<link>https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida</link> <description /> <item> <title>Lägre överlevnad för kvinnor än män med germinalcellstumörer https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1080608&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 <p>Kvinnor som drabbas av den &auml;ggstockscancer som kallas germinalcellstum&ouml;rer har s&auml;mre prognos &auml;n m&auml;n med motsvarande tum&ouml;rer, det vill s&auml;ga testikelcancer. Efter fem &aring;r med sjukdomen levde 98 procent av m&auml;nnen men &ouml;verlevnaden f&ouml;r kvinnor var bara 85 procent. Det visar en ny studie fr&aring;n IGP och Akademiska sjukhuset som publiceras i tidskriften Journal of Internal Medicine.</p> Tue, 12 Mar 2024 09:58:00 GMT https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1080608&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 2024-03-12T09:58:00Z Vilande cancerceller möjligt mål för behandling av tjock- och ändtarmscancer https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1078050&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 <p>Patienter med tjock- och &auml;ndtarmscancer f&aring;r ofta tillbaka sjukdomen eftersom vilande cancerceller kan undkomma behandlingen och b&ouml;rja v&auml;xa igen. I en studie fr&aring;n IGP har forskarna uppt&auml;ckt ett protein som k&auml;nnetecknar s&aring;dana vilande cancerceller. Det kan f&ouml;rb&auml;ttra m&ouml;jligheterna att ocks&aring; sl&aring; ut dessa celler och p&aring; sikt leda till effektivare behandling.</p> Wed, 07 Feb 2024 09:47:00 GMT https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1078050&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 2024-02-07T09:47:00Z Patienter med förstadium till malignt melanom har bättre överlevnad än befolkningen i genomsnitt https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1074214&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 <p>Malignt melanom &auml;r den cancerform som &ouml;kar mest i Sverige. En studie fr&aring;n IGP visar att patienter med ett f&ouml;rstadium till malignt melanom har en signifikant b&auml;ttre &ouml;verlevnad &auml;n genomsnittet av befolkningen, trots en &ouml;kad risk att diagnostiseras med malignt melanom. Resultaten har publicerats i tidskriften eClinicalMedicine/The Lancet.</p> Wed, 13 Dec 2023 08:35:00 GMT https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1074214&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 2023-12-13T08:35:00Z Kliniska symptom vid ledgångsreumatism kan kopplas till specifika antikroppar https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1073968&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 <p>F&ouml;rekomsten av olika autoantikroppar kopplade till ledg&aring;ngsreumatism b&ouml;r utv&auml;rderas var f&ouml;r sig f&ouml;r att kunna ge en b&auml;ttre bild av sjukdomsprognos och underbygga val av behandling. Det visar en ny studie fr&aring;n IGP som har publicerats i den ansedda tidskriften Annals of the Rheumatic Diseases.</p> Wed, 06 Dec 2023 14:44:00 GMT https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1073968&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 2023-12-06T14:44:00Z Genetiken påverkar risken för blodpropp vid p-piller-användning https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1069960&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 <p>Kvinnor med en h&ouml;g genetisk s&aring;rbarhet f&ouml;r blodpropp l&ouml;per sex g&aring;nger h&ouml;gre risk att drabbas av det under de tv&aring; f&ouml;rsta &aring;ren de anv&auml;nder p-piller, visar en ny studie fr&aring;n IGP. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften American Journal of Obstetrics and Gynecology.</p> Fri, 20 Oct 2023 07:30:00 GMT https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1069960&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 2023-10-20T07:30:00Z P-piller kan skydda mot ledgångsreumatism https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1069340&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 <p>P-piller kan minska risken f&ouml;r ledg&aring;ngsreumatism medan hormonbehandling vid klimakteriet tv&auml;rtom kan &ouml;ka den senare i livet. I en ny studie p&aring; &ouml;ver 200 000 brittiska kvinnor har forskare vid IGP uppt&auml;ckt ett samband mellan anv&auml;ndning av k&ouml;nshormoner och risken f&ouml;r att utveckla ledg&aring;ngsreumatism. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Rheumatology.</p> Wed, 11 Oct 2023 08:49:00 GMT https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1069340&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 2023-10-11T08:49:00Z Ny mekanism bakom cancercellers tillväxt kartlagd https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1068344&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 <p>Proteinet EZH2 kan, i samverkar med en specifik RNA-molekyl, st&auml;nga av gener som &auml;r viktiga f&ouml;r tum&ouml;rtillv&auml;xten vid blodcancerformen multipelt myelom. Det visar en ny kartl&auml;ggning som gjorts av forskare vid IGP och som beskriver mekanismerna bakom cancercellernas tillv&auml;xt. Den h&auml;r vetskapen kan p&aring; sikt bidra till nya behandlingsformer f&ouml;r multipelt myelom. Studien publiceras i tidskriften Haematologica.</p> Wed, 27 Sep 2023 11:34:00 GMT https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1068344&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 2023-09-27T11:34:00Z Förbättrade tumördödande immunceller mot hjärncancer https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1065864&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 <p>Forskare vid IGP har visat p&aring; en mekanism som g&ouml;r att cancerbek&auml;mpande immunceller, s&aring; kallade CAR-T-celler, i vissa fall tr&ouml;ttas ut i f&ouml;rtid och har sv&aring;rt att eliminera tum&ouml;rceller. De har ocks&aring; tagit fram en ny sorts CAR-T-celler mot hj&auml;rntum&ouml;rer som inte har egenskapen att tr&ouml;ttas ut. M&aring;let &auml;r att kunna anv&auml;nda dessa CAR-T-celler f&ouml;r att behandla hj&auml;rntum&ouml;rformen glioblastom.</p> Tue, 22 Aug 2023 06:20:00 GMT https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1065864&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 2023-08-22T06:20:00Z Ny metod hittar mutationer i hjärntumörer hos barn https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1065536&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 <p>Forskare vid IGP har tagit fram en ny metod f&ouml;r att hitta mutationer i hj&auml;rntum&ouml;rer hos barn. De kunde ocks&aring; visa att mutationerna p&aring;verkar hur cancerceller svarar p&aring; cancerl&auml;kemedel. Fynden &ouml;ppnar upp f&ouml;r b&auml;ttre diagnostik och mer individanpassad behandling f&ouml;r barn som drabbats av hj&auml;rntum&ouml;r.</p> Mon, 14 Aug 2023 09:40:00 GMT https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1065536&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 2023-08-14T09:40:00Z Nyupptäckt genetisk förändring påverkar prognosen vid leukemi https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1064170&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 <p>Blodcancerformen akut myeloisk leukemi &auml;r en mycket heterogen sjukdom d&auml;r sjukdomsprognos och val av behandling i huvudsak beror p&aring; vilka genetiska f&ouml;r&auml;ndringar som finns i de sjuka cellerna. I en ny studie fr&aring;n IGP visar forskarna att en viss sorts f&ouml;r&auml;ndring i genen <em>RUNX1</em> har stor betydelse f&ouml;r att klassificera patienter med AML och d&auml;rmed kunna v&auml;lja behandling b&auml;ttre.</p> Tue, 04 Jul 2023 06:28:00 GMT https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1064170&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 2023-07-04T06:28:00Z Samband mellan övervikt och cancerrisk olika beroende av cancertyp och kön https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1063824&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 <p>Det &auml;r k&auml;nt sedan tidigare att &ouml;vervikt &ouml;kar risken f&ouml;r vissa typer av cancer. I en ny studie drar forskare fr&aring;n IGP nu slutsatsen att inte bara m&auml;ngden fett utan ocks&aring; f&ouml;rdelningen av fett i kroppen p&aring;verkar risken f&ouml;r cancer. Risken skiljer sig &auml;ven &aring;t mellan m&auml;n och kvinnor och mellan olika typer av cancer. Resultaten presenteras i tidskriften <em>Cancer Cell</em>.</p> Mon, 26 Jun 2023 07:33:00 GMT https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1063824&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 2023-06-26T07:33:00Z Ny studie visar samband mellan p-piller och depression https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1063060&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 <p>Kvinnor som anv&auml;nde kombinerade p-piller hade en h&ouml;gre risk att utveckla depression j&auml;mf&ouml;rt med kvinnor som inte anv&auml;nde. P-piller &ouml;kade kvinnornas risk med 73 procent under de f&ouml;rsta tv&aring; &aring;ren av anv&auml;ndning. Det visar en ny studie fr&aring;n IGP.</p> Mon, 19 Jun 2023 09:23:00 GMT https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1063060&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 2023-06-19T09:23:00Z Högt BMI ökar risken för flera reumatiska sjukdomar – men inte lika för alla https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1063018&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 <p>En ny studie fr&aring;n IGP visar att ett h&ouml;gre kroppsmasseindex (BMI), &ouml;kar risken f&ouml;r fem olika reumatiska sjukdomar; ledg&aring;ngsreumatism, artros, gikt, psoriasisartrit samt inflammatorisk spondylit. Forskarna kunde ocks&aring; se att BMI var en starkare riskfaktor f&ouml;r kvinnor j&auml;mf&ouml;rt med m&auml;n n&auml;r det g&auml;llde sjukdomarna gikt och psoriasisartrit. Studien presenteras i den vetenskapliga tidskriften Arthritis &amp; Rheumatology.</p> Mon, 19 Jun 2023 07:34:00 GMT https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1063018&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 2023-06-19T07:34:00Z Ny metod hjälper immunceller att angripa hjärntumörer https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1060414&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 <p>Forskare vid IGP har tagit fram en metod som underl&auml;ttar f&ouml;r immunceller att ta sig ut fr&aring;n blodk&auml;rlen in i tum&ouml;rer och d&auml;r k&auml;nna igen och d&ouml;da cancerceller. M&aring;let &auml;r att f&ouml;rb&auml;ttra m&ouml;jligheterna att behandla allvarliga hj&auml;rntum&ouml;rer. Studien har publicerats i tidskriften Cancer Cell.</p> Fri, 12 May 2023 07:25:00 GMT https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1060414&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 2023-05-12T07:25:00Z Arvsmassa från 240 däggdjur förklarar sjukdomsrisker hos människor https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1060012&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 <p>I ett samarbete mellan Uppsala universitet och Broad Institute har &ouml;ver 30 forskargrupper kartlagt och analyserat arvsmassan hos 240 d&auml;ggdjur. Resultaten, som publicerats i 11 artiklar i tidskriften Science, visar bland annat p&aring; mutationer som kan orsaka sjukdom. Karin Forsberg Nilsson och Ananya Roy fr&aring;n IGP har medverkat i en av artiklarna och identifierat mutationer som kan kopplas till cancertypen medulloblastom.</p> Fri, 05 May 2023 10:42:00 GMT https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1060012&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 2023-05-05T10:42:00Z Proteinet IRAK3 påverkar behandlingssvaret vid cancerimmunterapi https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1059978&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 <p>En ny studie av forskare vid IGP visar att proteinet IRAK3 g&ouml;r att immunterapi mot cancer f&aring;r s&auml;mre effekt. Ett s&auml;tt att f&ouml;rb&auml;ttra behandlingssvaret skulle kunna vara att minska m&auml;ngden IRAK3 med l&auml;kemedel mot proteinet.</p> Fri, 05 May 2023 08:07:00 GMT https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1059978&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 2023-05-05T08:07:00Z Ökad risk för testikelcancer vid neuropsykiatriska diagnoser https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1059342&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 <p>En ny studie fr&aring;n forskare vid IGP visar att m&auml;n som har en neuropsykiatrisk funktionsneds&auml;ttning, till exempel autism och ADHD, ocks&aring; har en n&aring;got &ouml;kad risk att drabbas av testikelcancerformen seminom.</p> Tue, 25 Apr 2023 06:23:00 GMT https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1059342&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 2023-04-25T06:23:00Z En av Vasas besättningsmän var en kvinna https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1057926&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 <p>N&auml;r kvarlevorna efter m&auml;nniskor som fanns ombord p&aring; skeppet Vasa unders&ouml;ktes kom man fram till att alla var m&auml;n. Nu visar ny forskning att ett av skeletteten tillh&ouml;r en kvinna.</p> Thu, 06 Apr 2023 07:23:00 GMT https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1057926&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 2023-04-06T07:23:00Z Kombination av immunceller kan ge tydligare prognos https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1050056&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 <p>Med en ny prognosmetod f&ouml;r bland annat tjocktarmscancer kan man ge en tydligare sjukdomsprognos och &auml;ven f&ouml;rutsp&aring; vilka patienter som kommer svara b&auml;st p&aring; immunterapi. Metoden best&aring;r av en kombination av tv&aring; sorters immunceller som k&auml;nnetecknar vissa cancerformer. Det h&auml;r visar en ny studie av forskare vid IGP, som nu publiceras i tidskriften eBioMedicine.</p> Tue, 31 Jan 2023 07:28:00 GMT https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1050056&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 2023-01-31T07:28:00Z Nyupptäckt celltyp samverkar med immunceller vid lymfkärlsmissbildningar https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1048734&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 <p>Forskare vid IGP har uppt&auml;ckt en ny undergrupp av celler i lymfk&auml;rlen som samverkar med immunceller vid uppkomsten av lymfk&auml;rlsmissbildningar. Denna nyuppt&auml;ckta koppling mellan immunsystemet och lymfk&auml;rlssystemet skulle kunna anv&auml;ndas f&ouml;r att behandla sjukdomar med missbildade lymfk&auml;rl.</p> Mon, 23 Jan 2023 15:32:00 GMT https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1048734&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 2023-01-23T15:32:00Z Proteinet Yes reglerar läckage från blodkärl till omgivande vävnader https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1040288&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 <p>Forskare vid IGP har identifierat ett protein som har en avg&ouml;rande betydelse f&ouml;r att reglera l&auml;ckage fr&aring;n blodk&auml;rl. Dess roll f&ouml;r att kontrollera cell-cellkontakter utmanar tidigare kunskap och &ouml;ppnar upp f&ouml;r framtida utveckling av l&auml;kemedel vid sjukdomar med blodk&auml;rlsl&auml;ckage och svullna v&auml;vnader.</p> Mon, 19 Dec 2022 14:27:00 GMT https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1040288&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 2022-12-19T14:27:00Z Y-kromosomförlust ökar mäns risk för allvarlig covid-19 https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1038414&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 <p>M&auml;n har en &ouml;kad risk att drabbats av sv&aring;r covid-19 j&auml;mf&ouml;rt med kvinnor. Forskare vid IGP har nu visat att det kan bero p&aring; f&ouml;rlust av Y-kromosomen i en del av deras vita blodkroppar. Fynden skulle p&aring; sikt kunna anv&auml;ndas till att bed&ouml;ma risken att utveckla allvarlig covid-19 och kanske &auml;ven till f&ouml;rb&auml;ttrad behandling.</p> Thu, 15 Dec 2022 07:17:00 GMT https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1038414&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 2022-12-15T07:17:00Z Stamcellsprotein styr återfall av barnhjärntumörer https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1032456&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 <p>Den elakartade hj&auml;rntum&ouml;ren medulloblastom kan bli resistent mot behandling vilket g&ouml;r att patienter drabbas av &aring;terfall. Forskare vid IGP har identifierat ett s&auml;rskilt stamcellsprotein som bland annat g&ouml;r vissa tum&ouml;rceller vilande och ok&auml;nsliga f&ouml;r str&aring;lning. Forskargruppen hoppas att resultaten p&aring; sikt kan leda till b&auml;ttre behandling f&ouml;r de barn som har st&ouml;rst risk f&ouml;r &aring;terfall.</p> Fri, 28 Oct 2022 08:58:00 GMT https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1032456&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 2022-10-28T08:58:00Z Hudens pigmentceller skyddar effektivt mot solstrålning och genetiska skador https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1031800&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 <p>N&aring;gon enstaka period med solstr&aring;lning eller str&aring;lbehandling av huden ger troligen minimal risk f&ouml;r hudcancer. Det antyds i en studie fr&aring;n IGP d&auml;r forskarna visat att celler i huden som producerar pigment vid bestr&aring;lning kan tolerera l&aring;ngvarig exponering av genetiska skador genom att v&auml;xla mellan olika mognadsgrad.</p> Mon, 24 Oct 2022 08:59:00 GMT https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1031800&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 2022-10-24T08:59:00Z Nytt verktyg kan användas under läkemedelsutveckling och i kliniken https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1031362&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 <p>Forskare vid IGP har utvecklat ett nytt verktyg f&ouml;r att visualisera var l&auml;kemedel binder till m&auml;nskliga proteiner. Den mycket k&auml;nsliga tekniken kan anv&auml;ndas f&ouml;r att s&ouml;ka efter substanser som specifikt binder till vissa m&aring;lproteiner. Den skulle kunna anv&auml;ndas under l&auml;kemedelsutveckling eller f&ouml;r best&auml;mma vilka l&auml;kemedel som passar b&auml;st, innan man v&auml;ljer behandling.</p> Wed, 19 Oct 2022 09:54:00 GMT https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1031362&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 2022-10-19T09:54:00Z Utbredda störningar av ämnesomsättningen i olika organ vid typ 2-diabetes https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1029326&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 <p>Med hj&auml;lp av banbrytande teknik har forskare vid IGP p&aring;visat st&ouml;rre st&ouml;rningar av &auml;mnesoms&auml;ttningen hos patienter med typ 2-diabetes och prediabetes &auml;n som tidigare varit k&auml;nt. St&ouml;rningarna skiljde sig &aring;t mellan olika organ och stadium av sjukdomen. Studien &auml;r ett samarbete med bland annat K&ouml;penhamns universitet och AstraZeneca och har publicerats i tidskriften Cell Reports Medicine.</p> Fri, 07 Oct 2022 12:02:00 GMT https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1029326&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 2022-10-07T12:02:00Z Genetisk bakgrund kan kopplas till fysiskt aktiv livsstil https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1025440&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 <p>Forskare vid IGP har i en stor internationell studie identifierat dna-regioner som kan kopplas till fysisk aktivitet respektive sk&auml;rmtid p&aring; fritiden. Fynden bekr&auml;ftar att fysisk aktivitet har gynnsamma effekter p&aring; h&auml;lsan och antyder att en mer stillasittande livsstil kan bero p&aring; hur musklerna reagerar p&aring; tr&auml;ning.</p> Thu, 08 Sep 2022 06:26:00 GMT https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1025440&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 2022-09-08T06:26:00Z Blodförtunnande läkemedel kan hjälpa CCM-patienter https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1022862&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 <p>Blodkoagulering och uppkomsten av blodproppar har betydelse f&ouml;r sjukdomen&nbsp;kavern&ouml;st angiom, CCM. D&auml;rf&ouml;r kan behandling med blodf&ouml;rtunnande l&auml;kemedel vara till nytta f&ouml;r patienter. Det visar en ny studie gjord av forskare vid IGP.&nbsp;</p> Tue, 23 Aug 2022 12:48:00 GMT https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1022862&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 2022-08-23T12:48:00Z Y-kromosomförlust orsakar hjärtsvikt och död i hjärt-kärlsjukdom https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1020904&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 <p>F&ouml;rlust av Y-kromosomen i vita blodkroppar hos m&auml;n &auml;r kopplat till sjukdom och d&ouml;d, men n&aring;got tydligt orsakssamband har tidigare inte varit k&auml;nt. I en studie som publiceras i tidskriften Science visar forskare vid IGP att f&ouml;rlust av Y-kromosomen i de vita blodkropparna leder till fibros i hj&auml;rtat, f&ouml;rs&auml;mrad hj&auml;rtfunktion och &ouml;kad d&ouml;dlighet vid hj&auml;rt-k&auml;rlsjukdom hos m&auml;n.</p> Thu, 14 Jul 2022 18:45:00 GMT https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1020904&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 2022-07-14T18:45:00Z Lovande alternativ metod för känslig proteinanalys https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1020800&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 <p>Forskare vid IGP har utvecklat en ny metod att detektera proteiner med h&ouml;g specificitet och k&auml;nslighet som skulle kunna anv&auml;ndas i framtiden f&ouml;r diagnostiska analyser av patientprover.</p> Fri, 08 Jul 2022 13:00:00 GMT https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1020800&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 2022-07-08T13:00:00Z P-piller och hormonbehandling ökar risken för stroke https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1019920&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 <p>En ny studie fr&aring;n IGP visar att p-piller och &auml;ven hormonbehandling vid klimakteriet &ouml;kar risken f&ouml;r stroke. Den &ouml;kade risken &auml;r st&ouml;rst under det f&ouml;rsta &aring;ret av behandlingen och minskar sedan. Studien, som nu publiceras i Stroke, bygger p&aring; data fr&aring;n &ouml;ver en kvarts miljon kvinnor ur databasen UK Biobank.</p> Mon, 27 Jun 2022 07:09:00 GMT https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1019920&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 2022-06-27T07:09:00Z Sällsynta genetiska varianter inte huvudsakliga orsaken till folksjukdomar https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1014400&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 <p>&Auml;ven om vissa s&auml;llsynta varianter kan &ouml;ka sjukdomsrisken markant f&ouml;r ett f&aring;tal individer, beror den st&ouml;rsta delen av det genetiska bidraget till folksjukdomar p&aring; en kombination av m&aring;nga vanliga genetiska varianter med sm&aring; effekter. Det visar forskare vid IGP och andra institutioner vid Uppsala universitet i en ny omfattande studie som publiceras i tidskriften Nature Communications.</p> Fri, 13 May 2022 08:15:00 GMT https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1014400&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 2022-05-13T08:15:00Z Undergrupper av hjärntumörer kan kopplas till ursprungsceller och sjukdomsprognos https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1011174&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 <p>Forskare vid IGP har p&aring;visat olika undergrupper av hj&auml;rntum&ouml;rformen glioblastom, d&auml;r cancercellernas egenskaper beror p&aring; vilken celltyp som cancern har uppst&aring;tt fr&aring;n. Den analysmetod som anv&auml;ndes kunde ocks&aring; separera glioblastompatienter med signifikant skillnad i &ouml;verlevnad. Fynden &ouml;ppnar f&ouml;r att identifiera specifika terapeutiska m&aring;l f&ouml;r de nya undergrupperna av glioblastom.</p> Mon, 25 Apr 2022 10:51:00 GMT https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1011174&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 2022-04-25T10:51:00Z CAR-T-celler beväpnas för att bättre bekämpa cancer https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1008792&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 <p>Immunterapi h&aring;ller p&aring; att bli en framg&aring;ngsrik metod f&ouml;r att behandla cancer. Forskare vid IGP har nu utvecklat bev&auml;pnade CAR-T-celler som f&ouml;rst&auml;rker immunf&ouml;rsvaret mot cancerceller och som kan f&ouml;rb&auml;ttra m&ouml;jligheterna att behandla solida tum&ouml;rer. Studien har publicerats i tidskriften Nature BioMedical Engineering.</p> Mon, 04 Apr 2022 07:01:00 GMT https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1008792&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 2022-04-04T07:01:00Z Inflammation och nätliknande proteinstrukturer vid kavernöst angiom https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1007334&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 <p>Vid sjukdomen kavern&ouml;st angiom uppst&aring;r missbildade blodk&auml;rl i hj&auml;rnan, ryggm&auml;rgen eller &ouml;gats n&auml;thinna. Nu visar forskare vid IGP i en ny studie att vita blodkroppar och proteinstrukturer som &auml;r kopplade till immunsvaret ansamlas i anslutning till de missbildade k&auml;rlen. Fynden st&ouml;der att inflammation har betydelse f&ouml;r utvecklingen av kavern&ouml;st angiom och visar p&aring; m&ouml;jligheten att ta fram en biomark&ouml;r f&ouml;r sjukdomen.</p> Mon, 28 Mar 2022 08:17:00 GMT https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1007334&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 2022-03-28T08:17:00Z Proteinlandskapet på cancerceller kartläggs med ny teknik https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1001430&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 <p>P&aring; senare &aring;r har det gjorts stora framsteg i utvecklingen av nya framg&aring;ngsrika immunterapier f&ouml;r att behandla cancer. Tv&aring; typer av m&aring;lriktade immunterapier som har revolutionerat delar av cancerv&aring;rden &auml;r s&aring; kallad CAR-T-cellbehandling och behandling med antikroppar. Men &auml;n kvarst&aring;r stora utmaningar med att identifiera vilka proteiner p&aring; cancercellers yta som fungerar som m&aring;l f&ouml;r immunterapier. Mattias Belting, professor vid Lunds universitet och &ouml;verl&auml;kare p&aring; Sk&aring;nes universitetssjukhus samt g&auml;stprofessor vid IGP, &auml;r p&aring; god v&auml;g och nu publiceras gruppens r&ouml;n i tidskriften PNAS.</p> Thu, 03 Mar 2022 11:48:00 GMT https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=1001430&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 2022-03-03T11:48:00Z CRISPR-Cas9 kan ge oväntade mutationer som ärvs till nästa generation https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=993672&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 <p>Gensaxen CRISPR-Cas9 &ouml;ppnar nya m&ouml;jligheter att bota sjukdomar, men behandlingarna m&aring;ste vara s&auml;kra. I en ny studie uppt&auml;cktes att metoden kan ge upphov till of&ouml;rutsedda f&ouml;r&auml;ndringar av dna som &auml;rvs till n&auml;sta generation. Forskarna bakom studien uppmanar till f&ouml;rsiktighet och noggrann validering vid anv&auml;ndning av CRISPR-Cas9 f&ouml;r medicinska syften.</p> Thu, 03 Feb 2022 16:08:00 GMT https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=993672&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 2022-02-03T16:08:00Z Ny metod för att studera DNA i sparade vävnadsprover https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=989710&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 <p>Forskare vid IGP har utvecklat en metod som kan anv&auml;ndas f&ouml;r att studera DNA-m&ouml;nster i sparade v&auml;vnadsprover. Med den nya metoden kan forskare f&aring; en b&auml;ttre f&ouml;rst&aring;else f&ouml;r hur geners aktivitet regleras i cancer och individanpassad medicin.</p> Wed, 19 Jan 2022 08:34:00 GMT https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=989710&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 2022-01-19T08:34:00Z Nya gener kopplade till återfall vid akut myeloisk leukemi https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=988582&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 <p>Vid blodcancerformen akut myeloisk leukemi &auml;r det vanligt att patienterna drabbas av &aring;terfall en tid efter avslutad behandling. Forskare fr&aring;n IGP har i en ny studie identifierat gener som verkar kunna kopplas till risken f&ouml;r &aring;terfall. Fynden kan p&aring; sikt ligga till grund f&ouml;r nya behandlingsstrategier och bidra till b&auml;ttre &ouml;verlevnad f&ouml;r patienter med akut myeloisk leukemi.</p> Thu, 13 Jan 2022 16:04:00 GMT https://www.igp.uu.se/Forskningsresultat_detaljsida?tarContentId=988582&rssTarget=791610&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=198036&newsListSiteNodeId=198036&showLeadIn=true&positionId=543652 2022-01-13T16:04:00Z