<link>https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset</link> <description /> <item> <title>Ortnamnsforskning och forskningsnära IT https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=1056976&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true <p>Ett samarbete p&aring; Uppsala universitet f&ouml;renar ortnamnsforskning och forskningsn&auml;ra IT f&aring;r st&aring; i rampljuset.&nbsp;</p> Fri, 24 Mar 2023 07:44:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=1056976&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true 2023-03-24T07:44:00Z Hur vart blev blev - om två små ord med lång historia https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=1050500&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true <p style="text-align:justify">S&auml;ger du &rdquo;Det vart bra&rdquo; eller &rdquo;Det blev bra&rdquo;? Dominika Skrzypek unders&ouml;ker det lilla hj&auml;lpverbet blev (fr&aring;n ordet bli). Hon &auml;r f&ouml;r n&auml;rvarande g&auml;stforskare vid institutionen f&ouml;r nordiska spr&aring;k vid Uppsala universitet.</p> Fri, 03 Feb 2023 07:50:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=1050500&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true 2023-02-03T07:50:00Z Svenska språket 150 år - Symposium och invigning https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=1033274&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px"><strong>Institutionen f&ouml;r nordiska spr&aring;k h&ouml;gtidligh&aring;ller att professuren i svenska spr&aring;ket fyller 150 &aring;r genom att anordna ett symposium. S&auml;rskilt uppm&auml;rksammas Gun Widmark, den f&ouml;rsta kvinnliga professorn i svenska spr&aring;ket i Sverige.</strong></p> Mon, 07 Nov 2022 11:43:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=1033274&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true 2022-11-07T11:43:00Z Karin Senter disputerar https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=1025666&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true <p><strong>Fredag 30/9 kl. 10.15 disputerar Karin Senter i Ihresalen med avhandlingen&nbsp;<em>Att g&ouml;ra f&ouml;rort. Om spr&aring;kliga resurser hos gymnasieungdomar med m&aring;ngspr&aring;kig f&ouml;rortsbakgrund.</em>&nbsp;Avhandlingen ger en inblick i n&aring;gra ungdomars spr&aring;kliga vardag.</strong></p> Wed, 14 Sep 2022 08:55:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=1025666&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true 2022-09-14T08:55:00Z Låt oss presentera Språkverkstaden! https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=1023592&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true <p>H&auml;r kan du som student och doktorand vid Uppsala universitet f&aring; v&auml;gledning i skriftlig och muntlig framst&auml;llning, b&aring;de p&aring; svenska och engelska.</p> Wed, 31 Aug 2022 09:15:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=1023592&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true 2022-08-31T09:15:00Z Finbesök i Engelska parken https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=1013390&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true <p>Institutionen f&ouml;r nordiska spr&aring;k fick tisdagen den 3 maj finbes&ouml;k fr&aring;n Sprint 4&nbsp;p&aring; Rosendal.&nbsp;I rampljuset passade p&aring; att&nbsp;tr&auml;ffa&nbsp;eleverna n&auml;r de bes&ouml;kte Engelska parken f&ouml;r en rundvandring och f&ouml;r att samtala med studenter p&aring; SVAS B.</p> Mon, 09 May 2022 09:19:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=1013390&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true 2022-05-09T09:19:00Z Med intresse för språkbruk https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=1010542&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true <p><strong>Institutionen f&ouml;r nordiska spr&aring;k vill v&auml;lkomna universitetslektor i svenska spr&aring;ket Hanna Sofia Rehnberg. I rampljuset har samtalat med Hanna Sofia om hennes nya anst&auml;llning,&nbsp;hennes intresse f&ouml;r spr&aring;kbruk i dagens samh&auml;lle och att n&aring; ut med sitt arbete.&nbsp;</strong></p> Tue, 17 May 2022 06:11:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=1010542&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true 2022-05-17T06:11:00Z Swedish for Academics – språk för alla institutioner https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=1004546&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true <p><strong>Institutionen f&ouml;r nordiska spr&aring;k vill uppm&auml;rksamma adjunkt Linn&eacute;a Fr&ouml;berg Idling&nbsp;som driver institutionens arbete med SwAc&nbsp;- Swedish for Academics. I rampljuset har samtalat med Linn&eacute;a om hennes arbete med att l&auml;ra ut svenska till personer fr&aring;n hela Uppsala universitet.</strong></p> Wed, 16 Mar 2022 07:11:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=1004546&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true 2022-03-16T07:11:00Z Ulla Börestam i rampljuset https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=982174&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true <p><strong>Institutionen f&ouml;r nordiska spr&aring;k vill uppm&auml;rksamma professor Ulla B&ouml;restam som g&aring;r i pension vid &aring;rsskiftet. I rampljuset har samtalat med Ulla om hennes forskning och hennes tid p&aring; instituitonen.&nbsp;</strong></p> Mon, 06 Dec 2021 09:28:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=982174&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true 2021-12-06T09:28:00Z Ny bok: Henrik Willams - Rökstenen och världens undergång https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=978468&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true <p>V&aring;r professor i runologi, Henrik Williams st&aring;r i rampljuset. Hans bok &quot;R&ouml;kstenen och v&auml;rldens underg&aring;ng&quot; &auml;r sl&auml;ppt.</p> Wed, 10 Nov 2021 07:06:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=978468&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true 2021-11-10T07:06:00Z Letandet efter F https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=974824&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true <p>Linn&eacute;a Fr&ouml;berg Idling, universitetsadjunkt vid Institutionen f&ouml;r nordiska spr&aring;k, st&aring;r i rampljuset. F&ouml;lj med henne p&aring;&nbsp;letandet efter&nbsp;ett f&ouml;rsvunnet &quot;F&quot;.</p> Mon, 11 Oct 2021 09:08:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=974824&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true 2021-10-11T09:08:00Z Prata som ett barn https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=969022&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true <p>Robin Samuelsson, som fr&aring;n och med oktober &auml;r postdoktor vid Institution f&ouml;r nordiska spr&aring;k, st&aring;r i rampljuset med sitt projekt&nbsp;&quot;F&ouml;rskolebarnets spr&aring;k i flerspr&aring;kiga och digitala milj&ouml;er&quot;.</p> Mon, 13 Sep 2021 07:53:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=969022&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true 2021-09-13T07:53:00Z Vad hände med svenskan i EU? https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=960714&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true <p>Anv&auml;ndningen av svenska&nbsp;i internationella sammanhang, engelskans dominans och Sveriges medlemskap i EU och konsekvenserna f&ouml;r spr&aring;ket.</p> Mon, 28 Jun 2021 06:23:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=960714&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true 2021-06-28T06:23:00Z Henrik Williams är numera professor i runologi https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=940758&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true <p>Fr&aring;n att ha varit professor i nordiska spr&aring;k, f&aring;r vi fira att vi den 1 april&nbsp;f&aring;tt en professor i runologi med att st&auml;lla Henrik Williams i rampljuset.</p> Tue, 13 Apr 2021 08:06:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=940758&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true 2021-04-13T08:06:00Z NORDKURS: Sommarkurser i nordiska språk https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=926344&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true <p>NORDKURS har arrangerat sommarkurser i nordiska spr&aring;k och nordisk litteratur och kultur f&ouml;r studenter i de nordiska l&auml;nderna sedan 1955. Varje &aring;r deltar mer &auml;n 300 studenter, och du har m&ouml;jlighet att bli en av dem!</p> Thu, 04 Feb 2021 08:15:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=926344&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true 2021-02-04T08:15:00Z Runor: Ny digital resurs för runforskning https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=909176&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true <p>Den 3 december 2020 lanserades <a href="https://app.raa.se/open/runor/search">Runor</a>, en ny digital resurs f&ouml;r runforskning. Runor &auml;r resultatet av ett fyra&aring;rigt samarbete mellan Institutionen f&ouml;r nordiska spr&aring;k och Riksantikvarie&auml;mbetet.</p> Fri, 04 Dec 2020 10:03:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=909176&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true 2020-12-04T10:03:00Z Socioonomastik med Mirjam Schmuck https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=898418&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true <p>Institutionen f&ouml;r nordiska spr&aring;k fick under v&aring;ren 2020 tv&aring; nya g&auml;stprofessorer i namnforskning:&nbsp; Damaris N&uuml;bling och Mirjam Schmuck fr&aring;n Johannes Gutenberg-Universit&auml;t Mainz. Den 20-21 oktober arrangerar de det tredje namnforskningsm&ouml;tet i Uppsala som g&auml;stprofessorer.</p> Mon, 19 Oct 2020 08:32:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=898418&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true 2020-10-19T08:32:00Z Hanna Åkerström disputerar https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=892654&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true <p><strong>Fredagen den 18 september disputerar Hanna &Aring;kerstr&ouml;m, doktorand vid institutionen sedan 2015, p&aring; avhandlingen Visuella textkonventioner i den tidiga vikingatidens runristningar.</strong></p> Tue, 08 Sep 2020 08:55:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=892654&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true 2020-09-08T08:55:00Z Två nya professorer i rampljuset https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=879794&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true <p>Natalia Ganuza&nbsp;&auml;r docent i tv&aring;spr&aring;kighet och universitetslektor i svenska som andraspr&aring;k och&nbsp;Lasse M&aring;rtensson &auml;r&nbsp;lektor&nbsp;och forskare.</p> Tue, 19 May 2020 13:44:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=879794&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true 2020-05-19T13:44:00Z Milena Zart tilldelas ASLA:s uppsatspris 2020 https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=877444&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true <p><strong>Milena Zart &auml;r I rampljuset eftersom hon tilldelats ASLA:s uppsatspris 2020 f&ouml;r sin masteruppsats&nbsp;<em>&rdquo;Spr&aring;ket &auml;r nyckeln&rdquo;. Diskurser om integration i det politiska samtalet.&nbsp;</em>Uppsatsen &auml;r skriven inom masterprogrammet i svenska vid Uppsala universitet.</strong></p> Wed, 06 May 2020 10:35:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=877444&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true 2020-05-06T10:35:00Z Samtala med professor Anna Lindström https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=841468&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true <p><strong>Institutionen f&ouml;r nordiska spr&aring;k vill v&auml;lkomna professor Anna Lindstr&ouml;m. I rampljuset har samtalat med Anna om samtalsanalys och hennes forskning.&nbsp;</strong></p> Tue, 21 Jan 2020 08:04:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=841468&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true 2020-01-21T08:04:00Z Adrian Sangfelt disputerar https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=823604&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true <p><strong>L&ouml;rdagen den 7 december disputerar Adrian Sangfelt, doktorand vid institutionen sedan 2015, p&aring; avhandlingen Syntaktiska strukturer i tiden: OV- och bisatsledf&ouml;ljd i svenskans historia.</strong></p> Wed, 04 Dec 2019 09:57:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=823604&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true 2019-12-04T09:57:00Z Internationell Workshop i historisk sociolingvistik https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=815708&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true <p><strong>Institutionen f&ouml;r nordiska spr&aring;k i&nbsp;Uppsala &auml;r k&auml;nd i Sverige f&ouml;r sin forskning om spr&aring;khistoria och sociolingvistik och h&aring;ller nu en workshop.</strong></p> Mon, 14 Oct 2019 11:54:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=815708&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true 2019-10-14T11:54:00Z Om stenar kunde tala https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=799520&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true <p><strong>Nu kan du lyssna till hur runinskrifterna l&auml;t i original. I rampljuset tr&auml;ffar runologen Maja B&auml;ckvall som l&auml;st in ett urval av runinskrifter.</strong></p> Wed, 19 Jun 2019 12:23:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=799520&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true 2019-06-19T12:23:00Z FoT sätter sin fot i Uppsala https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=789644&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true <p><strong>Den 10&ndash;11 juni arrangerar Institutionen f&ouml;r nordiska spr&aring;k, tillsammans med institutionen f&ouml;r moderna spr&aring;k och Institutionen f&ouml;r pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, den fjortonde konferensen i serien Forum f&ouml;r Textforskning (FoT 14). Temat f&ouml;r konferensen &auml;r <em>Texter i tiden &ndash; texter i utbildning, samh&auml;lle och historia</em>.</strong></p> Tue, 04 Jun 2019 13:42:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=789644&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true 2019-06-04T13:42:00Z UPP-NOS fyller 30 år https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=775504&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true <p><strong>Idag fyller institutionens informationsblad UPP-NOS 30 &aring;r. Med anledning h&auml;rav har&nbsp;den nuvarande redakt&ouml;ren, Felix Marklund, tr&auml;ffat den&nbsp;allra f&ouml;rste, Jan Axelson, f&ouml;r ett samtal.</strong></p> <div></div> <p></p> Fri, 01 Mar 2019 10:05:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=775504&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true 2019-03-01T10:05:00Z Ny ledningsgrupp på Institutionen för nordiska språk https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=768030&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true <p>Nytt &aring;r, ny termin och ny ledning p&aring; Institutionen f&ouml;r nordiska spr&aring;k! I rampljuset inleder det nya &aring;ret med att v&auml;lkomna och presentera institutionens nya ledningsgrupp.</p> Thu, 31 Jan 2019 08:49:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=768030&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true 2019-01-31T08:49:00Z Språkverkstaden firar 15 år https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=755394&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true <p>Kristina Asker &auml;r f&ouml;rest&aring;ndare f&ouml;r Spr&aring;kverkstaden som i dagarna firar 15 &aring;r. Dessutom ordnas&nbsp;just nu&nbsp;en n&auml;tverkskonferens p&aring; temat Spr&aring;kverkst&auml;der i teori och praktik h&auml;r vid institutionen. Jag tr&auml;ffade henne f&ouml;r att st&auml;lla n&aring;gra fr&aring;gor om Spr&aring;kverkstaden d&aring; och nu.</p> <p></p> Wed, 14 Nov 2018 10:30:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=755394&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true 2018-11-14T10:30:00Z Ny humanistisk infrastruktur tar form: digitala resursen Norse World lanseras den 7 november https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=750540&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true <p>V&aring;ra forskare Alexandra Petrulevich, Agnieszka Backman, Simon Skovgaard Boeck och Jonathan Adam har sedan 2017 arbetat med att ta fram forskningsinfrastrukturen Norse World. Nu &auml;r det &auml;ntligen dags f&ouml;r lansering! Den 7 november blir den fritt tillg&auml;nglig f&ouml;r forskare och allm&auml;nhet.</p> Mon, 05 Nov 2018 09:24:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=750540&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true 2018-11-05T09:24:00Z Nordiska seminariet fyller 140 år https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=739354&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true <p>I dag, 8 oktober 2018, firar Institutionen f&ouml;r nordiska spr&aring;k sin 140:e f&ouml;delsedag som en enhet vid Uppsala universitet. Den 8 oktober 1878 bokf&ouml;rde n&auml;mligen Nordiska seminariet sitt f&ouml;rsta statsanslag.</p> Mon, 08 Oct 2018 07:23:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/i-rampljuset/artikel?tarContentId=739354&rssTarget=739328&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=193930&newsListSiteNodeId=183744&showLeadIn=true 2018-10-08T07:23:00Z