L��s fler debattinl��gg https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt Fred Nyberg: Höga insatser vid legalisering av cannabis https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=1065820&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Efter att Kanada legaliserat cannabis upplever landet en stegring av opioida d&ouml;dsfall utan att den illegala marknaden f&ouml;r cannabisf&ouml;rs&auml;ljning kunnat stoppas. Dessa och flera andra aspekter m&aring;ste n&aring; medvetandet och f&aring; rotf&auml;ste&nbsp;inte minst hos unga politiker, skriver Fred Nyberg, Seniorprofessor vid U-FOLD.</p> Mon, 21 Aug 2023 09:18:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=1065820&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2023-08-21T09:18:00Z Maria Adenhav Lantz: Stora framgångar kräver många perspektiv https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=1004394&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Vi ser idag hur v&aring;rt regionala samarbete kring Missbruk och Beroende, d&auml;r U-FOLD &auml;r en bidragande kraft, &ouml;kar kunskapen om beroende, medvetenheten om beroendets komplexitet och konsekvenser samt m&ouml;jligheterna till samverkan, n&auml;tverk och tv&auml;rprofessionellt utbyte, skriver Maria Adenhav Lantz, FoU-samordnare missbruk och beroende vid Region Uppsala.</p> Tue, 15 Mar 2022 12:25:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=1004394&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2022-03-15T12:25:00Z Fred Nyberg: Därför måste vi forska mer om cannabis https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=988386&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Studier av cannabis medicinska effekter v&auml;xer i omfattning, men alltj&auml;mt saknas n&ouml;dv&auml;ndig kunskap. D&auml;rf&ouml;r m&aring;ste diskussionen om legalisering och avkriminalisering f&ouml;reg&aring;s av fortsatt, genuin och omfattande forskning, skriver Fred Nyberg, seniorprofessor vid Uppsala universitet.</p> Wed, 12 Jan 2022 08:52:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=988386&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2022-01-12T08:52:00Z Fred Nyberg: "Det går inte att komma runt drogerna" https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=986834&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I samtalet om &aring;tg&auml;rder mot g&auml;ngkriminalitet, v&aring;ld, psykiska problem och suicid g&aring;r det inte att runda droger och drogberoende, skriver Fred Nyberg, seniorprofessor vid Uppsala universitet.</p> Mon, 03 Jan 2022 12:35:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=986834&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2022-01-03T12:35:00Z Fred Nyberg: Gener spelar roll för beroende https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=981762&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Vid fr&aring;gor som handlar om att g&ouml;ra val n&auml;r det g&auml;ller dricka eller avst&aring; fr&aring;n alkohol finns det inte bara en sak att beakta. Det g&aring;r att tala om tradition, teologi och kulturella aspekter, men f&ouml;r forskare &auml;r det ofr&aring;nkomligt att framh&aring;lla vad vetenskapen s&auml;ger, skriver Fred Nyberg, seniorprofessor och senior r&aring;dgivare vid U-FOLD, Uppsala universitet.</p> Tue, 30 Nov 2021 09:40:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=981762&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2021-11-30T09:40:00Z Fred Nyberg: Välj rätt väg för hållbar framkomlighet https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=966082&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I en p&aring;g&aring;ende iver att s&ouml;ka f&ouml;rt&auml;ta st&auml;der och f&ouml;rorter finns en stor risk att det skapas milj&ouml;er som inte bara &ouml;kar n&auml;rheten till det goda, utan i h&ouml;g grad &auml;ven minskar avst&aring;ndet till drogleverant&ouml;rer och kriminalitet p&aring; innerg&aring;rdar och i trappuppg&aring;ngar, skriver Fred Nyberg, professor e.m. i biologisk beroendeforskning.</p> Mon, 16 Aug 2021 07:39:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=966082&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2021-08-16T07:39:00Z Fred Nyberg: ”Våld i nära relation ofta kopplat till alkohol och narkotika” https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=943920&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Ett stort antal studier bekr&auml;ftar att alkohol s&aring;v&auml;l som flera av dagens mest anv&auml;nda narkotiska substanser kan ha ett starkt samband med det i dagarna uppm&auml;rksammade d&ouml;dsbringande v&aring;ldet mot kvinnor, skriver Fred Nyberg, professor em. i biologisk beroendeforskning.</p> Mon, 03 May 2021 07:31:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=943920&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2021-05-03T07:31:00Z Fred Nyberg och Mathias Hallberg: ”Tillgång till effektiv vård måste gå först” https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=893778&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>&Auml;ven om det kan verka omsorgsfullt mot de drogberoende att g&ouml;ra det otill&aring;tna till&aring;tet s&aring; b&ouml;r man i f&ouml;rsta hand se till att behovet av fungerande behandlingsenheter tillgodoses, skriver Fred Nyberg och Mathias Hallberg vid U-FOLD, Uppsala universitet.</strong></p> Mon, 14 Sep 2020 08:38:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=893778&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2020-09-14T08:38:00Z Mohamad Hassan: Jag välkomnar en debatt om hjärndopning https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=798528&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Hj&auml;rndopning bland studenter m&ouml;ter social acceptans, men kortsiktigt t&auml;nkande f&ouml;r att klara en sv&aring;r tenta kan l&auml;tt leda till krossade dr&ouml;mmar. Nu m&aring;ste forskning, socialtj&auml;nst och v&aring;rd m&ouml;tas f&ouml;r att hantera problemet, skriver Mohamad Hassan (L), kommunalr&aring;d i Uppsala, som 1 juli deltar i U-FOLDs Almedalseminarium Hj&auml;rndopning &ndash; drogframkallad kreativitet?</p> Mon, 17 Jun 2019 07:08:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=798528&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2019-06-17T07:08:00Z Fred Nyberg: Narkotikan utmanar allas vårt välbefinnande https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=798370&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Narkotika, och i synnerhet att skydda hj&auml;rnan hos de unga borde alltid finnas med bland aktuella utmaningar i samh&auml;llet, skriver Fred Nyberg, professor e.m. i biologisk beroendeforskningvid Uppsala universitet.</p> Sun, 16 Jun 2019 06:21:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=798370&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2019-06-16T06:21:00Z Henrik Nygren: Spelberoende – i stormens öga https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=778156&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I landet mellanmj&ouml;lk kan du fortfarande bli spelberoende den nya spelregleringen till trots. Vi vill se regler som inte kan misstolkas och k&auml;nnbara straff f&ouml;r bolag som bryter mot dem, skriver Henrik Nygren, r&aring;dgivare och spelberoende, Spelberoendes F&ouml;rening Stockholm.</p> Thu, 21 Mar 2019 10:52:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=778156&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2019-03-21T10:52:00Z Brännpunkt: "Lagstifta om tobaksfri skoltid" https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=776990&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>R&ouml;kning smittar. Nio av tio ungdomar s&auml;ger att kompisars p&aring;verkan &auml;r fr&auml;msta orsak till att b&ouml;rja r&ouml;ka. Det visar den senaste m&auml;tningen av ungdomars attityder till tobak som gjorts av Novus p&aring; uppdrag av A Non Smoking Generation, skriver representanter f&ouml;r fyra organisationer.</p> Tue, 12 Mar 2019 08:19:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=776990&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2019-03-12T08:19:00Z Elisabet Alphonce: Brukarperspektiv nödvändigt i missbruksvården https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757454&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I Uppsala vill vi g&ouml;ra brukaren till en medskapare av v&aring;rden, skriver utredningssekreterare Elisabet Alphonce.</p> Tue, 09 Apr 2013 12:07:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757454&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2013-04-09T12:07:00Z Fred Nyberg: Välkänt att ökad tillgänglighet ger ökad användning https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757268&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Colorado ligger klart h&ouml;gre &auml;n genomsnittet i hela USA n&auml;r det g&auml;ller anv&auml;ndning bland unga. &Auml;ven cannabisf&ouml;rgiftning av barn under fem &aring;r har &ouml;kat signifikant, skriver Fred Nyberg, Uppsala universitet.</p> Mon, 22 Oct 2018 06:01:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757268&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2018-10-22T06:01:00Z Mathias Hallberg: Nu skriver vi ett nytt kapitel om U-FOLD https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757254&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Sju &aring;r efter invigningen utg&ouml;r U-FOLD en nationellt efterfr&aring;gad resurs inom beroendef&auml;ltet. V&aring;rt forum &auml;r redo ta n&auml;sta steg, och nu bygger vi den organisation som kr&auml;vs f&ouml;r att m&ouml;ta framtidens utmaningar, skriver Mathias Hallberg, Uppsala universitet.</p> Mon, 16 Apr 2018 11:49:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757254&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2018-04-16T11:49:00Z Fred Nyberg: Dags för handling https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757250&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Kunskapen finns redan, nu &auml;r det dags f&ouml;r handling i arbetet mot psykisk oh&auml;lsa, skriver Fred Nyberg, seniorprofessor vid Uppsala universitet.</p> Mon, 05 Mar 2018 08:39:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757250&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2018-03-05T08:39:00Z Fred Nyberg: Vi måste tala om de utmaningar som möter ANDT-arbetet https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757240&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Socialstyrelsens nya riktlinjer f&ouml;r missbruks- och beroendev&aring;rd &auml;r v&auml;llovliga, men &aring;tskilligt mer finns att g&ouml;ra i Sveriges ANDT-arbete som idag st&aring;r inf&ouml;r en rad utmaningar, skriver Fred Nyberg, seniorprofessor i biologisk beroendeforskning.</p> Tue, 26 Sep 2017 12:38:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757240&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2017-09-26T12:38:00Z Fred Nyberg: Förbättrad vård för minskad dödlighet https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757218&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Det &auml;r bra att Socialstyrelsen nu moderniserat riktlinjerna f&ouml;r v&aring;rd och st&ouml;d f&ouml;r de beroende men regeringsuppdraget att ta fram en nationell &aring;tg&auml;rdsplan mot narkotikad&ouml;dligheten &auml;r bara en del av l&ouml;sningen<strong>, </strong>skriver Fred Nyberg, koordinator i&nbsp;U-FOLD.</p> Wed, 21 Dec 2016 14:43:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757218&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2016-12-21T14:43:00Z Solvig Ekblad och Fred Nyberg: Undersök de ensamkommande barnens hälsa! https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757180&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Ensamkommande barn tillh&ouml;r de mest utsatta f&ouml;r oh&auml;lsa, v&aring;ld och droger och m&aring;ste tidigt erbjudas en h&auml;lsounders&ouml;kning, skriver Solvig Ekblad,&nbsp;KI, och&nbsp;Fred Nyberg,&nbsp;Uppsala universitet.</p> Thu, 08 Oct 2015 06:53:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757180&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2015-10-08T06:53:00Z Hannu Alho och Fred Nyberg: Alternativt läkemedel ger mindre missbruk https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757176&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Mono-buprenorfin, som subutex och generika, &auml;r ett omodernt l&auml;kemedel som bidrar till att f&ouml;rsv&aring;ra missbruksproblematiken, skriver Hannu Alho och Fred Nyberg.</p> Tue, 29 Sep 2015 08:57:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757176&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2015-09-29T08:57:00Z Mohamad Hassan: Ta tag i spelproblemen https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757168&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Det kr&auml;vs ansvarsfull reglering, st&ouml;d och f&ouml;rebyggande information f&ouml;r att komma &aring;t spelandets negativa effekter, skriver Mohamad Hassan (FP), vice ordf&ouml;rande i Uppsala kommuns socialn&auml;mnd.</p> Tue, 01 Sep 2015 09:30:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757168&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2015-09-01T09:30:00Z Berne Stålenkrantz: Inför nolltolerans mot narkotikadödlighet https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757166&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Ansvariga politiker m&aring;ste inf&ouml;ra nolltolerans mot drogrelaterade d&ouml;dsfall skriver Berne St&aring;lenkrantz, fd ordf&ouml;rande i Svenska Brukarf&ouml;reningen.</p> Fri, 28 Aug 2015 08:31:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757166&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2015-08-28T08:31:00Z Hannu Alho och Fred Nyberg: Subutex i beroendevården har spelat ut sin roll https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757162&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Socialstyrelsen b&ouml;r ta tydlig st&auml;llning f&ouml;r s&auml;ker och evidensbaserad behandling och ta bort mono-buprenorfin fr&aring;n beroendev&aring;rden, skriver Hannu Alho och Fred Nyberg.</p> Fri, 31 Jul 2015 12:34:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757162&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2015-07-31T12:34:00Z Fred Nyberg: Medicinsk cannabis duger inte som läkemedel https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757150&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>De goda effekterna av medicinsk cannabis m&aring;ste st&auml;llas mot skadeverkningarna p&aring; hj&auml;rnan, skriver professor Fred Nyberg, Uppsala universitet.</p> Mon, 25 May 2015 09:05:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757150&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2015-05-25T09:05:00Z Fred Nyberg: Läkemedel får inte undanhållas narkomaner https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757132&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Argumenten att behandling av heroinister med s&aring; kallad substitutionsterapi &auml;r att likna med att ge 'knark till knarkare' h&aring;ller inte. Alla l&auml;kemedel som ger hj&auml;lp och lindring kan missbrukas, skriver professor Fred Nyberg, Uppsala universitet.</p> Tue, 07 Apr 2015 11:31:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757132&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2015-04-07T11:31:00Z Håkan Wall: Tydliggör ansvaret för vård av spelberoende! https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757114&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Det oklara huvudmannaskapet f&ouml;r behandling av spelberoende &auml;r en oh&aring;llbar situation, skriver H&aring;kan Wall, Centrum f&ouml;r psykiatriforskning.</p> Fri, 13 Feb 2015 10:55:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757114&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2015-02-13T10:55:00Z Brännpunkt: Doping – ur gymbranschens perspektiv https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757086&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Som friskvårdsleverantör vill vi bidra till dopingfri träning, men kan som enskilt gym inte stå ensamma på barrikaden, skriver en gymföreståndare i sydsverige.</p> Mon, 03 Nov 2014 10:22:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757086&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2014-11-03T10:22:00Z Tommy Moberg: Otillräcklig behandling av steroidmissbruk https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757084&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Missbrukare av anabola steroider&nbsp;m&aring;ste erbjudas behandlingsm&ouml;jligheter i hela landet, skriver Tommy Moberg, sociolog.</p> Fri, 31 Oct 2014 08:10:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757084&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2014-10-31T08:10:00Z Fred Nyberg: Medberoende – värt en diagnos? https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757072&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>De svenskar som lever i medberoende saknar idag m&ouml;jlighet till hj&auml;lp. Att inf&ouml;ra en diagnos kan g&ouml;ra stor skillnad, skriver professor Fred Nyberg.</p> Wed, 01 Oct 2014 12:58:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757072&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2014-10-01T12:58:00Z Fred Nyberg: Det dolda medberoendet https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757070&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Medberoende vid missbruk &auml;r ett &shy;reellt samh&auml;llsproblem som kan sl&aring; h&aring;rt mot den drabbades psykiska h&auml;lsa. Mer forskning kr&auml;vs &auml;n den som hittills riktats mot omr&aring;det, skriver Fred Nyberg i UNT Debatt.</p> Tue, 23 Sep 2014 08:54:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757070&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2014-09-23T08:54:00Z Margareta Nyström: Låt de anhöriga bidra till missbrukarens drogfrihet https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757064&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Vi anh&ouml;riga till missbrukare skuldbel&auml;ggs inte l&auml;ngre i m&ouml;tet med myndigheter, men det kan fortfarande g&ouml;ras mycket mer, skriver Margareta Nystr&ouml;m, ordf&ouml;rande i&nbsp;FMN Uppsala.</p> Mon, 25 Aug 2014 12:05:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757064&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2014-08-25T12:05:00Z Anna Haid: Så skapar vi ett effektivt preventionsarbete https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757050&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>F&ouml;r att lyckas skapa ett effektivt alkohol- och drogf&ouml;rebyggande arbete kr&auml;vs ett l&aring;ngsiktigt strategiskt arbete med m&aring;l och uppf&ouml;ljning som utg&aring;r fr&aring;n en tydlig problembild kopplat till aktuell kunskap. I dagsl&auml;get sker mycket av preventionsarbetet i form av kortsiktiga punktinsatser, ibland med oklar effekt, skriver Anna Haid,&nbsp;ANDT-samordnare L&auml;nsstyrelsen Uppsala l&auml;n, tillsammans med Uppsala l&auml;ns n&auml;tverk f&ouml;r alkohol- och drogf&ouml;rebyggande fr&aring;gor.</p> Mon, 28 Apr 2014 13:54:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757050&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2014-04-28T13:54:00Z Fred Nyberg och Mathias Hallberg: Långt ifrån självklart att fälla Bäckström https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757034&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I fallet Nicklas B&auml;ckstr&ouml;m och pseudoefedrin finns omst&auml;ndigheter som IOK b&ouml;r ta h&auml;nsyn till, skriver Fred Nyberg och Mathias Hallberg, Uppsala universitet,&nbsp;i SvD Br&auml;nnpunkt.</p> Fri, 28 Feb 2014 10:18:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757034&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2014-02-28T10:18:00Z Fred Nyberg: En miljon svenskar i missbruk och beroende https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757032&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>En ny studie visar att en miljon svenskar &auml;r beroende eller missbrukare. Nu kr&auml;vs kraftfulla insatser, skriver Fred Nyberg, koordinator i&nbsp;U-FOLD.</p> Tue, 18 Feb 2014 10:19:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757032&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2014-02-18T10:19:00Z Fred Nyberg: Cyniskt experiment i Uruguay https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757012&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Uruguays beslut att legalisera marijuana omges av stora risker och v&auml;stv&auml;rldens cynism, skriver Fred Nyberg.</p> Thu, 12 Dec 2013 07:38:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=757012&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2013-12-12T07:38:00Z Anne-Liis von Knorring: När drogerna blir barnens öde https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=756986&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Vi m&aring;ste uppm&auml;rksamma den starka kopplingen mellan droger och sexuella &ouml;vergrepp p&aring; barn. skriver Anne-Liis von Knorring m fl i dagens UNT.</p> Mon, 30 Sep 2013 06:57:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=756986&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2013-09-30T06:57:00Z Erik Leijonmarck: Dags att göra slut med cannabis? https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=756984&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Det &auml;r dags att &aring;terta initiativet i cannabisdebatten och&nbsp;visa att det&nbsp;inte &auml;r en drog att inleda ett f&ouml;rh&aring;llande med, skriver Erik Leijonmarck.</p> Thu, 19 Sep 2013 07:06:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=756984&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2013-09-19T07:06:00Z Tomas Nilsson: Internetköp av läkemedel är ett växande problem https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=756980&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Med den v&auml;xande l&auml;kemedelshandeln p&aring; n&auml;tet &ouml;kar ocks&aring; bruket av icke godk&auml;nda l&auml;kemedel, skriver Tomas Nilsson, L&auml;kemedelsverket.</p> Wed, 18 Sep 2013 19:21:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=756980&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2013-09-18T19:21:00Z Alf Ahlstedt: Droger och alkohol i arbetslivet – ett samhällsproblem https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=756976&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Droganv&auml;ndning p&aring; arbetsplatser orsakar risker och f&ouml;rs&auml;mrat konkurrensl&auml;ge, skriver Alf Ahlstedt, Knivsta socialn&auml;mnd.</p> Tue, 17 Sep 2013 13:30:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=756976&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2013-09-17T13:30:00Z Fred Nyberg: Legalisering stoppar inte de kriminella https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=756970&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Legalisering av cannabis leder till att de kriminella skiftar verksamhet och att tillg&auml;nglighet och anv&auml;ndning &ouml;kar, skriver professor Fred Nyberg, Uppsala universitet.</p> Thu, 15 Aug 2013 07:38:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=756970&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2013-08-15T07:38:00Z Maria Ellgren och Fred Nyberg: Fel väg att legalisera cannabis https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=756968&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>N&auml;r legaliseringslobbyn kliver fram m&aring;ste Sverige klara att f&ouml;rbli ett land med f&ouml;rh&aring;llandevis l&aring;gt narkotikamissbruk, skriver Maria Ellgren och Fred Nyberg, Uppsala universitet.</p> Wed, 31 Jul 2013 13:50:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=756968&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2013-07-31T13:50:00Z Lars Nylén: Hur påverkar den nya rättspraxisen behandlingskedjan? https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=756958&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Den nya praxisen i narkotikam&aring;l kr&auml;ver &auml;ndrade arbets&auml;tt i behandlingskedjan, skriver generaldirekt&ouml;r Lars Nyl&eacute;n.</p> Wed, 12 Jun 2013 11:49:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=756958&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2013-06-12T11:49:00Z Milja Ranung: Jakten på den muskulösa kroppen https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=756956&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>M&aring;nga ser steroider som en snabb v&auml;g till idealkroppen,&nbsp;dessv&auml;rre &auml;r kunskapen om deras biverkningar alltf&ouml;r l&aring;g, skriver Milja Ranung, Dopingjouren.</p> Tue, 11 Jun 2013 13:52:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=756956&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2013-06-11T13:52:00Z Fred Nyberg: Lagligt rökheroin är ingen bra lösning https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=756920&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>F&ouml;rslaget att legalisera heroinr&ouml;kning vore att uts&auml;tta heroinberoende f&ouml;r ett livsfarligt, ovetenskapligt experiment, skriver Fred Nyberg.</p> Mon, 04 Mar 2013 06:41:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=756920&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2013-03-04T06:41:00Z Fred Nyberg: Missar regeringen kärnan i missbruksutredningen? https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=756918&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Debatten kring lagr&aring;dsremissen speglar en politisk os&auml;kerhet och bristande sakkunskap hos flera av samh&auml;llets akt&ouml;rer skriver professor Fred Nyberg.</p> Wed, 20 Feb 2013 15:08:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=756918&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2013-02-20T15:08:00Z Berne Stålenkrantz: Det svåra med inklusion https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=756914&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Att inkluderas &auml;r n&aring;got mer &auml;n att bara bjudas in, man b&ouml;r f&ouml;rv&auml;nta sig att det finns n&aring;got att lyssna p&aring;, skriver Berne St&aring;lenkrantz, fd ordf&ouml;rande i Svenska brukarf&ouml;reningen.</p> Thu, 14 Feb 2013 13:05:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=756914&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2013-02-14T13:05:00Z Ella Stensson: U-FOLD måste få med sig alla studenter https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=756878&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Kuratorskonventet representerar 80 procent av studenterna, men U-FOLD m&aring;ste n&aring; alla, skriver Ella Stensson.</p> Thu, 01 Nov 2012 06:48:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=756878&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2012-11-01T06:48:00Z Lars Nylén: Samarbete krävs för effektiva insatser https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=756858&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Vi m&aring;ste bli snabbare att analysera nya preparat och informera p&aring; ett l&auml;ttbegripligt s&auml;tt, skriver Generaldirekt&ouml;r Lars Nyl&eacute;n.</p> Tue, 04 Sep 2012 12:29:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=756858&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2012-09-04T12:29:00Z Magnus Hänström: Lagligt=ofarligt? https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=756856&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Vi m&aring;ste samverka&nbsp;mot problemet med farliga men oklassificerade preparat, skriver Magnus H&auml;nstr&ouml;m, chef f&ouml;r Gatulangningsenheten vid Polismyndigheten i Uppsala l&auml;n<br /> &nbsp;</p> Tue, 04 Sep 2012 12:12:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=756856&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2012-09-04T12:12:00Z Anna Carlstedt: Vi måste samverka kring barn i riskmiljöer https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=756832&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p class="ingress">Regeringen vill satsa p&aring; barn i riskmilj&ouml;er. Infrias det l&ouml;ftet &auml;r vi flera som &auml;r beredda att dra v&aring;rt str&aring; till stacken, skriver Anna Carlstedt, f&ouml;rbundsordf&ouml;rande i IOGT-NTO.</p> Thu, 14 Jun 2012 07:52:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=756832&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2012-06-14T07:52:00Z Berne Stålenkrantz: Empowerment eller dis-empowerment? https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=756818&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 <p class="ingress">Det talas mycket om brukarsamverkan. Tyv&auml;rr &auml;r det inte lika tillfredsst&auml;llande i praktiken, skriver Berne St&aring;lenkrantz, ordf&ouml;rande i Svenska Brukarf&ouml;reningen.</p> Fri, 27 Apr 2012 10:57:00 GMT https://www.ufold.uu.se/nyhet/brannpunkt?tarContentId=756818&rssTarget=757452&rssTitle=L%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%20fler%20debattinl%EF%BF%BD%EF%BF%BDgg&newsDetailSiteNodeId=190392&newsListSiteNodeId=190392&showLeadIn=true&languageId=3 2012-04-27T10:57:00Z