NEWS https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news 'Healthier Wealthier Families' (HWF) in Sweden https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=1069038&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 <p>&quot;With a little detour via Australia, Healthier Wealthier Families makes its way to Sweden&quot; - says the Glasgow Centre for Population Health (GCPH) on their blog when writing about the implementation of the 'Healthier Wealthier Families' model in Sweden in which our research team is involved.</p> Thu, 05 Oct 2023 14:28:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=1069038&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 2023-10-05T14:28:00Z Innovation inom den gotländska hälso- och sjukvården - Innovationssystem Gotland https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=1059834&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 <p>De senaste &aring;ren har det arbetats systematiskt med innovation inom den gotl&auml;ndska h&auml;lso- och sjukv&aring;rden genom projektet Innovationssystem Gotland. Anna Sarkadi, Professor vid Institutionen f&ouml;r folkh&auml;lso- och v&aring;rdvetenskap, har varit senior r&aring;dgivare till projektet.</p> Wed, 03 May 2023 08:49:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=1059834&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 2023-05-03T08:49:00Z Successful collaboration in Gotland’s healthcare sector https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=1059422&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 <p><strong>In recent years, systematic innovation work has been conducted in Gotland&rsquo;s healthcare sector through the Innovation System Gotland project. The project is part of the University&rsquo;s strategic partnership with the Gotland Region. Innovationssystem Gotland (Innovation System Gotland) is an exciting example of how successful collaboration can be achieved, in this case between academia, the healthcare sector and Science Park Gotland. </strong></p> Fri, 31 Mar 2023 12:08:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=1059422&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 2023-03-31T12:08:00Z Dagens Medicin Debatt: ”Barnhälsovården kan stå modell för kunskapsstyrningen” https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=1058516&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 <p>Anna Sarkadi medverkadi i Dagens Medicin debatt.<br /> Debattens &auml;mne: &quot;Med en l&aring;ng tradition av arbete med kunskapsst&ouml;d, dataanalys och verksamhetsutveckling &auml;r barnh&auml;lsov&aring;rden v&auml;rd att ta efter, skriver tre debatt&ouml;rer.&quot; (K&auml;lla: DM)</p> Mon, 17 Apr 2023 14:50:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=1058516&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 2023-04-17T14:50:00Z Små barns tankar om pandemin https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=1055028&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 <p>Forskare fr&aring;n Uppsala universitet har studerat teckningar med coronamotiv m&aring;lade av barn mellan fyra till sex &aring;r. Resultatet visar att &auml;ven yngre barn p&aring;verkades p&aring;tagligt av pandemin. Se artiklarna om forskningen och videon med barnens ber&auml;tterlse och teckningar.</p> Mon, 06 Mar 2023 12:20:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=1055028&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 2023-03-06T12:20:00Z Early actions can prevent gang shootings https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=1054704&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 <p>Research shows that only a small proportion of parents take advantage of the effective parenting support programmes that exist for children with disruptive behavioural problems. Read Anna Sarkadis view of society today and the current shootings that have increased during the 2020s in Sweden.</p> Thu, 02 Mar 2023 12:29:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=1054704&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 2023-03-02T12:29:00Z ”Anpassa digitala medier efter barn, inte tvärtom” https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=1050606&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 <p>&quot;Varf&ouml;r ska barn och unga anpassa sig till den digitala v&auml;rlden, hur beroende&shy;framkallande, lagl&ouml;s och skruvad den &auml;n &auml;r? Sk&auml;rp i&nbsp;st&auml;llet reglerna f&ouml;r digitala plattformar, skriver flera debatt&ouml;rer.&quot; SvD<br /> Anna Sarkadi, v&aring;r gruppledare bidrog i denna debattartikel.</p> Mon, 06 Feb 2023 08:47:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=1050606&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 2023-02-06T08:47:00Z New model to help families with children with everyday finances - Härnösand Municipality https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=1035560&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 <p>&quot;Healthier Wealthier Families&quot; has been started in H&auml;rn&ouml;sand municipality.</p> Thu, 24 Nov 2022 14:28:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=1035560&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 2022-11-24T14:28:00Z Vår utvärdering i Skäggetorp i nyheterna https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=1034258&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 <p>V&aring;r utv&auml;rdering i Sk&auml;ggetorp var i nyheterna i Lokala Nyheter &Ouml;st.</p> Mon, 14 Nov 2022 09:56:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=1034258&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 2022-11-14T09:56:00Z Vinstdriven vård är inte behovsbaserad https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=1003226&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 <p>L&auml;s debattartikeln <em>&quot;Vinstdriven v&aring;rd &auml;r inte behovsbaserad&quot; </em>i L&auml;kartidningen.</p> Fri, 11 Mar 2022 08:50:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=1003226&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 2022-03-11T08:50:00Z Anna Sarkadi is among those that got a few grants from Forte https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=996440&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 <p>Anna Sarkadi and her research group are among those who have received a few Forte grant just before Christmas 2021.</p> Thu, 10 Feb 2022 10:50:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=996440&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 2022-02-10T10:50:00Z The most significant research article of 2020 by Anna Fäldt and colleagues https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=990474&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 <p>Anna F&auml;ldt and colleagues' article on how parents perceive the ComAlong Toddler intervention offered to parents of children with communication difficulties early in the diagnostic process was named the most influential article in 2020 in the <em>Augmentative and Alternative Communication (AAC) Journal. </em></p> Fri, 21 Jan 2022 14:43:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=990474&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 2022-01-21T14:43:00Z Folkhälsomyndighetens faktablad med CHAPs forskning https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=984510&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 <p>Folkh&auml;lsomyndigheten har publicerat tv&aring; faktablad om upplevda konsekvenser av covid-19-pandemin bland personer med migrationserfarenhet. Flera i forskargruppen CHAP har deltagit i denna studie som rapporterats i faktabladet.</p> Fri, 17 Dec 2021 14:50:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=984510&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 2021-12-17T14:50:00Z "Unga transpersoner och icke-binära mår sämre som grupp" https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=978142&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 <p><strong>Region Gotlands h&auml;lsostrateg och doktorand p&aring; Uppsala universitet Veronica Hermann har tagit reda p&aring; hur ungdomar p&aring; Gotland m&aring;r med hj&auml;lp av enk&auml;ter och djupintervjuer.</strong></p> Mon, 08 Nov 2021 14:30:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=978142&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 2021-11-08T14:30:00Z Debatt i SvD om anknytning och treåringens fall Tim https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=972682&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 <p><strong>DEBATT - BARNR&Auml;TT </strong><br /> <em>&quot;Har migrations&shy;myndigheterna till fullo f&ouml;rst&aring;tt vidden av de risker som beslutet i fallet med tre&aring;rige Tim inneb&auml;r f&ouml;r ett barns h&auml;lsa och utveckling? Den fr&aring;gan st&auml;ller forskare och psykologer. &quot; (SvD)</em></p> Mon, 27 Sep 2021 09:11:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=972682&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 2021-09-27T09:11:00Z Skönlitterär bok för barn 6-9 år, baserad på insikter från Anna Sarkadis forskning https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=967918&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 <p>Sk&ouml;nlitter&auml;r bok f&ouml;r barn 6-9, baserad p&aring; insikter fr&aring;n Anna Sarkadis forskning om barns och ungas tankar kring coronapandemin. Utgivning i maj 2022, arbetsnamn &quot;Ramona och den dumma coronan&quot;. Nu p&aring; m&aring;ndag, ska v&aring;r provl&auml;sarpanel, best&aring;ende av 6-9 &aring;r, l&auml;sa och ge synpunkter.</p> Mon, 06 Sep 2021 07:34:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=967918&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 2021-09-06T07:34:00Z CHAP articles mentioned in a meta-analysis of group-based PTSD intervention for refugee youth https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=965932&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 <p>A meta-analysis of group-based PTSD intervention for refugees youth which includes CHAP's <a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s00787-017-1093-9" target="_blank" title="Teaching Recovery Techniques: evaluation of a group intervention for unaccompanied refugee minors with symptoms of PTSD in Sweden">2018 paper (pre-post TRT)</a> and <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743518302998?via%3Dihub" target="_blank" title="Indicated preventive interventions for depression in children and adolescents: A meta-analysis and meta-regression">2019 paper (a meta-analysis and meta regression)</a>.</p> Fri, 13 Aug 2021 08:13:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=965932&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 2021-08-13T08:13:00Z Två filmer som handlar om vaccinering mot covid-19 publicerade, vilka medarbetare i MILSA varit med och tagit fram https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=943560&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 Thu, 29 Apr 2021 08:29:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=943560&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 2021-04-29T08:29:00Z Hur har folkhälsan påverkats av Covid-19-pandemin? - FHoM rapport https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=943470&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 <p>L&Auml;S FHoM rapporten om hur folkh&auml;lsan p&aring;verkats av Covid-19 under pandemin i vilket CHAP var ocks&aring; involverad och unders&ouml;kte hur Covid-19 har p&aring;verkat barn &amp; unga under pandemin.<br /> Titta p&aring; deras webinar som blir 5 maj kl 13-15:30!</p> Wed, 28 Apr 2021 15:32:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=943470&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 2021-04-28T15:32:00Z Hur mår egentligen unga personer under coronapandemin? https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=940942&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 <p>I det h&auml;r avsnittet av Bibliotek Uppsala-podden tar de avstamp i forskningen och h&ouml;r professor&nbsp;<strong>Anna Sarkadi</strong> ber&auml;tta om sin rapport <em>Barn och ungas r&ouml;ster om corona</em>. Sedan ber&auml;ttar gymnasieeleverna <strong>Nelly Eriksson</strong> och <strong>Emma Alfred&eacute;en</strong>&nbsp;om sina egna upplevelser. Hur har livet &auml;ndrats? Hur har samh&auml;llet hanterat krisen och hur m&aring;r unga egentligen under pandemin?</p> <p>Samtalsledare &auml;r journalisten&nbsp;<strong>Karin Kajjan Andersson.</strong></p> Tue, 13 Apr 2021 09:17:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=940942&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 2021-04-13T09:17:00Z Inna Feldman has been awarded the Psynk Prize! https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=940940&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 <p>The Psychic Prize - for initiatives in the field of mental health - Uppdrag Psykisk H&auml;lsas (at SKR) steering group has decided to award the prize to Inna Feldman! She has been nominated for the 2020 Psynk Prize in the category 'Socioeconomics' for her work in calculating economic profitability in relation to preventive public health work.</p> Wed, 14 Apr 2021 09:12:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=940940&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 2021-04-14T09:12:00Z Preventive work aimed at young people saves millions for the municipalities https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=930270&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 <div> <p><em>&quot;Municipalities that invest in preventive public health work can contribute to large societal savings. After systematic investments in, for example, a safe school environment, drug prevention work and parental support, violent crime has decreased and more young people have completed upper secondary school. It shows unique studies that have been done in two of the county's municipalities on behalf of the Stockholm County Administrative Board.&quot; L&auml;nsstyrelsen Stockholm</em>. A survey conducted by Inna Feldman and her team on behalf of the Stockholm County Administrative Board.</p> </div> Wed, 24 Feb 2021 13:01:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/research/socialmedicine/news/newsdisplay-page?tarContentId=930270&rssTarget=673458&rssTitle=NEWS&newsDetailSiteNodeId=172064&newsListSiteNodeId=170498&showLeadIn=true&languageId=1 2021-02-24T13:01:00Z