News archive https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv Ledig tjänst: Informatör https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=622820&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Vi söker dig som vill arbeta med att göra vår verksamhet synlig och tillgänglig och tillsammans med institutionsledningen ansvara för institutionens kommunikations- och informationsarbete internt inom institutionen och universitetet, samt externt till allmänheten och presumtiva studenter och medarbetare. Arbetet ställer krav på att vara lyhörd för vad som händer inom institutionen och kunna koppla det till det som sker i vår omvärld.</p> Tue, 07 Feb 2017 07:57:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=622820&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2017-02-07T07:57:00Z The Jan Trost Award 2016 https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=612926&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>The Jan Trost Award for outstanding contribution to comparative family studies inrättades 1999 av den Internationella sektionen av National Council for Family Relations (NCFR). Priset delas ut årligen vid NCFRs stora höstmöte. Priset 1999 gick till Jan Trost. År 2016 tilldelades priset Professor Dr. Catherine Solheim, University of Minnesota, Minneapolis/St. Paul.</p> Wed, 21 Dec 2016 07:44:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=612926&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2016-12-21T07:44:00Z Sebastian Kohl has been awarded a price for his dissertation https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=600272&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>The price is awarded to a dissertation (and two master theses) that makes a lasting contribution to economic research in housing and real estate. It is given by the German Real Estate Academy, Freiburg University, and is endowed with 2500 Euro.</p> Fri, 28 Oct 2016 13:47:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=600272&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2016-10-28T13:47:00Z Inbjudan till att delta i seminarium med anledning av det nyinstiftade Hans L Zetterberpriset https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=599806&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Uppsala Universitet och dess sociologiska institution inbjuder härmed till att på torsdagen&nbsp; den 3 november delta i ett akademiskt seminarium för att uppmärksamma det nyinstiftade priset, ” Hans L. Zetterberg Prize in Sociology”, samt donationen av böcker och möbler till the Hans L Zetterberg Room.</p> Thu, 27 Oct 2016 08:17:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=599806&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2016-10-27T08:17:00Z Ledig tjänst: Universitetsadjunkt i socialt arbete https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=598172&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Sociologiska institutionen &auml;r v&auml;rdinstitution f&ouml;r Socionomprogrammet som befinner sig i en positiv kvalitetsutvecklingsfas, och vi s&ouml;ker nu en universitetsadjunkt i socialt arbete under perioden 2017-01-01 - 2018-01-31.</p> Fri, 21 Oct 2016 13:19:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=598172&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2016-10-21T13:19:00Z Film: Prejudice: Alternative Entrepreneurship Institutionalized – documentary premiere https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=596706&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Friday, October 21,18:30 at Slottsbiografen, Uppsala.&nbsp;57 min, Documentary, 2016 Free admission.</p> <p>This ethnographic research documentary, produced by researchers&nbsp;Karin Berglund, David Redmalm and Annika Skoglund, follows up on how the Hungarian company Prezi engages with the Roma community in the village Bag, one hour from Budapest. Focus is on how the three founders reason about their alternative form of entrepreneurship. The researchers seek to understand how prejudices are managed by in-depth interviews and participant observations.</p> Mon, 17 Oct 2016 11:04:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=596706&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2016-10-17T11:04:00Z Professor Sandra Torres invald i Kungl. Vetenskaps-Societeten. https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=594552&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Professor Sandra Torres vid Sociologiska institutionen har valts in i Kungl. Vetenskaps-Societeten. Societeten&nbsp; är Sveriges äldsta lärda sällskap (akademi), grundat 1710. Societeten består av 130 ordinarie och 100 utländska ledamöter fördelade på fyra klasser, fysisk-matematiska, naturalhistorisk-medicinska, historisk-arkeologiska och teknisk-ekonomiska, dit samhällsvetare hör i detta sammanhang.</p> Fri, 07 Oct 2016 07:12:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=594552&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2016-10-07T07:12:00Z Donation möjliggör nytt pris i sociologi https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=589396&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Uppsala universitet har mottagit sin första donation för ämnet sociologi för ett Hans L Zetterberg pris till ”yngre forskare, svenska eller utländska, som med sitt vetenskapliga arbete, helst genom att fruktbart kombinera teori och praktik, flyttat fram forskningsfronten”. Priset skall delas ut årligen och skall ses som internationellt. Prissumman är 100 000 kronor. Priset kommer att delas ut första gången i maj 2017.</p> Tue, 06 Sep 2016 08:16:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=589396&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2016-09-06T08:16:00Z Forsknings- och utbildningssatsning i socialt arbete https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=585006&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Uppsala Universitetet och Sveriges äldsta sociologiska Institution gör en omfattande forsknings- och utbildningssatsning i socialt arbete.</p> Mon, 05 Sep 2016 09:03:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=585006&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2016-09-05T09:03:00Z Universitetet stärker socionomutbildningen inklusive nya tjänster i socialt arbete https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=577540&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>En allt äldre befolkning, ökad invandring och ökande behov inom barn- och familjeområdet, för alla dessa samhällsutmaningar behövs socionomer. Uppsala universitet gör därför en satsning på forskningen inom socialt arbete med sikte på att stärka socionomutbildningen.</p> Wed, 22 Jun 2016 09:00:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=577540&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2016-06-22T09:00:00Z Shai Mulinari tilldelats pris till Katrin Fridjonsdottirs minne https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=576216&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Shai Mulinari tilldelats pris till Katrin Fridjonsdottirs minne&nbsp;efter nominering av Professorskollegiet vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Ceremonin äger rum den 10 oktober 2016 10:15-12:00 Auditorium Minus, Museum Gustavianum, Uppsala.</p> Thu, 16 Jun 2016 13:20:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=576216&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2016-06-16T13:20:00Z Uppsalastudent får pris för bästa C-uppsats i socialt arbete https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=572760&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Vivi Stålhane, tidigare student vid Socionomprogrammet, UU vann priset för bästa C-uppsats i Sverige.</p> <p>Tävlingen anordnas av tidskriften <em>Socionomen, </em>och&nbsp;som går till så att Socialhögskolorna på samtliga universitet och högskolor väljer ut den bästa C-uppsatsen på respektive utbildning. De utvalda uppsatserna publiceras i <em>Socionomen </em>och går därefter till final. Socialhögskolorna deltar i granskningen och utser en vinnare. &nbsp;Författaren vinner ett stipendium på 10&nbsp;000 kr.&nbsp;</p> <p>Grattis Vivi!</p> <p>Mer om detta finns att läsa i Socionomen (2016), nr 4.</p> Wed, 01 Jun 2016 08:32:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=572760&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2016-06-01T08:32:00Z Erika Willander får pris för bästa avhandling 2014-2015 https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=568427&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Under Sociologdagarna 2016 vann Uppsalasociologen Erika Willander priset för bästa avhandling 2014-2015 för hennes avhandling från 2014:&nbsp; ”What Counts as Religion in Sociology? – The Problem of Religiosity in Sociological Methodology”.</p> <p><a href="/digitalAssets/568/c_568427-l_3-k_basta-avh-sociologi-2014-15.pdf">Läs hela motiveringen här</a></p> Tue, 22 Mar 2016 14:56:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=568427&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2016-03-22T14:56:00Z Ny ordförare för Sociologiförbundet: https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=568419&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Under Sociologidagarna 2016 valdes Tora Holmberg, forskare i sociologi vid institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)och professor vid sociologiska institutionen vid Uppsala universitet&nbsp;till ny ordförande för Sveriges Sociologförbund.</p> Tue, 22 Mar 2016 14:47:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=568419&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2016-03-22T14:47:00Z Ledig tjänst: Två biträdande universitetslektorer i sociologi https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=567715&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet rekryterar nu två biträdande universitetslektorer i sociologi.&nbsp; Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år med möjlighet till befordran till universitetslektor.</p> <p>Anställningsform: Tidsbegränsad anställning. Tillträde enligt överenskommelse.<br /> Anställningens omfattning: 100 %</p> <p>Välkommen med din <strong>ansökan senast 13 juni 2016</strong>, UFV-PA 2016/1057</p> Thu, 12 May 2016 13:23:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=567715&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2016-05-12T13:23:00Z Ledig tjänst:Två anställningar som postdoktor i sociologi https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=564559&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Sociologiska institutionen&nbsp;rekryterar nu två postdoktorer i sociologi. Dessa anställs&nbsp;två år med start som tidigast 1 september 2016. Institutionens ambition är att därefter erbjuda möjlighet till en undervisningsbaserad anställning i ytterligare 2 år.</p> <p><strong>Välkommen med din ansökan senast den&nbsp;7 juni 2016, UFV-PA 2016/1091.</strong></p> Wed, 04 May 2016 09:08:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=564559&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2016-05-04T09:08:00Z Ledig tjänst: Universitetslektor i sociologi, inriktning kvantitativ metod https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=564354&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet söker Universitetslektor i sociologi, inriktning kvantitativ metod.</p> <p><strong>Anställningens omfattning:</strong>&nbsp;100 %. Anställningsformen är ett tidsbegränsat vikariat&nbsp;med tilltänkt start den första juli 2016 och pågående till&nbsp;30 juni 2017.</p> <p>Välkommen med din ansökan senast<strong> den 23:e maj 2016</strong>.</p> <p>För mer <a href="http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=99889">information om tjänsten Universitetslektor i sociologi, inriktning kvantitativ metod klicka här.</a></p> Mon, 02 May 2016 11:08:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=564354&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2016-05-02T11:08:00Z Ledig tjänst: Universitetslektor i sociologi, inriktning ämnesdidaktik https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=564344&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet söker Universitetslektor i sociologi, inriktning ämnesdidaktik.</p> <p><strong>Anställningen omfattar:</strong>&nbsp;100 %<strong>. </strong>Anställningen är tidsbegränsad med tilltänkt start den första juli 2016 och pågående till 30 juni 2017.</p> <p><strong>Välkommen med din ansökan senast den 23:e maj 2016</strong></p> <p>För mer <a href="http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=99881">information om tjänsten som Univeristetslektor i sociologi, inriktning ämnesdidaktik klicka här</a></p> Mon, 02 May 2016 10:56:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=564344&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2016-05-02T10:56:00Z Många sökande till socionomprogrammet https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=561270&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Institutionen gläds över att 3700 studenter har sökt socionomprogrammet till hösten 2016. Socionomprogrammet är denna gång det femte mest sökta programmet vid Uppsala universitet.</p> <p></p> <p></p> Tue, 19 Apr 2016 09:57:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=561270&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2016-04-19T09:57:00Z Universitetslektor i socialt arbete https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=556150&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Tidsbegränsad anställning med tilltänkt start den första juli 2016 och pågående ett år framåt vid Sociologiska institutionen.</p> <p>Omfattning: 100 %, 1 juli 2016, t.o.m 30 juni 2017.</p> <p>Välkommen med din ansökan senast den 18:e april 2016.</p> Tue, 22 Mar 2016 14:59:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=556150&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2016-03-22T14:59:00Z Uppsala prisat under sociologikonferens https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=556138&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>I början av mars hölls konferensen Sociologidagarna 2016 i Uppsala under temat ”Överskridande sociologi". Ett flertal priser delades ut under konferensen och en ny ordförande för Sveriges Sociologförbund utsågs.</p> <p></p> Tue, 22 Mar 2016 14:07:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=556138&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2016-03-22T14:07:00Z Ny forskarskola i ämnesdidaktik https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=550586&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Vid sociologiska institutionen ledigförklaras en doktorandplats med inriktning mot didaktik i sociologi<br /> Doktorandanställning UFV-PA 2016/499<br /> <a href="https://uu.mynetworkglobal.com/se/?jobtoken=1177d79fc4e509c13c08114b01d5f89eb5bdc750a">Doktorandplats med inriktning mot didaktik i sociologi</a><br /> Välkommen med din ansökan <strong>senast den 31 mars 2016</strong></p> <p></p> Tue, 01 Mar 2016 07:30:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=550586&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2016-03-01T07:30:00Z Welcome to seminar with Ann Weatherall https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=521618&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Ann Weatherall: "Psychotherapeutic training videos under an analytic microscope"</p> <p>Thursday 14 January, 13-15, Segerstedt room (2-1026) hosted by the Cultural Matters Group.</p> <p>Welcome to a seminar with Ann Weatherall, well known social psychologist and discourse analyst. Her research passion is the study of social interaction in situ, with a particular interests in discursive psychology and conversation analysis; feminist psychology, and sex/gender and sexuality. A long standing concern is to better understand the relationships between gendered patterns of social disadvantage, language and discourse. At this seminar, visual and dsicursive interaction in psychotherapeutic training videos is under scrutiny.</p> <p>Ann Weatherall is Associate Professor at School of Psychology, University of Wellington, Victoria, Nya Zealand.</p> <p>Most welcome!</p> Thu, 07 Jan 2016 14:41:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=521618&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2016-01-07T14:41:00Z Richard Swedberg har utsetts till ny hedersdoktor https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=521574&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Professor Richard Swedberg at Cornell University will on January 29, 2016 receive an Honorary Doctorate from the Social Science Faculty of Uppsala University.&nbsp;</p> Thu, 07 Jan 2016 13:31:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=521574&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2016-01-07T13:31:00Z Socionomprogrammet i Uppsala erhåller fortsatt examinationsrätt. https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=514422&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Beslutet gällande utvärderingen av socionomprogrammet&nbsp;vid UU fattades av Universitets kansler ämbetet (UKÄ) den 8 december. Det samlade omdömet är att socionomutbildningen har hög kvalitet och utbildningen behåller examinationsrätten. <a href="http://www2.uk-ambetet.se/download/kvalitet/socionomexamen-uppsala-universitet-2015.pdf">Hela beslutet finns att läsa på UKÄ:s hemsida</a>.</p> Wed, 09 Dec 2015 10:52:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=514422&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2015-12-09T10:52:00Z 2014-12-01 Mångfaldsbarometern 2014 nu publicerad av Högskolan i Gävle https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505834&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <div> <p>M&aring;ngfaldsbarometern 2014 visar att fler &auml;r positiva till m&aring;ngfalden - men det finns orosmoln. 73 procent uppger att de &auml;r positiva till m&aring;ngfald i det svenska samh&auml;llet och det &auml;r en liten &ouml;kning sedan fjol&aring;rets m&auml;tning. Samtidigt &auml;r andelen med extremt negativa attityder st&ouml;rre &auml;n n&aring;gonsin, &ouml;ver 7 procent. Det visar M&aring;ngfaldsbarometern, den &aring;rliga studie som unders&ouml;ker den svenska befolkningens attityd till etnisk m&aring;ngfald som nu sammanst&auml;llts av H&ouml;gskolan i G&auml;vle.</p> <p></p> </div> Mon, 01 Dec 2014 09:20:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505834&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2014-12-01T09:20:00Z 2014-11-27 Öppet seminarium: "Socialt stöd på Internet: om kollektivt självorganiserad “terapi” https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505832&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Cultural Matters Group - bjuder in till ett öppen seminarium med Simon Lindgren, professor i sociologi, Umeå universitet, måndag 8 december 13.15-15 i Segerstedtrummet:</p> Thu, 27 Nov 2014 07:41:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505832&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2014-11-27T07:41:00Z 2014-10-29 Personaladministratör sökes https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505830&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <div> <p>Tillsvidare anställning 100%</p> <p><strong>Ansökan senast 2014-11-24</strong>. Information samt länk till ansökan finns på: <a href="http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=46135">http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=46135</a></p> </div> Wed, 29 Oct 2014 07:05:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505830&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2014-10-29T07:05:00Z 2014-10-12 Universitetslektor i socialt arbete https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505828&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Vikariat under perioden 2015-01-01—2015-12-31. Ansökan <strong>senast&nbsp;2014-11-17. </strong></p> <p>Information och länk till ansökan finns på<strong>&nbsp;</strong><a href="http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=45554">&nbsp;http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=45554</a></p> Tue, 21 Oct 2014 12:08:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505828&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2014-10-21T12:08:00Z 2014-10-08 Institutionsstyrelseval 2014 https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505826&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p><strong>Valresultat vid Institutionsstyrelseval 2014: </strong></p> <p><strong>Valkorporation studerande ( grundutbildning)</strong></p> <p>Mandatperiod 2014-11-07--2015-10-31</p> <p>Ordinarie ledamot:&nbsp;Aino Rosén</p> <p>Suppleant : Carin Leibring Svedjedal</p> <p><strong>Valkorporation <strong>studerande </strong>( master)</strong></p> <p>Mandatperiod 2014-11-07--2015-10-31</p> <p>Ordinarie ledamot:&nbsp;Mattias Grahn</p> <p>Suppleant : vakant (fyllnadsval kommer att utlysas senare)</p> <p><strong>Röstsammanräkningsprotokoll har anslagits vid institutionens anslagstavla 2014-11-29. Eventuell erinran mot valresultatet lämnas till prefekten inom 6 arbetsdagar efter anslagsdatum, d v s senast den 6 november 2014 kl 16.00.</strong></p> Wed, 08 Oct 2014 13:00:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505826&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2014-10-08T13:00:00Z 2014-10-06 New Book: Empty Labor: Idleness and Workplace Resistance https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505824&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>While most people work ever-longer hours, international statistics suggest that the average time spent on non-work activities per employee is around two hours a day. How is this possible, and what are the reasons behind employees withdrawing from work?</p> Mon, 06 Oct 2014 08:40:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505824&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2014-10-06T08:40:00Z 2014-09-08 Is the sociology of religion in trouble? https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505822&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p><strong>2014-09-25 at</strong> <strong>13.15-17; </strong></p> <p><strong>Venue: </strong><strong>&nbsp;Eng 2-1026 (Segerstedt’s room)</strong></p> <p><strong>Public Lecture in Sociology by Professor James A. Beckford, </strong>Author of ”Religion and Social Theory” (2003) and ”Religion in Advanced Industrial Society” (1989)</p> <p>The public lecture will be commented by:Professor Grace Davie, Exeter University, Professor Mia Lövheim, Uppsala University and Professor David Thurfjell, Södertörn University</p> Mon, 08 Sep 2014 10:01:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505822&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2014-09-08T10:01:00Z 2014-06-25 Angående Univeristetskanslerämbetets (UKÄ) utvärdering av socionomprogrammet https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505820&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Åtgärdsplanen för Socionomprogrammet är nu accepterad av Rektor och fakultetsnämnden. Åtgärdsplanen kan sägas bestå av två delar, dels hur de av UKÄ påtalade bristerna ska avhjälpas, dels hur institutionen/fakulteten vill åtgärda de strukturella hinder som finns och menar då att det är nödvändigt, att socialt arbete inrättas som forskarutbildningsämne vid universitetet.<br /> Höstterminen 2015 sker antagning på normalt sätt, men med restriktioner för reservantagning.</p> Wed, 25 Jun 2014 12:12:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505820&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2014-06-25T12:12:00Z 2014-05-22 Debattartikel av Donald Broady i DN https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505818&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p><a href="http://www.dn.se/debatt/barn-till-larare-vill-inte-langre-utbilda-sig-till-larare/">Barn till lärare vill inte längre utbilda sig till lärare</a></p> <p>Akademins gärdsgårdsserie. Lärarstudenterna rekryteras allt mindre från akademiska hem. Studenter med goda betyg väljer andra karriärer. Den kritiserade lärarutbildningen skiljs allt mer från den övriga universitetsvärlden, och kravet på att ha genomgått den sänker yrkets kvalitet, skriver tre forskare i sociologi.</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> Thu, 22 May 2014 06:53:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505818&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2014-05-22T06:53:00Z 2014-02-25 Föreläsning med Emerich Roth- överlevare från förintelsen https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505816&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>2014-02-27 kl 15:15-17:00 i Geijersalen (ENG 6-1023).</p> <p>Emerich Roth kom till Sverige i december 1950 efter att på ett mirakulöst sätt ha överlevt<br /> nazismens barbari i fem olika koncentrationsläger. Han var med att starta Föreningen Förintelsens<br /> Överlevande. Föreläsningen kommer innehålla en filmvisning, föreläsning samt tid till frågor och<br /> diskussion. Arrangeras av Sociologiska institutionen och Socionomstudenter vid Uppsala universitet (SVUU).</p> Tue, 25 Feb 2014 15:37:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505816&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2014-02-25T15:37:00Z 2014-02-24 Ny bok: Att skriva uppsats med akribi https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505814&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Boken är skriven av Jan Trost, professor emeritus vid sociologiska institutionen. I denna fjärde upplaga har texten uppdaterats och ett nytt avsnitt om forskningsetik tillkommit, författat av docent Ulla Hellström Muhli, universitetslektor vid sociologiska institutionen.</p> Mon, 24 Feb 2014 09:51:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505814&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2014-02-24T09:51:00Z 2014-02-19 Roland Paulsen tilldelades Wallanderstipendiet https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505812&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Roland Paulsen, som disputerade vid Sociologiska institutionen i april 2013 med avhandlingen 'Empty Labor: Subjectivity and Idleness at Work' har i tilldelats Wallanderstipendiet 2013.</p> Wed, 19 Feb 2014 17:06:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505812&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2014-02-19T17:06:00Z 2013-12-12 Boklansering 12/12 kl 13.15 i kafferummet https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505810&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Medlemmar ur Forskargruppen f&ouml;r intersektionella studier har h&ouml;sten 2013 publicerat tv&aring; b&ouml;cker p&aring; Palgrave Macmillan. Docent Minoo Alinia: <em>Honor and Violence against Women in Iraqi Kurdistan</em>, samt professor Maria Eriksson, doktorand Linn&eacute;a Bruno och professor Elisabet N&auml;sman: <em>Domestic Violence, Family Law and School</em>.</p> Mon, 09 Dec 2013 16:54:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505810&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2013-12-09T16:54:00Z 2013-12-11 Pris till Katrin Fridjonsdottirs minne https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505808&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Prisutdelning och föreläsning av pristagare Per Wisselgren, Umeå universitet: ”Publiker, privatliv och politikrelevans: Om samhällsvetenskapens kunskapssociologiska och genushistoriska förutsättningar”. ´</p> <p>11 Dec 13.15-13.50, sal IV Universitetshuset</p> <p></p> Thu, 28 Nov 2013 09:02:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505808&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2013-11-28T09:02:00Z 2013-12-03 Religion and Welfare in Europe: Thinking Theoretically https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505806&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Open lecture by Grace Davie, professor emeritus in Sociology at the University of Exeter, UK.</p> <p>3 december 2013 at 10.15-12.00, Engelska Parken Thunbergsvägen 3H, 16-0043</p> <p></p> Wed, 27 Nov 2013 09:50:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505806&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2013-11-27T09:50:00Z 2013-11-08 Jan Trost fick priset Upphovsrättens hjältar 2013 https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505804&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Professor emeritus Jan Trost vid Sociologiska institutionen var en av sammanlagt sex pristagarna f&ouml;r ALIS-priset Upphovsr&auml;ttens hj&auml;ltar 2013. Mer om priset p&aring; <a href="http://www.alis.org/tag/upphovsrattens-hjalte/">ALIS hemsida</a>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> Fri, 08 Nov 2013 16:49:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505804&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2013-11-08T16:49:00Z 2013-10-23 Open lecture with Spehanie Lawler https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505802&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Making class through movement and fixity in time and space<br /> Time: Wednesday 23rd Oct 2013; at 12.15-14.00</p> <p>Venue: Geijersalen, Thunbergsv&auml;gen 3H</p> <p></p> Thu, 17 Oct 2013 09:41:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505802&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2013-10-17T09:41:00Z 2013-10-15 Mångfaldsbarometern 2013 https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505800&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true Tue, 15 Oct 2013 14:15:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505800&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2013-10-15T14:15:00Z 2013-10-09 Ny rapport: ekonomiskt utsatta barn i Uppsala https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505798&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true Wed, 09 Oct 2013 12:06:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505798&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2013-10-09T12:06:00Z 2013-10-03 Call for abstracts for a special issue of Ethnicity & Health https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505796&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Call for abstracts for a special issue of Ethnicity &amp; Health: Mobilising health: personnel, place, technology, knowledge.</p> <p></p> Thu, 03 Oct 2013 10:14:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505796&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2013-10-03T10:14:00Z 2013-09-19 Docentföreläsningar 2 oktober https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505794&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Docentf&ouml;rel&auml;sningar vid Sociologiska institutionen genom H&ouml;gre seminariet &auml;r nytt och vi hoppas att det kan bli en tradition. Syftet &auml;r att ge institutionen och en intresserad allm&auml;nhet en m&ouml;jlighet att bekanta sig med de forskare som f&aring;tt sin docentur vid institutionen och att fira de kolleger som nyligen f&aring;tt denna utn&auml;mning. Vi har allts&aring; bjudit in de forskare som nyligen blivit f&ouml;rklarade docentkompetenta och bett dem h&aring;lla korta presentationer &ouml;ver sin forskning.</p> Thu, 19 Sep 2013 12:42:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505794&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2013-09-19T12:42:00Z 2013-09-19 Economic Sociology and New Theoretical Directions https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505792&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Department of Sociology hosted on 12-15th September 2013 the conference'Economic Sociology and New Theoretical Directions', funded within the ERC-project Coordination by Evaluations and Valuations: Market Logic Inside and Outside the Economy.&nbsp;</p> <p></p> <p></p> Thu, 19 Sep 2013 12:39:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505792&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2013-09-19T12:39:00Z 2013-08-28 European Studies in Symbolic Interaction:Traditions, Contemporary Perspectives... https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505790&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>The Fourth Conference of the European Society for the Study of Symbolic Interaction (EU SSSI) was hosted by the Department of Sociology in Uppsala,&nbsp; 28-30 August 2013</p> Wed, 08 May 2013 12:31:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505790&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2013-05-08T12:31:00Z 2013-04-18 Rekordmånga sökande till Socionomprogrammet https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505788&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Socionomprogrammet har med&nbsp;3 074 s&ouml;kande inf&ouml;r h&ouml;stterminen 2013&nbsp;seglat upp som det femte mest s&ouml;kta programmet vid hela Uppsala universitet.</p> Thu, 18 Apr 2013 11:05:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505788&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2013-04-18T11:05:00Z 2013-04-04 Gemensam A-kurs i Sociologi och Socialpsykologi fr.o.m hösten -13! https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505786&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Från och med höstterminen 2013 inleds studier i såväl Sociologi&nbsp;som Socialpsykologi med den gemensamma kursen <em>Sociologi och Socialpsykologi A, 30 hp</em>.</p> Thu, 04 Apr 2013 08:46:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505786&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2013-04-04T08:46:00Z 2012-11-29 Mångfaldsbarometern 2012 https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505784&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Nu presenteras M&aring;ngfaldsbarometern 2012. De aktuella attityderna till m&aring;ngfalden hos den svenska befolkningen redovisas och kommenteras.&nbsp;Liksom tidigare rapporter&nbsp;bygger denna p&aring; en unders&ouml;kning av ett slumpm&auml;ssigt urval av den svenska befolkningen (1000 personer). Med hj&auml;lp av olika index behandlas det statistiska materialet och j&auml;mf&ouml;relser g&ouml;rs med resultaten fr&aring;n &aring;ren 2005-2011.</p> Thu, 29 Nov 2012 09:46:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=505784&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2012-11-29T09:46:00Z Ny Rapport: https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504904&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p><a class="pdf" href="">BARNDOM OCH FÖRÄLDRASKAP I MISSBRUKETS SKUGGA</a></p> <p>Barn, ungdomar och föräldrar berättar om vardagsliv och behov av stöd när föräldern har missbruksproblem.</p> <p>Av: Karin Alexanderson &amp; Elisabet Näsman</p> Mon, 02 Nov 2015 12:51:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504904&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2015-11-02T12:51:00Z Konferens om barn och föräldrar i familjer med missbruk https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504902&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p></p> <p>Välkomna till en dag där forskning från en unik studie som genomförts i Uppsala län presenteras.</p> <p>Kom och ta del av vad barn, ungdomar och föräldrar sagt om hur det är att leva i och med missbruk, vilket stöd de fått och vad de önskat.</p> <p>Lyssna även till de konkreta tips och goda råd de gett till både socialtjänst och skola om hur stödet skulle kunna utvecklas.</p> <p></p> <p>Datum: Torsdag 17 september 2015</p> <p>Tid: 09.00 – 16.30</p> <p>Plats: Universitetshuset sal X, Biskopsgatan 3, Uppsala</p> <p><a class="pdf" href="/digitalAssets/504/c_504902-l_3-k_inbjudan-slutkonferens-bim-150917.pdf" >För mer information klicka här. </a></p> Fri, 11 Sep 2015 09:44:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504902&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2015-09-11T09:44:00Z Kultursociologisk konferens Uppsala 19-20 november 2015 https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504900&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Cultural Matters Group, Sociologiska institutionen, tar i år över stafettpinnen från Centrum för kultursociologi (CCS), Linnéuniversitetet, som så framgångsrikt anordnat traditionen med den kultursociologiska konferensen under flera år. Konferensen är av det lilla formatet, där alla deltar i samma sittning och diskuterar ett begränsat antal texter som skickats in i förväg. Utöver detta sker en föreläsning av inbjuden talare och en paneldebatt kommer också att ske under konferensen.</p> Wed, 24 Jun 2015 09:39:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504900&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2015-06-24T09:39:00Z Både barn och föräldrar vill att missbruket upptäcks https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504898&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p><strong>Sociologiska institutionen och folkh&auml;lsomyndigheten deltar p&aring; Almedalsveckan. </strong></p> <p>Vad s&auml;ger barn till f&ouml;r&auml;ldrar med missbruksproblem om vilken hj&auml;lp de f&aring;r och beh&ouml;ver? Och vad svarar f&ouml;r&auml;ldrarna p&aring; samma fr&aring;ga? Resultat fr&aring;n ett forsknings- och utvecklingsarbete presenteras d&auml;r barn, ungdomar och f&ouml;r&auml;ldrar intervjuats om sina erfarenheter och om vilken hj&auml;lp de &ouml;nskat.</p> <p></p> Wed, 24 Jun 2015 09:11:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504898&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2015-06-24T09:11:00Z Andrzej Rychard: Polish society and institutions: Has transformation been completed? https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504896&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>The presentation deals with the sociological overview of the changes introduced in Poland during last 25 years.</p> <p>Time: Wednesday May 20th, 2:15 - 4:00 PM</p> <p>Venue: Torgny Segerstedt-room (ENG-2-1026)</p> Tue, 19 May 2015 08:56:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504896&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2015-05-19T08:56:00Z Doktorandplats utlyses https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504894&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>&nbsp;Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet utlyser h&auml;rmed en doktorandplats i sociologi inom forskningsprogrammet <em>The Seed Box: A Mistra/Formas Environmental Humanities Collaboratory</em> och ing&aring; i en gemensam forskarskola med Link&ouml;pings universitet, KTH och Uppsala universitet.</p> <p><a href="http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=64167">Klicka h&auml;r f&ouml;r mer information samt ans&ouml;kan</a>. <strong>Sista ans&ouml;kningsdatum: 2015-05-25 </strong></p> Tue, 28 Apr 2015 06:57:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504894&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2015-04-28T06:57:00Z Open lecture with Neil McLaughlin https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504892&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Neil McLaughlin will give a lecture on the topic:</p> <p>Public Intellectuals, Public Academics and the Crisis of the Research University</p> <p>Time: Wednesday May 13th, 2:15 - 4:00 PM</p> <p>Venue: Torgny Segerstedt-room (ENG-2-1026)</p> <p></p> Fri, 17 Apr 2015 09:19:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504892&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2015-04-17T09:19:00Z Kom ihåg att söka utbildning senast 15 April! https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504890&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Kom ihåg att söka höstens kurser och program senast den 15 april 2015. Efter detta datum stänger anmälan. Efter andra antagningsomgången öppnas endast anmälningsalternativ med lågt antal sökanden.</p> Tue, 14 Apr 2015 07:29:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504890&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2015-04-14T07:29:00Z Andreas Melldahl gästar Högre seminariet https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504888&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Han föreläser om<em> Utbildningens värde: </em><em>Fördelning, avkastning och social reproduktion under 1900-talet</em></p> <p>Onsdag 22 april kl. 14:15 - 16</p> <p>Torgny Segerstedt-rummet (2-1026)</p> <p></p> <p>Andreas Melldahl disputerade den 6 februari på sin doktorsavhandling ”Utbildningens värde” vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Han presenterar nu den för oss på Högre seminariet. Han är forskare vid Stockholm School of Economics Institute for Research i det av ekonomhistorikern Martin Gustafsson ledda projektet ”Studielån, lön och förmögenhet inom högskolan: Sociala gruppers studiefinansiering 1999-2006”.</p> Fri, 10 Apr 2015 13:57:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504888&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2015-04-10T13:57:00Z 2015-04-10 Öppen föreläsning den 20 April 2015. https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504886&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>I sammarbete mellan Sociologiska institutionen och Institutionen f&ouml;r neurovetenskaper ges en &ouml;ppen f&ouml;rel&auml;sning om kommunikation i v&aring;rden:</p> <p>PRESENCE IN HEALTHCARE COMMUNICATION &ndash; IMPLICATIONS FOR PROFESSIONAL EDUCATION</p> Fri, 10 Apr 2015 12:03:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504886&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2015-04-10T12:03:00Z 2015-04-08 Seminar with Professor Joseph Kotarba https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504884&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Are Baby Boomer Rock 'n' Roll Fans a Universal Phenomenon?</p> <p>A Comparative Analysis of American &amp; Swedish Early Rock 'n' Roll Scenes</p> <p></p> <p>Place: Torgny Segerstedt-room (2-1026)</p> <p>Day: Thursday 16 April 2015</p> <p>Time: 14-16</p> <p></p> <p>Main speaker at the seminar is Professor Joseph Kotarba, Texas State University. Professor Kotarba is a Fulbright guest-researcher at the Department of Sociology, Uppsala University.</p> Wed, 08 Apr 2015 06:22:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504884&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2015-04-08T06:22:00Z 2015-04-14 Uwe Schimank gästar högre seminariet. https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504882&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Uwe Schimank, Guest at Higher Seminar</p> <p>Wednesday April 15, 2:15 PM, Torgny Segerstedt-room (2-1026)</p> <p></p> <p><em>Economizing the Non-Economic in Contemporary Society</em></p> <p><em>Levels, Manifestations, and Effects</em></p> Tue, 31 Mar 2015 06:38:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504882&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2015-03-31T06:38:00Z 2015-03-25 Elisabet Näsman tilldelades FORSA-priset. https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504880&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Den 24 mars F&ouml;rbundet f&ouml;r Forskning i Socialt Arbete - FORSA - sitt &aring;rliga konferens. Detta f&ouml;rbund samlar forskare och praktiker inom socialt arbete sedan 30 &aring;r. Vartannat &aring;r i samband med FORSAs &aring;rliga konferens tilldelas FORSA-priset. I &aring;r tilldelades detta pris till Elisabet N&auml;sman f&ouml;r hennes m&aring;ng&aring;riga engagemang f&ouml;r fr&aring;gor som ber&ouml;r det sociala arbetets praktik och dess klienter.</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> Wed, 25 Mar 2015 10:09:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504880&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2015-03-25T10:09:00Z 2015-03-24 Doktorandplatser utlyses vid sociologiska institutionen https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504878&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Sociologiska institutionen utlyser h&auml;rmed fem doktorandplatser med &ouml;ppen inriktning inom sociologi. Tilltr&auml;de den 1 september 2015</p> <p><strong>Sista dag f&ouml;r ans&ouml;kan: 2015-04-08</strong></p> <p>Information samt l&auml;nk till ans&ouml;kan finns p&aring;: <a href="http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=61136">http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=61136</a></p> Tue, 24 Mar 2015 06:46:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504878&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2015-03-24T06:46:00Z 2015-03-24 En doktorand söks till forskningsprojekt https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504876&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>En doktorand s&ouml;ks av Sociologiska institutionen till forskningsprojektet &quot;The Different Aspects of Health: Relations between Mortality, Morbidity, Functional Status, and Subjective Health in European Populations&quot; som leds av professor Ilkka Henrik M&auml;kinen. Arbetet best&aring;r av att genomg&aring; en doktorandutbildning i sociologi och skriva en avhandling om forskningsprojektets tema. Tilltr&auml;de den 1 september 2015.</p> <p><strong>Sista dag f&ouml;r ans&ouml;kan: 2015-04-08</strong></p> <p>Information samt l&auml;nk till ans&ouml;kan finns p&aring;: <a href="http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=61139">http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=61139</a></p> Tue, 24 Mar 2015 06:42:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504876&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2015-03-24T06:42:00Z Doktorandplats i sociologi inriktning bostads- och urbanforskning. https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504874&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Sociologiska institutionen utlyser härmed en doktorandplats i sociologi. Tjänsten är förlagd till Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet och har inriktning mot bostads- och urbansociologi. Tillträde den 1 september 2015.</p> <p><strong>Sista dag för ansökan: 2015-04-08</strong></p> <p>Information samt länk till ansökan finns på: <a href="http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=61141">http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=61141</a></p> Tue, 24 Mar 2015 06:37:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504874&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2015-03-24T06:37:00Z Stefanie Hiss gästar Högre seminariet https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504872&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Den 4 mars gästar Stefanie Hiss högres seminariet&nbsp;för att diskutera texten:&nbsp;Underrepresentation of Women in Top Management Positions in Germany: Discourse and Institutionalization</p> <p>Plats:&nbsp;Torgny Segerstedt-room (2-1026),&nbsp;klockan&nbsp;14:15<br /> &nbsp;</p> Thu, 19 Feb 2015 07:26:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504872&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2015-02-19T07:26:00Z Workshop med Michael P. Farrell https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504870&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Methods for Ethnographic Research in Historical Studies of Primary Group Interaction: Assessing Leadership and Leadership Change</p> <p>Friday the 13<sup>th</sup>&nbsp;of March, Segerstedt-room (Eng3-1026),<em>&nbsp;Department of Sociology Uppsala University</em></p> <p><em>kl</em>: 9:00-12:00</p> <p></p> Fri, 13 Feb 2015 11:06:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504870&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2015-02-13T11:06:00Z Michael P. Farrell gästar högre seminariet https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504868&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Talk&nbsp;at the Higher Seminar on Wednesday the 11<sup>th</sup>&nbsp;of March</p> <p>Högre seminarier<strong> </strong><em>kl. 14-16, </em>Torgny Segerstedt-rummet (2:1026), Department of Sociology Uppsala University</p> <p></p> <p>First and Second Generation Collaborative Circles in Cultural Movements:&nbsp;The Case of the Pre-Raphaelite Brotherhood and William Morris's "Firm"</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=rmBCGzTbkvM&amp;feature=youtu.be">Film from the seminar</a></p> Fri, 13 Feb 2015 10:58:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504868&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2015-02-13T10:58:00Z 2014-12-11 Professor i sociologi särskilt arbete, ekonomi och organisation https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504866&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Tillsvidareanställning 100%<br /> <strong>Ansökan senast 2015-02-15</strong><br /> Information samt länk till ansökan finns på: <a href="http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=49178">http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=49178</a>.<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;</p> Thu, 11 Dec 2014 12:45:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504866&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2014-12-11T12:45:00Z 2014-12-11 Universitetslektor i Sociologi särskilt arbete, ekonomi och organisation https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504864&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true <p>Tillsvidareanställning 100%<br /> <strong>Ansökan senast 2015-02-15</strong><br /> Information samt länk till ansökan finns på: <a href="http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=49240">http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=49240</a>.<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;</p> Thu, 11 Dec 2014 12:40:00 GMT https://www.soc.uu.se/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhetssida?tarContentId=504864&rssTarget=505782&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=135488&newsListSiteNodeId=135486&showLeadIn=true 2014-12-11T12:40:00Z