News https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter CRS arrangerar workshop om digitalisering och yttrandefrihet i samarbete med Tokyos universitet https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=1064878&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>On the Importance of Freedom of Speech and Freedom of Association in Relation to Digitalized Mass Surveillance and Automated Moderation and Censorship</p> Mon, 31 Jul 2023 10:47:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=1064878&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2023-07-31T10:47:00Z Rationality in the Flesh publicerar introduktionsvideo https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=1064842&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>Elena Kalmykova har publicerat en &ouml;versikt och introduktion till sitt forskningsprojekt&nbsp;<em>Rationality in the Flesh</em>. Se det l&auml;nkade videoklippet.</p> Fri, 28 Jul 2023 03:21:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=1064842&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2023-07-28T03:21:00Z New Project to CRS: Banal (Non)Religion: Secular Imaginaries in Contemporary Pop-Culture https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=1062346&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>Dr. Evelina Lundmark has recieved funding of 7,5 million sek from a highly competetive&nbsp;Nordforsk call for Early Career Researchers in the Humanities and Social Sciences.</p> Fri, 09 Jun 2023 09:50:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=1062346&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2023-06-09T09:50:00Z Nya hedersdoktorer https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=1061298&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true Fri, 26 May 2023 09:29:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=1061298&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2023-05-26T09:29:00Z Inspelning från DELMIs och CRS februariseminarium om integration nu publicerad https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=1055398&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true Thu, 09 Mar 2023 17:37:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=1055398&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2023-03-09T17:37:00Z GAPs - EU-projekt om återvändandeprocessen för migranter i Europa https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=1055396&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Pressrelease f&ouml;r det nya EU Horizon Europe-projektet f&ouml;rlagt till CRS</p> Thu, 09 Mar 2023 17:24:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=1055396&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2023-03-09T17:24:00Z Nytt Horizon-projekt till CRS https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=1050262&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <h3></h3> <h3></h3> <h3>GAPs: De-centring the Study of Migrant Returns and Readmission Policies in Europe and Beyond</h3> Tue, 31 Jan 2023 18:02:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=1050262&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2023-01-31T18:02:00Z Nytt forskningsprojekt till CRS https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=1050136&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>Ett nytt projekt har inkommit till CRS med&nbsp;fokus p&aring; milj&ouml;pr&ouml;vningsprocesser f&ouml;r vattenkraft i Sverige.</p> <p></p> Tue, 31 Jan 2023 10:54:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=1050136&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2023-01-31T10:54:00Z Ny CRS-rapport publicerad https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=1036928&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p><em><a href="https://www.crs.uu.se/digitalAssets/981/c_981770-l_3-k_makten-over-information.pdf">Makten &ouml;ver information &ndash; en brevbok</a>,&nbsp;</em>nummer 2 i skriftserien CRS Rapporter - Popul&auml;rvetenskapliga skrifter, publicerades den 2:a december.</p> <p>Boken har redigerats av&nbsp;Samuel Edquist, Isto Huvila och&nbsp;Anna-Sara Lind, och inneh&aring;ller bidrag fr&aring;n m&aring;nga CRS-affilierade forskare och medlemmar av v&aring;ra n&auml;tverk. Den tar ett&nbsp;brett grepp om fr&aring;gor som ber&ouml;r&nbsp;maktens f&ouml;rh&aring;llande till information b&aring;de i samtiden och historiskt, och bidrar med kreativa och experimentella analyser och interdisciplin&auml;ra dialoger.</p> Sat, 03 Dec 2022 11:01:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=1036928&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2022-12-03T11:01:00Z Yulia Razmetaeva får vistelsestipendium för arbete på CRS och vid Juridiska institutionen https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=1033680&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>Uppsala universitet forts&auml;tter att dela ut stipendier till forskare som flytt till Sverige fr&aring;n Ukraina p&aring; grund av kriget. Nyligen fattades beslut om ytterligare 20 stipendier p&aring; totalt tre miljoner kronor. Yulia Razmetaeva var en av de f&ouml;rsta som beviljades ett stipendium.</p> <div> <p style="margin-left:0px"></p> </div> Tue, 08 Nov 2022 16:44:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=1033680&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2022-11-08T16:44:00Z Conference: European Citizens Thirty Years On: Economic Contributors, Political Members, Right-holders? 22-23 November 2022 https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=1032482&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>The Contributivism project based at CRS (PI Anna-Sara Lind), in collaboration with&nbsp;Uppsala Forum f&ouml;r demokrati, fred och r&auml;ttvisa, is organising an international conference at the Humanities Theatre in&nbsp;Uppsala&nbsp;on the theme &quot;European Citizens Thirty Years On: Economic Contributors, Political Members, Right-holders?&quot;&nbsp;A&nbsp;number of international guests are in attendance and the keynote is to be given by Eleanor Sharpston of Trinity College, Dublin.</p> <p></p> <p>The programme and link for registration can be found here:&nbsp;<a href="https://www.europeancitizenship30.se/" id="LPlnk816364" target="_blank">https://www.europeancitizenship30.se/</a></p> Fri, 28 Oct 2022 09:53:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=1032482&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2022-10-28T09:53:00Z CRS Researcher and Theme Leader Professor Mikael Stenmark is awarded the Torgny Segerstedt Medal https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=1031958&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>CRS Researcher and Theme Leader Professor Mikael Stenmark is awarded the Torgny Segerstedt Medal.&nbsp;</p> <p></p> <p><a href="https://www.uu.se/nyheter/artikel/?id=19310&amp;typ=artikel&amp;lang=sv">De f&aring;r Torgny Segersteds medalj och Geijers historiska pris - Uppsala universitet (uu.se)</a></p> Mon, 24 Oct 2022 12:47:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=1031958&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2022-10-24T12:47:00Z CRS på Järvaveckan 2022 https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=1019896&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>Forskare fr&aring;n CRS ordnade tv&aring; seminarier p&aring; J&auml;rvaveckan 2022.&nbsp;</p> Sat, 25 Jun 2022 09:00:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=1019896&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2022-06-25T09:00:00Z Research initation grant to CRS researcher Emin Poljarević - Lived Islam and Meanings of Muslimness in the 21st Century https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=1014074&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>Emin Poljarević will during a two year (research-initiation) period starting from September 2022 coordinate a research project &ldquo;Lived Islam and Meanings of Muslimness in the 21st Century: A Case Study Approach&rdquo;.&nbsp;</p> Wed, 11 May 2022 11:53:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=1014074&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2022-05-11T11:53:00Z CRS-affilierade Vanja Mosbach disputerar i religiossociologi https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=999124&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>Den 4 mars disputerar Vanja Mosbach, CRS affilierade forskare, i religionssociologi med avhandlingen&nbsp;<em><strong>Voices of Muslim Feminists: Navigating Tradition, Authority&nbsp;and the Debate about Islam.&nbsp;</strong></em></p> Mon, 21 Feb 2022 08:43:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=999124&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2022-02-21T08:43:00Z Nytt forskningsprojekt till CRS https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=984478&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>CRS-forskarna&nbsp;Sandra Friberg, Oliver Li, Johan Eddebo och Lars Karlander har f&aring;tt&nbsp;finansering p&aring; 6 miljoner kronor f&ouml;r ett forskningsprojekt med titeln&nbsp;'The Artifical Public Servant' fr&aring;n&nbsp;Marianne och Marcus Wallenberg Foundation.</p> Fri, 17 Dec 2021 13:20:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=984478&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2021-12-17T13:20:00Z Ny publikation från RESPOND https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=984464&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>&quot;RESPONDing to Migration: A Holistic Perspective on Migration Governance&quot; &auml;r den f&ouml;rsta publicerade boken fr&aring;n forskningsprojektet RESPOND.&nbsp;</p> Fri, 17 Dec 2021 12:48:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=984464&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2021-12-17T12:48:00Z Samvete i Sverige - ny antologi med CRS-bidrag https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=978666&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>I boken <em>Samvete i Sverige</em> diskuteras olika aspekter av och konfilkter kring&nbsp;samvete och samvetsfrihet i Sverige fr&aring;n medeltiden till idag.&nbsp;</p> Thu, 11 Nov 2021 09:56:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=978666&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2021-11-11T09:56:00Z Finansering för studie av civilsamhällets roll för klimatpolitik på lokal nivå https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=976638&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>Forskningsprojektet&nbsp;&quot;Civilsamh&auml;llet, samverkansplattformar och den kommunala klimatpolitiken&quot; f&aring;r finansiering fr&aring;n MUCF f&ouml;r en tv&aring;&aring;rig studie av civilsamh&auml;lles organisationers roller och m&ouml;jligheter att p&aring;verka klimatpolitik inom samverkansplattformer p&aring; lokal niv&aring;.&nbsp;</p> Wed, 27 Oct 2021 07:27:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=976638&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2021-10-27T07:27:00Z Nytt internationellt forskningsnätverk: Connecting Theory and Practical Issues of Migration and Religious Diversity https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=975092&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>CRS forskare&nbsp;Dr. Emin Poljarevic &auml;r del av ett internationellt forskningsn&auml;tverk som nyligen framg&aring;ngsrikt s&auml;krat framtida finansiering.</p> Tue, 12 Oct 2021 09:32:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=975092&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2021-10-12T09:32:00Z Ny bok om Mänskliga rättigheter i det lokala Sverige https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=972368&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>CRS vetenskapliga ledare Anna-Sara Lind &auml;r en av redakt&ouml;rerna till boken <em>M&auml;nskliga r&auml;ttigheter i det lokala Sverige</em>. I boken deltar flera CRS-forskare med kapitel.</p> Fri, 24 Sep 2021 06:48:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=972368&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2021-09-24T06:48:00Z Två CRS-relaterade disputationer i september https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=968350&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>Tv&aring; doktorander affilierade till CRS disputerar under september.&nbsp;</p> Wed, 08 Sep 2021 07:33:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=968350&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2021-09-08T07:33:00Z Ny bok om serbisk-ortodoxa kyrkan av Sabina Hadžibulić https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=966462&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <div> <p>Sabina Hadžibulić, CRS-affilierad&nbsp;forskare, publicerade i juni 2021&nbsp;en bok om den serbisk ortodoxa kyrkan.&nbsp;</p> </div> <div> <div> <div></div> </div> </div> Thu, 19 Aug 2021 09:21:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=966462&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2021-08-19T09:21:00Z Video från bokrelease tillgänglig digitalt https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=960302&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>Releasen av boken&nbsp;<em>Faith-Based Health Justice: Transforming Agendas of Faith Communities</em>&nbsp;(2021) den 15 juni g&aring;r nu att ta del av digitalt.</p> Wed, 23 Jun 2021 11:22:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=960302&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2021-06-23T11:22:00Z Webbinarium och rapport om kvinnors inflytande i trossamfund https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=959118&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>Ien nya rapporten <em>Delaktighet, inflytande och ledarskap bland kvinnor i trossamfund</em>&nbsp;fr&aring;n Myndigheten f&ouml;r st&ouml;d till trossamfund&nbsp;belyser de CRS-anknutna forskarna Mia L&ouml;vheim och Maria Klingenberg&nbsp;kvinnors egna erfarenheter av ledarskap och engagemang inom trossamfund. Det framkommer bland annat att kvinnor idag tar plats och &auml;r delaktiga - men ocks&aring; st&ouml;ter p&aring; hinder.</p> Tue, 15 Jun 2021 07:27:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=959118&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2021-06-15T07:27:00Z Ernils Larsson beviljas medel för postdok-projekt vid CRS https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=957768&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>Ernils Larsson har beviljats internationell postdok fr&aring;n Vetenskapsr&aring;det&nbsp;3,45 mkr under perioden 2021-2024&nbsp;f&ouml;r projektet&nbsp;Fr&aring;n sekul&auml;r institution till religi&ouml;s organisation: Helgedomsshinto i efterkrigstidens Japan.&nbsp;</p> Thu, 10 Jun 2021 08:29:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=957768&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2021-06-10T08:29:00Z CRS-affilierade Laima Vaigė disputerar i rättsvetenskap den 21 maj https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=953218&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>Impact-forskaren och CRS affilierade Laima Vaig&eacute; f&ouml;rsvarar sin avhandling i r&auml;ttsvetenskap&nbsp;<em>Cross-Border Recognition of Formalized Same-Sex Relationships in Europe - The Role of Ordre Public in the Baltic States and Poland.</em></p> <p></p> Mon, 17 May 2021 13:03:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=953218&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2021-05-17T13:03:00Z Två nya avhandlingar spikade https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=938886&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>Tv&aring; nya avhandlingar med koppling till CRS har spikats.</p> Fri, 26 Mar 2021 12:24:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=938886&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2021-03-26T12:24:00Z CRS-nätverket Network for the Historical Study of National Christianities har beviljats stöd från CIRCUS https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=904694&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>Circus styrelse har beviljat st&ouml;d f&ouml;r forskarn&auml;tverk.&nbsp;Network for the Historical Study of National Christianities - tilldelades st&ouml;d fr&aring;n Circus,&nbsp;280 280 kr f&ouml;r 2021-2022.&nbsp;N&auml;tverket f&ouml;rl&auml;ggs till CRS.</p> <p></p> Mon, 30 Nov 2020 08:55:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=904694&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2020-11-30T08:55:00Z Victor Dudas avhandling Exploring the identity of a group of Assyrian/Syriac young adolescents in Sweden spikad https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=904220&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p><strong>Victor Dudas</strong>, doktorand i religionspsykologi vid teologiska intitutionen och forskare inom Impact of Religion-programmet har spikat sin avhandling om identitetsutveckling hos assyriska/syrianska ungdomar i Sverige.</p> Wed, 25 Nov 2020 12:25:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=904220&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2020-11-25T12:25:00Z Funding for research networks on 'Leading Religion in times of Institutional Change' and 'Religion, Media and Populism' https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=901176&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>Two networks involving researchers at CRS have&nbsp;just received Nordic funding (NOS-HS)&nbsp;for a series of workshops in 2021-22.</p> Wed, 04 Nov 2020 12:52:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=901176&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2020-11-04T12:52:00Z Ny publikation om religionsfrihet https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=901174&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true Wed, 04 Nov 2020 12:47:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=901174&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2020-11-04T12:47:00Z Ernils Larsson får Donnerska institutets forskarpris 2020 https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=899284&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p><strong>Ernils Larsson tilldelades Donnerska institutets forskarpris 2020 f&ouml;r sin doktorsavhandling om relationen mellan stat och religion i Japan utg&aring;ende fr&aring;n hur domstolarna i landet har resonerat i r&auml;ttstvister kring shintoismen. Avhandlingen har namnet&nbsp;<em>Rituals of a Secular Nation: Shinto Normativity and the Separation of Religion and State in Postwar Japan (2020)</em>.</strong></p> Mon, 26 Oct 2020 13:26:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=899284&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2020-10-26T13:26:00Z Erfarenheter av att starta mångvetenskapligt centrum https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=897762&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>L&aring;ngsiktighet &auml;r en viktig framg&aring;ngsfaktor f&ouml;r att lyckas med m&aring;ngvetenskaplig forskning enligt Anders B&auml;ckstr&ouml;m som har l&aring;ng erfarenhet av att starta och driva en m&aring;ngvetenskaplig centrumbildning.<br /> &nbsp;</p> Mon, 12 Oct 2020 17:27:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=897762&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2020-10-12T17:27:00Z Disputation: EU Law and Religion - A Study of How the Court of Justice has Adjudicated on Religious Matters in Union Law - Emma Ahlm https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=897054&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p><strong>Emma Ahlm disputerar i europar&auml;tt den 27 november 2020</strong><br /> Phd candidate at the faculty of law, Uppsala university and researcher affiliated to CRS will defend her thesis entitled EU Law and Religion - A Study of How the Court of Justice has adjudicated on Religious Matters in Union Law. <strong>&nbsp;</strong><br /> Opponent: Prof Lucy Vickers, Oxford Brookes, UK&nbsp;<br /> Chairperson of the public defence: Prof Petra Hertzfeld Olsson, Stockholm University&nbsp;</p> Tue, 06 Oct 2020 15:16:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=897054&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2020-10-06T15:16:00Z Nytt projekt på CRS: Att förverkliga naturens rättigheter: Håller utveckling och demokrati, Marianne Dahlén, Victoria Enkvist and Seth Epstein https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=895554&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p><strong>Realizing Rights of Nature: Sustaining Development and Democracy. </strong><br /> <strong>Att f&ouml;rverkliga naturens r&auml;ttigheter: H&aring;ller utveckling och demokrati.</strong><br /> <br /> <strong>Marianne Dahl&eacute;n</strong>, <strong>Victoria Enkvist</strong> and <strong>Seth Epstein</strong> have been granted ca 10 million sek over 4 years for a research project studying developments in the Rights of Nature. The grant was awarded as part of a highly competitive call from the government research council for sustainable development focusing on realising the U.N. 2030 Sustainable Development Goals.&nbsp;</p> Thu, 24 Sep 2020 20:19:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=895554&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2020-09-24T20:19:00Z Ny forskare vid CRS, doktoranden Silvia A. Carretta https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=895552&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>Silvia A. Carretta is an Italian lawyer specialized in intellectual property. She is a doctoral candidate in Private Law at Uppsala University and is affiliated with the WASP-HS program (Wallenberg AI, <a href="https://wasp-hs.org/">Autonomous Systems and Software Program &ndash; Humanities and Society</a><br /> <br /> Silvia has recently joined CRS as a researcher within the interdisciplinary project <a href="file:///C:/Users/marth/Desktop/Martha/CRS/hemsidan/Silvia%20A.%20Carretta%20is%20an%20Italian%20lawyer%20specialized%20in%20intellectual%20property.%20Doctoral%20candidate%20in%20Private%20Law%20at%20Uppsala%20University,%20she%20is%20affiliated%20with%20the%20WASP-HS%20program%20(Wallenberg%20AI,%20Autonomous%20Systems%20and%20Software%20Program%20–%20Humanities%20and%20Society,%20https:/wasp-hs.org/).">&ldquo;Artificial Intelligence, democracy and human dignity&rdquo;</a> led by Professor Anna-Sara Lind, and funded by WASP-HS.</p> <p></p> Thu, 24 Sep 2020 20:12:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=895552&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2020-09-24T20:12:00Z Ny Publikation: Forskning om religion och samhälle: Erfarenheter av en centrumbildnings framväxt och etablering vid Uppsala universitet 1997-2019 https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=892352&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>I boken redovisar <em><strong>Anders B&auml;ckst&ouml;m</strong></em>, Professor emeritus i religionssociologi sina <a href="http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A149420&amp;dswid=3560">erfarenheter av forskningsplanering</a>&nbsp;med f&ouml;ljande utv&auml;rderingar fr&aring;n Stat-kyrka-projetet inom FOS-programmet 1997-2002, V&auml;lf&auml;rd och religion i ett Europeiskt perspektiv 2003-2009 samt Linnest&ouml;dsprogrammet Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy&nbsp;2008-2018. Han ger ocks&aring; en historisk och akuell &ouml;versikt &ouml;ver de processer som har lett&nbsp;till framv&auml;xten av Centrum f&ouml;r m&aring;ngvetenskaplig forskning om religion och samh&auml;lle (CRS) vid Uppsala universitet.&nbsp;<br /> <a href="http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1429420&amp;dswid=3560">Acta Universitatis Upsaliensis. Religion &amp; Society, nr 18/2020</a></p> Mon, 07 Sep 2020 11:28:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=892352&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2020-09-07T11:28:00Z Ny Publikation: Religion, Migration and Existential Wellbeing https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=892350&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p><strong>Redakt&ouml;rer: Moa Kindstr&ouml;m Dahlin, Oscar Larsson and Anneli Winell.</strong><br /> This book uses the very latest research to examine current interactions between religion, migration and existential wellbeing. In particular, it demonstrates the role of religion and religious organizations in the social, medical and existential wellbeing of immigrants within their host societies. By focusing on the role and politics of religion and religious organisations as well as the religious identity and faith of individuals, it highlights the connection between existential wellbeing, integration and social cohesion.</p> Mon, 07 Sep 2020 11:21:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=892350&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2020-09-07T11:21:00Z Krönika: Diaconia Research in the Nordic Countries 2015-2019 av Lena Sjöborg https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=891112&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>This year, I have had the privilege to do a survey of recent Nordic diaconal research, a report commissioned by the Evangelical Lutheran Church of Sweden, as my master thesis in Church and Mission Studies.</p> Mon, 31 Aug 2020 13:55:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=891112&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2020-08-31T13:55:00Z Samarbete över fakultetsgränser måste bli en prioritet - UNT Debatt https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=886522&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>Debattartikeln finns att l&auml;sa <a href="https://unt.se/bli-prenumerant/artikel/1jdkz3vr" title="Debattartikel UNT Samarbete över fakultetsgränser måste bli en prioritet">h&auml;r</a></p> Sat, 04 Jul 2020 20:20:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=886522&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2020-07-04T20:20:00Z Forskare vid CRS är involverade i två projektgrupper som har nyligen fått finansiering från CIRCUS vid Uppsala Universitet https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=885394&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true Wed, 24 Jun 2020 10:26:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=885394&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2020-06-24T10:26:00Z Two Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Individual Fellowships to researchers at CRS https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=878362&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>Kim Beecheno and Elena Kalmykova, both researchers who have previously been based at CRS as guest researchers have successfully secured research funding for projects within the highly competitive EU Commission Marie Curie Actions scheme.</p> <p></p> Tue, 12 May 2020 12:04:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=878362&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2020-05-12T12:04:00Z Teologiska fakulteten gör om - Intervju med Mattias Martinson, dekan på teologiska fakulteten https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=864040&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <div> <div> <p style="margin-left:0px"><strong>Med utg&aring;ngspunkt i teologiska fakultetens m&aring;l och strategier fr&aring;n 2016 slutf&ouml;rs nu ett st&ouml;rre f&ouml;r&auml;ndringsprojekt inom fakulteten.</strong></p> </div> <p>Det flera &aring;r l&aring;nga f&ouml;r&auml;ndringsprojektet &quot;Projekt 2020&quot; inom teologiska fakulteten b&ouml;rjar nu bli klart. F&auml;rre forskarutbildnings&auml;mnen, organisationsf&ouml;r&auml;ndringar f&ouml;r att lyfta upp &auml;mneskompetensen, nya utbildningsprogram, st&auml;rkta centrumbildningar f&ouml;r m&aring;ngvetenskap och f&ouml;r&auml;ndrad delegationsordning &auml;r de viktigaste delarna av f&ouml;r&auml;ndringsprojektet.<br /> &ndash; Jag har sv&aring;rt att se att det finns n&aring;got f&ouml;r&auml;ndringsprojekt vid universitetet som varit mer kollegialt genomf&ouml;rt i fr&aring;ga om f&ouml;rankring och tids&aring;tg&aring;ng i processerna, s&auml;ger Mattias Martinson, dekan f&ouml;r teologiska fakulteten. Men han till&auml;gger ocks&aring; att det inte betyder att det inte funnits kritik mot olika delar av projektet.<br /> &ndash; Viss kritik och missn&ouml;je &auml;r nog oundvikligt n&auml;r man driver p&aring; f&ouml;r f&ouml;r&auml;ndring.</p> <p>Hela intervjun&nbsp;kan l&auml;sas&nbsp;<a href="https://mp.uu.se/web/nyheter/-/teologiska-fakulteten-gor-om" title="Intervju om Teologiska fakulteten gör om">h&auml;r</a></p> <p></p> </div> <div> <p style="margin-left:0px"></p> </div> Mon, 06 Apr 2020 20:46:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=864040&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2020-04-06T20:46:00Z Regeringen har idag beslutat att utse professor Anna-Sara Lind till svensk ledamot i Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI). https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=862220&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>Pressmeddelande fr&aring;n&nbsp;<a href="https://www.regeringen.se//tx/1284">Arbetsmarknadsdepartementet</a>: Regeringen utser ny ledamot till Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans.&nbsp;<br /> <br /> <strong>Regeringen har idag beslutat att utse professor Anna-Sara Lind till svensk ledamot i Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI).</strong></p> <p><strong>Anna-Sara Lind</strong> (f. 1977) &auml;r professor i offentlig r&auml;tt vid Uppsala universitets juridiska institution. Hon &auml;r &auml;ven verksam vid Centrum f&ouml;r m&aring;ngvetenskaplig forskning om rasism (CFR) och Centrum f&ouml;r forskning om religion och samh&auml;lle (CRS). Lind &auml;r &auml;ven f&ouml;rordnad som expert i Kommitt&eacute;n om f&ouml;rbud mot rasistiska organisationer. Anna-Sara Lind eftertr&auml;der advokat Christian &Aring;hlund som ledamot i ECRI.</p> <p>Kommissionen best&aring;r av 47 ledam&ouml;ter fr&aring;n alla Europar&aring;dets medlemsl&auml;nder och har i mer &auml;n 25 &aring;r &ouml;vervakat medlemsl&auml;ndernas arbete mot rasism och intolerans.<br /> <br /> Publicerad&nbsp;26 mars 2020. Hela pressmeddelandet kan l&auml;sas <a href="https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/regeringen-utser-ny-ledamot-till-europeiska-kommissionen-mot-rasism-och-intolerans/" title="Sidan till pressmeddelandet om ny ledamot till Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans">h&auml;r</a></p> Fri, 27 Mar 2020 10:32:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=862220&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2020-03-27T10:32:00Z Researchers from the RESPOND project who study migration governance in Europe comment on current developments at the EU/Turkey border https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=858712&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>The RESPOND consortium is extremely concerned about the recent developments in the Aegean and at the Greek land border to Turkey. Migrants and refugees from Syria, Afghanistan, Pakistan and from various African countries have begun to accumulate in the thousands in border areas like Edirne and &Ccedil;anakkale, and in Izmir along the land and sea borders with Greece. Read more <a href="https://www.facebook.com/resp.horizonuppsala.1/posts/588221908701927">here</a></p> Thu, 05 Mar 2020 14:21:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=858712&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2020-03-05T14:21:00Z Äkta människor, äkta AI: om etiken i förhållandet mellan artificiell intelligens och människan https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=858588&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p><strong>&Auml;rkebiskop</strong> <strong>Antje Jackel&eacute;n</strong> och&nbsp;<strong>Paul Hemer&eacute;n</strong>, lektor i kognitionsvetenskap vid H&ouml;gskolan i Sk&ouml;vde samtalade&nbsp;om AI i&nbsp;v&aring;r tid och&nbsp;etiken. Samtalet &auml;gde rum den 24 februari, kl. 18.30 vid Katedralkaf&eacute;et, Uppsala.</p> <p>Moderator var&nbsp;<strong>Oliver Li,</strong> filosofie doktor i religionsfilosofi, forskare i WASP-HS-projektet 'AI, democracy and human dignity', Uppsala Universitet.</p> <p>Projektet: Artificial Intelligence, Democracy and Human Dignity.</p> <p></p> Thu, 05 Mar 2020 09:14:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=858588&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2020-03-05T09:14:00Z Ny publikation: A Constructive Critique of Religion: Encounters between Christianity, Islam and Nonreligion in Secular Societies https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=848340&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>Why do some strategies for critique of religion seem to be more beneficial for constructive engagement, whereas others increase intolerance, polarization, and conflict?<br /> <br /> Through an analysis of the reasons underpinning a critique of religion in institutional contexts of secular democratic societies,<em>&nbsp;A</em>&nbsp;<em>Constructive Critique of Religion</em>&nbsp;explores how constructive interaction and critique can be developed across diverse interests. It shows how social and cultural conditions shaping these institutions enable and structure a critical and constructive engagement across diverging worldviews.</p> <p><a href="https://www.bloomsbury.com/uk/a-constructive-critique-of-religion-9781350113107/" title="Text som handlar om A Constructive Critique of Religion">Mer om A&nbsp;Constructive Critique of Religion (In English)</a></p> Thu, 20 Feb 2020 10:44:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=848340&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2020-02-20T10:44:00Z Ernils Larsson - Ny doktoravhandling Rituals of a Secular Nation: Shinto Normativity and the Separation of Religion and State in Postwar Japan https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=848300&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>Ny doktorsavhandling. Ernils Larsson doktorand i religionshistoria och aktiv inom Impact programmet disputerar 28 februari med en avhandling om hur &nbsp;&ldquo;religion&rdquo; har tolkats och hanterats i domstolar i efterkrigstidens Japan. &nbsp;</p> <p></p> <p><a href="http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1384912&amp;dswid=7189" title="Information om diputationen och avhandlingen">Abstract (p&aring; engelska)</a></p> <p></p> Thu, 20 Feb 2020 10:04:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=848300&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2020-02-20T10:04:00Z Anna-Sara Lind projektledare för projektet Artificiell intelligens, demokrati och mänsklig värdighet https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=848216&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p><strong>Bortom dagens hype kring AI&nbsp;</strong><br /> Anna-Sara Lind, Uppsala universitet, &auml;r projektledare f&ouml;r projektet Artificiell intelligens, demokrati och m&auml;nsklig v&auml;rdighet. Tillsammans med sin forskargrupp vill hon f&ouml;rankra humaniora och samh&auml;llsvetenskap inom ramen f&ouml;r AI-forskning.<br /> <br /> <a href="https://www.jur.uu.se/nyheter/?id=14028&amp;typ=artikel&amp;lang=sv">H&auml;r kan&nbsp;du l&auml;sa&nbsp;en intervju med Anna-Sara Lind</a><br /> &nbsp;</p> Thu, 20 Feb 2020 09:25:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=848216&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2020-02-20T09:25:00Z Uppsala Public Management Seminar 2020 - CRS deltar! https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=844210&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <h2>anm&auml;lan F&Ouml;R UPMS 2020 &auml;r nu &ouml;ppen!</h2> <p style="margin-left:0px">Onsdag 18 mars tar&nbsp;universitetshuset &ouml;ver f&ouml;r &aring;rets upplaga av Uppsala Public Management Seminar.&nbsp;Som vanligt finns det ett sp&auml;ckat program med h&ouml;gintressanta &auml;mnen f&ouml;r dig som arbetar i offentlig sektor.</p> Mon, 03 Feb 2020 14:18:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=844210&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2020-02-03T14:18:00Z Collaborative project with focus on Women and leadership in faith communities https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=825836&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <div> <p>Researchers at CRS have been awarded funding for a collaborative project with the Swedish Agency for Support to Faith Communities (SST) to study questions of leadership and influence for women in faith communities in Sweden. The study is led by Professor Mia L&ouml;vheim who along with Dr. Maria Klingenberg will interview women who have participated in <a href="https://www.myndighetensst.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv-aktuellt/2019-11-01-forskningssamverkan-med-uppsala-universitet.html">SST's</a> leadership programme for women '<em>Delaktig, stark och synlig' </em>from<em> </em>2016-2018.</p> <p>The project is made possible by funding from Uppsala university allocated to promote collaboration between researchers and other organisations in society.</p> </div> <div> <p></p> </div> Mon, 06 Jan 2020 19:56:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=825836&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2020-01-06T19:56:00Z New Research Network on Migration as a legal and political process https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=825834&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p><strong>The network&nbsp;</strong><em><strong>Migration as a legal and political process</strong></em>&nbsp;based at CRS and led by <strong>Rebecca Thorburn Stern</strong> has been granted CIRCUS funding for two years. It&nbsp;brings together researchers from different disciplines who approach legal and political dimensions of migration in a number of ways. The network gathers researchers from Law, History, Philosophy, Social Science and Theology and will be organising a number of open lectures and seminars during 2020-2021.</p> <p></p> Mon, 06 Jan 2020 19:49:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=825834&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2020-01-06T19:49:00Z Internationellt forskningsprojekt bidrar till bättre migrantmottagande https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=824028&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p><strong>EU:s medlemsstater beh&ouml;ver skapa en struktur f&ouml;r intern solidaritet och ett b&auml;ttre migrantmottagande som b&ouml;rjar redan utanf&ouml;r Europas gr&auml;nser, s&auml;ger &Ouml;nver Cetrez, docent vid Uppsala universitet som leder det multinationella forskningssamarbetet RESPOND.</strong></p> Mon, 09 Dec 2019 09:10:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=824028&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2019-12-09T09:10:00Z CRS- Juridiska institutionen, Uppsala universitet deltar i Mänskliga Rättighetsdagarna 2019 på temat "Rätten till hälsa" https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=820846&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Uppsala universitet deltar p&aring; M&auml;nskliga R&auml;ttighetsdagarna i Link&ouml;ping 14-16 november p&aring; temat &rdquo;R&auml;tten till h&auml;lsa&rdquo;.<br /> Universitetet arrangerar och medverkar i flera seminarier och &auml;r p&aring; plats &auml;ven som utst&auml;llare.&nbsp;<br /> <br /> <a href="https://invitepeople.com/public/events/11312/seminars?page=2#collapsed_seminar_14140">15. Olika kritiska perspektiv p&aring; v&aring;rd, h&auml;lsa &amp; samh&auml;llets ansvar</a>&nbsp;- Deltar Anna-Sara Lind, Professor i offentlig r&auml;tt, Uppsala universitet, juridiska institutionen och<a href="https://crs.uu.se/">&nbsp;CRS</a>, Elena Namli, professor i etik&nbsp;F&ouml;rel&auml;sare,&nbsp;Uppsala universitet, teologiska institutionen,&nbsp;Moa Kindstr&ouml;m, Uppsala universitet, juridiska institutionen<br /> ........................................................<br /> Uppsala universitet har sedan 2014 ansvar&nbsp;f&ouml;r regeringsuppdraget att utbilda statligt anst&auml;llda i m&auml;nskliga r&auml;ttigheter.&nbsp;Vi erbjuder bla. skr&auml;ddarsydda myndighetsanpassade utbildningsinsatser, grundkurser i m&auml;nskliga r&auml;ttigheter, frukostseminarier och dessutom finns en webbaserad kurs i&nbsp;<a href="http://www.mrutbildning.se/">M&auml;nskliga R&auml;ttigheter</a>&nbsp;tillg&auml;nglig f&ouml;r alla.</p> <ul> <li><a class="url uid webPage" href="https://www.mrdagarna.nu/">Webbsida</a></li> <li>Arrang&ouml;r:&nbsp;M&auml;nskliga R&auml;ttighetsdagarna</li> <li>Kontaktperson:&nbsp;<a href="mailto:johanna.ohlsson@teol.uu.se">Johanna Ohlsson, Projektledare vid Teologiska institutionen, m&auml;nskliga r&auml;ttigheter</a></li> </ul> Thu, 14 Nov 2019 11:48:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=820846&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2019-11-14T11:48:00Z Pressmeddelande: Donnerska institutets pris för framstående religionsforskning till Oriol Poveda Guillén https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=814026&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p class="ingress">Donnerska institutet f&ouml;r religionshistorisk och kulturhistorisk forskning i &Aring;bo har beslutat att tilldela TD&nbsp;<strong>Oriol Poveda Guill&eacute;n&nbsp;</strong>institutets forskarpris f&ouml;r &aring;r 2019. Poveda bel&ouml;nas f&ouml;r boken&nbsp;<em>According to whose will: The entanglements of gender &amp; religion in the lives of transgender Jews with an Orthodox background</em>&nbsp;(Uppsala universitet, 2017).</p> Mon, 07 Oct 2019 09:10:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=814026&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2019-10-07T09:10:00Z Anna-Sara Lind appointed to the management team of WASP-HS. https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=813878&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p><a href="https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N3-955">Anna-Sara Lind </a>is Professor of Public Law at the Faculty of Law of Uppsala University and Director of Research at CRS has been appointed to the management team of WASP-HS.</p> <p>WASP-HS is a national programme funded by the Wallenberg Foundations. The vision of WASP-HS is to realize excellent research and develop competence on the consequences and challenges of artificial intelligence and autonomous systems for humanities and society.</p> Fri, 04 Oct 2019 09:35:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=813878&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2019-10-04T09:35:00Z New Project to CRS: ”Artificial Intelligence, democracy and human dignity” led by Professor Anna-Sara Lind has been granted 6 milion sek over 5 years to study the development of AI and its impact on society. https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=813876&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p><strong><a href="https://mmw.wallenberg.org/en/" target="_blank">Marianne and Marcus Wallenberg Foundation</a> has granted SEK&nbsp;96&nbsp;million to be shared by 16 research projects studying the impact of artificial intelligence and autonomous systems on our society and our behaviour.</strong> The 16 projects seek to answer a number of questions relating to ethics, society and behaviour in the technology shift that society is facing. Examples of these questions include: How does the labour market change when robots take over certain jobs? What does the growing use of facial and voice recognition technology entail? How is human behaviour affected by the increasing use of drones? What happens in the retail sector when AI is increasingly controlling consumer choice? Is it possible for digital assistants to counteract ill-health due to stress? Who determines which ethical choices an AI should make?</p> Fri, 04 Oct 2019 09:31:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=813876&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2019-10-04T09:31:00Z Boksläpp: "Diakonins kyrka, Teologi, kön och omsorgens utmattning ", professor Ninna Edgardh https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=812926&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p class="ingress">Diakonins kyrka och omsorgens utmattning.&nbsp;Teologi, k&ouml;n och omsorgens utmattning. Diakonins kyrka har l&auml;nge levt i det f&ouml;rdolda. Det &auml;r en kyrka pr&auml;glad av omsorg, en tj&auml;nande kyrka, som r&ouml;r sig med frimodighet i samh&auml;llets marginaler. D&auml;rtill b&auml;rs den upp i huvudsak av kvinnor.<br /> <strong>I sin nya bok riktar <a href="https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N96-2588">Ninna Edgardh</a>, professor i kyrkovetenskap, str&aring;lkastarljuset p&aring; diakonins kyrka, som hon menar beh&ouml;vs mer &auml;n n&aring;gonsin, i en tid n&auml;r omsorgens strukturer utmattas.</strong></p> Mon, 30 Sep 2019 15:09:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=812926&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2019-09-30T15:09:00Z 16 projekt inom AI och autonoma system får anslag! https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=811004&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p><strong>Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse har beviljat 96 miljoner kronor till 16 forskningsprojekt f&ouml;r att studera hur artificiell intelligens och autonoma system p&aring;verkar v&aring;rt samh&auml;lle och v&aring;ra beteenden.&nbsp;</strong></p> Thu, 12 Sep 2019 14:16:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=811004&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2019-09-12T14:16:00Z Professor Anna-Sara Lind expert i statlig utredning https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=806464&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p><strong>Anna-Sara Lind, professor i offentlig r&auml;tt vid Juridiska fakulteten och vetenskaplig ledare vid CRS, uts&aring;gs nyligen till expert i utredningen om offentlig-privat samverkan, styrning och kontroll, den s&aring; kallade OPS-utredningen.&nbsp;</strong></p> Thu, 05 Sep 2019 11:18:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=806464&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2019-09-05T11:18:00Z CRS Partner in Canadian project on non-religion https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=806456&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p><strong>Professor <a href="https://research.uottawa.ca/people/beaman-lori">Lori Beaman</a> at Ottowa University, Canada has received a &#36;2.5 million Partnership Grant to study the social impact of the growing number of people who identify as having no religion. Working with a group of co-investigators and partners from international and other Canadian universities, she is looking at the challenges that non-religion poses to societies experiencing a simultaneous intensification of religious diversity.</strong></p> Thu, 05 Sep 2019 11:11:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=806456&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2019-09-05T11:11:00Z CRS Researchers receive seedcorn funding to develop collaboration with Durham University, UK https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=806454&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <h3>Professor <a href="https://mp.uu.se/web/profilsidor/start/-/emp/N96-2588">Ninna Edgardh</a> and Dr. <a href="https://mp.uu.se/web/profilsidor/start/-/emp/N3-640">Martha Middlemiss L&eacute; Mon</a> have, along with partners at Durham University received funding to develop a common research project focusing on Christian social work and the limits of solidarity.</h3> Thu, 05 Sep 2019 11:05:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=806454&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2019-09-05T11:05:00Z CRS forskare medverkar på Järva veckan https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=788062&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true Thu, 23 May 2019 09:51:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=788062&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2019-05-23T09:51:00Z Nya metoder prövas för kunskapsöverföring och attitydpåverkan kring religion och livsåskådning https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=787218&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true Thu, 16 May 2019 08:31:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=787218&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2019-05-16T08:31:00Z Research directors colloqium https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=782478&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true Wed, 24 Apr 2019 10:50:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=782478&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2019-04-24T10:50:00Z Många unga svenskar är varken religiösa eller ateister https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=782184&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>I DN:s artikelserie om Tro i Sverige s&aring; har man intervjuat CRS:s forskarna lektor Maria Klingenberg och professor Mia L&ouml;vheim om unga svenskars syns p&aring; religion, tro och andlighet.<br /> &nbsp;</p> Wed, 24 Apr 2019 06:47:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=782184&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2019-04-24T06:47:00Z Foton från föreläsning med Alan Cooper https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=780318&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>Attitudes to migration and religious minorities in Europe - exploring relations with Christian and national identity</p> Wed, 10 Apr 2019 08:54:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=780318&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2019-04-10T08:54:00Z DN Debatt. ”En rationell religiös tro ger vetenskapen en fast grund” https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=770714&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>CRS/Impact forskare medverkar i denna debattartikel</p> Mon, 11 Feb 2019 08:28:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=770714&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2019-02-11T08:28:00Z Ny doktorsavhandling - “This is the Face of an Atheist”: Performing Private Truths in Precarious Publics https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=768768&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>Evelina Lundmark, doktorand i &auml;mnen religionssociologi och aktiv inom tema 1 i Impact-programmet disputerade den 1 februari.</p> Mon, 04 Feb 2019 10:31:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=768768&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2019-02-04T10:31:00Z Krönika: CRS i samverkan – om forskning i teori och praktik https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=768272&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>L&auml;s den och andra kr&ouml;nikor h&auml;r <a href="http://www.crs.uu.se/kronika/">http://www.crs.uu.se/kronika/</a></p> Fri, 01 Feb 2019 09:31:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=768272&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2019-02-01T09:31:00Z Svåra avvägningar när tron möter juridiken https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=768158&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true <p>CRS forskare har medverkat i en fokusartikel i tidningen Advokaten.</p> Thu, 31 Jan 2019 14:00:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhet?tarContentId=768158&rssTarget=639290&rssTitle=News&newsDetailSiteNodeId=223736&newsListSiteNodeId=143668&showLeadIn=true 2019-01-31T14:00:00Z