News from 2013 https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013 Konfessionell religionsundervisning kan se ut på många olika sätt https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638818&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true <p>G&auml;stprofessor Hans-Georg Ziebertz problematiserade b&aring;de konfessionell och ickekonfessionell religionsundervisning i sin f&ouml;rel&auml;sning.</p> Wed, 18 Dec 2013 08:12:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638818&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true 2013-12-18T08:12:00Z Ragnar Söderbergs stiftelse finansierar nytt projekt av Impactforskare https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638816&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true <p>827 000 kronor till Patrik Bremdal f&ouml;r forskning om statsr&aring;dens r&auml;ttsliga ansvar.</p><p>&nbsp;</p> Fri, 13 Dec 2013 09:48:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638816&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true 2013-12-13T09:48:00Z Internationell postdok till CRS-forskare https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638814&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true <p>Per-Erik Nilsson blir g&auml;stforskare i Aix-en-Provence.&nbsp;</p> Wed, 11 Dec 2013 13:37:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638814&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true 2013-12-11T13:37:00Z Maria Klingenberg årets lärare https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638812&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true <p>CRS- och Impactforskaren Maria Klingenberg b&auml;sta l&auml;raren enligt studenterna.</p> Wed, 11 Dec 2013 13:09:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638812&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true 2013-12-11T13:09:00Z Sekularismforskningen bör lära av andra forskningsfält https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638810&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true <p>CRS-forskare bloggar om sekularism.</p> Wed, 11 Dec 2013 12:04:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638810&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true 2013-12-11T12:04:00Z Multidisciplinär forskning med både fördelar och risker https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638808&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true <p>Omkring 40 av Impactprogrammets forskare fyllde ig&aring;r tisdag seminarierummet p&aring; CRS, vid &aring;rets andra forskarm&ouml;te. Huvudpunkten var en paneldebatt om interdisciplin&auml;r/multidisciplin&auml;r forskning som v&auml;ckte deltagarnas engagemang.</p> Wed, 04 Dec 2013 10:57:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638808&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true 2013-12-04T10:57:00Z Ökad mångfald gör religionen aktuell inom nya politiska fält https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638806&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true <p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.5em;">Med &ouml;kande religi&ouml;s m&aring;ngfald i de nordiska l&auml;nderna blir religionsfr&aring;gor aktuella p&aring; allt fler politiska omr&aring;den. Den slutsatsen drar doktoranden och Impactforskaren Jonas Lindberg, som studerat hur religionen behandlas i partiprogram i de nordiska l&auml;nderna under perioden 1988-2008.</span></p> Fri, 29 Nov 2013 12:46:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638806&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true 2013-11-29T12:46:00Z Nyhetsbrev nr 3 2013 https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638804&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true Wed, 27 Nov 2013 14:23:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638804&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true 2013-11-27T14:23:00Z ”Mänskliga rättigheter kan fungera som ett paraply av värden” https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638802&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true <p><span style="font-size: 1.1em; line-height: 1.5em;">Fram till mars i n&auml;sta &aring;r g&auml;stas CRS av den tyske professorn Hans-Georg Ziebertz. Just nu arbetar han med ett stort internationellt forskningsprogram om religion och m&auml;nskliga r&auml;ttigheter. Ziebertz vistelse i Uppsala finansieras av Riksbankens jubileumsfond.</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.5em;">&nbsp;</span></p> Tue, 26 Nov 2013 10:46:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638802&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true 2013-11-26T10:46:00Z CRS/Impact har en ny informatör https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638800&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true <p>Den 15 oktober tilltr&auml;dde Ulrika &Ouml;ster som informat&ouml;r p&aring; CRS och Impactprogrammet.&nbsp;</p> Tue, 26 Nov 2013 10:26:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638800&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true 2013-11-26T10:26:00Z Nord-sydsamarbete i nytt Impact-projekt https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638798&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true <p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.5em;">Ett nytt projekt har just dragits ig&aring;ng inom Impact-programmet. Det &auml;r den svenska delen av ett internationellt forskningssamarbete mellan Uppsala universitet, universitetet i Helsingfors, Diakonhjemmet h&ouml;jskole i Oslo och University of South Africa.</span></p> Wed, 20 Nov 2013 12:36:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638798&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true 2013-11-20T12:36:00Z ”Ändra religionsfriheten från en absolut till en relativ rättighet” https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638796&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true <p>Religionsfriheten &auml;r en absolut r&auml;ttighet enligt grundlagen. Men i praktiken begr&auml;nsas den ofta av andra h&auml;nsyn. Den slutsatsen kommer juristen och Impactforskaren Victoria Enkvist fram till i sin avhandling, d&auml;r hon ocks&aring; f&ouml;respr&aring;kar tydligare ramar f&ouml;r religionsfriheten i grundlagen.</p><p>&nbsp;</p> Wed, 20 Nov 2013 10:04:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638796&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true 2013-11-20T10:04:00Z Sju miljoner kronor till forskning om religionsundervisning https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638794&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true <p>En ny studie ska belysa hur religionens f&ouml;r&auml;ndrade roll i samh&auml;llet p&aring;verkar religionsundervisningen och hur l&auml;rare hanterar sp&auml;nningar i religions&auml;mnet. Tanken &auml;r ocks&aring; att i f&ouml;rl&auml;ngningen hitta b&auml;ttre metoder f&ouml;r religionsl&auml;rare att n&aring; och motivera sina elever.&nbsp;</p> Wed, 06 Nov 2013 13:03:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638794&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true 2013-11-06T13:03:00Z Allhelgona, ljusen och det kollektiva minnet https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638792&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true <p>Professor emeritus Anders B&auml;ckstr&ouml;m bloggade om helgens traditioner.</p> Wed, 06 Nov 2013 12:06:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638792&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true 2013-11-06T12:06:00Z Debatt om Homeland väcker känslor https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638790&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true <p>CRS-forskaren Per-Erik Nilsson: &rdquo;Homeland legitimerar kampen mot terrorismen&rdquo;</p><p>&nbsp;</p> Fri, 01 Nov 2013 07:00:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638790&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true 2013-11-01T07:00:00Z Docentföreläsning: Svårt att nå fram med religionsundervisning i sekulariserad kontext https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638788&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true <p>Docent Anders Sj&ouml;borg har genomf&ouml;rt en studie av gymnasielevers syn p&aring; religion och religionsundervisning. Hans resultat indikerar att det finns det tydliga skillnader i hur religi&ouml;sa och ickereligi&ouml;sa elever ser p&aring; religion och sitt eget f&ouml;rh&aring;llande till religion, men ocks&aring; i hur de f&ouml;rm&aring;r att ta till sig gymnasiets religionsundervisning.&nbsp;</p> Thu, 31 Oct 2013 09:54:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638788&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true 2013-10-31T09:54:00Z Impact-forskare debatterar Thomas Thorild https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638786&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true <p>Vi b&ouml;r akta oss f&ouml;r att riva ut Thomas Thorilds devis ovanf&ouml;r Universitetsaulan, trots att hans t&auml;nkande strider mot det fria och j&auml;mlika sanningss&ouml;kandet. Det skriver statsvetaren och Impact-forskaren Gina Gustavsson p&aring; Upsala Nya Tidnings debattsida.</p><p>&nbsp;</p> Fri, 25 Oct 2013 08:51:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638786&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true 2013-10-25T08:51:00Z ”Religiösa står sig slätt i debatten” https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638784&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true <p>Tidningen Dagen publicerar idag en intervju med Impactdoktoranden Marta Axner om hennes avhandling Public religions in Swedish media: a study of religious actors on three newspaper debate pages 2001&ndash;2011.</p><p>&nbsp;</p> Wed, 23 Oct 2013 08:23:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638784&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true 2013-10-23T08:23:00Z Ny avhandling: Olika villkor för religiösa företrädare i medierna https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638782&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true <p>Religi&ouml;sa akt&ouml;rer finns med som aktiva deltagare p&aring; de stora tidningarnas debattsidor &ndash; men de spelar p&aring; mediernas villkor och f&ouml;ruts&auml;ttningarna &auml;r olika beroende p&aring; vilken religi&ouml;s grupp de representerar. Det visar religionssociologen Marta Axner, knuten till Impactprogrammet, i sin avhandling d&auml;r debattartiklar av religi&ouml;sa akt&ouml;rer i n&aring;gra stora svenska dagstidningar studerats.</p> Fri, 18 Oct 2013 13:56:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638782&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true 2013-10-18T13:56:00Z Kyrkan inte ett företag som andra https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638780&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true <p>I en artikel p&aring; <em>Svenska Dagbladets</em> Br&auml;nnpunkt skriver Miriam Hollmer (CRS) och Anna Ardin (Sektor 3) bland annat om den enk&auml;tunders&ouml;kning om svenskarnas attityder till olika v&auml;lf&auml;rdsakt&ouml;rer.</p> Tue, 13 Aug 2013 09:13:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638780&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true 2013-08-13T09:13:00Z Podcasts från IMPACT-konferensen https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638778&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true <p>Vid den internationella konferensen The Impact of Religion - Challenges for Society, Law and Democracy medverkade m&aring;nga ledande forskare. N&aring;gra av dem finns nu att ta del av h&auml;r p&aring; hemsidan.</p> Mon, 17 Jun 2013 12:30:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638778&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true 2013-06-17T12:30:00Z <link>https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638776&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true</link> <description /> <pubDate>Fri, 19 Apr 2013 11:34:00 GMT</pubDate> <guid>https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638776&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true</guid> <dc:date>2013-04-19T11:34:00Z</dc:date> </item> <item> <title>Unga kristna är fortsatt mer restriktiva till alkohol https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638774&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true <p>En ny studie om kristna ungdomars f&ouml;rh&aring;llande till alkohol och andra droger visar att alkoholkonsumtionen &auml;r v&auml;sentligt l&auml;gre bland aktiva kristna &auml;n bland ungdomar i allm&auml;nhet. En minoritet intar dock ett helnyktert f&ouml;rh&aring;llningss&auml;tt d&aring; de r&ouml;r sig i olika sociala milj&ouml;er och har v&auml;nner som dricker alkohol.</p> Tue, 16 Apr 2013 08:48:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638774&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true 2013-04-16T08:48:00Z Susanne Schenk - ny gästdoktorand under april-maj https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638772&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true <p>Susanne Schenk, doktorand i etnologi vid Goethe-universitetet i Frankfurt am Main, Tyskland, bes&ouml;ker CRS under april-maj.</p> Mon, 25 Mar 2013 12:33:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638772&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true 2013-03-25T12:33:00Z Ignatius Swart - ny gästforskare i maj https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638770&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true <p>Professor Ignatius Swart, fr&aring;n forskningsinstitutet f&ouml;r teologi och religion (RITR) vid University of South Africa, &auml;r g&auml;stforskare vid CRS i maj.</p> Mon, 25 Mar 2013 10:39:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638770&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true 2013-03-25T10:39:00Z Söderbergska priset till Impactforskare https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638768&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true <p>Kungliga Vetenskapsakademien har tilldelat Impactmedlemmen och professorn Maarit J&auml;nter&auml;-Jareborg S&ouml;derbergska priset i r&auml;ttsvetenskap f&ouml;r hennes vetenskapliga bidrag till den internationella familjer&auml;tten.</p> Fri, 15 Mar 2013 11:50:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638768&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true 2013-03-15T11:50:00Z With an eye for the international family https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638766&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true <p>Professor Maarit J&auml;nter&auml;-Jareborg was recently awarded an honorary doctorate at the University of Bergen, Norway for her international research into family law.</p> Mon, 11 Feb 2013 14:55:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638766&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true 2013-02-11T14:55:00Z Andra nyhetsbrevet är ute - bli prenumererant! https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638764&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true <p><strong>Nu &auml;r v&aring;rt andra nyhetsbrev h&auml;r. D&auml;r kan du l&auml;sa artiklar </strong><strong>och notiser om CRS och Impact-programmet.&nbsp;</strong><strong><br /></strong></p> Fri, 08 Feb 2013 13:18:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638764&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true 2013-02-08T13:18:00Z Bok fyller sprickor i den assyriska berättelsen https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638762&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true <p><img alt="" src="/digitalAssets/638/c_638762-l_3-k_assyri.jpg" /></p><p>En ny bok i CRS:s egen skriftserie: &rdquo;Studies in Religion and Society&rdquo; visar den f&ouml;rsta samlade bilden av den assyriska identiteten. Boken tar upp olika tidsepoker och fr&aring;gor som tidigare inte varit belysta:<br /> &ndash; Det har funnits ett tomrum i det assyriska folkets ber&auml;ttelse som jag och mina medf&ouml;rfattare velat fylla, s&auml;ger &Ouml;nver Cetrez, universitetslektor i religionspsykologi vid Uppsala universitet.</p> Mon, 04 Feb 2013 04:48:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638762&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true 2013-02-04T04:48:00Z Bred acceptans för olika välfärdsaktörer https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638760&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true <p><img src="" alt="" /></p><p>Det finns en &ouml;verv&auml;gande positiv inst&auml;llning till alternativa eller privata akt&ouml;rer inom v&auml;lf&auml;rdsomr&aring;det bland svenskar. Totalt anser n&auml;stan h&auml;lften att andra akt&ouml;rer skall f&aring; utf&ouml;ra v&auml;lf&auml;rdstj&auml;nster, medan endast en tredjedel &auml;r emot. Det visar en attitydunders&ouml;kning som genomf&ouml;rts av CRS i Uppsala, p&aring; uppdrag av Svenska kyrkan.</p> Mon, 04 Feb 2013 10:01:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638760&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true 2013-02-04T10:01:00Z Nytt nätverk om religionens betydelse för unga https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638758&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true <p><img alt="Mia L&ouml;vheim" src="/digitalAssets/638/c_638758-l_3-k_mia-l--vheim1.jpg" /></p><p>Ett n&auml;tverk av forskare med kompetens inom ungdoms- och religionsforskning har bildats vid Religion och samh&auml;lle. Forskningen fokuserar p&aring; fr&aring;gor om religionens betydelse f&ouml;r unga utifr&aring;n flera olika perspektiv: <br /> &ndash; Det finns en stor okunskap inom detta omr&aring;de och m&aring;nga f&ouml;rdomar, d&auml;rf&ouml;r beh&ouml;vs ett tv&auml;rvetenskapligt grepp, s&auml;ger professor Mia L&ouml;vheim.</p> Mon, 04 Feb 2013 06:56:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638758&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true 2013-02-04T06:56:00Z CRS- och IMPACT-grundare belönas https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638754&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true <p>Anders B&auml;ckstr&ouml;m, senior professor vid Religion och Samh&auml;lle vid Uppsala universitet och en av grundarna av Impact-programmet liksom av CRS, har tilldelats Rudbeckmedaljen.</p> Thu, 31 Jan 2013 04:56:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638754&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true 2013-01-31T04:56:00Z Dissertation on secularism and nationalism https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638750&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true <p>In the dissertation &ldquo;Everybody, Welcome to France&rdquo; Per-Erik Nilsson is studying the topic of secularism and national identity in contemporary France. The specific research question is how France has been articulated as a &ldquo;secular&rdquo; republic in political speech and legislative text and how this articulation relates to conceptions of &ldquo;nation&rdquo;, &ldquo;integration&rdquo;, and &ldquo;citizenship&rdquo;.</p> Fri, 26 Oct 2012 13:41:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638750&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true 2012-10-26T13:41:00Z Finns det ett kristet synsätt på abort? https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638748&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true <p>IMPACT-forskaren Mats Kumlien har publicerat en studie med titeln Finns det ett kristet syns&auml;tt p&aring; abort?</p> Wed, 17 Oct 2012 07:46:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638748&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true 2012-10-17T07:46:00Z Ärkebiskop Anders Wejryd bloggar om Impactprogrammet https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638744&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true <p class="bodyText">I sin blogg kommenterar Svenska kyrkans &auml;rkebiskop Anders Wejryd Impactprogrammet. </p> Fri, 23 Mar 2012 10:34:00 GMT https://www.crs.uu.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2013?tarContentId=638744&rssTarget=638740&rssTitle=News%20from%202013&newsDetailSiteNodeId=163194&newsListSiteNodeId=163194&showLeadIn=true 2012-03-23T10:34:00Z