<link>https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter</link> <description /> <item> <title>Certifikat om erkännande till professorerna Ulrika Winblad och Paula Blomqvist https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1059056&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true Fri, 21 Apr 2023 08:51:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1059056&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2023-04-21T08:51:00Z Ny SNS-rapport om samverkan kring multisjuk äldre https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1058542&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true <p>I en nyligen utgiven SNS-rapport har Ulrika Winblad, professor i h&auml;lso- och sjukv&aring;rdsforskning, och Paula Blomqvist, professor i statsvetenskap, sammanfattat forskningsf&auml;ltet f&ouml;r samverkan inom &auml;ldreomsorgen. F&ouml;rfattarna framh&auml;ver vikten av samordning mellan regioner och kommuner f&ouml;r en god v&aring;rd av multisjuka &auml;ldre samt ett behov av att tydligg&ouml;ra den statliga styrningen av samverkan.&nbsp;</p> Tue, 18 Apr 2023 07:33:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1058542&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2023-04-18T07:33:00Z Kartläggande rapport om Borgholmsmodellen https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1055620&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true <p><strong>Arbetsrapporten &auml;r skriven i ett samarbete mellan forskargrupperna H&auml;lso- och sjukv&aring;rdsforskning och CHAP. Rapporten &auml;r en kartl&auml;ggning &ouml;ver de olika arbetss&auml;tten p&aring; h&auml;lsocentralen i Borgholm. Syftet var att kartl&auml;gga Borgholmsmodellen innan en ekonomisk utv&auml;rdering unders&ouml;ker de faktiska effekterna. Rapporten &auml;r skriven av S&eacute;bastien Lindhagen, Inna Feldman och Ulrika Winblad. </strong></p> Mon, 13 Mar 2023 09:27:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1055620&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2023-03-13T09:27:00Z Porträtt av professor Ulrika Winblad i tidskrift om äldreomsorg https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1038072&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true Tue, 13 Dec 2022 12:04:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1038072&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2022-12-13T12:04:00Z Forskningsmiljöstöd för att studera den nya välfärdsmarknaden i Sverige https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1034220&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true <p>Professor Ulrika Winblad vid Institutionen f&ouml;r folkh&auml;lso- och v&aring;rdvetenskap har nyligen beviljats n&auml;rmare 17,5 miljoner kronor i milj&ouml;st&ouml;d fr&aring;n Vetenskapsr&aring;det f&ouml;r ans&ouml;kan<em> De nya v&auml;lf&auml;rdsmarknaderna i Sverige - hur p&aring;verkas den sociala j&auml;mlikheten?</em> Forskningen kommer att p&aring;g&aring; under sex &aring;r och utg&ouml;r ett samarbete mellan forskare vid Medicinska fakulteten och Samh&auml;llsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet, n&auml;rmare best&auml;mt Institutionen f&ouml;r folkh&auml;lso- och v&aring;rdvetenskap, Statsvetenskapliga institutionen och F&ouml;retagsekonomiska institutionen. I samarbetet ing&aring;r &auml;ven forskare fr&aring;n Universitetet i Bergen i Norge och K&ouml;penhamns universitet i Danmark. Meds&ouml;kande forskare &auml;r docent Paula Blomqvist, docent Mio Fredriksson, professor Josef Pallas, PhD Linda Moberg, professor Karsten Vrangb&aelig;k, samt professor Oddvar Kaarboe.</p> Mon, 14 Nov 2022 08:52:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1034220&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2022-11-14T08:52:00Z Malin Lohela Karlsson får medel för att utvärdera metod för förbättrad arbetsmiljö och patientsäkerhet https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1031472&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true Thu, 20 Oct 2022 08:08:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1031472&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2022-10-20T08:08:00Z Medlemmar i gruppen för Hälso- och sjukvårdsforskning medverkar i Sveriges Radio https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1028088&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true Fri, 30 Sep 2022 09:20:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1028088&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2022-09-30T09:20:00Z Ulrika Winblad i media om statlig hälso- och sjukvård samt framtidens äldreomsorg https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1027658&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true Tue, 27 Sep 2022 13:29:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1027658&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2022-09-27T13:29:00Z Temanummer till minne av Björn Smedby https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1025258&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true Tue, 06 Sep 2022 11:49:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1025258&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2022-09-06T11:49:00Z Anna Mankell får postdok-finansiering för att studera involvering av lokalsamhället https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1016576&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true <p>Den nyligen disputerade Anna Mankell som arbetar i gruppen f&ouml;r h&auml;lso- och sjukv&aring;rdsforskning har beviljats medel fr&aring;n Forte f&ouml;r att i tv&aring; &aring;r genomf&ouml;ra ett postdok-projekt. Nedan finns en kort sammanfattning av studiens syfte.</p> Mon, 30 May 2022 13:05:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1016576&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2022-05-30T13:05:00Z Nystartat nätverk om sjukvårdens styrning och organisation https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1008210&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true Thu, 31 Mar 2022 07:34:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1008210&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2022-03-31T07:34:00Z Inger Holmström har blivit invald i universitetsstyrelsen vid Mälardalens universitet https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1004998&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true Thu, 17 Mar 2022 13:16:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1004998&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2022-03-17T13:16:00Z Rapport om centrala begrepp inom kunskapsbaserad socialtjänst https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1000700&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true Mon, 28 Feb 2022 14:40:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=1000700&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2022-02-28T14:40:00Z Medel från Region Uppsala till två nya forskningsprojekt https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=989356&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true <p>Elenor Kaminsky och Robert Sarkadi Kristiansson har beviljats medel fr&aring;n Region Uppsala f&ouml;r att genomf&ouml;ra ett forskningsprojekt vardera. Elenors projekt har tilldelats cirka 199&nbsp;000 kr och Roberts cirka 505&nbsp;000 kr.</p> Tue, 18 Jan 2022 13:03:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=989356&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2022-01-18T13:03:00Z Publikationer om sjuksköterskors uppfattningar av diskriminering och orättvisor samt hantering av svåra telefonsamtal https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=982422&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true Tue, 07 Dec 2021 08:36:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=982422&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2021-12-07T08:36:00Z Flera nya anslag från Forte till Forskargruppen i hälso- och sjukvårdsforskning https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=974532&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true <p>Fyra projekt med forskare fr&aring;n Forskargruppen i h&auml;lso- och sjukv&aring;rdsforskning har f&aring;tt medel fr&aring;n Forskningsr&aring;det f&ouml;r h&auml;lsa arbetsliv och v&auml;lf&auml;rd (Forte). Sammanlagt har gruppen tilldelats medel p&aring; 12,3 miljoner kronor.&nbsp;</p> Fri, 08 Oct 2021 07:11:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=974532&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2021-10-08T07:11:00Z Ny rapport om hur strukturomvandlingen inom hälso- och sjukvård samordnas https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=968910&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true <p>Forskningsgruppen i h&auml;lso- och sjukv&aring;rdsforskning fick i b&ouml;rjan av 2021 i uppdrag av den statliga utredningen &rdquo;&Ouml;kade f&ouml;ruts&auml;ttningar f&ouml;r h&aring;llbara&nbsp;investeringsprojekt i framtidens h&auml;lso- och sjukv&aring;rd (S 2019:03)&rdquo; att studera samordningen av omst&auml;llningen mot en n&auml;ra v&aring;rd samt h&ouml;gspecialiserad v&aring;rd utifr&aring;n h&auml;lso- och sjukv&aring;rdens behov av investeringar i v&aring;rdbyggnader. Nu &auml;r rapporten f&auml;rdigst&auml;lld och finns som bilaga i SOU 2017:21 &rdquo; Riksintressen i h&auml;lso- och sjukv&aring;rden &ndash; st&auml;rkt statlig styrning f&ouml;r h&aring;llbara v&aring;rdinfrastrukturer.&rdquo; Rapporten &auml;r skriven av Ulrika Winblad, Anna-Karin Swenning, Anton Modigh, Emanuel &Aring;hlfeldt, Gustaf Hedstr&ouml;m &amp; Mio Fredriksson</p> Fri, 10 Sep 2021 13:21:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=968910&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2021-09-10T13:21:00Z Rapport om implementeringen av ”Individens behov i centrum” (IBIC) https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=967682&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true Fri, 03 Sep 2021 06:45:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=967682&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2021-09-03T06:45:00Z Nya publikationer från Forskargruppen i hälso- och sjukvårdsforskning https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=966710&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true Tue, 24 Aug 2021 09:42:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=966710&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2021-08-24T09:42:00Z Inger Holmström är medförfattare till en ny bok om kommunikation i vården https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=966092&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true Mon, 16 Aug 2021 07:59:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=966092&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2021-08-16T07:59:00Z Seminarium om personcentrerad vård under almedalsveckan https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=964762&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true Wed, 07 Jul 2021 11:44:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=964762&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2021-07-07T11:44:00Z Digital workshop med Nordic Network for Health Policy den 18-20 maj https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=939174&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true <p>Den 18-20 startar den fj&auml;rde workshoppen med Nordic Network for Health Policy, Health Management, and Health Services Research. F&ouml;rsta tr&auml;ffen h&aring;lls&nbsp;den 18 maj kl 13 och&nbsp;workshoppen avslutas den 20 maj kl 16.</p> Mon, 29 Mar 2021 08:21:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=939174&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2021-03-29T08:21:00Z Rapport om samverkan inom hälso- och sjukvård under Covid-19-pandemin https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=937748&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true <p>Arbetsrapporten &auml;r skriven av forskargruppen H&auml;lso- och sjukv&aring;rdsforskning i samverkan med Region Uppsala. Studien har unders&ouml;kt hur samverkan mellan den regionala och kommunala h&auml;lso- och sjukv&aring;rden i Uppsala l&auml;n har p&aring;verkats under coronapandemin.&nbsp;</p> Mon, 22 Mar 2021 07:31:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=937748&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2021-03-22T07:31:00Z Douglas Spangler medverkar i Socialstyrelsens podcast om AI i vården https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=931920&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true Fri, 05 Mar 2021 07:15:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=931920&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2021-03-05T07:15:00Z Uppdrag att utreda hur regionerna samordnar investeringsbehov https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=928696&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true Fri, 12 Feb 2021 14:26:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=928696&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2021-02-12T14:26:00Z Nytt uppdrag: Översikt av valfrihet inom öppen vård https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=925316&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true Thu, 28 Jan 2021 14:57:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=925316&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2021-01-28T14:57:00Z Arbete under coronapandemin https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=909600&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true Mon, 07 Dec 2020 10:05:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=909600&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2020-12-07T10:05:00Z Extra medel från Forte till Mio Fredriksson och Anna Hallberg https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=900552&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true <p>Under senare delen av 2020 beslutade Forte att tilldela extra medel till forskning kring v&auml;lf&auml;rdssystemet p&aring;verkas av coronapandemin. Mio Fredriksson och Anna Hallberg har f&aring;tt ta del av dessa medel f&ouml;r att studera den nationella koordineringen vid Covid-19-testningen.&nbsp;</p> Fri, 30 Oct 2020 12:35:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=900552&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2020-10-30T12:35:00Z Kapitel skrivet i boken: Personcentrering inom hälso- och sjukvård https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=895340&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true Thu, 24 Sep 2020 07:01:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=895340&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2020-09-24T07:01:00Z Regeringsuppdrag tilldelat forskargruppen Hälso- och sjukvårdsforskning https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=894286&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true <p>Inspektionen f&ouml;r v&aring;rd och omsorg (IVO) har f&aring;tt i uppdrag av regeringen att analysera deras tillst&aring;ndspr&ouml;vning av privata utf&ouml;rare inom v&aring;rd och omsorg. IVO har i sin tur givit gruppen f&ouml;r h&auml;lso- och sjukv&aring;rdsforskning i uppdrag att kartl&auml;gga tillst&aring;ndspr&ouml;vningen inom &auml;ldreomsorgen.&nbsp;</p> Wed, 16 Sep 2020 11:49:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=894286&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2020-09-16T11:49:00Z Medel från Forte till Ulrika Winblad och Wilhelm Linder https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=881064&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true Mon, 01 Jun 2020 08:24:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=881064&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2020-06-01T08:24:00Z Ulrika Winblad i media om Covid-19 https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=877108&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true Mon, 04 May 2020 14:51:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=877108&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2020-05-04T14:51:00Z Ulrika Winblad forskarprofil i UU:s artikelserie https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=862950&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true <p></p> <p></p> <p></p> Tue, 31 Mar 2020 09:31:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=862950&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2020-03-31T09:31:00Z Ny bok om Fundamentals of Care https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=847106&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true <p>I juni 2020 utkommer en ny bok skriven av &Aring;sa Muntlin Athlin, associerad forskare till forskargruppen HSF.</p> Tue, 11 Feb 2020 08:34:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=847106&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2020-02-11T08:34:00Z Anslag från FORTE till Linda Moberg https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=817700&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true Tue, 22 Oct 2019 11:10:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=817700&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2019-10-22T11:10:00Z Nätverksmöte för Omvårdnad per Telefon https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=780562&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true <p>Tisdagen den 9 april h&ouml;lls det nationella N&auml;tverksm&ouml;te f&ouml;r Omv&aring;rdnad per Telefon.</p> Thu, 11 Apr 2019 08:40:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=780562&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2019-04-11T08:40:00Z Ulrika Winblad ny professor i Hälso- och sjukvårdsforskning https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=777958&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true <p>Ulrika Winblad har utsetts till professor i H&auml;lso- och sjukv&aring;rdsforskning. Tj&auml;nsten utlystes f&ouml;r f&ouml;rsta g&aring;ngen sedan 1995.</p> Tue, 19 Mar 2019 14:57:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=777958&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2019-03-19T14:57:00Z Mio Fredriksson utsedd till docent https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=776732&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true <p>Mio Fredriksson uts&aring;gs nyligen till docent i H&auml;lso- och sjukv&aring;rdsforskning.</p> Thu, 07 Mar 2019 16:24:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=776732&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2019-03-07T16:24:00Z IFV-studie uppmärksammad i DN https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=764620&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true <p>Carina Ahlstedt och kollegor har publicerat en artikel som f&aring;tt mycket uppm&auml;rksamhet i media under senare tid. DN skrev i f&ouml;rra veckan om studien p&aring; Insidan: <a href="https://www.dn.se/insidan/sa-far-man-sjukskoterskor-att-stanna-pa-jobbet/">https://www.dn.se/insidan/sa-far-man-sjukskoterskor-att-stanna-pa-jobbet/</a></p> Mon, 14 Jan 2019 09:21:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=764620&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2019-01-14T09:21:00Z Forte-medel till Mio Fredriksson för projekt om styrning https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=750312&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true <p>Mio Fredriksson har tilldelats medel i Fortes utlysning om v&auml;lf&auml;rdens kvalitet, organisation och processer.</p> Thu, 01 Nov 2018 14:43:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=750312&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2018-11-01T14:43:00Z Anslag från Vinnova https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=742608&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true Mon, 22 Oct 2018 13:38:00 GMT https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/nyheter?tarContentId=742608&rssTarget=669214&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=175954&newsListSiteNodeId=175954&showLeadIn=true 2018-10-22T13:38:00Z