<link>https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page</link> <description /> <item> <title>Boken om båtgraven Valsgärde 14 är ute! https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=758860&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true <p>Idag publiceras rapporten fr&aring;n utgr&auml;vningarna av Valsg&auml;rdes b&aring;tgrav 14.</p> Wed, 28 Nov 2018 10:44:00 GMT https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=758860&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true 2018-11-28T10:44:00Z Svenska instituten får infrastrukturmedel https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=742434&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true <p>Riksbankens Jubileumsfond har beslutat att tilldela projektet M&ouml;tesplats medelhavet 10,9 miljoner kr i infrastrukturst&ouml;d (<a href="https://www.rj.se/anslag/2018/motesplats-medelhavet.-en-forskningsplattform-for-digitaliserade-arkeologiska-samlingar-och-arkiv-vid-de-svenska-instituten-i-athen-rom-och-istanbul/">https://www.rj.se/anslag/2018/motesplats-medelhavet.-en-forskningsplattform-for-digitaliserade-arkeologiska-samlingar-och-arkiv-vid-de-svenska-instituten-i-athen-rom-och-istanbul/</a>).</p> Mon, 22 Oct 2018 07:50:00 GMT https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=742434&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true 2018-10-22T07:50:00Z Stolpes fynd från Svarta jorden på Björkö publicerade https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=739762&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true <p>Hjalmar Stolpe unders&ouml;kte p&aring; 1870-talet ca 4 500 m2 av Svarta jorden p&aring; Bj&ouml;rk&ouml;. Gr&auml;vningarna resulterade i ett stort antal fynd som l&auml;ngre l&aring;g ouppackade p&aring; Historiska museet i Stockholm. Museets amanuens Erik S&ouml;rling blev 1951 f&auml;rdig med manuskriptet till en katalog, illustrerad med egna teckningar, som dock aldrig trycktes.</p> Mon, 08 Oct 2018 13:09:00 GMT https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=739762&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true 2018-10-08T13:09:00Z Antikforskning på Bokmässan https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=736664&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true <p>L&ouml;rdagen 29 september talade Michael Lindblom p&aring; Forskartorget p&aring; Bokm&auml;ssan i G&ouml;teborg om svensk arkeologi i brons&aring;lderns Grekland.</p> Mon, 01 Oct 2018 06:22:00 GMT https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=736664&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true 2018-10-01T06:22:00Z Valfångst under vendel- och vikingatid https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=719048&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true <p>Redan p&aring; 500-talet jagade man val i m&auml;ngder. Man anv&auml;nde valben bl a till spelpj&auml;ser, men jakten visar ocks&aring; p&aring; omfattande handelsv&auml;gar, resursanv&auml;ndning och m&auml;nniskors p&aring;verkan p&aring; de marina systemen.<br /> &nbsp;</p> Fri, 15 Jun 2018 10:51:00 GMT https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=719048&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true 2018-06-15T10:51:00Z VR i Gamla Uppsala https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=709554&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true <p>Forskning + rekonstruktion ger tydliga resultat. Gamla Uppsala p&aring; 600-talet kan nu upplevas genom virtual reality.<br /> &nbsp;</p> Fri, 20 Apr 2018 06:24:00 GMT https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=709554&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true 2018-04-20T06:24:00Z Medel till I Tjelvars fotspår https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=702804&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true <p>Projektet I Tjelvars fotsp&aring;r f&aring;r forskningsmedel av Tillv&auml;xtverket och Region Gotland.</p> Thu, 15 Mar 2018 08:30:00 GMT https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=702804&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true 2018-03-15T08:30:00Z Arkeologi och #Metoo https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=682980&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true <p>Vid Institutionen f&ouml;r arkeologi och antik historia finns <strong>ingen</strong> <strong>tolerans </strong>varken f&ouml;r ol&auml;mpligt beteende eller f&ouml;r att underl&aring;ta att st&ouml;dja kollegor genom att inte s&auml;ga ifr&aring;n om andra uppvisar s&aring;dant beteende.</p> Thu, 07 Dec 2017 07:40:00 GMT https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=682980&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true 2017-12-07T07:40:00Z Vetenskapsrådet ger bidrag till skogsforskning https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=674742&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true <p>Docent Karl-Johan Lindholm vid institutionen f&aring;r VR-medel f&ouml;r projektet Utmanad marginalitet: Skogsbygderna i Skandinaviens inland och v&auml;rlden utanf&ouml;r, 0-1500 e.Kr.</p> Fri, 03 Nov 2017 07:40:00 GMT https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=674742&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true 2017-11-03T07:40:00Z Kufic script on Viking-Age textiles: A statement from the Department of Archaeology and Ancient History https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=674348&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true <p>On 2017-10-02 a media release was sent out by Uppsala University&rsquo;s Press Office announcing a claim by Dr Annika Larsson to have discovered Kufic script on Viking-Age textiles. Contrary to standard university practice, Dr Larsson&rsquo;s unpublished interpretations were not peer-reviewed prior to their announcement. Over the past few weeks, they have received widespread media attention and severe criticism from textile researchers and experts in Islamic art.</p> Wed, 01 Nov 2017 13:52:00 GMT https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=674348&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true 2017-11-01T13:52:00Z Kvinnlig krigare i kammargrav på Birka https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=665076&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true <p>Skelettet i en av Birkas kammargravar (Bj581) var rikt utstyrt med vapen som sv&auml;rd och pilspetsar. L&auml;nge trodde man att skelettet tillh&ouml;rt en man. S&aring; fel man hade.</p> Mon, 18 Sep 2017 12:06:00 GMT https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=665076&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true 2017-09-18T12:06:00Z Visning av utgrävningarna i Gamla Uppsala https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=665000&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true <p>Ig&aring;r s&ouml;ndag var det visning f&ouml;r allm&auml;nheten av utgr&auml;vningarna p&aring; Kungsg&aring;rdsplat&aring;n vid Gamla Uppsala kyrka.</p> Mon, 18 Sep 2017 06:42:00 GMT https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=665000&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true 2017-09-18T06:42:00Z Gunnel Ekroth invald i Kungl. Vitterhetsakademien https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=662314&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true <p>Professor Gunnel Ekroth har blivit invald som ledamot i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.</p> Mon, 11 Sep 2017 11:34:00 GMT https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=662314&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true 2017-09-11T11:34:00Z Kulturarvspris för arkeologisk förmedling https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=662310&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true <p>Forskarna vid institutionen Daniel L&ouml;wenborg och John Ljungkvist f&aring;r tillsammans med arkeologen Helena Hulth och spelutvecklaren Daniel Westergren Uppsala kommuns kulturarvspris.</p> Mon, 11 Sep 2017 11:20:00 GMT https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=662310&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true 2017-09-11T11:20:00Z Thuréus-pris till Neil Price https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=662286&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true <p>Kungl. Vetenskaps-Societeten delade 29 augusti ut Thur&eacute;uspriset till professor Neil Price.</p> Mon, 11 Sep 2017 10:38:00 GMT https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=662286&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true 2017-09-11T10:38:00Z Utgrävning i Gamla Uppsala https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=657144&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true <p>I samarbete med Upplandsmuseet och med medel fr&aring;n Krogagerfonden unders&ouml;ker nu forskarna vid institutionen f&ouml;r arkeologi och antik historia den stora hallbyggnaden p&aring; Kungsg&aring;rdsplat&aring;n bredvid Gamla Uppsala kyrka.</p> Wed, 23 Aug 2017 15:24:00 GMT https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=657144&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true 2017-08-23T15:24:00Z Skandinavisk djurornamentik ger pris https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=637198&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true <p>Doktoranden Michael Nei&szlig; f&aring;r Svenska fornminnesf&ouml;reningens Mandelgrenpris f&ouml;r forskning om skandinavisk djurornamentik.</p> Wed, 19 Apr 2017 11:51:00 GMT https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=637198&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true 2017-04-19T11:51:00Z National Geographic stipendium till Henriette Rödland https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=635252&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true <p>Vår doktorand Henriette Rödland har tilldelats Young Explorers Grant av National Geographic.<br /> &nbsp;</p> Thu, 06 Apr 2017 06:25:00 GMT https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=635252&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true 2017-04-06T06:25:00Z Kartografiska Sällskapets Innovationspris https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=634930&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true <p>Institutionens John Ljungkvist och Daniel Löwenborg har tilldelats Kartografiska Sällskapets innovationspris.</p> Tue, 04 Apr 2017 14:14:00 GMT https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=634930&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true 2017-04-04T14:14:00Z Om Vikingafenomenet i Perspektiv https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=633224&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true <p>Institutionens stora projekt Vikingafenomenet, lett av professor Neil Price, presenteras i senaste numret av universitetets Perspektiv.</p> Fri, 24 Mar 2017 08:20:00 GMT https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=633224&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true 2017-03-24T08:20:00Z Vi är bland de 100 bästa arkeologi-institutionerna! https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=631962&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true <p>Varje år publicerar QS World University Rankings by Subject en lista på universitet med arkeologi-specialicering. Även i år placerar vi oss bland de 100 första!<br /> &nbsp;</p> Mon, 20 Mar 2017 07:20:00 GMT https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=631962&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true 2017-03-20T07:20:00Z Besök oss på SciFest 11 mars! https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=629790&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true <p>Tillsammans med Disir står vi på SciFest 9-11 mars. Vi presenterar institutionens verksamhet och program, och ger också ett smakprov på Disirs senaste produktion.</p> Wed, 08 Mar 2017 13:06:00 GMT https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=629790&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true 2017-03-08T13:06:00Z Om vikingar i National Geographic https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=626212&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true <p>Institutionens Neil Price, John Ljungkvist och Charlotte Hedenstierna Jonsson deltar i senaste National Geographics temanummer om vikingar.</p> Thu, 23 Feb 2017 10:09:00 GMT https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=626212&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true 2017-02-23T10:09:00Z Therese Ekholm bloggar på Norrbottens museum https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=625444&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true <p>Norrbottens museums kulturmiljöblogg har ofta gästbloggare som berättar om sina specialiteter. Denna vecka är det institutionens Therese Ekholm, doktorand i arkeologi.</p> Mon, 20 Feb 2017 14:45:00 GMT https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=625444&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true 2017-02-20T14:45:00Z Arkeologer och klimatförändringsforskning https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=625062&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true <p>Idag publiceras en artikel om hur arkeologer definierar sin roll i forskning om klimatförändringar. Ett stort internationellt nätverk av arkeologer, där bl a flera av institutionens forskare ingår visar hur forskning om det förflutna är nyckeln till att förstå framtidens förändringar av klimatet.</p> Fri, 17 Feb 2017 09:07:00 GMT https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=625062&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true 2017-02-17T09:07:00Z RIksbankens Jubileumsfond till Annika Larsson https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=613110&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true <p>Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har beviljat medel för ett Kommunikationsprojekt lett av forskaren vid vår institution, Fil. dr Annika Larsson.</p> Thu, 22 Dec 2016 13:24:00 GMT https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=613110&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true 2016-12-22T13:24:00Z Virtuella Gamla Uppsala https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=589266&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true <p>2016-08-26</p> <div> <p>Vandra genom Gamla Uppsala och se hur det såg ut på järnåldern? Det är nu möjligt, tack vara en forskningsbaserad app.<br /> <img alt="" src="http://www.arkeologi.uu.se/digitalAssets/586/586172_3app_229.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> </div> Mon, 05 Sep 2016 11:32:00 GMT https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=589266&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true 2016-09-05T11:32:00Z Gunnel Ekroth får forskningsmedel från RJ https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=523410&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true <p><a href="http://www.rj.se/">Riksbankens Jubileumsfond </a>har beviljat professor Gunnel Ekroth vid institutionen medel för vistelse som gästforskare vid Svenska Institutet i Athen under 4 månader 2017.</p> <p></p> Thu, 14 Jan 2016 13:03:00 GMT https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=523410&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true 2016-01-14T13:03:00Z Kan man integrera humaniora och naturvetenskap? https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=515396&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true <p>I en ny artikel diskuterar några av institutionens forskare ett pedagogiskt perspektiv på integration mellan humaniora och naturvetenskap genom landskapsanalys och GIS (geografiska informationssystem).</p> Mon, 14 Dec 2015 14:09:00 GMT https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=515396&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true 2015-12-14T14:09:00Z Neil Price får VR-medel i Rådsprofessorsprogrammet https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=511262&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true <div> <p>Professor Neil Price vid institutionen för arkeologi och antik historia har beviljats bidrag under tio år för projektet Vikingafenomenet, totalt 50 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.</p> </div> <div></div> Tue, 08 Dec 2015 12:28:00 GMT https://www.arkeologi.uu.se/more-news-page?tarContentId=511262&rssTarget=482566&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=161226&newsListSiteNodeId=161226&showLeadIn=true 2015-12-08T12:28:00Z