<link>https://www.ulfavtal.se/nyheter</link> <description /> <item> <title>På besök i Utbildningsutskottet! https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1087036&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true Fri, 17 May 2024 12:04:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1087036&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2024-05-17T12:04:00Z Nationell ULF Bazar i jakt på ULF-igheten https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1086994&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>V&aring;rens sista Nationell ULF Bazar &auml;gnades &aring;t att begrunda det vi kallar ULF-ighet. Hur kan vi precisera det som k&auml;nnetecknar s&aring;dan forskning? P&aring; det politiska temat gavs ny klarhet i f&ouml;rslaget p&aring; nationellt ULF-avtal med sina finansieringsformer och ing&aring;ende parter. </strong></p> <p></p> Tue, 14 May 2024 08:45:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1086994&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2024-05-14T08:45:00Z Ledamöter till ULF:s nya styr- och ledningsgrupper är utsedda! https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1084720&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Nu &auml;r ledam&ouml;terna till&nbsp;ULF:s&nbsp;styrgrupper utsedda - p&aring; nationell niv&aring; och f&ouml;r fem nya regionala noder. Grupperna kommer att utg&ouml;ra verksamhetens ledning fr&aring;n och med den 1 januari 2025, d&aring; den permanentas.</p> <div></div> Mon, 15 Apr 2024 08:37:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1084720&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2024-04-15T08:37:00Z Årets första Nationell ULF Bazar https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1078330&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>&Aring;rets f&ouml;rsta Nationell ULF Bazar gav inblick i dialogen med Utbildningsdepartementet, som nu haft n&aring;gra m&aring;nader p&aring; sig att ta st&auml;llning till f&ouml;rslaget om ett nationellt ULF-avtal med finansiering 10 &aring;r fram&aring;t. Noderna samlades sedan f&ouml;r att byta erfarenheter av den gemensamma forskningsmilj&ouml;n &ndash; ett k&auml;rt barn i m&aring;nga skepnader. </strong></p> Tue, 13 Feb 2024 16:12:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1078330&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2024-02-13T16:12:00Z Nominera till ULFs styr- och ledningsgrupper! https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1077898&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Den&nbsp;31 januari h&ouml;ll Ifous&nbsp;ett m&ouml;te om hur nomineringar till ULF:s olika styr- och ledningsgrupper&nbsp;g&aring;r till, samt om processen f&ouml;r att tills&auml;tta ledam&ouml;ter. M&ouml;tet v&auml;nde sig till personer som&nbsp;representerar en skolhuvudman, och &auml;r intresserade av att p&aring; en ledningsniv&aring; delta i ULF-arbetet.&nbsp;</p> Mon, 05 Feb 2024 09:04:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1077898&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2024-02-05T09:04:00Z Hallå där Yvonne Liljekvist… https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1076524&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>&hellip; professor i matematikens didaktik samt projektledare f&ouml;r Karlstads universitets ULF-arbete kring praktikn&auml;ra skolforskning. Du har varit i Paris och deltagit p&aring; OECD-m&ouml;tet Linking Evidence and Practice in Education f&ouml;r att prata om ULF:s verksamhet. Varf&ouml;r gjorde du det?</p> Tue, 19 Dec 2023 13:07:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1076524&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2023-12-19T13:07:00Z Skolbibliotek som en pedagogisk resurs https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1074442&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Hur kan skolbiblioteken st&auml;rkas och nyttjas f&ouml;r att b&auml;ttre fungera som en pedagogisk resurs? Och hur kan l&auml;rare och bibliotekarier samverka i olika l&auml;sfr&auml;mjande aktiviteter? Det studeras n&auml;rmare i det praktikn&auml;ra forskningsprojektet &rdquo;Rum f&ouml;r utveckling? Skolbibliotek i grundskolan&rdquo; som genomf&ouml;rs inom ramen f&ouml;r ULF. M&aring;let &auml;r att utveckla v&auml;lfungerande skolbibliotek f&ouml;r att p&aring; bred front kunna arbeta med litteraturf&ouml;rmedling i skolan.</p> Mon, 18 Dec 2023 14:42:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1074442&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2023-12-18T14:42:00Z Nominera till ULF:s styr- och ledningsgrupper https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1074440&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Efter&nbsp;ny&aring;ret startar nomineringsarbetet till ULFs nationella styrgrupp, som n&auml;r den &auml;r tillsatt utser nodernas ledningsgrupper.&nbsp;Processen f&ouml;r att nominera och utse representanter hanteras f&ouml;r skolans huvudm&auml;n av&nbsp;SKR, Friskolornas riksf&ouml;rbund och Id&eacute;burna skolors riksf&ouml;rbund, genom&nbsp;Ifous,&nbsp;och f&ouml;r l&auml;ros&auml;tena av SUHF (Sveriges Universitets- och H&ouml;gskolef&ouml;rbund).&nbsp;</p> Mon, 18 Dec 2023 14:27:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1074440&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2023-12-18T14:27:00Z Framåt för praktiknära forskning i förskola och skola i Göteborgsregionen https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1074142&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>I praktikn&auml;ra ULF-forskning m&ouml;ts l&auml;rare och forskare med ett gemensamt m&aring;l &ndash; att utveckla undervisningen och utbildningen p&aring; vetenskaplig grund. ULF-avtalet ska &ouml;ka samverkan mellan skolan och akademin, f&ouml;r att st&auml;rka skolutvecklingsarbetet. Efter en fyra&aring;rig f&ouml;rs&ouml;ksperiod ska avtalet nu bli en permanent resurs. Vilka erfarenheter och l&auml;rdomar tar G&ouml;teborgsregionens kommuner och G&ouml;teborgs universitet med sig fram&aring;t? Och vad s&auml;ger rektorer och l&auml;rare som deltagit? Blir det n&aring;gon skolutveckling?</p> Tue, 12 Dec 2023 10:27:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1074142&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2023-12-12T10:27:00Z Röster om praktiknära samverkansforskning https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1074140&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Samverkansforskning &auml;r en del i en demokratir&ouml;relse, att l&auml;rare ska f&aring;r vara akt&ouml;rer i den kunskapsutveckling som r&ouml;r deras egen profession. Utmaningar &auml;r att l&auml;rare ska skapa tid f&ouml;r att delta i praktikn&auml;ra forskning. Och hur n&aring;r vi l&auml;rarna, eleverna och skolorna?</p> Tue, 12 Dec 2023 10:24:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1074140&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2023-12-12T10:24:00Z Nytt forskningsprojekt undersöker klyftan i elevers färdighet i engelska https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1073934&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Under h&ouml;sten har ett nytt praktikn&auml;ra forskningsprojekt startat p&aring; Karlstads universitet. Fyra h&ouml;gstadieskolor i V&auml;rmland deltar i projektet som fokuserar p&aring; skillnader i elevers f&auml;rdighet i engelska. M&aring;let &auml;r att hitta strategier som kan hantera skillnader s&aring; att f&auml;rdigheten st&auml;rks hos alla elever.</p> Wed, 06 Dec 2023 09:20:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1073934&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2023-12-06T09:20:00Z Fånga upp det framgångsrika arbetet och utveckla det vidare https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1073930&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Under den Nationella ULF Bazaren l&aring;g fokuset p&aring; att f&aring;nga upp goda exempel och att arbeta med dem f&ouml;r att bli &auml;nnu b&auml;ttre. Detta sker delvis genom att alla l&auml;ros&auml;ten nu redovisar alla aktiviteter och projekt som genomf&ouml;rts under f&ouml;rs&ouml;ksverksamheten.</p> Wed, 06 Dec 2023 08:52:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1073930&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2023-12-06T08:52:00Z Nytt forskningsprojekt: Förskolans demokratiuppdrag https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1072176&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>I skollagen st&aring;r det att f&ouml;rskolan ska &rdquo;&hellip;f&ouml;rmedla och f&ouml;rankra respekt f&ouml;r de m&auml;nskliga r&auml;ttigheterna och de grundl&auml;ggande demokratiska v&auml;rderingar som det svenska samh&auml;llet vilar p&aring;.&rdquo; Men hur ska det uppdraget tolkas? Och hur ska det ut&ouml;vas? Det studeras n&auml;rmare i forskningsprojektet F&ouml;rskolans demokratiuppdrag, som genomf&ouml;rs inom ramen f&ouml;r ULF.</p> Mon, 27 Nov 2023 11:59:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1072176&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2023-11-27T11:59:00Z ULF-projekt leder till nytt projekt - får medel av Skolforskningsinstitutet https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1071642&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Ann-Sofie J&auml;gerskog fr&aring;n Stockholms universitet f&aring;r 4,5 miljoner kronor f&ouml;r ett nytt tre&aring;rigt projekt, d&auml;r forskningsfr&aring;gorna &auml;r sprungna ur ett ULF-projekt.</p> Wed, 15 Nov 2023 13:28:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1071642&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2023-11-15T13:28:00Z Nio nya ULF-projekt ska svara på praktiknära frågor https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1071434&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Nu startas nio ULF-forskningsprojekt, d&auml;r forskare och l&auml;rare tillsammans ska s&ouml;ka svar p&aring; fr&aring;gor som uppst&aring;r i skolans verksamhet. Projekten sp&auml;nner &ouml;ver flera skolformer och &auml;mnen, bland annat matematik, l&auml;sning och skolrelaterad stress.</p> Mon, 13 Nov 2023 09:36:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1071434&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2023-11-13T09:36:00Z Lärare i Örnsköldsvik gör bok av samverkansprojekt https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1071380&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>L&auml;rare p&aring; &Ouml;rnsk&ouml;ldsviks gymnasium har i ett samverkansprojekt utforskat&nbsp;m&ouml;jligheterna att utveckla undervisningen s&aring; att &auml;mnena tillsammans kan st&ouml;dja yrkeselevers medborgarbildning. Nu blir l&auml;rdomarna&nbsp;en bok.</p> Fri, 10 Nov 2023 13:37:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1071380&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2023-11-10T13:37:00Z Ny ULF Spaning - inspel till regeringens forskningsproposition https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1071362&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Ordf&ouml;rande i ULF-O, Elisabet Nihlfors, har skapat en ny ULF Spaning. Denna g&aring;ng om inspelen som&nbsp;l&auml;ros&auml;ten och myndigheter l&auml;mnat till regeringens&nbsp;forskningspropositionen.</p> Fri, 10 Nov 2023 12:38:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1071362&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2023-11-10T12:38:00Z Samtalsmodeller som ett stöd i förskollärares ledarskap https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1070834&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>F&ouml;rskoll&auml;rarna &auml;r ansvariga f&ouml;r att leda arbetslagets gemensamma arbete. Men eftersom ingen pratar &ouml;ppet om det i praktiken k&auml;nner de inte att de har ett tydligt mandat i sitt arbetslag. Att anv&auml;nda sig av strukturerade samtalsmodeller kan vara en v&auml;g fram&aring;t. Det visar det praktikn&auml;ra forskningsprojektet F&ouml;rskoll&auml;rares ansvars- och ledarskapsuppdrag som genomf&ouml;rts inom ramen f&ouml;r ULF.</p> Tue, 31 Oct 2023 09:14:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1070834&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2023-10-31T09:14:00Z Pojkars läsning i fokus https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1070024&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>ULF-projektet Pojkars l&auml;sning initierades av skolchefer i Finsp&aring;ngs kommun. Bakgrunden &auml;r kommunens l&aring;ga l&auml;stestresultat &ouml;ver tid, och d&aring; fr&auml;mst avseende pojkar.<br /> &ndash; V&aring;rt fokus &auml;r hur pojkar kan st&ouml;djas i sin l&auml;sning och l&auml;sutveckling. F&ouml;rhoppningen &auml;r att f&ouml;rb&auml;ttra l&auml;stestresultaten, framf&ouml;rallt hos pojkar i &aring;rskurs 1-3 i Finsp&aring;ngs kommun, s&auml;ger forskningsledare Ulrika B Andersson, doktor i pedagogik vid Link&ouml;pings universitet.</p> Fri, 20 Oct 2023 12:04:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1070024&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2023-10-20T12:04:00Z Utvärdering ger gott betyg till avtalsprocessen https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1069574&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Processen med att ta fram ett f&ouml;rslag till nationellt avtal har varit effektiv och byggts p&aring; en stabil grund. Det konstateras i en utv&auml;rdering som gjorts av Lars Haikola.</p> Thu, 12 Oct 2023 14:23:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1069574&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2023-10-12T14:23:00Z Våld och konflikthantering - symposium inom ramen för ULF-avtalet https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1069390&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>V&aring;ld och konflikthantering i f&ouml;rskola, fritidshem och F-3 var temat f&ouml;r ett symposium som anordnades inom ramen f&ouml;r ULF-avtalet tillsammans med tv&aring; kommuner.</p> Wed, 11 Oct 2023 12:43:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1069390&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2023-10-11T12:43:00Z Lärare i Umeå samlas för skrivdagar om samverkansprojekt https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1068974&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>F&ouml;r att kunna sprida sina l&auml;rdomar om att delta i forskningsprojekt om samverkan, har l&auml;rarna fr&aring;n Ume&aring; kommun under tv&aring; dagar skrivit popul&auml;rvetenskapliga texter.</p> Thu, 05 Oct 2023 08:23:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1068974&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2023-10-05T08:23:00Z Att skapa en tillgänglig social lärmiljö https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1068734&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Det praktikn&auml;ra forskningsprojektet Tillg&auml;ngliga l&auml;rmilj&ouml;er genomf&ouml;rs inom ramen f&ouml;r ULF. &ndash; Fokus ligger p&aring; hur man kan skapa en tillg&auml;nglig social l&auml;rmilj&ouml; och hur relationen mellan l&auml;rare och elever kan st&auml;rkas, s&auml;ger forskningsledare Lina Lago, docent i pedagogiskt arbete vid Link&ouml;pings universitet.</p> Mon, 02 Oct 2023 13:14:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1068734&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2023-10-02T13:14:00Z ULF Bazar med sikte på 2025 https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1068728&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Hur kan vi f&aring; fler mindre skolhuvudm&auml;n att delta i forskningsprojekt och hur g&ouml;r vi &ouml;verg&aring;ngen till en permanent verksamhet 2025 s&aring; smidig som m&ouml;jligt. Detta var tv&aring; av de m&aring;nga fr&aring;gorna som diskuterades vid den nationella ULF Bazaren.</p> Mon, 02 Oct 2023 13:03:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1068728&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2023-10-02T13:03:00Z ”UDiN är som en dröm som går i uppfyllelse” https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1067088&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>150 forskare och verksamma inom skolan samlades f&ouml;r erfarenhetsutbyte, n&auml;tverkande och f&ouml;r inspiration att utveckla skolan p&aring; vetenskaplig grund. Utbildningsdialog i norr &ndash; UDiN &ndash; startades f&ouml;r tv&aring; &aring;r sen, men nu har de haft sin f&ouml;rsta stora fysiska tr&auml;ff p&aring; Lule&aring; tekniska universitet.</p> Mon, 11 Sep 2023 12:43:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1067088&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2023-09-11T12:43:00Z Se panelsamtalet om hur vi får fler skolor på vetenskaplig grund https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1065550&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Nu finns ett f&ouml;rslag p&aring; ett nationellt ULF-avtal om praktikn&auml;ra forskning. Men hur f&aring;r vi fler l&auml;rare och huvudm&auml;n involverade? Och hur kan den praktikn&auml;ra forskningen bidra till professionsprogrammet f&ouml;r l&auml;rare? Se panelsamtalet fr&aring;n &aring;rets Almedalsvecka&nbsp;d&auml;r dessa fr&aring;gor besvarades.</p> Mon, 14 Aug 2023 11:16:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1065550&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2023-08-14T11:16:00Z Viljan att utvecklas tillsammans blev röd tråd genom ULF:s Almedalsseminarium https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1064158&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>N&aring;gra dagar efter att f&ouml;rslaget till nationellt ULF-avtal l&auml;mnats &ouml;ver till regeringen, samlades paneldeltagare f&ouml;r att diskutera hur ULF kan utvecklas kommande tio &aring;r.</p> Mon, 03 Jul 2023 13:58:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1064158&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2023-07-03T13:58:00Z Pressmeddelande: Unikt avtal om praktiknära forskning i samverkan för skolan https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1063842&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Ett f&ouml;rslag p&aring; nytt Nationellt ULF-avtal har idag l&auml;mnats till regeringen. ULF-avtalet st&ouml;djer organisation f&ouml;r praktikn&auml;ra forskning i samverkan p&aring; utbildningsomr&aring;det under den kommande 10-&aring;rsperioden.</p> Mon, 26 Jun 2023 10:53:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1063842&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2023-06-26T10:53:00Z Här kan du läsa förslaget till nationellt ULF-avtal https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1063840&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>F&ouml;rslaget som nu l&auml;mnas &ouml;ver till regeringen har tagits fram av huvudm&auml;n och l&auml;ros&auml;ten tillsammans. Nu kan du l&auml;sa f&ouml;rslaget i sin helhet nedan.</p> Mon, 26 Jun 2023 10:43:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1063840&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2023-06-26T10:43:00Z ULF-S skriver på Dagens samhälle om överlämnandet till regeringen https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1063834&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Ledam&ouml;terna i ULF-S&nbsp;skriver i dag p&aring; <a href="https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/prioritera-praktiknara-forskning-i-skola-och-forskola/">Dagens samh&auml;lle</a> om &ouml;verl&auml;mnandet&nbsp;av ett f&ouml;rslag&nbsp;till nationellt&nbsp;ULF-avtal. Under dagen l&auml;mnas f&ouml;rslaget till regeringen.&nbsp;</p> Mon, 26 Jun 2023 09:18:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1063834&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2023-06-26T09:18:00Z Praktiknära skolforskning utmanar forskarrollen https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1061262&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Etikfr&aring;gorna inom praktikn&auml;ra skolforskning p&aring;verkar alla niv&aring;er, b&aring;de p&aring; systemniv&aring; och p&aring; en enskild skolenhet. N&auml;r etikpr&ouml;vningslagen nu ska utredas, &auml;r det viktigt att belysa hur ULF-forskning skiljer sig fr&aring;n viss annan forskning.</p> Fri, 26 May 2023 07:52:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1061262&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2023-05-26T07:52:00Z Utmaningar inom ULF-forskning tas upp på rundabordssamtal https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1061112&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>&rdquo;F&ouml;rhoppningen &auml;r att bidra till att identifiera otydligheter och skapa en gemensam syn p&aring; tolkningar och kunskapsbehov&rdquo;, s&auml;ger Maria Andr&eacute;e om det rundabordssamtal om etikfr&aring;gor som nu arrangeras.&nbsp;</p> Tue, 23 May 2023 11:25:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1061112&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2023-05-23T11:25:00Z ”Om vi inte samarbetar kommer vi aldrig veta vilka frågor som är viktiga för skolan” https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1060678&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Jesper Boesen, samverkanschef och forskningsmilj&ouml;ledare, vid JU lyfte vid G&ouml;teborgsnodens konferens vikten av att l&auml;ros&auml;tena och skolhuvudm&auml;n n&auml;rmar sig varandra genom ULF-avtal. Lyssna till fler deltagare nedan.</p> Tue, 16 May 2023 12:29:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1060678&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2023-05-16T12:29:00Z Skolministern understryker vikten av ULF https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1060664&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Skolminister Lotta Edholm inledningstalade p&aring;&nbsp;skolkonferensen researchED och understr&ouml;k vikten av ULF. Se hela inledningstalet h&auml;r.</p> Tue, 16 May 2023 11:29:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1060664&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2023-05-16T11:29:00Z Spänning mellan frivillighet och styrning i fritidshem https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1058518&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Frivillighet, styrning, fritidsaktiviteter och fri tid k&auml;nnetecknar verksamheten i fritidshem. Att kombinera detta skapar dilemman hos l&auml;rarna. Det visar en forskningsstudie fr&aring;n Karlstads universitet.</p> Mon, 17 Apr 2023 14:51:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1058518&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2023-04-17T14:51:00Z Ny kunskap genom samverkan https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1058232&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>&rdquo;Vi, skola och akademi, beh&ouml;ver arbeta n&auml;ra tillsammans och ha djup respekt f&ouml;r varandras olika kunskaper. F&ouml;rst d&aring;, genom &auml;kta samverkan i &ouml;gonh&ouml;jd, kan ny kunskap v&auml;xa fram.&rdquo; Det s&auml;ger Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap vid Uppsala universitet och ordf&ouml;rande f&ouml;r den nationella operativa samordningsgruppen f&ouml;r ULF.</p> Thu, 13 Apr 2023 08:24:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1058232&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2023-04-13T08:24:00Z Ju fler lärare som deltar desto fler ringar på vattnet https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1058018&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>En forskningscirkel blev till ett f&ouml;redrag p&aring; en forskningskonferens, f&ouml;r att sedan bli en workshop f&ouml;r alla l&aring;gstadiel&auml;rare i Enk&ouml;pings kommun. Ett ULF-projekt om funktionellt skrivande ger ringar p&aring; vattnet n&auml;r fler l&auml;rare involveras.</p> Tue, 11 Apr 2023 07:12:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1058018&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2023-04-11T07:12:00Z ”I glesbygdsskolan existerar fortfarande en likvärdig lärmiljö” https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1057034&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Glesbygdsskolen&auml;tverket tillkom genom att l&auml;rarna Jenny Sj&ouml;str&ouml;m och Josefin &Ouml;berg kontaktade Gerd Pettersson, lektor&nbsp;vid pedagogiska institutionen p&aring; Ume&aring; universitet. F&ouml;r att bygga upp n&auml;tverket fick de ULF-medel fr&aring;n Ume&aring; universitet.</p> Fri, 24 Mar 2023 14:24:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1057034&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2023-03-24T14:24:00Z På väg mot ett nationellt avtal https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1057032&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Arbetet med att ta fram ett nationellt ULF-avtal &auml;r inne p&aring; sluttampen. Under ULF Bazaren samlades m&aring;nga synpunkter in som nu ska g&ouml;ra avtalet inkluderande och att det inte tappar den lokala f&ouml;rankringen.</p> Fri, 24 Mar 2023 13:44:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1057032&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2023-03-24T13:44:00Z SKR bjuder in kommunerna för att prata ULF https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1055298&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Monica Sonde vid Sveriges kommuner och regioner (SKR) skriver om hur kommunerna involveras i arbetet med ULF och hur vi kan f&aring; en skola p&aring; vetenskaplig grund.</p> Fri, 03 Mar 2023 13:25:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1055298&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2023-03-03T13:25:00Z NTI Gymnasiet och Uppsala universitet utvecklar undervisning i programmering https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1055034&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>NTI Gymnasiet i Uppsala har sedan 2018 deltagit i ULF.&nbsp;I dag deltar 38 programmeringsl&auml;rare p&aring; 17 av NTI:s gymnasieskolor i ett nationellt forskningssamarbete, vilket ger dem m&ouml;jlighet att bedriva praktikn&auml;ra didaktisk forskning inom programmering.</p> Mon, 06 Mar 2023 13:43:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1055034&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2023-03-06T13:43:00Z Lars Haikola utvärderar framtagande av nationell ULF-strategi https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1050640&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Uppdraget handlar om att f&ouml;lja och dokumentera det nationella arbetet med att ta fram ett ULF-avtal.&nbsp;Till utredare har Lars Haikola utsetts.</p> Mon, 06 Feb 2023 09:49:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1050640&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2023-02-06T09:49:00Z ULF ska beaktas i det nationella professionsprogrammet https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1050434&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>I f&ouml;rslaget om ett nationellt professionsprogram lyfter&nbsp;regeringen ULF-avtalen. B&aring;de som f&ouml;rebild f&ouml;r samverkan, men ocks&aring; som en del i kompetensutvecklingen.</p> Thu, 02 Feb 2023 12:22:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1050434&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2023-02-02T12:22:00Z Fler erfarenheter och perspektiv hjälper till att ta fram nytt nationellt ULF-avtal https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1039966&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Vid den nationella ULF Bazaren lyfts v&auml;rdefulla erfarenheter och perspektiv fr&aring;n l&auml;ros&auml;ten och huvudm&auml;n. De tas nu med i den fortsatta processen att ta fram det nya nationella ULF-avtalet.</p> Thu, 15 Dec 2022 16:23:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1039966&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2022-12-15T16:23:00Z Musikhögskolan i Malmö vill att fler lärare ska få plocka frukterna av ULF https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1038338&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>P&aring; Musikh&ouml;gskolan i Malm&ouml; finns sedan l&auml;nge upparbetade v&auml;gar f&ouml;r ULF-forskning i ett n&auml;ra samarbete med skolorna. Nu finns &auml;ven doktorander och postdoktorer inom ULF-forskning. N&auml;st p&aring; tur &auml;r att starta en webbplattform d&auml;r fler skolor ska kunna plocka frukterna av ULF-forskning.</p> Wed, 14 Dec 2022 13:22:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1038338&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2022-12-14T13:22:00Z Casemetodens samtal för att möta och utveckla språkligt heterogena klassrum – ny rapport https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1036548&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Hur kan skolor och l&auml;rarutbildningar anv&auml;nda casemetodens samtal f&ouml;r att m&ouml;ta och utveckla spr&aring;kligt heterogena klassrum? Den fr&aring;gan har vi i det didaktiska n&auml;tverket f&ouml;r spr&aring;k- och kunskapsutveckling i &auml;mnesundervisning f&ouml;rdjupat oss i.</p> Wed, 30 Nov 2022 12:27:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1036548&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2022-11-30T12:27:00Z Se panelsamtalet om varför ett nationellt ULF-avtal behövs https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1035776&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Varf&ouml;r beh&ouml;vs ett nationellt ULF-avtal? Och hur skapar vi de b&auml;sta f&ouml;ruts&auml;ttningarna f&ouml;r ULF-forskning? Under Almedalsveckan sommaren 2022 arrangerades ett panelsamtal som svarar p&aring; dessa fr&aring;gor. Se det h&auml;r.</p> Fri, 25 Nov 2022 14:38:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1035776&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2022-11-25T14:38:00Z Långsiktig samverkan för att utveckla undervisningen https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1034576&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>De senaste &aring;ren har kombinerade forsknings- och utvecklingsinsatser f&aring;tt allt st&ouml;rre uppm&auml;rksamhet inom det pedagogiska och didaktiska f&auml;ltet. Ny forskning fr&aring;n Karlstads universitet visar att st&ouml;d till l&auml;rare i form av lektionsobservationer och &aring;terkoppling utifr&aring;n forskningsbaserade kriterier kan ha stor betydelse f&ouml;r l&auml;rarnas l&aring;ngsiktiga utveckling av undervisningen. Att finna tid och utrymme f&ouml;r den h&auml;r sortens kollegialt samarbete &auml;r inte alltid l&auml;tt. D&auml;remot kan utvecklingspedagoger i kommunen med r&auml;tt &auml;mneskompetens bidra till b&aring;de st&ouml;d och legitimering av forskningsbaserat utvecklingsarbete.</p> Wed, 16 Nov 2022 12:11:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1034576&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2022-11-16T12:11:00Z Lärosäten runtom i Europa får inblick i ULF-verksamheten https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1033754&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>L&auml;ros&auml;ten runt om i Europa kommer att f&aring; lyssna till en presentation om ULF av representanter vid G&ouml;teborgs universitet och G&ouml;teborgs stad.</p> Wed, 09 Nov 2022 13:02:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1033754&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2022-11-09T13:02:00Z Dags för nationell ULF Bazar – hur ska det nationella avtalet utformas? https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1033750&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>P&aring; den nationella Bazaren 15 december ska&nbsp;ett f&ouml;rsta utkast till nationellt ULF-avtal diskuteras och det ska f&aring;nga vad ULF ska &aring;stadkomma i framtiden.</p> Wed, 09 Nov 2022 12:49:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1033750&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2022-11-09T12:49:00Z Forskningsfrågor som är relevanta för skolan – bjud in fler till processen https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1029822&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Under fredagen&nbsp;bj&ouml;d Stockholms universitet med skolhuvudm&auml;n in till Uppsalanodens ULF Bazar. Samtalet fokuserade&nbsp;p&aring; forskningsfr&aring;gor, hur de kan tas fram och hur de blir relevanta f&ouml;r de som arbetar i skolan.</p> Tue, 11 Oct 2022 07:01:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1029822&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2022-10-11T07:01:00Z Så kan samarbetet mellan forskare och skolledare stärkas https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1028898&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>F&ouml;r att st&auml;rka den vetenskapliga grunden och det vetenskapliga f&ouml;rh&aring;llningss&auml;ttet i skolan beh&ouml;vs l&aring;ngsiktigt h&aring;llbara samverkansmodeller mellan forskare och skolledare. Men den h&auml;r typen av samarbete uppst&aring;r inte bara, det finns ett antal kritiska aspekter att ta h&auml;nsyn till. Det visar ny forskning fr&aring;n Karlstads universitet. Forskningsstudien har genomf&ouml;rts inom ramen f&ouml;r ULF.</p> Wed, 05 Oct 2022 11:37:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1028898&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2022-10-05T11:37:00Z Arbete med samverkan i skolan https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1028894&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>I &Ouml;rnsk&ouml;ldsviks kommun testas nu ett digitalt verktyg som ska utveckla l&auml;rares undervisning. Projektets syfte &auml;r att hj&auml;lpa kommunen med kvalitetss&auml;kring av deras verksamhetsf&ouml;rlagda utbildning (VFU).</p> Wed, 05 Oct 2022 10:26:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1028894&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2022-10-05T10:26:00Z Flygande nystart i ULF-arbetet nationellt https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1023310&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Den 25-26 augusti m&ouml;ttes f&ouml;r f&ouml;rsta g&aring;ngen ledam&ouml;terna i ULFs nya strategiska (ULF-S) respektive operativa (ULF-O) grupp. H&auml;r deltog &auml;ven nya referensgruppen med l&auml;rar- och skolledarfacken. Det blev energirika och kreativa dagar med nya kompetenser &ndash; nu n&auml;r b&aring;de l&auml;ros&auml;ten och huvudm&auml;n finns representerade p&aring; nationell niv&aring;. Detta b&aring;dar gott inf&ouml;r v&aring;rt gemensamma arbete med att permanenta ULF! P&aring; bilden:&nbsp;ULF-O.</p> Mon, 29 Aug 2022 14:12:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1023310&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2022-08-29T14:12:00Z Ny bok inspirerad av ULF-arbetet vid LTU https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1022692&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Praktikn&auml;ra forskning har de senaste &aring;rtiondena f&aring;tt st&ouml;rre genomslagskraft p&aring; olika niv&aring;er i det svenska skolsystemet men ocks&aring; vid universitet. En s&aring;dan ansats inneb&auml;r att l&auml;rares, rektorers och forskares kunskaper och kompetenser tas till vara och berikar forsknings- och utvecklingsprocesser. I boken diskuteras m&ouml;jligheter och utmaningar med praktikn&auml;ra forskning och l&auml;saren f&aring;r ta del av ber&auml;ttelser och konkreta exempel fr&aring;n olika forsknings- och utvecklingsprojekt.</p> Tue, 23 Aug 2022 10:51:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1022692&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2022-08-23T10:51:00Z Ny organisation för nationell samordning 2022-2024 https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1021608&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Vid halv&aring;rsskiftet 2022 g&aring;r ULF-verksamheten in i ett nytt och avg&ouml;rande skede. Den omfattande verksamhet som har bedrivits under de senaste fem &aring;ren ska f&ouml;rst&auml;rkas och bli regulj&auml;r. F&ouml;r att m&ouml;jligg&ouml;ra detta gemensamma arbete inr&auml;ttas den 1 juli tv&aring; nya grupperingar p&aring; nationell niv&aring;: en strategisk samordningsgrupp f&ouml;r nationell ULF-strategi (ULF-S) och en operativ samordningsgrupp (ULF-O).</strong></p> Tue, 09 Aug 2022 08:55:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1021608&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2022-08-09T08:55:00Z Fyra nya ULF-projekt har beviljats medel https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1019348&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Flerspr&aring;kighet i f&ouml;rskolan, undervisning i s&auml;rskolan och teknikundervisning om hur vi kan h&auml;rma smarta l&ouml;sningar i naturen. Det &auml;r n&aring;gra av de nya praktikn&auml;ra forskningsprojekt vid G&ouml;teborgs universitet som beviljats medel inom ramen f&ouml;r ULF.</p> Mon, 20 Jun 2022 09:33:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1019348&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2022-06-20T09:33:00Z Utbildningsdepartementet ser över mobiliteten mellan akademin och det omgivande samhället https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1018908&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Regeringskansliet har gett Utbildningsdepartementet i uppdrag att se &ouml;ver eventuella hinder f&ouml;r mobilitet mellan h&ouml;gskolan och andra sektorer. Mobilitet inneb&auml;r i det h&auml;r sammanhanget att adjungerad personal fr&aring;n olika delar av samh&auml;llet, t.ex skolan, kan vara verksamma inom akademin och vice versa &ndash; att h&ouml;gskolans forskare och l&auml;rare kan tj&auml;nstg&ouml;ra i skolan.</strong></p> Wed, 15 Jun 2022 15:54:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1018908&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2022-06-15T15:54:00Z ULF på plats i Almedalen https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1017578&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>&Aring;rets Almedalsvecka n&auml;rmar sig och ULF kommer som vanligt att vara p&aring; plats. Den 5 juli kl. 09.45 arrangerar vi ett samtal med rubriken &quot;ULF-forskning ger ny kunskap, h&ouml;jer l&auml;raryrkets status och kvaliteten i verksamheterna&quot;. Ett flertal parter samlas f&ouml;r att diskutera vad som &auml;r viktigt i det nationella ULF-avtalets organisation och &ouml;verenskommelser. V&auml;lkommen att vara med i Almedalen eller <a href="https://d2cki9wm81pjik.cloudfront.net/out/v1/f6f3d2b645b6470c98e4dfe0882f4bcd/index.m3u8">se s&auml;ndningen online!</a></strong></p> Fri, 03 Jun 2022 15:21:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1017578&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2022-06-03T15:21:00Z ULF står för Utbildning, Lärande, Forskning https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1009994&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>F&ouml;rkortningen f&ouml;r ULF&nbsp;har under f&ouml;rs&ouml;ksverksamhetens g&aring;ng f&ouml;rekommit i tv&aring; olika tolkningar,&nbsp;en d&auml;r&nbsp;U:et st&aring;tt&nbsp;f&ouml;r&nbsp;</strong><em><strong>Utbildning</strong>&nbsp;</em><strong>och en d&auml;r det f&aring;tt st&aring; f&ouml;r&nbsp;<em>Utveckling</em>. Den Nationella samordningsgruppen har nu enats om att det &auml;r den f&ouml;rstn&auml;mnda och ursprungliga betydelsen&nbsp;som g&auml;ller.&nbsp;</strong></p> Tue, 12 Apr 2022 14:04:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1009994&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2022-04-12T14:04:00Z Ny rapport: Ledarskap för lärande https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1009868&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>&rdquo;Ledarskap f&ouml;r l&auml;rande handlar om det som &auml;r l&auml;rares viktigaste uppdrag, n&auml;mligen att leda undervisning, det vill s&auml;ga det didaktiska ledarskapet.&rdquo; Det s&auml;ger redakt&ouml;rerna </strong><strong>Anja Thorsten, lektor vid Link&ouml;pings universitet, och Marcus Samuelsson, bitr&auml;dande professor, Link&ouml;pings universitet, som tillsammans med medforskande l&auml;rare &auml;r f&ouml;rfattare till forskningsrapporten Ledarskap f&ouml;r l&auml;rande. &nbsp;</strong>&nbsp;</p> Mon, 11 Apr 2022 16:37:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1009868&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2022-04-11T16:37:00Z Samverkansmodell för utmaningar i det uppkopplade klassrummet https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1009866&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>I forskningsprojektet, <em>Utmaningar i det uppkopplade klassrummet. Rum f&ouml;r l&auml;rande i en digitaliserad skola,</em> pr&ouml;vas en samverkansmodell som inneb&auml;r att forskare, l&auml;rare och elever tillsammans kartl&auml;gger de utmaningar som uppst&aring;r i samband med klassrummens </strong><strong>digitalisering. P&aring; sikt &auml;r f&ouml;rhoppningen att d&auml;rigenom kunna st&auml;rka skolans utvecklingsarbete inom omr&aring;det</strong>. <strong>Det praktikn&auml;ra forskningsprojektet genomf&ouml;rs inom ramen f&ouml;r ULF.</strong></p> Mon, 11 Apr 2022 16:22:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1009866&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2022-04-11T16:22:00Z Växande forskningsmiljö i samverkan mellan Malmö stad och Malmö universitet https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1009626&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Hej Lisbeth Gyllander Torkildsen, Kvalitets- och utvecklingschef p&aring; gymnasie- och vuxenutbildningsf&ouml;rvaltningen, Malm&ouml; stad. Ni har i samverkan med Malm&ouml; universitet b&ouml;rjat bygga upp en gemensam forskningsmilj&ouml; med fokus p&aring; likv&auml;rdighet, delaktighet och h&aring;llbarhet i f&ouml;rskola och skola. Vad best&aring;r den h&auml;r forskningsmilj&ouml;n av? </strong></p> Fri, 08 Apr 2022 14:59:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1009626&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2022-04-08T14:59:00Z Extern utvärdering av ULF klar https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1009616&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Nu presenteras den externa utv&auml;rderingsstudien av ULF, genomf&ouml;rd av ett forskarteam vid Universitetet i S&oslash;r&oslash;st-Norge. Teamet har f&ouml;ljt och studerat ULF mellan 2018-2022, och publicerar i en slutrapport det samlade resultatet av utv&auml;rderingen. Man ger ocks&aring; rekommendationer f&ouml;r det fortsatta arbetet med samverkan kring praktikn&auml;ra forskning i Sverige. </strong></p> Fri, 08 Apr 2022 15:23:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1009616&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2022-04-08T15:23:00Z Nytt arbetssätt för språkutveckling https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1006618&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>I det praktikn&auml;ra forskningsprojektet ELSA-modellen har forskare och pedagoger tillsammans utvecklat spr&aring;kutvecklande aktiviteter p&aring; f&ouml;rskolor. Nyligen presenterades resultatet p&aring; en dialogkonferens f&ouml;r att sprida arbetss&auml;ttet i en av kommunerna som deltagit i projektet.</p> Thu, 24 Mar 2022 15:27:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1006618&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2022-03-24T15:27:00Z Skolan ska utvecklas genom samarbete – men rektorer och lärare är inte överens om förutsättningarna https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1002536&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Senare &aring;rs skolutveckling har fokus p&aring; en utvecklad samverkan mellan verksamma i skolan och mellan skola och akademi. Ny forskning visar att rektorer och l&auml;rare inte &auml;r &ouml;verens om de mest grundl&auml;ggande villkoren f&ouml;r kvalitet i undervisningen. D&auml;remot &auml;r b&aring;da grupperna &ouml;verens om att de saknar goda f&ouml;ruts&auml;ttningar att bedriva ett pedagogiskt utvecklingsarbete. Det visar en ny rapport fr&aring;n fem forskare vid Karlstads universitet.&nbsp;Unders&ouml;kningen har genomf&ouml;rts inom ramen f&ouml;r ULF.</strong></p> Tue, 08 Mar 2022 15:52:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1002536&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2022-03-08T15:52:00Z Praktikutvecklande forskning i fokus under dag 2 på konferensen Framtidens lärarutbildning https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1002264&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Dag 2 p&aring; &Ouml;rebro universitets konferens <em>Framtidens l&auml;rarutbildning &ndash; erfarenheter och visioner </em>bjuder bland annat p&aring; m&aring;nga intressanta valbara pass f&ouml;r den som jobbar inom f&ouml;rskola och skola. Ett av passen ber&ouml;r praktikutvecklande forskning och genomf&ouml;rs som ett diskussionsforum d&auml;r ocks&aring; en nyutgiven antologi presenteras.</p> Mon, 07 Mar 2022 17:16:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1002264&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2022-03-07T17:16:00Z Pressmeddelande: Slutrapport för ULF anger riktningen framåt https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1000298&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>I dag &ouml;verl&auml;mnades slutrapporten f&ouml;r ULF, f&ouml;rs&ouml;ksverksamheten med samverkan kring praktikn&auml;ra forskning, till utbildningsminister Anna Ekstr&ouml;m. Rapporten sammanfattar fem &aring;rs utvecklingsarbete och etablering av nya samverkansmodeller mellan l&auml;ros&auml;ten och skolhuvudm&auml;n, och ger f&ouml;rslag som kan ligga till grund f&ouml;r den permanenta verksamheten.</strong></p> Fri, 25 Feb 2022 13:03:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=1000298&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2022-02-25T13:03:00Z Ny antologi om praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=999682&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Under det senaste decenniet har flera myndigheter gjort riktade satsningar f&ouml;r att stimulera utvecklingen av f&ouml;rskola, skola och l&auml;rarutbildning genom att st&auml;rka den praktikn&auml;ra forskningen. ULF&nbsp;&auml;r ett exempel p&aring; en av de st&ouml;rre satsningar som ger m&ouml;jlighet att kombinera olika typer av utbyten mellan skola och akademi. I en ny antologi&nbsp;behandlas utmaningar och m&ouml;jligheter med denna samverkan.&nbsp;</p> Tue, 22 Feb 2022 14:58:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=999682&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2022-02-22T14:58:00Z Hallå där Yvonne Liljekvist… https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=996880&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>&hellip;docent i matematikens didaktik vid Karlstads universitet. Du &auml;r ny projektledare f&ouml;r ULF-verksamheten inom Karlstads-noden. ULF &auml;r en f&ouml;rs&ouml;ksverksamhet som&nbsp;utvecklar praktikn&auml;ra forskning i samverkan med skolhuvudm&auml;nnen. Vad betyder praktikn&auml;ra forskning f&ouml;r dig?</strong></p> Mon, 14 Feb 2022 10:44:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=996880&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2022-02-14T10:44:00Z Inställd dialogkonferens https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=996006&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>P&aring; grund av r&aring;dande pandemisituation och att de olika verksamheterna beh&ouml;ver prioritera den egna verksamheten &auml;r Karlstads-nodens dialogkonferensen 17 februari framflyttad till i h&ouml;st. Nytt prelimin&auml;rt datum &auml;r i september. Mer information kommer. </strong></p> Tue, 08 Feb 2022 10:24:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=996006&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2022-02-08T10:24:00Z Örebro universitet bjuder in till konferens om framtidens lärarutbildning https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=991224&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Vilken utbildning beh&ouml;ver l&auml;rarstudenter f&ouml;r att kunna ge sina elever kunskap och kompetens att m&ouml;ta framtidens arbetsliv, bli aktiva samh&auml;llsmedborgare och ta sig an de stora samh&auml;llsutmaningarna? Den 15&ndash;16 mars bjuder &Ouml;rebro universitet in till konferens p&aring; temat &rdquo;Framtidens l&auml;rarutbildning&rdquo;. Konferensen &auml;r s&auml;rskilt intressant f&ouml;r alla som arbetar inom ULF, med flera sp&aring;r p&aring; temat praktikn&auml;ra forskning i f&ouml;rskola respektive skola.</p> Tue, 25 Jan 2022 15:50:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=991224&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2022-01-25T15:50:00Z Nio doktorander i utbildningsvetenskap sökes till forskarskolan ROCIT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=990496&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Forskarskolan ROCIT (Research On Collaboration In Teacher education) ska bidra till att arbeta fram l&aring;ngsiktiga och h&aring;llbara modeller f&ouml;r samverkan mellan huvudm&auml;n och l&auml;ros&auml;ten i och genom l&auml;rarutbildningarna. Nio doktorander antas i Utbildningsvetenskap vid Lunds universitet med placering vid n&aring;got av de ing&aring;ende l&auml;ros&auml;tena.</p> Fri, 21 Jan 2022 15:57:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=990496&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2022-01-21T15:57:00Z Sagt i årets sista rundabordssamtal: "Smart organisation vägen till likvärdighet" https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=984420&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Huvudmannaperspektivet var i fokus n&auml;r Ifous och Nationella samordningsgruppen f&ouml;r ULF bj&ouml;d in till &aring;rets andra och sista rundabordssamtal om ULF-organisation 2.0. Samtalet kretsade kring de samverkande huvudm&auml;nnens plats och villkor, d&auml;r en r&ouml;d tr&aring;d var likv&auml;rdighet och inkludering av mindre kommuner.&nbsp;</strong></p> Fri, 17 Dec 2021 11:20:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=984420&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-12-17T11:20:00Z Fritidshemmets utmaningar och möjligheter https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=983710&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Vad h&auml;nder i m&ouml;tet mellan fritidshemmets tradition av upplevelsebaserad verksamhet och ett f&ouml;rtydligat undervisnings- och kunskapsuppdrag? Det studeras i det praktikn&auml;ra forskningsprojektet &rdquo;Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse i fritidshemmets undervisning&rdquo;.</strong></p> Tue, 14 Dec 2021 15:55:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=983710&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-12-14T15:55:00Z Dialogkonferens inom Karlstads-noden 17 februari: Skola, lärarutbildning och forskning - hur får vi ihop det? https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=982706&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Den 17 februari klockan 9-15 h&aring;lls en digital dialogkonferens inom Karlstads-noden. Syftet med dialogkonferensen &auml;r att genom erfarenhetsutbyte dela och sprida nodens arbete inom praktikutvecklande forskning. Det kommer &auml;ven att bli fram&aring;tblickar och diskussioner om vad som h&auml;nder med ULF efter 2021.</p> Wed, 08 Dec 2021 13:50:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=982706&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-12-08T13:50:00Z Skolhuvudmän bjuds in till årets sista nationella samling https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=981842&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Den 15 december genomf&ouml;rs &auml;nnu ett rundabordssamtal om den&nbsp;ULF-organisation&nbsp;som ska vara p&aring; plats 2025. Denna g&aring;ng &auml;r det fr&auml;mst f&ouml;rs&ouml;ksverksamhetens skolhuvudm&auml;n som samlas f&ouml;r att diskutera. Medarrang&ouml;r &auml;r det frist&aring;ende forskningsinstitutet Ifous.&nbsp;</strong></p> Tue, 30 Nov 2021 14:29:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=981842&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-11-30T14:29:00Z Forskarsamarbete i Laxå ledde till Årets hållbara förskola: ”Fantastiskt roligt” https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=980894&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>2019 inledde lektor Sara Fr&ouml;d&eacute;n det praktikn&auml;ra forskningsprojektet &quot;H&aring;llbar och likv&auml;rdig skola&quot; p&aring; f&ouml;rskolorna i Lax&aring;. Nu prisas en av skolorna, Jordgubben, som &Aring;rets h&aring;llbara f&ouml;rskola i H&aring;ll Sverige Rents rikst&auml;vling.<br /> &ndash;&nbsp;Det h&auml;r priset visar att praktikn&auml;ra forskning &auml;r viktigt och kan bidra till utvecklandet av pedagogiska verksamheter, s&auml;ger Sara Fr&ouml;d&eacute;n.</p> Wed, 24 Nov 2021 10:54:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=980894&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-11-24T10:54:00Z Den internationella konferensen researchED i Haninge 4 december https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=978018&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Den internationella&nbsp;konferensen researchED &aring;terv&auml;nder till Skandinavien och Haninge d&auml;r den kommer att samla l&auml;rare, forskare och m&aring;nga andra som &auml;r intresserade av&nbsp;skolutveckling och den senaste utbildningsvetenskapliga forskningen. Haninge kommun arrangerar en virtuell, fullsp&auml;ckad dag med en l&aring;ng lista f&ouml;rel&auml;sare fr&aring;n hela v&auml;rlden.&nbsp;ULF &auml;r v&auml;l synligt i programmet bland annat genom en presentation av K-ULF-projektet.&nbsp;</p> Fri, 05 Nov 2021 13:30:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=978018&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-11-05T13:30:00Z Se ULF-samtal från årets bokmässa https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=977326&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Ta del av ett samtal om praktikutvecklande forskning och hur samarbetet mellan forskningen och skolan verkligen kan se ut.&nbsp;</p> Mon, 01 Nov 2021 14:38:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=977326&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-11-01T14:38:00Z Ny rapport: RUC:s potential som arena för universitetets samverkansuppgift https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=977266&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>RUC (Regionalt utvecklingscentrum) eller motsvarande verksamhet har stor potential att fungera som en arena i l&auml;ros&auml;tenas samverkansuppgift. Dock finns det olika f&ouml;ruts&auml;ttningar, funktioner och roller f&ouml;r samverkan bland landets regionala utvecklingscentrum, vilket medf&ouml;r framtida utmaningar och behov. Det visar en nyligen publicerad rapport inom den strategiska satsningen Framtidens l&auml;rarutbildning vid &Ouml;rebro universitet.</p> Mon, 01 Nov 2021 11:03:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=977266&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-11-01T11:03:00Z Doktorander till forskarskolan ROCIT sökes! https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=977260&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Vill du vara med och utveckla svensk l&auml;rarutbildning och skola? Nu i december&nbsp;kommer nio doktorandtj&auml;nster till forskarskolan ROCIT att annonseras.&nbsp;</p> Mon, 01 Nov 2021 10:22:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=977260&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-11-01T10:22:00Z Forskare och lärare i samverkan för en bättre religionsundervisning https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=977066&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Hur v&auml;cker man intresse f&ouml;r religionsfr&aring;gor hos en grupp elever med ett sekul&auml;rt perspektiv? Hur skapar man f&ouml;rst&aring;else f&ouml;r andras livs&aring;sk&aring;dningar?&nbsp;</strong><strong>I en forskningscirkel genomf&ouml;rd inom ULF&nbsp;har sju l&auml;rare i religionskunskap i Uppsala kommun studerat och utvecklat sin didaktik med hj&auml;lp av en forskare fr&aring;n Uppsala universitet. Resultatet &auml;r sju projekt d&auml;r l&auml;rarna testar nya grepp och infallsvinklar i undervisningen.&nbsp;</strong></p> Fri, 29 Oct 2021 09:07:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=977066&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-10-29T09:07:00Z Noder och nationell samordning i centrum i rundabordssamtal nära mållinjen https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=976300&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Framtidens noder diskuterades n&auml;r SUHF och ULF bj&ouml;d in till rundabordssamtal den 13 oktober. Man tittade &auml;ven p&aring; en ny modell f&ouml;r nationell samordning som kan tr&auml;da i kraft 2025 &ndash; ett f&ouml;rslag som vann stort st&ouml;d hos n&auml;rvarande parter. Cirka 60 personer deltog i samtalet, d&auml;r de flesta kom fr&aring;n l&auml;ros&auml;tessidan men representation ocks&aring; fanns fr&aring;n nationella intressenter som Ifous och SKR.&nbsp;</strong></p> Fri, 22 Oct 2021 15:46:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=976300&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-10-22T15:46:00Z Ny antologi om akademisering av lärares arbete https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=975520&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>I september presenterades antologin <em>Skola p&aring; vetenskaplig grund i praktiken &ndash; akademisering av l&auml;rares arbete</em>. Den handlar om Pite&aring; kommuns arbete med att skapa f&ouml;ruts&auml;ttningar f&ouml;r att uppfylla skollagens krav p&aring;&nbsp;att utbildningen ska vila p&aring; vetenskaplig grund och bepr&ouml;vad erfarenhet.&nbsp;</p> Fri, 15 Oct 2021 16:05:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=975520&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-10-15T16:05:00Z Uppdrag som koordinator för forskarskolan ROCIT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=974872&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true Mon, 11 Oct 2021 10:02:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=974872&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-10-11T10:02:00Z Ny bedömningskommitté i Göteborgs-noden https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=973700&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Under f&ouml;rsta halvan av h&ouml;sten har det varit m&ouml;jligt f&ouml;r forskare vid G&ouml;teborgs universitet att ans&ouml;ka om ULF-medel f&ouml;r praktikn&auml;ra forskning. Nu &auml;r ans&ouml;kningarna inne och det &auml;r ocks&aring; klart vilka som kommer sitta i bed&ouml;mningskommitt&eacute;n och avg&ouml;ra vilka av ans&ouml;kningarna som har st&ouml;rst potential att bli lyckade projekt.</p> Mon, 04 Oct 2021 12:32:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=973700&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-10-04T12:32:00Z Seminarieserier om undervisningsutvecklande forskning https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=973434&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Hall&aring; d&auml;r ULF-aktiva&nbsp;</strong><strong>Anja Thorsten, lektor vid Link&ouml;pings universitet. Du sitter i styrelsen f&ouml;r&nbsp;</strong><strong>FUUF,&nbsp;</strong><strong>F&ouml;reningen f&ouml;r UndervisningsUtvecklande &auml;mnesdidaktisk Forskning,&nbsp;</strong><strong>som&nbsp;</strong><strong>erbjuder flera olika seminarieserier&nbsp;</strong><strong>om undervisningsutvecklande forskning.&nbsp;</strong></p> Thu, 30 Sep 2021 20:06:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=973434&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-09-30T20:06:00Z Nytt forskningsprojekt: Förskollärares ansvars- och ledarskapsuppdrag https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=973432&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Karlstads universitet och Bengtsfors kommun har tecknat en &ouml;verenskommelse f&ouml;r att tillsammans utforska f&ouml;rskoll&auml;rares ansvars- och ledarskapsuppdrag. Det &ouml;vergripande syftet &auml;r att arbeta med professionsutveckling p&aring; vetenskaplig grund och med bepr&ouml;vad erfarenhet &ndash; men det &auml;r f&ouml;rskoll&auml;rarnas fr&aring;gor och id&eacute;er som ska styra inneh&aring;llet. Det praktikn&auml;ra forskningsprojektet genomf&ouml;rs inom ramen f&ouml;r ULF.</p> Thu, 30 Sep 2021 19:46:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=973432&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-09-30T19:46:00Z Framtidens ULF-noder debatteras på rundabordssamtal 13 oktober https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=972990&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Ny forskningsproposition och s&aring; var det klubbat och klart, f&ouml;rs&ouml;ksverksamheten f&ouml;rl&auml;ngs till 2024 f&ouml;r att sedan &ouml;verg&aring; till n&aring;got best&auml;ndigt. Den slutrapport som l&auml;mnas in till regeringen i mars blir ett handfast f&ouml;rslag p&aring; en permanent infrastruktur. Just nu f&ouml;rs diskussioner om hur nya ULF-noder ska se ut. Det blir ocks&aring; huvudfr&aring;gan p&aring; rundabordssamtalet den 13 oktober, det andra som genomf&ouml;rs i samarbete med SUHF.</strong></p> Tue, 28 Sep 2021 08:53:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=972990&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-09-28T08:53:00Z Digital teknik som brygga mellan lärarutbildning, yrkesutbildning och arbetsplatsförlagt lärande https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=972028&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Kan digitala multimodala loggb&ouml;cker fungera som en bro mellan skola och arbetsplatsf&ouml;rlagt l&auml;rande, APL? Det studeras i ett pilotprojekt inom ramen f&ouml;r ULF.&nbsp;</strong></p> Wed, 22 Sep 2021 15:39:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=972028&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-09-22T15:39:00Z ULF-inslag på stor konferens för skolans personal https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=972026&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Den 2-3 november ordnar&nbsp;Ume&aring; universitet konferensen &rdquo;Kunskapsveckan&rdquo; f&ouml;r dig som arbetar i skolan. Konferensen inneh&aring;ller mer &auml;n femtio f&ouml;rel&auml;sningspass och allt &auml;r live, digitalt och gratis!</p> Wed, 22 Sep 2021 15:20:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=972026&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-09-22T15:20:00Z Ledarskap betydelsefullt för lärande https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=967316&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>&rdquo;L&auml;rarens s&auml;tt att leda undervisning &auml;r avg&ouml;rande f&ouml;r hur mycket eleverna l&auml;r sig.&rdquo; Det s&auml;ger Anja</strong><strong>Thorsten, lektor vid Link&ouml;pings universitet, och Marcus Samuelsson, bitr&auml;dande professor, Link&ouml;pings universitet, som inom ramen f&ouml;r ULF leder det praktikn&auml;ra&nbsp;</strong><strong>forskningsprojektet &ldquo;Ledarskap f&ouml;r l&auml;rande&rdquo;.&nbsp;</strong></p> Mon, 30 Aug 2021 16:18:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=967316&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-08-30T16:18:00Z ULF medverkar på Bokmässan: Ställer forskningen de rätta frågorna? https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=967118&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>ULF syns i Forskartorgets program &auml;ven p&aring; &aring;rets Bokm&auml;ssa. Den 24 september kommer de Helgepris-bel&ouml;nade l&auml;rarna&nbsp;Martin Tallvid och Marie&nbsp;Utterberg Mod&eacute;n att vara&nbsp;p&aring; plats f&ouml;r att ber&auml;tta om hur forskning kan bli mer anv&auml;ndbar f&ouml;r l&auml;rare. Som exempel har de sitt praktikutvecklande forskningsprojekt om&nbsp;AI i matematikundervisning.&nbsp;</p> Wed, 01 Sep 2021 14:00:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=967118&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-09-01T14:00:00Z Forskare vid GU: Ansök om medel för praktiknära forskning! https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=965908&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Nu &auml;r det snart dags f&ouml;r dig som &auml;r forskare vid G&ouml;teborgs universitet att s&ouml;ka ULF-medel f&ouml;r praktikn&auml;ra forskning. Ans&ouml;kningar som g&aring;r vidare har m&ouml;jlighet att beviljas projektmedel p&aring; upp till 1 miljon kronor f&ouml;r ett tv&aring;&aring;rigt projekt och dessutom bli en del av ett stort lokalt och nationellt n&auml;tverk av ULF-projekt.</p> Thu, 12 Aug 2021 13:03:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=965908&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-08-12T13:03:00Z ULF i Almedalen: Panelsamtal med kraft och klarsyn https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=964580&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Flera exempel p&aring; genuin samverkan mellan skola och akademi gavs av deltagarna i panelsamtalet &quot;Ge l&auml;rare m&ouml;jlighet att kombinera forskning och undervisning&quot;. En nyexad student, tv&aring; lektorer, en f&ouml;rstel&auml;rare och en doktorand ber&auml;ttade om hur gemensamma forskningsmilj&ouml;er och f&ouml;renade tj&auml;nster faktiskt fungerar&nbsp;- och om behovet av tydliga karri&auml;rv&auml;gar&nbsp;f&ouml;r den student som vill bli docent.&nbsp;Ta del av samtalet i efterhand!</p> Tue, 06 Jul 2021 10:14:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=964580&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-07-06T10:14:00Z Panelsamtal på Almedalsveckan: Ge lärare möjlighet att kombinera forskning och undervisning https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=960860&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>ULF st&aring;r v&auml;rd f&ouml;r ett panelsamtal under sommarens digitala Almedalsvecka.&nbsp;I samtalet, som s&auml;nds den 6 juli, medverkar bland andra&nbsp;l&auml;rare och&nbsp;lektorer&nbsp;som har f&ouml;rm&aring;nen att f&aring; &auml;gna sig &aring;t b&aring;de forskning och undervisning. De&nbsp;vittnar om hur detta blir en formel som genererar kunskap, energi och verksamhetsutveckling i b&aring;de skola och l&auml;rarutbildning.&nbsp;</strong></p> Mon, 28 Jun 2021 13:19:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=960860&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-06-28T13:19:00Z ULF får egen forskarskola https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=960290&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Vetenskapsr&aring;det har beviljat ULF:s ans&ouml;kan om en forskarskola&nbsp;</strong><strong>med fokus p&aring; samverkan mellan skola och akademi.&nbsp;</strong><strong>Forskarskolan kommer att ha plats f&ouml;r nio doktorander &ndash; l&auml;rarutbildare som f&aring;r specialisera sig p&aring;&nbsp;</strong><strong>sp&auml;nningsf&auml;ltet mellan erfarenhetsbaserat och vetenskapligt kunnande.</strong></p> Wed, 23 Jun 2021 10:39:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=960290&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-06-23T10:39:00Z Tätt samarbete med lärarutbildningen utvecklar skolorna https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=959882&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>P&aring; Linn&eacute;universitetet i Kalmar finns sedan 2013 en verksamhetsintegrerad profil (VI) p&aring; grundl&auml;rarutbildningen, vilket bland annat inneb&auml;r mer tid f&ouml;r l&auml;rarstudenterna i skolan. Med VI-profilen och regeringens ULF-avtal som bakgrund har flera forskningsprojekt startat f&ouml;r att ytterligare st&auml;rka l&auml;rarutbildningen som l&auml;nken mellan akademi och verksamhetsf&auml;lt.</strong></p> Mon, 21 Jun 2021 08:55:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=959882&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-06-21T08:55:00Z Debatt: Gör lärarutbildningen mer forskningsbaserad https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=955784&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Om skolan ska vila p&aring; vetenskaplig grund m&aring;ste basanslagen till utbildningsvetenskaplig forskning &ouml;ka. Dagens l&aring;ga anslag g&ouml;r det sv&aring;rt att bygga upp starka forskningsmilj&ouml;er som kan bidra till l&auml;rar- och f&ouml;rskoll&auml;rarutbildningarna. Det skriver f&ouml;retr&auml;dare f&ouml;r student- och doktorandorganisationer vid Uppsala universitet i Tidningen Curie.&nbsp;</p> Mon, 31 May 2021 14:29:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=955784&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-05-31T14:29:00Z A Prima Vista - ny antologi i samverkan mellan Eskilstuna kommun och Kungliga musikhögskolan https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=953922&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Hej Anna Backman Bister, lektor p&aring; Kungliga musikh&ouml;gskolan och en av tv&aring; redakt&ouml;rer f&ouml;r antologin A Prima Vista &ndash;&nbsp;<em>m&ouml;jligheter och utmaningar med praktikn&auml;ra forskningsprojekt i musikpedagogik.&nbsp;</em></strong><strong>Vad betyder &rdquo;A prima vista&rdquo; och vad s&auml;ger det om antologin?</strong></p> Thu, 20 May 2021 15:30:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=953922&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-05-20T15:30:00Z Kombinationstjänster för ökad kvalitet i förskola, skola och lärarutbildning https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=952438&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Karlstads universitet och Arvika kommun har tecknat ett samverkansavtal om kombinationstj&auml;nster inom f&ouml;rskola och skola.&nbsp;</strong><strong>Kombinationstj&auml;nster genomf&ouml;rs inom ramen f&ouml;r ULF och inneb&auml;r att lektorer i kommunen &auml;gnar delar av sin arbetstid &aring;t praktikutvecklande forskning. Ambitionen &auml;r att &ouml;ka kvaliteten i f&ouml;rskola, skola och l&auml;rarutbildning.</strong></p> Mon, 10 May 2021 09:50:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=952438&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-05-10T09:50:00Z Nationell ULF Bazar – möte på tröskeln till framtidens modeller för ULF-forskning https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=952270&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Ig&aring;r genomf&ouml;rdes Nationell ULF Bazar med kring 160 ULF-aktiva deltagare fr&aring;n skol- och universitetsv&auml;rlden. N&auml;ra f&ouml;rest&aring;ende &auml;r en&nbsp;framtid med permanent&nbsp;ULF-verksamhet i hela landet, ett&nbsp;faktum som pr&auml;glade dagens diskussioner s&aring;v&auml;l som forskningsminister Matilda Ernkrans positiva inledningstal</strong>.</p> Fri, 07 May 2021 13:16:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=952270&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-05-07T13:16:00Z Hur kan digitala verktyg lyfta undervisningen i förskolan? https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=951756&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>USB-mikroskop, webb-&auml;gg, appar, 3D print, greenscreen - digitala verktyg har tagit en allt st&ouml;rre plats p&aring; m&aring;nga f&ouml;rskolor. Men hur anv&auml;nds det digitala och hur kan det bidra till att skapa en meningsskapande och mer kreativ undervisning? Det &auml;r fr&aring;gor som ett projekt mellan &Ouml;rebro universitet och Leklustans f&ouml;rskola f&ouml;rs&ouml;ker hitta svar p&aring;.<br /> <br /> Artikeln &auml;r h&auml;mtad fr&aring;n Pedagog &Ouml;rebro.&nbsp;</p> Wed, 05 May 2021 09:12:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=951756&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-05-05T09:12:00Z Matilda Ernkrans öppnar Nationell ULF Bazar 6 maj https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=940796&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Om ungef&auml;r tre veckor genomf&ouml;rs f&ouml;r andra g&aring;ngen en Nationell ULF Bazar, f&ouml;rs&ouml;ksverksamhetens forum f&ouml;r erfarenhetsutbyte. Det har blivit dags att sk&auml;rpa diskussionerna om hur&nbsp;framtidens ULF-avtal ska se ut p&aring; nationell, regional och lokal niv&aring;. Matilda Ernkrans, minister f&ouml;r h&ouml;gre utbildning och forskning, kommer att inleda dagen.</strong></p> Tue, 13 Apr 2021 11:13:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=940796&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-04-13T11:13:00Z Studie om covid-19-pandemins påverkan på lärarnas vardag https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=940678&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>N&auml;r coronaviruset gjorde entr&eacute; v&aring;ren 2020 f&ouml;r&auml;ndrades den invanda skolmilj&ouml;n. Gymnasieskolor gick &ouml;ver till distansundervisning, grundskolor f&ouml;rberedde f&ouml;r att st&auml;nga och samtidigt p&aring;gick undervisningen. Link&ouml;pings universitet har i samverkan med Link&ouml;pings kommun och Motala kommun genomf&ouml;rt en studie om pandemins p&aring;verkan p&aring; undervisningsvillkoren, som synligg&ouml;r l&auml;rares kvalitativa digitala kompetenser.&nbsp;</strong></p> Mon, 12 Apr 2021 14:39:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=940678&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-04-12T14:39:00Z Delrapporter för 2020 har lämnats in till regeringen https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=930628&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>ULF:s fyra nodansvariga&nbsp;universitet&nbsp;- G&ouml;teborgs universitet, Karlstads universitet, Ume&aring; universitet och Uppsala universitet - har nu l&auml;mnat in sina delrapporter f&ouml;r det fj&auml;rde och mycket h&auml;ndelserika verksamhets&aring;ret 2020.&nbsp;</strong></p> Fri, 26 Feb 2021 10:31:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=930628&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-02-26T10:31:00Z Rapport om hur skolledare resonerar kring praktiknära forskning https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=930332&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>H&ouml;gskolan i G&auml;vle presenterar&nbsp;en ny&nbsp;rapport om vad skolledare&nbsp;har f&ouml;r utg&aring;ngspunkter och f&ouml;rv&auml;ntningar p&aring;&nbsp;&nbsp;praktikn&auml;ra forskning.&nbsp;</p> Wed, 24 Feb 2021 15:25:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=930332&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-02-24T15:25:00Z Webbinarium med visioner: Så bygger vi en skola på vetenskaplig grund https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=930304&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Praktikn&auml;ra forskning &auml;r ett viktigt inslag f&ouml;r att skapa en f&ouml;rskola och skola p&aring; vetenskaplig grund. Men hur skapar vi en h&aring;llbar struktur f&ouml;r det? Den fr&aring;gan diskuterade politiker, skolchefer och forskare&nbsp;p&aring; ett webbinarium den 22 februari, arrangerat av G&ouml;teborgsregionen, G&ouml;teborgs Stad och&nbsp;G&ouml;teborgs universitet.&nbsp;</p> Wed, 24 Feb 2021 14:07:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=930304&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-02-24T14:07:00Z Ny antologi om särskild begåvning i praktik och forskning https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=930112&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Hej Caroline Sims, redakt&ouml;r f&ouml;r den nyutgivna antologin &quot;S&auml;rskild beg&aring;vning i praktik och forskning&quot;. Vilken &auml;r din avsikt med antologin?</strong></p> Tue, 23 Feb 2021 15:15:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=930112&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-02-23T15:15:00Z LTU inviger seminarieserie för stärkt utbildningsdialog i norr https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=929606&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>F&ouml;r att fr&auml;mja utveckling inom f&ouml;rskola och skola startar Lule&aring; tekniska universitet en seminarieserie med olika teman. Hittills &auml;r &aring;tta seminarier inplanerade.&nbsp;&ndash; Det &auml;r ett nytt samarbete med f&ouml;rskole- och skolverksamheter i l&auml;net, samt Norrbottens kommuner s&auml;ger Ulrika Bergmark, bitr&auml;dande professor i pedagogik.&nbsp;</p> Thu, 18 Feb 2021 10:41:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=929606&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-02-18T10:41:00Z Hallå där ULF-aktiva Maria Bränström som blivit utsedd till Årets vän vid Umeå universitet https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=925154&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Maria Br&auml;nstr&ouml;m, samordningsledare vid barn- och utbildningsf&ouml;rvaltningen i V&auml;nn&auml;s kommun, &auml;r aktiv i ett FoU-projekt och samtidigt&nbsp;engagerad i den regionala samverkansstrukturen f&ouml;r ULF vid Ume&aring; universitet.</p> Wed, 27 Jan 2021 19:31:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=925154&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-01-27T19:31:00Z ULF i Huddinge: Satsning på forskningsseminarier på temat språkutveckling https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=924878&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Spr&aring;kutveckling &auml;r ett uttalat utvecklingsomr&aring;de inom skolomr&aring;det i Huddinge kommun. D&auml;rf&ouml;r valde man att ha detta som tema i de forskningsseminarier som startats inom ramen f&ouml;r ULF. Samarbetspartner &auml;r S&ouml;dert&ouml;rns h&ouml;gskola.&nbsp;</p> Tue, 26 Jan 2021 10:53:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=924878&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-01-26T10:53:00Z ”Vi utgår från lärarnas behov” - forskare om arbetet med att förbättra undervisning i svenska som andraspråk https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=918362&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Spr&aring;kst&ouml;djare som en l&auml;nk till elever som l&auml;r sig svenska som andraspr&aring;k. SFI-l&auml;rare kom med id&eacute;n och v&auml;nde sig till &Ouml;rebro universitet f&ouml;r att f&aring; hj&auml;lp av forskare.<br /> &ndash; Vi som forskare utg&aring;r fr&aring;n l&auml;rarnas behov f&ouml;r att vi tillsammans ska kunna utveckla s&auml;ttet att arbeta, s&auml;ger Oliver St John, som leder den praktikn&auml;ra forskningen.</p> Thu, 14 Jan 2021 15:40:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=918362&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-01-14T15:40:00Z Bilden säger mer än tusen ord – Att lyfta fram visuella representationer i samhällskunskapsundervisningen https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=916030&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>M&aring;nga illustrationer i SO-l&auml;romedel bidrar med information som inte finns i texten och som elever kan ha sv&aring;rt att tolka. Ett nystartat ULF-projekt vid Stockholms universitet tar reda p&aring; hur eleverna f&ouml;rst&aring;r dessa visuella representationer och hur undervisningen kan utformas f&ouml;r att &ouml;ka elevernas f&ouml;rst&aring;else.</strong></p> Thu, 07 Jan 2021 09:07:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=916030&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2021-01-07T09:07:00Z Genomlysning av praktiknära forskning – ett paradigmskifte på gång? https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=915202&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Under hela 2020 har den vetenskapliga tidskriften <em>Pedagogisk forskning i Sverige</em> bjudit in till nationell debatt p&aring; temat &rdquo;Praktikn&auml;ra forskning &ndash; ett paradigmskifte p&aring; g&aring;ng?&quot; Bland debatt&ouml;rerna finns flera representanter fr&aring;n f&ouml;rs&ouml;ksverksamheten ULF.</p> Fri, 18 Dec 2020 12:36:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=915202&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2020-12-18T12:36:00Z Forskningspolitiska propositionen föreslår att försöksverksamheten ULF permanentas https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=913708&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p class="ingress">Idag presenterades regeringens forsknings- och innovationsproposition 2021-2024. H&auml;r f&ouml;resl&aring;s att f&ouml;rs&ouml;ksverksamheten ULF permanentas, med &ouml;kade och &ouml;ronm&auml;rkta anslag till praktikn&auml;ra forskning. Detta skulle inneb&auml;ra att befintliga samverkansavtal mellan l&auml;ros&auml;ten och skolhuvudm&auml;n kan bli stabila och l&aring;ngsiktiga, och att fler huvudm&auml;n kan teckna ULF-avtal.</p> Thu, 17 Dec 2020 16:38:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=913708&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2020-12-17T16:38:00Z Med Gävlemodellen kan skolans arbete mot mobbning baseras på aktuell forskning https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=911784&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Sedan 2012 har G&auml;vle kommun p&aring; ett framg&aring;ngsrikt s&auml;tt arbetat med G&auml;vlemodellen f&ouml;r att motverka mobbning p&aring; kommunens skolor. G&auml;vlemodellen har tagits fram i ett samarbete mellan kommunen och H&ouml;gskolan i G&auml;vle, och lutar sig tungt p&aring; aktuell forskning. Modellen &auml;r nu implementerad p&aring; alla skolor, men samarbetet med H&ouml;gskolan forts&auml;tter. Det &auml;r dags att lyfta det gemensamma arbetet till n&auml;sta niv&aring;.</strong></p> Sun, 13 Dec 2020 20:26:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=911784&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2020-12-13T20:26:00Z Fjärrundervisning skapar förutsättningar för små kommuner https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=904718&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>En del av Ume&aring; universitets f&ouml;rs&ouml;ksverksamhet utg&ouml;rs av ett samarbete kring fj&auml;rrundervisning mellan universitetet och Region 10 - en grupp om tio kommuner i inlandet. Ett uppdrag i tiden som f&aring;tt exta skjuts av pandemin.</p> Mon, 30 Nov 2020 10:10:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=904718&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2020-11-30T10:10:00Z Försöksverksamhetens publikationer samlas på webben https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=904462&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Meddelande till akt&ouml;rer i f&ouml;rs&ouml;ksverksamheten:</strong></p> Fri, 27 Nov 2020 17:25:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=904462&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2020-11-27T17:25:00Z Arbetet med slutrapporten har börjat! https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=904460&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>N&auml;r fem &aring;r av f&ouml;rs&ouml;ksverksamheten ULF ska slutrapporteras g&auml;ller det att b&ouml;rja i tid. Skrivandet har inletts i bland annat Uppsala-nodens styrgrupp, d&auml;r man i veckan samlades p&aring; ett tv&aring; dagar l&aring;ngt skrivarinternat online. Den 1 mars 2022 ska den slutgiltiga rapporten l&auml;mnas in till regeringen.</strong></p> Thu, 26 Nov 2020 17:03:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=904460&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2020-11-26T17:03:00Z ULF i Vaggeryd: Lärare och forskare samverkar för en stärkt matematikundervisning https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=903394&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Sedan n&aring;gra &aring;r tillbaka deltar H&ouml;gskolan f&ouml;r l&auml;rande och kommunikation (HLK) vid J&ouml;nk&ouml;ping University i tv&aring; ULF-projekt, ett med Vaggeryds kommun och ett med Habo kommun. &ndash; En av f&ouml;rdelarna med v&aring;rt projekt &auml;r att alla l&auml;rare i f&ouml;rskoleklass deltar i det kollegiala l&auml;randet. Genom samarbetet med forskare &auml;r det m&ouml;jligt f&ouml;r dem att inspirera och utmana varandra i syfte att l&auml;ra och utvecklas, s&auml;ger Klara Kerekes, lektor i Vaggeryds kommun. </strong></p> Thu, 19 Nov 2020 16:48:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=903394&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2020-11-19T16:48:00Z ULF-forskare på prispallen https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=902432&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Helgepriset &auml;r ett av Sveriges allra finaste l&auml;rarpris. Vinnarna i kategorin f&ouml;r l&auml;rare i grundskolan &aring;k 7-9 var i &aring;r forskarna bakom ett av G&ouml;teborgs universitets ULF-projekt, f&ouml;r deras arbete med att unders&ouml;ka hur l&auml;rarens undervisning p&aring;verkas av artificiell intelligens i digitala l&auml;romedel. Ett arbete som handlar mindre om tekniken och mer om m&auml;nniskorna &auml;n vad man f&ouml;rst kan tro.</p> Thu, 12 Nov 2020 13:49:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=902432&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2020-11-12T13:49:00Z Förskollärarna kan hjälpa barnen att bli flygfärdiga https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=902320&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Barn beh&ouml;ver &ouml;va upp balans, styrka och f&ouml;rflyttning f&ouml;r att bli &rdquo;flygf&auml;rdiga&rdquo;, samtidigt som m&aring;nga minder&aring;riga riskerar bli stillasittande och &rdquo;vingklippta&rdquo; om de inte f&aring;r st&ouml;d och hj&auml;lp fr&aring;n f&ouml;rskolan. Detta projekt om f&ouml;rskolebarnens r&ouml;relsef&ouml;rm&aring;ga, som bedrivs inom f&ouml;rs&ouml;ksverksamheten ULF, g&aring;r snart in p&aring; slutspurten.</strong></p> Thu, 12 Nov 2020 12:34:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=902320&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2020-11-12T12:34:00Z Praktiknära forskning i fokus på Kunskapsveckan https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=899588&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Som en del i Kunskapsveckan, som &auml;r ett &aring;rligt &aring;terkommande arrangemang, anordnade ULF vid Ume&aring; universitet en halvdagskonferens med fokus p&aring; praktikn&auml;ra forskning i samverkan. Deltog gjorde ett 50-tal personer fr&aring;n l&auml;ros&auml;ten och skola.</strong></p> Wed, 28 Oct 2020 16:31:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=899588&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2020-10-28T16:31:00Z Didaktiska nätverk fyller behov och föder idéer https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=899520&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Tre didaktiska n&auml;tverk vid Malm&ouml; universitet har nu varit ig&aring;ng i ett &aring;r inom ramen f&ouml;r f&ouml;rs&ouml;ksverksamheten ULF. De har kommit olika l&aring;ngt men alla tre n&auml;tverksledare &auml;r &ouml;verens om en sak: arbetet &auml;r viktigt men os&auml;kerheten om framtiden &auml;r stor. &ndash; F&ouml;r oss &auml;r n&auml;tverket b&ouml;rjan p&aring; ett l&aring;ngsiktigt arbete, med m&aring;let att skapa en samverkansmodell som b&aring;de universitetet och l&auml;rare i skolan kan dra nytta av, s&auml;ger Eva Bring&eacute;us, adjunkt i svenska. </strong></p> Wed, 28 Oct 2020 10:55:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=899520&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2020-10-28T10:55:00Z Så kan ULF-avtal stärka lärarutbildningarna https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=899278&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>P&aring; UK&Auml;:s L&auml;rarutbildningskonferens den 19 oktober bekskrevs i ett panelsamtal hur ULF-avtal kan st&auml;rka den vetenskapliga grunden i l&auml;rar- och f&ouml;rskoll&auml;rarutbildningarna, bland annat genom kombinationstj&auml;nster och forskningsmilj&ouml;er hos skolhuvudmannen. Ta del av sessionen i efterhand!</p> Mon, 26 Oct 2020 13:05:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=899278&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2020-10-26T13:05:00Z Nationell ULF Bazar 2021 https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=898746&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Den 6 maj 2021 genomf&ouml;rs f&ouml;r andra g&aring;ngen en nationell ULF Bazar, f&ouml;rs&ouml;ksverksamhetens forum f&ouml;r erfarenhetsutbyte och fram&aring;tblick. I fokus st&aring;r den slutrapport som kommer att ligga till grund f&ouml;r ett permanent ULF-avtal, och som engagerar alla medverkande parter.</p> Wed, 21 Oct 2020 09:17:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=898746&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2020-10-21T09:17:00Z Mittuniversitetet: Två projekt får ULF-medel för praktiknära forskning i skolan https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=896796&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Forskningsprojekten Digitala l&auml;romedel i praktiken och Ledarskapspraktik i f&ouml;rskolan f&aring;r forskningsmedel fr&aring;n Mittuniversitetets ULF-verksamhet p&aring; vardera 1 250 000kr.</p> Mon, 05 Oct 2020 18:19:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=896796&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2020-10-05T18:19:00Z NTI-gymnasiet bryter ny mark med forskningsinriktade lärteam https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=896396&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>NTI-gymnasiet har snabbt gjort verkstad av sitt ULF-avtal med Uppsala universitet. Kanske f&ouml;r att friskolekoncernens inriktning p&aring; teknik och digitalisering alltid f&ouml;rt med sig ett naturligt utvecklingssp&aring;r. Nya forskningsinriktade l&auml;rteam str&auml;cker sina vener ut i verksamheterna och Jens Michelsen, lektor och l&auml;rare i fysik och matematik, st&aring;r d&auml;r alla tr&aring;dar str&aring;lar samman. </strong></p> Thu, 01 Oct 2020 13:14:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=896396&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2020-10-01T13:14:00Z ULF på Bokmässan: Upplysande samtal om skolans professionella kapital https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=895750&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Internationell forskning visar att skolans viktigaste tillg&aring;ng &auml;r dess professionella kapital &ndash; det kunnande som l&auml;rarna &auml;ger. Detta blev utg&aring;ngspunkten f&ouml;r ett panelsamtal p&aring; &aring;rets Bokm&auml;ssa, d&auml;r ULF-avtal j&auml;mte Liding&ouml; stads utvecklingsverksamhet kunde erbjuda en framtidsvision.</p> Fri, 25 Sep 2020 19:32:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=895750&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2020-09-25T19:32:00Z Skolledarens viktiga och utmanande roll i praktiknära forskning https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=894448&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>F&ouml;r att forskning ska f&aring; f&auml;ste i en skolorganisation beh&ouml;vs en ledning som st&ouml;djer och st&auml;rker det nya. Anette Forssten Seiser, lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, &auml;r som skolledarforskare engagerad i tv&aring; forskningsprojekt inom ramen f&ouml;r ULF. - Genom att koppla samman didaktisk forskning med forskning om skolutveckling och skolledarskap &auml;r v&aring;r ambition att bidra till en mer genomgripande och h&aring;llbar satsning.</p> Thu, 17 Sep 2020 09:21:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=894448&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2020-09-17T09:21:00Z Observation och återkoppling – en resurs för skolutveckling https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=894442&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>&rdquo;L&auml;rares observation av, och &aring;terkoppling till, varandra &auml;r en av de allra viktigaste men ocks&aring; mest outnyttjade resurserna f&ouml;r skolutveckling.&rdquo; Det s&auml;ger Michael Tengberg, professor i pedagogiskt arbete och projektledare f&ouml;r forsknings- och utvecklingsprojektet LISA-PLOT.</p> Thu, 17 Sep 2020 09:46:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=894442&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2020-09-17T09:46:00Z A prima vista – möjligheter och utmaningar med praktiknära forskningsprojekt i musikpedagogik https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=892652&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Genom att videoobservera musikl&auml;rare under musiklektioner med elever har forskare p&aring; Kungliga Musikh&ouml;gskolan analyserat undervisningen med fokus p&aring; normkritik, digitalisering, ledarskap och musikupplevelser &ndash; kunskap som l&auml;rarna sedan tagit med tillbaka ut i praktiken f&ouml;r att f&ouml;rb&auml;ttra och f&ouml;rnya undervisningen. Inom f&ouml;rs&ouml;ksverksamheten ULF har man s&aring; f&aring;tt fram v&auml;rdefull information kring l&auml;rares och lektorers upplevelser av att vara delaktiga i praktikn&auml;ra forskning.</strong></p> Tue, 08 Sep 2020 08:53:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=892652&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2020-09-08T08:53:00Z ULF i debatt: Praktiknära forskning – ett paradigmskifte på gång? https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=891738&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true Wed, 02 Sep 2020 13:26:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=891738&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2020-09-02T13:26:00Z Den första nationella konferensen om samverkan kring praktiknära forskning https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=880022&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Pite&aring; kommun bjuder in till nationell forsknings- och utvecklingskonferens med temat: Hur g&aring;r det till n&auml;r skola och universitet samverkar kring praktikn&auml;ra skolforskning? Konferensen &quot;Kunskapsdialogen - Forskning och skolans utveckling i samverkan&quot; g&aring;r av stapeln den 1-2 november 2021 i Pite&aring;.</p> Thu, 21 May 2020 16:08:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=880022&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2020-05-21T16:08:00Z Viktigt och gediget erfarenhetsutbyte på Nationell ULF Bazar https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=878140&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Den 7 maj h&ouml;lls en f&ouml;rsta riksomsp&auml;nnande ULF Bazar &ndash; f&ouml;rs&ouml;ksverksamhetens forum f&ouml;r erfarenhetsutbyte. Deltog i samtalen gjorde kring 200 representanter fr&aring;n medverkande l&auml;ros&auml;ten, huvudm&auml;n, regionf&ouml;retr&auml;dare och frist&aring;ende koncerner. De l&auml;rdomar som dragits sedan starten 2017 ska snart omvandlas till h&aring;llbara&nbsp;samverkansmodeller i ett f&ouml;rslag p&aring; nationellt&nbsp;ULF-avtal.</strong></p> Mon, 11 May 2020 12:00:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=878140&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2020-05-11T12:00:00Z "Jag blev eld och lågor" - Professor omvandlade skolans satsning på nyanlända tjejer till praktiknära forskning https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=876498&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>De nyanl&auml;nda ton&aring;rstjejerna beh&ouml;ver extra st&ouml;d f&ouml;r att lyckas n&aring; m&aring;len i &auml;mnet idrott och h&auml;lsa. Det ins&aring;g tv&aring; l&auml;rare n&auml;r de s&aring;g hur deras elever hade sv&aring;rt f&ouml;r att hoppa, krypa, balansera -&nbsp; och vinkla ut f&ouml;tterna. Det som b&ouml;rjade som ett tidsbest&auml;mt projekt f&ouml;r att f&ouml;rb&auml;ttra r&ouml;relsef&ouml;rm&aring;gan &auml;r nu praktikn&auml;ra forskning vid &Ouml;rebro universitet, med en examensuppsats som f&ouml;rsta steg.</strong></p> Mon, 04 May 2020 07:23:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=876498&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2020-05-04T07:23:00Z Sex projekt får ULF-medel för praktiknära forskning i skolan https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=876142&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>G&ouml;teborgsregionen:<br /> Sex projekt har 27 april 2020 beviljats medel f&ouml;r genomf&ouml;rande av forskning inom ramen f&ouml;r f&ouml;rs&ouml;ksverksamheten ULF. Inriktningen p&aring; &aring;rets utlysning har varit likv&auml;rdighet och de beviljade projekten ber&ouml;r bland annat skolfr&aring;nvaro, spr&aring;kst&ouml;d och didaktisk design.</p> Tue, 28 Apr 2020 15:02:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=876142&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2020-04-28T15:02:00Z Uppsala kommuns forskningsmiljö förenar skola och utbildningsvetenskaplig forskning https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=862570&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Nu m&ouml;ts Uppsala universitet och Uppsala kommun p&aring; en gemensam arena f&ouml;r praktikn&auml;ra skolforskning. Initiativet ing&aring;r i regeringens satsning ULF i syfte att &ouml;verbrygga gapet mellan klassrum, l&auml;rarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning.</p> Mon, 30 Mar 2020 08:15:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=862570&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2020-03-30T08:15:00Z Praktiknära forskning ska stärka förskolorna i Askersunds kommun https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=861326&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Kollegialt l&auml;rande i f&ouml;rskolan &ndash; det &auml;r fokus f&ouml;r det nystartade praktikn&auml;ra forskningsprojektet som &Ouml;rebroforskaren Karin Alnervik bedriver i samarbete med Askersunds kommun.<br /> &ndash; M&aring;let &auml;r att hitta fungerande strukturer och former f&ouml;r kollegialt l&auml;rande som leder till utveckling av verksamheten, s&auml;ger hon.</p> Mon, 23 Mar 2020 19:27:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=861326&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2020-03-23T19:27:00Z Tre forskningsprojekt får ULF-medel genom unik utlysning https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=858542&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Nu pr&ouml;vas ett nytt s&auml;tt att finansiera forskning, som l&aring;ter akademins forskare och skolans disputerade l&auml;rare finsnickra sina projektid&eacute;er i samverkan. Det handlar om en utlysning vars s&auml;rskilda design blir en garant f&ouml;r att beviljade projekt bygger p&aring; f&ouml;rs&ouml;ksverksamhetens viktigaste principer - till exempel tillvaratagandet av professionens fr&aring;gor och l&auml;rarstudenters delaktighet i forskning. Totalt 13,5 miljoner kronor f&ouml;rdelas mellan tre bidrag.</strong></p> Wed, 04 Mar 2020 16:22:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=858542&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2020-03-04T16:22:00Z Årets delrapporter inlämnade till regeringen https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=857622&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <div> <p style="text-align:left">De fyra nodansvariga universiteteten - G&ouml;teborgs universitet, Karlstads universitet, Ume&aring; universitet och Uppsala universitet - har nu l&auml;mnat in varsin delrapport avseende 2019 till regeringen.</p> </div> Mon, 02 Mar 2020 09:50:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=857622&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2020-03-02T09:50:00Z "ULF-lärare" får Sveriges största pedagogiska lärarpris https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=856802&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Ume&aring; universitets alumn Josefin &Ouml;berg tilldelas ett av Sveriges finaste l&auml;rarpris&nbsp;p&aring; 125 000 kr. F&ouml;rutom att hon &auml;r l&auml;rare p&aring; en av Sveriges minsta skolor &ndash; Fredrika skola &ndash; &auml;r hon ocks&aring; samarbetspartner inom Glesbygdsskolen&auml;tverket som &auml;r ett av delprojekten inom regeringsuppdraget ULF.</p> Wed, 26 Feb 2020 09:46:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=856802&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2020-02-26T09:46:00Z Uppsala kommun inviger sina forskningsmiljöer https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=843100&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Nu sj&ouml;s&auml;tts de forskningsmilj&ouml;er som Uppsala kommun utvecklat i samverkan med Uppsala universitet, enligt tecknat ULF-avtal. En infrastruktur tar form som ska f&aring;nga upp l&auml;rares och skolledares verksamhetsn&auml;ra fr&aring;gor&nbsp;</strong><strong>och g&ouml;ra dem till startpunkter f&ouml;r utvecklings- eller forskningsprojekt.&nbsp;</strong></p> Fri, 24 Jan 2020 17:55:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=843100&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2020-01-24T17:55:00Z 13 forskningsskisser vidare i andra utlysningen på Göteborgs universitet https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=825602&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Nu har bed&ouml;mningskommitt&eacute;n valt ut 13 forskningsskisser som g&aring;r vidare till steg 2 i den andra utlysningen av ULF-medel&nbsp;inom G&ouml;teborgsregionen. Utlysning 2019 &auml;r riktad mot praktikn&auml;ra forskning som har fr&aring;gor om f&ouml;rskolans och skolans likv&auml;rdighet i fokus.</strong></p> <p></p> <p></p> Thu, 19 Dec 2019 16:05:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=825602&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2019-12-19T16:05:00Z Ny utlysning av projektmedel för genomförande av ULF-projekt på Göteborgs universitet https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=818386&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Den 24 oktober &ouml;ppnade den andra utlysningen av forskningsmedel f&ouml;r genomf&ouml;rande av ULF-projekt. Utlysningen sker inom ramen f&ouml;r den &ouml;verenskommelse om samverkan kring praktikn&auml;ra skolforskning som G&ouml;teborgs universitet och skolhuvudm&auml;n i G&ouml;teborgsregionen har ing&aring;tt.&nbsp;</strong><strong>Nytt &auml;r ocks&aring; att G&ouml;teborgs universitet tecknat avtal med tre frist&aring;ende skolhuvudm&auml;n.</strong></p> Thu, 24 Oct 2019 13:26:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=818386&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2019-10-24T13:26:00Z Forskare mötte skolhuvudmän för att tillsammans lösa skolans utmaningar https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=817888&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Digitalisering, trygghetsarbete och gemensam personal. Det var n&aring;gra fr&aring;gor som diskuterades n&auml;r forskare p&aring; H&ouml;gskolan i G&auml;vle m&ouml;tte huvudm&auml;n inom skolomr&aring;det med syfte att samarbeta mer kring praktikn&auml;ra forskning som gynnar skolutvecklingen.</strong><br /> &nbsp;</p> Thu, 17 Oct 2019 08:25:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=817888&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2019-10-17T08:25:00Z Skolans intressenter samlade vid ritbordet: Hur ska framtidens ULF-avtal se ut? https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=817754&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Alla var d&auml;r n&auml;r SUHF bj&ouml;d in till rundabordssamtal om formerna f&ouml;r ett permanent&nbsp;ULF-avtal; fackf&ouml;rbund, l&auml;ros&auml;ten, myndigheter, huvudmannaorganisationer och forskningsfinansi&auml;rer. Halvv&auml;gs in i f&ouml;rs&ouml;ksverksamheten b&ouml;rjar avg&ouml;rande fr&aring;gor om finansiering och organisation att pocka p&aring;.&nbsp;</strong><strong>Hur skapar vi b&auml;sta m&ouml;jliga f&ouml;ruts&auml;ttningar f&ouml;r l&aring;ngsiktig samverkan mellan l&auml;ros&auml;ten och skolhuvudm&auml;n? Kr&auml;vs en regional struktur, och hur skulle den i s&aring; fall kunna se ut?&nbsp;</strong>&nbsp;</p> Tue, 22 Oct 2019 13:22:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=817754&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2019-10-22T13:22:00Z Utbildningsminister Anna Ekström besökte ULF-projekt om praktiknära forskning i skolan https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=812416&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Utbildningsminister Anna Ekstr&ouml;m bes&ouml;kte i tisdags tv&aring; ULF-projekt om praktikn&auml;ra forskning i skolan &ndash; &rdquo;Spr&aring;kdidaktisk samverkan&rdquo; samt &rdquo;AI och digital matematik&rdquo;.&nbsp;<br /> &ndash; Jag ville se den praktikn&auml;ra forskningen som v&auml;xer fram och prata med l&auml;rare och elever f&ouml;r att se hur det fungerar&nbsp;ute p&aring; skolorna. Det &auml;r bra att ocks&aring; l&auml;rare f&aring;r formulera forskningsfr&aring;gor, s&auml;ger utbildningsminister Anna Ekstr&ouml;m (S).&nbsp;</p> Thu, 26 Sep 2019 12:59:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=812416&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2019-09-26T12:59:00Z AIMday ULF andra gången gillt https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=811008&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Med skolans och f&ouml;rskolans verksamhetsspecifika fr&aring;gor f&ouml;r &ouml;gonen samlades forskare, l&auml;rare, rektorer och utvecklingsledare f&ouml;r att sl&aring; samman sina olika perspektiv.&nbsp;AIMday ULF &auml;r nu en &aring;terkommande&nbsp;m&ouml;tesplats inom Uppsala-noden.&nbsp;</strong></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> Thu, 12 Sep 2019 16:06:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=811008&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2019-09-12T16:06:00Z Kan vårdens erfarenheter bli skolans språngbräda? https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=805112&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>V&aring;rdens resa mot en regulj&auml;r samverkan mellan akademi och praktisk verksamhet, &auml;r en given f&ouml;rbild f&ouml;r skolans dito. Flera av de samverkansmodeller f&ouml;r l&auml;rarprogrammen som nu ligger p&aring; ritbordet &auml;r sedan l&auml;nge realiteter i&nbsp;G&ouml;teborgs universitets&nbsp;</strong><strong>utbildningar f&ouml;r sjuksk&ouml;terskor p&aring; grund- och avancerad niv&aring;.&nbsp;&nbsp;<br /> &ndash; Genom det vi kallar&nbsp;<em>verksamhetsintegrerat l&auml;rande&nbsp;</em>f&aring;r v&aring;ra studenter en evidensbaserad utbildning i j&auml;mna steg med v&aring;rdens utveckling, s&auml;ger Helle Wijk,&nbsp;<strong>viceprefekt f&ouml;r samverkan vid Institutionen f&ouml;r v&aring;rdvetenskap och h&auml;lsa</strong></strong>.</p> Mon, 11 Feb 2019 15:49:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=805112&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2019-02-11T15:49:00Z Disputerade lärare - en outnyttjad resurs i skolan? https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=805106&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Brobyggare mellan akademin och skolv&auml;sendet. H&auml;ngivna l&auml;rare med forskarkompetens. Det &auml;r ingen slump att skolans lektorer och &ouml;vriga l&auml;rare med forskarutbildning har en alldeles s&auml;rskild roll i regeringsuppdraget ULF.</strong></p> Tue, 25 Sep 2018 14:41:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=805106&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2018-09-25T14:41:00Z DEBATT: Hög tid att ge skolhuvudmän och lärarutbildningar rimliga förutsättningar att stärka utveckling, lärande och forskning https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=801866&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong><img alt="" src="/digitalAssets/801/c_801866-l_3-k_debatt-2019-ny.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /><br /> En f&ouml;ruts&auml;ttning f&ouml;r att svensk skola ska uppn&aring; h&ouml;g kvalitet &auml;r att b&aring;de l&auml;rare och forskare &auml;r v&auml;l f&ouml;rankrade i en gemensam kunskapsbas som &auml;r grundad p&aring; vetenskap och bepr&ouml;vad erfarenhet. Det anser f&ouml;retr&auml;dare f&ouml;r regeringsuppdraget ULF-avtal, som arbetar f&ouml;r att f&aring; till l&aring;ngsiktigt h&aring;llbara samverkansmodeller mellan l&auml;ros&auml;ten, huvudm&auml;n och skolor.</strong></p> Fri, 05 Jul 2019 10:27:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=801866&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2019-07-05T10:27:00Z Konstruktivt ULF-seminarium i Almedalen https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=801664&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Dagens ULF-seminarium i Almedalen &ouml;ppnade f&ouml;r ett konstruktivt samtal om formerna f&ouml;r en&nbsp;h&aring;llbar&nbsp;samverkan mellan skola och akademi. Det n&ouml;dv&auml;ndiga i en s&aring;dan samverkan&nbsp;var samtliga deltagare &ouml;verens om - fr&aring;gan tycks snarare vara hur den skulle kunna organiseras, finansieras och knytas till andra parallella initiativ.&nbsp;</p> Tue, 02 Jul 2019 13:01:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=801664&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2019-07-02T13:01:00Z Pressmeddelande: Hur stärks skolans vetenskapliga grund och läraryrkets attraktivitet? – ULF i Almedalen 2019 https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=800824&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Under Almedalsveckan i Visby arrangerar ULF-avtal ett seminarium om betydelsen av samarbete kring praktikn&auml;ra forskning i skolan. Seminariet heter &rdquo;Sverige som kunskapsnation. Hur st&auml;rks skolans vetenskapliga grund och l&auml;raryrkets attraktivitet?&rdquo; och &auml;ger rum tisdagen den 2 juli kl 09:30 &ndash; 10:30.</strong>&nbsp;</p> Wed, 26 Jun 2019 08:37:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=800824&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2019-06-26T08:37:00Z Första ULF-avtalet med en friskola tecknat https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=799314&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>NTI-gymnasiet blir den f&ouml;rsta friskolan att signera ett ULF-avtal. Avtalet, som tecknas med Uppsala universitet, ska ge&nbsp;verksamheten en stabilare vetenskaplig grund - bland annat genom forskningsinriktade l&auml;rteam.&nbsp;</strong></p> Tue, 18 Jun 2019 12:30:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=799314&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2019-06-18T12:30:00Z Nedräkning till Almedalen! https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=797044&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p></p> <p><img alt="" src="/digitalAssets/797/c_797044-l_3-k_" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p>&Aring;rets ULF-seminarium i Almedalen kommer att kasta ljus &ouml;ver&nbsp;kn&auml;ckfr&aring;gorna i&nbsp;den&nbsp;f&ouml;rs&ouml;ksverksamhet som nu &auml;r inne p&aring; sitt tredje &aring;r.&nbsp;Hur garanterar vi &ouml;verg&aring;ngen till regulj&auml;r verksamhet? Hur kan en framtida finansiering se ut? Kr&auml;vs en regional struktur, och hur kan den i s&aring; fall utformas?&nbsp;<br /> <br /> Ytterst handlar seminariet&nbsp;om&nbsp;hur skolhuvudm&auml;n och l&auml;ros&auml;ten med gemensamma krafter kan st&auml;rka Sverige som kunskapsnation och &ouml;ka l&auml;raryrkets attraktivitet -&nbsp;genom att samverka kring forskning som s&auml;tter professionens fr&aring;gor i fokus.&nbsp;</p> <p></p> <div></div> <p></p> Fri, 07 Jun 2019 11:42:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=797044&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2019-06-07T11:42:00Z På Sveriges Skolchefers konferens: "Forskning gör lärarna starka" https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=789038&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>ULF-avtal och forskningsmilj&ouml;er hos huvudmannen stod p&aring; agendan n&auml;r Sveriges Skolchefsf&ouml;rening samlades f&ouml;r sin &aring;rliga konferens. Samtalet kom att kretsa kring forskningens plats i en professionsstyrd skola, d&auml;r l&auml;raren &auml;ger sin egen kunskapsproduktion.&nbsp;</strong></p> Sun, 02 Jun 2019 22:40:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=789038&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2019-06-02T22:40:00Z Piteå kommun får tre miljoner till skolforskning https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=782934&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Pite&aring; kommun satsar p&aring; forskning i skolan baserat p&aring; l&auml;rares praktik. Nu formaliseras samarbetet med Ume&aring; universitet genom ett ULF-avtal mellan parterna. Det inneb&auml;r 3 miljoner kronor i riktade medel fr&aring;n Ume&aring; universitet till Pite&aring; kommun under en tre&aring;rsperiod.</strong></p> Wed, 01 May 2019 16:35:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=782934&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2019-05-01T16:35:00Z Ny enkätstudie: Förutsättningar för en skola på vetenskaplig grund saknas https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=782642&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Det saknas idag viktiga f&ouml;ruts&auml;ttningar f&ouml;r en skola p&aring; vetenskaplig grund i Sverige. Det visar en enk&auml;tstudie som fyra forskare vid Karlstads universitet genomf&ouml;rt bland 2 200 l&auml;rare i grundskolan och p&aring; gymnasiet.&nbsp;</strong></p> Thu, 25 Apr 2019 12:06:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=782642&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2019-04-25T12:06:00Z Uppsala-noden slöt upp i Malmö https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=779730&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p></p> <p><strong>Malm&ouml; universitet stod v&auml;rd f&ouml;r den andra upplagan av ULF Bazar, Uppsala-nodens forum f&ouml;r erfarenhetsutbyte.&nbsp;Ut&ouml;ver inspel fr&aring;n l&auml;ros&auml;ten och huvudm&auml;n, d&auml;r d&ouml;rrar st&auml;lldes p&aring; gl&auml;nt mot lokala delar av f&ouml;rs&ouml;ksverksamheten, diskuterades n&aring;gra centrala fr&aring;gor och dilemman:</strong></p> <p></p> Fri, 05 Apr 2019 09:58:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=779730&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2019-04-05T09:58:00Z Åtta projekt får medel för praktiknära skolforskning på Göteborgs universitet https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=779164&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><img alt="" src="/digitalAssets/779/c_779164-l_3-k_gu-logga-07.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /><br /> <br /> <strong>Den&nbsp;28 mars beslutade rektor f&ouml;r G&ouml;teborgs universitet vilka projekt som blir de f&ouml;rsta forskningsprojekten inom regeringsuppdraget ULF om samarbete kring praktikn&auml;ra forskning i skolan.</strong></p> Fri, 29 Mar 2019 12:24:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=779164&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2019-03-29T12:24:00Z Årets rapport är inlämnad till regeringen https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=777890&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true Tue, 19 Mar 2019 09:48:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=777890&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2019-03-19T09:48:00Z Givande kunskapsutbyte på ULF Bazar https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=759832&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Vilka f&ouml;ruts&auml;ttningar kr&auml;vs f&ouml;r att utveckla forskningsmilj&ouml;er i praktiken? Hur engagerar vi kommuner</strong><strong> som inte har egna resurser f&ouml;r att integrera forskningskompetens i skolans utvecklingsarbete</strong><strong>? Regeringsuppdraget ULF &ouml;ppnar f&ouml;r ett m&auml;sterskap i probleml&ouml;sning. Vid premi&auml;ren f&ouml;r ULF Bazar, Uppsala-nodens forum f&ouml;r erfarenhetsutbyte, genomlystes en f&ouml;rs&ouml;ksverksamhet som fortfarande &auml;r i sin linda.</strong></p> Mon, 03 Dec 2018 12:24:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=759832&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2018-12-03T12:24:00Z Premiär för AIMday ULF: Frågan är svaret! https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=759612&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/759/c_759612-l_3-k_annbritt-och-kerstin-smal.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Ann-Britt Sten Hodin, verksamhetschef f&ouml;r gymnasiet och Kerstin Zirath, utvecklingsstrateg p&aring; barn- och utbildningsf&ouml;rvaltningen, Huddinge kommun.&nbsp;</figcaption> </figure> <p class="ingress"><strong>S&aring; var den f&ouml;rsta upplagan av AIMday Utveckling L&auml;rande Forskning ett faktum. Forskare och skolhuvudm&auml;n fr&aring;n hela Uppsala-noden satte sig till bords f&ouml;r att tillsammans belysa skolans fr&aring;gor ur olika vetenskapliga perspektiv. D&auml;rmed riggades en pilotversion av den m&ouml;tesplats f&ouml;r formulering av forskningsfr&aring;gor som &auml;r ett av fundamenten i f&ouml;rs&ouml;ksverksamheten ULF.</strong></p> Fri, 30 Nov 2018 13:39:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=759612&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2018-11-30T13:39:00Z Över 100 forskningsskisser i första utlysningen av ULF-medel på Göteborgs universitet https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=755590&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>&Ouml;ver 100 skisser kom in till den f&ouml;rsta utlysningen av projektmedel inom ULF-avtalet. Skisserna kommer b&aring;de fr&aring;n flera av de kommuner som deltar i samarbetet och fr&aring;n G&ouml;teborgs universitet.&nbsp;<br /> &ndash;Vi &auml;r j&auml;tteglada &ouml;ver det stora intresset och att det var s&aring; stor spridning, men nu beh&ouml;ver vi revidera tidsplanen s&aring; att bed&ouml;mningskommitt&eacute;n hinner g&ouml;ra ett bra arbete, s&auml;ger Magdalena Taube, projektledare f&ouml;r ULF-avtal p&aring; G&ouml;teborgs universitet.&nbsp;</strong></p> Thu, 15 Nov 2018 09:06:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=755590&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2018-11-15T09:06:00Z Stort intresse för ULF i Norr- och Västerbotten https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=743218&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p>Det finns ett stort intresse bland kommunerna i Norr- och V&auml;sterbotten att delta i f&ouml;rs&ouml;ksverksamheten ULF. Hittills har fem intresseanm&auml;lningar inkommit till Ume&aring; universitet, som &auml;ven leder en av de fyra noderna.</p> Wed, 24 Oct 2018 13:38:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=743218&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2018-10-24T13:38:00Z Forskare vid KAU i DN Debatt: "Reformer verkningslösa om lärare inte får tid att planera" https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=726560&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p></p> <p>Fyra forskare vid Karlstads universitet skriver i <a href="https://www.dn.se/debatt/reformer-verkningslosa-om-larare-inte-far-tid-att-planera/">DN Debatt 14/7</a> att planering av lektioner och kollegialt samarbete mellan l&auml;rare &auml;r nyckeln till att p&aring;verka och f&ouml;r&auml;ndra skolan, eftersom det &auml;r h&auml;r undervisningen produceras. Om vi vill att fler elever ska kunna mer och b&auml;ttre, om vi vill st&auml;rka faktakunskaper och kritiskt t&auml;nkande, s&aring; sker det genom lektionerna. Men en f&auml;rsk unders&ouml;kning visar att f&aring; l&auml;rare har r&auml;tt m&ouml;jligheter.<br /> <br /> <a href="https://www.ulfavtal.se/ulf-i-dn-debatt">L&auml;s hela debattartikeln</a></p> Sat, 14 Jul 2018 16:38:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=726560&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2018-07-14T16:38:00Z Välbesökt ULF-seminarium i Almedalen https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=726556&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Den 2 juli&nbsp;genomf&ouml;rdes ett fullsatt seminarium om praktikn&auml;ra forskning som medel f&ouml;r en attraktiv skola p&aring; vetenskaplig grund. Representanter fr&aring;n bland annat&nbsp;akademin,&nbsp;SKL och&nbsp;L&auml;rarf&ouml;rbundet samlades f&ouml;r att diskutera flera av&nbsp;de nyckelfr&aring;gor som st&aring;r i centrum f&ouml;r f&ouml;rs&ouml;ksverksamheten.&nbsp;</strong></p> Mon, 02 Jul 2018 15:26:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=726556&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2018-07-02T15:26:00Z ULF-avtal mellan Göteborgs universitet och Göteborgsregionen https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=726554&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Nu har G&ouml;teborgs universitet och de kommunala skolhuvudm&auml;nnen i G&ouml;teborgsregionen kommit &ouml;verens om hur ett&nbsp;ULF-avtal&nbsp;ska se ut. Genom &ouml;verenskommelsen tas nu det f&ouml;rsta steget mot att bygga ett h&aring;llbart samarbete kring praktikn&auml;ra forskning i skolan.&nbsp;</strong></p> Wed, 20 Jun 2018 15:22:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=726554&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2018-06-20T15:22:00Z Uppsala universitet och Uppsala kommun har tecknat Sveriges första ULF-avtal https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=726552&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>Uppsala universitet och Uppsala kommun har nu satt bl&auml;ck p&aring; det f&ouml;rsta av en rad ULF-avtal som kommer att tecknas mellan l&auml;ros&auml;ten och kommuner i hela landet. En b&auml;rande del i &ouml;verenskommelsen &auml;r etableringen av gemensamma forskningsmilj&ouml;er, d&auml;r disputerade l&auml;rare och skolledare ges f&ouml;ruts&auml;ttningar att forska inom ramen f&ouml;r sina tj&auml;nster.</strong></p> Tue, 29 May 2018 15:07:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=726552&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2018-05-29T15:07:00Z ULF i Almedalen https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=726550&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true <p><strong>ULF f&aring;r en egen programpunkt p&aring; &aring;rets Almedalsvecka. Ett seminarium om praktikn&auml;ra forskning som medel f&ouml;r en attraktiv skola p&aring; vetenskaplig grund kommer att arrangeras under f&ouml;rs&ouml;ksverksamhetens flagg.</strong></p> Fri, 27 Apr 2018 15:03:00 GMT https://www.ulfavtal.se/nyheter?tarContentId=726550&rssTarget=726420&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=181722&newsListSiteNodeId=181722&showLeadIn=true 2018-04-27T15:03:00Z