NEWS https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter 'Healthier Wealthier Families' (HWF) i Sverige https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1069038&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true <p>&quot;Med en liten omv&auml;g via Australien tar sig Healthier Wealthier Families till Sverige&quot; - s&aring; skriver Glasgow Centre for Population Health (GCPH) p&aring; sin blogg om implementeringen av modellen &quot;Healthier Wealthier Families&quot; i Sverige d&auml;r v&aring;r forskargrupp &auml;r involverad.</p> Thu, 05 Oct 2023 14:28:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1069038&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true 2023-10-05T14:28:00Z Innovation inom den gotländska hälso- och sjukvården - Innovationssystem Gotland https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1059834&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true <p>De senaste &aring;ren har det arbetats systematiskt med innovation inom den gotl&auml;ndska h&auml;lso- och sjukv&aring;rden genom projektet Innovationssystem Gotland. Anna Sarkadi, Professor vid Institutionen f&ouml;r folkh&auml;lso- och v&aring;rdvetenskap, har varit senior r&aring;dgivare till projektet.</p> Wed, 03 May 2023 08:49:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1059834&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true 2023-05-03T08:49:00Z Lyckad samverkanssatsning inom gotländsk hälso- och sjukvård https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1059422&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true <p><strong>De senaste &aring;ren har det arbetats systematiskt med innovation inom den gotl&auml;ndska h&auml;lso- och sjukv&aring;rden genom projektet Innovationssystem Gotland. Projektet &auml;r en del av universitetets strategiska partnerskap med Region Gotland. Innovationssystem Gotland &auml;r ett sp&auml;nnande exempel p&aring; hur man kan bedriva lyckad samverkan, i det h&auml;r fallet mellan akademin, h&auml;lso- och sjukv&aring;rden och Science Park Gotland. </strong></p> Fri, 31 Mar 2023 12:08:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1059422&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true 2023-03-31T12:08:00Z Dagens Medicin Debatt: ”Barnhälsovården kan stå modell för kunskapsstyrningen” https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1058516&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true <p>Anna Sarkadi medverkadi i Dagens Medicin debatt.<br /> Debattens &auml;mne: &quot;Med en l&aring;ng tradition av arbete med kunskapsst&ouml;d, dataanalys och verksamhetsutveckling &auml;r barnh&auml;lsov&aring;rden v&auml;rd att ta efter, skriver tre debatt&ouml;rer.&quot; (K&auml;lla: DM)</p> Mon, 17 Apr 2023 14:50:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1058516&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true 2023-04-17T14:50:00Z Små barns tankar om pandemin https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1055028&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true <p>Forskare fr&aring;n Uppsala universitet har studerat teckningar med coronamotiv m&aring;lade av barn mellan fyra till sex &aring;r. Resultatet visar att &auml;ven yngre barn p&aring;verkades p&aring;tagligt av pandemin. Se artiklarna om forskningen och videon med barnens ber&auml;tterlse och teckningar.</p> Mon, 06 Mar 2023 12:20:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1055028&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true 2023-03-06T12:20:00Z Tidiga insatser kan förebygga gängvåld https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1054704&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true <p>Forskning visar att endast en liten andel f&ouml;r&auml;ldrar tar del av de effektiva f&ouml;r&auml;ldrarst&ouml;dsprogram som finns f&ouml;r barn med ut&aring;tagerande beteendeproblem. L&auml;s Anna Sarkadis syn p&aring; samh&auml;llet idag och de aktuella skjutningarna som har &ouml;kat under 2020-talet i Sverige.</p> Thu, 02 Mar 2023 12:29:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1054704&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true 2023-03-02T12:29:00Z ”Anpassa digitala medier efter barn, inte tvärtom” https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1050606&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true <p>&quot;Varf&ouml;r ska barn och unga anpassa sig till den digitala v&auml;rlden, hur beroende&shy;framkallande, lagl&ouml;s och skruvad den &auml;n &auml;r? Sk&auml;rp i&nbsp;st&auml;llet reglerna f&ouml;r digitala plattformar, skriver flera debatt&ouml;rer.&quot; SvD<br /> Anna Sarkadi, v&aring;r gruppledare bidrog i denna debattartikel.</p> Mon, 06 Feb 2023 08:47:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1050606&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true 2023-02-06T08:47:00Z Ny modell ska hjälpa barnfamiljer med vardagsekonomin - Härnösands Kommun https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1035560&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true <p>&quot;Healthier Wealthier Families&quot; uppstartat i H&auml;rn&ouml;sands kommun.</p> Thu, 24 Nov 2022 14:28:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1035560&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true 2022-11-24T14:28:00Z Vår utvärdering i Skäggetorp i nyheterna https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1034258&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true <p>V&aring;r utv&auml;rdering i Sk&auml;ggetorp var i nyheterna i Lokala Nyheter &Ouml;st.</p> Mon, 14 Nov 2022 09:56:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1034258&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true 2022-11-14T09:56:00Z Vinstdriven vård är inte behovsbaserad https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1003226&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true <p>L&auml;s debattartikeln <em>&quot;Vinstdriven v&aring;rd &auml;r inte behovsbaserad&quot; </em>i L&auml;kartidningen.</p> Fri, 11 Mar 2022 08:50:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=1003226&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true 2022-03-11T08:50:00Z Anna Sarkadi är bland dem som har fått några bidrag från Forte https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=996440&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true <p>Anna Sarkadi och hennes forskargrupp &auml;r bland dem som f&aring;tt Forte-anslag strax f&ouml;re jul 2021.</p> Thu, 10 Feb 2022 10:50:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=996440&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true 2022-02-10T10:50:00Z Den viktigaste forskningsartikeln 2020 av Anna Fäldt och kollegor https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=990474&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true <p>Anna F&auml;ldt och kollegors artikel om hur f&ouml;r&auml;ldrar uppfattar ComAlong Toddler-interventionen som erbjuds f&ouml;r&auml;ldrar till barn med kommunikationssv&aring;righeter tidigt i den diagnostiska processen uts&aring;gs till den mest inflyteslerika artikeln under 2020 i tidskriften Augmentative and Alternative Communication (AAC) Journal.</p> Fri, 21 Jan 2022 14:43:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=990474&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true 2022-01-21T14:43:00Z Folkhälsomyndighetens faktablad med CHAPs forskning https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=984510&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true <p>Folkh&auml;lsomyndigheten har publicerat tv&aring; faktablad om upplevda konsekvenser av covid-19-pandemin bland personer med migrationserfarenhet. Flera i forskargruppen CHAP har deltagit i denna studie som rapporterats i faktabladet.</p> Fri, 17 Dec 2021 14:50:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=984510&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true 2021-12-17T14:50:00Z "Unga transpersoner och icke-binära mår sämre som grupp" https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=978142&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true <p><strong>Region Gotlands h&auml;lsostrateg och doktorand p&aring; Uppsala universitet Veronica Hermann har tagit reda p&aring; hur ungdomar p&aring; Gotland m&aring;r med hj&auml;lp av enk&auml;ter och djupintervjuer.</strong></p> Mon, 08 Nov 2021 14:30:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=978142&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true 2021-11-08T14:30:00Z Debatt i SvD om anknytning och treåringens fall Tim https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=972682&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true <p><strong>DEBATT - BARNR&Auml;TT </strong><br /> <em>&quot;Har migrations&shy;myndigheterna till fullo f&ouml;rst&aring;tt vidden av de risker som beslutet i fallet med tre&aring;rige Tim inneb&auml;r f&ouml;r ett barns h&auml;lsa och utveckling? Den fr&aring;gan st&auml;ller forskare och psykologer. &quot; (SvD)</em></p> Mon, 27 Sep 2021 09:11:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=972682&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true 2021-09-27T09:11:00Z Skönlitterär bok för barn 6-9 år, baserad på insikter från Anna Sarkadis forskning https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=967918&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true <p>Sk&ouml;nlitter&auml;r bok f&ouml;r barn 6-9, baserad p&aring; insikter fr&aring;n Anna Sarkadis forskning om barns och ungas tankar kring coronapandemin. Utgivning i maj 2022, arbetsnamn &quot;Ramona och den dumma coronan&quot;. Nu p&aring; m&aring;ndag, ska v&aring;r provl&auml;sarpanel, best&aring;ende av 6-9 &aring;r, l&auml;sa och ge synpunkter.</p> Mon, 06 Sep 2021 07:34:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=967918&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true 2021-09-06T07:34:00Z CHAPs artiklar nämnda i en metaanalys av gruppbaserad PTSD-intervention för flyktingungdomar https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=965932&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true <p>En metaanalys av gruppbaserad PTSD-intervention f&ouml;r flyktingungdommar som inneh&aring;ller CHAPs <a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s00787-017-1093-9" target="_blank" title="Teaching Recovery Techniques: evaluation of a group intervention for unaccompanied refugee minors with symptoms of PTSD in Sweden">2018-artikel (pre-post av TRT)</a> och <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743518302998?via%3Dihub" target="_blank" title="Indicated preventive interventions for depression in children and adolescents: A meta-analysis and meta-regression">2019-artikel (en metaanalys och metaregression)</a>.</p> <p></p> Fri, 13 Aug 2021 08:13:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=965932&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true 2021-08-13T08:13:00Z Två filmer som handlar om vaccinering mot covid-19 publicerade, vilka medarbetare i MILSA varit med och tagit fram https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=943560&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true Thu, 29 Apr 2021 08:29:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=943560&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true 2021-04-29T08:29:00Z Hur har folkhälsan påverkats av Covid-19-pandemin? - FHoM rapport https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=943470&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true <p>L&Auml;S FHoM rapporten om hur folkh&auml;lsan p&aring;verkats av Covid-19 under pandemin i vilket CHAP var ocks&aring; involverad och unders&ouml;kte hur Covid-19 har p&aring;verkat barn &amp; unga under pandemin.<br /> Titta p&aring; deras webinar som blir 5 maj kl 13-15:30!</p> Wed, 28 Apr 2021 15:32:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=943470&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true 2021-04-28T15:32:00Z Hur mår egentligen unga personer under coronapandemin? https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=940942&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true <p>I det h&auml;r avsnittet av Bibliotek Uppsala-podden tar de avstamp i forskningen och h&ouml;r professor&nbsp;<strong>Anna Sarkadi</strong> ber&auml;tta om sin rapport <em>Barn och ungas r&ouml;ster om corona</em>. Sedan ber&auml;ttar gymnasieeleverna <strong>Nelly Eriksson</strong> och <strong>Emma Alfred&eacute;en</strong>&nbsp;om sina egna upplevelser. Hur har livet &auml;ndrats? Hur har samh&auml;llet hanterat krisen och hur m&aring;r unga egentligen under pandemin?</p> <p>Samtalsledare &auml;r journalisten&nbsp;<strong>Karin Kajjan Andersson.</strong></p> Tue, 13 Apr 2021 09:17:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=940942&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true 2021-04-13T09:17:00Z Inna Feldman har tilldelats Psynkpriset! https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=940940&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true <p>Psynkpriset &ndash; f&ouml;r insatser inom omr&aring;det psykisk h&auml;lsa - Uppdrag Psykisk H&auml;lsas (p&aring; SKR) styrgrupp har best&auml;mt att tilldela priset till Inna Feldman! Hon har blivit nominerad till 2020 &aring;rs Psynkpris i kategorin Socioekonomi f&ouml;r hennes arbete med att r&auml;kna p&aring; ekonomisk l&ouml;nsamhet i f&ouml;rh&aring;llande till f&ouml;rebyggande folkh&auml;lsoarbete.</p> Wed, 14 Apr 2021 09:12:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=940940&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true 2021-04-14T09:12:00Z Förebyggande arbete riktat till unga sparar miljoner åt kommunerna https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=930270&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true <p><em>&quot;Kommuner som satsar p&aring; f&ouml;rebyggande folkh&auml;lsoarbete kan bidra till stora samh&auml;llsbesparingar. Efter systematiska satsningar p&aring; exempelvis trygg skolmilj&ouml;, drogf&ouml;rebyggande arbete och f&ouml;r&auml;ldraskapsst&ouml;d har v&aring;ldsbrotten minskat och fler unga har g&aring;tt klart gymnasiet. Det visar unika studier som har gjorts i tv&aring; av l&auml;nets kommuner p&aring; uppdrag av L&auml;nsstyrelsen Stockholm.&quot; Unders&ouml;kning gjort av Inna Feldman och hennes team p&aring; uppdrag av L&auml;nstyrelsen Stockholm.</em></p> Wed, 24 Feb 2021 13:01:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/chap/nyheter/nyhetsvisningssida?tarContentId=930270&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true 2021-02-24T13:01:00Z