<link>https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter</link> <description /> <item> <title>Nationell workshop om den svenska hälso- och sjukvårdens styrning och organisation https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1083194&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true <p>Det svenska <em>N&auml;tverket f&ouml;r forskning om h&auml;lso- och sjukv&aring;rdens styrning och organisation</em> anordnade en nationell workshop om h&auml;lso- och sjukv&aring;rdens styrning och organisation i Uppsala den 14-15 mars 2024. Ett 60-tal forskare och doktorander fr&aring;n olika l&auml;ros&auml;ten och organisationer deltog.</p> Wed, 27 Mar 2024 13:38:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1083194&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2024-03-27T13:38:00Z Assistanskoll uppmärksammar Helene von Granitz avhandling Enabling disability rights in practise https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1080850&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true Mon, 18 Mar 2024 20:35:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1080850&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2024-03-18T20:35:00Z Pågående forskningsvistelse vid Queen`s University https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1080602&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true Mon, 11 Mar 2024 21:01:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1080602&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2024-03-11T21:01:00Z Ulrika Winblad deltar i Vårdansvarskommitteens expertgrupp https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1077148&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true Mon, 15 Jan 2024 12:04:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1077148&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2024-01-15T12:04:00Z Medel tilldelade för projekt om Vårdcentrum i Region Uppsala https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1077146&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true Mon, 15 Jan 2024 11:49:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1077146&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2024-01-15T11:49:00Z Porträtt av professor Ulrika Winblad i tidskrift om äldreomsorg https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1038072&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true Tue, 13 Dec 2022 12:04:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1038072&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2022-12-13T12:04:00Z Forskningsmiljöstöd för att studera den nya välfärdsmarknaden i Sverige https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1034220&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true <p>Professor Ulrika Winblad vid Institutionen f&ouml;r folkh&auml;lso- och v&aring;rdvetenskap har nyligen beviljats n&auml;rmare 17,5 miljoner kronor i milj&ouml;st&ouml;d fr&aring;n Vetenskapsr&aring;det f&ouml;r ans&ouml;kan<em> De nya v&auml;lf&auml;rdsmarknaderna i Sverige - hur p&aring;verkas den sociala j&auml;mlikheten?</em> Forskningen kommer att p&aring;g&aring; under sex &aring;r och utg&ouml;r ett samarbete mellan forskare vid Medicinska fakulteten och Samh&auml;llsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet, n&auml;rmare best&auml;mt Institutionen f&ouml;r folkh&auml;lso- och v&aring;rdvetenskap, Statsvetenskapliga institutionen och F&ouml;retagsekonomiska institutionen. I samarbetet ing&aring;r &auml;ven forskare fr&aring;n Universitetet i Bergen i Norge och K&ouml;penhamns universitet i Danmark. Meds&ouml;kande forskare &auml;r docent Paula Blomqvist, docent Mio Fredriksson, professor Josef Pallas, PhD Linda Moberg, professor Karsten Vrangb&aelig;k, samt professor Oddvar Kaarboe.</p> Mon, 14 Nov 2022 08:52:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1034220&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2022-11-14T08:52:00Z Malin Lohela Karlsson får medel för att utvärdera metod för förbättrad arbetsmiljö och patientsäkerhet https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1031472&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true Thu, 20 Oct 2022 08:08:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1031472&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2022-10-20T08:08:00Z Temanummer till minne av Björn Smedby https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1025258&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true Tue, 06 Sep 2022 11:49:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1025258&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2022-09-06T11:49:00Z Nystartat nätverk om sjukvårdens styrning och organisation https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1008210&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true Thu, 31 Mar 2022 07:34:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1008210&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2022-03-31T07:34:00Z Inger Holmström har blivit invald i universitetsstyrelsen vid Mälardalens universitet https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1004998&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true Thu, 17 Mar 2022 13:16:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1004998&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2022-03-17T13:16:00Z Rapport om centrala begrepp inom kunskapsbaserad socialtjänst https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1000700&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true Mon, 28 Feb 2022 14:40:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1000700&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2022-02-28T14:40:00Z Flera nya anslag från Forte till Forskargruppen i hälso- och sjukvårdsforskning https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=974532&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true <p>Fyra projekt med forskare fr&aring;n Forskargruppen i h&auml;lso- och sjukv&aring;rdsforskning har f&aring;tt medel fr&aring;n Forskningsr&aring;det f&ouml;r h&auml;lsa arbetsliv och v&auml;lf&auml;rd (Forte). Sammanlagt har gruppen tilldelats medel p&aring; 12,3 miljoner kronor.&nbsp;</p> Fri, 08 Oct 2021 07:11:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=974532&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2021-10-08T07:11:00Z Rapport om implementeringen av ”Individens behov i centrum” (IBIC) https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=967682&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true Fri, 03 Sep 2021 06:45:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=967682&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2021-09-03T06:45:00Z Rapport om samverkan inom hälso- och sjukvård under Covid-19-pandemin https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=937748&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true <p>Arbetsrapporten &auml;r skriven av forskargruppen H&auml;lso- och sjukv&aring;rdsforskning i samverkan med Region Uppsala. Studien har unders&ouml;kt hur samverkan mellan den regionala och kommunala h&auml;lso- och sjukv&aring;rden i Uppsala l&auml;n har p&aring;verkats under coronapandemin.&nbsp;</p> Mon, 22 Mar 2021 07:31:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=937748&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2021-03-22T07:31:00Z Douglas Spangler medverkar i Socialstyrelsens podcast om AI i vården https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=931920&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true Fri, 05 Mar 2021 07:15:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=931920&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2021-03-05T07:15:00Z Uppdrag att utreda hur regionerna samordnar investeringsbehov https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=928696&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true Fri, 12 Feb 2021 14:26:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=928696&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2021-02-12T14:26:00Z Kapitel skrivet i boken: Personcentrering inom hälso- och sjukvård https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=895340&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true Thu, 24 Sep 2020 07:01:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=895340&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2020-09-24T07:01:00Z Ulrika Winblad forskarprofil i UU:s artikelserie https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=862950&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true <p></p> <p></p> <p></p> Tue, 31 Mar 2020 09:31:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=862950&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2020-03-31T09:31:00Z Ulrika Winblad ny professor i Hälso- och sjukvårdsforskning https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=777958&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true <p>Ulrika Winblad har utsetts till professor i H&auml;lso- och sjukv&aring;rdsforskning. Tj&auml;nsten utlystes f&ouml;r f&ouml;rsta g&aring;ngen sedan 1995.</p> Tue, 19 Mar 2019 14:57:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=777958&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2019-03-19T14:57:00Z