Alla kunskapsbankens intervjuer https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv Våldsutsatta kvinnors uppbrott – ny studie om eftervåld https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=1087014&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>F&ouml;r m&aring;nga kvinnor som har utsatts f&ouml;r v&aring;ld i en n&auml;ra relation forts&auml;tter v&aring;ldet trots att de har l&auml;mnat sina v&aring;ldsut&ouml;vande m&auml;n. Detta visas i en ny avhandling fr&aring;n Uppsala universitet. Den bygger p&aring; kvalitativa studier av v&aring;ldsutsatta kvinnors upplevelser i uppbrottet fr&aring;n m&auml;ns v&aring;ld samt socialarbetares f&ouml;ruts&auml;ttningar f&ouml;r att m&ouml;ta kvinnornas st&ouml;dbehov.</p> Thu, 16 May 2024 11:28:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=1087014&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2024-05-16T11:28:00Z Idrotten en viktig arena för att arbeta förebyggande https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=1080314&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Var tredje svensk i &aring;ldern sex till &aring;ttio &aring;r &auml;r medlem i en idrottsf&ouml;rening, vilket betyder att idrotten &auml;r en arena d&auml;r b&aring;de v&aring;ldsutsatta och v&aring;ldsut&ouml;vare finns. Idrotten har d&auml;rmed goda f&ouml;ruts&auml;ttningar och ett ansvar att arbeta f&ouml;rebyggande mot v&aring;ld.</p> Mon, 04 Mar 2024 09:50:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=1080314&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2024-03-04T09:50:00Z Forskare söker svar på ”den nordiska paradoxen” https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=1077884&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>De nordiska l&auml;nderna betraktas som n&aring;gra av de mest j&auml;mst&auml;llda l&auml;nderna i v&auml;rlden. Trots det &auml;r den enk&auml;trapporterade f&ouml;rekomsten av m&auml;ns v&aring;ld mot kvinnor h&ouml;g i Norden. Forskare har f&ouml;rs&ouml;kt hitta f&ouml;rklaringar till denna paradox.</p> Fri, 02 Feb 2024 15:38:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=1077884&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2024-02-02T15:38:00Z Praktiskt stöd till våldsutsatta riskerar att hamna mellan stolarna https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=1064600&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Socialtj&auml;nstens specialisering och professionalisering av arbetet med v&aring;ld i n&auml;ra relationer kan vara en f&ouml;ruts&auml;ttning f&ouml;r att st&ouml;det till v&aring;ldsutsatta ska h&aring;lla en h&ouml;g kvalitet. Men det kan ocks&aring; leda till att gr&auml;nser s&auml;tts upp f&ouml;r vad som ska ing&aring;, och inte ing&aring;, i den egna yrkesut&ouml;vningen inom socialtj&auml;nsten. Praktiskt st&ouml;d till kvinnor som utsatts f&ouml;r v&aring;ld, som hj&auml;lp att s&ouml;ka sekretessmarkering eller byta skola f&ouml;r barnen, riskerar att hamna mellan stolarna. Det &auml;r en av flera slutsatser som dras efter en utv&auml;rdering av Relationsv&aring;ldscentrum i Stockholm.&nbsp;</p> Tue, 18 Jul 2023 08:45:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=1064600&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2023-07-18T08:45:00Z Psykisk misshandel kan bli eget brott https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=1059780&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Psykisk misshandel f&ouml;resl&aring;s bli en ny brottstyp i en utredning fr&aring;n Justitiedepartementet. Brottstypen syftar till att kriminalisera tv&aring; handlingar: upprepade kr&auml;nkningar och otillb&ouml;rlig kontroll.&nbsp;</p> Tue, 02 May 2023 11:07:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=1059780&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2023-05-02T11:07:00Z Ändrade föreskrifter förtydligar ansvar https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=1032782&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Den 1 november 2022 tr&auml;dde Socialstyrelsens uppdaterade f&ouml;reskrifter och allm&auml;nna r&aring;d om v&aring;ld i n&auml;ra relationer i kraft. Den &auml;ndrade f&ouml;rfattningen &auml;r bland annat anpassad till socialn&auml;mndernas lagstadgade ansvar f&ouml;r v&aring;ldsut&ouml;vare.</p> Tue, 01 Nov 2022 09:33:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=1032782&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2022-11-01T09:33:00Z Ny webbutbildning om våld för chefer och medarbetare https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=1032108&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Att vara utsatt f&ouml;r v&aring;ld i en n&auml;ra relation kan p&aring;verka ens arbetsf&ouml;rm&aring;ga och relationer p&aring; arbetsplatsen. B&aring;de chefer och kolleger kan spela en viktig roll i att uppt&auml;cka om n&aring;gon blir utsatt f&ouml;r v&aring;ld eller ut&ouml;var v&aring;ld. J&auml;mst&auml;lldhetsmyndigheten har d&auml;rf&ouml;r skapat webbkursen V&aring;ld i n&auml;ra relation &ndash; agera som chef eller kollega.</p> Tue, 25 Oct 2022 12:46:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=1032108&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2022-10-25T12:46:00Z Ny forskning om sugardejting https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=1012826&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>B&aring;de m&auml;n och kvinnor som &rdquo;sugardejtar&rdquo; beskriver ofta arrangemangen p&aring; ett s&auml;tt som syftar till att distansera fenomenet fr&aring;n prostitution. Det visar ny forskning fr&aring;n &Ouml;rebro universitet.</p> Tue, 05 Jul 2022 14:05:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=1012826&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2022-07-05T14:05:00Z Svårt för våldsutsatt att hitta stadigvarande boende https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=1011164&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Brist p&aring; bost&auml;der och ofta begr&auml;nsade m&ouml;jligheter f&ouml;r socialtj&auml;nsten att hj&auml;lpa till g&ouml;r det sv&aring;rt f&ouml;r personer som &auml;r utsatta f&ouml;r v&aring;ld att ordna stadigvarande boende. Det visar en kartl&auml;ggning som l&auml;nsstyrelserna har gjort p&aring; uppdrag av regeringen.</p> Mon, 25 Apr 2022 10:37:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=1011164&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2022-04-25T10:37:00Z Kvinnor görs ensamma med fortsatt våld efter separation https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=1010412&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>M&aring;nga kvinnor som uts&auml;tts f&ouml;r v&aring;ld i en n&auml;ra relation upplever ensamhet. M&auml;nnens v&aring;ld handlar ofta om att kontrollera och begr&auml;nsa kvinnornas sociala kontakter. Men ensamheten forts&auml;tter ocks&aring; efter att kvinnan har separerat, och inte s&auml;llan bidrar samh&auml;llets akt&ouml;rer till den. Det visar forskning fr&aring;n H&ouml;gskolan i G&auml;vle.</p> Tue, 19 Apr 2022 07:54:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=1010412&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2022-04-19T07:54:00Z Forskare har kartlagt forskningen om våld i nära relationer https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=1006268&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Forskningsr&aring;det Forte har kartlagt forsknings&ouml;versikter som handlar om v&aring;ld i n&auml;ra relationer och hedersrelaterat v&aring;ld och f&ouml;rtryck. S&auml;rskilt fokus har legat p&aring; f&ouml;rebyggande arbete och riskhantering. Kartl&auml;ggningen visar bland annat att det finns behandling av v&aring;ldsut&ouml;vare som ger effekt.</p> Thu, 24 Mar 2022 08:55:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=1006268&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2022-03-24T08:55:00Z Fortsatta brister i samhällets skyddsnät visar dödsfallsutredningar https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=996722&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Fr&aring;gor om utsatthet f&ouml;r v&aring;ld st&auml;lls inte i den omfattning som beh&ouml;vs av socialtj&auml;nsten och h&auml;lso- och sjukv&aring;rden, inte heller har det st&auml;llts fr&aring;gor om v&aring;ldsut&ouml;vande. Socialtj&auml;nsten och polisen har inte gjort riskbed&ouml;mningar i tillr&auml;cklig utstr&auml;ckning och polisen har inte samlat in relevant st&ouml;dbevisning. Det visar Socialstyrelsen i sin senaste rapport om utredningar av d&ouml;dsfall samt fall av f&ouml;rs&ouml;k till d&ouml;dligt v&aring;ld.</p> Fri, 11 Feb 2022 12:52:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=996722&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2022-02-11T12:52:00Z Information ska vägleda kommunerna i arbetet med våldsutövare https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=992748&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Kommunernas socialn&auml;mnder har genom en lag&auml;ndring som kom 2021 nu &auml;ven ett ansvar att verka f&ouml;r att v&aring;ldsut&ouml;vare ska &auml;ndra sitt beteende. Socialstyrelsen och l&auml;nsstyrelserna har ett gemensamt regeringsuppdrag att st&ouml;tta ber&ouml;rda myndigheter att genomf&ouml;ra f&ouml;r&auml;ndringen.</p> Tue, 01 Feb 2022 08:49:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=992748&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2022-02-01T08:49:00Z Webbutbildning om sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=975508&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Webbutbildningen &rdquo;Sexuell exploatering av barn, prostitution och m&auml;nniskohandel&rdquo; v&auml;nder sig till den som i sitt arbete kan m&ouml;ta barn eller vuxna som befinner sig i en utsatt livssituation, eller som arbetar med att f&ouml;rebygga och bek&auml;mpa v&aring;ld och brott. Den &auml;r framtagen av J&auml;mst&auml;lldhetsmyndigheten som en del i arbetet mot m&auml;ns v&aring;ld mot kvinnor.</p> Fri, 15 Oct 2021 12:49:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=975508&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2021-10-15T12:49:00Z Svårt för utsatta lesbiska och queera personer att söka hjälp https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=974036&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Lesbiska och queera personer som &auml;r utsatta f&ouml;r v&aring;ld i n&auml;ra relation&nbsp;kan ha sv&aring;rare att s&ouml;ka och f&aring; hj&auml;lp &auml;n andra v&aring;ldsutsatta. N&auml;r personerna s&ouml;ker hj&auml;lp g&ouml;r de det oftast f&ouml;r n&aring;got annat &auml;n v&aring;ldet. Det visar ny forskning fr&aring;n Uppsala universitet.</p> Wed, 06 Oct 2021 12:49:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=974036&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2021-10-06T12:49:00Z ”Blir upp till den enskilda polisen att åstadkomma ett bra möte” https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=956920&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>I studien &rdquo;At least I tried&rdquo; fr&aring;n G&ouml;teborgs universitet analyseras polisers erfarenheter av att m&ouml;ta kvinnor som anm&auml;ler v&aring;ldt&auml;kt. Poliserna uttrycker ett stort engagemang, men tycker att de arbetar i motvind p&aring; grund av bristande st&ouml;d och resurser.&nbsp;</p> Mon, 07 Jun 2021 13:38:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=956920&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2021-06-07T13:38:00Z Uppföljning ger kommunerna viktigt underlag https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=952878&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Systematisk uppf&ouml;ljning av kommunernas arbete med vuxna som &auml;r utsatta f&ouml;r v&aring;ld bidrar till &ouml;kad kunskap och underlag till verksamhetsutveckling. Det visar Sveriges Kommuners och Regioners slutrapport av utvecklingsprojektet SU-Kvinnofrid.</p> Wed, 12 May 2021 09:21:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=952878&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2021-05-12T09:21:00Z Fler län ska få resurscentrum mot hedersrelaterat våld https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=944210&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>I fyra av Sveriges l&auml;n finns det idag resurscentrum f&ouml;r personer som uts&auml;tts f&ouml;r hedersrelaterat v&aring;ld och f&ouml;rtryck. Nu ut&ouml;kas satsningen med fler l&auml;n.&nbsp;<br /> &ndash;&nbsp;M&aring;let &auml;r att oavsett var i landet man bor ska man ha tillg&aring;ng till anpassat och specialiserat st&ouml;d, s&auml;ger projektledaren Pantea Tavakoli vid Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat v&aring;ld och f&ouml;rtryck.</p> Tue, 04 May 2021 11:06:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=944210&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2021-05-04T11:06:00Z Webbplats hjälper lärare att undervisa om samtycke https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=943368&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Med den webbaserade utbildningen Av fri vilja vill Brottsoffermyndigheten fr&auml;mja kunskap och samtal om sexualitet, samtycke och relationer i skolan. Den erbjuder l&auml;rare ett brett utbud av material att v&auml;lja bland och anpassa till just sina elever.&nbsp;</p> Wed, 28 Apr 2021 09:50:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=943368&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2021-04-28T09:50:00Z Unga vågar inte berätta om sexuella trakasserier i skolan https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=939230&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Sexuella trakasserier f&ouml;rekommer dagligen i ungas utbildningsmilj&ouml;, visar en enk&auml;t gjord av Myndigheten f&ouml;r ungdoms- och civilsamh&auml;llesfr&aring;gor, MUCF. Den som &auml;r utsatt v&auml;ljer ofta att inte ber&auml;tta, av r&auml;dsla f&ouml;r f&ouml;ljderna. M&aring;nga vet inte heller vilken hj&auml;lp som finns att f&aring;.<br /> &ndash; De unga vill att vuxna ska ta sexuella trakasserier p&aring; st&ouml;rre allvar, s&auml;ger Victoria C Wahlgren, MUCF.&nbsp;</p> Mon, 29 Mar 2021 10:59:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=939230&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2021-03-29T10:59:00Z Utbildning för samtal med unga som är nya i landet https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=917212&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>&rdquo;R&auml;tt att veta!&rdquo; &auml;r en ny webbutbildning som utvecklats av Myndigheten f&ouml;r ungdoms- och civilsamh&auml;llesfr&aring;gor, MUCF, i samarbete med UMO, regionernas webbplats f&ouml;r unga. Utbildningen riktar sig till vuxna som m&ouml;ter unga som &auml;r nya i Sverige, som till exempel anst&auml;llda p&aring; ungdomsmottagningar, inom elevh&auml;lsan och p&aring; familjehem.</p> Wed, 13 Jan 2021 14:22:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=917212&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2021-01-13T14:22:00Z Våldsutsatthet i ung ålder stor riskfaktor för upprepat våld https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=913700&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>F&ouml;r kvinnor som utsatts f&ouml;r fysiskt, psykiskt eller sexuellt v&aring;ld i barndomen &auml;r risken h&ouml;gre att bli utsatt f&ouml;r sexuellt v&aring;ld &auml;ven i vuxen &aring;lder. Det &auml;r ett av flera resultat i Mariella &Ouml;bergs kartl&auml;ggning av v&aring;ldsutsatthet i avhandlingen &rdquo;Exposed to violence&rdquo;.</p> Thu, 17 Dec 2020 16:12:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=913700&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2020-12-17T16:12:00Z Myndigheter utbildar för ökad upptäckt av våld https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=904480&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Fem nationella myndigheter samverkar i ett regeringsuppdrag f&ouml;r att f&ouml;rb&auml;ttra uppt&auml;ckten av v&aring;ld i n&auml;ra relationer. Att utbilda personalen &auml;r grunden i arbetet.&nbsp;</p> Fri, 27 Nov 2020 08:41:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=904480&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2020-11-27T08:41:00Z Ny utbildning om våld mot barn https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=897866&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>I september 2020 lanserade Barnafrid vid Link&ouml;pings universitet en webbutbildning om v&aring;ld mot barn, riktad mot yrkesverksamma och studenter. Maria Schillaci &auml;r legitimerad psykolog och programchef p&aring; Barnafrid.&nbsp;</p> Tue, 13 Oct 2020 11:05:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=897866&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2020-10-13T11:05:00Z Kulturella föreställningar kan leda till sämre vård https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=893496&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p><strong>Kulturella f&ouml;rest&auml;llningar om invandrade kvinnor i Sverige kan leda till att de f&aring;r s&auml;mre v&aring;rd, s&auml;rskilt om de kommer fr&aring;n fattiga l&auml;nder. Det visar Birgitta Ess&eacute;ns tv&auml;rvetenskapliga forskning kring kvinnoh&auml;lsa och migration. Hon &auml;r specialist i obstetrik och gynekologi och professor i internationell kvinno- och m&ouml;drah&auml;lsov&aring;rd. Sedan i v&aring;ras &auml;r hon NCK:s examinator.</strong></p> Thu, 10 Sep 2020 15:54:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=893496&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2020-09-10T15:54:00Z Tandvården kan bidra till att upptäcka sexuella övergrepp https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=893032&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>I tandl&auml;karstolen triggas minnet av det sexuella &ouml;vergreppet. Genom att b&auml;ttre f&ouml;rst&aring; patientens reaktioner kan tandv&aring;rden bidra till att uppt&auml;cka v&aring;ldet. Ny forskning fr&aring;n Malm&ouml; universitet identifierar vilka reaktionerna &auml;r, och hur de kan tolkas.&nbsp;</p> Mon, 05 Oct 2020 05:50:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=893032&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2020-10-05T05:50:00Z Samtyckeslagen har fått den effekt som eftersträvades https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=887310&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Det har skett en markant &ouml;kning av antalet f&auml;llande domar f&ouml;r v&aring;ldt&auml;kt efter att den nya sexualbrottslagstiftningen tr&auml;dde i kraft. Det konstaterar Brottsf&ouml;rebyggande r&aring;det, Br&aring;, som p&aring; uppdrag av regeringen har analyserat samtliga tingsr&auml;ttsdomar om v&aring;ldt&auml;kt mot kvinna under 2019.</p> Fri, 10 Jul 2020 12:22:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=887310&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2020-07-10T12:22:00Z Hedersrelaterat våld i rättsväsendet https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=866650&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Begreppet heder har anv&auml;nts p&aring; olika s&auml;tt under &aring;ren fr&aring;n slutet av 1990-talet till 2017, enligt en avhandling fr&aring;n G&ouml;teborgs universitet.&nbsp;Dessutom visar avhandlingen att det finns en skillnad mellan hur statliga utredningar talar om heder och hur domstolar anv&auml;nder begreppet i praktiken.</p> Wed, 13 May 2020 06:43:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=866650&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2020-05-13T06:43:00Z Ekonomiskt våld kan skapa ytterligare isolering https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=864938&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Ekonomiskt v&aring;ld b&ouml;r betraktas som en egen form av v&aring;ld i n&auml;ra relationer, vid sidan av fysiskt, psykiskt och sexuellt v&aring;ld. Det s&auml;ger lektor Marie Eriksson, forskare i socialt arbete vid Linn&eacute;universitetet i V&auml;xj&ouml;.</p> Tue, 14 Apr 2020 12:41:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=864938&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2020-04-14T12:41:00Z Färre lagföringar för grov kvinnofridskränkning https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=845536&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Brottet grov kvinnofridskr&auml;nkning inf&ouml;rdes 1998. Syftet var att systematiskt v&aring;ld och kr&auml;nkningar som utm&auml;rker v&aring;ld i n&auml;ra relation skulle kunna lagf&ouml;ras. Under de senaste tio &aring;ren har s&aring;v&auml;l antalet anm&auml;lda brott, som antalet personuppklaringar och lagf&ouml;ringar minskat. Enligt Brottsf&ouml;rebyggande r&aring;det, Br&aring;, beror minskningen av anm&auml;lda brott p&aring; att polisen har &auml;ndrat sitt arbetss&auml;tt.</p> Mon, 10 Feb 2020 07:36:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=845536&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2020-02-10T07:36:00Z Omfattande studie om våld i nära relationer bland unga https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=819484&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>P&aring; Stockholms universitet p&aring;g&aring;r ett forskningsprojekt som kommer att resultera i den f&ouml;rsta st&ouml;rre svenska studien som specifikt handlar om v&aring;ld bland unga.<br /> &ndash;&nbsp;Vi vill bidra till att fylla den kunskapslucka som finns, s&auml;ger Sibel Korkmaz som &auml;r socionom och doktorand i projektet.</p> Tue, 05 Nov 2019 08:39:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=819484&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2019-11-05T08:39:00Z Ny webbkurs om hedersrelaterat våld och förtryck https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=816624&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Webbkursheder.se &auml;r en ny webbaserad kurs f&ouml;r yrkesverksamma inom till exempel socialtj&auml;nsten, skolan och f&ouml;rskolan. Webbkursen ger grundl&auml;ggande kunskap om hedersrelaterat v&aring;ld och f&ouml;rtryck och kan ocks&aring; fungera som ett st&ouml;d i att vidareutveckla den egna verksamheten.&nbsp;</p> Fri, 18 Oct 2019 12:27:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=816624&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2019-10-18T12:27:00Z "Sexuella trakasserier är ett folkhälsoproblem" https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=801292&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Det finns stora skillnader i sexuell&nbsp;h&auml;lsa&nbsp;mellan kvinnor och m&auml;n. Det visar en ny rapport fr&aring;n Folkh&auml;lsomyndigheten. Kvinnor &auml;r mer utsatta f&ouml;r sexuellt v&aring;ld och trakasserier och utsatthet f&ouml;r sexuella trakasserier &auml;r nu s&aring; vanligt att det enligt myndigheten &auml;r ett folkh&auml;lsoproblem.</p> Thu, 27 Jun 2019 10:55:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=801292&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2019-06-27T10:55:00Z Sälja sex som ung kan vara ett självskadebeteende https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=778036&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Unga som s&auml;ljer sex i Sverige g&ouml;r det av olika anledningar. M&aring;nga m&aring;r mycket d&aring;ligt och fler &auml;n var femte som s&auml;ljer sex g&ouml;r det som en form av sj&auml;lvskadebeteende. Det visar ny forskning fr&aring;n Link&ouml;pings universitet.&nbsp;</p> Wed, 20 Mar 2019 12:03:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=778036&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2019-03-20T12:03:00Z Polisens riskbedömningar trubbiga visar studie https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=752494&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Polisen har sm&aring; m&ouml;jligheter att bed&ouml;ma risken f&ouml;r upprepat v&aring;ld i n&auml;ra relation genom att anv&auml;nda riskbed&ouml;mningsverktyg. Det visar en avhandling fr&aring;n Malm&ouml; universitet som har utv&auml;rderat tv&aring; verktyg som anst&auml;llda inom Polisen anv&auml;nder.&nbsp;</p> Mon, 05 Nov 2018 15:21:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=752494&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2018-11-05T15:21:00Z Samlade resurser till stöd för utsatta i fyra regioner https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=734314&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Resurscentra f&ouml;r personer som uts&auml;tts f&ouml;r hedersrelaterat v&aring;ld och f&ouml;rtryck planeras nu i fyra l&auml;n i Sverige. Tanken &auml;r att erbjuda samlad hj&auml;lp fr&aring;n en rad olika akt&ouml;rer p&aring; ett och samma st&auml;lle. Det handlar om pilotverksamheter som i ett senare skede kan spridas till fler platser i landet.</p> Tue, 18 Sep 2018 06:13:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=734314&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2018-09-18T06:13:00Z Nytt metodstöd stärker skyddet https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=729520&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Alla som uts&auml;tts f&ouml;r v&aring;ld har r&auml;tt att f&aring; st&ouml;d och skydd. Det &auml;r samh&auml;llets ansvar att se till att de f&aring;r det, men s&aring; &auml;r det inte alltid. L&auml;nsstyrelserna lanserar nu ett metodst&ouml;d som ska st&auml;rka arbetet f&ouml;r ett j&auml;mlikt skydd.&nbsp;&nbsp;</p> Mon, 27 Aug 2018 09:45:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=729520&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2018-08-27T09:45:00Z Hat på nätet svårt hantera för rättsväsendet https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=725662&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Det r&aring;der en os&auml;kerhet om vad som uttrycks p&aring; n&auml;tet som &auml;r brottsligt och hur &ouml;vertr&auml;delser b&ouml;r hanteras. I synnerhet s&aring;dana kr&auml;nkningar som kvinnor uts&auml;tts f&ouml;r. Det framkommer i en rapport fr&aring;n Nordisk information f&ouml;r kunskap om k&ouml;n, NIKK.</p> Tue, 17 Jul 2018 12:51:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=725662&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2018-07-17T12:51:00Z Tidigare brottslighet bland dömda för hedersrelaterat våld https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=719546&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>D&ouml;mda f&ouml;r&ouml;vare av hedersrelaterat v&aring;ld och f&ouml;rtryck har ofta en historia av annan brottslighet bakom sig. Det &auml;r dessutom vanligt att de har h&auml;lsoproblem som kan kopplas till stressrelaterade faktorer. Det &auml;r n&aring;gra resultat av en studie som gjorts av Kriminalv&aring;rden.</p> <p></p> Wed, 20 Jun 2018 09:43:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=719546&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2018-06-20T09:43:00Z Brister i samhällets skydd när vuxna dödas av närstående https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=710374&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>V&aring;ldsutsatthet uppt&auml;cks inte, tidiga riskbed&ouml;mningar saknas ofta, ans&ouml;kningar om kontaktf&ouml;rbud avsl&aring;s och dessutom fungerar inte samordningen mellan olika samh&auml;llsakt&ouml;rer. Det visar Socialstyrelsen i &rdquo;D&ouml;dsfallsutredningar 2016-2017&rdquo;.&nbsp;</p> Wed, 25 Apr 2018 14:59:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=710374&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2018-04-25T14:59:00Z Höga kostnader för våldet https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=707056&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Att uts&auml;ttas f&ouml;r v&aring;ld ger sv&aring;ra och l&aring;ngsiktiga konsekvenser f&ouml;r brottsoffret. V&aring;ldet inneb&auml;r ocks&aring; stora ekonomiska f&ouml;rluster f&ouml;r individen och samh&auml;llet. En ny studie ber&auml;knar kostnaden f&ouml;r oh&auml;lsa och den &ouml;kade risken f&ouml;r sj&auml;lvmord hos ett v&aring;ldsbrottsoffer till motsvarande 1,5 miljoner kronor.&nbsp;</p> Tue, 10 Apr 2018 08:46:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=707056&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2018-04-10T08:46:00Z SKL vill ha reglering av arbete med våldsutövare https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=704390&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Kompetent handledning &auml;r viktigt f&ouml;r att behandlare inte ska riskera att &rdquo;g&aring; i allians&rdquo; med v&aring;ldsut&ouml;vare. Arbetet beh&ouml;ver f&aring; finansiering av staten och bli tydligt reglerat. Det &auml;r n&aring;gra av SKL:s slutsatser efter att ha utkommit med skriften &rdquo;F&ouml;r&auml;ndringsarbete med v&aring;ldsut&ouml;vande m&auml;n&rdquo;.</p> Fri, 23 Mar 2018 13:45:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=704390&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2018-03-23T13:45:00Z Utredare vill förbättra för barn i skyddat boende https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=688866&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Samh&auml;llet har brustit i att ta ansvar f&ouml;r barn i skyddat boende. Det anser Fredrik Lundh Sammeli som utrett fr&aring;gan p&aring; uppdrag av regeringen. Ett s&auml;tt att r&aring;da bot p&aring; det menar han &auml;r att barnen f&aring;r ett eget placeringsbeslut av socialn&auml;mnden.</p> Wed, 17 Jan 2018 10:25:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=688866&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2018-01-17T10:25:00Z Samverkan viktigt för förebyggande arbete https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=682000&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Hur kan polisen f&ouml;rebygga upprepat partnerv&aring;ld? Hur arbetar polisen i andra l&auml;nder med att f&aring; v&aring;ldsut&ouml;vare att upph&ouml;ra med sitt v&aring;ldsamma beteende? Skulle polisen i Sverige kunna anv&auml;nda metoder som anv&auml;nds utomlands?&nbsp;</p> Fri, 01 Dec 2017 09:28:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=682000&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2017-12-01T09:28:00Z Dålig tandhälsa kan vara tecken på våld https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=671584&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Barn och unga med d&aring;lig tandh&auml;lsa kan &auml;ven ha varit utsatta f&ouml;r eller upplevt olika former av v&aring;ld. Det visar en avhandling av tandl&auml;karen och forskaren Therese Kvist som kom f&ouml;rra &aring;ret. Det h&auml;r &auml;r en av ett f&aring;tal svenska studier inom omr&aring;det.</p> Mon, 30 Oct 2017 15:18:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=671584&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2017-10-30T15:18:00Z Första svenska rapporten om Istanbulkonventionen https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=668884&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>2014 tr&auml;dde Europar&aring;dets konvention om f&ouml;rebyggande och bek&auml;mpning av v&aring;ld mot kvinnor och v&aring;ld i hemmet, Istanbulkonventionen, i kraft i Sverige. R&aring;dets expertgrupp Grevio har nu f&aring;tt en f&ouml;rsta redovisning av Sverige som visar hur konventionen implementeras h&auml;r.</p> Tue, 03 Oct 2017 07:07:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=668884&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2017-10-03T07:07:00Z Manliga förövare av dödligt våld studerade https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=667628&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Manliga f&ouml;r&ouml;vare av d&ouml;dligt v&aring;ld mot kvinnor i n&auml;ra relationer &auml;r oftare &auml;ldre, har oftare syssels&auml;ttning och har mer s&auml;llan haft tidigare kontakt med r&auml;ttsv&auml;sendet &auml;n andra f&ouml;r&ouml;vare av d&ouml;dligt v&aring;ld. Det &auml;r en bild som presenteras i en avhandling fr&aring;n Karolinska Institutet.&nbsp;&nbsp;</p> Fri, 29 Sep 2017 08:02:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=667628&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2017-09-29T08:02:00Z Svårt få hjälp för utsatta män https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=649180&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>M&auml;n som drabbas av sexuellt v&aring;ld och v&aring;ld i n&auml;ra relationer p&aring;verkas starkt men har ofta sv&aring;rt att f&aring; hj&auml;lp f&ouml;r sina problem. Det visar en genomg&aring;ng som gjorts i Norge d&auml;r bland annat Claes Ekenstam, svensk&nbsp;id&eacute;historiker och psykoterapeut, intervjuat utsatta m&auml;n.</p> Thu, 13 Jul 2017 14:07:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=649180&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2017-07-13T14:07:00Z Vuxna ingriper sällan när barn upplever våld https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=647200&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Sl&auml;ktingar och andra vuxna ingriper s&auml;llan n&auml;r barn upplever v&aring;ld i n&auml;ra relationer. Hur de vuxna agerar beror mycket p&aring; hur barnen uppfattas. De som kan tala f&ouml;r sig f&aring;r mest hj&auml;lp, det visar ny forskning fr&aring;n Link&ouml;pings universitet.</p> Thu, 08 Jun 2017 11:29:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=647200&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2017-06-08T11:29:00Z Ny forskning: Sexuella övergrepp på nätet kan skada mer https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=641018&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Sexuella &ouml;vergrepp p&aring; n&auml;tet mot unga ska likst&auml;llas med sexuella &ouml;vergrepp &rdquo;utanf&ouml;r&rdquo; n&auml;tet. Och om det finns bilder kan &ouml;vergreppet uppfattas som &auml;nnu v&auml;rre &auml;n vid fysisk kontakt. Det s&auml;ger Linda Jonsson, universitetslektor p&aring; Barnafrid vid Link&ouml;pings universitet.</p> Fri, 05 May 2017 12:02:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=641018&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2017-05-05T12:02:00Z Tecknade figurer lär barn om våldsutsatthet https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=633746&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Brottsoffermyndigheten hj&auml;lper just nu landets f&ouml;rskolor att l&auml;ra barn s&auml;tta gr&auml;nser och att prata om k&auml;nslor. Och det &auml;r bilder tecknade av illustrat&ouml;ren Stina Wirs&eacute;n som startar samtalen.</p> Tue, 28 Mar 2017 11:42:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=633746&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2017-03-28T11:42:00Z "Stora likheter mellan könsrelaterat våld och hatbrott" https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=630304&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Borde inte offer f&ouml;r k&ouml;nsrelaterat v&aring;ld &auml;ven kunna ses som offer f&ouml;r hatbrott? Det &auml;r en fr&aring;ga som upptagit G&ouml;rel Granstr&ouml;m, docent i r&auml;ttsvetenskap vid juridiska institutionen p&aring; Ume&aring; universitet. Sedan 2011 &auml;r hon &auml;ven en av ledam&ouml;terna i NCK:s vetenskapliga r&aring;d.</p> Mon, 13 Mar 2017 09:38:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=630304&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2017-03-13T09:38:00Z Nytt verktyg hjälper kommuner nå ut till våldsutsatta https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=623732&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Infogeneratorn &auml;r ett nytt, webbaserat verktyg som hj&auml;lper kommuner med information p&aring; olika spr&aring;k till personer som utsatts f&ouml;r v&aring;ld. Verktyget lanseras den 13 februari och &auml;r helt kostnadsfritt att anv&auml;nda.&nbsp;</p> Fri, 10 Feb 2017 13:35:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=623732&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2017-02-10T13:35:00Z Polisanmälan kan hjälpa våldsutsatta kvinnor att bryta upp https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=616736&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Bem&ouml;tandet fr&aring;n polisen kan vara avg&ouml;rande n&auml;r en kvinna g&ouml;r sig fri fr&aring;n en v&aring;ldsam man. Men i en ny avhandling fr&aring;n Malm&ouml; h&ouml;gskola ber&auml;ttar kvinnor att de inte alltid f&aring;r geh&ouml;r f&ouml;r sina upplevelser.&nbsp;</p> Thu, 19 Jan 2017 08:33:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=616736&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2017-01-19T08:33:00Z Stora skillnader i socialtjänstens stöd https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=609850&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Kvinnor som utsatts f&ouml;r v&aring;ld i en n&auml;ra relation ska f&aring; st&ouml;d och hj&auml;lp oavsett var i landet de bor. Men st&ouml;det varierar stort och inte s&auml;llan saknar personalen inom socialtj&auml;nsten verktyg f&ouml;r att kunna hj&auml;lpa kvinnorna.&nbsp;</p> Wed, 07 Dec 2016 14:22:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=609850&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2016-12-07T14:22:00Z Barns relation till pappa i fokus för forskning https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=591638&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>&rdquo;Min pappa blir ju ganska l&auml;tt j&auml;ttearg. Han g&ouml;r inte s&aring; mycket sj&auml;lv, fast han beg&auml;r bara att vi ska g&ouml;ra massor med saker. Att vi typ diskar, medan han sitter och tittar p&aring; TV och s&aring; d&auml;r.&rdquo; S&aring; beskriver &rdquo;Belinda&rdquo; sin pappa som tidigare ut&ouml;vat v&aring;ld mot Belindas mamma. Beskrivningen av pappan &auml;r en del av Anna L Jonheds forskning vid &Ouml;rebro universitet.&nbsp;</p> Fri, 16 Sep 2016 13:47:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=591638&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2016-09-16T13:47:00Z Lyckat samverkansprojekt gav ny länsövergripande lärobok https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=578966&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Att ta fram en regional handbok om v&aring;ld i n&auml;ra relationer som v&auml;nder sig till ber&ouml;rda myndigheter och d&auml;r samtliga har f&aring;tt vara delaktiga i processen &auml;r ett stort projekt. Men i Halland har man lyckats. I maj sl&auml;pptes V&aring;ld i n&auml;ra relationer &ndash; en regional handbok av L&auml;nsstyrelsen i Halland, kommunerna och region Halland.</p> Fri, 10 Feb 2012 10:33:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=578966&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2012-02-10T10:33:00Z Så arbetar myndigheterna för kvinnofrid https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=578962&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Kunskapsbanken publicerar l&ouml;pande rapporter och nyheter fr&aring;n myndigheter kring fr&aring;gor som r&ouml;r v&aring;ld. 16 av dessa nationella myndigheter samt l&auml;nsstyrelserna har egna presentationssidor h&auml;r p&aring; kunskapsbanken d&auml;r deras publikationer &aring;terfinns. H&auml;r ber&auml;ttar tv&aring; av dessa, Ungdomsstyrelsen och L&auml;nsstyrelsen i V&auml;rmland, vad de arbetar med just nu.</p> Wed, 21 Nov 2012 10:22:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=578962&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2012-11-21T10:22:00Z Fyra senaste forskarna i kunskapsbanken https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=578834&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Kunskapsbanken fylls hela tiden p&aring; med nya forskare fr&aring;n svenska och nordiska l&auml;ros&auml;ten inom en rad vetenskapliga discipliner. Just nu finns 119 forskare inlagda med egna presentationssidor i NCK:s kunskapsbank. Fyra av de senast tillagda forskarna presenteras n&auml;rmare i den h&auml;r artikeln.</p> Wed, 30 May 2012 14:31:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=578834&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2012-05-30T14:31:00Z Ny forskning om mäns våld mot kvinnor och barn https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=578826&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Psykologen Karin Grip och r&auml;ttssociologen Lotta Agevall Gross &auml;r tv&aring; nya forskare i NCK:s kunskapsbank. Karin Grip forskar om barn som upplevt att deras mamma har utsatts f&ouml;r v&aring;ld, och Lotta Agevall Gross forskar om hur utsatta kvinnor ber&auml;ttar om sina erfarenheter.</p> Fri, 10 May 2013 14:03:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=578826&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2013-05-10T14:03:00Z Kunskapsbanken besökte Halland https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=578726&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Nationellt centrum f&ouml;r kvinnofrid satsar under h&ouml;sten p&aring; att sprida information om kunskapsbanken i samarbete med l&auml;nsstyrelserna. I oktober deltog d&auml;rf&ouml;r representanter f&ouml;r NCK vid ett m&ouml;te f&ouml;r Hallands referensgrupp f&ouml;r v&aring;ld i n&auml;ra relationer och andra intresserade.</p> Fri, 10 Oct 2014 10:49:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=578726&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2014-10-10T10:49:00Z Örmon forskar om våldsutsatta kvinnors ohälsa https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=578712&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Karin &Ouml;rmon forskar om erfarenhet av v&aring;ld ur ett livsf&ouml;rloppsperspektiv, upplevelser och erfarenheter hos kvinnor som s&ouml;ker allm&auml;npsykiatrin och om v&aring;ldsutsatta kvinnors psykiska oh&auml;lsa. H&ouml;sten 2014 doktorerade hon vid Malm&ouml; h&ouml;gskola.<br /> &ndash;&nbsp;Jag &aring;terkommer hela tiden till bem&ouml;tandet. Hur viktigt det &auml;r att vi fr&aring;gar om v&aring;ldsutsatthet, men ocks&aring; hur vi fr&aring;gar, s&auml;ger Karin &Ouml;rmon.</p> Mon, 26 Jan 2015 11:10:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=578712&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2015-01-26T11:10:00Z Kunskapsbanken – ett nav i arbetet mot våld https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=578706&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>I h&ouml;st &auml;r det fem &aring;r sedan NCK:s kunskapsbank lanserades och webbresursen &auml;r en allt viktigare del i arbetet mot v&aring;ld runt om i Sverige.<br /> &ndash;&nbsp;Under de h&auml;r &aring;ren har kunskapsbanken blivit det nav av information och kunskap om v&aring;ld mot kvinnor som var ambitionen vid starten, s&auml;ger Annika Engstr&ouml;m, webbkoordinator.</p> Fri, 04 Sep 2015 09:57:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=578706&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2015-09-04T09:57:00Z Jämställdhetsministern besökte NCK https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=578690&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>J&auml;mst&auml;lldhetsminister &Aring;sa Regn&eacute;r bes&ouml;kte NCK den 21 oktober, bland annat f&ouml;r att delta i ett m&ouml;te med n&auml;tverket Nationell myndighetssamverkan f&ouml;r kvinnofrid.</p> Tue, 27 Oct 2015 10:39:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=578690&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2015-10-27T10:39:00Z Med blicken mot mannen i ny bok https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=578686&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>M&auml;n &auml;r misst&auml;nka f&ouml;r&ouml;vare i en absolut majoritet av alla polisanm&auml;lda fall av misshandel och v&aring;ldt&auml;kt, och v&aring;ldet drabbar inte bara kvinnor och barn, utan &auml;ven andra m&auml;n. &Auml;nd&aring; &auml;r det sv&aring;rt att prata om m&auml;n som grupp som f&ouml;r&ouml;vare. I den nya boken &quot;V&aring;ldets k&ouml;n &ndash; kulturella f&ouml;rest&auml;llningar, funktioner och konsekvenser&quot; vill etnologerna Inger L&ouml;vkrona och Gabriella Nilsson s&auml;tta in det k&ouml;nsrelaterade v&aring;ldet i en historisk och kulturell kontext.</p> Mon, 14 Dec 2015 10:31:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=578686&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2015-12-14T10:31:00Z När våldet fortsätter efter separationen https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=578680&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>V&aring;ldsutsatta m&ouml;drar och barn forts&auml;tter ofta att drabbas av v&aring;ld efter en separation. Hur det kan ske har Linn&eacute;a Bruno, nybliven doktor i sociologi vid Uppsala universitet, studerat. Hon kommer bland annat fram till att det inte s&auml;llan &auml;r yrkesverksamma som omedvetet administrerar v&aring;ldet.</p> Tue, 05 Apr 2016 09:20:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=578680&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2016-04-05T09:20:00Z SKL listar framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=578668&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= <p>Sveriges kommuner och landsting (SKL) visar i en ny rapport p&aring; framg&aring;ngsfaktorer inom ramen f&ouml;r kvinnofridsarbetet. Att engagemanget inte bara &auml;r knutet till en person utan genomsyrar hela organisationen &auml;r en s&aring;dan. Ett s&auml;rskilt gott exempel p&aring; det &auml;r Trollh&auml;ttans kommun.</p> Fri, 03 Jun 2016 08:59:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv?tarContentId=578668&rssTarget=578654&rssTitle=Alla%20kunskapsbankens%20intervjuer&newsDetailSiteNodeId=150508&newsListSiteNodeId=150508&showLeadIn=true&languageId=3&id=446&librisId=11381330&swepubId= 2016-06-03T08:59:00Z