Fler nyheter https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet Sebastian Westenhoff får Göran Gustafssonpriset i kemi https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=1078892&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true <p><img alt="" class="image-right" src="/digitalAssets/1078/c_1078892-l_3-k_sebastian-westenhoff-260x263.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" />Sebastian Westenhoff, professor i biokemi, tilldelas det prestigefyllda G&ouml;ran Gustafssonpriset i kemi &rdquo;f&ouml;r avbildning av kemiska och biokemiska reaktioner p&aring; molekylniv&aring;&rdquo;.</p> Fri, 01 Mar 2024 12:32:00 GMT https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=1078892&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true 2024-03-01T12:32:00Z IVA förstärker med 40 nya ledamöter https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=1076714&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true <p><img alt="Bild på Jonas Bergquist" class="image-right" src="/digitalAssets/1076/c_1076714-l_3-k_jonas_bergquist_tv4-nyhetsmorgon_-postcovid_282x271.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" />Prof. <strong>Jonas Bergquist</strong> har blivit invald som ledamot i Kungliga Ingenj&ouml;rsvetenskapsakademien (IVA). Genom valet av nya ledam&ouml;ter vill akademin f&ouml;rst&auml;rka och bredda sin kompetens inom viktiga framtidsomr&aring;den.</p> Fri, 22 Dec 2023 11:10:00 GMT https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=1076714&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true 2023-12-22T11:10:00Z VR satsning på center för livets kemi https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=1064232&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true <p>Centret f&ouml;r livets kemi leds av professor <strong>Ingela Lanekoff</strong> och &auml;r en de av forskningsmilj&ouml;er som valts ut i Vetenskapsr&aring;det excellenssatsning. Inom forskningsmilj&ouml;n ska forskare kombinera kunskaper inom enskilda omr&aring;den f&ouml;r att p&aring; djupet f&ouml;rst&aring; olika aspekter av det som beskrivs som livets kemi.</p> Thu, 06 Jul 2023 11:43:00 GMT https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=1064232&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true 2023-07-06T11:43:00Z Helena Danielson får medalj för betydelsefulla insatser https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=1060846&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true <p><img alt="Gustaf Adolfsmedaljen" class="image-right" src="/digitalAssets/1060/c_1060846-l_3-k_gustav-adolf-medalj-200x265.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" />Helena Danielson har tilldelats den &auml;ldre Gustaf Adolfmedaljen i guld av rektor Anders Hagfeldt. Medaljen kallas &auml;ven Hedlinger-medaljen efter grav&ouml;ren och kan delas ut till medarbetare som gjort betydelsefulla insatser vid Uppsala universitet.</p> Wed, 17 May 2023 09:14:00 GMT https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=1060846&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true 2023-05-17T09:14:00Z Jonas Bergquist förklarar nya rön om postcovid https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=1059272&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true <div> <div> <p><img alt="" class="image-right" src="/digitalAssets/1059/c_1059272-l_3-k_jonas_bergquist_tv4-nyhetsmorgon_-postcovid_282x271.jpg" style="border-style:solid; border-width:1px" />Postcovid-forskningen har gjort nya fynd, och har nu kunnat visa p&aring; f&ouml;r&auml;ndringar i hj&auml;rnan hos patienter som lider av postcovid. Professor Jonas Bergquist p&aring; institutionen f&ouml;r kemi-BMC ber&auml;ttade mer och svarade p&aring; tittarnas fr&aring;gor i Tv4 Nyhetsmorgon.</p> </div> </div> Mon, 24 Apr 2023 06:39:00 GMT https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=1059272&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true 2023-04-24T06:39:00Z Betydelsen av Lipinskis “rule of 5" https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=1055878&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true <p><img alt="" class="image-right" src="/digitalAssets/1055/c_1055878-l_3-k_jan-kihlberg-200x293.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" />1997 publicerade <strong>Christopher A. Lipinski</strong> och kollegor riktlinjer f&ouml;r hur man kan g&ouml;ra l&auml;kemedel som l&auml;ttare tas upp i kroppen. I flera &aring;r har deras &rdquo;rule of 5&rdquo; varit ett r&auml;ttesn&ouml;re inom l&auml;kemedelsforskning och l&auml;kemedelsdesign, men nu st&auml;lls fr&aring;gan om dessa riktlinjer kanske har tolkats f&ouml;r bokstavligt.</p> Tue, 14 Mar 2023 12:20:00 GMT https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=1055878&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true 2023-03-14T12:20:00Z Prisad för cellpenetrerande peptid mot virussjukdom https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=1040254&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true <p><img alt="Ylva Ivarsson och Anna Överby" class="image-right" src="/digitalAssets/1040/c_1040254-l_3-k_ylva-ivarsson-uu-innovation-award-250x250.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p style="margin-left:0px">Prof. Ylva Ivarsson, vid forskningsprogrammet f&ouml;r biokemi vid institutionen f&ouml;r kemi &ndash; BMC, har f&aring;tt motta utm&auml;rkelsen &quot;Attraktivt innovationsprojekt&quot; av Uppsala Universitet Innovation (UU Innovation) f&ouml;r att hon,&nbsp;tillsammans med Prof. Anna &Ouml;verby Wernstedt, Ume&aring; universitet, och Prof. Jakob Nilsson,&nbsp;vid K&ouml;penhamns universitet, utvecklat och patenterat en peptid som kan tr&auml;nga igenom cellmembran och transporteras in i celler och p&aring; s&aring; vis h&auml;mma sjukdomar orsakade av virus - t.ex. Covid-19.&nbsp;</p> <div></div> <p style="margin-left:0px"></p> <p style="margin-left:0px"></p> Mon, 19 Dec 2022 12:47:00 GMT https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=1040254&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true 2022-12-19T12:47:00Z Stort tvärvetenskapligt EU-projekt om psykisk ohälsa https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=1036926&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true <p>Psykisk oh&auml;lsa &auml;r en samh&auml;llsutmaning och orsakar stort lidande f&ouml;r de individer som drabbas. Daniel Globisch och Jonas Bergquist, p&aring; forskningsprogrammet f&ouml;r analytisk kemi vid Institutionen f&ouml;r kemi - BMC, deltar i ett stort tv&auml;rvetenskapligt forskningsprojekt som integrerar b&aring;de biologiska, medicinska och sociala aspekter. Syftet med projektet &auml;r att &ouml;ka kunskapen och ta fram b&auml;ttre strategier f&ouml;r att skydda s&aring;rbara individer fr&aring;n mental oh&auml;lsa.</p> Fri, 02 Dec 2022 14:45:00 GMT https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=1036926&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true 2022-12-02T14:45:00Z Olle Matsson får pris för populärvetenskaplig insats av utmärkt kvalitet https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=1026450&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true <p><img alt="Olle Matsson mottager pris" class="image-right" src="/digitalAssets/1026/c_1026450-l_3-k_olle_matsson_pris_rev_282x414.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" />Kungliga Vetenskapssamh&auml;llet i Uppsalas popul&auml;rvetenskapliga pris 2022 tilldelas professor emeritus <strong>Olle Matsson. </strong>Han prisas f&ouml;r<strong> </strong>sin popul&auml;rvetenskapliga&nbsp;f&ouml;rmedling av sin forskning och samlade&nbsp;kunskap inom kemin, och d&aring; med s&auml;rskilt fokus p&aring; gifters egenskaper och p&aring;verkan p&aring; m&auml;nniskokroppen. F&ouml;rgiftning och ond br&aring;d d&ouml;d &auml;r teman som skr&auml;mmer oss - men som ocks&aring; lockar till l&auml;sning. Det &ouml;kar intresset och f&ouml;rst&aring;elsen f&ouml;r kemi&auml;mnet. Olle Matsson har f&ouml;rt ut sin mycket v&auml;rdefulla kunskap&nbsp;kopplad till intressev&auml;ckande kulturella perspektiv&nbsp;i ett imponerande stort antal olika medieformer och d&auml;rmed n&aring;tt ut till en bred publik.</p> Mon, 19 Sep 2022 07:01:00 GMT https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=1026450&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true 2022-09-19T07:01:00Z CoLD Therapeutics får utmärkelsen Attraktivt innovationsprojekt https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=1017520&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="" src="/digitalAssets/1017/c_1017520-l_3-k_cold-therapeutics-receives-attractive-innovation-award.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption><em>Helena Danielson, Jens Carlsson och Anja Sandstr&ouml;m</em></figcaption> </figure> <p>Utm&auml;rkelsen delas ut av UU Innovation till &quot;innovativa projekt och nystartade f&ouml;retag som framg&aring;ngsrikt attraherat externa medel som ytterligare st&auml;rkt utvecklingsm&ouml;jligheterna&quot;. Forskarteamet f&aring;r utm&auml;rkelsen f&ouml;r att ha tagit fram en grupp nya molekyler som har potential att kunna utvecklas till ett antiviralt l&auml;kemedel f&ouml;r behandling av Covid-19.</p> Fri, 03 Jun 2022 07:22:00 GMT https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=1017520&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true 2022-06-03T07:22:00Z Giftexperten Olle Matsson hjälper till med mordutredning https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=1015198&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true <p><img alt="Olle Matsson" class="image-right" src="/digitalAssets/1015/c_1015198-l_3-k_olle_matsson_250x315.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" />Olle Matsson, professor emeritus i organisk kemi&nbsp;vid Institutionen f&ouml;r kemi - BMC, har tillsammans med Jean Pettersson, senior universitetslektor i analytisk kemi vid institutionen, hj&auml;lpt till att analysera prover i samband med ett misst&auml;nkt d&ouml;dsfall.&nbsp;</p> Fri, 22 Apr 2022 07:45:00 GMT https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=1015198&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true 2022-04-22T07:45:00Z ERC Starting Grant till Ingela Lanekoff https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=1007486&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true <p><img alt="Ingela Lanekoff" class="image-right" src="/digitalAssets/1007/c_1007486-l_3-k_ingela_lanekoff_250x337.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" />Prof. Ingela Lanekoff, inom forskningsprogrammet f&ouml;r Analytisk kemi p&aring; Institutionen f&ouml;r kemi &ndash; BMC, har erh&aring;llit ett forskningsanslag fr&aring;n&nbsp;Europeiska forskningsr&aring;det (ERC), i form av ett s.k. ERC Starting Grant.</p> Fri, 18 Mar 2022 13:20:00 GMT https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=1007486&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true 2022-03-18T13:20:00Z Kemiska Sällskapets stora pris för bästa examensarbete i kemi 2021 https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=996520&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true <figure class="image-captioned image-right"><img alt="Ahn Vu i labbet" src="/digitalAssets/996/c_996520-l_3-k_anh_vu_250x299.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Anh Vu i labbet.</figcaption> </figure> <p>Varje &aring;r utlyser <a href="https://kemisamfundet.se/om-oss/kretsar/kemiska-sallskapet-i-uppsala/" target="_blank">Kemiska S&auml;llskapet i Uppsala (KSU)</a>&nbsp;ett pris till unga lovande kemister.&nbsp;F&ouml;r &aring;r 2021 s&aring; beslutade s&auml;llskapet&nbsp; att Anh Vu och Bhagya Kolitha Jayantha tilldelas&nbsp;KSU:s Stora Pris f&ouml;r b&auml;sta examensarbete i kemi, som d&auml;rmed delar p&aring; priset.&nbsp;</p> <p>Handledare f&ouml;r de b&auml;gge har varit <a href="https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N10-751" target="_blank">Kumari Ubhayasekera</a> vid forskningsprogrammet f&ouml;r analytisk kemi, p&aring; <a href="https://kemi.uu.se/bmc">Institutionen&nbsp;f&ouml;r kemi - BMC</a>, Uppsala Universitet.&nbsp;</p> Fri, 04 Feb 2022 15:42:00 GMT https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=996520&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true 2022-02-04T15:42:00Z Aida Zuberovic Muratovic söker metoder att hitta blåsfiskgift https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=982032&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true <p><img alt="" class="image-right" src="/digitalAssets/982/c_982032-l_3-k_aida-_-mollosund_sept21-245x250.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" />V&aring;ra hav inneh&aring;ller bakterier och alger som producerar gifter. Dessa toxiner kan tas upp av musslor och ostron, vilket &auml;r&nbsp;bra f&ouml;r milj&ouml;n&nbsp;men inte s&aring; bra f&ouml;r m&auml;nniskor som konsumerar dem.&nbsp;Aida Zuberovic Muratovic, Analytisk kemi, arbetar med att utveckla metoder f&ouml;r att hitta dessa nya toxiner.</p> Fri, 03 Dec 2021 08:24:00 GMT https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=982032&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true 2021-12-03T08:24:00Z Jonas Bergquist i Vetenskapsradion om postcovid, ME och jämförelsestudier https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=970720&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true <p>Professor Jonas Bergquist,&nbsp;vid Institutionen f&ouml;r kemi &ndash; BMC, medverkar&nbsp;i ett radioreportage om postcovid, ME och de p&aring;g&aring;ende j&auml;mf&ouml;rande vetenskapliga studierna.</p> Wed, 29 Sep 2021 12:08:00 GMT https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=970720&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true 2021-09-29T12:08:00Z Utökad KAW-finansiering till Helena Danielsons och Ylva Ivarssons covid-19-forskning https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=939082&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true <p>I mars 2020 lanserade SciLifeLab ett nationellt covid-19-forskningsprogram tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW). Nu f&ouml;rl&auml;ngs och ut&ouml;kas programmet, med ytterligare 50 miljoner kronor fr&aring;n KAW.&nbsp; Prof. Helena Danielson och Prof. Ylva Ivarsson vid Institutionen f&ouml;r kemi - BMC, Biokemi, tillh&ouml;r de som f&aring;tt&nbsp;f&ouml;rl&auml;ngt anslag.&nbsp;</p> Tue, 23 Mar 2021 15:19:00 GMT https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=939082&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true 2021-03-23T15:19:00Z Prof. Adolf Gogoll analyserade innehållet i Alfred Nobels flaskor https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=933306&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true <p>Vad hade&nbsp;Alfred Nobel egentligen i sina glasflaskor?&nbsp;Prof. Adolf Gogoll, vid forskningsprogrammet f&ouml;r Organisk kemi vid Institutionen f&ouml;r Kemi - BMC, har hj&auml;lpt Nobel Prize Museum och Riksantikvarie&auml;mbetet att analysera&nbsp;inneh&aring;llet i 43 gamla kemikalieflaskor som kommer ifr&aring;n Alfred&nbsp;Nobels laboratorier. &nbsp;</p> <div> <figure class="image-captioned image-left"><img alt="Sara Norrehed, Riksantikvarieämbetet, professor Adolf Gogoll från Institutionen för Kemi-BMC vid Uppsala universitet och Margrit Wettstein, Nobel Prize Museum. " src="/digitalAssets/933/c_933306-l_3-k_adolf_gogoll_med_flaskor_630x419.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Sara Norrehed, Riksantikvarie&auml;mbetet, Prof. Adolf Gogoll,&nbsp;Institutionen f&ouml;r Kemi - BMC<br /> samt Margrit Wettstein, Nobel Prize Museum. Foto: Dan Lepp</figcaption> </figure> </div> Thu, 04 Mar 2021 12:39:00 GMT https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=933306&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true 2021-03-04T12:39:00Z Kemiska Sällskapet Stora Pris för bästa examensarbete till Evelyn Coenen https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=931904&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Kemiska S&auml;llskapet i Uppsalas delar ut pris f&ouml;r b&auml;sta examensarbete inom kemi, och 2020 g&aring;r priset gl&auml;djande nog till&nbsp;den holl&auml;ndska Erasmus-studenten&nbsp;Evelyn Coenen. Evelyn gjorde sitt examensarbete i Prof. Jonas Bergquist grupp&nbsp;inom Analytisk kemi vid Institutionen f&ouml;r kemi - BMC,&nbsp;Uppsala Universitet. Hennes handledare var&nbsp;Kumari Ubhayasekera.&nbsp;</p> Wed, 03 Mar 2021 16:12:00 GMT https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=931904&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true 2021-03-03T16:12:00Z Nya ledtrådar till hur coronaviruset tar sig in i våra celler https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=928786&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Det &auml;r fortfarande inte utrett precis hur viruset Sars-CoV-2 tar sig in i celler. Prof. Ylva Ivarssons forskargrupp p&aring; Institutionen f&ouml;r kemi - BMC, Biokemi, har i experiment testat potentiella bindningsst&auml;llen hos virusreceptorer&nbsp;som f&ouml;reslagits av en annan forskargrupp.&nbsp;</p> <div></div> Wed, 10 Feb 2021 16:32:00 GMT https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=928786&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true 2021-02-10T16:32:00Z Christine Dyrager invald i ChemMedChems Early‐Career Advisory Board (ECAB) https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=918546&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true <p>Christine Dyrager, bitr&auml;dande universitetslektor inom Organisk kemi p&aring; Institutionen f&ouml;r kemi - BMC,&nbsp;har blivit invald som en utav 12 unga forskare i ChemMedChem:s Early‐Career Advisory Board (ECAB).&nbsp;</p> Fri, 15 Jan 2021 13:01:00 GMT https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=918546&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true 2021-01-15T13:01:00Z Prof. Jan Kihlberg är årets mottagare av Ulla och Stig Holmquists pris https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=904218&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true <p>Prof. Jan Kihlberg, vid Institutionen f&ouml;r kemi - BMC, Organisk kemi, har utsetts till mottagare av <em>Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi 2020</em>. Han bel&ouml;nas f&ouml;r sina banbrytande insatser inom omr&aring;det kolhydratkemi och dess till&auml;mpningar f&ouml;r biomedicinska &auml;ndam&aring;l.</p> Wed, 25 Nov 2020 11:43:00 GMT https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=904218&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true 2020-11-25T11:43:00Z Phabian-priset för bästa doktorsavhandling 2020 till Malin Källsten https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=902460&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true <p><strong>Alumnen Malin K&auml;llsten, tidigare doktorand i analytisk kemi vid&nbsp;institutionen och som disputerade i mars i &aring;r, har f&aring;tt mottaga &aring;rets&nbsp;Phabian-pris f&ouml;r b&auml;sta doktorsavhandling av Apotekarsocieteten.&nbsp;</strong></p> Thu, 22 Oct 2020 14:34:00 GMT https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=902460&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true 2020-10-22T14:34:00Z Lynn Kamerlin tilldelas Thuréus-priset av Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=901528&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true <p>Kungl. Vetenskaps-societeten i Uppsala har beslutat att dela ut Thur&eacute;us-priset inom den naturhistorisk-medicinska klassen till Prof. Lynn Kamerlin vid Institutionen f&ouml;r kemi - BMC.&nbsp;&nbsp;</p> Fri, 06 Nov 2020 10:29:00 GMT https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=901528&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true 2020-11-06T10:29:00Z Jonas Bergquist i direktsänt panelsamtal om analysmetoder https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=894362&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true <p>Professor Jonas Bergquist,&nbsp;vid Institutionen f&ouml;r kemi &ndash; BMC, medverkar&nbsp;i ett lives&auml;nt internationellt panelsamtal om kvalitet och tillf&ouml;rlitlighet i analyssvar&nbsp;torsdagen den 17 september.&nbsp;</p> Wed, 16 Sep 2020 16:21:00 GMT https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=894362&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true 2020-09-16T16:21:00Z Årets pedagogiska pris till Mikael Widersten på kemi - BMC https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=879992&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true <p><strong>&Aring;rets pedagogiska pristagare vid Uppsala universitet undervisar i &auml;mnen kopplade till pedagogik, statsvetenskap, kirurgi och kemi.</strong><br /> <strong>De pedagogiska pristagarna nomineras av studenter och kollegor. De slutliga pristagarna utses av rektor efter f&ouml;rslag fr&aring;n en beredningsgrupp som best&aring;r av &aring;tta l&auml;rare och &aring;tta studenter. I &aring;r inkom 144 nomineringar. Prissumman &auml;r 20 000 kronor.</strong></p> Wed, 20 May 2020 13:45:00 GMT https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=879992&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true 2020-05-20T13:45:00Z SciLifeLab förbereder storskalig diagnostisering av covid-19 https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=876094&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true <p>Systemutvecklare vid SciLifeLab i Uppsala har anpassat de IT-system som beh&ouml;vs f&ouml;r att hantera de m&aring;nga prover som analyseras vid storskalig diagnostisering av covid-19.</p> Tue, 28 Apr 2020 10:04:00 GMT https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=876094&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true 2020-04-28T10:04:00Z Storsatsning på diagnostik och forskning om coronaviruset https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=865442&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true <p><strong>Det universitetsdrivna forskningscentret SciLifeLab tar nu ett helhetsgrepp p&aring; biovetenskapliga insatser kopplade till den p&aring;g&aring;ende pandemin orsakad av coronaviruset SARS-CoV-2. F&ouml;r att n&aring; snabba framsteg f&aring;r lovande forskningsprojekt snabb finansiering av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och traditionellt konkurrerande forskning lyfts till en laginsats.</strong></p> Tue, 14 Apr 2020 08:07:00 GMT https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=865442&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true 2020-04-14T08:07:00Z Intervju: Jonas Bergquist om sin ME-forskning: ”Jag är hoppfull” https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=864772&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true <p>Professor Jonas Bergquist vid analytisk kemi har medverkat i en intervju med tidningen V&aring;rdfokus. De pratar bland annat om Jonas ME/CFS-center som han bedriver j&auml;msides tv&aring; andra universitet (Harvard och Stanford University).<br /> &nbsp;</p> Thu, 09 Apr 2020 07:54:00 GMT https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=864772&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true 2020-04-09T07:54:00Z Jasmine Gardner på Biokemi är med och knäcker coronasmittans gåta – med hjälp av superdatorer https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=863908&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true <div> <p>En grupp forskare p&aring; Uppsala universitet och institutionen f&ouml;r kemi - BMC har tagit sig an covid-19 och f&ouml;rs&ouml;ker att hitta l&ouml;sningar med hj&auml;lp av s&aring; kallade &quot;superdatorer&quot;. SVT har skrivit en artikel om detta och gjort ett kortare inslag med Jasmine Gardner fr&aring;n Biokemi.</p> </div> Mon, 06 Apr 2020 08:46:00 GMT https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=863908&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true 2020-04-06T08:46:00Z Jonas Bergquist vid analytisk kemi med i Sofias Änglar https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=861960&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true <p>Professor Jonas Bergquist har nyligen medverkat i TV-programmet Sofias &Auml;nglar med anledning av hans forskning p&aring; ME&nbsp;(kronisk tr&ouml;tthet).</p> Thu, 26 Mar 2020 11:47:00 GMT https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=861960&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true 2020-03-26T11:47:00Z Vinterpromotion – en högtid för doktorer, hedersdoktorer och pristagare https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=842664&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/842/c_842664-l_3-k_promotionxx630.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Foto/bild: Mikael Wallerstedt</figcaption> </figure> <p>Promotionen &auml;r en examensfest f&ouml;r dem som tagit doktorsexamen under &aring;ret. Drygt 80 nya doktorer och 17 hedersdoktorer promoveras och flera priser och medaljer delas ut i universitetsaulan 31 januari.</p> Wed, 22 Jan 2020 11:42:00 GMT https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=842664&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true 2020-01-22T11:42:00Z Vår nya hemsida är nu live! https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=804428&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true <p>Vi har valt att dela p&aring; hemsidan f&ouml;r den kemiska sektionen i tv&aring; delar, en f&ouml;r kemi - BMC och en f&ouml;r kemi - &Aring;ngstr&ouml;m. Detta f&ouml;r att f&ouml;rtydliga och st&auml;rka identiteten f&ouml;r b&aring;da institutioner.</p> Tue, 14 Jan 2020 11:39:00 GMT https://www.kemi.uu.se/bmc/nyheter/nyhet?tarContentId=804428&rssTarget=788296&rssTitle=Fler%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=197714&newsListSiteNodeId=197714&showLeadIn=true 2020-01-14T11:39:00Z