Aktuellt https://www.edu.uu.se/nyheter Disputation: A Battle over Children: Nonformal Education in Norwegian Uniformed Children's Organisations, 1910-1960 https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1067332&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 Thu, 14 Sep 2023 12:21:00 GMT https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1067332&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 2023-09-14T12:21:00Z Uppsala universitet firar Europeiska språkdagen https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1066958&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1066/c_1066958-l_3-k_europeiskaspra-kdagen2023630x350.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Europeiska spr&aring;kdagen vid Uppsala universitet inleds med tal av prorektor Coco Nor&eacute;n.</figcaption> </figure> <p><strong>Den 26 september firar Uppsala universitet den Europeiska spr&aring;kdagen. &Aring;rets tema &auml;r &rdquo;Spr&aring;k, spr&aring;kinl&auml;rning, spr&aring;kundervisning&rdquo;. Evenemanget riktar sig till studenter, spr&aring;kstudenter, l&auml;rarstudenter, KPU-studenter, kollegor och allm&auml;nt spr&aring;kintresserade.</strong></p> Thu, 07 Sep 2023 12:15:00 GMT https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1066958&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 2023-09-07T12:15:00Z Ny forskning: Lärares fortbildning får elever att prestera sämre https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1065910&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 Tue, 22 Aug 2023 11:08:00 GMT https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1065910&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 2023-08-22T11:08:00Z De utbildar Gotlands förstelärare för en bättre undervisning https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1063198&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 <figure class="image-captioned"><img alt="En kvinnlig lärare står med ryggen vänd mot kameran och suddar ut en skoltavla." src="/digitalAssets/1063/c_1063198-l_3-k_gettyfo_rstela_rare_630x350.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Att vara f&ouml;rstel&auml;rare kan vara ett komplext uppdrag d&auml;r man b&aring;de ska leda kollegor och samarbeta<br /> med skolledning. Foto: Getty Images</figcaption> </figure> <p><strong>Nu p&aring;g&aring;r landets st&ouml;rsta utbildningsinsats f&ouml;r f&ouml;rstel&auml;rare. Uppdragsutbildningen sker i samverkan mellan Uppsala universitet och Region Gotland. M&aring;let &auml;r att alla f&ouml;rstel&auml;rare p&aring; &ouml;n ska ha samma grund att st&aring; p&aring; f&ouml;r att kunna genomf&ouml;ra sitt uppdrag som processledare och skolutvecklare.</strong></p> Mon, 19 Jun 2023 14:16:00 GMT https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1063198&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 2023-06-19T14:16:00Z Forskaren Claes Nilholm har gått i pension https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1063190&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 <figure class="image-captioned"><img alt="Claes Nilholm vid podie." src="/digitalAssets/1063/c_1063190-l_3-k_cnavtackningrityta-6-100ny.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Claes Nilholm, professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Foto: Uppsala universitet</figcaption> </figure> <p><strong>Den 31 maj avtackades professor&nbsp;Claes Nilholm som arbetat vid institutionen f&ouml;r pedagogik, didaktik och utbildningsstudier sedan 2015 under&nbsp;ett h&ouml;gre seminarium med titeln &quot;Building communities - inclusion and a sense of belonging&quot;.</strong></p> Mon, 19 Jun 2023 14:03:00 GMT https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1063190&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 2023-06-19T14:03:00Z Disputation: Barns tidiga skolskrivande: Emergent disciplinary literacy, elevtextens dialogism och skrivundervisning som diskurspraktiker. https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1061212&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 Thu, 25 May 2023 06:33:00 GMT https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1061212&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 2023-05-25T06:33:00Z Disputation: Den självstyrda periferin: Lanthushållsundervisningen och styrningen av den svenska landsbygden, 1890-1970. https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1061168&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 Wed, 24 May 2023 07:27:00 GMT https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1061168&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 2023-05-24T07:27:00Z Disputation: Historisk rättvisa i högstadiets historieundervisning: Elevperspektiv på de svenska romernas historia och mänskliga rättigheter https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1060872&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 <p></p> <p></p> Wed, 17 May 2023 13:54:00 GMT https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1060872&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 2023-05-17T13:54:00Z Disputation: Ämnesliteracy i samhällskunskapsämnet: Ett ämnesspecifikt bidrag till ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1059414&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 Tue, 25 Apr 2023 10:26:00 GMT https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1059414&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 2023-04-25T10:26:00Z Texter sökes till antologi om rasism och antirasism i skola och förskola https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1053488&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 <p><strong>Forskare vid Uppsala universitet och Mittuniversitetet s&ouml;ker f&ouml;rslag p&aring; kapitel till en ny antologi med arbetstiteln &rdquo;Likhetens logik &ndash; olikhetens praktik: Rasism och antirasism i svensk f&ouml;rskola och skola&rdquo;.</strong></p> Wed, 22 Feb 2023 07:39:00 GMT https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1053488&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 2023-02-22T07:39:00Z Hedersdoktorsföreläsning vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper, 25 januari https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1047438&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 Tue, 17 Jan 2023 07:18:00 GMT https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1047438&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 2023-01-17T07:18:00Z Fakulteten söker universitetslektorer för uppdrag inom praktiknära skolforskning https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1035668&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 <p><a href="https://www.forumforsamverkan.uu.se/nyheter/?tarContentId=1035124">H&auml;r finns mer information</a>&nbsp;</p> Fri, 25 Nov 2022 07:39:00 GMT https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1035668&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 2022-11-25T07:39:00Z Europeiska språkdagen firas på Blåsenhus https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1025578&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 <figure class="image-captioned"><img alt="" src="/digitalAssets/1025/c_1025578-l_3-k_es_630.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Europeiska spr&aring;kdagen firas den 26 september &ouml;ver hela v&auml;rlden, s&aring; ocks&aring; i Uppsala.</figcaption> </figure> <p>Den 26 september uppm&auml;rksammar Uppsala universitet den Europeiska spr&aring;kdagen med korta f&ouml;rel&auml;sningar och minim&auml;ssa p&aring; Bl&aring;senhus. &Aring;rets tema &auml;r Spr&aring;k, spr&aring;kinl&auml;rning, spr&aring;kundervisning. M&aring;lgruppen &auml;r studenter, spr&aring;kstudenter, l&auml;rarstudenter, KPU-studenter, kollegor och allm&auml;nt spr&aring;kintresserade.</p> Thu, 08 Sep 2022 11:52:00 GMT https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1025578&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 2022-09-08T11:52:00Z Seminarieserie om rasism i förskola och skola, HT22 https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1022178&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 <p>&Ouml;ppet f&ouml;r deltagande. <a href="https://www.edu.uu.se/forskning/barnochungdomsvetenskap/seminarieserie-om-rasism-i-forskola-och-skola">Mer information och datum f&ouml;r tr&auml;ffar.</a></p> Tue, 16 Aug 2022 12:49:00 GMT https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1022178&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 2022-08-16T12:49:00Z Skolforskningspodden om antibiotikaresistens och elevers handlingskompetens https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1020592&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 <p>Avsnitt 23 handlar om&nbsp;ett praktikn&auml;ra skolforskningsprojekt om antibiotikaresistens och handlingskompetens. <a href="https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N99-1571">Eva Lundqvist</a> vid EDU &auml;r projektledare.</p> <p><a href="https://www.skolfi.se/skolforskningspodden/avsnitt-23-antibiotikaresistens-och-elevers-handlingskompetens/">Lyssna p&aring; avsnittet h&auml;r</a></p> Tue, 05 Jul 2022 08:45:00 GMT https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1020592&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 2022-07-05T08:45:00Z Disputation: Drawing Science: Visual content formation in young students’ multimodal science compositions https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1016596&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 Mon, 30 May 2022 14:22:00 GMT https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1016596&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 2022-05-30T14:22:00Z Forskningsprojektet "Forskning om undervisning – en kartläggning och analys av forskningslandskap" (SMART) är avslutat https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1015454&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 Wed, 18 May 2022 15:32:00 GMT https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1015454&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 2022-05-18T15:32:00Z Årets bästa artikel skriven vid EDU https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1011752&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 Fri, 14 Jan 2022 18:12:00 GMT https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1011752&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 2022-01-14T18:12:00Z Undervisningsmaterial om antibiotikaresistens https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1011750&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 <p>Forsknings- och utvecklingsprojektet&nbsp;<em>Undervisning f&ouml;r och l&auml;rande av handlingskompetens i utbildning om antibiotikaresistens&nbsp;</em>har utvecklat undervisningsmaterial f&ouml;r h&ouml;gstadiet och gymnasiet.</p> Fri, 29 Apr 2022 07:11:00 GMT https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1011750&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 2022-04-29T07:11:00Z Seminarieserie om rasism i förskola och skola VT22 https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1011748&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 Fri, 29 Apr 2022 07:08:00 GMT https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1011748&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 2022-04-29T07:08:00Z Disputation: En landsbygdens skolreform? Den geografiska dimensionen i bygget av en enhetsskola https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1005050&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 Fri, 18 Mar 2022 07:57:00 GMT https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1005050&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 2022-03-18T07:57:00Z Licentiatseminarium: Skolämnesspecifikt läsande i tidiga skolår https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1005000&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 Thu, 17 Mar 2022 13:33:00 GMT https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1005000&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 2022-03-17T13:33:00Z Licentiatseminarium: Den specialpedagogiska personalens arbete med stödinsatser för nyanlända elever https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1004498&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 Tue, 15 Mar 2022 14:19:00 GMT https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1004498&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 2022-03-15T14:19:00Z Licentiatseminarium: Litteraturhistoriskt undervisningsinnehåll – introduktion och respons https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1002574&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 Wed, 09 Mar 2022 09:15:00 GMT https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=1002574&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 2022-03-09T09:15:00Z Disputation: Rätt och moral: Meningar med skolämnet juridik på gymnasienivå https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=971704&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 Tue, 21 Sep 2021 14:02:00 GMT https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=971704&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 2021-09-21T14:02:00Z Disputation: Kritiskt tänkande som utbildningsmål: från modernistisk filosofi till policy för högre utbildning https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=967606&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 Thu, 02 Sep 2021 06:48:00 GMT https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=967606&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 2021-09-02T06:48:00Z Disputation: Barns samspel bortom förskolans väggar. Om yngre barns samspel och platsskapande på förskolegården och i en mobil förskola https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=954712&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 Wed, 26 May 2021 10:17:00 GMT https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=954712&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 2021-05-26T10:17:00Z Disputation: Barn med diagnoser. Mödrars och skolors strategier i Stockholm https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=954672&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 Wed, 26 May 2021 08:53:00 GMT https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=954672&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 2021-05-26T08:53:00Z Disputation: X – men sen då? Algebrans stora idéer från första klass till högre matematik - Med fokus på tidig algebra i Sverige https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=918950&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 Tue, 19 Jan 2021 07:54:00 GMT https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=918950&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 2021-01-19T07:54:00Z Licentiatseminarium: Jurisdiktion och arbetsfördelning. Yrkesgruppers arbete med särskilt stöd i förskolan. https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=894514&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 Fri, 18 Sep 2020 07:24:00 GMT https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=894514&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 2020-09-18T07:24:00Z Disputation: Barn, naturvetenskap och könande processer i förskolan https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=890226&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 <p></p> <p></p> Mon, 24 Aug 2020 13:08:00 GMT https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=890226&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 2020-08-24T13:08:00Z Disputation: Förskolebarn i samspel med digitala medier https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=880530&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 Wed, 27 May 2020 10:53:00 GMT https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=880530&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 2020-05-27T10:53:00Z Disputation: Smak för hållbar mat? https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=878274&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> Tue, 12 May 2020 09:03:00 GMT https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=878274&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 2020-05-12T09:03:00Z Disputation: Styrning av lärares arbete https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=876522&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 Mon, 04 May 2020 08:07:00 GMT https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=876522&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 2020-05-04T08:07:00Z Disputation: Konsten att undervisa ryttare https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=863902&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 <figure class="image-captioned image-left"><img alt="Susanne Lundesjö Kvart" height="200" src="/digitalAssets/863/c_863902-l_3-k_susannekvart.jpg" style="border-style:solid; border-width:1px" width="150" /> <figcaption>Susanne Lundesj&ouml; Kvart</figcaption> </figure> <p>Den 24 april f&ouml;rsvarar&nbsp;Susanne Lundesj&ouml; Kvart&nbsp;sin avhandling i pedagogik <em>Konsten att undervisa ryttare - en studie om ridl&auml;rares pedagogiska praktik</em>.&nbsp;​</p> <p><a href="http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1412349&amp;dswid=Import">Se abstract (eng) och avhandling</a><br /> Se abstract (sv)</p> <p></p> <p></p> <p></p> Mon, 06 Apr 2020 08:29:00 GMT https://www.edu.uu.se/nyheter?tarContentId=863902&rssTarget=514264&rssTitle=Aktuellt&newsDetailSiteNodeId=138666&newsListSiteNodeId=138666&showLeadIn=true&eventId=30020 2020-04-06T08:29:00Z