Where do our previous students work? https://www.statsvet.uu.se/utbildning/var-jobbar-vara-tidigare-studenter- Marcus arbetar som analytiker hos Polisen https://www.statsvet.uu.se/utbildning/visa-alumni?tarContentId=918284&rssTarget=775630&rssTitle=Where%20do%20our%20previous%20students%20work?&newsDetailSiteNodeId=209242&newsListSiteNodeId=220894&showLeadIn=true <p>Marcus Cadier tog examen fr&aring;n Politices Masterprogrammet i juni 2019. Marcus har ocks&aring; en kandidatexamen fr&aring;n G&ouml;teborgs Universitet.</p> Thu, 14 Jan 2021 11:03:00 GMT https://www.statsvet.uu.se/utbildning/visa-alumni?tarContentId=918284&rssTarget=775630&rssTitle=Where%20do%20our%20previous%20students%20work?&newsDetailSiteNodeId=209242&newsListSiteNodeId=220894&showLeadIn=true 2021-01-14T11:03:00Z Adel arbetar som FN-diplomat https://www.statsvet.uu.se/utbildning/visa-alumni?tarContentId=918282&rssTarget=775630&rssTitle=Where%20do%20our%20previous%20students%20work?&newsDetailSiteNodeId=209242&newsListSiteNodeId=220894&showLeadIn=true <p>Adel Elsayed Sparr tog examen fr&aring;n Politices kandidatprogrammet 2014, med statsvetenskap som huvudinriktning. Han har ocks&aring; en masterexamen i s&auml;kerhetsstudier fr&aring;n University of St. Andrews och en kandidatexamen i semitiska spr&aring;k fr&aring;n Uppsala universitet.</p> Thu, 14 Jan 2021 10:58:00 GMT https://www.statsvet.uu.se/utbildning/visa-alumni?tarContentId=918282&rssTarget=775630&rssTitle=Where%20do%20our%20previous%20students%20work?&newsDetailSiteNodeId=209242&newsListSiteNodeId=220894&showLeadIn=true 2021-01-14T10:58:00Z Sofie är konsult på Ramboll Management Consulting https://www.statsvet.uu.se/utbildning/visa-alumni?tarContentId=916104&rssTarget=775630&rssTitle=Where%20do%20our%20previous%20students%20work?&newsDetailSiteNodeId=209242&newsListSiteNodeId=220894&showLeadIn=true <p>Sofie Lindqvist tog examen fr&aring;n Politices masterprogrammet i juni 2019. Hon har sedan tidigare en kandidatexamen i statskunskap fr&aring;n Uppsala universitet.</p> Thu, 14 Jan 2021 10:00:00 GMT https://www.statsvet.uu.se/utbildning/visa-alumni?tarContentId=916104&rssTarget=775630&rssTitle=Where%20do%20our%20previous%20students%20work?&newsDetailSiteNodeId=209242&newsListSiteNodeId=220894&showLeadIn=true 2021-01-14T10:00:00Z Tor jobbar på Utbildningsdepartementet https://www.statsvet.uu.se/utbildning/visa-alumni?tarContentId=911496&rssTarget=775630&rssTitle=Where%20do%20our%20previous%20students%20work?&newsDetailSiteNodeId=209242&newsListSiteNodeId=220894&showLeadIn=true <p>Tor Petersson tog examen fr&aring;n Politices masterprogrammet 2015. Han har ocks&aring; en kandidatexamen fr&aring;n Uppsala universitet, men l&auml;ste delar av sin kandidatutbildning i Storbritannien. Hans masteruppsats fokuserade p&aring; den svenska statsf&ouml;rvaltningens deltagande tidigt i EU:s lagstiftningsprocess, genom exempelvis deltagande i expertgrupper.</p> Fri, 11 Dec 2020 09:55:00 GMT https://www.statsvet.uu.se/utbildning/visa-alumni?tarContentId=911496&rssTarget=775630&rssTitle=Where%20do%20our%20previous%20students%20work?&newsDetailSiteNodeId=209242&newsListSiteNodeId=220894&showLeadIn=true 2020-12-11T09:55:00Z Nejra jobbar som utredare på Statskontoret https://www.statsvet.uu.se/utbildning/visa-alumni?tarContentId=905456&rssTarget=775630&rssTitle=Where%20do%20our%20previous%20students%20work?&newsDetailSiteNodeId=209242&newsListSiteNodeId=220894&showLeadIn=true <p>Nejra Wiklund tog examen fr&aring;n Politices masterprogrammet efter v&aring;rterminen 2007. Hon har ocks&aring; en kandidatexamen fr&aring;n Uppsala universitet.</p> Mon, 30 Nov 2020 13:09:00 GMT https://www.statsvet.uu.se/utbildning/visa-alumni?tarContentId=905456&rssTarget=775630&rssTitle=Where%20do%20our%20previous%20students%20work?&newsDetailSiteNodeId=209242&newsListSiteNodeId=220894&showLeadIn=true 2020-11-30T13:09:00Z Mirjam Wentzel https://www.statsvet.uu.se/utbildning/visa-alumni?tarContentId=775636&rssTarget=775630&rssTitle=Where%20do%20our%20previous%20students%20work?&newsDetailSiteNodeId=209242&newsListSiteNodeId=220894&showLeadIn=true <p>Jag &auml;r 28 &aring;r och fr&aring;n Sverige. Jag tog min kandidatexamen fr&aring;n Pol kand-programmet, med inriktning nationalekonomi, h&ouml;sten 2012. Jag har ocks&aring; en masterexamen fr&aring;n Universitetet i Bergen fr&aring;n 2017.</p> Mon, 18 Jun 2018 10:52:00 GMT https://www.statsvet.uu.se/utbildning/visa-alumni?tarContentId=775636&rssTarget=775630&rssTitle=Where%20do%20our%20previous%20students%20work?&newsDetailSiteNodeId=209242&newsListSiteNodeId=220894&showLeadIn=true 2018-06-18T10:52:00Z Saga Brors https://www.statsvet.uu.se/utbildning/visa-alumni?tarContentId=775634&rssTarget=775630&rssTitle=Where%20do%20our%20previous%20students%20work?&newsDetailSiteNodeId=209242&newsListSiteNodeId=220894&showLeadIn=true <p>Hej!<br /> Jag heter Saga Brors, &auml;r svensk och 23 &aring;r. Jag tog ut min politices kandidatexamen med huvud&auml;mne nationalekonomi i b&ouml;rjan av 2018 och har studerat en utbytestermin i USA och gjort praktik p&aring; Utrikesdepartementet.</p> Mon, 18 Jun 2018 10:35:00 GMT https://www.statsvet.uu.se/utbildning/visa-alumni?tarContentId=775634&rssTarget=775630&rssTitle=Where%20do%20our%20previous%20students%20work?&newsDetailSiteNodeId=209242&newsListSiteNodeId=220894&showLeadIn=true 2018-06-18T10:35:00Z Wilhelm Irwe https://www.statsvet.uu.se/utbildning/visa-alumni?tarContentId=775632&rssTarget=775630&rssTitle=Where%20do%20our%20previous%20students%20work?&newsDetailSiteNodeId=209242&newsListSiteNodeId=220894&showLeadIn=true <p>Jag &auml;r 28 &aring;r gammal fr&aring;n Sverige och avslutade min Pol.Kand med nationalekonomisk inriktning 2014 vid Uppsala universitet. D&auml;refter l&auml;ste jag en master i internationella relationer och utvecklingsstudier i Washington D.C.</p> Mon, 18 Jun 2018 10:31:00 GMT https://www.statsvet.uu.se/utbildning/visa-alumni?tarContentId=775632&rssTarget=775630&rssTitle=Where%20do%20our%20previous%20students%20work?&newsDetailSiteNodeId=209242&newsListSiteNodeId=220894&showLeadIn=true 2018-06-18T10:31:00Z