Nyheter https://www.ilk.uu.se/ilkgamlawebbe/nyheter Paco Cárdenas has been awarded SciLifeLab Bioinformatics Long-term Support https://www.ilk.uu.se/ilkgamlawebbe/nyheter/nyhet?tarContentId=863076&rssTarget=695470&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=175216&newsListSiteNodeId=175214&showLeadIn=true <p><strong>Paco C&aacute;rdenas (Pharmacognosy) has been awarded SciLifeLab Bioinformatics Long-term Support (WABI) by the National Bioinformatics Infrastructure Sweden at SciLifeLab for his project 'Genome and metagenome of the deep-sea Swedish sponge <em>Geodia barretti</em>'.</strong></p> <p><img alt="Index of /assets/img/logos" class="n3VNCb" height="72" src="https://www.nbis.se/assets/img/logos/scilifelab-ws.jpg" width="179" /><img alt="NBIS - National Bioinformatics Infrastructure Sweden" class="n3VNCb" height="67" src="https://nbis.se/assets/img/logos/nbislogo-orange-txt.svg" width="126" /></p> Wed, 01 Apr 2020 08:20:00 GMT https://www.ilk.uu.se/ilkgamlawebbe/nyheter/nyhet?tarContentId=863076&rssTarget=695470&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=175216&newsListSiteNodeId=175214&showLeadIn=true 2020-04-01T08:20:00Z Paco Cárdenas, ny medlem i den gemensamma ICES / NAFO-arbetsgruppen för djuphavsekologi (WGDEC). https://www.ilk.uu.se/ilkgamlawebbe/nyheter/nyhet?tarContentId=842554&rssTarget=695470&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=175216&newsListSiteNodeId=175214&showLeadIn=true Tue, 21 Jan 2020 10:22:00 GMT https://www.ilk.uu.se/ilkgamlawebbe/nyheter/nyhet?tarContentId=842554&rssTarget=695470&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=175216&newsListSiteNodeId=175214&showLeadIn=true 2020-01-21T10:22:00Z PPP installerar syntesplattform för radiomärkning av spårmolekyler https://www.ilk.uu.se/ilkgamlawebbe/nyheter/nyhet?tarContentId=841480&rssTarget=695470&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=175216&newsListSiteNodeId=175214&showLeadIn=true <p>PPP installerar i januari 2020 en industristandard syntesplattform f&ouml;r syntes av radiom&auml;rkta sp&aring;rmolekyler f&ouml;r PET och SPECT.<br /> &nbsp;</p> Mon, 13 Jan 2020 09:57:00 GMT https://www.ilk.uu.se/ilkgamlawebbe/nyheter/nyhet?tarContentId=841480&rssTarget=695470&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=175216&newsListSiteNodeId=175214&showLeadIn=true 2020-01-13T09:57:00Z Universitetslektor Anja Sandström vid institutionen för läkemedelskemi har tilldelats 2019 års pedagogiska pris inom området medicin och farmaci https://www.ilk.uu.se/ilkgamlawebbe/nyheter/nyhet?tarContentId=787960&rssTarget=695470&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=175216&newsListSiteNodeId=175214&showLeadIn=true Wed, 22 May 2019 12:12:00 GMT https://www.ilk.uu.se/ilkgamlawebbe/nyheter/nyhet?tarContentId=787960&rssTarget=695470&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=175216&newsListSiteNodeId=175214&showLeadIn=true 2019-05-22T12:12:00Z 4 Apr 2019. Professor Mats Larhed erhåller forskningsanslag Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse https://www.ilk.uu.se/ilkgamlawebbe/nyheter/nyhet?tarContentId=779678&rssTarget=695470&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=175216&newsListSiteNodeId=175214&showLeadIn=true <p>Professor Mats Larhed vid Institutionen f&ouml;r l&auml;kemedelskemi, Uppsala universitet erh&aring;ller forskningsanslag fr&aring;n Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse fr&aring;n Hennes Majest&auml;t Drottning Silvia.</p> <p></p> <figure class="image-captioned"><img alt="" height="339" src="/digitalAssets/779/c_779678-l_3-k_untitled.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" width="251" /> <figcaption><em>P&aring; bilden fr v&auml;nster: </em>Professor Mats Larhed, Drottning Silvia Bernadotte.<br /> <em>Fotograf:</em> Fru Carina Bergkvist.</figcaption> </figure> Thu, 04 Apr 2019 09:11:00 GMT https://www.ilk.uu.se/ilkgamlawebbe/nyheter/nyhet?tarContentId=779678&rssTarget=695470&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=175216&newsListSiteNodeId=175214&showLeadIn=true 2019-04-04T09:11:00Z Torbjörn Arvidsson vald till 1:e vice ordförande för Europafarmakopékommissionen. https://www.ilk.uu.se/ilkgamlawebbe/nyheter/nyhet?tarContentId=696216&rssTarget=695470&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=175216&newsListSiteNodeId=175214&showLeadIn=true Mon, 12 Feb 2018 09:42:06 GMT https://www.ilk.uu.se/ilkgamlawebbe/nyheter/nyhet?tarContentId=696216&rssTarget=695470&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=175216&newsListSiteNodeId=175214&showLeadIn=true 2018-02-12T09:42:06Z Olof Erikson recieves Göran Gustafsson funding for young scientists https://www.ilk.uu.se/ilkgamlawebbe/nyheter/nyhet?tarContentId=696162&rssTarget=695470&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=175216&newsListSiteNodeId=175214&showLeadIn=true <p>We have the great pleasure to announce that Dr Olof Eriksson at the Preclinical PET Platform will recieve funds from the Göran Gustafsson foundation for young scientists.</p> Mon, 12 Feb 2018 09:41:57 GMT https://www.ilk.uu.se/ilkgamlawebbe/nyheter/nyhet?tarContentId=696162&rssTarget=695470&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=175216&newsListSiteNodeId=175214&showLeadIn=true 2018-02-12T09:41:57Z Swedish research council grants Anna Orlova 4 mkr https://www.ilk.uu.se/ilkgamlawebbe/nyheter/nyhet?tarContentId=696150&rssTarget=695470&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=175216&newsListSiteNodeId=175214&showLeadIn=true <p>Professor Anna Orlova has been granted 1 mkr annually for 4 years for "Radionuclear molecular imaging of prostate cancer: grading and phenotyping of tumours for invdividual therapy".</p> Mon, 12 Feb 2018 09:41:53 GMT https://www.ilk.uu.se/ilkgamlawebbe/nyheter/nyhet?tarContentId=696150&rssTarget=695470&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=175216&newsListSiteNodeId=175214&showLeadIn=true 2018-02-12T09:41:53Z Plattformen för preklinisk PET-MRI utvald till SciLifeLab Pilot https://www.ilk.uu.se/ilkgamlawebbe/nyheter/nyhet?tarContentId=696138&rssTarget=695470&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=175216&newsListSiteNodeId=175214&showLeadIn=true <p>I hård nationell konkurens har Plattformen för preklinisk PET-MRI blivit utsedd till Pilot-plattform för att utveckla sin verksamhet till en nationell plattform.</p> Mon, 12 Feb 2018 09:41:53 GMT https://www.ilk.uu.se/ilkgamlawebbe/nyheter/nyhet?tarContentId=696138&rssTarget=695470&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=175216&newsListSiteNodeId=175214&showLeadIn=true 2018-02-12T09:41:53Z Marc Stevens erhåller stipendium från Wallenbergs stiftelse https://www.ilk.uu.se/ilkgamlawebbe/nyheter/nyhet?tarContentId=695886&rssTarget=695470&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=175216&newsListSiteNodeId=175214&showLeadIn=true <p>Forskare med anknytning till Uppsala universitet får postdoktoralt stipendium från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (The Wallenberg Foundation Postdoctoral Scholarship Program at Stanford).</p> Mon, 12 Feb 2018 09:41:10 GMT https://www.ilk.uu.se/ilkgamlawebbe/nyheter/nyhet?tarContentId=695886&rssTarget=695470&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=175216&newsListSiteNodeId=175214&showLeadIn=true 2018-02-12T09:41:10Z "What an organic chemist needs to know..." by Margareta Hammarlund-Udenaes, 16 Nov, 9.00-10.00, C4:305 https://www.ilk.uu.se/ilkgamlawebbe/nyheter/nyhet?tarContentId=695854&rssTarget=695470&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=175216&newsListSiteNodeId=175214&showLeadIn=true <p>2016-11-16, 9.00-10.00, C4:305, BMC</p> <p><img alt="Image result for margareta hammarlund udenaes" class="iikUNXTovdds-pQOPx8XEepE irc_mi" height="252" src="http://www.farmbio.uu.se/digitalAssets/576/576906_3m-hammarlund-udenaes.jpg" width="200" /></p> <p></p> <p><strong>"What an organic chemist needs to know: Suitable drug candidates for brain diseases – a tour across the blood-brain barrier to the receptor"</strong> by <strong>Margareta Hammarlund-Udenaes</strong>, professor at the Department of Pharmaceutical Sciences at Uppsala University.</p> <p></p> <p>The ILK group of Equal Opportunities proudly presents the second speaker in the seminar series "Women in Life Sciences".</p> Mon, 12 Feb 2018 09:41:07 GMT https://www.ilk.uu.se/ilkgamlawebbe/nyheter/nyhet?tarContentId=695854&rssTarget=695470&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=175216&newsListSiteNodeId=175214&showLeadIn=true 2018-02-12T09:41:07Z "From Science to Business" by Lena Söderström 11 Nov 9.00-10.00, C4:305 https://www.ilk.uu.se/ilkgamlawebbe/nyheter/nyhet?tarContentId=695812&rssTarget=695470&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=175216&newsListSiteNodeId=175214&showLeadIn=true <p><img alt="Image result for Lena Söderström" class="iY8VQvPnZXfw-pQOPx8XEepE irc_mi" height="364" src="http://pharmacolog.com/wp-content/uploads/2016/05/Lena-S%C3%B6derstr%C3%B6m-hemsida-2016.jpg" width="340" /></p> <p>2016-11-09, 9.00-10.00, C4:305, BMC, <strong>"From Science to Business"</strong> by <strong>Lena Söderström.</strong></p> <p></p> Mon, 12 Feb 2018 09:40:54 GMT https://www.ilk.uu.se/ilkgamlawebbe/nyheter/nyhet?tarContentId=695812&rssTarget=695470&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=175216&newsListSiteNodeId=175214&showLeadIn=true 2018-02-12T09:40:54Z Ny satsning på framtidens biologiska läkemedel https://www.ilk.uu.se/ilkgamlawebbe/nyheter/nyhet?tarContentId=695596&rssTarget=695470&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=175216&newsListSiteNodeId=175214&showLeadIn=true <p><strong>ESCAPE Cancer - Engineerade SCAffoldProteiner Engagerade för CANCER-terapi</strong>, med projektledare Anna Orlova på Institutionen för Läkemedelskemi, Avdelningen för molekylär avbildning får 5 miljoner kronor från VINNOVA/Vetenskapsrådet som en del i en stor nationell satsning på utveckling och produktion av biologiska läkemedel.</p> Mon, 12 Feb 2018 09:40:34 GMT https://www.ilk.uu.se/ilkgamlawebbe/nyheter/nyhet?tarContentId=695596&rssTarget=695470&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=175216&newsListSiteNodeId=175214&showLeadIn=true 2018-02-12T09:40:34Z Women in Life Sciences, November Wednesday morning 9.00-10.00 seminar series https://www.ilk.uu.se/ilkgamlawebbe/nyheter/nyhet?tarContentId=695496&rssTarget=695470&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=175216&newsListSiteNodeId=175214&showLeadIn=true <p>The Equal Opportunities group will arrange a Wednesday morning 9.00-10.00 seminar series in November "Women in Life Sciences". So far we have recruited three respected speakers that will talk about their science, business and careers. So keep your calendars free Wednesdays 9-10.</p> Mon, 12 Feb 2018 09:40:27 GMT https://www.ilk.uu.se/ilkgamlawebbe/nyheter/nyhet?tarContentId=695496&rssTarget=695470&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=175216&newsListSiteNodeId=175214&showLeadIn=true 2018-02-12T09:40:27Z Cancerfonden delar ut 62 miljoner till Uppsala universitet https://www.ilk.uu.se/ilkgamlawebbe/nyheter/nyhet?tarContentId=695472&rssTarget=695470&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=175216&newsListSiteNodeId=175214&showLeadIn=true <p>Cancerfonden g&ouml;r en rekordstor utdelning till cancerforskning, 454 miljoner kronor, varav 62 miljoner g&aring;r till Uppsala universitet. Ett av de forskningsprojekt som tilldelas pengar handlar om prostatacancer.</p> Mon, 12 Feb 2018 09:40:25 GMT https://www.ilk.uu.se/ilkgamlawebbe/nyheter/nyhet?tarContentId=695472&rssTarget=695470&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=175216&newsListSiteNodeId=175214&showLeadIn=true 2018-02-12T09:40:25Z