Kunskapsbankens nyheter https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida EU antar regler mot könsrelaterat våld https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1086996&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true <p>EU-parlamentet r&ouml;stade i april&nbsp;2024 igenom ett direktiv som ska bek&auml;mpa k&ouml;nsrelaterat v&aring;ld och skydda offren, s&auml;rskilt kvinnor och de som uts&auml;tts f&ouml;r v&aring;ld i hemmet. Det &auml;r f&ouml;rsta g&aring;ngen n&aring;gonsin som EU antar regler mot v&aring;ld mot kvinnor.</p> Tue, 14 May 2024 09:35:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1086996&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true 2024-05-14T09:35:00Z IVO: ”Brister hos kommuner och regioner kan få allvarliga konsekvenser för våldsutsatta” https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1086952&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true <p>En ny tillsyn av kommuner och regioner har visat p&aring; brister i arbetet f&ouml;r v&aring;ldsutsatta. Bristerna riskerar leda till att vuxna och barn blir kvar i destruktiva relationer eller sociala situationer d&auml;r v&aring;ldet kan fortg&aring; med allvarliga konsekvenser, skriver Inspektionen f&ouml;r v&aring;rd och omsorg, IVO.&nbsp;</p> Mon, 06 May 2024 08:19:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1086952&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true 2024-05-06T08:19:00Z Få polisanmäler våld i nära relationer https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1086940&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true <p>B&aring;de kvinnor och m&auml;n uts&auml;tts f&ouml;r v&aring;ld i n&auml;ra relationer, men utsattheten bland kvinnor &auml;r mer omfattande. Utsatthet f&ouml;r psykiskt v&aring;ld &auml;r vanligare &auml;n fysiskt v&aring;ld. Polisanm&auml;lningarna &auml;r totalt sett f&aring; och allra minst anm&auml;ls psykiskt v&aring;ld. Det visar en ny nationell kartl&auml;ggning fr&aring;n Brottsf&ouml;rebyggande r&aring;det, Br&aring;.&nbsp;</p> Tue, 07 May 2024 01:29:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1086940&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true 2024-05-07T01:29:00Z Utsattheten för våld bland de nationella minoriteterna ska kartläggas https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1084706&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true <p>J&auml;mst&auml;lldhetsmyndigheten har f&aring;tt i uppdrag av regeringen att ta fram en l&auml;gesbild av utsattheten f&ouml;r m&auml;ns v&aring;ld mot kvinnor, annat v&aring;ld i n&auml;ra relationer samt hedersrelaterat v&aring;ld och f&ouml;rtryck bland barn och vuxna som tillh&ouml;r de nationella minoriteterna i Sverige.&nbsp;</p> Fri, 12 Apr 2024 13:46:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1084706&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true 2024-04-12T13:46:00Z Regeringen vill se ett mer samordnat stöd till våldsutsatta https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1084704&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true <p>F&ouml;r att personer som uts&auml;tts f&ouml;r v&aring;ld ska kunna ta sig ur en destruktiv och farlig relation beh&ouml;ver de f&aring; hj&auml;lp fr&aring;n flera olika h&aring;ll. Regeringen ger d&auml;rf&ouml;r Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram f&ouml;rslag p&aring; hur en s&aring;dan samordnad st&ouml;dkedja kan se ut.&nbsp;</p> Fri, 12 Apr 2024 13:33:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1084704&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true 2024-04-12T13:33:00Z Nu träder nya regler för skyddade boenden i kraft https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1081100&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true <p>Fr&aring;n den 1 april 2024 g&auml;ller ny lagstiftning f&ouml;r skyddade boenden. Nytt &auml;r bland annat att barn som f&ouml;ljer med en f&ouml;r&auml;lder till ett skyddat boende ska bed&ouml;mas och beviljas insatsen individuellt. F&ouml;r att f&aring; driva ett skyddat boende m&aring;ste man s&ouml;ka tillst&aring;nd.</p> Tue, 26 Mar 2024 16:12:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1081100&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true 2024-03-26T16:12:00Z Vanligt med hot och våld för unga hbtq-personer i hederskontext https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1080744&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true <p>Det &auml;r vanligt att unga hbtq-personer som lever i familjer med hedersnormer&nbsp;uts&auml;tts f&ouml;r kontroll, v&aring;ld och p&aring;tryckningar f&ouml;r att f&ouml;r&auml;ndra sig. M&aring;nga f&ouml;rs&ouml;ker d&auml;rf&ouml;r d&ouml;lja sin sexuella l&auml;ggning eller k&ouml;nsidentiet. Det visar en rapport fr&aring;n Myndigheten f&ouml;r ungdoms- och civilsamh&auml;llesfr&aring;gor, MUCF.</p> <p></p> Thu, 14 Mar 2024 09:50:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1080744&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true 2024-03-14T09:50:00Z Flickor och icke-binära oftare utsatta för våld i sina parrelationer https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1080508&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true <div> <p style="margin-left:0px">Var tredje elev i &aring;rskurs nio som haft en parrelation har varit utsatt&nbsp;f&ouml;r v&aring;ld i relationen. Flickor och icke-bin&auml;ra &auml;r utsatta i betydligt h&ouml;gre grad &auml;n pojkar, rapporterar Stiftelsen Allm&auml;nna Barnhuset i en rapport.&nbsp;</p> <div></div> </div> <div></div> Thu, 07 Mar 2024 15:04:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1080508&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true 2024-03-07T15:04:00Z Socialstyrelsens dödsfallsutredningar visar på allvarliga brister i samhällets skyddsnät https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1078562&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true <p>Socialstyrelsen har granskat 60 fall av allvarliga brott mot barn och vuxna. Trots omfattande samh&auml;llskontakter &aring;ret f&ouml;re brotten, misslyckades samh&auml;llsakt&ouml;rer som h&auml;lso- och sjukv&aring;rd, socialtj&auml;nst och polis med att ge tillr&auml;ckligt st&ouml;d.</p> Tue, 20 Feb 2024 10:36:00 GMT https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida?tarContentId=1078562&rssTarget=547886&rssTitle=Kunskapsbankens%20nyheter&newsDetailSiteNodeId=214826&newsListSiteNodeId=214826&showLeadIn=true 2024-02-20T10:36:00Z