<link>https://www.nordiska.uu.se/nyheter</link> <description /> <item> <title>Maria Johansson disputerar den 9 februari https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=1077522&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Den 9&nbsp;februari, kl. 10.15, i Ihresalen, disputerar Maria Johansson.&nbsp;</p> Tue, 23 Jan 2024 09:38:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=1077522&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2024-01-23T09:38:00Z Per Klang disputerar den 15 december https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=1073592&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Den 15 december, kl. 10.15, i Geijersalen, disputerar Per Klang.&nbsp;</p> Tue, 05 Dec 2023 09:38:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=1073592&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2023-12-05T09:38:00Z Följ institutionens adventskalender på instagram https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=1072414&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>I dag &ouml;ppnades f&ouml;rsta luckan i Institutionen f&ouml;r nordiska spr&aring;ks adventskalender.</p> Fri, 01 Dec 2023 10:02:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=1072414&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2023-12-01T10:02:00Z David Håkansson invald i Svenska Akademien https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=1060344&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>David H&aring;kansson har blivit invald i Svenska Akademien som eftertr&auml;dare till Sture All&eacute;n p&aring; stol 3.</p> Thu, 11 May 2023 08:53:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=1060344&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2023-05-11T08:53:00Z En av våra universitetslektorer är med i språkvisionsprojektet https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=1048774&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Spr&aring;kr&aring;det vid Institutet f&ouml;r spr&aring;k och folkminnen har tillsammans med Svenska Akademien gett fem spr&aring;kvision&auml;rer i uppdrag att ta fram och presentera sin egen vision om hur det svenska spr&aring;ksamh&auml;llet kan f&ouml;rb&auml;ttras.</p> Tue, 24 Jan 2023 07:41:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=1048774&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2023-01-24T07:41:00Z Drop-in på Zoom - Vägledning inför doktorandansökan https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=1025360&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Doktorera i svenska och nordiska spr&aring;k! Har du fr&aring;gor om ans&ouml;kan, se hit!&nbsp;</p> Fri, 25 Aug 2023 09:31:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=1025360&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2023-08-25T09:31:00Z Kungen belönar Lennart Elmevik https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=1018426&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Nordiska spr&aring;k gratulerar Lennart Elmevik som tilldelats H.M. Konungens medalj.</p> Mon, 13 Jun 2022 11:02:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=1018426&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2022-06-13T11:02:00Z Erik Wellanders pris 2022 till Natalia Ganuza https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=1014070&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Natalia Ganuza f&aring;r Erik Wellanders pris f&ouml;r sina arbeten med flerspr&aring;kiga och sociolingvistiska perspektiv p&aring; svensk skola och utbildning.</p> Mon, 16 May 2022 11:41:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=1014070&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2022-05-16T11:41:00Z Språktermin införs vid kompletteringsutbildning för utländska farmaceuter https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=1009174&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>I samverkan mellan Farmaceutiska fakulteten och Institutionen f&ouml;r nordiska spr&aring;k har en kompletteringsutbildning tagits fram f&ouml;r utl&auml;ndska farmaceuter.</p> Wed, 06 Apr 2022 07:01:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=1009174&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2022-04-06T07:01:00Z Forskarprofil. Henrik Williams avkodar runornas budskap från forntiden https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=991238&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p><strong>Att avkoda runstenar &auml;r Henrik Williams specialitet. Han &auml;r v&auml;rldens enda professor i runologi, som kan vara v&auml;rldens minsta akademiska &auml;mne. Nu expanderar runologin i Uppsala. </strong></p> Wed, 26 Jan 2022 07:06:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=991238&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2022-01-26T07:06:00Z Adrian Sangfelt tilldelas Westinpriset https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=976782&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Institutionen f&ouml;r nordiska spr&aring;k vill uppm&auml;rksamma att&nbsp;Adrian Sangfelt har tilldelats Westinska priset fr&aring;n Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala f&ouml;r sin avhandling.</p> Wed, 27 Oct 2021 12:57:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=976782&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2021-10-27T12:57:00Z Bli språkalumn vid Uppsala universitet! https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=962888&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>UU Languages Alumni &auml;r &ouml;ppen f&ouml;r alumner och studenter fr&aring;n Spr&aring;kvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.</p> Thu, 01 Jul 2021 11:10:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=962888&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2021-07-01T11:10:00Z Bli en av vårterminens studenter hos oss på Institutionen för nordiska språk! https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=919464&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Flera kurser &auml;r fortfarande &ouml;ppna f&ouml;r sen anm&auml;lan.</p> Wed, 20 Jan 2021 15:38:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=919464&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2021-01-20T15:38:00Z Välkommen till vårterminen 2021 https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=918920&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Institutionen f&ouml;r nordiska spr&aring;k &ouml;nskar nya och gamla studenter v&auml;lkomna till v&aring;rterminen 2021!</p> Mon, 18 Jan 2021 15:54:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=918920&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2021-01-18T15:54:00Z Forskningsprojekt tilldelas medel från VR och RJ https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=908188&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Tv&aring; forskningsprojekt p&aring; institutionen har tilldelats medel fr&aring;n Vetenskapsr&aring;det och Riksbankens Jubileumsfond.</p> Tue, 01 Dec 2020 08:40:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=908188&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2020-12-01T08:40:00Z Digital undervisning förlängs tills vidare https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=903424&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Med anledning av <a href="https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/november/de-skarpta-allmanna-raden-for-skane-lan-och-uppsala-lan-forlangs/">Folkh&auml;lsomyndighetens nya rekommendationer f&ouml;r Uppsala</a> genomf&ouml;r Institutionen f&ouml;r nordiska spr&aring;k all undervisning digitalt via zoom d&auml;r s&aring; &auml;r m&ouml;jligt fr&aring;n och med&nbsp; torsdag den 22 oktober tills vidare. Din kursl&auml;rare ger dig information p&aring; Studentportalen.</p> Fri, 20 Nov 2020 07:52:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=903424&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2020-11-20T07:52:00Z Digitalt namnforskningsmöte https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=898446&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>P&aring; grund av den &ouml;kade smittspridningen i Europa kan det tredje namnforskningsm&ouml;tet inte genomf&ouml;ras p&aring; plats som planerat.</p> Mon, 19 Oct 2020 09:24:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=898446&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2020-10-19T09:24:00Z Välkommen till höstterminen 2020 https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=890564&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Institutionen f&ouml;r nordiska spr&aring;k &ouml;nskar alla gamla och nya studenter varmt v&auml;lkomna till en ny termin!</p> Wed, 26 Aug 2020 12:31:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=890564&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2020-08-26T12:31:00Z Fortsatt möjlighet till studievägledning på distans https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=890098&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <div> <p><strong>24 augusti &ouml;ppnar studiev&auml;gledningen p&aring; Institutionen f&ouml;r nordiska spr&aring;k med fortsatt m&ouml;jlighet till studiev&auml;gledning p&aring; distans.</strong></p> </div> Mon, 24 Aug 2020 08:22:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=890098&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2020-08-24T08:22:00Z Campusundervisning i höst https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=884670&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>I enlighet med rektors beslut fr&aring;n 9 juni 2020&nbsp;planerar Institutionen f&ouml;r nordiska spr&aring;k att genomf&ouml;ra sina kurser p&aring; Campus med digitalt st&ouml;d i olika omfattning.</p> Wed, 17 Jun 2020 13:07:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=884670&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2020-06-17T13:07:00Z Staffan Fridell får Blomska stipendiet https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=864546&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Svenska Akademien har beslutat tilldela Staffan Fridell Blomska stipendiet f&ouml;r 2020.</p> Wed, 08 Apr 2020 13:32:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=864546&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2020-04-08T13:32:00Z Studievägledning via Skype, Zoom och telefon https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=860168&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Vi erbjuder studiev&auml;gledning digitalt via l&auml;nk f&ouml;r dig som vill videosamtala med oss och vi svarar i telefon och p&aring; e-post.</p> Mon, 16 Mar 2020 08:57:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=860168&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2020-03-16T08:57:00Z Information från rektor angående Corona https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=860156&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Smittspridningen av Coronaviruset v&auml;cker m&aring;nga fr&aring;gor och som rektor f&ouml;rst&aring;r jag att det finns en oro, b&aring;de &ouml;ver smittan och &ouml;ver hur det ska g&aring; med studierna.</p> Sat, 14 Mar 2020 11:24:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=860156&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2020-03-14T11:24:00Z Erikskrönikan nominerad https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=846222&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p style="margin-left:0px">Zeth Alvered &auml;r en av v&aring;ra forskare och han &auml;r, tillsammans med sina medf&ouml;rfattare, nominerad till &aring;rets bok om svensk historia 2019.</p> Fri, 07 Feb 2020 07:43:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=846222&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2020-02-07T07:43:00Z Expeditionen stängd tills vidare men tillgänglig på distans https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=845088&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Som student kan du boka tid f&ouml;r &auml;renden med expeditionen.</p> Wed, 18 Mar 2020 09:00:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=845088&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2020-03-18T09:00:00Z Provföreläsningar https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=842620&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>V&auml;lkommen till provf&ouml;rel&auml;sningar med kallade kandidater till professuren i svenska spr&aring;ket med inriktning mot sociolingvistik.</p> Tue, 21 Jan 2020 14:23:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=842620&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2020-01-21T14:23:00Z Välkommen till vårterminen 2020 https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=841792&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Vi &ouml;nskar alla gamla och nya studenter varmt v&auml;lkomna till en ny termin!</p> Wed, 15 Jan 2020 08:12:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=841792&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2020-01-15T08:12:00Z Rökstenen och klimatet https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=841242&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Stort intresse f&ouml;r vikingar och klimatet. Ny tolkning av R&ouml;kstenen - en av de mest k&auml;nda runstenarna!</p> Fri, 10 Jan 2020 12:46:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=841242&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2020-01-10T12:46:00Z Ansök till våra kurser eller program https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=813760&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Vi erbjuder flera frist&aring;ende kurser och&nbsp;tv&aring; program&nbsp;som du kan ans&ouml;ka till. Ans&ouml;k idag eller senast 15 april.</p> Fri, 03 Apr 2020 08:03:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=813760&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2020-04-03T08:03:00Z Svenska Akademiens stipendium till institutionens forskare https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=783842&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Sonia Pereswetoff-Morath och Alessandro Palumbo f&aring;r Svenska Akademiens stipendium f&ouml;r postdoktorala spr&aring;kforskare.</p> Thu, 09 May 2019 10:52:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=783842&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2019-05-09T10:52:00Z Ny bok: Svenskans beskrivning 36 https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=783266&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <div> <p>I oktober 2017 anordnade institutionen den 36:e konferensen i serien Svenskans beskrivning. Lagom till den 37:e upplagan av konferensen, som g&aring;r av stapeln i &Aring;bo n&auml;sta vecka, har nu konferensrapporten kommit. Den &auml;r 358 sidor tjock och inneh&aring;ller 27 bidrag fr&aring;n konferensen.</p> </div> Fri, 03 May 2019 14:06:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=783266&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2019-05-03T14:06:00Z Två runologer promoverades https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=767232&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Vid dagens akademiska h&ouml;gtid i universitetets aula promoverades runologerna Sonia Pereswetoff-Morath och Alessandro Palumbo till filosofie doktorer.</p> Fri, 25 Jan 2019 16:29:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=767232&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2019-01-25T16:29:00Z Välkommen till en ny termin https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=765120&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Vi &ouml;nskar alla nya och gamla studenter varmt v&auml;lkomna till en ny termin!</p> Mon, 28 Aug 2023 10:00:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=765120&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2023-08-28T10:00:00Z Ny namnblogg https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=759822&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Seminariet f&ouml;r nordisk namnforskning har startat en egen blogg: SNN&nbsp;Namnblogg.&nbsp;</p> Mon, 03 Dec 2018 11:58:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=759822&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2018-12-03T11:58:00Z Swedish for Academics – now free of charge https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=759346&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p><img alt="" class="image-right" src="/digitalAssets/759/c_759346-l_3-k__21a0035.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" width="370" />The Department of Scandinavian languages offers the course Swedish for Academics for non-Nordic employees&nbsp;&ndash; now free of charge.</p> <p></p> Thu, 29 Nov 2018 11:59:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=759346&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2018-11-29T11:59:00Z Årets julklapp för alla språknördar: Eufemiavisorna https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=758006&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>V&aring;r professor Henrik Williams har moderniserat fornsvenskan i de medeltida versromanerna Eufemiavisorna.</p> <figure class="image-captioned image-right"><img alt="" height="223" src="/digitalAssets/515/c_515526-l_3-k_henrik-williams-2.png" style="border-style:solid; border-width:0px" width="352" /> <figcaption>Henrik Williams, Institutionen f&ouml;r nordiska spr&aring;k</figcaption> </figure> <p></p> Thu, 22 Nov 2018 11:41:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=758006&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2018-11-22T11:41:00Z Ny professor i nordiska språk https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=739232&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Institutionen har i dagarna f&aring;tt en ny professor i nordiska spr&aring;k.</p> Fri, 05 Oct 2018 08:47:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=739232&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2018-10-05T08:47:00Z Institutionens forskare får stipendier av Svenska Akademien https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=732576&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Mycket goda nyheter fr&aring;n Svenska Akademien!</p> Thu, 06 Sep 2018 13:08:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=732576&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2018-09-06T13:08:00Z Välkommen till höstterminen 2021 https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=731982&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p><strong>&Auml;ntligen - h&ouml;sttermin 2021!<br /> Institutionen f&ouml;r nordiska spr&aring;k &ouml;nskar nya och gamla studenter varmt v&auml;lkomna.</strong></p> <div> <div></div> <div></div> </div> Mon, 30 Aug 2021 08:49:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=731982&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2021-08-30T08:49:00Z Höstens scheman tillgängliga från 30 juli https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=719440&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Scheman f&ouml;r h&ouml;stens kurser publiceras den 30 juli.</p> Tue, 19 Jun 2018 14:35:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=719440&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2018-06-19T14:35:00Z Lennart Elmevik har blivit jubeldoktor https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=717678&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Nordiska spr&aring;k gratulerar Lennart Elmevik som har blivit jubeldoktor.</p> Thu, 07 Jun 2018 13:02:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=717678&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2018-06-07T13:02:00Z Institutionens forskningsrapport 2017 https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=717170&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Nu finns Nordiska spr&aring;ks samlade forskningsrapport f&ouml;r 2017 i tryckt och i digital form p&aring; v&aring;r hemsida.&nbsp;</p> Mon, 04 Jun 2018 12:36:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=717170&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2018-06-04T12:36:00Z Thorsten Andersson 1929–2018 https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=710984&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Professor emeritus Thorsten Andersson avled den 22 april efter en tids sjukdom. Han blev 89&nbsp;&aring;r.&nbsp;<img alt="" class="image-right" src="/digitalAssets/599/c_599446-l_3-k_andersson-thorsten.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> Wed, 02 May 2018 11:31:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=710984&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2018-05-02T11:31:00Z Lena Ekberg får Erik Wellanders pris https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=710482&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Vi gratulerar v&aring;r g&auml;stprofessor Lena Ekberg som p&aring; Spr&aring;kv&aring;rdsdagen tilldelades Erik Wellanders pris.&nbsp;</p> <p><img alt="" src="/digitalAssets/710/c_710482-l_3-k_lena-ekberg.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> Thu, 26 Apr 2018 08:47:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=710482&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2018-04-26T08:47:00Z Ny professor vid institutionen https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=670424&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Institutionen f&ouml;r nordiska spr&aring;k har f&aring;tt en ny professor.</p> Wed, 11 Oct 2017 08:21:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=670424&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2017-10-11T08:21:00Z Ordförståelse – en demokratisk fråga? https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=661628&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Vet du vad torgf&ouml;ra, f&ouml;rsitta och s&aring;ta v&auml;nner&nbsp;betyder? Din &aring;lder spelar in om du svarar ja eller nej p&aring; den fr&aring;gan.&nbsp;</p> Wed, 06 Sep 2017 13:07:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=661628&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2017-09-06T13:07:00Z 1000 Basic Swedish students https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=661146&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>We have 1000 students studying Basic Swedish at our department this semester.</p> <p></p> Mon, 04 Sep 2017 13:37:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=661146&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2017-09-04T13:37:00Z Anmälan till TISUS-provet är nu öppen https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=660662&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Den 31 oktober till 1 november ordnar institutionen TISUS-provet.</p> Fri, 01 Sep 2017 07:11:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=660662&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2017-09-01T07:11:00Z Staffan Nyström får Erik Wellanders pris https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=642148&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>V&aring;r namnprofessor Staffan Nystr&ouml;m har f&aring;tt Erik Wellanders pris.&nbsp;</p> Fri, 12 May 2017 06:54:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=642148&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2017-05-12T06:54:00Z Bernadottestipendiat till institutionen https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=639636&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Inom ramen f&ouml;r Bernadotteprogrammet 2017 har Irene Garcia Losqui&ntilde;o tilldelats ett stipendium av Kungl. Gustav Adolfs Akademien f&ouml;r svensk folkkultur, som m&ouml;jligg&ouml;r en l&auml;ngre forskningsvistelse i Sverige.&nbsp;</p> <figure class="image-captioned"><img alt="​Bernadottestipandiat" src="/digitalAssets/639/c_639636-l_3-k_hmk-bernadottestipendier-foto-h-garli-v-044.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>&nbsp;Foto: Kungahuset.se</figcaption> </figure> <p></p> Wed, 26 Apr 2017 12:32:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=639636&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2017-04-26T12:32:00Z Behöver du hjälp med din uppsats eller ditt cv? https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=637206&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>&Ouml;ppet hus p&aring; Spr&aring;kverkstaden ordnas tillsammans med Uppsala universitetsbibliotek,<br /> UU Karri&auml;r och Studenth&auml;lsan.</p> Wed, 19 Apr 2017 13:16:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=637206&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2017-04-19T13:16:00Z UPP-NOS: Det här händer på institutionen. https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=632946&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p><strong>UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.&nbsp;</strong></p> Wed, 22 Mar 2017 15:28:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=632946&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2017-03-22T15:28:00Z Likafika den 8 maj https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=623230&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>V&auml;lkomna p&aring; likafika m&aring;ndagen den 8 maj&nbsp;kl. 09.30 i personalrummet p&aring; Institutionen f&ouml;r nordiska spr&aring;k!</p> Wed, 08 Feb 2017 13:22:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=623230&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2017-02-08T13:22:00Z Basic Swedish groups spring 2017 https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=622734&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Basic Swedish groups for spring 2017 are now published.</p> Mon, 06 Feb 2017 14:20:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=622734&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2017-02-06T14:20:00Z UPP-NOS: Det här händer på institutionen. https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=617942&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.&nbsp;</p> Thu, 26 Jan 2017 13:58:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=617942&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2017-01-26T13:58:00Z Anmälan till Swedish for Academics öppnar https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=617784&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p><strong>Institutionen f&ouml;r nordiska spr&aring;k erbjuder kurserna Swedish for Academics 1-4 i svenska f&ouml;r anst&auml;llda vid Uppsala universitet.</strong></p> Fri, 29 Nov 2019 14:00:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=617784&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2019-11-29T14:00:00Z Application for Basic Swedish is now open https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=614442&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>You can now apply for our basic Swedish courses.</p> Wed, 11 Jan 2017 10:35:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=614442&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2017-01-11T10:35:00Z Sen anmälan till vårens kurser öppnar 13 december https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=611652&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Den 13&nbsp;december &ouml;ppnar sen anm&auml;lan f&ouml;r v&aring;rens kurser.</p> <p></p> Fri, 13 Dec 2019 12:10:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=611652&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2019-12-13T12:10:00Z Disputation 10 december: Satsekvivalenta infinitivfraser i svenskan https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=609970&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>På lördag disputerar Mikael Kalm med &nbsp;sin avhandling&nbsp;<a href="http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-305351">Satsekvivalenta infinitivfraser i svenskan: En synkron och diakron undersökning</a>.</p> Thu, 08 Dec 2016 09:43:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=609970&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2016-12-08T09:43:00Z Runforskare samarbetar med Minnesota Vikings https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=608156&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Vår runforskare Henrik Williams har hjälpt Minnesota Vikings att reda ut myter och sanningar om runor och vikingar.</p> Thu, 01 Dec 2016 08:52:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=608156&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2016-12-01T08:52:00Z Perspektiv på stockholmska https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=604194&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Tisdag 22 november kl. 18 föreläser Jenny Öqvist om stockholmska vid Uppsala arkivcentrum. Fri entré.</p> Wed, 16 Nov 2016 09:53:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=604194&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2016-11-16T09:53:00Z Ny professor vid Institutionen för nordiska språk https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=603708&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>På tisdag 15 november kl. 13.15 i Gustavianum ger Margareta Svahn sin installationsföreläsning.</p> Mon, 14 Nov 2016 09:59:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=603708&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2016-11-14T09:59:00Z Disputation 12 november: Dialekt där den nästan inte finns https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=598678&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Jannie Teinler disputerar på avhandlingen ”Dialekt där den nästan inte finns. En folklingvistisk studie av dialektens sociala betydelse i ett standardspråksnära område”.&nbsp;</p> Wed, 26 Oct 2016 11:24:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=598678&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2016-10-26T11:24:00Z Stipendium att söka https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=598328&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p class="ingress">Ansökan Stockholm Språkstipendium</p> <p class="ingress"><strong>År 2016 – ansökningstid till 1 november!</strong></p> <h3></h3> Mon, 24 Oct 2016 09:43:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=598328&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2016-10-24T09:43:00Z Välkommen på minimässa om svenska som andraspråk den 3 oktober kl. 15.15! https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=592826&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Vill du bli lärare i svenska som andraspråk?&nbsp;</p> Wed, 28 Sep 2016 07:06:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=592826&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2016-09-28T07:06:00Z Ny kurs för nybörjare i svenska https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=592448&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Kan du lite svenska och vill studera på svenskt universitet? På vår nya introduktionskurs i svenska lär du dig språket samtidigt som du förbereder dig för akademiska studier i Sverige.</p> Mon, 26 Sep 2016 09:06:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=592448&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2016-09-26T09:06:00Z Ny kurs för att möta behovet av sfi-lärare https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=586502&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Med anledning av den stora andelen nyanlända råder det stor brist på till exempel sfi-lärare i landet. Vi har skapat en ny kurs, Svenska som andraspråk A med inriktning mot vuxna inlärare,&nbsp;för att fler ska bli behöriga att undervisa vuxna.&nbsp;Den går på halvfart på eftermiddagarna.</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> Mon, 29 Aug 2016 13:02:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=586502&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2016-08-29T13:02:00Z Omprov hösten 2016 https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=579466&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Nu är omprovsschemat&nbsp;klart.&nbsp;Proven äger rum i augusti. Du hittar alla datum och mer information på&nbsp;<a class="read-more" href="https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/student/webpage?uusp.portalpage=true&amp;toolAttachmentId=381873&amp;toolMode=studentUse" title="omprov">Studentportalen</a></p> Thu, 30 Jun 2016 15:01:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=579466&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2016-06-30T15:01:00Z Disputation 8 juni https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=572742&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true <p>Nästa disputation på institutionen äger rum den 8 juni.</p> Wed, 01 Jun 2016 07:26:00 GMT https://www.nordiska.uu.se/nyheter/nyhetstext?tarContentId=572742&rssTarget=522568&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=152256&newsListSiteNodeId=140626&showLeadIn=true 2016-06-01T07:26:00Z