<link>https://www.cnds.se/highlights</link> <description /> <item> <title>Nytt excellenscenter ledd av Gabriele Messori ska undersöka effekterna av extrema klimathändelser https://www.cnds.se/highlights/highlights-details?tarContentId=1065656&rssTarget=690704&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=174166&newsListSiteNodeId=174164&showLeadIn=true <p><a href="https://www.katalog.uu.se/empinfo/?id=N18-2030">Gabriele Messori</a>, professor i meteorologi vid institutionen f&ouml;r geovetenskaper vid Uppsala universitet och CNDS Fellow, har nyligen tilldelats ett bidrag p&aring; totalt 33 miljoner kronor f&ouml;r ett &rdquo;excellenscenter f&ouml;r effekterna av extrema klimath&auml;ndelser&rdquo;.</p> Thu, 17 Aug 2023 06:56:00 GMT https://www.cnds.se/highlights/highlights-details?tarContentId=1065656&rssTarget=690704&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=174166&newsListSiteNodeId=174164&showLeadIn=true 2023-08-17T06:56:00Z Tvärvetenskapligt FORMAS-förslag beviljat för CNDS Fellows https://www.cnds.se/highlights/highlights-details?tarContentId=1035498&rssTarget=690704&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=174166&newsListSiteNodeId=174164&showLeadIn=true <p><em>Utlysning om &ouml;vergripande klimatanpassning &ndash; utmaningar och &aring;tg&auml;rder</em></p> <p>CNDS Fellow, <a href="https://www.katalog.uu.se/empinfo/?id=N20-2315">Elena Raffetti</a> och hennes team, best&aring;ende av bland andra,&nbsp;<a href="https://www.katalog.uu.se/empinfo/?id=N14-377">Giuliano Di Baldassarre</a> och <a href="https://www.katalog.uu.se/empinfo/?id=N18-2030">Gabriele Messori</a>, har beviljats ett ekonomiskt st&ouml;d p&aring; cirka 12 mil. SEK f&ouml;r projektet &quot;Anpassning till extrema temperaturer i ett f&ouml;r&auml;ndrat klimat: Tidigare trender och framtidsscenarier (ADATES)&quot; av Formas.</p> <p>Projektets tv&auml;rvetenskaplighet st&ouml;ds ocks&aring; av det unika samarbetet och teamet av meds&ouml;kande, inklusive en representant fr&aring;n Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (Ilias Pechlivanidis), en fr&aring;n Karolinska Institutet (Jette M&ouml;ller) och en fr&aring;n Barcelona Institute for Global Health (Joan Ballester).</p> <p><strong>Teamet planerar att reda ut samspelet mellan milj&ouml;faktorer, socioekonomiska faktorer, samh&auml;llsprocesser och olika anpassningsstrategier f&ouml;r h&auml;lsoeffekterna av icke-optimala och extrema temperaturer i Sverige.</strong></p> Thu, 24 Nov 2022 08:49:00 GMT https://www.cnds.se/highlights/highlights-details?tarContentId=1035498&rssTarget=690704&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=174166&newsListSiteNodeId=174164&showLeadIn=true 2022-11-24T08:49:00Z Toppforskare på sociala medier i Sverige https://www.cnds.se/highlights/highlights-details?tarContentId=1025284&rssTarget=690704&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=174166&newsListSiteNodeId=174164&showLeadIn=true <p>CNDS Fellow, <a href="https://katalog.uu.se/empinfo/?id=AA64">Ashok Swain</a>, blev, enligt&nbsp;2022 TwiLi Index for Sweden, utsett till toppfoskare p&aring; sociala medier i Sverige.&nbsp;</p> <p>Grattis, Ashok!</p> Tue, 06 Sep 2022 13:58:00 GMT https://www.cnds.se/highlights/highlights-details?tarContentId=1025284&rssTarget=690704&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=174166&newsListSiteNodeId=174164&showLeadIn=true 2022-09-06T13:58:00Z Best paper award in Hydrology Research 2018-2021 (Nordic-Baltic authors) https://www.cnds.se/highlights/highlights-details?tarContentId=1022402&rssTarget=690704&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=174166&newsListSiteNodeId=174164&showLeadIn=true <p>Our CNDS Fellows, Elena Ridolfi and Elena Mondino, together with the CNDS Director, Giuliano Di Baldassarre's paper <em>Hydrological risk: modeling&nbsp;flood memory and human proximity to rivers, </em>published in February 2021&nbsp;has been selected as the&nbsp;best paper (out of 43 papers assessed)&nbsp;published by authors from the Nordic-Baltic region&nbsp;in&nbsp;<strong>Hydrology Research</strong>&nbsp;for the period 2018-2021.&nbsp;</p> Fri, 19 Aug 2022 10:04:00 GMT https://www.cnds.se/highlights/highlights-details?tarContentId=1022402&rssTarget=690704&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=174166&newsListSiteNodeId=174164&showLeadIn=true 2022-08-19T10:04:00Z Klimatet i fokus under regeringens forskarseminarie https://www.cnds.se/highlights/highlights-details?tarContentId=1011812&rssTarget=690704&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=174166&newsListSiteNodeId=174164&showLeadIn=true <p>Under v&aring;ren leder utbildningsminister Anna Ekstr&ouml;m en serie forskarseminarier med fokus p&aring; regeringens tre prioriterade omr&aring;den: segregation och kriminalitet, klimatomst&auml;llning samt v&auml;lf&auml;rd. Vid det f&ouml;rsta seminariet &rdquo;En ny spelplan f&ouml;r klimatet&rdquo; som arrangerades under onsdagen, tillsammans med Formas deltog klimat- och milj&ouml;minister Annika Strandh&auml;ll och &auml;ven Mikael Granberg, professor i statsvetenskap vid Karlstads universitet och forskare vid CNDS, var inbjuden tillsammans med fem andra forskare.</p> Fri, 29 Apr 2022 10:11:00 GMT https://www.cnds.se/highlights/highlights-details?tarContentId=1011812&rssTarget=690704&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=174166&newsListSiteNodeId=174164&showLeadIn=true 2022-04-29T10:11:00Z SAGE Journal on Environment and Security (Ashok Swain som chefredaktör) https://www.cnds.se/highlights/highlights-details?tarContentId=1011478&rssTarget=690704&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=174166&newsListSiteNodeId=174164&showLeadIn=true <p>SAGE Publishing and Environmental Peacebuilding Association (EnPAx) samarbetar f&ouml;r att lansera en ny peer-reviewed tidskrift, Environment and Security &ndash; den f&ouml;rsta peer-reviewed tidskriften som &auml;gnar sig &aring;t att f&ouml;rst&aring; milj&ouml;, klimat, s&auml;kerhet, konflikt och fredskopplingar. Den grundande chefredakt&ouml;ren blir v&aring;r kollega, Dr. Ashok Swain, professor vid Institutionen f&ouml;r freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet.&nbsp;</p> Wed, 27 Apr 2022 11:25:00 GMT https://www.cnds.se/highlights/highlights-details?tarContentId=1011478&rssTarget=690704&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=174166&newsListSiteNodeId=174164&showLeadIn=true 2022-04-27T11:25:00Z Topp citerad artikel av Sara Lindersson et.al. https://www.cnds.se/highlights/highlights-details?tarContentId=1010348&rssTarget=690704&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=174166&newsListSiteNodeId=174164&showLeadIn=true <p>Artikeln &quot;A review of freely accessible global datasets for the study of floods, droughts and their interactions with human societies&quot; av&nbsp;CNDS Fellows,&nbsp;<a href="https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N18-1314">Sara Lindersson</a>,&nbsp;<a href="https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N15-2056">Johanna M&aring;rd</a>&nbsp;och&nbsp;<a href="https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N14-377">Giuliano Di Baldassarre</a>&nbsp;(UU), tillsammans med Luigia Brandimarte blev till en av de toppciterade artiklar i WIREs Water.</p> Thu, 14 Apr 2022 10:43:00 GMT https://www.cnds.se/highlights/highlights-details?tarContentId=1010348&rssTarget=690704&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=174166&newsListSiteNodeId=174164&showLeadIn=true 2022-04-14T10:43:00Z Euroatlantiska atmosfäriska floder - fällstudie https://www.cnds.se/highlights/highlights-details?tarContentId=1004978&rssTarget=690704&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=174166&newsListSiteNodeId=174164&showLeadIn=true <p>Vill du veta mer om euroatlantiska atmosf&auml;riska floder?</p> Thu, 17 Mar 2022 11:44:00 GMT https://www.cnds.se/highlights/highlights-details?tarContentId=1004978&rssTarget=690704&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=174166&newsListSiteNodeId=174164&showLeadIn=true 2022-03-17T11:44:00Z Rapid Assembly and Eruption of a Shallow Silicic Magma Reservoir, Reyðarártindur Pluton, Southeast Iceland https://www.cnds.se/highlights/highlights-details?tarContentId=999822&rssTarget=690704&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=174166&newsListSiteNodeId=174164&showLeadIn=true <p>I den h&auml;r artikeln anv&auml;nder CNDS Fellows, <a href="https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N17-2087">Emma Rhodes</a>, <a href="https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N9-1357/">Steffi Burchardt</a>, <a href="https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N9-127">Abigail Barker</a> och <a href="https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N19-773">Taylor Witcher</a> (Uppsala universitet), tillsammans med medf&ouml;rfattare, f&auml;ltkartl&auml;ggning, geokemi, 3D-plutonrekonstruktion och en termisk modell f&ouml;r att unders&ouml;ka den eruptiva historien av&nbsp; Rey&eth;ar&aacute;rtindur Pluton i&nbsp;syd&ouml;stra Island.</p> Wed, 23 Feb 2022 14:06:00 GMT https://www.cnds.se/highlights/highlights-details?tarContentId=999822&rssTarget=690704&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=174166&newsListSiteNodeId=174164&showLeadIn=true 2022-02-23T14:06:00Z Är fördelarna med skolstängning större än kostnaderna? https://www.cnds.se/highlights/highlights-details?tarContentId=999658&rssTarget=690704&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=174166&newsListSiteNodeId=174164&showLeadIn=true <p>Att st&auml;nga skolor har inte bara f&ouml;r&ouml;dande bieffekter p&aring; barn och samh&auml;lle, utan ocks&aring; (paradoxalt nog) oavsiktliga konsekvenser f&ouml;r d&ouml;dligheten i covid-19.</p> Tue, 22 Feb 2022 10:39:00 GMT https://www.cnds.se/highlights/highlights-details?tarContentId=999658&rssTarget=690704&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=174166&newsListSiteNodeId=174164&showLeadIn=true 2022-02-22T10:39:00Z Disaster risk reduction and the limits of truisms: Improving the knowledge and practice interface https://www.cnds.se/highlights/highlights-details?tarContentId=981994&rssTarget=690704&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=174166&newsListSiteNodeId=174164&showLeadIn=true <p>Fler CNDS fellows som leds av&nbsp;<a href="https://katalog.uu.se/profile/?id=N0-587/">Daniel Nohrstedt</a>&nbsp;(Uppsala universitet) har nyss publicerat en artikel under titeln &quot;Disaster risk reduction and the limits of truisms: Improving the knowledge and practice interface&quot;&nbsp; som anses som CNDS grunddokument d&auml;r metoder f&ouml;r att&nbsp;g&aring; ut&ouml;ver katastrofriskreducering truismer och b&auml;ttre &ouml;vers&auml;tta kunskap till katastrofriskreducering-praxis beskrivs.</p> Thu, 02 Dec 2021 10:43:00 GMT https://www.cnds.se/highlights/highlights-details?tarContentId=981994&rssTarget=690704&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=174166&newsListSiteNodeId=174164&showLeadIn=true 2021-12-02T10:43:00Z Securitising climate change, migration and Covid-19 in Sweden https://www.cnds.se/highlights/highlights-details?tarContentId=980782&rssTarget=690704&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=174166&newsListSiteNodeId=174164&showLeadIn=true <p>CNDS Fellow, <a href="https://www.kau.se/en/researchers/mikael-granberg">Mickael Granberg</a> (Karlstad University) has co-authored an article describing how Swedish multi-level governance and planning have been affected by and reacted upon three simultaneous, ongoing challenges - climate change, migration and the pandemic.</p> Wed, 24 Nov 2021 07:50:00 GMT https://www.cnds.se/highlights/highlights-details?tarContentId=980782&rssTarget=690704&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=174166&newsListSiteNodeId=174164&showLeadIn=true 2021-11-24T07:50:00Z 4 million grant for Maurizio Mazzoleni’s EU Horizon 2020 project on Climate Services https://www.cnds.se/highlights/highlights-details?tarContentId=944116&rssTarget=690704&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=174166&newsListSiteNodeId=174164&showLeadIn=true <p>Maurizio Mazzoleni&rsquo;s EU Horizon 2020 project I-CISK has been selected for funding with an unprecedented score of 15.00 (out of 15)!</p> Tue, 04 May 2021 06:51:00 GMT https://www.cnds.se/highlights/highlights-details?tarContentId=944116&rssTarget=690704&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=174166&newsListSiteNodeId=174164&showLeadIn=true 2021-05-04T06:51:00Z Europeiska forskningsrådet ger Gabriele Messori 1.5 miljoner euro till klimatforskning https://www.cnds.se/highlights/highlights-details?tarContentId=893464&rssTarget=690704&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=174166&newsListSiteNodeId=174164&showLeadIn=true <p><img alt="" class="image-left" src="/digitalAssets/893/c_893464-l_1-k_storm-by-sea-coast---from-geo.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" width="350" />CNDS fellow Gabriele Messori f&aring;r n&auml;stan 1.5 miljoner Euro f&ouml;r sitt projekt &quot;Compound Climate Extremes in North America and Europe: from dynamics to predictability&quot;.</p> Thu, 10 Sep 2020 12:49:00 GMT https://www.cnds.se/highlights/highlights-details?tarContentId=893464&rssTarget=690704&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=174166&newsListSiteNodeId=174164&showLeadIn=true 2020-09-10T12:49:00Z HydroSocialExtremes - Understanding the interplay of water and society https://www.cnds.se/highlights/highlights-details?tarContentId=804874&rssTarget=690704&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=174166&newsListSiteNodeId=174164&showLeadIn=true <p><strong>Make sure to check out the&nbsp;<a href="http://hydrosocialextremes.org/" target="_blank">project's website</a>!</strong></p> <p>This&nbsp;<a href="http://hydrosocialextremes.org/">ERC-granted project&nbsp;</a>aims at unravelling the mutual shaping of society and hydrological extremes by explaining the causal mechanisms underlying this interplay, and uncovering the conditions in which the dynamics described above tend to emerge.</p> Fri, 23 Aug 2019 10:29:00 GMT https://www.cnds.se/highlights/highlights-details?tarContentId=804874&rssTarget=690704&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=174166&newsListSiteNodeId=174164&showLeadIn=true 2019-08-23T10:29:00Z Article in Science Advances provides new insights about human resettlement after flooding https://www.cnds.se/highlights/highlights-details?tarContentId=734046&rssTarget=690704&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=174166&newsListSiteNodeId=174164&showLeadIn=true <p><strong>By using satellite&nbsp;data about&nbsp;nighttime light, CNDSers Johanna M&aring;rd and Giuliano Di Baldassarre, together with&nbsp;Maurizio Mazzoleni,&nbsp;were able to identify patterns and reveal&nbsp;</strong><strong>the relationship between long-term changes in human proximity to rivers in relation to flooding patterns</strong><strong>.&nbsp;This article explores and discusses the nexus between natural hazards and vulnerability.&nbsp;</strong></p> Fri, 14 Sep 2018 14:28:00 GMT https://www.cnds.se/highlights/highlights-details?tarContentId=734046&rssTarget=690704&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=174166&newsListSiteNodeId=174164&showLeadIn=true 2018-09-14T14:28:00Z CNDS forskningsplan publicerats https://www.cnds.se/highlights/highlights-details?tarContentId=702812&rssTarget=690704&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=174166&newsListSiteNodeId=174164&showLeadIn=true <p>Several CNDS researchers from a wide range of disciplines have together drafted an integrative research framework for addressing the interplay of natural hazards and vulnerabilities. They&nbsp;argue&nbsp;for the integration of the two major approaches to DRR, which focus on hazard and on vulnerability respectively, and&nbsp;propose&nbsp;a bold, new research framework, which is presented in&nbsp;<a href="https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2017EF000764" target="_blank">an article published in the open access journal Earth's future.</a></p> Thu, 15 Mar 2018 08:47:00 GMT https://www.cnds.se/highlights/highlights-details?tarContentId=702812&rssTarget=690704&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=174166&newsListSiteNodeId=174164&showLeadIn=true 2018-03-15T08:47:00Z CNDS forskare beviljats ett forskningsanslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse https://www.cnds.se/highlights/highlights-details?tarContentId=690740&rssTarget=690704&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=174166&newsListSiteNodeId=174164&showLeadIn=true <div> <p class="ingress">CNDS forskare Steffi Burchardt har beviljats&nbsp;<a href="https://kaw.wallenberg.org/ny-insikt-om-vulkaner-flytande-magma-kan-spricka">ett forskningsanslag fr&aring;n Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse</a>&nbsp;f&ouml;r sitt&nbsp;uppt&auml;ckt av en paradoxal egenskap hos magma: att den kan spricka trots att den flyter. Hennes m&aring;l &auml;r att f&ouml;rst&aring; hur sprickbildning i magma p&aring;verkar allt fr&aring;n f&ouml;ruts&auml;gelser av vulkanutbrott, till utf&auml;llning av &auml;delmetaller och formation av oljereservoarer.</p> </div> <div> <p></p> </div> Thu, 25 Jan 2018 09:27:00 GMT https://www.cnds.se/highlights/highlights-details?tarContentId=690740&rssTarget=690704&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=174166&newsListSiteNodeId=174164&showLeadIn=true 2018-01-25T09:27:00Z ERC Project: Unravelling the Mutual Shaping of Hydrological Extremes and Society https://www.cnds.se/highlights/highlights-details?tarContentId=690718&rssTarget=690704&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=174166&newsListSiteNodeId=174164&showLeadIn=true <p><strong>Giuliano Di Baldassarre, the Director of CNDS,&nbsp;was awarded the&nbsp;European Research Council (ERC) Consolidator Grant for his project &quot;HydroSocial Extremes: Unravelling the Mutual Shaping of Hydrological Extremes and Society.&quot;&nbsp;&nbsp;</strong></p> Thu, 25 Jan 2018 08:34:00 GMT https://www.cnds.se/highlights/highlights-details?tarContentId=690718&rssTarget=690704&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=174166&newsListSiteNodeId=174164&showLeadIn=true 2018-01-25T08:34:00Z