Nyheter https://www.nek.uu.se/nyhetslistan SNS-seminarium ”Våld i nära relationer” https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1083200&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Den 8 april anordnar SNS ett seminarium som handlar om v&aring;ld i n&auml;ra relationer. Arizo Karimi, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet,&nbsp;presenterar tillsammans med sin medf&ouml;rfattare Hanna M&uuml;hlrad (IFAU) en ny rapport i &auml;mnet.</p> Wed, 27 Mar 2024 15:00:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1083200&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2024-03-27T15:00:00Z Pressmeddelande: Distansundervisning ledde till minskad vård för psykisk ohälsa https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1077886&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Gymnasieelever s&ouml;kte i mindre utstr&auml;ckning hj&auml;lp f&ouml;r psykisk oh&auml;lsa n&auml;r de fick studera hemma under pandemin. En liknande minskning f&ouml;r h&ouml;gstadieelever som fortsatte g&aring; i skolan gick inte att se. Det visar en ny studie vid Uppsala universitet och Stockholms universitet, som bygger p&aring; data som omfattar alla Sveriges h&ouml;gstadie- och gymnasieelever under 2015-2021.</p> Mon, 05 Feb 2024 07:11:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1077886&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2024-02-05T07:11:00Z Myrdalpriset 2023 går till artikel om covid-19 vaccinering https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1077328&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Nationalekonomerna Mikael Elinder, Oscar Erixson och Mattias &Ouml;hman fr&aring;n Uppsala universitet tar hem Myrdalpriset 2023 f&ouml;r sin artikel &quot;Intelligens &auml;r kopplat till snabb vaccination mot covid-19, men beh&ouml;ver inte vara det!&quot; Priset delas &aring;rligen ut av Swedbank f&ouml;r att uppm&auml;rksamma &aring;rets b&auml;sta artikel i Nationalekonomiska F&ouml;reningens tidskrift <em>Ekonomisk Debatt</em>.&nbsp;</p> Wed, 17 Jan 2024 12:43:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1077328&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2024-01-17T12:43:00Z Delrapport i årets långtidsutredningen skriven av Karl Walentin https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1074500&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Karl Walentin, g&auml;stprofessor vid nationalekonomiska institutionen, har skrivit&nbsp;en av delrapporterna till l&aring;ngtidsutredningen, som i &aring;r firar 75 &aring;r. Denna omfattande utredning genomf&ouml;rs vart fj&auml;rde &aring;r med skiftande teman och i &aring;r &auml;r Finanspolitisk stabilisering av ekonomin i fokus.</p> Tue, 19 Dec 2023 07:22:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1074500&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2023-12-19T07:22:00Z Sök till forskarutbildningen - upp till 8 platser utlysta https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1074270&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p><img alt="" src="/digitalAssets/1074/c_1074270-l_3-k_2023-phd-annons-banner.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> Thu, 14 Dec 2023 08:41:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1074270&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2023-12-14T08:41:00Z Professorsinstallation: Ola Andersson ny professor i nationalekonomi https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1071436&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>De 15 november h&aring;ller Ola Andersson, ny professor vid nationalekonomiska institutionen, sin installationsf&ouml;rel&auml;sning &quot;Beslutsfattande i en os&auml;ker v&auml;rld&quot;,&nbsp;<span style="font-size:1em">kl 10:40 i Universitetshuset. </span><a href="https://www.uu.se/kalendarium/arkiv/2023-10-26-samhallsvetenskapliga-fakultetens-installationsforelasningar" style="font-size: 1em;">L&auml;s mer om installationsf&ouml;rel&auml;sningarna fr&aring;n Samh&auml;llsvetenskapliga fakulteten h&auml;r.</a><span style="font-size:1em"> &nbsp;Den h&ouml;gtidliga installationsceremoni f&ouml;r professorerna g&aring;r av stapeln i universitetsaulan&nbsp;17 november.</span></p> Mon, 13 Nov 2023 09:45:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1071436&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2023-11-13T09:45:00Z Tram Pham får Karin Westman Berg-stipendiet https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1071278&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Karin Westman Berg stipendiefonden bel&ouml;nar Tram Pham, doktorand i nationalekonomi, med 2023 &aring;rets stipendium.&nbsp;</p> Thu, 09 Nov 2023 09:08:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1071278&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2023-11-09T09:08:00Z Alumnen Rebecca Cardebring får SOM-priset 2023 https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1070966&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Rebecca Cardebring, alumn fr&aring;n Nationalekonomiska institutionen, har tilldelats SOM-institutets stipendium f&ouml;r den fr&auml;msta studentuppsatsen baserad p&aring; data fr&aring;n SOM-unders&ouml;kningar 2023. Rebecca har vunnit priset f&ouml;r sin studie om efterfr&aring;gan p&aring; j&auml;mst&auml;lldhetspolitik, vilken bland annat visar att ekonomisk utsatthet spelar en mycket liten roll f&ouml;r detta i Sverige.</p> Fri, 03 Nov 2023 07:01:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1070966&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2023-11-03T07:01:00Z 36,5 miljoner kronor till forskningsprogram i nationalekonomi https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1070962&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <div> <div> <p>Hush&aring;ll och f&ouml;retag &auml;r olika k&auml;nsliga f&ouml;r finanspolitiska stimulans&aring;tg&auml;rder. Med mer kunskap om dessa skillnader g&aring;r det att utforma en mer effektiv ekonomisk politik. Det &auml;r temat f&ouml;r ett forskningsprogram i nationalekonomi som tilldelats 36,5 miljoner kronor fr&aring;n Riksbankens Jubileumsfond.</p> <div></div> </div> </div> <div style="float:right"> <div></div> </div> Thu, 02 Nov 2023 09:32:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1070962&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2023-11-02T09:32:00Z Tre tjänster i nationalekonomi utlysta på Job Market https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1069890&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet rekryterar till tre olika tj&auml;nster p&aring; den internationella arbetsmarknaden f&ouml;r ekonomer.</p> Thu, 19 Oct 2023 06:44:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1069890&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2023-10-19T06:44:00Z Akademiskt utbyte i fokus på årets SUDSWEC https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1068596&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Den &aring;rliga sammankomsten av doktorander inom ekonomi fr&aring;n Uppsala universitet, Stockholms universitet och Handelsh&ouml;gskolan i Stockholm visade sig vara en stor framg&aring;ng i &aring;r n&auml;r SUDSWEC &aring;terv&auml;nde till Uppsala. Evenemanget, som syftar till att fr&auml;mja akademiskt utbyte och st&auml;rka kopplingarna mellan ekonomidoktorander i Stockholm-Uppsala-regionen, lockade &ouml;ver 50 deltagare.</p> Fri, 29 Sep 2023 07:52:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1068596&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2023-09-29T07:52:00Z Josefin Videnord försvarar sin doktorsavhandling "Trade, Innovation, and Gender" https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1067986&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Fredag den 29 september f&ouml;rsvarar Josefin Videnord sin doktorsavhandling <a href="http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1785854/FULLTEXT01.pdf">&quot;Trade, Innovation, and Gender&quot;</a> i Hall 2 p&aring; Ekonomikum. V&auml;lkommen!</p> Fri, 22 Sep 2023 08:20:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1067986&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2023-09-22T08:20:00Z Davide Cipullo prisas av KVA https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1067444&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <div> <div> <div> <div> <div> <div>Vi gratulerar v&aring;r tidigare doktorand <a href="https://davidecipullo.com/">Davide Cipullo</a> som har prisats av <a href="https://www.kva.se/nyheter/akademien-belonar-forskning-om-politik-alzheimer-och-stjarnljus/">Kungliga Vetenskapsakademien</a>. Dr Cipullo&nbsp;tilldelas Arnbergska priset 2023 <em>&rdquo;f&ouml;r hans avhandling Political Careers, Government Stability and Electoral Cycles&rdquo;.</em></div> </div> </div> </div> </div> </div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div></div> </div> </div> </div> <div></div> <div></div> </div> <div></div> </div> <div> <div> <div> <div> <div></div> </div> <div> <div></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> Mon, 18 Sep 2023 07:02:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1067444&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2023-09-18T07:02:00Z Svåra beslut gav ojämlik vaccinationsgrad https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1067440&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <div> <div> <p>Det var stor skillnad i hur snabbt olika grupper vaccinerade sig mot covid-19. En av f&ouml;rklaringarna kan vara att m&auml;nniskor tar till sig information och fattar beslut p&aring; olika s&auml;tt. En ny studie visar att bland personer med h&ouml;gst kognitiv f&ouml;rm&aring;ga hade 80 procent vaccinerat sig inom 50 dagar. Bland de med l&auml;gst kognitiv f&ouml;rm&aring;ga tog det 180 dagar f&ouml;r att uppn&aring; samma vaccinationsgrad.</p> <div></div> </div> </div> <div> <div></div> </div> Mon, 18 Sep 2023 06:57:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1067440&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2023-09-18T06:57:00Z Raoul van Maarseveen tilldeles Benzeliusbelöning https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1066342&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Vi &auml;r stolta att meddela att Dr. Raoul van Maarseveen har tilldelats Benzeliusbel&ouml;ning 2023 f&ouml;r sin avhandling <em>Urbanization and Education. </em><em>The Effect of Childhood Urban Residency on Educational Attainment</em>.</p> <p></p> Tue, 29 Aug 2023 08:48:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1066342&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2023-08-29T08:48:00Z Nya jobb för Job Market-kandidater https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1062314&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Institutionen gratulerar f&ouml;ljande doktorander till deras framg&aring;ngar p&aring; &aring;rets Job market.&nbsp;Vi &ouml;nskar dem all lycka i deras framtida karri&auml;rer!</p> Tue, 13 Jun 2023 08:23:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1062314&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2023-06-13T08:23:00Z Edvin Hertegård försvarar sin doktorsavhandling "Essays on Families, Health Policy, and the Determinants of Children's Long-Term Outcomes" https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1061476&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>M&aring;ndag den 12 juni kl 09:15 f&ouml;rsvarar Edvin Herteg&aring;rd sin doktorsavhandling <a href="http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=9265&amp;pid=diva2%3A1752518&amp;c=1&amp;searchType=SIMPLE&amp;language=sv&amp;query=edvin+herteg%C3%A5rd&amp;af=%5B%5D&amp;aq=%5B%5B%5D%5D&amp;aq2=%5B%5B%5D%5D&amp;aqe=%5B%5D&amp;noOfRows=50&amp;sortOrder=author_sort_asc&amp;sortOrder2=title_sort_asc&amp;onlyFullText=false&amp;sf=all"><em>Essays on Families, Health Policy, and the Determinants of Children's Long-Term Outcomes</em>&nbsp;</a>i Hall 2 p&aring; Ekonomikum. V&auml;lkommen!</p> Mon, 05 Jun 2023 05:30:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1061476&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2023-06-05T05:30:00Z Alice Hallman försvarar sin doktorsavhandling "Hypocrites, Devil’s Advocates, and Bandwagoneers: Essays on Costly Signaling" https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1061472&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Fredag den 9 juni kl 10:15 f&ouml;rsvarar Alice Hallman sin&nbsp;doktorsavhandling&nbsp;<a href="https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1750589&amp;dswid=7528"><em>Hypocrites,&nbsp;Devil&rsquo;s&nbsp;Advocates, and&nbsp;Bandwagoneers: Essays on&nbsp;Costly&nbsp;Signaling</em></a>&nbsp; i Hall 2 p&aring; Ekonomikum. V&auml;lkommen!</p> <p></p> <p></p> Fri, 02 Jun 2023 05:06:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1061472&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2023-06-02T05:06:00Z Uppsalaekonomerna - årets vinnare av SM i Ekonomi https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1060196&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Vi kan&nbsp;stolt&nbsp;meddela att Uppsalaekonomerna vunnit &aring;rets upplaga av SM i ekonomi.&nbsp;</p> Tue, 09 May 2023 08:53:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1060196&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2023-05-09T08:53:00Z Arizo Karimi ny docent i nationalekonomi https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1059922&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Vi gratulerar Arizo Karimi som har utn&auml;mnts till docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.</p> Thu, 04 May 2023 11:10:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1059922&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2023-05-04T11:10:00Z Maximiliano Sosa Andrés disputerar med avhandlingen "A Risky and Polarized World: Essays on Uncertainty, Ideology and Foreign Policy" https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1059898&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Fredag den 12&nbsp;maj f&ouml;rsvarar <a href="https://www.katalog.uu.se/profile/?id=N18-1377">Maximiliano Sosa Andr&eacute;s</a> sin avhandling <a href="http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&amp;c=30&amp;af=%5B%5D&amp;searchType=LIST_COMING&amp;sortOrder2=title_sort_asc&amp;query=&amp;language=en&amp;pid=diva2%3A1740057&amp;aq=%5B%5B%5D%5D&amp;sf=all&amp;aqe=%5B%5D&amp;sortOrder=author_sort_asc&amp;onlyFullText=false&amp;noOfRows=50&amp;dswid=-4561">&quot;A Risky and Polarized World: Essays on Uncertainty, Ideology and Foreign Policy&quot;</a> kl 13:15 i Hall 2 p&aring; Ekonomikum. V&auml;lkommen!</p> Fri, 05 May 2023 06:30:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1059898&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2023-05-05T06:30:00Z Seminarium: Går AI-utvecklingen för snabbt? https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1059868&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Georg&nbsp;Graetz, docent i nationalekonomi vid Nationalekonomiska institutionen, deltar i ett <a href="https://www.sns.se/artiklar/gar-ai-utvecklingen-for-snabbt/">seminarium om artificiell intelligens hos SNS </a>den 9 maj.&nbsp;</p> <p></p> Wed, 03 May 2023 12:26:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1059868&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2023-05-03T12:26:00Z Antagning till forskarutbildningen 2023 https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1059866&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <div> <p>Nationalekonomiska institutionen har antagit 5 nya&nbsp;doktorander&nbsp;till forskarutbildningen. Doktoranderna b&ouml;rjar sin undervisning&nbsp;14&nbsp;augusti 2023.</p> </div> <p>Varmt v&auml;lkomna till v&aring;r institution!</p> Thu, 04 May 2023 05:16:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1059866&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2023-05-04T05:16:00Z Delmi rapport: Under ytan – vilka vill lämna sina länder för att komma till Europa eller Sverige? https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1059556&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Enligt Gallup World Poll vill ungef&auml;r 10 miljoner m&auml;nniskor fr&aring;n l&aring;g- och medelinkomstl&auml;nder flytta till Sverige om de ges m&ouml;jlighet. Men vilka &auml;r dessa personer, fr&aring;n vilka l&auml;nder kommer de och hur ser den demografiska sammans&auml;ttningen ut bland dessa personer? Det unders&ouml;ks i en ny rapport skriven av v&aring;ra forskare Mikael Elinder,&nbsp;Oscar Erixson och Olle Hammar.&nbsp;</p> <div></div> Thu, 27 Apr 2023 11:56:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1059556&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2023-04-27T11:56:00Z Simon Ek disputerar med avhandlingen "Structural Change, Match Quality, and Integration in the Labor Market" https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1058144&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Fredag den 21 april f&ouml;rsvarar <a href="https://sites.google.com/view/simon-ek">Simon Ek</a> sin avhandling <a href="http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1741047&amp;dswid=7502">&quot;Structural Change, Match Quality, and Integration in the Labor Market&quot;</a> kl 13:15 i H&ouml;rsal 2 p&aring; Ekonomikum. V&auml;lkommen!</p> Fri, 14 Apr 2023 05:00:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1058144&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2023-04-14T05:00:00Z Vi välkomnar två gästforskare https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1058142&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Vi v&auml;lkomnar tv&aring; g&auml;stforskare, Pauline Carry och Elio Nimier-David, till nationalekonomiska institutionen. De kommer att jobba fr&aring;n institutionen till den 31 augusti.</p> Wed, 12 Apr 2023 07:15:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1058142&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2023-04-12T07:15:00Z NEK forskare i senaste numret av Ekonomisk Debatt https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1057720&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Tv&aring; forskare fr&aring;n nationalekonomiska institutionen, Professor Oskar Nordstr&ouml;m Skans och doktoranden Akib Khan, medverkar i <a href="https://www.nationalekonomi.se/ed/4792">senaste numret av Ekonomisk Debatt</a>.</p> Tue, 04 Apr 2023 09:20:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1057720&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2023-04-04T09:20:00Z Hur påverkas barn när en förälder förlorar jobbet? https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1050528&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true Fri, 03 Feb 2023 10:13:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1050528&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2023-02-03T10:13:00Z SNS Konjunkturrådsrapport 2023: Mer stöd behövs till dem som drabbas hårdast vid uppsägning https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1048052&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Personligt arbetsf&ouml;rmedlarst&ouml;d och korta kurser med tydlig yrkeskoppling beh&ouml;vs f&ouml;r att l&aring;gutbildade och &auml;ldre ska f&aring; nytt jobb efter upps&auml;gning, skriver fyra nationalekonomer, varav tre fr&aring;n Uppsala universitet, i SNS Konjunkturr&aring;dsrapport 2023.</p> Thu, 19 Jan 2023 09:20:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1048052&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2023-01-19T09:20:00Z Wallanderstipendier till Adrian Poignant och Lillit Ottosson https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1037154&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true Tue, 06 Dec 2022 06:18:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1037154&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2022-12-06T06:18:00Z Sofia Hernnäs disputerar med sin avhandling ”Automation and the Consequences of Occupational Decline” https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1036440&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Fredagen den 2:a december f&ouml;rsvarar Sofia Hernn&auml;s sin avhandling &rdquo;Automation and the Consequences of Occupational Decline&rdquo; kl. 13:15 i H&ouml;rsal 2 p&aring; Ekonomikum. V&auml;lkommen!</p> Wed, 30 Nov 2022 09:07:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1036440&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2022-11-30T09:07:00Z Raoul van Maarseveen disputerar med avhandlingen "Urbanization and Education" https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1035426&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Fredagen den 25:e november f&ouml;rsvarar Raoul van Maarseveen sin avhandling &quot;Urbanization and Education&quot; kl 10.15 i H&ouml;rsal 2 p&aring; Ekonomikum. V&auml;lkommen!</p> Wed, 23 Nov 2022 13:03:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1035426&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2022-11-23T13:03:00Z Årets vinnare av uppsatsstipendiet från Ingemar Carlssons minnesfond https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1031218&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p><strong>Nationalekonomiska f&ouml;reningen i Uppsala utlyser &aring;rligen uppsatsstipendier ur Ingemar Carlssons Minnesfond. Stipendierna p&aring; sammanlagt 24 000 kr tilldelas studenter p&aring; kandidat- och masterniv&aring; som genom sin uppsats uppvisat &rdquo;uppenbar h&aring;g och fallenhet f&ouml;r nationalekonomiska studier&quot;. </strong></p> Tue, 18 Oct 2022 08:58:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1031218&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2022-10-18T08:58:00Z Seminarium: "Ökar inflationen risken för höga kompensationskrav?" med Nils Gottfries och Anders Forslund https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1029124&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Nils Gottfries och Anders Forslund deltog i seminariet&nbsp;&quot;&Ouml;kar inflationen risken f&ouml;r h&ouml;ga kompensationskrav?&quot; den 30 september.&nbsp;</p> <p></p> Thu, 06 Oct 2022 11:04:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1029124&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2022-10-06T11:04:00Z Yaroslav Yakymovych disputerar med avhandlingen Workers and Occupations in a Changing Labour Market: The Heterogeneous Effects of Mass Layoffs and Social Safety Nets https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1028492&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true Mon, 03 Oct 2022 11:34:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1028492&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2022-10-03T11:34:00Z Lillit Ottosson disputerar med avhandlingen From Welfare to Work: Financial Incentives, Active Labor Market Policies, and Integration Programs https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1025276&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>P&aring; fredag 9 september f&ouml;rsvarar Lillit Ottosson sin avhandling&nbsp;&quot;From Welfare to Work: Financial Incentives, Active Labor Market Policies, and Integration Programs&quot;&nbsp;i h&ouml;rsal 2, kl. 10.15 p&aring;&nbsp;Ekonomikum. V&auml;lkommen att lyssna&nbsp;p&aring; plats!</p> Tue, 06 Sep 2022 13:05:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1025276&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2022-09-06T13:05:00Z Lärare får pedagogiska priser https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1019686&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Tv&aring; av institutionens&nbsp;l&auml;rare f&aring;r&nbsp;priser&nbsp;f&ouml;r sin undervisning. <a href="https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N4-898">Che-Yuan Liang</a>&nbsp;korades till <em>&Aring;rets L&auml;rare</em> av F&ouml;reningen Uppsalaekonomerna och <a href="https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N96-2302">Mikael Carlsson</a> fick Uppsala Politiciesstuderande <em>Pedagogikpris&nbsp;2022.</em>&nbsp;&nbsp;</p> Wed, 22 Jun 2022 10:45:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1019686&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2022-06-22T10:45:00Z Daniel Bougt disputerar med avhandlingen "A Sequence of Essays on Sequences of Auctions" https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1016948&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>P&aring; fredag 3 juni&nbsp;f&ouml;rsvarar Daniel Bougt sin avhandling&nbsp;&quot;A Sequence of Essays on Sequences of Auctions&quot;&nbsp;i h&ouml;rsal 2, kl. 14.15 p&aring;&nbsp;Ekonomikum. V&auml;lkommen att lyssna&nbsp;p&aring; plats!</p> Wed, 01 Jun 2022 07:27:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1016948&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2022-06-01T07:27:00Z Joshua Angrist och David Card talare på UCLS workshop https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1015948&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Joshua Angrist och David Card som fick Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk&nbsp;vetenskap till Alfred&nbsp;Nobels&nbsp;minne 2021 (ekonomipriset), var huvudtalare p&aring; en workshop arrangerad av Uppsala Center for Labor Studies (<a href="https://ucls.nek.uu.se/">UCLS</a>) vid Nationalekonomiska institutionen. Runt 70 deltagare var med under dagen som &auml;gde rum i det&nbsp;vackra Universitetshuset.&nbsp;</p> Mon, 23 May 2022 10:19:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1015948&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2022-05-23T10:19:00Z IMF presenterar senaste World Economic Outlook rapport: A Greener Labor Market https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1013542&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Niels-Jakob Harbo Hansen och Phillip Barrett fr&aring;n International Monetary Fund (IMF) kommer till Ekonomikum, Onsdag 11 maj, 09.15-10.00, H&ouml;rsal 3,&nbsp;f&ouml;r att presentera World Economic Outlook rapporten med s&auml;rskilt fokus p&aring; kapitel 1 <em>&rdquo;Global Prospects and Policies&rdquo;</em> och kapitel 3 <em>&ldquo;A Greener Labor Market: Employment, Policies, and Economic Transformation&rdquo;</em>.</p> Mon, 09 May 2022 13:21:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1013542&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2022-05-09T13:21:00Z Seminarium: Vill vi bli av med överskuldsättningen? https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1012936&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Trots sk&auml;rpningar av regelverk f&ouml;r att ta l&aring;n och att f&aring; skuldsanering &auml;ndrats, sker f&aring; f&ouml;rb&auml;ttringar. Vissa personer blir djupt skuldsatta. Men &auml;r l&ouml;sningarna verkligen de r&auml;tta?&nbsp;</p> Fri, 06 May 2022 11:18:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1012936&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2022-05-06T11:18:00Z Adrian Poignant disputerar med avhandlingen “Gold, Coal and Iron: Essays on Industrialization and Economic Development” https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1011422&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>P&aring; tisdag 24 maj kommer Adrian Poignant att f&ouml;rsvara sin avhandling&nbsp;&ldquo;Gold, Coal and Iron: Essays on Industrialization and Economic Development&rdquo; i h&ouml;rsal 2, 10.15 p&aring;&nbsp;Ekonomikum. V&auml;lkommen att lyssna&nbsp;p&aring; plats!</p> Wed, 27 Apr 2022 07:51:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1011422&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2022-04-27T07:51:00Z 13 antagna till forskarutbildningen 2022 https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1010406&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Nationalekonomiska institutionen har antagit 13 nya doktorander&nbsp;till forskarutbildningen. Doktoranderna b&ouml;rjar sin undervisning&nbsp;i augusti.<br /> <br /> Varmt v&auml;lkomna till v&aring;r institution!</p> Tue, 19 Apr 2022 07:03:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1010406&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2022-04-19T07:03:00Z Ny rapport: Hur många kommer fly från Ukraina och vilka EU-länder kommer de söka sig till? https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1006018&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Cirka 12 miljoner ukrainaflyktingar f&ouml;rmodas ta sig till EU och&nbsp;300 000 till Sverige, vilket &auml;r betydligt h&ouml;gre &auml;n Migrationsverkets ber&auml;kningar. Det visar en ny studie och unders&ouml;kning som gjorts av forskare vid nationalekonomiska institutionen&nbsp;i samarbete med Delmi.&nbsp;</p> Wed, 23 Mar 2022 08:21:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1006018&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2022-03-23T08:21:00Z Helena Svaleryd i finansministerns ekonomiska råd https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1005382&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Helena Svaleryd &auml;r en av de sex medlemmarna i finansministerns ekonomiska r&aring;d som har sitt f&ouml;rsta sammantr&auml;de i dag 21 mars.</p> Mon, 21 Mar 2022 12:26:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=1005382&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2022-03-21T12:26:00Z Gustav Karreskog får Wallanderstipendium https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=982942&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Gustav Karreskog f&aring;r Wallanderstipendiet f&ouml;r sin forskning om m&auml;nskligt beslutsfattande i strategiska situationer. Stipendiet inneb&auml;r tre &aring;rs finansierad forskning.&nbsp;</p> Thu, 09 Dec 2021 13:51:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=982942&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2021-12-09T13:51:00Z Professor Peter Fredriksson talar på Nobelceremonin https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=982650&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Som ordf&ouml;rande i Nobelkommitt&eacute;n f&ouml;r ekonomipriset, h&aring;ller professor Peter Fredriksson tal till ekonomipristagarna&nbsp;i Stadshuset i Stockholm under prisutdelningen p&aring; Nobeldagen den 10 december kl. 16:15.</p> Wed, 08 Dec 2021 09:49:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=982650&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2021-12-08T09:49:00Z Professor Oskar Nordström Skans får pris https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=980680&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Professor Oskar Nordstr&ouml;ms Skans mottog&nbsp;i dag&nbsp;Thur&eacute;us-priset fr&aring;n Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala&nbsp;f&ouml;r sina &quot;framst&aring;ende studier inom arbetsmarknadsekonomi&quot;.</p> Tue, 23 Nov 2021 13:55:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=980680&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2021-11-23T13:55:00Z Lena Hensvik installeras som ny professor https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=978802&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Lena Hensvik installeras som ny professor vid Nationalekonomiska institutionen vid den h&ouml;gtidliga professorsinstallationen 19 november. Redan den 16 november h&aring;ller hon sin&nbsp;installationsf&ouml;rel&auml;sning <a href="https://kalendarium.uu.se/Evenemang/?eventId=66136"><em>Arbetsf&ouml;rmedling i en ny tid &ndash; M&ouml;jligheter och utmaningar med algoritmbaserad matchning p&aring; arbetsmarknaden&nbsp;</em></a>i sal&nbsp;IX i Universitetshuset klockan 13.15.&nbsp;F&ouml;rel&auml;sningen&nbsp;kan ses p&aring; plats och via direkts&auml;ndning.</p> Thu, 11 Nov 2021 14:46:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=978802&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2021-11-11T14:46:00Z Forskare får nästan 36 miljoner från Forte https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=973678&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Forskningsprogrammen &quot;Strukturomvandling: konsekvenser och policy&aring;tg&auml;rder&quot; samt &quot;Arbetsmarknadsintegration i f&ouml;r&auml;nderliga tider&quot; f&aring;r n&auml;stan 36 miljoner i anslag fr&aring;n Forte. B&aring;da programmen ligger under Fortes utlysning&nbsp;&quot;Arbetslivets utmaningar 2021&quot;.</p> Mon, 04 Oct 2021 09:12:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=973678&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2021-10-04T09:12:00Z Melinda Suveg doktorerar med "Finance, Shocks, Competition and Price Setting" https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=968116&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Melinda Suveg&nbsp;f&ouml;rsvarar sin avhandling &quot;Finance, Shocks, Competition and Price Setting&quot;, 13&nbsp;september, 10:15 i H&ouml;rsal 2 p&aring; Ekonomikum. Disputationen sker digitalt men det finns ett begr&auml;nsat antal platser f&ouml;r dem som vill f&ouml;lja den p&aring; plats.</p> Tue, 07 Sep 2021 09:17:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=968116&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2021-09-07T09:17:00Z Kerstin Westergren disputerar med "Essays on Inflation Expectations, Monetary Policy and Tax Reform" https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=968034&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Kerstin Westergren&nbsp;f&ouml;rsvarar sin avhandling &quot;Essays on Inflation Expectations, Monetary Policy and Tax Reform&quot;, torsdag 9&nbsp;september, 15:15 i H&ouml;rsal 2 p&aring; Ekonomikum. Disputationen sker digitalt men det finns ett begr&auml;nsat antal platser f&ouml;r dem som vill f&ouml;lja den p&aring; plats.</p> Tue, 07 Sep 2021 07:12:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=968034&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2021-09-07T07:12:00Z Charlotte Paulie disputerar med "Essays on the Distribution of Production, Prices and Wealth" https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=967654&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Charlotte Paulie f&ouml;rsvarar sin avhandling Essays on the Distribution of Production, Prices and Wealth, fredag 3&nbsp;september, 10:15 i H&ouml;rsal 2 p&aring; Ekonomikum. Disputationen sker digitalt men det finns ett begr&auml;nsat antal platser f&ouml;r dem som vill f&ouml;lja den p&aring; plats.</p> Thu, 02 Sep 2021 15:12:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=967654&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2021-09-02T15:12:00Z Vivika Halapuu disputerar med avhandlingen Upper Secondary Education: Access, Choices and Graduation https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=967076&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Vivika Halapuu f&ouml;rsvarar sin avhandling Upper Secondary Education: Access, Choices and Graduation, fredag 27 augusti, 10:15 i H&ouml;rsal 2 p&aring; Ekonomikum. Disputationen sker digitalt men det finns ett begr&auml;nsat antal platser f&ouml;r dem som vill f&ouml;lja den p&aring; plats.</p> Fri, 27 Aug 2021 10:52:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=967076&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2021-08-27T10:52:00Z Sebastian Jävervall disputerar med avhandlingen Corruption, Distortions and Development https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=966180&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Sebastian J&auml;vervall&nbsp;f&ouml;rsvarar sin avhandling&nbsp;Corruption, Distortions and Development, fredag 20 augusti,&nbsp;10:15​ i H&ouml;rsal 2 p&aring; Ekonomikum.&nbsp;Disputationen sker digitalt men det finns ett begr&auml;nsat antal platser f&ouml;r dem som vill f&ouml;lja den p&aring; plats.</p> Mon, 16 Aug 2021 12:35:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=966180&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2021-08-16T12:35:00Z Alla Job Market Candidates har fått nya jobb https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=955840&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Alla v&aring;ra Job Market Candidates har blivit rekryterade till nya, sp&auml;nnande jobb. Tack f&ouml;r &aring;ren som doktorander vid institutionen och lycka till vidare!</p> Tue, 01 Jun 2021 08:03:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=955840&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2021-06-01T08:03:00Z Lucas Tilley disputerar med avhandlingen Inputs and Incentives in Education https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=955734&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Lucas Tilley f&ouml;rsvarar sin avhandling&nbsp;<a href="http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=3887&amp;pid=diva2%3A1544348&amp;c=1&amp;searchType=SIMPLE&amp;language=sv&amp;query=lucas+tilley&amp;af=%5B%5D&amp;aq=%5B%5B%5D%5D&amp;aq2=%5B%5B%5D%5D&amp;aqe=%5B%5D&amp;noOfRows=50&amp;sortOrder=author_sort_asc&amp;sortOrder2=title_sort_asc&amp;onlyFullText=false&amp;sf=all">Inputs and Incentives in Education</a>, 7&nbsp;juni,&nbsp;13:15​ i H&ouml;rsal 2 p&aring; Ekonomikum.&nbsp;Disputationen sker digitalt men det finns ett begr&auml;nsat antal platser f&ouml;r dem som vill f&ouml;lja den p&aring; plats.</p> Mon, 31 May 2021 12:35:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=955734&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2021-05-31T12:35:00Z Olle Hammar disputerar med The Mystery of Inequality: Essays on Culture, Development, and Distributions https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=953968&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Olle Hammar f&ouml;rsvarar sin avhandling,&nbsp;<a href="http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1544035&amp;dswid=-7670">The Mystery of Inequality: Essays on Culture, Development, and Distributions</a>, 4 juni,&nbsp;13:15​ i H&ouml;rsal 2 p&aring; Ekonomikum.&nbsp;Disputationen sker digitalt men det finns ett begr&auml;nsat antal platser f&ouml;r dem som vill f&ouml;lja den p&aring; plats.</p> Fri, 21 May 2021 09:56:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=953968&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2021-05-21T09:56:00Z En beklaglig förlust? En ESO-rapport om erfarenheter och lärdomar av arvsskatt https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=953428&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>I den nya&nbsp;rapporten till ESO summerar&nbsp;Mikael Elinder&nbsp;och&nbsp;Oscar Erixson&nbsp;svensk och internationell forskning om arvsskatt; vad den betyder f&ouml;r statens int&auml;kter, arbetsutbud, sparande, kapitalbildning och f&ouml;rm&ouml;genhetsf&ouml;rdelning.&nbsp;</p> Tue, 18 May 2021 14:20:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=953428&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2021-05-18T14:20:00Z Per Engström får Uppsala Politicesstuderande Pedagogikpris 2021 https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=953400&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <div> <p style="margin-left:0px">Per Engstr&ouml;m &auml;r en av tv&aring; vinnare som tilldelats UPS, programf&ouml;reningen f&ouml;r Uppsala Politicesstuderande, Pedagogikpris 2021.&nbsp;</p> </div> <div> <p style="margin-left:0px">Den andra vinnaren &auml;r Shirin Ahlb&auml;ck &Ouml;berg vid statsvetenskapliga institutionen. Priset delas ut till f&ouml;rel&auml;sare eller seminariel&auml;rare som UPS medlemmar anser utm&auml;rkt sig extra under &aring;ret.</p> </div> Tue, 18 May 2021 13:36:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=953400&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2021-05-18T13:36:00Z Raoul van Maarseveen får IPUMS forskningspris https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=944050&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Raoul van Maarseveens artikel&nbsp;<a href="https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3836097">&ldquo;The Effect of Urban Migration on Educational Attainment: Evidence from Africa&rdquo;</a>&nbsp;har utsetts till vinnaren av IPUMS Research Award 2020.</p> <p></p> Mon, 03 May 2021 14:32:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=944050&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2021-05-03T14:32:00Z Davide Cipullo disputerar med avhandlingen Political Careers, Government Stability, and Electoral Cycles https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=942414&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Davide Cipullo f&ouml;rsvarar sin avhandling,&nbsp;<a href="http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=101&amp;pid=diva2%3A1533402&amp;c=1&amp;searchType=SIMPLE&amp;language=sv&amp;query=davide+cipullo&amp;af=%5B%22publicationTypeCode%3AmonographDoctoralThesis%22%5D&amp;aq=%5B%5B%5D%5D&amp;aq2=%5B%5B%5D%5D&amp;aqe=%5B%5D&amp;noOfRows=50&amp;sortOrder=author_sort_asc&amp;sortOrder2=title_sort_asc&amp;onlyFullText=false&amp;sf=all">Political Careers, Government Stability, and Electoral Cycles</a>, tisdag 27&nbsp;april&nbsp;14:15​ i H&ouml;rsal 2 p&aring; Ekonomikum.&nbsp;Disputationen sker digitalt.</p> Fri, 23 Apr 2021 06:30:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=942414&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2021-04-23T06:30:00Z André Reslow disputerar med avhandlingen Electoral Incentives and Information Content in Macroeconomic Forecasts https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=933718&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Andr&eacute; Reslow&nbsp;f&ouml;rsvarar sin avhandling,&nbsp;<a href="http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=6121&amp;faces-redirect=true&amp;language=sv&amp;searchType=SIMPLE&amp;query=andre+reslow&amp;af=%5B%22publicationTypeCode%3AmonographDoctoralThesis%22%5D&amp;aq=%5B%5B%5D%5D&amp;aq2=%5B%5B%5D%5D&amp;aqe=%5B%5D&amp;pid=diva2%3A1522611&amp;noOfRows=50&amp;sortOrder=author_sort_asc&amp;sortOrder2=title_sort_asc&amp;onlyFullText=false&amp;sf=all">Electoral Incentives and Information Content in Macroeconomic Forecasts</a>, fredag 19&nbsp;mars&nbsp;10:15​ i H&ouml;rsal 2 p&aring; Ekonomikum.&nbsp;Disputationen sker digitalt.</p> Mon, 15 Mar 2021 15:09:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=933718&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2021-03-15T15:09:00Z Jonas Klarin disputerar med avhandlingen Empirical Essays in Public and Political Economics https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=927382&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Jonas Klarin&nbsp;f&ouml;rsvarar sin avhandling,&nbsp;<a href="https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-2148&amp;pid=diva2%3A1508025&amp;c=2&amp;searchType=SIMPLE&amp;language=sv&amp;query=jonas+klarin&amp;af=%5B%5D&amp;aq=%5B%5B%5D%5D&amp;aq2=%5B%5B%5D%5D&amp;aqe=%5B%5D&amp;noOfRows=50&amp;sortOrder=author_sort_asc&amp;sortOrder2=title_sort_asc&amp;onlyFullText=false&amp;sf=all">Empirical Essays in Public and Political Economics</a>, fredag 12 februari&nbsp;10:15​ i H&ouml;rsal 2 p&aring; Ekonomikum.&nbsp;Disputationen sker digitalt men det finns ett begr&auml;nsat antal platser f&ouml;r dem som vill f&ouml;lja den p&aring; plats.</p> Mon, 08 Feb 2021 09:19:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=927382&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2021-02-08T09:19:00Z Anna Thoresson disputerar https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=919234&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Anna Thoresson f&ouml;rsvarar sin avhandling&nbsp;<a href="http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1503801&amp;dswid=4387"><em>Wages and their impact on individuals, households and firms</em></a>&nbsp;p&aring; fredag 29 januari&nbsp; 09.15 i h&ouml;rsal 2 p&aring; Ekonomikum.&nbsp;Disputationen sker digitalt men det finns ett begr&auml;nsat antal platser f&ouml;r dem som vill f&ouml;lja disputationen p&aring; plats.</p> <div> <div> <div> <div></div> </div> </div> </div> Wed, 20 Jan 2021 07:56:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=919234&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2021-01-20T07:56:00Z Arizo Karimi får pris för sin forskning https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=918676&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala har tilldelat Arizo Karimi Benzeliusbel&ouml;ningen 2020 f&ouml;r &quot;<em>hennes h&ouml;gkvalitativa forskning inom familjeekonomi &quot;.</em></p> Thu, 18 Mar 2021 09:59:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=918676&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2021-03-18T09:59:00Z Elin Boström får Karin Westman Bergs stipendium https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=913356&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Elin Bostr&ouml;m, doktorand vid nationalekonomiska institutionen, tilldelas 2020 &aring;rs Karin Westman Berg-stipendium f&ouml;r sin forskning om...</p> Wed, 16 Dec 2020 14:55:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=913356&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2020-12-16T14:55:00Z Stipendieregn över duktiga forskare och doktorander https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=912430&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Hela 10 forskare och doktorander har f&aring;tt stipendier fr&aring;n Handelsbankens stiftelser Tom Hedelius stiftelse och Tore Browaldhs stiftelse. Stiftelserna tog vid sitt senaste sammantr&auml;de, den 10 december 2020, beslutet att utdela anslagen. Stort grattis till er alla!</p> Wed, 16 Dec 2020 07:47:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=912430&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2020-12-16T07:47:00Z Lena Hensvik får 12 miljoner från Vetenskapsrådet (VR) https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=908498&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Lena Hensvik, professor i nationalekonomi, har f&aring;tt&nbsp;12 miljoner fr&aring;n Vetenskapsr&aring;det (VR)&nbsp;i konsolideringsbidrag.&nbsp;Syftet med bidraget &auml;r att ge de mest framst&aring;ende yngre forskarna m&ouml;jlighet att konsolidera sin forskning och vidga sin verksamhet som sj&auml;lvst&auml;ndiga forskare.</p> Wed, 02 Dec 2020 09:27:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=908498&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2020-12-02T09:27:00Z Årets vinnare av Ingemar Carlssons uppsatsstipendier https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=901114&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Nationalekonomiska f&ouml;reningen i Uppsala utlyser &aring;rligen uppsatsstipendier ur Ingemar Carlssons Minnesfond. Stipendierna p&aring; sammanlagt 24 000 kr tilldelas studenter p&aring; kandidat- och masterniv&aring; som genom sin uppsats uppvisat &rdquo;uppenbar h&aring;g och fallenhet f&ouml;r nationalekonomiska studier&quot;.&nbsp;</p> Fri, 20 Nov 2020 09:39:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=901114&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2020-11-20T09:39:00Z Begränsad COVID-spridning av öppna skolor, men lärarna blev sjukare https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=898346&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>De flesta l&auml;nder i v&auml;rlden st&auml;ngde sina skolor under v&aring;ren 2020 trots stor os&auml;kerhet kring hur skolst&auml;ngningar p&aring;verkar spridningen av SARS-CoV-2. En j&auml;mf&ouml;relse mellan f&ouml;r&auml;ldrar med barn i &aring;rskurs 9 och gymnasiets f&ouml;rsta &aring;rskurs visar att &ouml;verg&aring;ngen till distansundervisning hade&nbsp;begr&auml;nsade konsekvenser f&ouml;r den allm&auml;nna smittspridningen. Smittspridningen bland l&auml;rare p&aring; h&ouml;gstadiet var emellertid dubbelt s&aring; h&ouml;g som bland gymnasiel&auml;rare. H&ouml;gstadiel&auml;rarnas partners hade ca 30 procent h&ouml;gre risk f&ouml;r p&aring;visad smitta &auml;n gymnasiel&auml;rarnas.</p> Fri, 16 Oct 2020 14:25:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=898346&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2020-10-16T14:25:00Z Ekonomipriset till Paul R Milgrom och Robert B Wilson https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=897636&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Svenska riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne tilldelas i &aring;r Stanfordforskarna Paul R Milgrom och Robert B Wilson.</p> Mon, 12 Oct 2020 09:59:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=897636&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2020-10-12T09:59:00Z Maria Sandström disputerar https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=897150&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Maria Sandstr&ouml;m f&ouml;rsvarar&nbsp;sin avhandling&nbsp;<a href="https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-9718&amp;pid=diva2%3A1454539&amp;c=1&amp;searchType=SIMPLE&amp;language=sv&amp;query=Essays+on+Saving%2C+Borrowing+and+Intangible+Capital&amp;af=%5B%5D&amp;aq=%5B%5B%5D%5D&amp;aq2=%5B%5B%5D%5D&amp;aqe=%5B%5D&amp;noOfRows=50&amp;sortOrder=author_sort_asc&amp;sortOrder2=title_sort_asc&amp;onlyFullText=false&amp;sf=all">Essays on Saving, Borrowing and Intangible Capital</a> m&aring;ndag 12 oktober 10.15 i H&ouml;rsal 2 p&aring; Ekonomikum.&nbsp;Disputationen sker digitalt men det finns ett begr&auml;nsat antal platser f&ouml;r dem som vill f&ouml;lja disputationen p&aring; plats.</p> Wed, 07 Oct 2020 10:10:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=897150&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2020-10-07T10:10:00Z Jonas Cederlöfs avhandling prisad https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=896996&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Jonas Cederl&ouml;f f&aring;r&nbsp;hedersomn&auml;mnande i&nbsp;<em>W.E. Upjohn Institute for Employment Research&nbsp;2020 Dissertation Award</em>&nbsp;f&ouml;r sin avhandling <em><a href="http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=7750&amp;pid=diva2%3A1416004&amp;c=1&amp;searchType=SIMPLE&amp;language=sv&amp;query=Job+Loss%3A+Consequences+and+Labor+Market+Policy&amp;af=%5B%5D&amp;aq=%5B%5B%5D%5D&amp;aq2=%5B%5B%5D%5D&amp;aqe=%5B%5D&amp;noOfRows=50&amp;sortOrder=author_sort_asc&amp;sortOrder2=title_sort_asc&amp;onlyFullText=false&amp;sf=all">Job Loss: Consequences and Labor Market Policy</a></em>.&nbsp;&nbsp;</p> Tue, 06 Oct 2020 12:37:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=896996&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2020-10-06T12:37:00Z Ny rapport om nyanländas arbetsmarknadsintegration https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=896160&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Fler &rdquo;enkla jobb&rdquo; och b&auml;ttre svenskutbildning framf&ouml;rs ofta som viktigt i debatten om nyanl&auml;ndas arbetsmarknadsintegration. P&aring; tisdag 6 oktober 09:30-10:45 arrangerar SNS ett <a href="https://www.sns.se/artiklar/ar-lagkvalificerade-jobb-och-sfi-bra-vagar-in-pa-arbetsmarknaden/">webbinarium</a> d&auml;r nationalekonomerna Simon Ek, Mats Hammarstedt ock Per Skedinger har unders&ouml;kt om erfarenheter fr&aring;n jobb med l&aring;ga kvalifikationskrav och f&auml;rdigheter i svenska spr&aring;ket ger b&auml;ttre arbetsmarknadsutfall f&ouml;r personer med flyktingbakgrund.</p> Tue, 29 Sep 2020 13:12:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=896160&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2020-09-29T13:12:00Z Paula Roth till Institutet för Näringslivsforskning (IFN) https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=893362&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Paula Roth disputerade 29&nbsp;maj och b&ouml;rjade sin postdoc p&aring; IFN i juni, efter att ha f&ouml;rsvarat sin avhandling<strong>&nbsp;</strong><a href="http://admin.webb.uu.se/infoglueCMS/Admin.action">Essays on Inequality, Insolvency and Innovation</a>. Avhandlingen&nbsp;handlar fr&auml;mst om&nbsp;hur individer och hush&aring;ll p&aring;verkas av inkomstoj&auml;mlikhet, med fokus p&aring; konsumtion- och sparandebeslut.</p> Thu, 10 Sep 2020 07:40:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=893362&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2020-09-10T07:40:00Z Dagmar Müller i nytt jobb på Institutet för Näringslivsforskning https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=889680&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Dagmar M&uuml;ller disputerade med sin avhandling,&nbsp;<a href="http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&amp;c=1&amp;af=%5B%5D&amp;searchType=SIMPLE&amp;sortOrder2=title_sort_asc&amp;query=Social+networks+and+the+school-to-work+transition&amp;language=sv&amp;pid=diva2%3A1425350&amp;aq=%5B%5B%5D%5D&amp;sf=all&amp;aqe=%5B%5D&amp;sortOrder=author_sort_asc&amp;onlyFullText=false&amp;noOfRows=50&amp;dswid=-1221">Social networks and the school-to-work transition</a>&nbsp;12 juni och har nyligen b&ouml;rjat sitt nya jobb p&aring; Institutet f&ouml;r N&auml;ringslivsforskning (<a href="https://www.ifn.se/">IFN</a>).&nbsp;</p> Wed, 19 Aug 2020 10:53:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=889680&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2020-08-19T10:53:00Z Omstartskommissionen presenterar sin slutrapport https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=889648&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Hela branscher p&aring; konkursens rand, massupps&auml;gningar och en generation som riskerar att inte ta sig in p&aring; arbetsmarknaden. Coronaviruset har f&ouml;rsatt den globala ekonomin i chocktillst&aring;nd. Omstartskommissionen, d&auml;r Oskar Nordstr&ouml;m Skans &auml;r med, presenterade sin slutrapport f&ouml;r att ta Sverige st&auml;rkta ur krisen.</p> Wed, 19 Aug 2020 08:03:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=889648&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2020-08-19T08:03:00Z Eva Mörk i regeringens referensgrupp om corona och ekonomin https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=885808&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>P&aring; grund av konsekvenserna f&ouml;r ekonomin med anledning av coronavirusets utbrott har regeringen bildat en referensgrupp med forskare inom nationalekonomi. Gruppen kommer att vara r&aring;dgivande till finansministern och under 2020 h&aring;lla regelbundna m&ouml;ten. En av deltagarna &auml;r Eva M&ouml;rk, professor i nationalekonomi.</p> Mon, 29 Jun 2020 11:54:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=885808&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2020-06-29T11:54:00Z Forskare tilldelas 1,5 miljoner från Skandia https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=884854&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Ett forskarteam best&aring;ende av doktoranden Maria Sandstr&ouml;m fr&aring;n nationalekonomiska institutionen samt Carolina Lindholm och Markus Peters, doktorander vid Institutet f&ouml;r internationell ekonomi p&aring; Stockholms universitet, tilldelas 1,5 miljoner fr&aring;n Skandia f&ouml;r att studera effekten av Sveriges reformerade pensionssystem p&aring; hush&aring;llens sparande.</p> Thu, 18 Jun 2020 10:09:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=884854&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2020-06-18T10:09:00Z Dagmar Müller försvarar sin avhandling Social networks and the school-to-work transition https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=883482&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Dagmar M&uuml;ller f&ouml;rsvarar sin avhandling,&nbsp;<a href="http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=7524&amp;pid=diva2%3A1425350&amp;c=1&amp;searchType=SIMPLE&amp;language=sv&amp;query=Social+networks+and+the+school-to-work+transition&amp;af=%5B%5D&amp;aq=%5B%5B%5D%5D&amp;aq2=%5B%5B%5D%5D&amp;aqe=%5B%5D&amp;noOfRows=50&amp;sortOrder=author_sort_asc&amp;sortOrder2=title_sort_asc&amp;onlyFullText=false&amp;sf=all">Social networks and the school-to-work transition</a>,&nbsp;fredag 12 juni 14:15​ i H&ouml;rsal 2 p&aring; Ekonomikum.&nbsp;Disputationen sker digitalt men det finns ett begr&auml;nsat antal platser f&ouml;r dem som vill f&ouml;lja disputationen p&aring; plats.</p> Thu, 11 Jun 2020 07:24:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=883482&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2020-06-11T07:24:00Z Maria Olsson disputerar med sin avhandling Essays on Macroeconomics: Wage Rigidity and Aggregate Fluctuations https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=883064&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Maria Olsson f&ouml;rsvarar sin avhandling,&nbsp;<a href="http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=o0dgdu2V&amp;pid=diva2%3A1424907&amp;c=1&amp;searchType=SIMPLE&amp;language=sv&amp;query=Essays+on+Macroeconomics%3A+Wage+Rigidity+and+Aggregate+Fluctuations&amp;af=%5B%5D&amp;aq=%5B%5B%5D%5D&amp;aq2=%5B%5B%5D%5D&amp;aqe=%5B%5D&amp;noOfRows=50&amp;sortOrder=author_sort_asc&amp;sortOrder2=title_sort_asc&amp;onlyFullText=false&amp;sf=all">Essays on Macroeconomics: Wage Rigidity and Aggregate Fluctuations</a>, onsdag 10 juni 10:15​ i H&ouml;rsal 2 p&aring; Ekonomikum.&nbsp;Disputationen sker digitalt men det finns ett begr&auml;nsat antal platser f&ouml;r dem som vill f&ouml;lja disputationen p&aring; plats.</p> Tue, 09 Jun 2020 09:03:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=883064&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2020-06-09T09:03:00Z Tamás Vasi disputerar med avhandlingen Banks, Shocks and Monetary Policy https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=881208&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Tam&aacute;s Vasi f&ouml;rsvarar sin avhandling, <a href="http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-3596&amp;pid=diva2%3A1414616&amp;c=3&amp;searchType=SIMPLE&amp;language=sv&amp;query=Banks%2C+Shocks+and+Monetary+Policy%2C&amp;af=%5B%5D&amp;aq=%5B%5B%5D%5D&amp;aq2=%5B%5B%5D%5D&amp;aqe=%5B%5D&amp;noOfRows=50&amp;sortOrder=author_sort_asc&amp;sortOrder2=title_sort_asc&amp;onlyFullText=false&amp;sf=all">Banks, Shocks and Monetary Policy</a>, m&aring;ndag 8 juni 09:15​ i H&ouml;rsal 2 p&aring; Ekonomikum.&nbsp;Disputationen sker digitalt men det finns ett begr&auml;nsat antal platser f&ouml;r dem som vill f&ouml;lja disputationen p&aring; plats.</p> Fri, 05 Jun 2020 08:22:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=881208&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2020-06-05T08:22:00Z Fredrik Hansson disputerar med Consequences of Poor Housing-Essays on Urban and Health Economics https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=881032&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Fredrik Hansson disputerar med avhandlingen&nbsp;<a href="http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=9326&amp;pid=diva2%3A1422493&amp;c=1&amp;searchType=SIMPLE&amp;language=sv&amp;query=fredrik+hansson&amp;af=%5B%22publicationTypeCode%3AmonographDoctoralThesis%22%5D&amp;aq=%5B%5B%5D%5D&amp;aq2=%5B%5B%5D%5D&amp;aqe=%5B%5D&amp;noOfRows=50&amp;sortOrder=author_sort_asc&amp;sortOrder2=title_sort_asc&amp;onlyFullText=false&amp;sf=all">Consequences of Poor Housing-Essays on Urban and Health Economics</a>&nbsp;p&aring; m&aring;ndag 1 juni&nbsp;13.15 i H&ouml;rsal 2 p&aring; Ekonomikum.&nbsp;Disputationen sker digitalt men det finns ett begr&auml;nsat antal platser f&ouml;r dem som vill f&ouml;lja disputationen p&aring; plats.</p> Fri, 29 May 2020 15:08:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=881032&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2020-05-29T15:08:00Z NY RAPPORT: Stora välfärdskostnader av karantänsregler https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=880720&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>L&auml;nder runt om i v&auml;rlden har inf&ouml;rt olika karant&auml;nsregler f&ouml;r att hantera covid-19-pandemin. Den nya rapporten visar att de privata v&auml;lf&auml;rdskostnaderna av att tvingas stanna hemma utanf&ouml;r arbetstid &auml;r betydande. Man ser ocks&aring; att l<a>&auml;ngre och mer strikta karant&auml;ner &auml;r oproportionerligt mer kostsamma &auml;n lindrigare karant&auml;ner.</a></p> Thu, 28 May 2020 13:06:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=880720&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2020-05-28T13:06:00Z Paula Roth disputerar med avhandlingen Essays on Inequality, Insolvency and Innovation https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=880142&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Paula Roth disputerar med avhandlingen <a href="http://admin.webb.uu.se/infoglueCMS/Admin.action">Essays on Inequality, Insolvency and Innovation</a>&nbsp;p&aring; fredag 29&nbsp;maj 13.15 i H&ouml;rsal 2 p&aring; Ekonomikum.&nbsp;Disputationen sker digitalt men det finns ett begr&auml;nsat antal platser f&ouml;r dem som vill f&ouml;lja disputationen p&aring; plats.</p> Mon, 25 May 2020 10:04:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=880142&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2020-05-25T10:04:00Z Dmytro Stoyko försvarar sin avhandling Expectations, Financial Markets and Monetary Policy https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=880096&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Dmytro Stoykos disputerar med avhandlingen <a href="http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=783&amp;pid=diva2%3A1417184&amp;c=1&amp;searchType=SIMPLE&amp;language=sv&amp;query=dmytro+stoyko&amp;af=%5B%5D&amp;aq=%5B%5B%5D%5D&amp;aq2=%5B%5B%5D%5D&amp;aqe=%5B%5D&amp;noOfRows=50&amp;sortOrder=author_sort_asc&amp;sortOrder2=title_sort_asc&amp;onlyFullText=false&amp;sf=all">Expectations, Financial Markets and Monetary Policy</a> p&aring; onsdag 27 maj 10.15 i H&ouml;rsal 2 p&aring; Ekonomikum. Disputationen kommer att ske digitalt men det finns ett begr&auml;nsat antal platser f&ouml;r dem som vill vara p&aring; plats.&nbsp;</p> <p></p> Sun, 24 May 2020 08:10:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=880096&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2020-05-24T08:10:00Z Mikael Elinder medverkar på Giva Sveriges årliga "Siffermingel" https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=879594&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Mikael Elinder medverkar p&aring; <a href="https://www.givasverige.se/kalendarium/siffermingel-insamlingsstatistik-2019-och-utvecklingen-sa-har-langt-2020/">Giva Sveriges &aring;rliga &rdquo;Siffermingel&rdquo;</a> 27 maj 14.00 n&auml;r den&nbsp;&aring;rliga rapporten om insamlingsstatistik presenteras. Fr&aring;gan om hur coronakrisen har p&aring;verkat insamling av g&aring;vor kommer att diskuteras och&nbsp;Mikael Elinder bidrar med sin forskning som handlar om testamenterandet av&nbsp;kvarl&aring;tenskap&nbsp;till v&auml;lg&ouml;renhetsorganisationer. Forskningen visar att ungef&auml;r 1,5 procent av kvarl&aring;tenskaperna i Sverige testamenteras till v&auml;lg&ouml;renhetsorganisationer.</p> Tue, 19 May 2020 09:03:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=879594&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2020-05-19T09:03:00Z Jonas Cederlöf disputerar med avhandlingen Job Loss: Consequences and Labor Market Policy https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=877256&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Jonas Cederl&ouml;f disputerar med avhandlingen <em>Job Loss: Consequences and Labor Market Policy</em> p&aring; fredag 15 maj 14.15 i H&ouml;rsal 2 p&aring; Ekonomikum. F&ouml;r f&ouml;rsta g&aring;ngen i institutionens historia sker disputationen digitalt.&nbsp;</p> Fri, 08 May 2020 11:24:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=877256&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2020-05-08T11:24:00Z Jonas Cederlöf till University of Edinburgh https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=877244&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Jonas Cederl&ouml;f har f&aring;tt nytt&nbsp;jobb som assistant professor&nbsp;p&aring; The School of Economics vid University of Edinburgh. Han disputerade med&nbsp;sin avhandling&nbsp;<em>Job Loss: Consequences and Labor Market Policy</em>&nbsp;den 15 maj och b&ouml;rjar&nbsp;i Edinburgh den 1 oktober. Tiden d&auml;remellan t&auml;nker han vara f&ouml;r&auml;ldraledig med&nbsp;sin son.</p> Tue, 26 May 2020 10:50:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=877244&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2020-05-26T10:50:00Z Maria Olsson nytt jobb i Norge https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=866422&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p><strong>Maria Olsson, en av v&aring;ra&nbsp;<em>Job&nbsp;Market Candidates,&nbsp;</em>har f&aring;tt jobb p&aring; Handelsh&ouml;gskolan i Oslo. Maria Olsson doktorerar i juni med sin avhandling&nbsp;<em>Essays on Macroeconomics: Wage Rigidity and Aggregate Fluctuations</em>.</strong></p> Tue, 21 Apr 2020 07:57:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=866422&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2020-04-21T07:57:00Z Antagning till forskarutbildningen 2020 https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=861722&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Nationalekonomiska institutionen har antagit 11 nya&nbsp;doktorander&nbsp;till forskarutbildningen. Doktoranderna b&ouml;rjar sin undervisning&nbsp;17&nbsp;augusti 2020.<br /> <br /> Varmt v&auml;lkomna till v&aring;r institution!</p> <p></p> Wed, 25 Mar 2020 08:44:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=861722&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2020-03-25T08:44:00Z Hans Grönqvist med ny forskning om varför utrikesfödda elever halkar efter i skolan och vad som kan göras https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=858782&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Under den senaste tio &aring;ren har andelen utrikes f&ouml;dda elever i &aring;rskurs 9 f&ouml;rdubblats fr&aring;n 6 till 13 procent. Det &auml;r en rekordstor &ouml;kning. Hans Gr&ouml;nqvist vid Nationalekonomiska institutionen&nbsp;och Susan Niknami vid SOFI, Stockholms universitet, har kartlagt och analyserat skillnaderna i studieresultat mellan inrikes och utrikes f&ouml;dda elever i grundskolan och gymnasiet under perioden 1990&ndash;2017.&nbsp;</p> Fri, 06 Mar 2020 08:55:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=858782&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2020-03-06T08:55:00Z Eva Mörk invald i Kungliga Vetenskapsakademin https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=856412&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Vid Kungliga vetenskapsakademins sammankomst&nbsp;den 12 februari valdes Eva M&ouml;rk in som ledamot i Akademiens klass f&ouml;r samh&auml;llsvetenskaper.</p> Mon, 24 Feb 2020 13:59:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=856412&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2020-02-24T13:59:00Z Yoko Okuyama anställs på institutionen https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=847672&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Vi &auml;r glada att kunna meddela att Yoko Okuyama, f&ouml;r n&auml;rvarande doktorand i nationalekonomi vid Yale University, kommer att b&ouml;rja&nbsp;arbeta&nbsp;hos&nbsp;oss ​​till&nbsp;h&ouml;sten.</p> Thu, 27 Feb 2020 14:20:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=847672&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2020-02-27T14:20:00Z Möt våra nya doktorander! https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=825522&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>H&ouml;stterminen 2019 b&ouml;rjade elva nya doktorander p&aring; nationalekonomiska institutionen fr&aring;n hela v&auml;rlden med olika f&ouml;ruts&auml;ttningar och bakgrunder. F&ouml;rsta &aring;ret p&aring; forskarutbildningen best&aring;r av obligatoriska kurser. Universen tr&auml;ffade de nya doktoranderna f&ouml;r att fr&aring;ga varf&ouml;r man s&ouml;ker till forskarutbildningen vid Uppsala universitet.</p> Thu, 19 Dec 2019 10:14:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=825522&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2019-12-19T10:14:00Z Nobelpristagarna i ekonomi föreläser https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=824900&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Nobelpristagarna i ekonomi 2019 bes&ouml;kte precis Ekonomikum och gav en f&ouml;rel&auml;sning f&ouml;r en proppfull sal om forskningen som ledde fram till priset.</p> <p></p> Fri, 13 Dec 2019 12:27:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=824900&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2019-12-13T12:27:00Z Nationalekonomiska institutionen och IBF i nytt samarbete med Uppsala kommun https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=824738&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p class="ingress">Uppsala kommun ansl&aring;r 3 miljoner kronor till ett nytt forskningsprogram som syftar till att&nbsp;st&auml;rka den&nbsp;kvantitativt inriktade urbanforskningen.&nbsp;</p> Thu, 12 Dec 2019 09:29:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=824738&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2019-12-12T09:29:00Z Political Economy Workshop https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=819762&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Den 19 november arrangerades en workshop i politisk ekonomi f&ouml;r forskare intresserade av &auml;mnet.</p> Wed, 06 Nov 2019 12:59:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=819762&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2019-11-06T12:59:00Z Elinder och Karadja får anslag från Riksbankens jubileumsfond https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=817870&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Mikael Elinder och Mounir Karadja f&aring;r 7&nbsp;631&nbsp;000&nbsp;respektive&nbsp;4&nbsp;967&nbsp;000&nbsp;fr&aring;n Riksbankens jubileumsfond f&ouml;r sina forskningsprojekt. Mikael Elinder skall unders&ouml;ka altruism, arv och givande till v&auml;lg&ouml;renhet medan Mounir Karadjas forskning handlar om social mobilitet och tillv&auml;xt i Stockholm sedan industriella revolutionen.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> Wed, 23 Oct 2019 07:49:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=817870&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2019-10-23T07:49:00Z Eva Mörk om sambandet mellan barns hälsa och föräldrarnas ekonomi https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=816094&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Varf&ouml;r m&aring;r vissa m&auml;nniskor b&auml;ttre &auml;n andra? Tur &auml;r m&ouml;jligen en f&ouml;rklaring, men t&auml;nk om v&aring;rt v&auml;lm&aring;ende ocks&aring; kan kopplas till ekonomin? N&auml;r forskaren Eva M&ouml;rk unders&ouml;kte det h&auml;r, hittade hon ett i&ouml;gonfallande samband mellan barns h&auml;lsa och f&ouml;r&auml;ldrarnas privatekonomi.</p> Wed, 16 Oct 2019 12:18:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=816094&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2019-10-16T12:18:00Z TOP PUBLICATION: Understanding How Low Levels of Lead Exposure Affects Children's Life Trajectories, Journal of Political Economy https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=812092&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Hans Gr&ouml;nqvists artikel &quot;Understanding How Low Levels of Lead Exposure Affects Children's Life Trajectories&quot; (tillsammans med Peter Nilsson och Per-Olof Robling) har accepterats f&ouml;r publicering i Journal of Political Economy som &auml;r en av de b&auml;sta ekonomiska tidskrifterna i v&auml;rlden.</p> Mon, 23 Sep 2019 14:16:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=812092&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2019-09-23T14:16:00Z EALE konferensen 2019 https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=811858&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Just nu p&aring;g&aring;r EALE konferensen 2019 som &auml;r Europas st&ouml;rsta arbetsmarknadsekonomiska konferens och samlar omkring 500 deltagare fr&aring;n hela v&auml;rlden. I &aring;r g&aring;r konferensen f&ouml;r f&ouml;rsta g&aring;ng av stapeln i Uppsala och det &auml;r andra g&aring;ngen den arrangeras i Sverige under dess 31-&aring;riga historia.</p> Fri, 20 Sep 2019 06:18:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=811858&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2019-09-20T06:18:00Z Cristina Bratu disputerar 16 september https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=810162&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Cristina Bratu disputerar m&aring;ndag 16 september kl.10.15 i H&ouml;rsal 2, Ekonomikum, Kyrkog&aring;rdsgatan 10 med avhandlingen&nbsp;<a href="http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-4391&amp;faces-redirect=true&amp;language=sv&amp;searchType=SIMPLE&amp;query=cristina+bratu&amp;af=%5B%5D&amp;aq=%5B%5B%5D%5D&amp;aq2=%5B%5B%5D%5D&amp;aqe=%5B%5D&amp;pid=diva2%3A1331509&amp;noOfRows=50&amp;sortOrder=author_sort_asc&amp;sortOrder2=title_sort_asc&amp;onlyFullText=false&amp;sf=all">Immigration: Policies, Mobility, and Integration</a>. Cristinas avhandling best&aring;r av fyra uppsatser om invandringsrelaterade fr&aring;gor. Uppsatserna behandlar &auml;mnen som effekterna av arbetskraftsinvandring p&aring; f&ouml;retag och individer, effekterna av invandringspolitiska &aring;tg&auml;rder&nbsp;p&aring; antal och sammans&auml;ttning vad g&auml;ller m&auml;nniskors r&ouml;rlighet &ouml;ver landgr&auml;nserna, samt integration av barn till invandrare.</p> <p></p> Mon, 09 Sep 2019 12:05:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=810162&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2019-09-09T12:05:00Z Oskar Nordström Skans leder projekt om AI och robotars påverkan på arbetsmarknaden https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=810072&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <div> <p style="margin-left:0px">En av de stora framtidsfr&aring;gorna i samh&auml;llet &auml;r hur robotar och artificiell intelligens kommer att p&aring;verka arbetsmarknaden. Ett forskningsprojekt, under ledning av Oskar Nordstr&ouml;m Skans,&nbsp;kommer att unders&ouml;ka vad denna omst&auml;llningen inneb&auml;r.&nbsp;</p> </div> Mon, 09 Sep 2019 09:07:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=810072&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2019-09-09T09:07:00Z Professor Agnar Sandmo död https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=806482&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Professor&nbsp;Agnar Sandmo &auml;r d&ouml;d. Han avled 31 augusti&nbsp;efter en tids sjukdom. Sandmo var norsk ekonom,&nbsp;hedersdoktor vid Uppsala universitet&nbsp;och gav&nbsp;<a href="https://www.nek.uu.se/nek.uu.se/start-en/research/lindahl-lectures">Lindahlf&ouml;rel&auml;sningarna</a>&nbsp;1996.</p> Thu, 05 Sep 2019 12:06:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=806482&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2019-09-05T12:06:00Z Ny rapport: Yrken som försvinner https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=806176&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Att arbeta i ett yrke som senare f&ouml;rsvinner p&aring; grund av exempelvis teknologisk utveckling har historiskt haft m&aring;ttliga negativa effekter f&ouml;r den genomsnittlige arbetstagaren: 2&ndash;5 procent l&auml;gre inkomster under en 30-&aring;rsperiod. De l&auml;gst betalda f&ouml;rlorade dock betydligt mer, visar en ny rapport.</p> Tue, 03 Sep 2019 15:24:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=806176&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2019-09-03T15:24:00Z Arnaldur Stefánsson disputerar 6 september https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=805788&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p style="margin-left:0cm; text-align:left">Arnaldur Stef&aacute;nsson disputerar 6 September<strong> </strong>13.15 i H&ouml;rsal 2, Ekonomikum, Kyrkog&aring;rdsgatan 10 med sin avhandling&nbsp;<a href="http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-7923&amp;pid=diva2%3A1328901&amp;c=1&amp;searchType=SIMPLE&amp;language=sv&amp;query=Essays+in+Public+Finance+and+Behavioral+Economics&amp;af=%5B%5D&amp;aq=%5B%5B%5D%5D&amp;aq2=%5B%5B%5D%5D&amp;aqe=%5B%5D&amp;noOfRows=50&amp;sortOrder=author_sort_asc&amp;sortOrder2=title_sort_asc&amp;onlyFullText=false&amp;sf=all">Essays in Public Finance and Behavioral Economics</a>.&nbsp;Arnaldurs avhandling best&aring;r av fem frist&aring;ende uppsatser som t&auml;cker olika omr&aring;den inom offentlig ekonomi och beteendeekonomi. Mer specifikt handlar uppsatserna om hur individer fattar beslut och reagerar p&aring; politiska styrmedel samt vilka f&ouml;ljder detta har f&ouml;r staten.</p> <p style="margin-left:0cm; text-align:left"></p> <p style="margin-left:0cm; text-align:left"></p> <p style="margin-left:0cm; text-align:left"></p> <p style="margin-left:0cm; text-align:left"></p> <p style="margin-left:0cm; text-align:left"></p> <p style="margin-left:0cm; text-align:left"></p> <p style="margin-left:0cm; text-align:left"></p> Fri, 30 Aug 2019 11:38:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=805788&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2019-08-30T11:38:00Z Stefano Lombardi disputerar 30 augusti https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=804468&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Stefano Lombardi f&ouml;rsvarar sin avhandling <em><a href="http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1313528&amp;dswid=3117">Essays on Event History Analysis and the Effects of Social Programs on Individuals and Firms</a> </em>i H&ouml;rsal 2, Ekonomikum, Kyrkog&aring;rdsgatan 10 den 30 augusti kl. 10.15.<strong> </strong>Avhandlingen best&aring;r av 4 delar och unders&ouml;ker effekter av sanktioner i arbetsl&ouml;shetsf&ouml;rs&auml;kringen, j&auml;mf&ouml;relser av modeller f&ouml;r &ouml;verlevnadsanalyser (duration models) och riktade l&ouml;nesubventioner och f&ouml;retagens resultat.&nbsp;</p> Wed, 21 Aug 2019 13:49:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=804468&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2019-08-21T13:49:00Z Torben Mideksa får Erik Kempe priset 2019 https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=803068&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p class="ingress">Det &auml;r European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE) som delar ut <a href="https://www.eaere.org/erik-kempe-award/erik-kempe-award-2019-bard-harstad-and-torben-mideksa/">Erik Kempe-priset</a> vartannat &aring;r till b&auml;sta artikel inom milj&ouml;- och resursekonomi.&nbsp;Juryn menar att Torben Mideksa och hans medf&ouml;rfattare B&aring;rd Harstads (Universitetet i Oslo) artikel &auml;r grundl&auml;ggande f&ouml;r hur v&auml;rlden skall kunna reducera avskogningen och att det inte finns en &laquo;one size fits all&raquo;- l&ouml;sning i arbetet mot avskogning utan att strategierna m&aring;ste tillpassas olika f&ouml;rh&aring;llanden.&nbsp;&nbsp;</p> Tue, 13 Aug 2019 08:47:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=803068&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2019-08-13T08:47:00Z Forskningsanslag från Handelsbanken https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=798546&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Svenska Handelsbanken har beslutat att medel fr&aring;n Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse skall tilldelas fem forskare vid intitutionen. Stort grattis till er alla!&nbsp;</p> Mon, 17 Jun 2019 08:17:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=798546&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2019-06-17T08:17:00Z Ny rapport: Europanormen saknar relevans av Nils Gottfries https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=798232&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>I en ny rapport&nbsp;<a href="https://www.6f.se/siteassets/lonerapporter/6f-rapport-7_gotffries.pdf">&rdquo;Europanormen saknar relevans&quot;</a> p&aring; uppdrag av&nbsp;6F (Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, M&aring;larna och Seko),&nbsp;har professor Nils Gottfries tittat p&aring; sambandet mellan l&ouml;nebildning, penningpolitik, v&auml;xelkurs och konkurrenskraft.&nbsp;</p> <p></p> Fri, 14 Jun 2019 10:58:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=798232&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2019-06-14T10:58:00Z Eva Mörk till SNS styrelse https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=798218&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Eva M&ouml;rk, professor i nationalekonomi, &auml;r sedan 2015 ordf&ouml;rande i SNS vetenskapliga r&aring;d men blir nu&nbsp;ny&nbsp;ledamot&nbsp;i SNS styrelse.</p> Fri, 14 Jun 2019 10:38:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=798218&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2019-06-14T10:38:00Z Oskar Nordström Skans om reformeringen av Arbetsförmedlingen https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=783762&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <div> <p>Reformeringen av Arbetsf&ouml;rmedlingen &auml;r en av de mest genomgripande reformerna av en stor myndighet i svensk f&ouml;rvaltningshistoria. Hur ska det framtida uppdraget se ut?&nbsp;Oskar Nordstr&ouml;m Skans deltog i ett seminarium p&aring; SNS d&auml;r de ledande politikerna bakom reformen samtalar om Arbetsf&ouml;rmedlingens framtid tillsammans med f&ouml;retr&auml;dare fr&aring;n f&ouml;rvaltning och forskning.</p> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> </div> Thu, 09 May 2019 06:30:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=783762&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2019-05-09T06:30:00Z Mathias von Buxhoeveden disputerar 22 Maj https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=783558&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Mathias von Buxhoeveden disputerar med sin avhandling&nbsp;<em>Partial and General Equilibrium Effects of Unemployment Insurance. Identification, Estimation and Inference</em>&nbsp;22 Maj&nbsp;09:15 i&nbsp;H&ouml;rsal 2, Ekonomikum, Kyrkog&aring;rdsgatan 10 A.</p> Tue, 07 May 2019 11:38:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=783558&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2019-05-07T11:38:00Z Nysatsning på arbetsliv och migration https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=783088&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Uppsala universitet g&ouml;r en satsning p&aring; migration och arbetslivsfr&aring;gor i den nya forskningsmilj&ouml;n Uppsala Immigration Lab vid nationalekonomiska institutionen.</p> <div> <p style="margin-left:0px"></p> </div> <div> <p style="margin-left:0px"></p> </div> Thu, 02 May 2019 11:41:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=783088&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2019-05-02T11:41:00Z Antagning till forskarutbildningen 2019 https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=779496&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p><strong>Nationalekonomiska institutionen har antagit 11 doktorander&nbsp;till forskarutbildningen som startar 12 augusti 2019.</strong><br /> <br /> <strong>Varmt v&auml;lkomna till v&aring;r institution!</strong></p> <p></p> Tue, 02 Apr 2019 14:59:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=779496&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2019-04-02T14:59:00Z Qian (Louise) Liu Young Global Leader https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=777920&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Tidigare doktorand&nbsp;Qian (Louise) Liu har blivit utn&auml;mnd till <a href="https://www.weforum.org/agenda/2019/03/meet-the-2019-class-of-young-global-leaders/">Young Global Leader 2019</a> av World Economic Forum.&nbsp;</p> <p></p> Tue, 19 Mar 2019 11:39:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=777920&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2019-03-19T11:39:00Z Mikael Elinder excellent lärare https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=776882&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Mikael Elinder har antagits som excellent l&auml;rare vid den samh&auml;llsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.&nbsp; Titeln excellent l&auml;rare &auml;r f&ouml;rh&aring;llandevis ny och ett s&auml;tt att synligg&ouml;ra och premiera skickliga l&auml;rare samt att etablera tydliga karri&auml;rv&auml;gar i l&auml;rarg&auml;rningen som komplement till de karri&auml;rv&auml;gar som &auml;r knutna till forskarrollen. Mikael Elinder &auml;r f&ouml;rst p&aring; Nationalekonomiska institutionen att f&aring; titeln.</p> Mon, 11 Mar 2019 07:08:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=776882&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2019-03-11T07:08:00Z Mohammad H. Sepahvand disputerade om könsskillnader i risktagande https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=776272&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Mohammad H. Sepahvand disputerade med sin avhandling&nbsp;<em><a href="http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1281137/FULLTEXT01.pdf">Essays on Risk Attitudes in Sub-Saharan Africa</a> </em>den 8 mars. Avhandlingen visar att kvinnor, &auml;ldre och de med h&ouml;gre utbildning &auml;r stabilare i sitt risktagande &auml;n m&auml;n, yngre och personer med l&aring;g utbildning.&nbsp;</p> <p></p> <p></p> <p></p> Wed, 06 Mar 2019 07:26:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=776272&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2019-03-06T07:26:00Z Myrdalspriset 2018 till Mounir Karadja https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=774614&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Myrdalspriset 2018 har tilldelats Mounir Karadja vid Uppsala universitet och Erik Prawitz vid Institutet f&ouml;r N&auml;ringslivsforskning f&ouml;r artikeln&nbsp;<em>Emigrationen till Amerika och den svenska arbetarr&ouml;relsen.</em> F&ouml;rfattarna&nbsp;j&auml;mf&ouml;r svenska kommuner med hj&auml;lp av detaljerad statistik &ouml;ver emigranter fr&aring;n slutet av 1800-talet. De finner att kommuner med h&ouml;gre emigration ser &ouml;kat medlemskap i fackf&ouml;reningar, h&ouml;gre fattigv&aring;rdsutgifter och att kommunerna i st&ouml;rre utstr&auml;ckning byter till representativ demokrati. I dessa avseenden hade utvandringen positiva effekter p&aring; moderniseringen av Sverige.</p> <div></div> <div></div> <div></div> Mon, 25 Feb 2019 10:00:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=774614&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2019-02-25T10:00:00Z Små kommuner allt svårare att klara av sitt välfärdsuppdrag https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=764994&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>M&aring;nga sm&aring; och krympande kommuner f&aring;r allt sv&aring;rare att klara av sitt v&auml;lf&auml;rdsuppdrag, konstaterar de tre forskare som skrivit SNS Konjunkturr&aring;dsrapport 2019, d&auml;ribland professor Eva M&ouml;rk vid nationalekonomiska institutionen. De diskuterar d&auml;rf&ouml;r reformer som kan underl&auml;tta f&ouml;r dessa kommuner att m&ouml;ta framtidens utmaningar. Ett alternativ som de anser ska &ouml;verv&auml;gas &auml;r att vissa uppgifter lyfts bort fr&aring;n kommuner med bristande kapacitet. De f&ouml;resl&aring;r ocks&aring; att kommunerna f&aring;r st&ouml;rre frihet att ta ut avgifter inom f&ouml;rskola och &auml;ldreomsorg samt att staten minskar de riktade statsbidragen.</p> Wed, 16 Jan 2019 07:02:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=764994&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2019-01-16T07:02:00Z Peter Fredriksson ny ordförande Nobelkommittén https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=763380&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p><strong><strong>Det &auml;r nu klart att Peter Fredriksson blir ny ordf&ouml;rande f&ouml;r </strong>Kommitt&eacute;n f&ouml;r Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.&nbsp;&nbsp;</strong></p> Wed, 02 Jan 2019 08:36:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=763380&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2019-01-02T08:36:00Z Tjänstepensionssystemet får kritik av forskare https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=760574&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Varannan pensionssparare tycker att det &auml;r sv&aring;rt att f&ouml;rst&aring; hur tj&auml;nstepensionen fungerar, och uppemot var fj&auml;rde vet inte om de omfattas av n&aring;got tj&auml;nstepensionsavtal. Det viktigaste sk&auml;let till okunskapen &auml;r att pensionssystemet &auml;r f&ouml;r komplicerat.</p> Mon, 10 Dec 2018 07:53:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=760574&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2018-12-10T07:53:00Z Är det möjligt att förutse framtidens arbetsmarknad? https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=756486&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Oskar Nordstr&ouml;m Skans, professor i nationalekonomi, har f&aring;tt forskningsmedel fr&aring;n Vetenskapsr&aring;det f&ouml;r att bygga upp forskningsmilj&ouml;n &quot;Teknologisk utveckling och framtidens arbetsmarknad&quot;.</p> <p></p> Mon, 19 Nov 2018 11:56:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=756486&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2018-11-19T11:56:00Z Nationalekonomiska institutionen får forskningsanslag från Riksbankens Jubileumsfond och Forte https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=753758&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>​Tre forskningsprojekt f&aring;r sammanlagt 12 869 000 kr fr&aring;n&nbsp;Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och&nbsp;Forte.</p> Wed, 07 Nov 2018 14:03:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=753758&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2018-11-07T14:03:00Z Gunnar Brandén disputerar 17 december https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=744502&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Gunnar Brand&eacute;n f&ouml;rsvarar sin avhandling &ldquo;Understanding Intergenerational Mobility. Inequality, student aid, and nature-nurture interactions&rdquo; den 17&nbsp;december&nbsp;kl. 13.15 i h&ouml;rsal 2 p&aring; Ekonomikum, Kyrkog&aring;rdsgatan 10.</p> Wed, 31 Oct 2018 07:11:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=744502&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2018-10-31T07:11:00Z How do parental leave policies affect relationship stability at home? https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=744286&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Arizo Karimis forskning om effekterna av 1995 &aring;rs f&ouml;r&auml;ldraf&ouml;rs&auml;kringsreform, den s&aring; kallade pappam&aring;naden, lyfts fram p&aring; American Economic Association Research Highlights.</p> <p></p> Tue, 30 Oct 2018 09:16:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=744286&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2018-10-30T09:16:00Z Industrirobotar ökar lönerna för anställda https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=742534&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Inf&ouml;randet av industrirobotar har f&ouml;rutom att &ouml;ka produktiviteten ocks&aring; &ouml;kat l&ouml;nerna f&ouml;r de anst&auml;llda. Samtidigt har industrirobotarna har ocks&aring; f&ouml;r&auml;ndrat arbetsmarknaden genom att antalet arbetstillf&auml;llen f&ouml;r h&ouml;gutbildade &ouml;kar samtidigt som det minskar f&ouml;r l&aring;gutbildade.</p> Mon, 22 Oct 2018 12:55:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=742534&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2018-10-22T12:55:00Z Årets vinnare av uppsatsstipendiet från Ingemar Carlssons minnesfond https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=741306&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Nationalekonomiska f&ouml;reningen i Uppsala utlyser &aring;rligen uppsatsstipendier ur Ingemar Carlssons Minnesfond. Stipendierna p&aring; sammanlagt 24 000 kr tilldelas studenter p&aring; kandidat- och masterniv&aring; som genom sin uppsats uppvisat &rdquo;speciell fallenhet f&ouml;r &auml;mnet Nationalekonomi&rdquo;.</p> <p></p> Tue, 16 Oct 2018 11:47:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=741306&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2018-10-16T11:47:00Z UCLS-konferens om integration på arbetsmarknaden https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=736712&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Uppsala Center for Labor Studies och Delegationen f&ouml;r migrationsstudier bjuder in till konferensen Integration p&aring; arbetsmarknaden och invandringens ekonomiska konsekvenser.</p> Mon, 01 Oct 2018 07:56:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=736712&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2018-10-01T07:56:00Z Effektiva insatser för att få nyanlända i jobb https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=736322&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Arbetsf&ouml;rmedlingen har i dag ansvaret f&ouml;r att samordna insatser f&ouml;r nyanl&auml;ndas etablering p&aring; arbetsmarknaden. Men fr&aring;gan &auml;r hur effektiva insatserna &auml;r och hur v&auml;l resultaten f&ouml;ljs upp. Se Stefan Eriksson, docent vid&nbsp;nationalekonomiska institutionen, i ett SNS-seminarium fr&aring;n den 20 september 2018.&nbsp;</p> Wed, 26 Sep 2018 14:41:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=736322&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2018-09-26T14:41:00Z Aino-Maija Aalto disputerar 26 oktober https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=735642&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p><a href="http://admin.webb.uu.se/infoglueCMS/CreateContentWizardInputContent.action#contentReferencesDiv">​</a>Aino-Maija Aalto f&ouml;rsvarar sin avhandling &nbsp;&ldquo;Incentives and Inequalities in Family and Working Life&rdquo; den 26 oktober kl. 10.15 i h&ouml;rsal 2 p&aring; Ekonomikum, Kyrkog&aring;rdsgatan 10.</p> Fri, 21 Sep 2018 12:51:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=735642&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2018-09-21T12:51:00Z Nationalekonomiska institutionen får projektmedel för pedagogisk utveckling https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=731906&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Institutionen har tilldelats&nbsp;100 000 kr i projektmedel f&ouml;r&nbsp;att utveckla en ny kurs i&nbsp;Nationalekonomi inom l&auml;rarprogrammet.</p> <p></p> Fri, 31 Aug 2018 14:35:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=731906&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2018-08-31T14:35:00Z Hur har den svenska arbetsmarknaden utvecklats sedan 1990? https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=729088&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>L&auml;s Nils Gottfries popul&auml;rvetenskapliga artikel <em>The labor market in Sweden since the 1990s</em>. Nils Gottfries &auml;r&nbsp;professor i nationalekonomi.</p> Wed, 22 Aug 2018 09:24:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=729088&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2018-08-22T09:24:00Z Antagning till forskarutbildningen https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=719420&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Nationalekonomiska institutionen har antagit &aring;tta doktorander och en industridoktorand som startar h&ouml;sten 2018.<br /> <br /> Varmt v&auml;lkomna till v&aring;r institution!</p> Tue, 19 Jun 2018 13:40:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=719420&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2018-06-19T13:40:00Z Helena Svaleryd ny professor i nationalekonomi https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=716414&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Helena Svaleryd b&ouml;rjade sin anst&auml;llning som professor i nationalekonomi vid nationalekonomiska institutionen den 1 mars 2018.</p> Mon, 12 Mar 2018 15:12:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=716414&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2018-03-12T15:12:00Z Lena Hensvik och Oskar Nordström Skans får H. Gregg Lewis-priset https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=716406&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>H. Gregg Lewis-priset f&ouml;r de senaste tv&aring; &aring;rens b&auml;sta artikel i Journal of Labor Economics delas ut vartannat &aring;r av Society of Labor Economists.</p> Wed, 30 May 2018 13:44:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=716406&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2018-05-30T13:44:00Z Irina Andone disputerar 29 maj https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=710514&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Irina Andone f&ouml;rsvarar sin avhandling&nbsp;<em>Exchange Rates, Exports, Inflation, and International Monetary Cooperation&nbsp;</em>den 29 maj kl 10.15 p&aring; Ekonomikum (Kyrkog&aring;rdsgatan 10)<em>.</em><br /> F&ouml;rel&auml;sningssal meddelas senare.</p> Thu, 26 Apr 2018 08:56:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=710514&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2018-04-26T08:56:00Z Henrik Andersson disputerar 8 juni https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=710512&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true <p>Henrik Andersson f&ouml;rsvarar sin avhandling&nbsp;<em>Immigration and the Neighborhood &ndash; Essays on the Causes and Consequences of International Migration</em><em> </em>den<em>&nbsp;</em>8 juni kl. 13.15 i H&ouml;rsal 2 p&aring; Ekonomikum&nbsp;(Kyrkog&aring;rdsgatan 10).</p> Fri, 27 Apr 2018 07:21:00 GMT https://www.nek.uu.se/nyhetslistan/nyhetsvisning?tarContentId=710512&rssTarget=652024&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=166264&newsListSiteNodeId=166262&showLeadIn=true 2018-04-27T07:21:00Z