2018 https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2018 Europeiska forskare kraftsamlar mot jodbrist https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter?tarContentId=759544&rssTarget=765396&rssTitle=2018&newsDetailSiteNodeId=181576&newsListSiteNodeId=192300&showLeadIn=true <p><a href="http://medfarm.uu.se/nyheter-evenemang/nyheter/?tarContentId=710114" lang="sv">&Aring;ttio &aring;r efter att Sverige inf&ouml;rde jodberikning av bordssalt f&ouml;rblir jodbrist ett hot mot den globala folkh&auml;lsan. Nu samlas Europas ledande forskare f&ouml;r att med enad kraft ta sig an en skenbart enkel utmaning.</a></p> Thu, 26 Apr 2018 12:27:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter?tarContentId=759544&rssTarget=765396&rssTitle=2018&newsDetailSiteNodeId=181576&newsListSiteNodeId=192300&showLeadIn=true 2018-04-26T12:27:00Z Nordic University Open Educational Resource (OER) https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter?tarContentId=759542&rssTarget=765396&rssTitle=2018&newsDetailSiteNodeId=181576&newsListSiteNodeId=192300&showLeadIn=true <p>Tillsammans med universiteten i K&ouml;penhams&nbsp;och Bergen har KBH producerat en online-plattform f&ouml;r att dela utbildningsmaterial inom global h&auml;lsa. Websidan inneh&aring;ller olika typer av material, s&aring; som webf&ouml;rel&auml;sningar, seminarieid&eacute;er m.m. Om du har eget material som du vill dela p&aring; sidan &auml;r du v&auml;lkommen att kontakta Mats M&aring;lqvist (<a href="mailto:mats.malqvist@kbh.uu.se">mats.malqvist@kbh.uu.se</a>). Du hittar sidan p&aring; denna l&auml;nk: <a href="https://www.oercommons.org/hubs/nordic_universities" id="LPlnk304576">https://www.oercommons.org/hubs/nordic_universities</a></p> Fri, 21 Sep 2018 11:11:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter?tarContentId=759542&rssTarget=765396&rssTitle=2018&newsDetailSiteNodeId=181576&newsListSiteNodeId=192300&showLeadIn=true 2018-09-21T11:11:00Z "De såg det som en sista utväg" https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter?tarContentId=725932&rssTarget=765396&rssTitle=2018&newsDetailSiteNodeId=181576&newsListSiteNodeId=192300&showLeadIn=true <p class="ingress">Surrogatm&ouml;draskap</p> <p class="ingress">Det var en barnl&auml;ngtan som varit mycket stark under flera &aring;rs tid som fick paren i doktorand Anna Arvidssons studie att s&ouml;ka sig utomlands f&ouml;r att f&aring; ett barn med hj&auml;lp av en surrogatmamma. Men hur resonerade de innan de tog beslutet?</p> <p class="ingress">Artikel i <a href="http://www.ergo.nu/forskning/20180405-%E2%80%9Dde-s%C3%A5g-det-som-en-sista-utv%C3%A4g%E2%80%9D" lang="sv" title="De såg det som en sista utväg">Ergo 2018-04-05</a></p> Mon, 09 Apr 2018 12:18:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter?tarContentId=725932&rssTarget=765396&rssTitle=2018&newsDetailSiteNodeId=181576&newsListSiteNodeId=192300&showLeadIn=true 2018-04-09T12:18:00Z Så kan malaria bekämpas - Forskarpodden #27: Andreas Mårtensson https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter?tarContentId=725930&rssTarget=765396&rssTitle=2018&newsDetailSiteNodeId=181576&newsListSiteNodeId=192300&showLeadIn=true <p class="ingress">Malaria &auml;r en sjukdom som &aring;rligen sk&ouml;rdar hundratusentals liv. Men s&aring; skulle det inte beh&ouml;va vara. Det ber&auml;ttar Andreas M&aring;rtensson, professor i internationell barnh&auml;lsov&aring;rd. Han h&auml;vdar att med enkla och billiga medel skulle sjukdomen kunna bek&auml;mpas mycket framg&aring;ngsrikt och p&aring; sikt utrotas.</p> <p class="ingress"><a class="audio" href="http://files.webb.uu.se/uploader/1594/FP27-Andreas-Martensson.mp3" lang="sv">Lyssna p&aring; avsnittet</a></p> Wed, 28 Mar 2018 09:17:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter?tarContentId=725930&rssTarget=765396&rssTitle=2018&newsDetailSiteNodeId=181576&newsListSiteNodeId=192300&showLeadIn=true 2018-03-28T09:17:00Z Surrogatbarn föds utanför den svenska sjukvården https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter?tarContentId=725926&rssTarget=765396&rssTitle=2018&newsDetailSiteNodeId=181576&newsListSiteNodeId=192300&showLeadIn=true <p class="ingress">&ndash; Man vill veta att surrogatmammorna g&ouml;r det av fri vilja och inte f&ouml;r pengarna, s&auml;ger en man som bes&ouml;ker en informationstr&auml;ff p&aring; Sveriges f&ouml;rsta f&ouml;rmedling av surrogatarrangemang i utlandet. Ett svenskt barn i veckan f&ouml;ds av en surrogatmamma. L&auml;s mer... <a href="http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1036478?programid=1272" lang="sv" title="Surrogatbarn föds utanför den svenska sjukvården">SverigesRadio, P1:s h&auml;lsojournalistiska program Kropp &amp; Sj&auml;l</a></p> Fri, 23 Mar 2018 08:32:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter?tarContentId=725926&rssTarget=765396&rssTitle=2018&newsDetailSiteNodeId=181576&newsListSiteNodeId=192300&showLeadIn=true 2018-03-23T08:32:00Z Ny rapport: Det gör gott att göra gott https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter?tarContentId=725924&rssTarget=765396&rssTitle=2018&newsDetailSiteNodeId=181576&newsListSiteNodeId=192300&showLeadIn=true <p class="ingress"><a class="pdf" href="" lang="sv" title="Utvärdering av Rädda Barnens projekt Vänfamiljer till ensamkommande barn i Knivsta kommun 2015 – 2017 Magdalena Bjerneld">Utv&auml;rdering av R&auml;dda Barnens projekt V&auml;nfamiljer till ensamkommande barn i Knivsta kommun 2015 &ndash; 2017, Magdalena Bjerneld</a></p> Thu, 15 Mar 2018 14:36:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter?tarContentId=725924&rssTarget=765396&rssTitle=2018&newsDetailSiteNodeId=181576&newsListSiteNodeId=192300&showLeadIn=true 2018-03-15T14:36:00Z När olika forskningsfält arbetar sida vid sida https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter?tarContentId=725918&rssTarget=765396&rssTitle=2018&newsDetailSiteNodeId=181576&newsListSiteNodeId=192300&showLeadIn=true <p class="ingress"><a href="https://www.tidningencurie.se/nyheter/2018/01/17/nar-olika-forskningsfalt-arbetar-sida-vid-sida/" lang="sv">Medicinsk humaniora och samh&auml;llsvetenskap &auml;r ett nytt f&auml;lt d&auml;r humanister och samh&auml;llsvetare ofta samarbetar med medicinare. Men hur ska samarbetet g&aring; till? En del forskare arbetar helst i parallella sp&aring;r, medan andra f&ouml;redrar tv&auml;rvetenskapliga samarbeten.</a></p> <p class="ingress">Curie - en tidning fr&aring;n vetenskapsr&aring;det</p> Fri, 19 Jan 2018 11:02:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter?tarContentId=725918&rssTarget=765396&rssTitle=2018&newsDetailSiteNodeId=181576&newsListSiteNodeId=192300&showLeadIn=true 2018-01-19T11:02:00Z Många svensk-somalier definierar inte prickning som könsstympning https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter?tarContentId=725916&rssTarget=765396&rssTitle=2018&newsDetailSiteNodeId=181576&newsListSiteNodeId=192300&showLeadIn=true <p class="ingress">Men m&aring;nga svensk-somalier definierar inte prickning som k&ouml;nsstympning, visar en studie fr&aring;n Uppsala Universitet.</p> <p class="ingress"><a class="audio" href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&amp;artikel=6849195#" lang="sv">Svergies Radio 2018-01-13</a></p> Mon, 15 Jan 2018 12:02:00 GMT https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter?tarContentId=725916&rssTarget=765396&rssTitle=2018&newsDetailSiteNodeId=181576&newsListSiteNodeId=192300&showLeadIn=true 2018-01-15T12:02:00Z