &Aring;ngstr&ouml;mlaboratoriet och medgrundare av Percy Roc.</figcaption> </figure> <p>Varje &aring;r presenterar Ny Teknik en lista &ouml;ver 33 unga tech-f&ouml;retag i Sverige som bed&ouml;ms ha framtiden f&ouml;r sig, och varje &aring;r brukar innovationskraften vid Uppsala universitet avspeglas i listan. P&aring; &aring;rets 33-lista finns sex innovationsbolag med koppling till forskning och utbildning vid universitetet.</p> Thu, 17 Nov 2022 15:43:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1034928&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2022-11-17T15:43:00Z Nya attraktiva innovationsprojekt utsedda https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1032018&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1015/c_1015146-l_3-k_team-virubustor.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Teamet bakom Virubustor &auml;r en av de nya mottagarna av UU Innovations utm&auml;rkelse Attraktivt<br /> innovationsprojekt. Foto: Mark Harris.</figcaption> </figure> <p>Fr&aring;n en app som kan underl&auml;tta v&aring;rdvardagen f&ouml;r l&auml;kare till en ny teknik f&ouml;r att rena luft i fordon. UU Innovation har utsett fyra nya attraktiva innovationsprojekt som forskare och studenter vid Uppsala universitet st&aring;r bakom.</p> Mon, 24 Oct 2022 22:56:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1032018&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2022-10-24T22:56:00Z Ansök om en plats i UU Innovations mentorprogram https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1031454&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1031/c_1031454-l_1-k__mg_3221.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Bredda ditt n&auml;tverk, utveckla din id&eacute; och dina kunskaper om nyttigg&ouml;rande genom<br /> UU Innovations mentorprogram. Det &auml;r dags att ans&ouml;ka till v&aring;rterminen 2023.<br /> Foto: Mikael Wallerstedt.</figcaption> </figure> <p>Nu kan du s&ouml;ka till UU Innovations mentorprogram och f&aring; nya kunskaper och n&auml;tverk som kan ta din id&eacute; till n&auml;sta niv&aring;. Ans&ouml;k senast 15 november 2022 f&ouml;r chansen att f&aring; en mentor till v&aring;rterminen 2023.</p> Thu, 20 Oct 2022 07:42:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1031454&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2022-10-20T07:42:00Z Starkt team bakom ny behandling av ögonsjukdom https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1029032&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Elisabet Ohlin Sjöström och Lena Claesson-Welsh står bredvid varandra i labbmiljöi l" src="/digitalAssets/1029/c_1029032-l_3-k__mg_6702.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Genom att kombinera spjutspetskompetens inom biologisk forskning med praktisk erfarenhet av<br /> l&auml;kemedelsutveckling hoppas Elisabet Ohlin Sj&ouml;str&ouml;m och Lena Claesson-Welsh kunna ta ett<br /> nytt l&auml;kemedel mot klinik. Bild: Mikael Wallerstedt.</figcaption> </figure> <p>F&ouml;r att driva ett innovationsprojekt fram&aring;t beh&ouml;vs flera olika kompetenser. Lena Claesson-Welsh och Elisabet Ohlin Sj&ouml;str&ouml;m tar fasta p&aring; varandras styrkor f&ouml;r att tillsammans utveckla ett nytt behandlingsalternativ f&ouml;r sv&aring;ra &ouml;gonsjukdomar.</p> Thu, 06 Oct 2022 08:14:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1029032&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2022-10-06T08:14:00Z 10 forskare får extra stöd genom UU Innovations mentorprogram https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1027152&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1027/c_1027152-l_3-k_20654-1600px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Micheline van Riemsdijk &auml;r forskare vid kulturgeografiska institutionen och en av deltagarna i<br /> programmet. Hon vill oms&auml;tta sina kunskaper om social integration av h&ouml;gkvalificerade<br /> flyktningar till en anv&auml;ndbar l&ouml;sning. Foto David Naylor.</figcaption> </figure> <p>I UU Innovations mentorprogram matchas doktorander och forskare med mentorer som &auml;r verksamma utanf&ouml;r akademin. En ny omg&aring;ng har startat och vid avsparken m&ouml;ttes alla deltagare och deras mentorer f&ouml;r att f&aring; en introduktion till vad som v&auml;ntar.</p> Thu, 22 Sep 2022 14:16:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1027152&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2022-09-22T14:16:00Z UU Innovation förstärker teamet https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1026222&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1026/c_1026222-l_3-k__mg_3427.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Mathias Blob &auml;r teologen fr&aring;n Lund som blev investerare i innovationskraft i Uppsala. Nu kliver han<br /> in i rollen som aff&auml;rsr&aring;dgivare p&aring; UU Innovation. Foto Mikael Wallerstedt.</figcaption> </figure> <p>Hall&aring; d&auml;r Mathias Blob! Du &auml;r ny aff&auml;rsr&aring;dgivare p&aring; UU Innovation fr&aring;n 1 september 2022.</p> Thu, 15 Sep 2022 08:35:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1026222&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2022-09-15T08:35:00Z De vill ge orkidéer nytt liv https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1025770&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1025/c_1025770-l_3-k_guckusko-handpollinering.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>F&ouml;r arter de handpollinerar, till exempel Guckusko, vet de exakt vilka f&ouml;r&auml;ldrarna &auml;r till varje planta.<br /> Sp&aring;rbarhet &auml;r en central del av metoden f&ouml;r att skapa h&aring;llbara best&aring;nd av vildv&auml;xande orkid&eacute;er.<br /> Foto: Linus S&ouml;derquist.</figcaption> </figure> <p>Genom att kombinera sina kunskaper inom bevarandegenetik och orkid&eacute;odling har Linus S&ouml;derquist och Simon Hultby tagit fram en metod f&ouml;r reintroduktion och f&ouml;rst&auml;rkning av hotade populationer. F&ouml;r att den ska komma till anv&auml;ndning har de startat ett f&ouml;retag tillsammans.</p> Fri, 09 Sep 2022 14:51:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1025770&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2022-09-09T14:51:00Z Hjärnäpplet till Johan Elf och Özden Baltekin https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1025762&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1025/c_1025762-l_3-k__mg_0299.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Johan Elf och &Ouml;zden Baltekin har tagit fram det snabbaste antibiotika-k&auml;nslighetstestet i v&auml;rlden.<br /> Foto: Mikael Wallerstedt.</figcaption> </figure> <p>P&aring; bara 30 minuter kan deras test kan avg&ouml;ra vilket antibiotika som kr&auml;vs f&ouml;r att behandla en urinv&auml;gsinfektion. Johan Elf och &Ouml;zden Baltekin prisas f&ouml;r innovationen som kommer att bidra till minskad antibiotikaresistens och mer individanpassad v&aring;rd.&nbsp;</p> Fri, 09 Sep 2022 13:58:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1025762&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2022-09-09T13:58:00Z Populär 1700-talsmedicin i ny form https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1024960&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1024/c_1024960-l_3-k_hjalmar-fors-noa-ahnfelt-600px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Nils-Otto Ahnfelts och Hjalmars Fors arbete med att &aring;terskapa Hj&auml;rnes Testamente b&ouml;rjade som<br /> ett forskningsprojekt vid institutionen f&ouml;r id&eacute;- och l&auml;rdomshistoria vid Uppsala universitet.<br /> Foto: Antidotarium AB.</figcaption> </figure> <p>Hall&aring; d&auml;r Nils-Otto Ahnfelt,&nbsp;disputerad apotekare och g&auml;stforskare p&aring; institutionen f&ouml;r farmaceutisk biovetenskap. Du har tillsammans med vetenskapshistorikern Hjalmar Fors tagit fram en rekonstruktion av den 300 &aring;r gamla medicinen Hj&auml;rnes Testamente i form av en bitter snaps. Hur kom ni p&aring; id&eacute;n att &aring;terskapa en 1700-talsmedicin?</p> Mon, 05 Sep 2022 07:29:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1024960&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2022-09-05T07:29:00Z “Jag vill att metoden kommer till användning och inte blir liggande i byrålådan” https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1020604&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1020/c_1020604-l_3-k_lab-portrait.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Robin D&uuml;rr fick chansen att genomf&ouml;ra sin forskarutbildning i ett EU-finansierat projekt. Med resultat<br /> som g&ouml;r det m&ouml;jligt att motverka klimatf&ouml;r&auml;ndringar ser han den direkta till&auml;mpningen av sin forskning<br /> och hur den kan komma samh&auml;llet till nytta. Foto: Mariia Pavliuk</figcaption> </figure> <p>Med sin nya och patents&ouml;kta tillverkningsmetod f&ouml;r membranelektrodaggregat hoppas Robin D&uuml;rr, doktorand i fysikalisk kemi, skynda p&aring; anv&auml;ndningen av elektrokemiska celler, som br&auml;nsleceller, och d&auml;rmed &ouml;verg&aring;ngen till f&ouml;rnybara energik&auml;llor. UU Innovation st&auml;llde n&aring;gra fr&aring;gor till honom om metoden och planen f&ouml;r att f&aring; ut den till marknaden.</p> Tue, 05 Jul 2022 13:43:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1020604&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2022-07-05T13:43:00Z Nytt grepp ska minska butiksstölder https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1020410&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1020/c_1020410-l_3-k_datana4.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Med sin startup Datana vill Ali Jumaa och Adib Ahrari vitalisera detaljhandeln genom att f&aring; ner<br /> st&ouml;lderna. Nyligen lanserade f&ouml;retaget sin f&ouml;rsta prototyp d&auml;r AI anv&auml;nds i brottsf&ouml;rebyggande syfte.<br /> Foto: Datana</figcaption> </figure> <p>Adib Ahrari och Ali Jumaa har startat f&ouml;retaget Datana tillsammans med fem studiekamrater fr&aring;n Uppsala universitet och KTH. De vill minska st&ouml;lderna i dagligvaruhandeln genom smart teknik som hj&auml;lper butikspersonal att jobba f&ouml;rebyggande.</p> Fri, 01 Jul 2022 09:08:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1020410&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2022-07-01T09:08:00Z Ny analysmetod siktar på mer specifika sjukdomsdiagnoser https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1020330&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1020/c_1020330-l_1-k__mg_6985.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Daniel Globisch, universitetslektor p&aring; Uppsala universitet, har utvecklat en metod f&ouml;r mer specifika<br /> diagnoser av metabola sjukdomar. Foto: Mikael Wallerstedt</figcaption> </figure> <p>Finns det effektivare s&auml;tt att uppt&auml;cka sjukdomar i biologiska prover &auml;n de som &auml;r standard i dag? En ny metod ger hopp. Daniel Globisch, universitetslektor och tidigare fellow p&aring; SciLifeLab p&aring; Uppsala universitet, tror att hans metod kommer att bli ett framtida verktyg f&ouml;r klinisk anv&auml;ndning.</p> Wed, 29 Jun 2022 14:42:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1020330&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2022-06-29T14:42:00Z Så kan innovation från Uppsala universitet minska resistenta bakterier https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1019924&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Nikos Fatsis-Kavalopoulos i labbet" src="/digitalAssets/1019/c_1019924-l_1-k__mg_4472_sm.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Nikos Fatsis-Kavalopoulos och hans forskarkollegor har utvecklat en ny metod f&ouml;r ta reda p&aring; hur<br /> effektiva tv&aring; kombinerade antibiotika &auml;r p&aring; att stoppa bakteriers tillv&auml;xt. Foto: Mikael Wallerstedt</figcaption> </figure> <p>Att behandla sv&aring;ra infektioner med kombinerad antibiotika har l&auml;nge varit praxis i den svenska v&aring;rden. Trots det finns det, just nu, inget kliniskt test f&ouml;r hur v&auml;l det faktiskt fungerar. Det vill forskaren Nikos Fatsis-Kavalopoulos &auml;ndra p&aring; med hj&auml;lp av en nyutvecklad metod.</p> Mon, 27 Jun 2022 07:32:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1019924&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2022-06-27T07:32:00Z Hon skapar strålande chanser för cancerpatienter https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1019016&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1019/c_1019016-l_3-k_19106-1600px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Marika Nestor, docent i medicinsk str&aring;lningsvetenskap vid Uppsala universitet, driver p&aring;<br /> utvecklingen av m&aring;ls&ouml;kande radioaktiva l&auml;kemedel f&ouml;r behandling av en mycket allvarlig<br /> cancerform d&auml;r det saknas effektiv behandling. Foto: David Naylor.</figcaption> </figure> <p>Radioaktiva l&auml;kemedel mot cancer &auml;r p&aring; stark frammarsch och Marika Nestor g&ouml;r allt hon kan f&ouml;r att bidra till utvecklingen. En antikropp fr&aring;n hennes labb ger hopp om en framtida behandling f&ouml;r dem som drabbas av anaplastisk sk&ouml;ldk&ouml;rtelcancer, en idag obotlig cancerform.</p> Thu, 16 Jun 2022 13:06:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1019016&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2022-06-16T13:06:00Z Digital plattform samlar historiska recept och berättelserna bakom https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1018930&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Ett uppslag i ett gammalt kokboksmanuskript." src="/digitalAssets/1018/c_1018930-l_3-k__mg_1577.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>&rdquo;N&auml;r man tittar i marginalerna p&aring; de h&auml;r b&ouml;ckerna och sidorna, kan man ibland hitta barnteckningar.<br /> Det &auml;r fint att f&aring; ta del av det som m&auml;nniskor l&auml;mnar efter sig&rdquo;, s&auml;ger Helga M&uuml;llneritsch.<br /> Foto: Mikael Wallerstedt.</figcaption> </figure> <p>Svunna tiders recept och kokb&ouml;cker &auml;r en rik k&auml;lla till kunskap f&ouml;r den som vill l&auml;ra sig om mat och &auml;tvanor fr&aring;n f&ouml;rr. Desto mindre &auml;r d&auml;remot k&auml;nt om m&auml;nniskorna bakom recepten. Men ett digitalt dokumentationsprojekt av forskare fr&aring;n Uppsala universitet ska f&ouml;rhoppningsvis &auml;ndra p&aring; den saken.</p> Thu, 16 Jun 2022 07:33:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1018930&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2022-06-16T07:33:00Z I huvudet på en affärsrådgivare https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1016504&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1016/c_1016504-l_3-k_susanne-och-ingrid.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Susanne Bredenberg och Ingrid Ajaxon arbetar som aff&auml;rsr&aring;dgivare p&aring; UU Innovation och &auml;r alltid nyfikna p&aring; att h&ouml;ra mer om ny forskning fr&aring;n universitetet. Foto: Sara Gredemark.</figcaption> </figure> <p>Hall&aring; d&auml;r Susanne och Ingrid, aff&auml;rsr&aring;dgivare vid Uppsala universitet, som har nyttigg&ouml;rande som arbetsf&auml;lt och en st&ouml;djande roll gentemot b&aring;de studenter och forskare.</p> Mon, 30 May 2022 10:17:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1016504&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2022-05-30T10:17:00Z Premieras för framsteg på vägen från idé till innovation https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1015978&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1015/c_1015978-l_1-k_award-winning-projects-may22--600---400-px-.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Innovationsprojekt f&ouml;r b&auml;ttre h&auml;lsa f&aring;r utm&auml;rkelse fr&aring;n UU Innovation f&ouml;r sin f&ouml;rm&aring;ga att attrahera finansiering f&ouml;r fortsatt utveckling.</figcaption> </figure> <p>UU Innovation uppm&auml;rksammar forskningsbaserade innovationsprojekt som engagerat finansi&auml;rer, investerare och kunder f&ouml;r fortsatt utveckling och nyttigg&ouml;rande. Sex nya projekt har tilldelats utm&auml;rkelsen Attraktivt innovationsprojekt.</p> Mon, 23 May 2022 11:48:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1015978&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2022-05-23T11:48:00Z Åtta forskningsprojekt från Uppsala universitet på IVAs 100-lista https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1012950&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1012/c_1012950-l_3-k__mg_9495.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Marika Edoff, forskare inom solcellsteknik vid Uppsala universitet koordinerar SOLVE (Solelforskningscentrum Sverige) som &auml;r ett av de projekt som valts ut till IVAs 100-lista 2022 f&ouml;r sin potential till aff&auml;rs- och samh&auml;llsnytta. Foto: Mikael Wallerstedt.</figcaption> </figure> <p>Nu presenterar Kungl. Ingenj&ouml;rsvetenskapsakademien (IVA) &aring;rets 100-lista. De utvalda forskningsprojekten p&aring; temat teknik i m&auml;nsklighetens tj&auml;nst bed&ouml;ms vara redo att kunna nyttigg&ouml;ras inom en snar framtid. &Aring;tta av de totalt 70 projekten p&aring; listan bedrivs vid Uppsala universitet.</p> Fri, 06 May 2022 11:49:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1012950&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2022-05-06T11:49:00Z Uppsalaforskare prisas som nytänkande entreprenör https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1012580&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1012/c_1012580-l_3-k_anders2.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Rymdteknikforskaren Anders Ajaxon Persson f&aring;r &Aring;Forsk Entrepren&ouml;rsstipendium 2022 f&ouml;r id&eacute;n att omvandla en uppfinning som var t&auml;nkt att uppt&auml;cka sp&aring;r av liv p&aring; Mars till en anv&auml;ndbar l&ouml;sning i v&aring;rden av f&ouml;r tidigt f&ouml;dda barn. Foto: Ingrid Ajaxon.</figcaption> </figure> <p>Anders Ajaxon Persson, forskare i rymdteknik vid Uppsala universitet och medgrundare av f&ouml;retaget Fourth State Systems, &auml;r en av de tio nyt&auml;nkande entrepren&ouml;rer i Sverige som tilldelas &Aring;Forsk Entrepren&ouml;rsstipendium 2022. Han prisas f&ouml;r sin drivkraft att f&ouml;rse v&aring;rden med en ny l&ouml;sning f&ouml;r att &ouml;vervaka f&ouml;r tidigt f&ouml;dda barns h&auml;lsa.</p> Wed, 04 May 2022 15:31:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1012580&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2022-05-04T15:31:00Z Träffsäker matchning i UU Innovations mentorprogram https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1011180&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1011/c_1011180-l_3-k_dc.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Daniel Camsund, forskare vid institutionen f&ouml;r cell- och molekyl&auml;rbiologi, har f&aring;tt en rej&auml;l skjuts i sitt innovationsprojekt tack vare sin mentor.</figcaption> </figure> <p>F&ouml;r den som vill ha extra st&ouml;d f&ouml;r att utveckla en id&eacute; mot innovation finns UU Innovations mentorprogram. Sista ans&ouml;kningsdag till h&ouml;stterminens programstart &auml;r 30 april. En av de forskare som g&aring;r programmet nu &auml;r Daniel Camsund som har en teknisk id&eacute; som kan snabba p&aring; utvecklingen av biologiska l&auml;kemedel.</p> Mon, 25 Apr 2022 11:27:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1011180&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2022-04-25T11:27:00Z Frida Henningson Johnson förstärker teamet på UU Innovation https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1009688&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1009/c_1009688-l_3-k__mg_6292.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Frida Henningson Johnson &auml;r ny aff&auml;rsr&aring;dgivare vid UU Innovation. Foto: Mikael Wallerstedt.</figcaption> </figure> <p>Forskning, innovation och kommunikation ligger henne varmt om hj&auml;rtat. Nu v&auml;xlar Frida Henningson Johnson tillbaka till akademin efter flera &aring;r i n&auml;ringslivet och sedan 1 april 2022 &auml;r hon ny aff&auml;rsr&aring;dgivare p&aring; UU Innovation.</p> Mon, 11 Apr 2022 07:38:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1009688&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2022-04-11T07:38:00Z Vem formar framtiden? (inspelning) https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1009644&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1009/c_1009644-l_3-k_untitled-design.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Nu kan du ta del av inspelningen fr&aring;n UU Innovations seminarium om inkluderande innovation fr&aring;n den 8 mars 2022.</figcaption> </figure> <p>Se inspelningen fr&aring;n UU Innovations digitala seminarium 8 mars 2022 om inkluderande innovation, som nu finns tillg&auml;nglig med undertexter p&aring; b&aring;de svenska och engelska.</p> Sun, 10 Apr 2022 18:03:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1009644&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2022-04-10T18:03:00Z Mentor som bollplank för nyttiggörande https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1009222&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1009/c_1009222-l_1-k_liza4--2-.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Liza L&ouml;f &auml;r en av de forskare som f&aring;tt en mentor fr&aring;n n&auml;ringslivet i UU Innovations mentorprogram.</figcaption> </figure> <p>Hall&aring; d&auml;r Liza L&ouml;f, forskare vid institutionen f&ouml;r immunologi, genetik och patologi. Du &auml;r en av de forskare som g&aring;r UU Innovations mentorprogram, som nu &auml;r &ouml;ppet f&ouml;r ans&ouml;kan igen. Vad &auml;r det b&auml;sta med programmet tycker du?</p> Wed, 06 Apr 2022 12:40:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1009222&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2022-04-06T12:40:00Z Tar lovande upptäckt vidare mot covidläkemedel https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1009220&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1009/c_1009220-l_3-k_jens-carlsson.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Att kommersialisera forskningsresultat &auml;r en ny erfarenhet f&ouml;r Jens Carlsson vid institutionen f&ouml;r cell- och molekyl&auml;rbiologi, men han hoppas redan nu f&aring; m&ouml;jligheten att vara med i nya projekt som kan leda till l&auml;kemedel. Foto: Niklas Norberg Wirt&eacute;n.</figcaption> </figure> <p>Hall&aring; d&auml;r&hellip; Jens Carlsson, universitetslektor vid institutionen f&ouml;r cell- och molekyl&auml;rbiologi och en av forskarna bakom en ny lovande molekyl f&ouml;r l&auml;kemedel mot coronavirus.</p> Wed, 06 Apr 2022 12:24:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1009220&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2022-04-06T12:24:00Z Hjärnäpplet - innovationspris med många dimensioner https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1009208&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Prisstatyetten Hjärnäpplet som har formen av en trunkerad oktaeder." src="/digitalAssets/1009/c_1009208-l_3-k_ha_webb.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Hj&auml;rn&auml;pplet har utvecklats fr&aring;n ett pris f&ouml;r materialforskare p&aring; &Aring;ngstr&ouml;mlaboratoriet till att bli hela universitetets innovationspris. Sj&auml;lva prisf&ouml;rem&aring;let har en alldeles speciell historia att ber&auml;tta. Samtidigt &auml;r det i sig ett sp&auml;nnande konstf&ouml;rem&aring;l med ett djup i flera dimensioner.</figcaption> </figure> <p>Hj&auml;rn&auml;pplet togs f&ouml;rst fram f&ouml;r att premiera materialforskare med h&aring;llbara aff&auml;rsid&eacute;er. Nu bel&ouml;nar den all sorts innovation p&aring; Uppsala universitet, och g&ouml;r det med massor av inbyggd symbolik. F&ouml;r designen st&aring;r tidigare forskaren Richard Karmhag.</p> Wed, 06 Apr 2022 11:57:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1009208&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2022-04-06T11:57:00Z UU Innovations mentorprogram öppet för ansökan https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1009184&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Två personer som pratar med varandra i en utomhusmiljö." src="/digitalAssets/1009/c_1009184-l_1-k__mg_3066.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Ge din id&eacute; en extra skjuts genom UU Innovations mentorprogram. Ans&ouml;kan till h&ouml;stterminen 2022 &auml;r &ouml;ppen. Foto: Mikael Wallerstedt.</figcaption> </figure> <p>Nu finns chansen att s&ouml;ka till UU Innovations mentorprogram f&ouml;r doktorander och forskare intresserade av att f&aring; en extra skjuts i sina nyttigg&ouml;randeprojekt. Ans&ouml;k senast 30 april f&ouml;r m&ouml;jligheten att f&aring; en plats i programmet till h&ouml;stterminen 2022.</p> Wed, 06 Apr 2022 08:43:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1009184&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2022-04-06T08:43:00Z Användbar kunskap för att förverkliga potentialen i forskningsresultat https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1009182&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1009/c_1009182-l_3-k_17971-800px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Att f&aring; l&auml;ra sig om patentdatabaser och hur man s&ouml;ker efter patentinformation var n&aring;gra av de saker som<br /> doktoranden Arindam De Tarafder verkligen uppskattade med UU Innovations po&auml;nggivande kurs om<br /> immaterialr&auml;tt i forskning. Foto: David Naylor.</figcaption> </figure> <p>Tre fr&aring;gor till Arindam De Tarafder, doktorand vid institutionen f&ouml;r cell- och molekyl&auml;rbiologi som i h&ouml;stas deltog i UU Innovations kurs om immaterialr&auml;tt i forskning. En ny kursomg&aring;ng p&aring;g&aring;r nu.</p> Wed, 06 Apr 2022 08:00:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1009182&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2022-04-06T08:00:00Z Materialföretag i Uppsala lanserar specialtandkräm https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1009176&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1009/c_1009176-l_3-k__21a1788-800px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Det p&aring;g&aring;r utveckling av fler produkter som samtliga kommer att ha Caposal som genomg&aring;ende ingrediens, ber&auml;ttar H&aring;kan Engqvist, professor i materialvetenskap vid Uppsala universitet. Foto: Mikael Wallerstedt.</figcaption> </figure> <p>Hall&aring; d&auml;r&hellip; H&aring;kan Engqvist, professor i materialvetenskap vid Uppsala universitet och medgrundare till Psilox, f&ouml;retaget som tar nya biomaterial till dentalmarknaden och nu lanserat sin f&ouml;rsta produkt under varum&auml;rket Caposal.</p> Wed, 06 Apr 2022 07:43:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=1009176&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2022-04-06T07:43:00Z Renare luft i bussen kan snart bli verklighet https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=992548&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/992/c_992548-l_3-k_marvin-seibert_matning.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Marvin Seibert m&auml;ter luftfl&ouml;det i nyinstallerade, tio meter l&aring;nga luftutsugskanaler i en elhybridbuss som tar 70 passagerare. Foto: Mark Harris.</figcaption> </figure> <p>Att v&auml;lja annat f&auml;rds&auml;tt &auml;n bussen har under coronapandemin varit en sj&auml;lvklarhet f&ouml;r de flesta som haft m&ouml;jlighet. Vi har uppmanats att undvika och inte bidra till tr&auml;ngsel ombord. En ny teknik f&ouml;r luftrening i bussar ger hopp om en trygg kollektivtrafik &auml;ven i pandemitider.</p> Mon, 31 Jan 2022 13:00:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=992548&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2022-01-31T13:00:00Z Nyfiken på immaterialrätt? https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=991880&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Kvinna i avslappnad outfit sitter i en stol och håller i dokument och tittar in i kameran. I bakgrunden har hon liten grupp människor som sitter vid ett bord." src="/digitalAssets/991/c_991880-l_3-k_postgraduate-course-ip.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Nu &auml;r anm&auml;lan &ouml;ppen till kursen Immaterialr&auml;tt i forskning: strategier och metoder som b&ouml;rjar den 23 mars. Kursen &auml;r po&auml;nggivande och ges av UU Innovation i samarbete med Patent- och registreringsverket, PRV. Foto: Shutterstock.</figcaption> </figure> <p>St&auml;rk dina m&ouml;jligheter att omvandla resultat fr&aring;n din forskning till bredare samh&auml;llsnytta genom &ouml;kad kunskap om immaterialr&auml;tt. Tillsammans med PRV ger UU Innovation den po&auml;nggivande kursen Immaterialr&auml;tt i forskning: strategier och metoder. Anm&auml;lan &auml;r &ouml;ppen.</p> Thu, 27 Jan 2022 14:44:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=991880&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2022-01-27T14:44:00Z Från medicinsk genetik till rysslandsstudier – 14 forskare tar plats i UU Innovations mentorprogram https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=991864&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/991/c_991864-l_3-k_img-20220127-wa0003_a.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Beata Filipek-Gorniok &auml;r en av dem som f&aring;tt en mentor genom programmet. Hon &auml;r projektsamordnare vid zebrafiskfaciliteten vid institutionen f&ouml;r organismbiologi och vill med st&ouml;d av sin mentor komma vidare med utvecklingen av en kommersiell tj&auml;nst. Foto: Tiffany Klingstr&ouml;m</figcaption> </figure> <p>Nu har starten g&aring;tt f&ouml;r &aring;rets f&ouml;rsta omg&aring;ng av UU Innovations mentorprogram. Vid f&ouml;rsta tillf&auml;llet m&ouml;ttes samtliga forskare och deras mentorer p&aring; Zoom och nu inleds ett sex m&aring;nader l&aring;ngt samarbete.&nbsp;</p> Thu, 27 Jan 2022 14:00:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=991864&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2022-01-27T14:00:00Z Skapa synlighet för din forskning https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=990164&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/990/c_990164-l_3-k_ig_na.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Inger Gustavsson och Nazar Akrami arbetar med de tv&aring; forskningsprojekt fr&aring;n Uppsala universitet som valdes ut till IVAs 100-lista 2021. Foto: Mikael Wallerstedt/Mark Harris.</figcaption> </figure> <p>En plats p&aring; IVAs 100-lista kan ge ditt forskningsprojekt &ouml;kad synlighet&nbsp;och st&ouml;rre m&ouml;jlighet att bidra till nya l&ouml;sningar och samh&auml;llsnytta.&nbsp;&Aring;rets tema &auml;r teknik i m&auml;nsklighetens tj&auml;nst. Ans&ouml;k senast 28 februari.</p> Thu, 20 Jan 2022 16:04:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=990164&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2022-01-20T16:04:00Z Sök ÅForsk Entreprenörsstipendium 2022 https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=989154&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/989/c_989154-l_3-k_aforsk_2022.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Branchorganisationen SISP och stiftelsen &Aring;Forsk s&ouml;ker morgondagens&nbsp;mest&nbsp;innovativa&nbsp;entrepren&ouml;rer med koppling universitetsmilj&ouml;. Bild: www.sisp.se.</figcaption> </figure> <p>&Aring;Forsk Entrepren&ouml;rsstipendium riktar sig till entrepren&ouml;rer som har koppling till universitetsmilj&ouml;, antingen som student, doktorand, forskare eller l&auml;rare. Tio stipendiater ska utses som alla f&aring;r 200&nbsp;000 kronor var. &Aring;rets utlysning &auml;r &ouml;ppen. &nbsp;</p> Mon, 17 Jan 2022 15:57:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=989154&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2022-01-17T15:57:00Z Effektiv metod för att planera impact https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=988958&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/988/c_988958-l_1-k__mg_7717.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>I januari och februari arrangerar UU Innovation en workshop i verktyget Impact planning canvas som kan hj&auml;lpa forskare att beskriva forskningens l&aring;ngsiktiga effekter och v&auml;gen dit. Foto: Mikael Wallerstedt.</figcaption> </figure> <p>Impact planning canvas &auml;r en metod som snabbt kan ge forskaren en &ouml;versikt &ouml;ver kedjan fr&aring;n forskningsfr&aring;gest&auml;llning till samh&auml;llsp&aring;verkan. I januari och februari arrangerar UU Innovation en workshop i metoden. F&ouml;rhoppningen &auml;r att bidra med nya insikter som inte minst kan komma till anv&auml;ndning n&auml;r det &auml;r dags att s&ouml;ka forskningsanslag.</p> Mon, 17 Jan 2022 09:14:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=988958&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2022-01-17T09:14:00Z Ny teknik spårar mutationer med större precision https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=982690&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/982/c_982690-l_3-k_19317-800px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Lei Chen, forskare vid institutionen f&ouml;r immunologi, genetik och patologi och medgrundare av Rarity Bioscience AB vill se sin teknik g&ouml;ra nytta f&ouml;r patienter. Foto: David Naylor.</figcaption> </figure> <p>En snabb, k&auml;nslig och p&aring;litlig teknik f&ouml;r att uppt&auml;cka mycket sm&aring; sp&aring;rm&auml;ngder av mutationer. Det &auml;r uppfinningen som ligger till grund f&ouml;r Rarity Bioscience, ett nytt avknoppningsbolag fr&aring;n Uppsala universitet.</p> Wed, 08 Dec 2021 12:46:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=982690&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2021-12-08T12:46:00Z Patentskydd skapar möjligheter https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=981252&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/981/c_981252-l_3-k_ana-iglesias.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Ana Belen Iglesias Gonzalez har s&ouml;kt patent p&aring; en uppfinning hon gjort i labbet under sin tid som doktorand. Foto: privat.</figcaption> </figure> <p>Hall&aring; d&auml;r Ana Belen Iglesias Gonzalez, doktorand p&aring; institutionen f&ouml;r neurovetenskap som nyligen skickat in en patentans&ouml;kan f&ouml;r en ny typ av provr&ouml;rsst&auml;ll.</p> Fri, 26 Nov 2021 08:11:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=981252&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2021-11-26T08:11:00Z De vill utveckla vården inifrån https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=980596&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/980/c_980596-l_3-k_fredrik-junerfalt_roundbit.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Fredrik Junerf&auml;lt har studerat till l&auml;kare vid Uppsala universitet och &auml;r en av grundarna till RoundBit.&nbsp; Foto: Klara Westman.</figcaption> </figure> <p>Inga fler papperslappar i samband med ronder och beslut i sjukv&aring;rden. Det &auml;r m&aring;let f&ouml;r RoundBit, ett f&ouml;retag som grundats av tv&aring; l&auml;kare som ser det som n&ouml;dv&auml;ndigt att utveckla v&aring;rden inifr&aring;n.</p> Tue, 23 Nov 2021 09:41:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=980596&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2021-11-23T09:41:00Z Innovationspris till Uppsalastudent https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=979306&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Mamduh Halawa står i en park om hösten" src="/digitalAssets/979/c_979306-l_3-k_mamduh-halawa1_fotojohanwahlgren-.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Mamduh Halawa har tilldelats andrapriset p&aring; 75 000 kr f&ouml;r sin app Zeeds av stiftelsen SKAPA som &aring;rligen delar ut ett innovationspris till unga innovat&ouml;rer. Foto: Johan Wahlgren.</figcaption> </figure> <p>Hall&aring; d&auml;r&hellip; Mamduh Halawa, student p&aring; psykologprogrammet vid Uppsala universitet som tagit fram appen Zeeds och nu tilldelats innovationspriset SKAPA-talang f&ouml;r unga innovat&ouml;rer i den nationella finalen. &nbsp;</p> Tue, 16 Nov 2021 09:15:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=979306&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2021-11-16T09:15:00Z UU Innovation förstärker teamet med ny affärsrådgivare https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=978176&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Bild på Ingrid Ajaxon" src="/digitalAssets/978/c_978176-l_3-k_ingrid-ajaxon_uu-innovation.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Ingrid Ajaxon &auml;r ny aff&auml;rsr&aring;dgivare p&aring; UU Innovation fr&aring;n 1 november 2021. Foto: Mikael Wallerstedt.</figcaption> </figure> <p>Ingrid Ajaxon &auml;r ny aff&auml;rsr&aring;dgivare p&aring; UU Innovation fr&aring;n 1 november. Hon kommer n&auml;rmast fr&aring;n Uppsalaf&ouml;retaget Disruptive Materials som tagit det banbrytande materialet Upsalite till marknaden.</p> Mon, 08 Nov 2021 15:55:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=978176&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2021-11-08T15:55:00Z Fler vill testa sina idéer https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=978156&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Bilden visar Malin Graffner Nordberg, chef för UU Innovation" src="/digitalAssets/978/c_978156-l_1-k__mg_8059.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Ett tydligare erbjudande och nya satsningar f&ouml;r att stimulera intresset f&ouml;r nyttigg&ouml;rande &auml;r viktiga f&ouml;rklaringar till det h&ouml;gre och mer j&auml;mst&auml;llda id&eacute;infl&ouml;det till UU Innovation enligt Malin Graffner Nordberg, avdelningschef. Foto: Mikael Wallerstedt.</figcaption> </figure> <p>&Aring;rets nysatsning vid UU Innovation har gett resultat. Under &aring;rets f&ouml;rsta nio m&aring;nader har det kommit in lika m&aring;nga id&eacute;er fr&aring;n forskare och doktorander som under hel&aring;ret 2020. Tidigare &aring;rs skeva id&eacute;infl&ouml;det har r&auml;tats ut och det &auml;r fler kvinnor bland id&eacute;b&auml;rarna som s&ouml;ker st&ouml;d f&ouml;r att testa potentialen i sina id&eacute;er.</p> Mon, 08 Nov 2021 15:12:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=978156&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2021-11-08T15:12:00Z Algoritm gör det lättare att upptäcka sepsis https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=976294&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Inger Persson och en doktorand samtalar i ett klassrum." src="/digitalAssets/976/c_976294-l_1-k__mg_9790.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Inger Persson undervisar och forskar i statistik vid Uppsala universitet och har en bakgrund inom l&auml;kemedelsutveckling. Tillsammans med tv&aring; alumner driver hon ett projekt som handlar om att f&ouml;rutsp&aring; vilka patienter inom intensivv&aring;rden som riskerar att utveckla sepsis. Foto: Mikael Wallerstedt.</figcaption> </figure> <p>Varje &aring;r d&ouml;r 8000 svenskar i sepsis, det som i folkmun ofta kallas blodf&ouml;rgiftning. Inger Persson och hennes team har utvecklat algoritmen NAVOY Sepsis f&ouml;r att hj&auml;lpa sjukv&aring;rden att tidigt uppt&auml;cka och behandla sepsis. En sjukdom som &auml;r sv&aring;r att diagnostisera och ofta har ett v&auml;ldigt snabbt f&ouml;rlopp. M&aring;let: att r&auml;dda fler liv.</p> Fri, 22 Oct 2021 14:38:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=976294&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2021-10-22T14:38:00Z Forskargruppen som vill utrota livmoderhalscancer https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=972606&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Woman talking to a man in lab environment" src="/digitalAssets/972/c_972606-l_3-k__mg_1672.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Inger Gustavsson &auml;r projektledare i forskargruppen vid Uppsala universitet som tagit fram en ny tr&auml;ffs&auml;ker metod f&ouml;r att uppt&auml;cka HPV, den infektion som orsakar livmoderhalscancer. Foto: Mikael Wallerstedt.</figcaption> </figure> <p>Att utrota livmoderhalscancer, det &auml;r drivkraften bakom konceptet f&ouml;r sj&auml;lvprovtagning som en forskargrupp vid Institutionen f&ouml;r immunologi, genetik och patologi utvecklat. Efter stora studier &auml;r konceptet HPVir redo att b&ouml;rja anv&auml;ndas i st&ouml;rre skala.</p> Fri, 24 Sep 2021 14:24:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=972606&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2021-09-24T14:24:00Z UU Innovations mentorprogram för forskare lanseras i ny tappning https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=967024&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <p><img alt="A mentor and a mentee talking" src="/digitalAssets/967/c_967024-l_1-k_shruti-and-bjorn-uu-innovation-mentor-program.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p>I UU Innovations mentorprogram matchas forskare, doktorander inkluderade, med erfarna personer som &auml;r verksamma utanf&ouml;r den akademiska v&auml;rlden. De bidrar med kunskap och kontakter f&ouml;r att forskningsresultat ska komma till anv&auml;ndning i samh&auml;llet. Det g&aring;r nu att s&ouml;ka om en plats i programmet till v&aring;rterminen 2022.</p> Thu, 26 Aug 2021 15:05:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=967024&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2021-08-26T15:05:00Z Testa dig själv – vilka goda idéer finns i din forskning? https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=966198&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <p><img alt="Röd mugg" src="/digitalAssets/966/c_966198-l_1-k_takeoff_jan21.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p>Vilka av dina forskningsresultat har potential att l&ouml;sa ett problem p&aring; ett nytt s&auml;tt? G&ouml;r UU Innovations sj&auml;lvtest f&ouml;r att se vad du utvecklar i din forskning som har potential att skapa v&auml;rde &auml;ven f&ouml;r andra.</p> Mon, 16 Aug 2021 12:59:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=966198&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2021-08-16T12:59:00Z Immaterialrätt i forskning i fokus på poänggivande kurs https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=957634&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <p><img alt="Två mötesgrupper i ett rum" src="/digitalAssets/957/c_957634-l_1-k_ip-kurs-webbnyhet.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p>Bli b&auml;ttre rustad att ta vara p&aring; dina kunskapstillg&aring;ngar. I september kan du g&aring; kursen Immaterialr&auml;tt i forskning: strategier och metoder. Anm&auml;lan &auml;r &ouml;ppen. Kursen, som &auml;r po&auml;nggivande f&ouml;r doktorander, ges av UU Innovation i samarbete med Patent- och registreringsverket, PRV.</p> Wed, 09 Jun 2021 08:56:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=957634&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2021-06-09T08:56:00Z Dags att nominera till innovationspriset Hjärnäpplet 2021 https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=939418&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <p><img alt="" src="/digitalAssets/939/c_939418-l_3-k_ha_webb.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p>Nu har du som medarbetare p&aring; Uppsala universitet m&ouml;jlighet att nominera till Uppsala universitets innovationspris Hj&auml;rn&auml;pplet. Nomineringen &auml;r &ouml;ppen till och med 25 april.</p> Tue, 30 Mar 2021 07:41:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=939418&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2021-03-30T07:41:00Z Ta plats på IVAs 100-lista 2021 med forskning som kan bidra till hållbar krisberedskap https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=933444&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <p>Kungl. Ingenj&ouml;rsvetenskapsakademin s&ouml;ker forskningsprojekt inom tekniska och ekonomiska vetenskaper med fokus p&aring; en h&aring;llbar beredskap inf&ouml;r framtida kriser. Sista dag att ans&ouml;ka &auml;r 21 mars.</p> Fri, 12 Mar 2021 14:50:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=933444&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2021-03-12T14:50:00Z Equal opportunities - why bother? https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=929942&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <p><img alt="Doktorspromovering" src="/digitalAssets/929/c_929942-l_1-k_bild1.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p>On 8 March, Uppsala University Innovation in collaboration with Junior Faculty and the Society for Women Researchers in Uppsala invite you to an online event focussing on&nbsp;women's opportunities to fully engage in solving future challenges.</p> Mon, 22 Feb 2021 15:34:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=929942&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2021-02-22T15:34:00Z Fem nya projekt samverkar kring samhällsutmaningar https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=924632&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Picture of Anna Foka_researcher Dept. of ALM at Uppsala University" src="/digitalAssets/924/c_924632-l_3-k_anna-foka_photo-m-wallerstedt-_webb.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Anna Foka, institutionen f&ouml;r ABM, har f&aring;tt medel f&ouml;r att i samarbete med Statens museer f&ouml;r v&auml;rldskultur (SMVK) unders&ouml;ka och utveckla digitala och inkluderande l&auml;rupplevelser f&ouml;r skolelever baserat p&aring; museernas samlingar.&nbsp;Foto: Mikael Wallerstedt.</figcaption> </figure> <p>Fem nya projekt har f&aring;tt finansiering inom ramen f&ouml;r&nbsp;Uppsala universitets program Verifiering f&ouml;r samverkan, VFS.&nbsp; Det handlar bland annat om l&auml;rande om kulturarv p&aring; distans och mentorm&ouml;draskap i socialt utsatta omr&aring;den.</p> Mon, 25 Jan 2021 12:58:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=924632&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2021-01-25T12:58:00Z Kurs i immaterialrätt och kommersialisering i samarbete med PRV https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=919450&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <p><img alt="People sitting in small groups talking" src="/digitalAssets/919/c_919450-l_3-k_ip-kurs-webbnyhet.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p>I mars startar UU Innovation en ny omg&aring;ng av kursen immaterialr&auml;tt och kommersialisering som riktar sig till doktorander, postdoktorer och forskare vid Uppsala universitet. Kursen ges i samarbete med Patent- och registreringsverket, PRV och omfattar fyra halvdagsseminarier. Anm&auml;lan &auml;r &ouml;ppen.</p> Wed, 20 Jan 2021 14:54:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=919450&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2021-01-20T14:54:00Z Ny organisation av Uppsala universitets gemensamma innovations- och samverkansstöd https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=918360&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <p>Den 1 januari 2021 gjordes en uppdelning av UU Innovations verksamhet och tv&aring; nya enheter bildades med placering under rektor: UU Innovation respektive UU Samverkan. Syftet &auml;r att st&auml;rka universitetets gemensamma innovations- och samverkansarbete i enlighet med UU M&aring;l och strategier.</p> Thu, 14 Jan 2021 15:30:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=918360&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2021-01-14T15:30:00Z Digitaliserar kulturarv för ökad tillgänglighet och samhörighet https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=915632&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/915/c_915632-l_3-k_anna-foka.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Anna Foka.</figcaption> </figure> <p>Anna Foka &auml;r verksam inom omr&aring;det digital humaniora vid institutionen f&ouml;r ABM (arkiv, bibliotek, museer). Hennes forskning handlar om digitala metoder och verktyg som g&ouml;r det m&ouml;jligt f&ouml;r oss att se kulturarvssamlingar och -f&ouml;rem&aring;l i ett nytt ljus. Drivkraften &auml;r att berika och diversifiera det f&ouml;rflutna f&ouml;r att skapa en framtid som k&auml;nnetecknas av st&ouml;rre inkludering och samh&ouml;righet mellan m&auml;nniskor och kulturer. Nyligen fick hon 4,9 miljoner kronor av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond f&ouml;r det fyra&aring;riga projeket &ldquo;Att kvantifiera kultur: En studie av AI och kulturarvssamlingar&rdquo;. Hon har ocks&aring; beviljats medel fr&aring;n Uppsala universitet f&ouml;r att i samverkan med V&auml;rldskulturmuseerna i Sverige unders&ouml;ka och utveckla digitala och inkluderande l&auml;rupplevelser f&ouml;r skolelever baseras p&aring; museernas samlingar.&nbsp;</p> <p>&ndash; We are all one humanity, so how do we use technology to communicate that? Den fr&aring;gan st&auml;ller sig Anna i den h&auml;r intervjun och det &auml;r ocks&aring; den som f&aring;ngar hennes fokus och drivkraft som forskare.</p> Tue, 22 Dec 2020 12:44:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=915632&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2020-12-22T12:44:00Z Forskare behöver stödja implementering av ny kunskap https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=909342&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Bild på Anna Sarkadi" src="/digitalAssets/909/c_909342-l_3-k_anna-sarkadi_foto-m-wallerstedt.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Anna Sarkadi. Foto: Mikael Wallerstedt.</figcaption> </figure> <p>Som professor i socialmedicin har hon hela befolkningen som sin patient. Anna Sarkadis forskning handlar om hur samh&auml;llsinsatser kan f&ouml;rebygga psykisk oh&auml;lsa hos barn och f&ouml;r&auml;ldrar. Hon ser sin forskargrupp som en resurs som kan p&aring;verka p&aring; den nationella arenan och h&auml;vdar best&auml;mt att det som forskare inte &auml;r tillr&auml;ckligt att publicera vetenskapligt, &aring;tminstone inte om man som hon arbetar med till&auml;mpad forskning. Att aktivt st&ouml;tta implementeringen av ny kunskap tycker hon &auml;r viktigt. Men l&auml;tt &auml;r det inte, det vet hon av egen erfarenhet som bland annat inkluderar f&ouml;r&auml;ldrast&ouml;d p&aring; f&ouml;rskolan och metoder inom barnh&auml;lsov&aring;rden.</p> <p>&ndash; Att implementera evidensbaserad praktik &auml;r en j&auml;tteutmaning f&ouml;r v&aring;rt v&auml;lf&auml;rdssamh&auml;lle, ber&auml;ttar Anna i den h&auml;r intervjun.</p> Fri, 04 Dec 2020 09:47:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=909342&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2020-12-04T09:47:00Z Utvecklar nytt verktyg för profilering av potentiella våldsverkare https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=908694&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Nazar Akrami" src="/digitalAssets/908/c_908694-l_3-k_nazar-akrami-privat-foto.jpeg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Nazar Akrami, docent i psykologi vid Uppsala universitet och en av forskarna bakom textanalysverktyget Dechefr. Foto: privat</figcaption> </figure> <p>Vilka m&auml;nniskor &auml;r intresserade av att anv&auml;nda fredliga metoder och vilka &auml;r ben&auml;gna av att ta till v&aring;ld f&ouml;r att &aring;stadkomma n&aring;got? Och hur kan vi m&auml;ta riskindikatorer f&ouml;r extrema beteenden? Det &auml;r fr&aring;gor som Nazar Akrami, docent i psykologi, intresserat sig f&ouml;r i sin forskning om f&ouml;rdomsfullhet och attityder kopplat till personlighet. Tillsammans med forskarkollegor vid sin egen institution samt Totalf&ouml;rsvarets forskningsinstitut, FOI har han tagit fram ett verktyg som med hj&auml;lp av algoritmer ska hj&auml;lpa till att hitta potentiella v&aring;ldsverkare och terrorister. Verktyget kan automatiskt och snabbt analysera stora m&auml;ngder text online utifr&aring;n en rad psykologiska variabler och fokuserar p&aring; att bed&ouml;ma risker f&ouml;r v&aring;ld och terrorhandlingar. Verktyget har v&auml;ckt stort intresse bland analytiker p&aring; polisverksamheter v&auml;rlden &ouml;ver och testas nu av FBI.</p> <p>&ndash; Intresset finns och det kommer fr&aring;n olika h&aring;ll s&aring; det finns nog s&auml;kert ett behov, det tror vi absolut, ber&auml;ttar Nazar Akrami i intervjun.</p> <p>Verktyget har f&aring;tt namnet Dechefr vilket &auml;r en tydlig fl&ouml;rt med ordet &rdquo;dechiffrera&rdquo; och utvecklas nu kommersiellt inom ramen f&ouml;r ett f&ouml;retag som forskarna startat f&ouml;r &auml;ndam&aring;let.</p> Wed, 02 Dec 2020 14:02:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=908694&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2020-12-02T14:02:00Z Konsten att dela med sig https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=908690&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Louise von Essen" src="/digitalAssets/908/c_908690-l_3-k_louise-von-essen_article.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Louise von Essen.</figcaption> </figure> <p>Louise von Essen &auml;r professor i v&aring;rdvetenskap och programdirekt&ouml;r f&ouml;r U-CARE som &auml;r en strategisk forskningssatsning f&ouml;r psykologisk v&aring;rd via n&auml;tet. Inom U-CARE utvecklar Louise och hennes forskarteam nydanande behandlingsprogram som ska f&ouml;rb&auml;ttra den mentala h&auml;lsan hos m&auml;nniskor som drabbas av sjukdomar som cancer, demens och hj&auml;rtproblem, b&aring;de patienter och deras n&auml;rst&aring;ende. Att involvera dem som forskningen ber&ouml;r &auml;r en sj&auml;lvklarhet f&ouml;r Louise och hennes kollegor och n&aring;got hon tycker att fler skulle kunna bli b&auml;ttre p&aring;. Men den kunskap som forskarna inom U-CARE nu byggt upp under 10 &aring;r handlar ocks&aring; om hur man designar studier f&ouml;r att kunna bedriva v&auml;rdefull och relevant forskning. Nu uppfylls hennes tankar mycket av hur just kunskapen om hur man bedriver relevant klinisk forskning skulle kunna paketeras och spridas till andra.</p> <p></p> <p></p> Wed, 02 Dec 2020 13:43:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=908690&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2020-12-02T13:43:00Z Susanne Bredenberg ny affärsrådgivare på UU Innovation https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=902788&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Bild på Susanne Bredenberg" src="/digitalAssets/902/c_902788-l_3-k_susanne-bredenberg_article.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Susanne Bredenberg. Foto: Mikael Wallerstedt.</figcaption> </figure> <p>Hon har forskat och byggt upp ett f&ouml;retag fr&aring;n grunden. Nu ser hon fram emot att vara med och bidra till att andras forskningsresultat kommer till anv&auml;ndning utanf&ouml;r akademin. UU Innovation v&auml;lkomnar Susanne Bredenberg som ny aff&auml;rsr&aring;dgivare.</p> Mon, 16 Nov 2020 12:11:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=902788&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2020-11-16T12:11:00Z Gör verkstad av avancerad maskininlärning https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=902764&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Open library" src="/digitalAssets/902/c_902764-l_3-k_scaleout-systems.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Scaleout Systems utvecklar en l&ouml;sning f&ouml;r integritetsbevarande och s&auml;ker maskininl&auml;rning.<br /> F&ouml;retaget &auml;r en avknoppning fr&aring;n forskning vid Uppsala universitet. Foto: Shutterstock</figcaption> </figure> <p>Scaleout Systems &auml;r ett uppstartsbolag med fokus p&aring; att hj&auml;lpa organisationer att ta avancerad maskininl&auml;rning till produktion. F&ouml;retaget, en avknoppning fr&aring;n Uppsala universitet, &auml;r p&aring; frammarsch och har nyligen blivit b&aring;de partner till den nationella satsningen AI Sweden och tagit sig in p&aring; listan &ouml;ver framst&aring;ende startups inom AI och datavetenskap.</p> Mon, 16 Nov 2020 10:46:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=902764&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2020-11-16T10:46:00Z Vill lösa problem som berör https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=899246&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Alexander Medvedev" src="/digitalAssets/899/c_899246-l_3-k_img_9457.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Alexander Medvedev.</figcaption> </figure> <p>Hans projekt startar alltid i n&aring;got praktiskt problem som v&auml;cker hans intresse. Och de slutar alltid med att han vill se hur l&ouml;sningen faktiskt fungerar. Steget till till&auml;mpning kommer sig naturligt f&ouml;r Alexander Medvedev, professor i reglerteknik vid institutionen f&ouml;r informationsteknologi, Uppsala universitet. S&auml;llan beh&ouml;ver han leta problem att studera och l&ouml;sa, de finns alltid d&auml;r. Ett som ber&ouml;r oss alla just nu &auml;r Covid-19 och han har blivit en del av projektet Crush Covid som drivs i samverkan mellan Uppsala universitet och Region Uppsala.</p> <p>&ndash; Vill man f&aring; bukt med en epidemi s&aring; m&aring;ste man anv&auml;nda reglering, s&auml;ger Alexander Medvedev i den h&auml;r intervjun.</p> <p>Just medicinska utmaningar &auml;r s&auml;rskilt lockande f&ouml;r Alexander Medvedev och en &ouml;nskan &auml;r att kunna bidra till en l&ouml;sning som f&aring;r stort genomslag.</p> Mon, 26 Oct 2020 10:08:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=899246&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2020-10-26T10:08:00Z Samverkan - ett sätt att arbeta https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=899238&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Åsa Cajander" src="/digitalAssets/899/c_899238-l_3-k_img_9473.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>&Aring;sa Cajander.</figcaption> </figure> <p>&Aring;sa Cajander omfamnar den stora bredden i sitt forskningsf&auml;lt med stor entusiasm. Hon &auml;r professor i m&auml;nniska-datorinteraktion vid institutionen f&ouml;r informationsteknologi, Uppsala universitet, och har utforskat omr&aring;det i m&aring;nga olika sammanhang, inte minst inom v&aring;rden. Samverkan g&aring;r som en r&ouml;d tr&aring;d genom b&aring;de hennes forskning och undervisning. Den blir ett medel f&ouml;r att skapa nya id&eacute;er och driva f&ouml;rb&auml;ttringsarbete som kan g&ouml;ra verklig skillnad f&ouml;r b&aring;de organisationer och individer.</p> <p>&ndash; Mitt m&aring;l &auml;r att f&ouml;rs&ouml;ka r&auml;dda v&auml;rlden, ber&auml;ttar &Aring;sa Cajander i den h&auml;r intervjun.</p> Mon, 26 Oct 2020 09:51:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=899238&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2020-10-26T09:51:00Z Två sidor av samverkan https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=899236&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <p></p> <figure class="image-captioned"><img alt="Anneli Häyrén" src="/digitalAssets/899/c_899236-l_3-k_img_8941.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Anneli H&auml;yr&eacute;n.</figcaption> </figure> <p>Att det &auml;r viktigt med forskningsst&ouml;d n&auml;r verksamheter av olika slag vill arbeta f&ouml;r &ouml;kad j&auml;mst&auml;lldhet &auml;r Anneli H&auml;yr&eacute;n inte ensam om att tycka. Tv&auml;rtom blir hon som genusforskare och j&auml;mst&auml;lldhetsexpert ofta kontaktad f&ouml;r att bidra med sin kunskap i dessa processer. Att samverka med organisationer utanf&ouml;r akademin &auml;r en del av vardagen och det har sina klara f&ouml;rdelar menar Anneli. Det kan handla om b&aring;de finansiering och &ouml;kad kvalitet i forskning. Fr&aring;gan &auml;r om det finns n&aring;gra baksidor, inte minst ur ett j&auml;mst&auml;lldhetsperspektiv?</p> Mon, 26 Oct 2020 09:50:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=899236&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2020-10-26T09:50:00Z Samverkan bekämpar antibiotikaresistens https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=899234&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Enrico Baraldi" src="/digitalAssets/899/c_899234-l_3-k_img_8927.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Enrico Baraldi.</figcaption> </figure> <p>&ldquo;Hur kan vi f&aring; till systemf&ouml;r&auml;ndringar f&ouml;r att f&ouml;rb&auml;ttra anv&auml;ndning och tillg&auml;nglighet av antibiotika?&rdquo; Det &auml;r en fr&aring;ga som engagerar Enrico Baraldi, professor i industriell teknik och projektledare f&ouml;r PLATINEA &ndash; en samverkansplattform mellan akademi, v&aring;rd, industri och myndigheter. PLATINEA &auml;r i grunden ett led i att bek&auml;mpa antibiotikaresistens. Vilken &auml;r universitetets roll i ett s&aring;dant sammanhang? &Auml;r universitetet en m&ouml;jligg&ouml;rare f&ouml;r kritisk samverkan och i f&ouml;rl&auml;ngningen samh&auml;llsnytta?</p> Mon, 26 Oct 2020 09:47:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=899234&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2020-10-26T09:47:00Z Samarbeten håller dialogen igång https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=899230&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Charlotte Platzer Björkman" src="/digitalAssets/899/c_899230-l_3-k_img_8891.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Charlotte Platzer Bj&ouml;rkman.</figcaption> </figure> <p>Solcellsforskaren Charlotte Platzer Bj&ouml;rkman ser ljust p&aring; framtiden n&auml;r det g&auml;ller solel. F&ouml;r egen del arbetar hon med tunnfilmssolceller och vill bidra till att andra mer milj&ouml;v&auml;nliga material kan anv&auml;ndas i framtiden, med minst lika bra prestanda och h&aring;llbarhet. Nya material kan &auml;ven &ouml;ppna f&ouml;r nya till&auml;mpningar men det kan vara sv&aring;rt att veta n&auml;r en id&eacute; om en l&ouml;sning h&aring;ller f&ouml;r att kommersialiseras. Samarbeten med industrin &auml;r ett s&auml;tt att skapa f&ouml;rst&aring;else f&ouml;r utmaningar och behov men inte minst &ouml;ppnar det m&ouml;jligheter f&ouml;r studenter att g&ouml;ra exjobb.</p> Mon, 26 Oct 2020 09:44:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=899230&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2020-10-26T09:44:00Z Långt från stormens öga https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=899228&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Gabriele Messori" src="/digitalAssets/899/c_899228-l_3-k_img_8950.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Gabriele Messori.</figcaption> </figure> <p>Tillvaron &auml;r allt annat &auml;n lugn f&ouml;r Gabriele Messori. Han &auml;r docent i meteorologi och forskar om extrema v&auml;derh&auml;ndelser. Under v&aring;ren 2020 beviljades han ett stort forskningsanslag fr&aring;n det europeiska forskningsr&aring;det REA och projektplaneringen &auml;r i full g&aring;ng. Projektet inkluderar flera f&ouml;retag och ett tydligt m&aring;l &auml;r att nya forskningsresultat ska komma till praktisk anv&auml;ndning. Intresset f&ouml;r att hitta v&auml;gar f&ouml;r att till&auml;mpa sin forskning &auml;r ocks&aring; anledningen till att han deltar i UU Innovations Mentor4Research-program.</p> Mon, 26 Oct 2020 09:42:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=899228&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2020-10-26T09:42:00Z Går tillbaka till labbet med nya kunskaper https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=899226&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Gustaf Gredebäck" src="/digitalAssets/899/c_899226-l_3-k_img_8961.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Gustaf Gredeb&auml;ck.</figcaption> </figure> <p>Gustaf Gredeb&auml;ck &auml;r professor i utvecklingspsykologi och f&ouml;rest&aring;ndare f&ouml;r Uppsala barn- och babylabb. Att f&ouml;rst&aring; vad som fr&auml;mjar sm&aring; barns utveckling i bred bem&auml;rkelse &auml;r en drivkraft lika stark som att f&ouml;rmedla den kunskapen till f&ouml;r&auml;ldrar och f&ouml;rskolepersonal. En satsning p&aring; ett f&ouml;rskolecenter ligger i startgroparna och genom ett n&auml;rmare samarbete med f&ouml;rskolan f&aring;r han nya kunskaper med sig hem till labbet samtidigt som f&ouml;rskolans milj&ouml; kan berikas.</p> Mon, 26 Oct 2020 09:40:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=899226&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2020-10-26T09:40:00Z Vill skapa mening i tillvaron – för sig själv och andra https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=899222&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Mamduh Halawa" src="/digitalAssets/899/c_899222-l_3-k_img_8874.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Mamduh Halawa.</figcaption> </figure> <p>Mamduh Halawa ligger inte p&aring; latsidan. Med ett &aring;r kvar av sina studier p&aring; Psykologprogrammet vid Uppsala universiet har han redan hunnit skriva en bok och utvecklat en app som snart &auml;r redo f&ouml;r lansering. Mobilappen Zeeds bygger p&aring; metoden Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som Mamduh beskriver som en ung f&ouml;rgrening av kognitiv beteendeterapi. Appen ska hj&auml;lpa sina anv&auml;ndare att skapa en mer meningsfull tillvaro genom att p&aring; ett lekfullt s&auml;tt stimulera mer av de konkreta beteenden som skapar gl&auml;dje och mening f&ouml;r varje enskild individ.</p> Mon, 26 Oct 2020 09:38:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=899222&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2020-10-26T09:38:00Z ”Du är utanför men ändå i” https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=899220&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Malin Eriksson" src="/digitalAssets/899/c_899220-l_3-k_img_8830.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Malin Eriksson.</figcaption> </figure> <p>Malin Eriksson &auml;r i slutfasen av sitt avhandlingsarbete inom utvecklingspsykologi. Under v&aring;ren 2020 har hon arbetat tillsammans med Heby kommun i ett projekt som r&ouml;r ungdomar som varken studerar eller har ett jobb att g&aring; till. Att som forskare komma in i en extern verksamhet kan vara sv&aring;rt, men samtidigt mycket givande f&ouml;r alla parter. Relationer &auml;r viktiga och tar sin tid att bygga upp konstaterar Malin.</p> Mon, 26 Oct 2020 09:34:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=899220&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2020-10-26T09:34:00Z Teamet är allt https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=899218&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Stergios Efes" src="/digitalAssets/899/c_899218-l_3-k_img_8899.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Stergios Efes.</figcaption> </figure> <p>Ett bra team &auml;r nyckeln till att utvecklas som f&ouml;retag och tillsammans ta sig igenom motg&aring;ngar. Det menar Stergios Efes, som tillsammans med en v&auml;n startade f&ouml;retaget nonoGroup parallellt med sina studier till spr&aring;kteknolog vid Uppsala universitet. nonoGroup utvecklar en s&ouml;kmotortj&auml;nst anpassad f&ouml;r f&ouml;retag. N&aring;got annat han har l&auml;rt sig p&aring; sin begynnande entrepren&ouml;rsresa &auml;r hur viktigt det &auml;r att faktiskt v&aring;ga ber&auml;tta om sin id&eacute; f&ouml;r andra och vikten av att ta till sig feedback.</p> Mon, 26 Oct 2020 09:23:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=899218&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2020-10-26T09:23:00Z Mats Falk ny affärsrådgivare på UU Innovation https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=896326&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Bilden föreställer Mats Falk." src="/digitalAssets/896/c_896326-l_3-k_mats-falk_uppsala-universitet-innovation.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Mats Falk. Foto: Mikael Wallerstedt.</figcaption> </figure> <p>Efter en l&aring;ng karri&auml;r som global produktchef inom life scienceindustrin b&aring;de i Sverige och utomlands &aring;terv&auml;nder Mats Falk till sin Alma mater. Nu i rollen som aff&auml;rsr&aring;dgivare p&aring; innovationskontoret.</p> Thu, 01 Oct 2020 08:56:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=896326&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2020-10-01T08:56:00Z Therese Fagerqvist ny samverkansledare på UU Innovation https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=896322&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Bilden föreställer Therese Fagerqvist" src="/digitalAssets/896/c_896322-l_3-k_therese-fagerqvist-uppsala-universitet-innovation.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Therese Fagerqvist. Foto: Mikael Wallerstedt.</figcaption> </figure> <p>Fr&aring;n Bolln&auml;s till Biomedicinarprogrammet vid Uppsala universitet. S&aring; b&ouml;rjar Therese Fagerqvists resa mot en doktorshatt i medicin och projektledaruppdrag inom biobanksfr&aring;gor och nationell biobanksinfrastruktur. Nu har turen g&aring;tt vidare till UU Innovation d&auml;r hon ska ge st&ouml;d till forskare i deras samverkan med externa organisationer.</p> Thu, 01 Oct 2020 08:25:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=896322&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2020-10-01T08:25:00Z ”Det här är något jag själv verkligen saknade under min tid som forskare” https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=896018&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/896/c_896018-l_3-k_shruti-and-bjorn-mentor4research.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Shruti Kashyap, forskare inom f&ouml;retagsekonomi och Bj&ouml;rn Sj&ouml;holm, entrepren&ouml;r inom cybers&auml;kerhet, utg&ouml;r ett av tjugo team inom Mentor4Research vid Uppsala universitet, programmet d&auml;r unga forskare med hj&auml;lp av erfarna mentorer breddar n&auml;tverk och l&auml;r sig om kommersialisering.</figcaption> </figure> <p>Den sista ans&ouml;kningsdagen till Mentor4Research 2021 n&auml;rmar sig. Programmet ger doktorander och forskare fr&aring;n alla &auml;mnesomr&aring;den chansen att f&aring; en mentor som &auml;r verksam utanf&ouml;r akademin och ett breddat n&auml;tverk b&aring;de inom och utanf&ouml;r universitetet.<strong> </strong></p> Tue, 29 Sep 2020 08:40:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=896018&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2020-09-29T08:40:00Z Företagens frågor i fokus på årlig materialdag https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=891166&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="People networking at AIMday Materials event at the Ångström Laboratory" src="/digitalAssets/891/c_891166-l_3-k_aimday-materials.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>AIMday Materials har sedan 2008 samlat f&ouml;retag och materialforskare p&aring; &Aring;ngstr&ouml;mlaboratoriet varje &aring;r i oktober. &Aring;rets upplaga g&aring;r av stapeln den 22 oktober och f&ouml;r f&ouml;rsta g&aring;ngen online. Foto: Martina Sjaunja.</figcaption> </figure> <p>Samverkan kring industrins materialfr&aring;gor. I oktober &auml;r det dags igen. F&ouml;r trettonde &aring;ret i rad bjuder Uppsala universitet in f&ouml;retag till AIMday Materials som i &aring;r g&aring;r av stapeln i digital form den 22 oktober.</p> Mon, 31 Aug 2020 21:41:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=891166&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2020-08-31T21:41:00Z Vilka kunskapstillgångar finns i ditt forskningsprojekt? https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=885936&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <p><img alt="Colorful light bulbs" src="/digitalAssets/885/c_885936-l_3-k_webbartikel.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p>Nu &auml;r anm&auml;lan &ouml;ppen till h&ouml;stens kurs i immaterialr&auml;tt och kommersialisering. Kursen, som kan ge 3 hp, ges av UU Innovation i samarbete med Patent- och registreringsverket, PRV.</p> Mon, 29 Jun 2020 14:19:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=885936&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2020-06-29T14:19:00Z Finansiering till tre innovativa uppstartsbolag med ursprung från Uppsala universitet https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=884908&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/884/c_884908-l_3-k_robin.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Robin Augustine &auml;r docent i teknisk fysik med inriktning mot mikrov&aring;gsteknik och grundare av bolaget Probingon som nu f&aring;tt finansiering fr&aring;n Vinnova.</figcaption> </figure> <p>Vinnova delar ut totalt 42 miljoner till 141 uppstartsbolag med innovativa aff&auml;rsid&eacute;er. Bolagen f&aring;r ett bidrag p&aring; upp till 300&nbsp;000 kronor och tre av dessa &auml;r avknoppningsbolag fr&aring;n Uppsala universitet.</p> Thu, 18 Jun 2020 12:58:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=884908&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2020-06-18T12:58:00Z Uppsalas vattenutmaningar i fokus https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=880752&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <p>Vilka utmaningar st&aring;r Uppsala inf&ouml;r i vattenfr&aring;gan? Kom med och lyssna och diskutera p&aring; Accessdagen den 3 juni d&aring; fr&aring;gan kommer att belysas ur flera perspektiv. Du kan delta p&aring; Zoom.&nbsp;<br /> &nbsp;</p> Thu, 28 May 2020 14:45:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=880752&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2020-05-28T14:45:00Z UU Innovation startar rådgivningstimme på Zoom https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=880504&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <p><img alt="" src="/digitalAssets/880/c_880504-l_3-k_innovation-hour-on-zoom.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p>Hall&aring; d&auml;r&hellip; Bj&ouml;rn Ingemarsson, r&aring;dgivare vid UU Innovation, som svarar p&aring; dina fr&aring;gor och funderingar under Innovation hour. &nbsp;</p> Wed, 27 May 2020 10:06:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=880504&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2020-05-27T10:06:00Z Samverkansmedel till fyra nya projekt https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=879982&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/879/c_879982-l_3-k_karin-eriksson-johansson-och-stina-halls-n.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Karin Eriksson Johansson, Katedralskolan i Uppsala och Stina Halls&eacute;n vid institutionen f&ouml;r pedagogik, didaktik och utbildningsstudier samarbetar i ett projekt kring lektionsbaserad bed&ouml;mning.</figcaption> </figure> <p>Skolans bed&ouml;mningspraktik, sakernas internet, livsmedelskunskap och ny teknik f&ouml;r koncentrering av solljus. Kring dessa omr&aring;den kretsar de fyra projekt som i b&ouml;rjan av &aring;ret fick finansiering inom ramen f&ouml;r Uppsala universitets program Verifiering f&ouml;r samverkan, VFS.</p> Wed, 20 May 2020 13:29:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=879982&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2020-05-20T13:29:00Z Välkommen på kvartssamtal med UU Innovation https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=876410&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <p>Vad &auml;r en innovation? Vem &auml;r innovat&ouml;r? Vad g&ouml;r ett innovationskontor? UU Innovation lanserar nu ett nytt format f&ouml;r att skapa en dialog kring dessa och andra n&auml;rliggande fr&aring;gor. H&auml;ng med p&aring; kvartssamtal med UU Innovation tv&aring; g&aring;nger i veckan under maj och juni via Zoom.</p> Thu, 30 Apr 2020 08:16:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=876410&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2020-04-30T08:16:00Z Mikrosensor för lokalisering av smärtkällor bland finansierade samverkansprojekt i utlysning från innovationsprogram https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=864058&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Mårten Prosell, VD DoloRadix AB, och projektledare Ken Welch testar prototypsensorn som utvecklats på Ångströmlaboratoriet." src="/digitalAssets/864/c_864058-l_3-k_ken-welch_samverkansprojekt-for-battre-halsa_2020.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>M&aring;rten Prosell, VD DoloRadix AB, och projektledare Ken Welch testar prototypsensorn som tagits fram p&aring; &Aring;ngstr&ouml;mlaboratoriet vid Uppsala universitet. Med finansiering fr&aring;n Swelife och Medtech4Health kan de nu g&aring; vidare med utvecklingen i ett gemensamt projekt.</figcaption> </figure> <p>15 projekt som verkar f&ouml;r en b&auml;ttre h&auml;lsa f&aring;r dela p&aring; 36 miljoner kronor i innovationsprogrammen Swelifes och Medtech4Healths gemensamma utlysning. Ken Welch, professor vid institutionen f&ouml;r materialvetenskap vid Uppsala universitet, leder ett av de utvalda projekten.</p> Tue, 07 Apr 2020 08:14:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=864058&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2020-04-07T08:14:00Z Uppsalaforskaren Sara Mangsbo utsedd till en av Sveriges mest innovativa entreprenörer https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=863392&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Sara Mangsbo" src="/digitalAssets/863/c_863392-l_3-k_sara-1_09_19-2670_600-ppi.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Sara Mangsbo, forskare inom immunonkologi prisas f&ouml;r sin kroppsfabriksinnovation som kan ge snabbare och billigare invididanpassade cancerbehandlingar. Foto: Barbara Locke Grand&eacute;r.</figcaption> </figure> <p>Sara Mangsbo, cancerforskare och serieentrepren&ouml;r har utsetts till en av Sveriges tio mest innovativa entrepren&ouml;rer 2020 av Stiftelsen &Aring;Forsk och branschorganisationen Swedish Incubators &amp; Science Parks, SISP. Hon tilldelas &Aring;Forsk Entrepren&ouml;rsstipendium om 200 000 kronor f&ouml;r l&auml;kemedelsutvecklingsprojektet IMMGAP.</p> Thu, 02 Apr 2020 13:43:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=863392&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2020-04-02T13:43:00Z Dags att nominera till Uppsala universitets innovationspris – Hjärnäpplet – 2020! https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=861314&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <p><img alt="Statyett" src="/digitalAssets/861/c_861314-l_3-k_ha13.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p>Nu kan du nominera din kandidat till Uppsala universitets innovationspris Hj&auml;rn&auml;pplet. Priset best&aring;r av diplom, statyett samt ett stipendium om 50 000 kr. V&auml;lkommen med din nominering senast 26 april.</p> Wed, 25 Mar 2020 23:01:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=861314&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2020-03-25T23:01:00Z UU Innovation förstärker med ny IP-rådgivare https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=859802&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/859/c_859802-l_3-k_thorunn.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Som IP-r&aring;dgivare st&ouml;ttar Thorunn Grenmark forskare och studenter vid Uppsala universitet med immaterialr&auml;ttsliga fr&aring;gor. Foto: Mikael Wallerstedt.</figcaption> </figure> <p>Hon trivs i entrepren&ouml;riella milj&ouml;er och vill bidra till att g&ouml;ra den viktiga, men ibland kniviga, immaterialr&auml;tten l&auml;ttare. Thorunn Grenmark &auml;r sedan b&ouml;rjan av mars ny r&aring;dgivare vid UU Innovation och tar med sig n&auml;rmare 30 &aring;rs erfarenhet av immaterialr&auml;ttsomr&aring;det in i sin nya roll.</p> Thu, 12 Mar 2020 10:42:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=859802&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2020-03-12T10:42:00Z Fyra anledningar att gå doktorandkursen i immaterialrätt och kommersialisering https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=847312&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <p><img alt="Two female course participants" src="/digitalAssets/847/c_847312-l_3-k_img_3727.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p>Funderar du &ouml;ver vilka m&ouml;jligheter du har att nyttigg&ouml;ra dina forskningsresultat? Har du koll p&aring; dina olika kunskapstillg&aring;ngar och hur de kan skyddas f&ouml;r att st&auml;rka den kommersiella potentialen? Dessa och m&aring;nga andra fr&aring;gor tar UU Innovation upp i kursen om immaterialr&auml;tt och kommersialisering som genomf&ouml;rs i samarbete med Patent- och registreringsverket, PRV. H&auml;r &auml;r fyra goda anledningar till att anm&auml;la dig till kursen.</p> Tue, 11 Feb 2020 21:54:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=847312&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2020-02-11T21:54:00Z Entreprenörsstipendium till Anders Ajaxson Persson och Sara Mangsbo https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=846582&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="Anders Ajaxson Persson och Sara Mangsbo" src="/digitalAssets/846/c_846582-l_3-k_stipendiater.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Andes Ajaxson Persson och Sara Mangsbo kombinerar forskning med f&ouml;retagande och tilldelades i b&ouml;rjan av februari Peter Egardts stipendium f&ouml;r Uppl&auml;ndskt entrepren&ouml;rskap. Foto: Mikael Wallerstedt.</figcaption> </figure> <p>&Aring;rets pristagare av Peter Egardts stipendium f&ouml;r Uppl&auml;ndskt entrepren&ouml;rskap &auml;r Anders Ajaxson Persson och Sara Mangsbo, forskare inom mikrosystemteknik respektive immunonkologi vid Uppsala universitet.</p> Fri, 07 Feb 2020 10:36:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=846582&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2020-02-07T10:36:00Z 3D-utskrift erbjuder miljövänligt alternativ till tungmetaller för strålskydd https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=843636&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="A high aspect ratio collimator för neutronstrålning i Addbor N25" src="/digitalAssets/843/c_843636-l_1-k_collimator_addborn25.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Str&aring;lskyddande komponenter som skapas med 3D-skrivning kan nu bli verklighet. I januari lanserar avknoppningsbolaget fr&aring;n Uppsala universitet, Additive Composite Uppsala AB, ett nytt material som g&ouml;r det l&auml;ttare f&ouml;r industri och forskningsanl&auml;ggningar att byta ut milj&ouml;farliga material. Foto: Additive Composite Uppsala AB.</figcaption> </figure> <p>Ett nytt, milj&ouml;v&auml;nligt material som absorberar neutronstr&aring;lning har i dagarna lanserats av Additive Composite Uppsala AB, ett avknoppningsbolag fr&aring;n Uppsala universitet. Materialet g&aring;r att 3D-skriva, vilket underl&auml;ttar f&ouml;r industri och forskningsanl&auml;ggningar att byta ut milj&ouml;farliga material.</p> Wed, 29 Jan 2020 08:51:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=843636&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2020-01-29T08:51:00Z Immateriella tillgångar och rättigheter i fokus på poänggivande kurs https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=842734&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <p><img alt="People meeting" src="/digitalAssets/842/c_842734-l_3-k_ip-kurs-webbnyhet.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p>I mars kan du tillsammans med doktorand- och forskarkollegor fr&aring;n olika &auml;mnesomr&aring;den l&auml;ra dig om immaterialr&auml;tt och kommersialisering. Kursen, som &auml;r po&auml;nggivande, ges av UU Innovation i samarbete med Patent- och registreringsverket, PRV. Anm&auml;lan till kursen &auml;r &ouml;ppen.</p> Wed, 22 Jan 2020 15:10:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=842734&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2020-01-22T15:10:00Z Samverkansmedel till fem nya projekt https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=825552&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/825/c_825552-l_3-k_vfs2019ht.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Med st&ouml;d av samverkansmedel fr&aring;n Uppsala universitet inleder forskaren Malin Eriksson och Heby kommun ett samarbete f&ouml;r att st&auml;rka kommunens f&ouml;rm&aring;ga att hj&auml;lpa ungdomar som varken studerar eller arbetar. Foto: Shutterstock.</figcaption> </figure> <p>Fem nya forskningssamarbeten med externa parter har kommit ig&aring;ng sedan de f&aring;tt medel genom universitetets satsning Verifiering f&ouml;r samverkan, VFS. Rening av dagvatten, kommunalt aktivitetsansvar och kvinnors inflytande i trossamfund &auml;r exempel p&aring; fr&aring;gor i fokus.</p> Thu, 19 Dec 2019 14:27:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=825552&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2019-12-19T14:27:00Z Innovationsutveckling i fokus på Humanistiska teatern https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=824818&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/824/c_824818-l_3-k__o6a9543.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>P&aring; m&aring;ndagskv&auml;llen fick femton projekt som engagerar forskare och studenter fr&aring;n samtliga vetenskapsomr&aring;den vid Uppsala universitet ta emot utm&auml;rkelsen Attraktivt innovationsprojekt vid ett event i Humanistiska teatern. Foto: Mikael Wallerstedt.</figcaption> </figure> <p>F&ouml;r tredje &aring;ret i rad lyfte Uppsala universitet Innovation fram lovande innovationsprojekt vid ett festligt evenemang i nobeltider. I &aring;r uppm&auml;rksammades &auml;ven forsknings- och innovationsmilj&ouml;er som under &aring;ret f&aring;tt extern finansiering. Medverkande gjorde &auml;ven Helena Danielsson, professor i biokemi och &aring;rets mottagare av Uppsala universitets innovationspris, Hj&auml;rn&auml;pplet.</p> Thu, 12 Dec 2019 20:43:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=824818&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2019-12-12T20:43:00Z Mångfald som strategi för ökad innovation https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=819692&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/819/c_819692-l_3-k__21a1914_frikopt.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Olle Bergdahl. Foto Mikael Wallerstedt.</figcaption> </figure> <p>Hall&aring; d&auml;r Olle Bergdahl, projektansvarig inom programkontoret f&ouml;r Internet of Things Sverige vid UU Innovation, som idag den 6 november ger ett f&ouml;redrag p&aring; dagen &rdquo;Mind the gap! &ndash; kvinnor, vetenskap, innovation&rdquo;. Konferensen arrangeras av den svenska ambassaden i Madrid i samarbete med flera globala f&ouml;retag.</p> Wed, 06 Nov 2019 08:21:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=819692&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2019-11-06T08:21:00Z Miljoner från Vinnova ska vidareutveckla innovativa affärsidéer https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=819070&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/819/c_819070-l_3-k_janneke-enphasys.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Janneke Keemink &auml;r forskare vid institutionen f&ouml;r farmaci vid Uppsala universitet och medgrundare av f&ouml;retaget Enphasys som nu f&aring;tt bidrag fr&aring;n Vinnovas utlysning Innovativa startups. Foto: G&ouml;ran Ekeberg.</figcaption> </figure> <p>Vinnova st&ouml;ttar 93 startup-bolag &ouml;ver hela landet med totalt 28 miljoner kronor. Finansieringen ska hj&auml;lpa bolagen att vidareutveckla nya l&ouml;sningar som kan bidra till h&aring;llbar utveckling och st&auml;rkt konkurrenskraft. Uppsalabolagen Enphasys och Indicio &auml;r tv&aring; av de utvalda.</p> Wed, 30 Oct 2019 11:16:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=819070&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2019-10-30T11:16:00Z Pilotsatsning hjälper forskare att hitta samarbetspartners https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=816694&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/816/c_816694-l_3-k__w2a7336.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Anna Franz&eacute;n, UU Innovation.</figcaption> </figure> <p><strong>Hall&aring; d&auml;r</strong>&hellip; Anna Franz&eacute;n, samverkansledare vid UU Innovation och kontaktperson f&ouml;r det nya finansieringserbjudandet, Bygg f&ouml;r framtiden, som ger st&ouml;d &aring;t forskare att hitta samarbetspartners inf&ouml;r specifika st&ouml;rre utlysningar.</p> Mon, 05 Nov 2018 15:18:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=816694&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2018-11-05T15:18:00Z Vägen till marknaden för medicintekniska innovationer https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=816316&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/816/c_816316-l_3-k_img_8985.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Stina Johansen, Director Medical Device p&aring; Scandinavian Development Services, var en av talarna p&aring; under n&auml;tverkskv&auml;llen.</figcaption> </figure> <p>Vad kr&auml;vs f&ouml;r att utveckla en ny medicinteknisk produkt och hur g&aring;r man till v&auml;ga f&ouml;r att f&aring; den anv&auml;nd inom i h&auml;lso- och sjukv&aring;rd? Hur kan nya, mindre f&ouml;retag f&ouml;rbereda sig f&ouml;r att &ouml;ka chanserna att lyckas? Den 24 april arrangerade UU Innovation en n&auml;tverkstr&auml;ff f&ouml;r att ge forskare som utvecklar medicintekniska l&ouml;sningar &ouml;kad kunskap inom omr&aring;det och m&ouml;jlighet att utbyta erfarenheter med varandra.</p> Thu, 25 Apr 2019 07:15:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=816316&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2019-04-25T07:15:00Z Samverkan för tillgängliga och fungerande antibiotika https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=816208&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/816/c_816208-l_3-k_platinea-webb.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Enrico Baraldi, professor vid institutionen f&ouml;r teknikvetenskaper, leder arbetet i den samverkansplattform som vill s&auml;kra tillg&auml;ngligheten till befintliga antibiotika. H&auml;r i samspr&aring;k med Cecilia Nilsson vid UU Innovation som st&ouml;ttar arbetet.</figcaption> </figure> <p>Behovet av att s&auml;kra tillg&auml;ngligheten till befintliga antibiotika i Sverige och att dessutom utveckla dessa vidare var startskottet f&ouml;r samverkansplattformen PLATINEA. Idag driver flera universitet, sjukv&aring;rden, myndigheter och l&auml;kemedelsf&ouml;retag arbetet fram&aring;t.</p> Wed, 28 Nov 2018 16:46:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=816208&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2018-11-28T16:46:00Z Från studier av celler på molekylnivå till diagnostiskt test för antibiotikaresistens https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=816194&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/816/c_816194-l_3-k_johan-elf-webb.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Den ov&auml;ntade nyttan. &quot;Det diagnostiska testet &auml;r ett s&aring; tydligt exempel p&aring; v&auml;rdet av den fria grundforskningen&quot;, s&auml;ger Johan Elf vars forskargrupp utvecklat tekniken som testet bygger p&aring;.</figcaption> </figure> <p>Professor Johan Elfs forskargrupp har utvecklat metoder som g&ouml;r att det g&aring;r att studera livsprocesser i realtid p&aring; molekylniv&aring;. Med avstamp i den kunskapen har forskarna tagit fram ett diagnostiskt snabbtest f&ouml;r antibiotikaresistens vid urinv&auml;gsinfektion.</p> Tue, 10 Oct 2017 14:59:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=816194&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2017-10-10T14:59:00Z Utvecklar nytt bencement för kotfrakturer https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=816192&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/816/c_816192-l_3-k_inossia-webb.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Det var 2013 som Cecilia Persson (till h&ouml;ger) startade f&ouml;retaget Inossia tillsammans med Malin Nilsson.</figcaption> </figure> <p>Ett nytt elastiskt bencement kan f&ouml;rb&auml;ttra behandlingen av &auml;ldre bensk&ouml;ra patienter med brott p&aring; ryggkotorna.<br /> &ndash; Meningen &auml;r att minska risken f&ouml;r nya frakturer, s&auml;ger forskaren Cecilia Persson.</p> Fri, 19 Jan 2018 15:55:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=816192&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2018-01-19T15:55:00Z Ny modell för uppföljning av läkemedel https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=816190&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/816/c_816190-l_3-k_sence-research-webb.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Thomas Cars tycker det &auml;r sp&auml;nnande att driva och utveckla en egen id&eacute;. Matilda Almstedt &auml;r apotekare och anst&auml;lld i bolaget Sence Research som Thomas startat tillsammans med Johan Sundstr&ouml;m.</figcaption> </figure> <p>Mitt i avhandlingen ins&aring;g Thomas Cars att b&aring;de myndigheter och l&auml;kemedelsf&ouml;retag beh&ouml;vde den kunskap han tog fram &ndash; en vetenskaplig modell f&ouml;r uppf&ouml;ljning av nya l&auml;kemedel. Just nu testar de f&ouml;rsta kunderna modellen som analyserar nytta och effektivitet, biverkningar och kostnadseffektivitet.</p> Wed, 10 Oct 2018 14:52:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=816190&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2018-10-10T14:52:00Z Analys av läkemedel i simulerad tarm https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=816188&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/816/c_816188-l_3-k_ena-pic-_1.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Janneke Keemink &auml;r forskare vid institutionen f&ouml;r farmaci och medgrundare till bolaget Enphasys som har som m&aring;l att p&aring;skynda utvecklingen av v&auml;lfungerande orala l&auml;kemedel.</figcaption> </figure> <p>Tidigare har v&auml;gen fram till fungerande l&auml;kemedel g&aring;tt via tids&ouml;dande och kostsamma djurf&ouml;rs&ouml;k. Janneke Keemink har utvecklat ett verktyg i labbmilj&ouml; som kan f&ouml;ruts&auml;ga hur l&auml;kemedel beter sig i v&aring;ra tarmar och hur mycket av kemikalierna som n&aring;r blodet.</p> Thu, 11 Oct 2018 14:49:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=816188&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2018-10-11T14:49:00Z Med ledande förmåga https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=816186&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/816/c_816186-l_3-k_mamoun-webb.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Mamoun Taher vill skapa nytta f&ouml;r s&aring; m&aring;nga som m&ouml;jligt och tvekade aldrig att kommersilisera sin forskningsuppt&auml;ckt.&nbsp;</figcaption> </figure> <p>Mamoun Tahers uppt&auml;ckt har gett industrin nyckeln till storskaliga till&auml;mpningar av &rdquo;mirakelmaterialet&rdquo; grafen. Nu kombinerar han forskarrollen med att vara teknikchef och vd i sitt f&ouml;retag Graphmatech AB.</p> Thu, 18 Oct 2018 14:43:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=816186&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2018-10-18T14:43:00Z Fler möjligheter med utvecklad AI-teknologi https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=816184&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/816/c_816184-l_3-k_denapsis-webb.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Behrooz Torabi Moghadam och Manfred Grabherr.</figcaption> </figure> <p>F&ouml;retaget Denapsis Artificial Intelligence utvecklar verktyg f&ouml;r maskininl&auml;rning med betydligt mindre datam&auml;ngder &auml;n vad som hittills varit m&ouml;jligt. Grundarna Manfred Grabherr och Behrooz Torabi Moghadam hoppas bland annat att innovationen ska kunna anv&auml;ndas till att f&ouml;rb&auml;ttra cancerdiagnostik och -behandling.</p> Mon, 12 Nov 2018 15:38:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=816184&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2018-11-12T15:38:00Z Gör historisk forskning levande i moderna spelmiljöer https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=816122&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/816/c_816122-l_3-k__u4a3689.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>John Ljungkvist och Daniel L&ouml;wenborg framf&ouml;r Uppsala Domkyrka som var den f&ouml;rsta historiska milj&ouml;n som skapades i den nya appen Visir Uplandia.</figcaption> </figure> <p>Daniel L&ouml;wenborg och John Ljungkvist &auml;r arkeologerna bakom de appar som p&aring; plats l&aring;ter oss stiga rakt in i historiska milj&ouml;er i Uppsala med omnejd. Eget driv, st&ouml;d att starta f&ouml;retag och r&auml;tt sammans&auml;ttning p&aring; teamet &auml;r delar som g&ouml;r det m&ouml;jligt att ta forskningen till digitala v&auml;rldar.</p> Tue, 09 Apr 2019 13:12:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=816122&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2019-04-09T13:12:00Z UU Innovation stärker sitt team med ny patentinformationsspecialist https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=815928&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/815/c_815928-l_3-k__21a1140.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Sara Petersson.</figcaption> </figure> <p>Sara Petersson &auml;r ny patentinformationsspecialist p&aring; UU Innovation och med sig har hon en bred teknisk kompetens och drivkraften att bidra till att mer forskning kommer till nytta i samh&auml;llet.</p> Tue, 15 Oct 2019 11:58:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=815928&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2019-10-15T11:58:00Z Kerstin Ekelöf är ny IP-rådgivare på UU Innovation https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=815636&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/815/c_815636-l_3-k__21a1432.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Kerstin Ekel&ouml;f.</figcaption> </figure> <p>En vetgirig kemist och cykelfantast har nu tagit plats i UU Innovations team av IP-r&aring;dgivare. Kerstin Ekel&ouml;f har gedigen erfarenhet av immaterialr&auml;ttsfr&aring;gor inom l&auml;kemedelsutveckling och ser fram emot att f&aring; ha nosen i forskningsfronten &auml;ven inom andra omr&aring;den.&nbsp;</p> Mon, 14 Oct 2019 09:21:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=815636&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2019-10-14T09:21:00Z På jakt efter gömd innovationskraft https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=814912&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/814/c_814912-l_3-k_bias.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Idag &auml;r det betydligt fler m&auml;n &auml;n kvinnor som tar del av UU Innovation st&ouml;d f&ouml;r att skapa nytta av sin kunskap utanf&ouml;r akademin. Genom &ouml;kat fokus p&aring; j&auml;mst&auml;lldhet och m&aring;ngfald vill UU Innovation utforma en mer inkluderande verksamhet som attraherar fler kvinnor till innovationsutveckling.</figcaption> </figure> <p>Betydligt fler m&auml;n &auml;n kvinnor s&ouml;ker st&ouml;d hos UU Innovation f&ouml;r att nyttigg&ouml;ra sina forskningsresultat. &Auml;nd&aring; &auml;r k&ouml;nsf&ouml;rdelningen &ouml;ver lag j&auml;mn bland universitetets forskare.<br /> &ndash;&nbsp;H&auml;r har vi en m&ouml;jlighet att bredda v&aring;rt st&ouml;d och f&aring;nga upp innovationskraften &auml;ven hos kvinnorna, s&auml;ger aff&auml;rsr&aring;dgivare Hillevi Englund som leder enhetens j&auml;mst&auml;lldhetsinitiativ.</p> Fri, 11 Oct 2019 12:21:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=814912&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2019-10-11T12:21:00Z Forskare lär sig ta vara på sina tillgångar https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=814548&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/814/c_814548-l_3-k_20190904_164858.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Christin Wendel p&aring; PRV ser fram emot ett fortsatt samarbete med UU Innovation kring utbildningsinsatser i immaterialr&auml;ttsfr&aring;gor f&ouml;r Uppsala universitets forskare och doktorander. Foto: Maya Estelle.</figcaption> </figure> <p>P&aring; Uppsala universitet p&aring;g&aring;r den femte omg&aring;ngen av en doktorandkurs i immaterialr&auml;tt i samarbete med Patent- och registreringsverket, PRV.<br /> &ndash; Med grundl&auml;ggande koll p&aring; immaterialr&auml;tt undviker forskaren att uppfinna hjulet igen och blir b&auml;ttre rustad att skapa ytterligare v&auml;rde av sin forskning, menar Christin Wendel p&aring; PRV.</p> Wed, 09 Oct 2019 22:36:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=814548&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2019-10-09T22:36:00Z Nytt grepp på konsten att leda och följa https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=814546&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/814/c_814546-l_3-k_lykke_christina.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Lykke Silfwerbrand, doktorand vid institutionen f&ouml;r neurovetenskap, har Christina Jutterstr&ouml;m, f&ouml;re detta chefredakt&ouml;r p&aring; Dagens Nyheter och Expressen och tidigare vd p&aring; SVT, som bollplank och st&ouml;d.</figcaption> </figure> <p>Dagens ledarskapsteorier har gjort sitt. Det menar doktoranden Lykke Silfwerbrand som tar hj&auml;rnforskningen till hj&auml;lp f&ouml;r att b&auml;ttre f&ouml;rst&aring; hur vi m&auml;nniskor b&auml;st f&ouml;ljer och leder varandra. P&aring; UU Innovations Mentor4Research-program har hon st&ouml;d av Christina Jutterstr&ouml;m, med l&aring;ng erfarenhet av ledarskap i mediebranschen.</p> Wed, 09 Oct 2019 21:36:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=814546&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2019-10-09T21:36:00Z Ett bra team slår det mesta https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=814544&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/814/c_814544-l_3-k_hans-schikan.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Hans Schikan.</figcaption> </figure> <p>Han riktar alltid blicken mot teamet, vare sig han &auml;r vd, investerare eller r&aring;dgivare. Hans Schikan har n&auml;rmare 30 &aring;rs erfarenhet fr&aring;n olika poster i l&auml;kemedelsbranschen.<br /> &ndash;&nbsp;Ett bra team kommer v&auml;ldigt h&ouml;gt upp p&aring; listan n&auml;r det g&auml;ller m&ouml;jligheten att utvecklas som f&ouml;retag och ta sig igenom motg&aring;ngar, s&auml;ger han.</p> Wed, 09 Oct 2019 21:22:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=814544&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2019-10-09T21:22:00Z Lyckat samspel tog supermaterial till marknaden https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=814542&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/814/c_814542-l_3-k_mariamattias-tryck-1.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>En entrepren&ouml;r och en professor. Mattias Karls och Maria Str&oslash;mme startade f&ouml;retag ihop.<br /> Foto: Kimberly Hero</figcaption> </figure> <p>Att hitta r&auml;tt partner att liera sig med. Det &auml;r det i s&auml;rklass viktigaste f&ouml;r att en uppfinning ska hitta fr&aring;n labbet och ut p&aring; en marknad enligt Maria Str&oslash;mme, professor i nanoteknologi vid &Aring;ngstr&ouml;mlaboratoriet. Sj&auml;lv startade hon och n&aring;gra andra forskare f&ouml;retaget Disruptive Materials tillsammans med entrepren&ouml;ren Mattias Karls f&ouml;r att utveckla ett unikt material. Nu har Upsalite hittat v&auml;gen till b&aring;de sport- och sk&ouml;nhetsprodukter.</p> Wed, 09 Oct 2019 20:53:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=814542&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2019-10-09T20:53:00Z Hon vill hitta former för att ge tillbaka https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=814540&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/814/c_814540-l_3-k_emilene-updates.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>&quot;Det finns m&aring;nga m&ouml;jligheter att omvandla min forskning till n&aring;got som kan kommersialiseras&quot;, s&auml;ger Emilene Leite, forskare vid f&ouml;retagsekonomiska institutionen som deltar i UU Innovations Mentor4Research-program.</figcaption> </figure> <p>M&aring;nga sociala utmaningar kr&auml;ver en n&auml;ra dialog mellan f&ouml;retag, offentliga organisationer och civilsamh&auml;llet. Det &auml;r v&auml;l k&auml;nt, liksom att det ofta &auml;r l&auml;ttare sagt &auml;n gjort. Emilene Leite vill bidra med sin kunskap om hur s&aring;dan samverkan kan utformas och s&ouml;ker nu b&aring;de tillv&auml;gag&aring;ngss&auml;tt och kontaktv&auml;gar.</p> Wed, 09 Oct 2019 20:32:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=814540&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2019-10-09T20:32:00Z Brustet korsband tände forskargnistan https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=814520&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/814/c_814520-l_1-k_sara-600ppi.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Sara Mangsbo, forskare vid institutionen f&ouml;r farmaceutisk biovetenskap, bitr&auml;dare lektor pch entrepren&ouml;r.</figcaption> </figure> <p>Hon &auml;r vald till &aring;rets entrepren&ouml;r 2019 av Veckans aff&auml;rer, utvecklingschef, forskningsledare och bitr&auml;dande lektor. Delaktig i tv&aring; f&ouml;retag och flera projekt som tillsammans kan kn&auml;cka cancerns g&aring;ta. En resa som b&ouml;rjade i gymnasiet, i sorgen &ouml;ver en f&ouml;rlorad idrottskarri&auml;r.</p> Wed, 09 Oct 2019 14:51:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=814520&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2019-10-09T14:51:00Z Unik solcell ska driva energisnål teknik https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=814518&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/814/c_814518-l_3-k_psp_eng_ceciliatilli.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Grundarna av Peafowl Solar Power, Christina Paun och Jacinto S&aacute;.<br /> Foto: Cecilia Tilli.</figcaption> </figure> <p>H&aring;llbarhet och sk&ouml;nhet. Det &auml;r tv&aring; saker som sporrar Peafowl Solar Power i utvecklingen av en unik solcell som kan g&ouml;ras helt transparent och integreras i andra material.</p> Wed, 09 Oct 2019 14:24:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=814518&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2019-10-09T14:24:00Z Ny app gör livet lättare för tremorpatienter https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=814516&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/814/c_814516-l_1-k__21a0363.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Alexander Medvedev, professor vid institutionen f&ouml;r informationsteknologi.</figcaption> </figure> <p>Miljoner patienter med tremor, ofrivilliga skakningar, kan se fram emot en smidigare m&auml;tningsprocedur och behandling. Uppsala universitet blir f&ouml;rst i v&auml;rlden med en app som m&auml;ter skakningar medan patienten anv&auml;nder mobilen som vanligt.</p> Wed, 09 Oct 2019 14:06:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=814516&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2019-10-09T14:06:00Z Söker ny kunskap för ömsesidig nytta https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=814134&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/814/c_814134-l_3-k__21a0088.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Jesper Magnusson, f&ouml;rest&aring;ndare f&ouml;r Fredens Hus och Martha Middlemiss L&eacute; Mon, forskare vid teologiska institutionen och f&ouml;rest&aring;ndare f&ouml;r Centrum f&ouml;r forskning om religion och samh&auml;lle.</figcaption> </figure> <p>N&auml;r det som &auml;r viktigt f&ouml;r andra f&ouml;renas med det egna vetenskapliga drivet i forskningen trivs Martha Middlemiss L&eacute; Mon som b&auml;st. Tillsammans med Jesper Magnusson p&aring; Fredens Hus och forskarkolleger unders&ouml;ker hon nu framg&aring;ngsrika s&auml;tt att n&aring; fram med fakta till unga. B&aring;de pedagoger och forskare ska kunna dra nytta av kunskapen.</p> Tue, 08 Oct 2019 08:43:00 GMT https://www.uuinnovation.uu.se/aktuellt?tarContentId=814134&rssTarget=814128&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=203454&newsListSiteNodeId=203454&showLeadIn=true&eventId=62690 2019-10-08T08:43:00Z