Kunskapsbankens nyheter https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida Socialstyrelsens dödsfallsutredningar visar på allvarliga brister i samhällets skyddsnät https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1078562&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true <p>Socialstyrelsen har granskat 60 fall av allvarliga brott mot barn och vuxna. Trots omfattande samh&auml;llskontakter &aring;ret f&ouml;re brotten, misslyckades samh&auml;llsakt&ouml;rer som h&auml;lso- och sjukv&aring;rd, socialtj&auml;nst och polis med att ge tillr&auml;ckligt st&ouml;d.</p> Tue, 20 Feb 2024 10:36:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1078562&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true 2024-02-20T10:36:00Z Utredning om bättre skydd och stöd för personer som utsatts för pornografi https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1076724&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true <p>En statlig utredning f&ouml;resl&aring;r en rad &aring;tg&auml;rder f&ouml;r att st&auml;rka&nbsp;ett f&ouml;rebyggande skydd, st&ouml;d och v&aring;rd till personer som utsatts f&ouml;r v&aring;ld och utnyttjas sexuellt i pornografiska syften.</p> Thu, 21 Dec 2023 13:10:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1076724&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true 2023-12-21T13:10:00Z Förslag på exitprogram för personer som är utsatta för prostitution https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1076712&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true <p>En utredning f&ouml;resl&aring;r bland annat individuellt utformade program f&ouml;r vuxna&nbsp;personer som &auml;r utsatta f&ouml;r prostitution och m&auml;nniskohandel f&ouml;r sexuella &auml;ndam&aring;l, samt ett program f&ouml;r barn som utsatts f&ouml;r sexuell exploatering och m&auml;nniskohandel.</p> Fri, 22 Dec 2023 10:58:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1076712&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true 2023-12-22T10:58:00Z Stärkt straffrättsligt skydd föreslås för kvinnor, barn och äldre https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1072170&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true <p>En statlig utredning f&ouml;resl&aring;r en rad &aring;tg&auml;rder f&ouml;r att st&auml;rka det r&auml;ttsliga skyddet f&ouml;r kvinnor, barn och &auml;ldre. Bland annat f&ouml;resl&aring;s att k&ouml;n l&auml;ggs till som en ny grund i den best&auml;mmelse som g&auml;ller straffsk&auml;rpning vid brott som beg&aring;s med hatbrottsmotiv.</p> Mon, 27 Nov 2023 10:40:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1072170&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true 2023-11-27T10:40:00Z Våld mot kvinnliga politiker får konsekvenser för demokratin https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1072032&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true <p>B&aring;de kvinnliga och manliga politiker uts&auml;tts f&ouml;r v&aring;ld, men kvinnor trakasseras och tystas i h&ouml;gre utstr&auml;ckning &auml;n sina manliga kollegor. Det kan f&ouml;rst&auml;rka oj&auml;mst&auml;lldheten inom politiken och st&ouml;ra demokratin, visar en ny avhandling fr&aring;n Uppsala universitet.&nbsp;</p> Thu, 23 Nov 2023 13:00:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1072032&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true 2023-11-23T13:00:00Z Lagändringar för skyddat boende föreslås från 2024 https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1071602&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true <p>Skyddat boende ska regleras som en insats enligt socialtj&auml;nstlagen f&ouml;r den som beh&ouml;ver skydd fr&aring;n v&aring;ld eller hot. N&auml;r ett barn vistas&nbsp;med en f&ouml;r&auml;lder p&aring; skyddat boende ska kontakten med den v&aring;ldsamma f&ouml;r&auml;ldern kunna begr&auml;nsas. F&ouml;r att driva ett skyddat boende ska det kr&auml;vas tillst&aring;nd. Det &auml;r n&aring;gra av regeringens f&ouml;rslag i en ny proposition.</p> Wed, 15 Nov 2023 10:00:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1071602&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true 2023-11-15T10:00:00Z Predov ska användas och utvärderas i kommuner https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1071040&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true <p>Sedan den 1 augusti 2021 har kommunerna ansvar f&ouml;r att verka f&ouml;r att v&aring;ldsut&ouml;vare upph&ouml;r med sitt beteende. Nu f&aring;r Kriminalv&aring;rden i uppdrag av regeringen att st&ouml;tta ett antal kommuner i att b&ouml;rja anv&auml;nda behandlingsprogrammet Predov, som utvecklats inom Kriminalv&aring;rden.&nbsp;</p> Fri, 03 Nov 2023 09:32:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1071040&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true 2023-11-03T09:32:00Z Förstudie om EU-gemensamt telefonnummer för våldsutsatta https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1069280&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true <p>Nationellt centrum f&ouml;r kvinnofrid har f&aring;tt i uppdrag av regeringen att genomf&ouml;ra en f&ouml;rstudie g&auml;llande inf&ouml;randet av ett gemensamt telefonnummer inom EU f&ouml;r personer som har utsatts f&ouml;r k&ouml;nsrelaterat v&aring;ld.</p> Tue, 10 Oct 2023 08:44:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1069280&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true 2023-10-10T08:44:00Z Jämställdhetsmyndigheten ska kartlägga barnäktenskap, tvångsäktenskap och månggifte https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1069098&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true <p>J&auml;mst&auml;lldhetsmyndigheten har f&aring;tt i uppdrag av regeringen att kartl&auml;gga och analysera f&ouml;rekomsten av barn&auml;ktenskap, tv&aring;ngs&auml;ktenskap och m&aring;nggifte i Sverige.</p> Fri, 06 Oct 2023 12:24:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1069098&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true 2023-10-06T12:24:00Z Sverige utreder ett förbud mot kusinäktenskap https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1069096&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true <p>Kusin&auml;ktenskap &auml;r lagligt i Sverige, men det finns en oro f&ouml;r att det kan leda till tv&aring;ngs&auml;ktenskap och andra negativa konsekvenser. En s&auml;rskild utredare ska d&auml;rf&ouml;r utreda om det finns ett behov av ett f&ouml;rbud.&nbsp;</p> Fri, 06 Oct 2023 12:14:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1069096&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true 2023-10-06T12:14:00Z Hbtqi-personers utsatthet för våld ska kartläggas https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1069092&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true <p>J&auml;mst&auml;lldhetsmyndigheten har f&aring;tt i uppdrag av regeringen att kartl&auml;gga hbtqi-personers utsatthet och risk f&ouml;r utsatthet f&ouml;r v&aring;ld i n&auml;ra relationer.</p> Fri, 06 Oct 2023 11:41:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1069092&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true 2023-10-06T11:41:00Z Nytt jämställdhetspolitiskt delmål ska utredas https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1069090&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true <p><strong>Regeringen har gett en s&auml;rskild utredare i uppdrag att bed&ouml;ma om det b&ouml;r inf&ouml;ras ett s&auml;rskilt j&auml;mst&auml;lldhetspolitiskt delm&aring;l f&ouml;r att f&ouml;rebygga och bek&auml;mpa hedersrelaterat v&aring;ld och f&ouml;rtryck. Utredaren ska ocks&aring; f&ouml;resl&aring; en ny formulering f&ouml;r det j&auml;mst&auml;lldhetspolitiska delm&aring;let om att m&auml;ns v&aring;ld mot kvinnor ska upph&ouml;ra.</strong></p> Fri, 06 Oct 2023 09:52:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1069090&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true 2023-10-06T09:52:00Z Förstudie om nollvision för våld i nära relationer https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1068452&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true <p>J&auml;mst&auml;lldhetsmyndigheten har f&aring;tt i uppdrag av regeringen att g&ouml;ra en f&ouml;rstudie om en nollvision f&ouml;r v&aring;ld i n&auml;ra relationer. Den ska ge rekommendationer om hur &aring;tg&auml;rder f&ouml;r en nollvision kan utformas.</p> Fri, 06 Oct 2023 12:40:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1068452&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true 2023-10-06T12:40:00Z Oskuldskontroller och oskuldsingrepp kan bli olagligt https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1064384&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true <p>En statlig utredning har haft i uppdrag&nbsp;att f&ouml;resl&aring; &aring;tg&auml;rder f&ouml;r att motverka att flickor och kvinnor uts&auml;tts f&ouml;r s&aring; kallade oskuldskontroller och oskuldsingrepp&nbsp;i syfte att kontrollera deras sexualitet.&nbsp;</p> Mon, 10 Jul 2023 12:48:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1064384&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true 2023-07-10T12:48:00Z Osund idrottskultur kan bidra till mäns våld mot kvinnor https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1062892&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true <p>Det finns problem inom idrotten som riskerar att bidra till v&aring;ld i n&auml;ra relation. Samtidigt kan idrottsr&ouml;relsen vara ett viktigt f&ouml;rebyggande verktyg. Det visar en rapport fr&aring;n Centrum f&ouml;r idrottsforskning (CIF) som &auml;r gjord av forskare vid &Ouml;rebro universitet.</p> Fri, 16 Jun 2023 08:58:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1062892&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true 2023-06-16T08:58:00Z Fördomar ett globalt hinder för jämställdhet https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1062466&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true <p>FN:s utvecklingsprogram, UNDP, har unders&ouml;kt hur stor andel av v&auml;rldens befolkning som har f&ouml;rdomar kopplade till traditionella k&ouml;nsroller. Rapporten visar att sammanlagt n&auml;stan 90 procent har minst en s&aring;dan f&ouml;rdom. Till exempel anser en fj&auml;rdedel att det &auml;r f&ouml;rsvarbart att en man sl&aring;r sin fru.&nbsp;</p> Tue, 13 Jun 2023 09:01:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1062466&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true 2023-06-13T09:01:00Z EU säger ja till Istanbulkonventionen https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1061704&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true <p>EU:s ministerr&aring;d har fattat ett beslut om att EU ska ansluta sig till konventionen om f&ouml;rebyggande och bek&auml;mpning av v&aring;ld mot kvinnor och v&aring;ld i hemmet, den s&aring; kallade Istanbulkonventionen.&nbsp;</p> Thu, 01 Jun 2023 11:30:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1061704&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true 2023-06-01T11:30:00Z Anonymt stöd online viktigt för våldsutsatta unga https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1060158&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true <p>F&ouml;r unga som uts&auml;tts f&ouml;r v&aring;ld i en n&auml;ra relation har st&ouml;det de kan f&aring; online fr&aring;n ideella tjej-, ungdoms-&nbsp;och transjourer&nbsp;stor betydelse. Viktigt &auml;r ocks&aring; m&ouml;jligheten att f&aring; tillg&aring;ng till st&ouml;det anonymt.&nbsp;&nbsp;</p> Mon, 08 May 2023 13:12:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1060158&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true 2023-05-08T13:12:00Z Regeringen ska ta fram ett nytt åtgärdsprogram mot mäns våld mot kvinnor https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1058998&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true <p>Regeringen har inlett arbetet med att ta fram ett nytt &aring;tg&auml;rdsprogram f&ouml;r att f&ouml;rebygga och bek&auml;mpa m&auml;ns v&aring;ld mot kvinnor och hedersrelaterat v&aring;ld och f&ouml;rtryck. Programmet ska g&auml;lla 2024&ndash;2026.&nbsp;</p> Thu, 20 Apr 2023 13:59:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1058998&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true 2023-04-20T13:59:00Z Svår livssituation för kvinnor och barn med skyddade personuppgifter https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1057762&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true <p>Kvinnor som lever med skyddade personuppgifter p&aring; grund av v&aring;ld i n&auml;ra relationer eller hedersrelaterat v&aring;ld och f&ouml;rtryck tycks ha s&auml;mre psykisk och fysisk h&auml;lsa j&auml;mf&ouml;rt med personer med andra skyddssk&auml;l. Det visar en kartl&auml;ggning fr&aring;n J&auml;mst&auml;lldhetsmyndigheten.</p> <p></p> Tue, 04 Apr 2023 13:38:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1057762&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true 2023-04-04T13:38:00Z Tio kvinnor offer för dödligt partnervåld under 2022 https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1057592&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true <p>Under 2022 har tio&nbsp;kvinnor i Sverige d&ouml;dats av f&ouml;r&ouml;vare som de haft en p&aring;g&aring;ende eller avslutad parrelation med, rapporterar Brottsf&ouml;rebyggande r&aring;det.&nbsp;Antalet fall var en minskning med fem fall j&auml;mf&ouml;rt med &aring;ret innan. Inga fall av d&ouml;dligt v&aring;ld mot m&auml;n i parrelation f&ouml;rekom under &aring;ret.&nbsp;</p> <p></p> Mon, 03 Apr 2023 09:06:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1057592&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true 2023-04-03T09:06:00Z "Tandskador efter våld ska kosta som ett läkarbesök" https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1055384&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true <p>Tandskador efter att ha utsatts f&ouml;r v&aring;ld &auml;r vanligt, och kan bli mycket kostsamt f&ouml;r den utsatta.&nbsp;En statlig utredning f&ouml;resl&aring;r&nbsp;att den som beh&ouml;ver tandv&aring;rd efter v&aring;ld i n&auml;ra relation&nbsp;inte ska beh&ouml;va betala mer &auml;n vad ett vanligt l&auml;karbes&ouml;k kostar.&nbsp;</p> Thu, 09 Mar 2023 13:07:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1055384&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true 2023-03-09T13:07:00Z Ny befolkningsstudie i Norge visar på hög förekomst av våld https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1054544&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true <p>En ny studie visar p&aring; en h&ouml;g f&ouml;rekomst av allvarligt fysiskt v&aring;ld, partnerv&aring;ld och sexuella &ouml;vergrepp i den norska befolkningen. I studien uppgav en av fem norska kvinnor att de utsatts f&ouml;r v&aring;ldt&auml;kt n&aring;gon g&aring;ng i livet. H&auml;lften av de deltagande m&auml;nnen hade&nbsp;varit utsatta f&ouml;r allvarligt fysiskt v&aring;ld.&nbsp;</p> Wed, 01 Mar 2023 14:59:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1054544&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true 2023-03-01T14:59:00Z Personer med funktionsnedsättning utsätts nästan dubbelt så ofta för våld https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1053072&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true <p>Personer med funktionsneds&auml;ttning &auml;r mer utsatta f&ouml;r fysiskt, psykiskt och sexuellt v&aring;ld &auml;n befolkningen i &ouml;vrigt. Samtidigt finns brister i samh&auml;llets f&ouml;rm&aring;ga att f&ouml;rebygga och uppt&auml;cka v&aring;ld mot personer med funktionsneds&auml;ttning, och ge st&ouml;d till dem som har utsatts, visar nya rapporter fr&aring;n Myndigheten f&ouml;r delaktighet.&nbsp;</p> Fri, 17 Feb 2023 13:47:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1053072&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true 2023-02-17T13:47:00Z Nationella stödlinjer för våldsutsatta män och transpersoner https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1053070&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true <p>Nu har de nya nationella st&ouml;dtelefonerna &ouml;ppnat: St&ouml;dlinjen f&ouml;r m&auml;n och St&ouml;dlinjen f&ouml;r transpersoner.&nbsp;B&aring;da st&ouml;dtelefonerna riktar sig till personer fr&aring;n 18 &aring;r som utsatts f&ouml;r hot och v&aring;ld i en n&auml;ra relation eller sexuellt v&aring;ld.</p> Mon, 20 Feb 2023 13:46:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1053070&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true 2023-02-20T13:46:00Z Ny nationell strategi ska stoppa våldet mot barn https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1048054&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true <p>Varje &aring;r uts&auml;tts tiotusentals barn f&ouml;r v&aring;ld i Sverige. En&nbsp;statlig utredning har nu l&auml;mnat ett f&ouml;rslag till regeringen&nbsp;om&nbsp;en nationell strategi f&ouml;r att f&ouml;rebygga och bek&auml;mpa v&aring;ld mot barn.&nbsp;</p> Mon, 06 Feb 2023 08:55:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1048054&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true 2023-02-06T08:55:00Z