Nyheter https://www.tsl.uu.se/nyheter Avbördningsvägar för att få ut utrustning https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=1071936&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true <p><img alt="Bild som visar avbördningsvägar" src="/digitalAssets/1071/c_1071936-l_3-k_nor-info-utat-v44-avbordningsvagar_rev3.jpg" style="border-style:solid; border-width:1px" width="800" /></p> Tue, 21 Nov 2023 09:20:00 GMT https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=1071936&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true 2023-11-21T09:20:00Z Friklassning av lösa betongblock https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=1071926&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true <p><img alt="Bild som beskriver friklassningsprocedur" height="450" src="/digitalAssets/1071/c_1071926-l_3-k_betongfriklassning_2023v44.jpg" style="border-style:solid; border-width:1px" width="800" /></p> Tue, 21 Nov 2023 08:29:00 GMT https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=1071926&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true 2023-11-21T08:29:00Z Radiologisk Kartläggning och friklassning av material på TSL https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=1067614&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true <p><img alt="RKL och FK kablar" src="/digitalAssets/1067/c_1067614-l_3-k_2023-09-19_rkl_fk_kablar.jpg" style="border-style:solid; border-width:1px" width="800" /></p> <p>Just nu jobbar vi med radiologisk kartl&auml;ggning och friklassning av kablar.</p> Tue, 19 Sep 2023 14:31:00 GMT https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=1067614&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true 2023-09-19T14:31:00Z 200 ton betong utlämnat https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=1067608&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true <p><img alt="Ytterligare 200 ton betong har lämnat TSL" src="/digitalAssets/1067/c_1067608-l_3-k_2023-09-19_betong_fraktion_1_sista_delen.jpg" style="border-style:solid; border-width:1px" width="800" /></p> <p>Avvecklingen av TSL g&aring;r fram&aring;t. Vi har under augusti l&auml;mnat ut ytterligare 200 ton betong,</p> <p></p> Tue, 19 Sep 2023 14:04:00 GMT https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=1067608&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true 2023-09-19T14:04:00Z Betongkampanj https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=1060374&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true <p><img alt="Lastbil lastar betong" height="640" src="/digitalAssets/1060/c_1060374-l_3-k_20230511_155309.jpg" style="border-style:solid; border-width:1px" width="800" />Just nu p&aring;g&aring;r en kampanj med att demontera betongblock och betongbalkar och skeppa iv&auml;g.&nbsp;&nbsp;</p> Thu, 11 May 2023 11:27:00 GMT https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=1060374&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true 2023-05-11T11:27:00Z 16 000 kg Surplusutrustning till Polen https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=1047316&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true <p><img alt="Polen lastar surplus" height="640" src="/digitalAssets/1047/c_1047316-l_3-k_20230113_094158_polen_lastar.jpg" style="border-style:solid; border-width:1px" width="771" /></p> <p><strong>12-13 januari 2023 l&auml;mnade tv&aring; lastbilar Uppsala med destination Polen. De inneh&ouml;ll&nbsp;16&nbsp;000 kg utrustning fr&aring;n partikelacceleratoranl&auml;ggningen vid TSL</strong></p> Mon, 16 Jan 2023 07:47:00 GMT https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=1047316&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true 2023-01-16T07:47:00Z Mer betong har lämnats ut https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=1040244&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true <p></p> <p><img alt="Betong lämnar TSL" src="/digitalAssets/1040/c_1040244-l_3-k_2022_betongcollage.jpg" style="border-style:solid; border-width:1px" width="800" />&Auml;nnu en stor m&auml;ngd betongblock har l&auml;mnat TSL.&nbsp;</p> Mon, 19 Dec 2022 12:03:00 GMT https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=1040244&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true 2022-12-19T12:03:00Z 14 000 kg Surplusutrustning till Storbritannien https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=1038158&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true <p><img alt="Lastning i container " src="/digitalAssets/1038/c_1038158-l_3-k_20221123_154331.jpg" style="border-style:solid; border-width:1px" width="800" /></p> <p>Fredag 25 november 2022 l&auml;mnade tv&aring; lastbilar Uppsala med destination Storbritannien. De inneh&ouml;ll&nbsp;14 000 kg utrustning fr&aring;n partikelacceleratoranl&auml;ggningen vid TSL</p> Tue, 13 Dec 2022 15:14:00 GMT https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=1038158&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true 2022-12-13T15:14:00Z Protonterapi 65 år https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=1036834&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true <p><img alt="" src="/digitalAssets/684/c_684496-l_3-k_forsta-protonstralebehandlingen.jpg" style="border-style:solid; border-width:1px" width="640" /></p> <p><strong>65&nbsp;&aring;r sedan v&auml;rldens f&ouml;rsta protonstr&aring;lebehandling gavs i Uppsala.</strong></p> Fri, 02 Dec 2022 09:22:00 GMT https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=1036834&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true 2022-12-02T09:22:00Z Välbesökta visningar https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=1033022&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true <figure class="image-captioned" style="display: inline-block; margin-bottom: 2em; outline: rgb(170, 204, 238) solid 2px;"><img alt="collage med bilder från visningar" height="407" src="/digitalAssets/1033/c_1033022-l_3-k_visningscollage.jpg" style="border-style:solid; border-width:1px; cursor:default" width="800" /> <figcaption style="font-size: 0.8125em; padding: 5px 0px; cursor: text;">Bildtext: ett collage av bilder tagna under visningar av TSL och partikelacceleratorn.</figcaption> </figure> <p>&Ouml;ver 210 personer har tagit chansen att f&aring; se partikelacceleratorn innan den f&ouml;rsvinner.</p> Wed, 02 Nov 2022 16:24:00 GMT https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=1033022&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true 2022-11-02T16:24:00Z TSL går över till trådlöst https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=1031574&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true <p></p> <p><img alt="" height="640" src="/digitalAssets/1031/c_1031574-l_3-k_kabelcollage.jpg" style="border-style:solid; border-width:1px" width="800" /></p> <p>Kablar rensas nu ut i lokalerna.</p> Thu, 20 Oct 2022 14:10:00 GMT https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=1031574&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true 2022-10-20T14:10:00Z Chans till studiebesök på TSL https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=1016292&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true <p style="margin-left:7.1pt">Under v&aring;ren 2022 erbj&ouml;d vi studiebes&ouml;k p&aring;&nbsp;TSL &ndash; The Svedberg-laboratoriet</p> <p style="margin-left:7.1pt"></p> Wed, 25 May 2022 07:18:00 GMT https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=1016292&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true 2022-05-25T07:18:00Z Tömning av betong https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=1015662&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true <p><img alt="Betong i Blå Hallen" src="/digitalAssets/1015/c_1015662-l_3-k_20220510_124508.jpg" style="border-style:solid; border-width:1px" width="800" /></p> <p>Vi har ca 1000 ton betong p&aring; TSL och det mesta kan friklassas och avyttras.&nbsp;</p> Fri, 20 May 2022 06:48:00 GMT https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=1015662&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true 2022-05-20T06:48:00Z Gårdsloppis i TSL:s verkstad https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=1015152&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true <p>I samband med&nbsp;t&ouml;mning av&nbsp;det sista p&aring; TSL:s verkstad hade vi G&aring;rdsloppis!</p> Wed, 18 May 2022 07:17:00 GMT https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=1015152&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true 2022-05-18T07:17:00Z Surplus: utrustning överförs till andra https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=1015140&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true <p>Mycket av utrustningen p&aring; TSL har hittat eller &auml;r p&aring; g&aring;ng att hitta nya &auml;gare som kommer att forts&auml;tta att anv&auml;nda den i befintlig form vilket &auml;r bra milj&ouml;m&auml;ssigt.</p> Wed, 18 May 2022 06:07:00 GMT https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=1015140&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true 2022-05-18T06:07:00Z Kontrollrum och aggregatrum tömda https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=976894&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true <p>Under h&ouml;sten 2021 har vi t&ouml;mt&nbsp;Kontrollrum och Aggregatrum.</p> Thu, 28 Oct 2021 08:50:00 GMT https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=976894&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true 2021-10-28T08:50:00Z Se filmen från visningen på Kulturnatten https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=970754&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true <p>Den digitala visningen fr&aring;n The Svedberg-laboratoriet p&aring; Kulturnatten i Uppsala 11/9 2021 spelades in och filmen finns nu att tillg&aring;.&nbsp;</p> Thu, 16 Sep 2021 13:18:00 GMT https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=970754&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true 2021-09-16T13:18:00Z Virtuellt besök på TSL på Kulturnatten 11/9 https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=967726&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true <p>Under Kulturnatten i Uppsala den 11 september 2021 kunde&nbsp;man delta p&aring; en virtuellt bes&ouml;k p&aring; TSL.</p> Fri, 03 Sep 2021 09:42:00 GMT https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=967726&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true 2021-09-03T09:42:00Z Ett studentprojekt avslutas https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=954706&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true <p>Johannes Eriksson har precis slutf&ouml;rt ett studentprojekt p&aring; TSL. Han har unders&ouml;kt inducerad aktivitet i kopparspolarna p&aring; en Quadropol-magnet fr&aring;n&nbsp;str&aring;llinjen p&aring; TSL.&nbsp;</p> Wed, 26 May 2021 09:53:00 GMT https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=954706&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true 2021-05-26T09:53:00Z Radiokemilaboratoriet är friklassat! https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=925620&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true <p>SSM godk&auml;nner ans&ouml;kan om friklassning av TSL&acute;s Radiokemilaboratorium.&nbsp;</p> Mon, 01 Feb 2021 09:35:00 GMT https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=925620&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true 2021-02-01T09:35:00Z Friklassningsansökan Radiokemilaboratoriet https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=911274&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true <p>2020-12-11 Friklassningsans&ouml;kan Radiokemilab inskickad</p> Fri, 11 Dec 2020 09:07:00 GMT https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=911274&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true 2020-12-11T09:07:00Z Tömning verkstad 2020 https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=890868&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true <p>TSL t&ouml;mmer sin verkstad</p> Fri, 28 Aug 2020 10:04:00 GMT https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=890868&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true 2020-08-28T10:04:00Z Upphandling av avfallshantering och rivning/demontering https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=887822&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true <p>Just nu har vi RFI-annons ute g&auml;llande upphandling av avfallshantering och rivning/demontering</p> Thu, 30 Jul 2020 07:40:00 GMT https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=887822&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true 2020-07-30T07:40:00Z Vi söker folk https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=887820&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true <p>Ingenj&ouml;r respektive Forskningsingenj&ouml;r s&ouml;kes f&ouml;r tidsbegr&auml;nsad anst&auml;llning&nbsp;</p> Thu, 30 Jul 2020 07:25:00 GMT https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=887820&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true 2020-07-30T07:25:00Z Nya studentprojekt https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=887818&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true <p>Det finns nu n&aring;gra nya studentprojekt att ans&ouml;ka om.</p> Thu, 17 Oct 2019 06:28:00 GMT https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=887818&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true 2019-10-17T06:28:00Z TSL Surpluskampanj nr 11 https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=782740&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true <p>Vi har en p&aring;g&aring;ende surpluskampanj.</p> Mon, 05 Nov 2018 10:07:00 GMT https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=782740&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true 2018-11-05T10:07:00Z TSL Surpluskampanj nr 12 https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=782738&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true <p>Vi har en p&aring;g&aring;ende surpluskampanj. Startad 2019-04-26.</p> Fri, 26 Apr 2019 09:07:00 GMT https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=782738&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true 2019-04-26T09:07:00Z Välkommen 2019! https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=763598&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true <p>Efter ett inneh&aring;llsrikt 2018 kliver vi in i ett nytt &aring;r!</p> Fri, 04 Jan 2019 12:04:00 GMT https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=763598&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true 2019-01-04T12:04:00Z Nytt år, nya utmaningar! https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=763596&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true <p>Med det nya &aring;ret 2018 g&aring;r vi &ouml;ver i en ny fas i arbetet p&aring; TSL.</p> Tue, 02 Jan 2018 10:33:00 GMT https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=763596&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true 2018-01-02T10:33:00Z Studentarbete om "Radioaktiv betong" publicerat. https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=705720&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true <p>Studentarbetet&nbsp;annonserat&nbsp;som &quot;Radioaktiv betong - den sanna historien avsl&ouml;jad!&quot; har nu publicerats.</p> Wed, 28 Mar 2018 14:58:00 GMT https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=705720&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true 2018-03-28T14:58:00Z Presentationer från Avslutningssymposium 2015 https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=692994&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true Thu, 01 Feb 2018 10:37:00 GMT https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=692994&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true 2018-02-01T10:37:00Z Protonterapi 60 år https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=684498&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true <p>60 &aring;r sedan v&auml;rldens f&ouml;rsta protonstr&aring;lebehandling gavs i Uppsala.</p> Thu, 14 Dec 2017 09:54:00 GMT https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=684498&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true 2017-12-14T09:54:00Z Studentarbeten https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=684132&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true <p><strong>Studenter titta hit!</strong> Letar ni efter intressanta projektarbeten eller examensarbeten?</p> Tue, 12 Dec 2017 15:47:00 GMT https://www.tsl.uu.se/nyheter/nyhet?tarContentId=684132&rssTarget=624954&rssTitle=Nyheter&newsDetailSiteNodeId=160220&newsListSiteNodeId=160218&showLeadIn=true 2017-12-12T15:47:00Z