Nyhetsarkiv https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter Chelsea Coumoundouros presenterade vid konferens i Bremen https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1067750&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Tidigare i september presenterade U-CAREs doktorand Chelsea Coumoundouros sitt arbete vid <em>European Health Psychology Society</em> (EHPS) conference i Bremen, Tyskland.</p> Wed, 20 Sep 2023 13:33:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1067750&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-09-20T13:33:00Z Studie publicerad: Erfarenheter av utbildning om HBTQ+-flyktingar på sjuksköterskeprogram https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1066372&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I en studie som nyligen publicerades i <em>Nurse Education Today </em>unders&ouml;ker forskarna erfarenheter av utbildning om flyktingar som identifierar sig som HBTQ+. Man fann att sjuksk&ouml;terskestudenter och f&ouml;rel&auml;sare efterfr&aring;gar tydligare riktlinjer och &ouml;kad kompetens f&ouml;r att fr&auml;mja inkluderande och j&auml;mlik h&auml;lso- och sjukv&aring;rd.</p> Wed, 30 Aug 2023 08:04:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1066372&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-08-30T08:04:00Z Studie publicerad: Samband mellan förorenande matlagningsbränslen och medfödda missbildningar https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1065920&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I en studie som nyligen publicerades i <em>Archives of Public Health </em>unders&ouml;ker forskarna sambandet mellan olika typer av hush&aring;llsbr&auml;nslen och medf&ouml;dda missbildningar i Nepal. Forskarna fann att anv&auml;ndningen av f&ouml;rorenade br&auml;nslen vid matlagning inneb&auml;r en &ouml;kad risk f&ouml;r medf&ouml;dda missbildningar.</p> Tue, 22 Aug 2023 13:07:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1065920&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-08-22T13:07:00Z Forskare från GuardiansCan-projektet på besök i Tanzania https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1065674&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I b&ouml;rjan av augusti bes&ouml;kte Louise von Essen och Joanne Woodford fr&aring;n U-CARE Dar es-Salaam i Tanzania f&ouml;r att tr&auml;ffa samarbetspartners inom projektet GuardiansCan. Syftet var att samarbeta kring utvecklingen av interventionen tillsammans med personal p&aring; Muhimbili National Hospital.</p> Fri, 18 Aug 2023 08:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1065674&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-08-18T08:00:00Z Välkomna till U-CARE Venue 2023 https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1065530&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Efter tv&aring; &aring;rs uppeh&aring;ll v&auml;lkomnar U-CARE deltagare till &aring;rets upplaga av U-CARE Venue med temat 'Improving Value and Reducing Waste in Research'. Konferensen vars program innefattar framtr&auml;dande forskare arrangeras i Universitetshuset i Uppsala 9-10 oktober.&nbsp;</p> Mon, 14 Aug 2023 08:16:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1065530&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-08-14T08:16:00Z Faraja Chiwanga presenterar vid konferens i Dakar https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1065004&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>U-CAREs doktorand Faraja Chiwanga kommer presentera vid <em>AORTIC International Conference on Cancer in Africa </em>som anordnas i Dakar i november. Faraja kommer ge tv&aring; presentationer som fokuserar p&aring; hennes doktorandarbete inom projektet GuardiansCan.</p> Tue, 08 Aug 2023 08:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1065004&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-08-08T08:00:00Z Studie publicerad: Diskussionsforum som stöd för unga vuxna som diagnostiserats med cancer https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1064946&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I en studie som nyligen publicerades i <em>Cancer Medicine </em>unders&ouml;ker artikelf&ouml;rfattarna upplevelser av sexuell dysfunktion och oro kopplat till fertilitet bland unga vuxna som har behandlats f&ouml;r cancer. Forskarna fann att det diskussionsforum som studiedeltagarna fick tillg&aring;ng till var ett bra st&ouml;d, &auml;ven om majoriteten inte aktivt deltog i diskussionerna.</p> Thu, 03 Aug 2023 08:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1064946&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-08-03T08:00:00Z Artikel publicerad: En översikt av GuardiansCan-projektet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1064636&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I en nyligen publicerad artikel i <em>JMIR Research Protocols</em> ger f&ouml;rfattarna en &ouml;versikt av forskningsprojektet GuardiansCan, d&auml;r forskarna utvecklar och testar en mobil h&auml;lsointervention f&ouml;r att &ouml;ka v&aring;rdgivarnas efterlevnad av barnens v&aring;rd efter cancerbehandling</p> Mon, 24 Jul 2023 08:07:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1064636&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-07-24T08:07:00Z Studie publicerad: Beslutfattares syn på implementering av digitala interventioner https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1064602&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I en ny studie publicerad i <em>JMIR Human Factors</em> identifierar forskarna faktorer som kan underl&auml;tta och f&ouml;rsv&aring;ra implementering av digitala interventioner f&ouml;r behandling vid mental oh&auml;lsa. Studien fokuserar p&aring; beslutsfattare inom sjukv&aring;rden och deras perspektiv p&aring; implementering av digitala behandlingsmetoder.</p> Tue, 18 Jul 2023 11:31:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1064602&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-07-18T11:31:00Z Erik Olsson utsedd till professor https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1063382&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Stort grattis till Erik Olsson, forskare inom U-CARE, som har erh&aring;llit en professur inom h&auml;lsopsykologi. Erik tilltr&auml;der tj&auml;nsten fr&aring;n och med 1 juli.</p> Thu, 22 Jun 2023 08:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1063382&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-06-22T08:00:00Z Frida Svedin utsedd till ledamot i Rådet för forskning! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1063000&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Stort grattis till U-CAREs doktorand Frida Svedin som har blivit utsedd till ledamot i R&aring;det f&ouml;r forskning av doktorandn&auml;mnden. R&aring;det f&ouml;r forskning som leds av Uppsala universitets rektor och &auml;r r&aring;dgivande till rektor i universitetsgemensamma fr&aring;gor kring forskning.&nbsp;</p> Mon, 19 Jun 2023 08:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1063000&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-06-19T08:00:00Z Studie publicerad: Betablockerares påverkan på livskvalitet hos patienter efter hjärtinfarkt https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1062714&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I en studie som nyligen publicerats i <em>European Heart Journal Open </em>testar forskarna en studiedesign f&ouml;r att unders&ouml;ka hur betablockerare som behandlingsmetod efter en hj&auml;rtinfarkt p&aring;verkar patienters livskvalitet. Forskarna fann att studien &auml;r genomf&ouml;rbar.</p> Thu, 15 Jun 2023 12:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1062714&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-06-15T12:00:00Z Kursdeltagare på plats under Blodomloppet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1061646&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Ig&aring;r gick Sveriges st&ouml;rsta motionslopp Blodomloppet av stapeln i Uppsala. Syftet med Blodomloppet &auml;r att uppm&auml;rksamma behovet av blodgivning samt att fr&auml;mja en h&auml;lsosam livsstil. F&ouml;rutom m&aring;nga glada motion&auml;rer var &auml;ven studenter fr&aring;n kursen <em>H&auml;lsodialog</em> p&aring; plats f&ouml;r sitt examinerande moment.</p> Wed, 31 May 2023 13:52:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1061646&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-05-31T13:52:00Z Välkommen Abla Sami! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1061524&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>V&auml;lkommen Abla Sami, som nyligen har p&aring;b&ouml;rjat en praktik inom U-CARE. Abla kommer under sin praktikperiod bland annat att arbeta med kvalitativ dataanalys och forskningsadministration.</p> Wed, 31 May 2023 08:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1061524&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-05-31T08:00:00Z Studie publicerad: Vikten av intimitet mellan informella vårdgivare och vårdmottagare https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1061366&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Forskarna Joanne Woodford och Chelsea Coumoundouros fr&aring;n U-CARE bidrog till en studie som nyligen publicerades i <em>Journal of Social and Personal Relationships</em>. Studien unders&ouml;kte mellanm&auml;nskliga processer, som kommunikation och tillit, bland en internationell grupp av informella v&aring;rdgivare. Forskarna fann att en modell f&ouml;r mellanm&auml;nskliga processer av intimitet kan anv&auml;ndas f&ouml;r att identifiera v&aring;rdgivare med risk f&ouml;r d&aring;ligt v&auml;lbefinnande.</p> Mon, 29 May 2023 12:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1061366&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-05-29T12:00:00Z Luciana Terceiro ny doktorand! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1061192&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Stort grattis till Luciana Terceiro som har blivit antagen som doktorand i e-h&auml;lsa inom U-CARE. Luciana kommer i sitt doktorandprojekt arbeta med att utveckla den internetbaserade forskningsplattformen U-CARE-plattformen (Plattformen) med ett fokus p&aring; anv&auml;ndarengagemang.</p> Fri, 26 May 2023 12:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1061192&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-05-26T12:00:00Z Ny film: En plattform för forskning inom e-hälsa https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1061024&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>U-CARE-plattformen &auml;r en internetbaserad forskningsplattform som har utvecklats inom U-CARE. I filmen ber&auml;ttar forskarna Joanne Woodford och Mudassir Imran Mustafa om hur U-CARE-plattformen kan anv&auml;ndas f&ouml;r att bedriva e-h&auml;lsoforskning och vilka funktioner som erbjuds.</p> Wed, 24 May 2023 08:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1061024&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-05-24T08:00:00Z Affilierad forskare till U-CARE intervjuad i Status https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1060390&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Fredrika Norlund, psykolog och affilierad&nbsp;forskare till U-CARE &auml;r intervjuad i det senaste numret av <em>Status</em> &ndash; Riksf&ouml;rbundet Hj&auml;rtlungs medlemstidning. I intervjun ber&auml;ttar Fredrika om sitt arbete med patienter med hj&auml;rtsjukdomar.</p> Wed, 17 May 2023 07:30:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1060390&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-05-17T07:30:00Z Chelsea Coumoundouros presenterar vid konferens i Bremen https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1060194&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>U-CAREs doktorand Chelsea Coumoundouros kommer h&aring;lla tv&aring; presentationer vid <em>European Health Psychology Society Conference</em> (EHPS) som i &aring;r arrangeras i Bremen i september. Chelsea kommer h&aring;lla en muntlig presentation samt en poster-presentation om resultat fr&aring;n hennes doktorandarbete.</p> Mon, 15 May 2023 08:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1060194&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-05-15T08:00:00Z Frida Svedin presenterar vid Cochrane Colloquium i London https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1060188&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>U-CAREs doktorand Frida Svedin kommer presentera vid 2023 &aring;rs upplaga av <em>Cochrane Colloquium</em> i London i september. Frida kommer presentera resultat fr&aring;n studien INVOLVERA under konferensen som fokuserar p&aring; fr&aring;gor inom global h&auml;lsa och att lyfta fram evidensbaserad h&auml;lso- och sjukv&aring;rd.</p> Wed, 10 May 2023 08:07:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1060188&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-05-10T08:07:00Z Erik Olsson intervjuad i Status https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1060128&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Docent Erik Olsson &auml;r intervjuad i det senaste numret av <em>Status</em> &ndash; Riksf&ouml;rbundet Hj&auml;rtlungs medlemstidning. I intervjun ber&auml;ttar Erik om sitt forskningsprojekt d&auml;r han ska unders&ouml;ka sambandet mellan stress och risken att drabbas av en hj&auml;rtinfarkt.</p> Mon, 08 May 2023 11:33:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1060128&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-05-08T11:33:00Z Studie publicerad: Långsiktiga effekter av internetbaserad psykologisk behandling hos patienter med cancer https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1060044&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I en studie som nyligen publicerades i <em>Internet Interventions </em>utv&auml;rderar forskarna l&aring;ngsiktiga effekter av en internetbaserad psykologisk behandling f&ouml;r depression och &aring;ngest hos patienter med cancer. Forskarna fann att behandlingen gav minskade depressionssymtom upp till 18 m&aring;nader efter att behandlingen p&aring;b&ouml;rjats.</p> Fri, 05 May 2023 12:59:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1060044&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-05-05T12:59:00Z Oscar Blomberg presenterar vid konferens i Lissabon https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1059434&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>U-CAREs doktorand Oscar Blomberg kommer att h&aring;lla en muntlig presentation om studien INVOLVERA vid <em>International Psychogeriatric Association (IPA) International Congress</em> som g&aring;r av stapeln i Lissabon i sommar. Oscar har dessutom blivit nominerad till priset Junior Investigator Award f&ouml;r sin presentation.</p> <p></p> Wed, 26 Apr 2023 08:30:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1059434&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-04-26T08:30:00Z Studie publicerad: Effektivitet av KBT vid behandling av depression under och efter en graviditet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1058554&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I en studie som nyligen publicerades i <em>BMC Psychiatry</em> unders&ouml;ker forskarna huruvida kognitiv beteendeterapi (KBT) &auml;r en effektiv behandling av depression bland m&ouml;drar under och efter en graviditet. Forskarna&nbsp;fann att KBT &auml;r en effektiv behandling av symtom vid depression&nbsp;<img alt="En kvinna som sitter med knutna händer." src="/digitalAssets/1058/c_1058554-l_3-k_effectiveness-for-maternal-perinatal-depression_620px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> Tue, 18 Apr 2023 12:30:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1058554&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-04-18T12:30:00Z Studie publicerad: Effekter på hjärtfrekvens vid behandling med hjärnstimulans https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1057952&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I en studie som nyligen publicerades i <em>Upsala Journal of Medical Science </em>unders&ouml;ker forskarna effekterna p&aring; hj&auml;rtfrekvensvariabilitet (HRV) vid behandling med magnetstimulering av hj&auml;rnan p&aring; patienter med en depressiv episod. Artikelf&ouml;rfattarna fann att behandlingen inte hade n&aring;gon effekt p&aring; HRV.<img alt="Utskrift från hjärtmonitor" src="/digitalAssets/1057/c_1057952-l_3-k_hjartmonitor_630px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> Tue, 11 Apr 2023 07:30:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1057952&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-04-11T07:30:00Z Arbetsböcker för lågintensiv KBT översätts till tio språk https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1057718&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>National Health Service (NHS), den statliga organisationen f&ouml;r offentlig sjukv&aring;rd i Storbritannien, har l&aring;tit &ouml;vers&auml;tta arbetsb&ouml;cker f&ouml;r behandling av psykiska besv&auml;r som forskare inom U-CARE har medf&ouml;rfattat till tio spr&aring;k. Syftet &auml;r att g&ouml;ra organisationens tj&auml;nster f&ouml;r psykologisk behandling mer r&auml;ttvisa och tillg&auml;ngliga f&ouml;r fler.</p> <p><img alt="Person med en penna och en bok." src="/digitalAssets/1057/c_1057718-l_3-k_arbetsbok_630px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p></p> Tue, 04 Apr 2023 08:13:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1057718&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-04-04T08:13:00Z Erik Olsson presenterade vid seminarium om digitala tjänster i vården https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1056754&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Docent Erik Olsson presenterade nyligen vid seminariet &rsquo;Digitala tj&auml;nster som f&ouml;renklar vardagen i v&aring;rden&rsquo; vid H&ouml;gskolan p&aring; &Aring;land. Erik gav en presentation om kursen &rsquo;Innovation Game&rsquo; och hur speldesign kan anv&auml;ndas f&ouml;r att fr&auml;mja innovativa l&ouml;sningar inom v&aring;rden.</p> <figure class="image-captioned"><img alt="Erik Olsson tillsamman med andra presentatörer och medverkande vid seminariet" src="/digitalAssets/1056/c_1056754-l_3-k_230322-erik-seminarium-hogskolan-pa-aland_630px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Docent Erik Olsson tillsammans med &Aring;lands Social- och h&auml;lsov&aring;rdsminister Annette Holmberg-Jansson,<br /> forskare Erika Boman, H&ouml;gskolan p&aring; &Aring;land och IT- assistent Liz Karlsson, Mariehamns stad.</figcaption> </figure> <p></p> Wed, 22 Mar 2023 12:01:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1056754&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-03-22T12:01:00Z Ny film: Louise von Essen om U-CARE och GuardiansCan https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1054922&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Louise von Essen &auml;r psykolog och professor i H&auml;lsovetenskap och leder forskningsprogrammet U-CARE. I filmen ber&auml;ttar Louise om programmet och den forskning som bedrivs inom U-CARE samt om forskningsprojektet GuardiansCan. GuardiansCan syftar till att utveckla ett st&ouml;d f&ouml;r v&aring;rdnadshavare till barn som behandlats f&ouml;r cancer i Tanzania.</p> Fri, 03 Mar 2023 13:11:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1054922&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-03-03T13:11:00Z Ny film: Maria Hägglund om tillgång till journalen online https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1054524&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Maria H&auml;gglund &auml;r docent i H&auml;lsoinformatik och associerad forskare till U-CARE. I filmen ber&auml;ttar Maria om sin forskning, d&auml;r hon fokuserar p&aring; patienters tillg&aring;ng till journalen online och de utmaningar och m&ouml;jligheter som detta inneb&auml;r.</p> Wed, 01 Mar 2023 14:08:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1054524&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-03-01T14:08:00Z Ny film: Utbildning för modern hälso- och sjukvård https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1054054&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>F&ouml;rutom att bedriva forskning erbjuder U-CARE &auml;ven utbildning p&aring; olika niv&aring;er. I filmen ber&auml;ttar bitr&auml;dande universitetslektor Joanne Woodford och docent Erik Olsson om U-CARE:s kursutbud, anpassat efter kunskapsbehoven inom modern och tv&auml;rvetenskaplig h&auml;lso- och sjukv&aring;rd.</p> Fri, 24 Feb 2023 14:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1054054&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-02-24T14:00:00Z Välkommen Maria Hanser! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1053896&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>V&auml;lkommen till U-CARE Maria Hanser, som nyligen p&aring;b&ouml;rjade sin tj&auml;nst som forskningsassistent. Maria kommer arbeta inom ett forskningsprojekt d&auml;r forskarna unders&ouml;ker hur barn med motoriska sv&aring;righeter har det i skolan.</p> Thu, 23 Feb 2023 14:51:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1053896&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-02-23T14:51:00Z Ny film: Erik Olsson om psykologiska aspekter av hjärtsjukdom https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1053718&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Erik Olsson &auml;r psykolog och docent i Klinisk psykologi och forskare i U-CARE. I filmen ber&auml;ttar Erik om sin forskning d&auml;r man utvecklar onlinebaserad kognitiv beteendeterapi f&ouml;r att motverka stress och &aring;ngest bland personer med hj&auml;rtsjukdom.</p> Wed, 22 Feb 2023 13:56:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1053718&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-02-22T13:56:00Z Ny film: Joanne Woodford om stöd för informella vårdgivare https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1053080&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Joanne Woodford &auml;r bitr&auml;dande universitetslektor i H&auml;lsovetenskap och forskare i U-CARE. I filmen ber&auml;ttar Joanne om sin forskning som fokuserar p&aring; utveckling av psykologiskt st&ouml;d f&ouml;r informella v&aring;rdgivare, allts&aring; personer som tar hand om en anh&ouml;rig.</p> Fri, 17 Feb 2023 13:54:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1053080&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-02-17T13:54:00Z Debattinlägg publicerat: ’Satsa på stressinterventioner i primärvården’ https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1052690&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>&rsquo;I r&aring;dande l&aring;gkonjunktur med sv&aring;ra ekonomiska f&ouml;rh&aring;llanden som g&ouml;r livet mer p&aring;frestande, riskerar fler m&auml;nniskor att drabbas av stressutl&ouml;st hj&auml;rtinfarkt.&rsquo; I dagens upplaga av nyhetssajten <em>Alltinget</em> skriver U-CARE-forskaren Erik Olsson ett debattinl&auml;gg tillsammans med Anders &Aring;kesson, ordf&ouml;rande f&ouml;r Riksf&ouml;rbundet Hj&auml;rtlung.</p> Thu, 16 Feb 2023 16:17:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1052690&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-02-16T16:17:00Z Välkomna Sajad, Nataliia och Leonora! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1052120&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>U-CARE v&auml;lkomnar nya systemutvecklare Sajad Sharhani och Nataliia Snezhkina samt studentmedarbetare Leonora Stiernborg. De kommer tillsammans med utvecklingsgruppen arbeta med en ny version av U-CARE-portalen.</p> Thu, 16 Feb 2023 10:07:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1052120&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-02-16T10:07:00Z U-CARE anordnade event för att hylla forskning https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1051502&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>14 februari anordnade U-CARE eventet &lsquo;For the love of science&rsquo; p&aring; Reginateatern i Uppsala. Under kv&auml;llen visades de nya forskarfilmer som U-CARE har producerat och deltagarna fick ta del av sp&auml;nnande presentationer av forskare och doktorander inom U-CARE.</p> <p></p> Wed, 15 Feb 2023 14:03:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1051502&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-02-15T14:03:00Z Välkommen Luciana Terceiro! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1050680&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>V&auml;lkommen Luciana Terceiro, som nyligen p&aring;b&ouml;rjade sin tj&auml;nst som forskningsassistent. Luciana kommer tillsammans med utvecklargruppen arbeta med en ny version av U-CARE-portalen.</p> <div class="image-center"> <figure class="image-captioned"><img alt="Luciana framför en gul vägg." src="/digitalAssets/1050/c_1050680-l_3-k_luciana-terceiro_630px.jpeg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Forskningsassistent Luciana Terceiro.</figcaption> </figure> </div> <p></p> Mon, 06 Feb 2023 13:17:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1050680&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-02-06T13:17:00Z U-CARE presenterar nya forskarfilmer på Reginateatern https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1050416&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Tillsammans med produktionsbolaget Phosworks har U-CARE producerat forskarfilmer d&auml;r medlemmar fr&aring;n U-CAREs forskargrupp ber&auml;ttar om sina studier och projekt. Filmerna kommer visas p&aring; Reginateatern 14 februari, men &auml;ven g&ouml;ras tillg&auml;ngliga p&aring; U-CAREs olika kanaler.&nbsp;</p> Thu, 02 Feb 2023 11:50:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1050416&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-02-02T11:50:00Z Studie publicerad: Hemlösa kvinnors erfarenheter av pandemin https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1047278&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p class="ingress">I en studie som nyligen publicerades i <em>BMC Women&rsquo;s Health</em> unders&ouml;ker forskarna erfarenheter relaterade till coronapandemin bland kvinnor i heml&ouml;shet i Stockholm. Forskarna fann att det finns flera faktorer som bidrog till ytterligare marginalisering av dessa kvinnor under pandemin.</p> Mon, 16 Jan 2023 07:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1047278&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-01-16T07:00:00Z Studie publicerad: Preferenser för självhjälpsprogram bland informella vårdgivare till personer med kronisk njursjukdom https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1046778&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>En studie som nyligen publicerades i <em>BMC Nephrology</em> har unders&ouml;kt preferenser r&ouml;rande sj&auml;lvhj&auml;lpsprogram f&ouml;r informella v&aring;rdgivare till personer som lever med kronisk njursjukdom.</strong></p> Wed, 11 Jan 2023 07:25:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1046778&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-01-11T07:25:00Z Finansiering för att undersöka psykosocial stress som riskfaktor för hjärtinfarkt https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1046712&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Ett bidrag p&aring; 250 000 kr har beviljats f&ouml;r ett projekt som ska unders&ouml;ka psykosocial stress som riskfaktor f&ouml;r yngre och &auml;ldre patienter som drabbas av en hj&auml;rtinfarkt. Finansieringen har beviljats av Riksf&ouml;rbundet Hj&auml;rtLung.</p> Tue, 10 Jan 2023 08:09:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1046712&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-01-10T08:09:00Z Studie publicerad: Utvärdering av mätverktyg för hjärtångest https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1046604&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p class="ingress">I en studie som nyligen publicerades i <em>BMC Medical Research Methodology </em>utv&auml;rderar forskarna The Cardiac Anxiety Questionnaire (CAQ) - ett formul&auml;r som anv&auml;nds f&ouml;r att m&auml;ta symptom av hj&auml;rt&aring;ngest, och huruvida formul&auml;ret &auml;r l&auml;mpligt att anv&auml;nda i Sverige.&nbsp;</p> Mon, 09 Jan 2023 11:27:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1046604&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-01-09T11:27:00Z Studie publicerad: Besvär hos föräldrar till barn som har behandlat för cancer https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1041088&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>En kvalitativ studie som belyser f&ouml;r&auml;ldrars besv&auml;r efter att deras barn har avslutat cancerbehandling publicerades nyligen i tidskriften <em>Psycho-Oncology</em>. Studien har utf&ouml;rts inom forskningsprojektet ParentsCan som leds av Louise von Essen och syftar till att testa och utveckla psykosocialt st&ouml;d till f&ouml;r&auml;ldrar vars barn behandlats f&ouml;r cancer.&nbsp;</strong></p> Thu, 22 Dec 2022 09:08:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1041088&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-12-22T09:08:00Z Christina Reuther ny doktorand! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1040002&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>Stort grattis till Christina Reuther, som har blivit antagen som doktorand inom forskningsprogrammet ParentsCan. ParentsCan &auml;r ett forskningsprogram som leds av Louise von Essen och som syftar till att testa och utv&auml;rdera st&ouml;d till f&ouml;r&auml;ldrar vars barn har behandlats f&ouml;r cancer.</strong></p> Fri, 16 Dec 2022 07:49:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1040002&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-12-16T07:49:00Z Sara Riggare medverkar i bok om smärta https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1039882&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Grattis Sara Riggare, som medverkar i en nyutkommen bok om sm&auml;rta.</p> Thu, 15 Dec 2022 14:52:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1039882&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-12-15T14:52:00Z Studie publicerad: Patienters upplevelser efter hjärtinfarkt https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1038160&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>I en studie som nyligen publicerats i <em>Cognitive Behaviour Therapy </em>unders&ouml;ker forskarna patienters k&auml;nslom&auml;ssiga reaktioner efter att ha drabbats av en hj&auml;rtinfarkt. Forskarna fann att undvikande och tillbakadragenhet var vanligt bland studiedeltagarna, vilket kan vidmakth&aring;lla &aring;ngest och depression och d&auml;rmed &ouml;ka risken f&ouml;r en upprepad hj&auml;rth&auml;ndelse.</strong></p> Wed, 14 Dec 2022 07:19:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1038160&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-12-14T07:19:00Z Workshop om utveckling av hälso- och sjukvårdsinterventioner https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1038012&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>U-CARE arrangerar just nu en tv&aring;dagars-workshop med forskaren David Richards, professor vid Western Norway University of Applied Sciences. Workshopen fokuserar p&aring; tekniker f&ouml;r att utveckla komplexa&nbsp;interventioner inom h&auml;lso- och sjukv&aring;rden och g&ouml;ra dem redo f&ouml;r utv&auml;rdering.</p> Mon, 12 Dec 2022 17:51:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1038012&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-12-12T17:51:00Z Nya ledamöter i U-CARE:s programberedning https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1037594&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>U-CARE v&auml;lkomnar Mudassir Imran Mustafa, Silja Mattad&oacute;ttir Eklund, Soorej Jose Puthoopparambil, Katie Winkle, Joanne Woodford och Mattias &Ouml;hman som nya ledam&ouml;ter i U-CARE:s programberedning.</strong></p> Fri, 09 Dec 2022 06:52:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1037594&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-12-09T06:52:00Z Studie publicerad: Förväntningar, användning och erfarenheter av att ha tillgång till journalen https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1037156&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>En &ouml;versiktsstudie som nyligen publicerades i <em>Journal of Medical Internet Research</em> har sammanst&auml;llt forskning kring f&ouml;rv&auml;ntningar, anv&auml;ndning och erfarenheter av att ha tillg&aring;ng till journalen &ouml;ver n&auml;tet f&ouml;r barn, ungdomar och f&ouml;r&auml;ldrar.</strong></p> <p></p> Mon, 12 Dec 2022 07:07:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1037156&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-12-12T07:07:00Z U-CARE ingår i ny enhet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1036832&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Styrelsen f&ouml;r Institutionen f&ouml;r kvinnors och barns h&auml;lsa har beslutat om att bilda en ny enhet d&auml;r U-CARE nu ing&aring;r.&nbsp;</p> Fri, 02 Dec 2022 09:21:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1036832&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-12-02T09:21:00Z Studie publicerad: Psykosociala utmaningar bland flyktingar som identifierar sig som HBTQ+ https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1036770&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>I en studie som nyligen publicerades i <em>Journal of Advanced Nursing </em>unders&ouml;kte forskarna psykosociala erfarenheter bland flyktingar som identifierar sig som HBTQ+.</strong></p> Mon, 05 Dec 2022 08:01:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1036770&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-12-05T08:01:00Z Studie publicerad: Implementering av psykologiska e-hälsointerventioner för informella vårdgivare https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1036702&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>En studie som nyligen publicerats i <em>JMIR Mental Health</em> har utforskat hinder och underl&auml;ttande faktorer f&ouml;r implementering av psykologiska e-h&auml;lsointerventioner f&ouml;r informella v&aring;rdgivare till vuxna som lever med kroniska sjukdomar.</strong></p> Thu, 01 Dec 2022 09:11:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1036702&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-12-01T09:11:00Z Internetbaserad KBT-behandling för att minska stress och ångest hos patienter efter hjärtinfarkt med rena kranskärl (MINOCA) eller takotsubo https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1035370&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>I tv&aring; artiklar publicerade i <em>Trials </em>respektive <em>Internet Interventions </em>unders&ouml;ker artikelf&ouml;rfattarna huruvida internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) kan anv&auml;ndas f&ouml;r att minska stress och &aring;ngest hos patienter med hj&auml;rtinfarkt, trots rena k&auml;rl (MINOCA) eller s&aring; kallat brustet hj&auml;rta (takotsubo).</strong></p> Wed, 23 Nov 2022 07:41:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1035370&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-11-23T07:41:00Z Erik Olsson tilldelas ENLIGHT Teaching & Learning Award 2022 https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1035208&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>Grattis Erik Olsson som har tilldelats ENLIGHT Teaching &amp; Learning Award 2022.&nbsp;</strong></p> Mon, 21 Nov 2022 15:52:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1035208&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-11-21T15:52:00Z Studie publicerad: Genomförbarheten av självhjälpsprogram för föräldrar till barn som behandlats för cancer https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1035194&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>En studie som nyligen publicerades i <em>Cancer Medicine</em> har unders&ouml;kt genomf&ouml;rbarheten av ett internet-administrerat sj&auml;lvhj&auml;lpsprogram baserat p&aring; kognitiv beteendeterapi, f&ouml;r f&ouml;r&auml;ldrar till barn som har avslutat en behandling mot cancer.</p> Mon, 21 Nov 2022 15:04:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1035194&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-11-21T15:04:00Z Studie publicerad: Livskvalitet hos föräldrar till barn som har behandlats för leukemi https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1035106&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>En studie som nyligen publicerades i <em>British Journal of Haematology</em> har unders&ouml;kt upplevd livskvalitet hos f&ouml;r&auml;ldrar i Sverige, Danmark och Finland med barn med akut lymfatisk leukemi (ALL). Studien visar att barnets sjukdom har en negativ p&aring;verkan p&aring; f&ouml;r&auml;ldrarnas livskvalitet. </strong></p> <p><strong><img alt="Bild på man som går genom ett fält av vallmo bärandes på två barn" src="/digitalAssets/1035/c_1035106-l_3-k_livskvalitet-hos-foraldrar_adj_630px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></strong></p> <p></p> Mon, 21 Nov 2022 07:16:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1035106&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-11-21T07:16:00Z Anslag till projekt om patienters tillgång till sin journal via nätet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1034954&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>Vetenskapsr&aring;det har beviljat ett anslag p&aring; 2&nbsp;400&nbsp;000 kronor till ett projekt om patienters aktiva roll i hantering av felaktigheter i journalen.</strong></p> Fri, 18 Nov 2022 07:43:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1034954&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-11-18T07:43:00Z Välkommen Clara Dahlgren! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1034896&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>V&auml;lkommen till U-CARE Clara Dahlgren, som nyligen b&ouml;rjade sin tj&auml;nst som projektkoordinator. Hon kommer att vara vikarie f&ouml;r Miro Anter, som ska g&aring; p&aring; f&ouml;r&auml;ldraledighet under 2023.</p> Thu, 17 Nov 2022 14:07:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1034896&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-11-17T14:07:00Z Anslag till projekt om kamratstöd för HBTQ+-migranter https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1034488&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Forskningsr&aring;det f&ouml;r h&auml;lsa, arbetsliv och v&auml;lf&auml;rd (Forte) har beviljat ett anslag p&aring; 500 000 kronor till ett projekt om psykosocialt kamratst&ouml;d f&ouml;r migranter som identifierar sig som HBTQ+.&nbsp;</p> Tue, 15 Nov 2022 15:23:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1034488&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-11-15T15:23:00Z Välkommen Faraja Chiwanga! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1034398&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>V&auml;lkommen till U-CARE Faraja Chiwanga, som nyligen b&ouml;rjade sin tj&auml;nst som doktorand i h&auml;lsovetenskap. Farajas doktorandprojekt &auml;r en del av GuardiansCan, ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla ett st&ouml;d via mobilen f&ouml;r v&aring;rdnadshavare till barn som har behandlats f&ouml;r cancer i Tanzania. </strong></p> Mon, 14 Nov 2022 16:21:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1034398&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-11-14T16:21:00Z Anslag till utvärdering av psykologiskt stöd för föräldrar till barn som behandlats för cancer https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1033926&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Cancerfonden har beviljat ett tre&aring;rigt anslag p&aring; totalt 2,4 miljoner kronor till U-CARE f&ouml;r att testa och utv&auml;rdera sj&auml;lvhj&auml;lpsprogrammet EJDeR, som riktar sig till f&ouml;r&auml;ldrar vars barn har behandlats f&ouml;r cancer.</p> Thu, 10 Nov 2022 13:03:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1033926&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-11-10T13:03:00Z Louise von Essen utsedd till programsamordnare! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1033770&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Idag beslutade Mats Larhed, vicerektor f&ouml;r vetenskapsomr&aring;det f&ouml;r&nbsp;medicin och farmaci, att utse professor Louise von Essen till programsamordnare f&ouml;r U-CARE. Den f&ouml;rnyade mandatperioden str&auml;cker sig fr&aring;n 1 januari 2023 till och med 30 september 2025.&nbsp;</p> <p></p> <p></p> Wed, 09 Nov 2022 13:35:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1033770&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-11-09T13:35:00Z Studie publicerad: Kvinnors erfarenheter av väpnade konflikter och påtvingad migration https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1033070&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>En studie som nyligen publicerats i <em>Conflict and Health </em>har unders&ouml;kt erfarenheter av v&auml;pnade konflikter och p&aring;tvingad migration bland kvinnor fr&aring;n l&auml;nder i Mellan&ouml;stern, Balkan och Afrika. Studien visar att kvinnor m&ouml;ter betydande utmaningar kopplade till f&ouml;r&auml;ndrade livsvillkor, och exponeras f&ouml;r h&auml;lsorelaterade risker och konsekvenser.</p> Thu, 03 Nov 2022 09:52:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1033070&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-11-03T09:52:00Z Möt Rabee Adel, doktorand och forskningspraktikant! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1032618&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Nu i h&ouml;st har vi f&ouml;rm&aring;nen att ha doktoranden Rabee Adel som praktikant i v&aring;r forskargrupp! Han praktiserar inom ett projekt som handlar om en e-h&auml;lsointervention f&ouml;r informella v&aring;rdgivare till personer med njursjukdom.</p> Mon, 31 Oct 2022 09:54:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1032618&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-10-31T09:54:00Z WHO-rapport: Hälsoutmaningar inom förvar och alternativa lösningar https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1032436&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>F&ouml;rvar anv&auml;nds allt oftare i Europa som verktyg f&ouml;r att hantera migration. En nyligen publicerad WHO-rapport pekar p&aring; h&auml;lsoutmaningar kopplade till anv&auml;ndningen av f&ouml;rvar och f&ouml;resl&aring;r alternativ.</p> Fri, 28 Oct 2022 06:56:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1032436&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-10-28T06:56:00Z Studie publicerad: Psykologiska interventioner minskade depressionssymptom bland informella vårdgivare https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1032386&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>En studie som nyligen publicerats i <em>Journal of Affective Disorders</em> har unders&ouml;kt effekten av psykologiska interventioner f&ouml;r symptom p&aring; depression bland informella v&aring;rdgivare till &auml;ldre vuxna.&nbsp;</strong></p> Thu, 27 Oct 2022 10:47:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1032386&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-10-27T10:47:00Z Välkommen Victoria Awortwe! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1031600&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>V&auml;lkommen till U-CARE Victoria Awortwe, som nyligen har b&ouml;rjat sin tj&auml;nst som doktorand i global mental h&auml;lsa! Victorias doktorandprojekt &auml;r en studie om vanligt f&ouml;rekommande psykisk oh&auml;lsa bland vuxna i missgynnade stadsmilj&ouml;er, i Ghana och Sverige. </strong></p> Fri, 21 Oct 2022 06:34:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1031600&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-10-21T06:34:00Z Jubileumskonferens Journalen 10 år https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1031538&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>&Aring;r 2022 fyller e-h&auml;lsotj&auml;nsten Journalen 10 &aring;r. F&ouml;r att fira denna milstolpe som har gjort att &ouml;ver 6 miljoner svenskar f&aring;tt tillg&aring;ng till sin patientjournal online, arrangerar universitetslektor Maria H&auml;gglund och hennes forskargrupp&nbsp;en konferens i Uppsala.&nbsp;</p> Thu, 20 Oct 2022 10:08:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1031538&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-10-20T10:08:00Z Välkommen Johan Ljungberg! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1031354&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>V&auml;lkommen till U-CARE, Johan Ljungberg! Johan kommer att jobba som forskningsassistent inom forskningsprogrammet ParentsCan, som leds av professor Louise von Essen.&nbsp;</p> Wed, 19 Oct 2022 08:54:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1031354&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-10-19T08:54:00Z Irene Muli, Annika Bärkås och Josefin Hagström presenterade vid konferenser om e-hälsa https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1027030&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Under f&ouml;rsommaren genomf&ouml;rde doktoranderna Irene Muli,&nbsp;Annika B&auml;rk&aring;s och Josefin Hagstr&ouml;m presentationer vid tv&aring; konferenser om e-h&auml;lsa. H&auml;r kan du l&auml;sa mer om konferenserna och vad de tre doktoranderna tog upp i sina presentationer!</p> Wed, 21 Sep 2022 14:03:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1027030&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-09-21T14:03:00Z Ella Thiblin presenterar vid kongress om barncancer https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1025442&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>U-CARE:s doktorand Ella Thiblin kommer att h&aring;lla en poster-presentation om forskningsstudien ENGAGE vid den 54:e kongressen f&ouml;r International Society of Paediatric Oncology (SIOP) i Barcelona, 28:e september &ndash; 1:a oktober 2022.</p> Thu, 08 Sep 2022 06:41:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1025442&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-09-08T06:41:00Z Studie publicerad: Digitala Journalens användbarhet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1023058&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>En studie som publicerats i <em>JMIR Human Factors</em> har unders&ouml;kt anv&auml;ndbarheten hos Journalen, den svenska e-h&auml;lsotj&auml;nst som ger inv&aring;nare tillg&aring;ng till sina journaler via portalen 1177.se.&nbsp;Syftet med studien var att identifiera problem med anv&auml;ndbarheten som anv&auml;ndare av Journalen kan ha upplevt.</strong></p> Thu, 25 Aug 2022 07:09:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1023058&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-08-25T07:09:00Z Presentation för masterstudenter i Global Hälsa https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1022636&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Fredag den 2 september kommer representanter fr&aring;n v&aring;r forskargrupp att m&ouml;ta studenter som nyligen p&aring;b&ouml;rjat Masterprogrammet i Global H&auml;lsa.</p> Tue, 23 Aug 2022 06:44:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1022636&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-08-23T06:44:00Z Frida Svedin presenterar vid konferens i Barcelona https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1022372&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>U-CAREs doktorand Frida Svedin, som handleds av Joanne Woodford (U-CARE), Anna Cristina &Aring;berg och Anders Brantnell, kommer att h&aring;lla en vetenskaplig presentation om forskningsstudien INVOLVERA vid den 52:a kongressen f&ouml;r <em>European Association for Behavioural and Cognitive Therapies</em>, i Barcelona i b&ouml;rjan av september 2022.</p> Fri, 19 Aug 2022 06:48:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1022372&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-08-19T06:48:00Z Sjuksköterskors och koordinatorers erfarenheter från studien PRIMROSE https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1021596&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>En nyligen publicerad studie har utforskat erfarenheter hos sjuksk&ouml;terskor och studiekoordinatorer som arbetat inom f&ouml;rs&ouml;ksstudien PRIMROSE, i vilken en intervention som syftar till att f&ouml;rebygga barnfetma testades. </strong></p> Tue, 09 Aug 2022 06:36:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1021596&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-08-09T06:36:00Z Doktorandprojekt ska undersöka användning av patientjournaler https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1019534&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Centrum f&ouml;r medicinsk humaniora har beviljat finansiering f&ouml;r ett doktorandprojekt som syftar till att unders&ouml;ka hur olika akt&ouml;rer i samh&auml;llet tolkar, f&ouml;rst&aring;r och anv&auml;nder nutida och historiska patientjournaler.</p> Tue, 21 Jun 2022 10:25:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1019534&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-06-21T10:25:00Z Chelsea Coumoundouros presenterade vid UK Kidney Week https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1018958&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>F&ouml;rra veckan h&ouml;ll U-CAREs doktorand Chelsea Coumoundouros en presentation om sitt doktorandprojekt vid UK Kidney Week i Birmingham!</p> Thu, 16 Jun 2022 09:51:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1018958&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-06-16T09:51:00Z Anslag beviljat från InDevelop! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1018926&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Ett anslag p&aring; 250&nbsp;000 kr har beviljats ur stiftelsen InDevelops u-landsfond till forskningsprojektet GuardiansCan.&nbsp;</p> Thu, 16 Jun 2022 07:26:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1018926&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-06-16T07:26:00Z Svårläst information om Covid-19 på svenska webbsidor https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1017554&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>En studie som nyligen publicerats i <em>BMC Medical Informatics and Decision Making </em>har unders&ouml;kt svenska webbsidors information om Covid-19. Studien visar p&aring; brister avseende informationens l&auml;sbarhet och begriplighet.</p> Fri, 03 Jun 2022 10:37:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1017554&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-06-03T10:37:00Z Välkommen Agnes Hellgren! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1016618&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>V&auml;lkommen till U-CARE, Agnes Hellgren! Agnes kommer under tre m&aring;nader att delta i arbetet med att utveckla och f&ouml;rb&auml;ttra EJDeR, ett internet-administrerat sj&auml;lvhj&auml;lpsprogram som riktar sig till f&ouml;r&auml;ldrar till barn som har behandlats f&ouml;r cancer.</p> Tue, 31 May 2022 06:29:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1016618&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-05-31T06:29:00Z Doktorandprojekt för utveckling av social robot https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1016274&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Uppsala Diabetescentrum har beviljat medel f&ouml;r ett doktorandprojekt som syftar till att utveckla en sj&auml;lvg&aring;ende social robot som ska kunna leverera interventioner f&ouml;r att f&ouml;rebygga typ 2-diabetes.</p> Wed, 25 May 2022 05:52:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1016274&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-05-25T05:52:00Z Frida Svedin har tilldelats resestipendium https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1016242&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Grattis till U-CAREs doktorand Frida Svedin som har tilldelats R&ouml;nnows resestipendium p&aring; 20&nbsp;000 SEK!</p> <p></p> <p></p> Tue, 24 May 2022 15:06:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1016242&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-05-24T15:06:00Z Träffa oss under Blodomloppet tisdag 31 maj! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1016026&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I samband med &aring;rets Blodomloppet kommer deltagare i kursen <em>H&auml;lsodialog &ndash; att m&ouml;ta h&auml;lsoutmaningar genom samverkan</em> att finnas p&aring; plats f&ouml;r att belysa behovet av blodgivning och f&ouml;r att fr&auml;mja en h&auml;lsosam livsstil.</p> Mon, 23 May 2022 13:12:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1016026&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-05-23T13:12:00Z Ella Thiblin deltar i Soapbox Science lördag 21 maj! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1015752&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Varje &aring;r arrangeras Soapbox Science i st&auml;der runtom i v&auml;rlden. Det &auml;r ett event d&auml;r kvinnor och icke-bin&auml;ra personer verksamma inom forskning presenterar ett &auml;mne som de &auml;r experter inom. Det sker p&aring; en offentlig plats dit vem som helst kan komma. I &aring;r deltar U-CAREs doktorand Ella Thiblin!</p> Fri, 20 May 2022 13:27:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1015752&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-05-20T13:27:00Z U-CARE besökte samarbetspartners i Tanzania https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1015632&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I b&ouml;rjan av maj bes&ouml;kte Louise von Essen, Joanne Woodford och Victor Savi fr&aring;n U-CARE Dar es-Salaam i Tanzania f&ouml;r att tr&auml;ffa samarbetspartners inom forskningsprojektet GuardiansCan. I projektet kommer ett st&ouml;d via mobilen att utvecklas f&ouml;r v&aring;rdnadshavare till cancerdrabbade barn i Tanzania.</p> Thu, 19 May 2022 14:17:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1015632&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-05-19T14:17:00Z Välkommen Victor Savi! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1014212&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>V&auml;lkommen till U-CARE Victor Savi, som nyligen rekryterats&nbsp;som projektkoordinator inom forskningsprojektet GuardiansCan, lett av professor Louise von Essen.</p> Thu, 12 May 2022 06:20:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1014212&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-05-12T06:20:00Z Livskvalitet hos patienter med olika hög dos betablockerare https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1013942&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>En studie som nyligen publicerats i <em>European Heart Journal Acute Cardiovascular Care</em> har unders&ouml;kt h&auml;lsorelaterad livskvalitet hos patienter som f&aring;tt olika h&ouml;g dos hj&auml;rtmedicin, s&aring; kallade betablockerare.</p> Tue, 10 May 2022 13:20:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1013942&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-05-10T13:20:00Z ’Problematiskt med generella riktlinjer för uppföljning av heterogena patientgrupper efter cancer’ https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1012862&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I en redaktionell artikel som nyligen publicerats i tidskriften <em>Cancer</em> &auml;r de fyra forskarna Krister Boman, Birgitta Lannering, Louise von Essen och Marianne Jarfelt kritiska till f&ouml;rs&ouml;k att ta fram generella riktlinjer f&ouml;r uppf&ouml;ljning av personer som har &ouml;verlevt cancer, oberoende av t.ex. &aring;lder vid diagnos och typ av cancer.</p> Fri, 06 May 2022 07:34:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1012862&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-05-06T07:34:00Z Sara Riggare bloggar om ‘personal science’ https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1012708&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I ett nyligen publicerat blogginl&auml;gg skriver Sara Riggare om hur och varf&ouml;r hon anv&auml;nde sig av &rsquo;personal science&rsquo; som metod i sin doktorsavhandling.</p> Thu, 05 May 2022 09:20:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1012708&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-05-05T09:20:00Z Sophia Humphries har disputerat! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1012450&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Stort grattis Sophia Humphries som nyligen disputerade med sin avhandling&nbsp;&rsquo;Taking mind matters to heart: E-health methods to assess and treat psychological distress associated with myocardial infarction and Takotsubo syndrome&rsquo;.</p> Wed, 04 May 2022 11:06:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1012450&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-05-04T11:06:00Z Annika Bärkås ska presentera vid KI-seminarium https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1011034&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Som en del av seminarieserien Health Informatics Conversations, ska doktorand Annika B&auml;rk&aring;s presentera en del av sitt doktorandprojekt om patienter som l&auml;ser sin psykiatrijournal online.</p> Fri, 22 Apr 2022 14:04:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1011034&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-04-22T14:04:00Z GuardiansCan-projektet startar i Tanzania! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1010924&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I slutet av april kommer Louise von Essen, Joanne Woodford och Victor Savi fr&aring;n U-CARE att resa till Dar es-Salaam i Tanzania f&ouml;r att starta projektet GuardiansCan tillsammans med deras projektpartners. I projektet kommer ett st&ouml;d via mobilen att utvecklas f&ouml;r v&aring;rdnadshavare till cancerdrabbade barn i Tanzania.</p> Fri, 22 Apr 2022 06:35:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1010924&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-04-22T06:35:00Z Se Frida Svedins presentation från Alzheimer Europe-konferensen 2021! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1010668&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Under den 31:a upplagan av Alzheimer Europe-konferensen, som &auml;gde rum i slutet av f&ouml;rra &aring;ret, presenterade doktorand Frida Svedin forskningsstudien INVOLVERA.</p> Wed, 20 Apr 2022 07:58:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1010668&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-04-20T07:58:00Z Studie publicerad: ’Opt-out’ som rekryteringsmetod i internet-administrerad KBT-intervention https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1009734&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>En studie som nyligen publicerats i <em>BMJ Open </em>har unders&ouml;kt anv&auml;ndningen av &rsquo;opt-out&rsquo; som rekryteringsstrategi och anledningar till icke-deltagande bland potentiella deltagare i &rsquo;feasibility&rsquo;-studien ENGAGE.</p> Mon, 11 Apr 2022 10:48:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1009734&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-04-11T10:48:00Z Christina Reuther ny projektkoordinator! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1009202&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>Stort grattis till Christina Reuther, som nyligen har b&ouml;rjat sin tj&auml;nst som projektkoordinator inom forskningsprogrammet ParentsCan.</strong></p> Wed, 06 Apr 2022 10:42:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1009202&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-04-06T10:42:00Z Sara Riggare har disputerat! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1008902&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>Grattis Sara Riggare, som nyligen disputerade vid Radboud University i Nijmegen, Nederl&auml;nderna.</strong></p> Mon, 04 Apr 2022 12:04:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1008902&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-04-04T12:04:00Z Chelsea Coumoundouros deltog i podcast om njursjukdom https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1008814&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>F&ouml;rra veckan deltog U-CARE:s doktorand Chelsea Coumoundouros i podcasten &rsquo;Diary of a Kidney Warrior&rsquo;!</p> Mon, 04 Apr 2022 08:17:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1008814&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-04-04T08:17:00Z Louise von Essen invald i Academia Net! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1005442&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>Stort grattis till U-CAREs programsamordnare Louise von Essen, som nu&nbsp;&auml;r&nbsp;invald i den europeiska forskardatabasen Academia Net!&nbsp;</strong></p> Mon, 21 Mar 2022 15:40:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1005442&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-03-21T15:40:00Z ENTWINE-nätverkets sista träff i Milano https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1005074&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I b&ouml;rjan av mars deltog doktorand Chelsea Coumoundouros, Dr Joanne Woodford och Professor Louise von Essen vid forskningsn&auml;tverket ENTWINE:s sista tr&auml;ff i Milano, Italien. L&auml;s Chelseas upplevelser och l&auml;rdomar fr&aring;n tr&auml;ffen.</p> Fri, 18 Mar 2022 09:04:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1005074&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-03-18T09:04:00Z Välkommen Johanna Patriksson Karlsson! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1003790&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>V&auml;lkommen till U-CARE Johanna Patriksson Karlsson, som nyligen har b&ouml;rjat arbeta som forskningsadministrat&ouml;r.</strong></p> Mon, 14 Mar 2022 07:51:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1003790&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-03-14T07:51:00Z Louise von Essen nominerad till Academia Net! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1002834&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>Vetenskapsr&aring;det har nominerat U-CAREs programsamordnare Louise von Essen till den europeiska forskardatabasen Academia Net, som lyfter fram framg&aring;ngsrika kvinnliga forskare. Hon &auml;r en av 274 kvinnor som nominerats av Vetenskapsr&aring;det. </strong></p> Thu, 10 Mar 2022 08:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1002834&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-03-10T08:00:00Z U-CARE-forskare besöker Milano https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1002568&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>I veckan bes&ouml;ker Joanne Woodford, Chelsea Coumoundouros och&nbsp;Louise von Essen&nbsp;Milano, d&auml;r de kommer att tr&auml;ffa andra medlemmar&nbsp;inom det EU-finansierade forskningsn&auml;tverket ENTWINE.</strong></p> Wed, 09 Mar 2022 08:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1002568&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-03-09T08:00:00Z Joanne Woodford ny biträdande universitetslektor! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1002540&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Stort grattis till Joanne Woodford, som nyligen tilldelats&nbsp;tj&auml;nsten bitr&auml;dande universitetslektor i H&auml;lsovetenskap vid Institutionen f&ouml;r kvinnors och barns h&auml;lsa, Uppsala universitet.</p> Tue, 08 Mar 2022 17:08:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1002540&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-03-08T17:08:00Z Studie publicerad: Personliga studieinbjudningar hade ingen påvisad effekt https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1002306&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>En studie som nyligen publicerats i <em>BMC Medical Research Methodology </em>har j&auml;mf&ouml;rt rekrytering av studiedeltagare genom personliga och icke-personliga studieinbjudningar.</p> Tue, 08 Mar 2022 08:31:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1002306&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-03-08T08:31:00Z Välkommen Imran Bashir! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1001054&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>V&auml;lkommen till U-CARE Imran Bashir, som nyligen rekryterats som systemutvecklare. Imran&nbsp;har en bred bakgrund inom programmering och systemutveckling, men hans resa har varit l&aring;ngt ifr&aring;n spikrak. </strong></p> Wed, 02 Mar 2022 09:37:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1001054&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-03-02T09:37:00Z U-CAREs associerade forskare medverkar i Vetenskapsradion https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=999222&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>I fredags deltog U-CAREs associerade forskare Fredrika Norlund och Claes Held i Vetenskapsradion f&ouml;r att svara p&aring; fr&aring;gor om hj&auml;rtinfarkt och psykisk h&auml;lsa.</strong></p> Mon, 21 Feb 2022 10:35:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=999222&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-02-21T10:35:00Z Studie publicerad: Mammors erfarenheter av kamratstöd inom nätverk för föräldrar till barn med medfödda hjärtfel https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=997224&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>En studie som nyligen publicerats i <em>Journal of Family Nursing </em>har unders&ouml;kt mammors erfarenheter av kamratst&ouml;d inom n&auml;tverk f&ouml;r f&ouml;r&auml;ldrar till barn f&ouml;dda med hj&auml;rtfel.</p> Tue, 15 Feb 2022 12:49:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=997224&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-02-15T12:49:00Z Maria Hägglund intervjuad i Upsala Nya Tidning https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=995816&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>I dagens <em>UNT </em>intervjuas Maria H&auml;gglund om sin nu p&aring;g&aring;ende enk&auml;tstudie om patienters anv&auml;ndning av sina digitala patientjournaler. </strong></p> Mon, 07 Feb 2022 15:15:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=995816&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-02-07T15:15:00Z Litteraturöversikt publicerad: Olika syn på patienters tillgång till sina journalanteckningar inom psykiatrin https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=995140&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>En kartl&auml;ggande litteratur&ouml;versikt som nyligen publicerats i&nbsp;<em>Journal of Medical Internet Research Mental Health </em>har unders&ouml;kt vad som har framkommit i studier om patienters tillg&aring;ng till sin journal och journalanteckningar digitalt inom psykiatrin.</strong></p> Fri, 04 Feb 2022 08:57:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=995140&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-02-04T08:57:00Z Välkommen Robin Nilsson! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=992828&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>V&auml;lkommen till U-CARE Robin Nilsson, som nyligen har blivit rekryterad som projektadministrat&ouml;r!</strong></p> Tue, 01 Feb 2022 12:27:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=992828&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-02-01T12:27:00Z Studie publicerad: Upplevelser av att vara syskon till barn som diagnostiserats med cancer https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=992340&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>En studie som nyligen publicerats i&nbsp;<em>Journal of Family Studies&nbsp;</em>har unders&ouml;kt hur syskon till barn som diagnostiserats med cancer beskriver sina upplevelser i interaktion med andra unga med liknande erfarenheter.</strong></p> Mon, 31 Jan 2022 07:54:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=992340&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-01-31T07:54:00Z Välkommen Mudassir Mustafa! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=991934&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>V&auml;lkommen till U-CARE Mudassir Mustafa, som nyligen har blivit rekryterad som forskare i e-h&auml;lsa och kommer att ansvara f&ouml;r utvecklingen av en ny version av U-CARE-portalen.</strong></p> Fri, 28 Jan 2022 07:53:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=991934&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-01-28T07:53:00Z Välkommen Anna Kharko! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=989220&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>V&auml;lkommen till v&aring;r forskargrupp Anna Kharko, som har b&ouml;rjat jobba som projektkoordinator inom forskningsprojektet NORDeHEALTH. </strong></p> Tue, 18 Jan 2022 10:10:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=989220&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-01-18T10:10:00Z Studie publicerad: Emotionell påverkan hos frivilliga livräddare utsända till misstänkta hjärtstopp https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=986958&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>En studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften&nbsp;<em>Resuscitation </em>har unders&ouml;kt emotionell p&aring;verkan, posttraumatisk stress och v&auml;lm&aring;ende hos frivilliga livr&auml;ddare som larmats till misst&auml;nkta hj&auml;rtstopp via en smartphone-applikation. </strong></p> Tue, 04 Jan 2022 11:23:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=986958&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-01-04T11:23:00Z Doktorand Chelsea Coumoundouros deltog i möte i Nederländerna https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=984080&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Doktorand Chelsea Coumoundouros deltar sedan 2019 i det EU-finansierade forskningsn&auml;tverket ENTWINE. N&auml;tverket syftar&nbsp;till att dels &ouml;ka f&ouml;rst&aring;elsen f&ouml;r informell v&aring;rd, dels designa och&nbsp;implementera teknologiska interventioner f&ouml;r att st&ouml;dja informella v&aring;rdgivare. Medlemmarna i n&auml;tverket tr&auml;ffades nyligen i Groningen, Nederl&auml;nderna.</p> Wed, 15 Dec 2021 17:05:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=984080&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-12-15T17:05:00Z Anslag till forskning om psykosocialt stöd till HBTQ+-migranter https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=981896&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Associerad forskare Tommy Carlsson har beviljats ett tre&aring;rigt anslag p&aring; 4,9 miljoner kronor fr&aring;n Forskningsr&aring;det f&ouml;r h&auml;lsa, arbetsliv och v&auml;lf&auml;rd (Forte). Han kommer att leda ett forskningsprojekt om behov av psykosocialt st&ouml;d hos HBTQ+-migranter som tvingats fly till Sverige.</p> Wed, 01 Dec 2021 09:39:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=981896&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-12-01T09:39:00Z Anslag beviljat från Vetenskapsrådet! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=977268&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Vetenskapsr&aring;det har nyligen beviljat ett tre&aring;rigt anslag p&aring; totalt 3,6 miljoner kronor till U-CARE f&ouml;r att vidareutveckla och utv&auml;rdera sj&auml;lvhj&auml;lpsprogrammet EJDeR, som riktar sig till f&ouml;r&auml;ldrar vars barn har behandlats mot cancer.</p> Mon, 01 Nov 2021 11:18:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=977268&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-11-01T11:18:00Z U-CARE deltog i Uppsala Health Summit https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=977258&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>Hur kan tillg&aring;ngen till evidensbaserade psykologiska interventioner f&ouml;rb&auml;ttras? Det var temat f&ouml;r en workshop organiserad av U-CARE vid Uppsala Health Summit, som i &aring;r fokuserade p&aring; psykologiskt v&auml;lm&aring;ende. </strong></p> Mon, 01 Nov 2021 10:01:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=977258&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-11-01T10:01:00Z Studie publicerad: Fördelar och risker med att ge patienter inom psykiatrin tillgång till sina journalanteckningar https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=976238&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>En studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften <em>PLOS ONE </em>har unders&ouml;kt vilka potentiella f&ouml;rdelar respektive risker det finns med att ge patienter inom psykiatrin tillg&aring;ng till journalanteckningar. En expertpanel identifierade totalt 42 potentiella f&ouml;rdelar och 48 risker.</p> Fri, 22 Oct 2021 10:35:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=976238&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-10-22T10:35:00Z Studie publicerad: Utmaningar under utvecklingen av en internetadministrerad intervention för föräldrar till barn som behandlats mot cancer https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=975062&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Vilka &auml;r de st&ouml;rsta utmaningarna n&auml;r komplexa digitala h&auml;lsointerventioner ska utvecklas? Och vad &auml;r viktigt att t&auml;nka p&aring; under planeringen av &rsquo;feasibility&rsquo;-studier av internetadministrerade interventioner och forskning som anv&auml;nder digitala funktioner f&ouml;r att underl&auml;tta genomf&ouml;randet av studieprocedurer (t.ex. rekrytering, medgivande, bibeh&aring;llande och datainsamling)? Detta har en grupp forskare inom U-CARE unders&ouml;kt i en nyligen publicerad artikel.</p> Tue, 12 Oct 2021 08:31:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=975062&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-10-12T08:31:00Z U-CARE deltar i Uppsala Health Summit! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=972480&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>U-CARE deltar i Uppsala Health Summit 2021 med en workshop&nbsp;om hur tillg&aring;ngen till evidensbaserad psykologisk behandling kan f&ouml;rb&auml;ttras.&nbsp;</p> Fri, 24 Sep 2021 10:26:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=972480&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-09-24T10:26:00Z Louise von Essen deltog i seminarium om jämställdhet i forskningsvärlden https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=971242&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>U-CAREs programsamordnare Louise von Essen deltog ig&aring;r torsdag i ett seminarium om j&auml;mst&auml;lldhet i forskningsv&auml;rlden, arrangerat av Vetenskapsr&aring;det. Seminariet handlade om den nya rapporten &rsquo;Hur j&auml;mst&auml;llt &auml;r det i h&ouml;gskolan?&rsquo;.</p> Fri, 17 Sep 2021 13:02:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=971242&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-09-17T13:02:00Z Philip Leissner antagen som doktorand! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=970582&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Grattis Philip Leissner som nyligen har blivit antagen som doktorand! Han kommer att unders&ouml;ka relationen mellan hj&auml;rtinfarkt och psykisk h&auml;lsa, med fokus p&aring; hj&auml;rtrelaterad &aring;ngest.</p> Thu, 16 Sep 2021 06:24:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=970582&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-09-16T06:24:00Z Mikael Andersén antagen som doktorand! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=969160&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Ett stort grattis till Mikael Anders&eacute;n som har blivit antagen som doktorand! Han kommer att, tillsammans med en doktorandkollega vid M&auml;lardalens h&ouml;gskola, utveckla ett digitalt st&ouml;dverktyg som syftar till att uppt&auml;cka oh&auml;lsa bland ton&aring;ringar. Det digitala st&ouml;dverktyget kommer att testas p&aring; ungdomar som bes&ouml;ker ungdomsmottagningar.</p> Tue, 14 Sep 2021 07:58:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=969160&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-09-14T07:58:00Z Studie publicerad: Patienters tillgång till sina psykiatriska journalanteckningar https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=968032&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>En studie som nyligen publicerats i <em>Environmental Research and Public Health </em>har unders&ouml;kt nationella och regionala riktlinjer i Sverige avseende patienters tillg&aring;ng till sina psykiatriska journalanteckningar.</p> Tue, 07 Sep 2021 07:10:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=968032&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-09-07T07:10:00Z Studie publicerad: Användarutvärdering av e-hälsotjänsten Journalen https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=967644&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>En nyligen publicerad studie&nbsp;i&nbsp;<em>JMIR Human Factors </em>har utv&auml;rderat e-h&auml;lsotj&auml;nsten Journalen, som ger patienter tillg&aring;ng till sin journal via 1177.se, utifr&aring;n ett anv&auml;ndbarhetsperspektiv.</p> Thu, 02 Sep 2021 13:04:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=967644&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-09-02T13:04:00Z Studieprotokoll för INVOLVERA-studien publicerat https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=966806&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p></p> <p>Ett studieprotokoll som beskriver INVOLVERA-studien har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften <em>BMJ Open</em>. INVOLVERA &auml;r en &rsquo;mixed methods&rsquo;-studie, i vilken ett psykologiskt st&ouml;dprogram f&ouml;r personer med demens och depression ska utvecklas och anpassas.</p> Wed, 25 Aug 2021 08:05:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=966806&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-08-25T08:05:00Z Frida Svedin utsedd till ledamot i Kommittén för utbildning på forskarnivå https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=966698&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Stort grattis till Frida Svedin, som nyligen utsetts till ledamot i Kommitt&eacute;n f&ouml;r utbildning p&aring; forskarniv&aring; (KUF)! KUF &auml;r en r&aring;dgivande och beredande kommitt&eacute; till Omr&aring;desn&auml;mnden i fr&aring;gor som r&ouml;r utbildning p&aring; forskarniv&aring;. Det kan till exempel handla om antagning av doktorander och disputationer.</p> Tue, 24 Aug 2021 09:29:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=966698&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-08-24T09:29:00Z Studie publicerad: Interventioner för vårdgivare med depression https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=966602&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>En systematisk litteratur&ouml;versikt av studier om icke-farmakologiska interventioner f&ouml;r v&aring;rdgivare med depression och v&aring;rdgivare som tar hand om v&aring;rdtagare med depression har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften <em>Journal of General Internal Medicine</em>.&nbsp;Studien fann att icke-farmakologiska interventioner &auml;r kopplade till minskad depression och oro hos v&aring;rdgivare.</p> Mon, 23 Aug 2021 07:56:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=966602&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-08-23T07:56:00Z Studie publicerad: Skillnader i tillgång till fysioterapi för spädbarn med cerebral pares https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=966554&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>En studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften <em>PLOS ONE </em>har unders&ouml;kt tillg&aring;ngen till tidig fysioterapi f&ouml;r sp&auml;dbarn med cerebral pares (CP) i Region Uppsala.</p> Fri, 20 Aug 2021 07:40:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=966554&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-08-20T07:40:00Z U-CARE-artikel översatt till portugisiska https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=966364&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Den vetenskapliga tidskriften <em>International Journal of Cancer</em> har valt att &ouml;vers&auml;tta en artikel om socioekonomiska konsekvenser f&ouml;r f&ouml;r&auml;ldrar till barn som drabbats av&nbsp;cancer till portugisiska. Artikeln &auml;r skriven av U-CARE-forskarna Joanne Woodford och Louise von Essen, samt U-CARE-associerade forskaren Mattias &Ouml;hman.</p> Wed, 18 Aug 2021 08:16:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=966364&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-08-18T08:16:00Z Kliniskt protokoll för självhjälpsprogrammet EJDeR publicerat https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=966286&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Ett kliniskt protokoll som beskriver sj&auml;lvhj&auml;lpsprogrammet EJDeR har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften <em>JMIR Formative Research</em>. EJDeR &auml;r ett sj&auml;lvhj&auml;lpsprogram som syftar till att minska oro och nedst&auml;mdhet hos f&ouml;r&auml;ldrar till barn som har avslutat en behandling mot cancer.</p> Tue, 17 Aug 2021 11:45:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=966286&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-08-17T11:45:00Z Uppsala universitet uppmärksammar U-CAREs forskning https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=964826&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Uppsala universitet uppm&auml;rksammar betydelsen av&nbsp;forskning&nbsp;inom psykisk h&auml;lsa som bland andra bedrivs inom U-CARE,&nbsp;med en l&auml;nk direkt fr&aring;n hemsidan www.uu.se.</p> Thu, 08 Jul 2021 11:19:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=964826&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-07-08T11:19:00Z Studier publicerade: Skillnader i patienters tillgång till sin journal https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=964642&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><img alt="Foto på lapp med texten 'Medical Record'" src="/digitalAssets/964/c_964642-l_3-k_medical-record_630px_.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p>Tv&aring; artiklar som r&ouml;r patienters tillg&aring;ng till sin journal och journalanteckningar har publicerats i de vetenskapliga tidskrifterna <em>Frontiers in Public Health </em>och <em>Journal of Medical Ethics</em>. Den ena artikeln &auml;r en studie som har j&auml;mf&ouml;rt implementeringen av patienters tillg&aring;ng till sin journal i Sverige och Nederl&auml;nderna. Den andra artikeln diskuterar patienters tillg&aring;ng till sina journalanteckningar ur ett filosofiskt perspektiv.</p> Tue, 06 Jul 2021 12:59:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=964642&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-07-06T12:59:00Z Studie publicerad: Bristfällig kvalitet på information om Covid-19 på webben https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=961118&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>En studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften <em>BMC Public Health</em> har analyserat svenska webbsidors information om Covid-19. Studien visar att svenskspr&aring;kiga webbsidor om&nbsp;Covid-19 i maj 2020 var av bristande kvalitet.</p> Wed, 30 Jun 2021 07:10:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=961118&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-06-30T07:10:00Z Studie publicerad: Svårigheter med att äta påverkar det sociala livet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=960308&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>En studie som nyligen publicerats i tidskriften <em>Journal of Advanced Nursing</em> har i en systematisk litteratur&ouml;versikt med mixad metod analyserat vetenskapliga artiklar om mat och m&aring;ltider f&ouml;r patienter med kronisk livsbegr&auml;nsande sjukdom.</p> Wed, 23 Jun 2021 12:01:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=960308&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-06-23T12:01:00Z Louise von Essen medverkar i Vetenskapsradion https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=956150&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I dagens avsnitt&nbsp;av Vetenskapsradion ber&auml;ttar professor Louise von Essen&nbsp;om en studie som har visat brist p&aring; st&ouml;d f&ouml;r mammor i Afrika s&ouml;der om Sahara som har f&ouml;rlorat ett barn.</p> Thu, 03 Jun 2021 08:50:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=956150&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-06-03T08:50:00Z Marina Kalisky utsedd till studeranderepresentant i U-CARE Programberedning https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=956022&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>U-CARE v&auml;lkomnar Marina Kalisky som nyligen utsetts till studeranderepresentant i U-CARE Programberedning. Hon studerar Masterprogrammet i Global h&auml;lsa, vid Institutionen f&ouml;r kvinnors och barns h&auml;lsa.</p> Wed, 02 Jun 2021 12:11:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=956022&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-06-02T12:11:00Z Studie publicerad: Långtidsuppföljning av iKBT-behandling mot ångest och depression hos hjärtpatienter https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=955704&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>En nyligen publicerad studie i den vetenskapliga tidskriften <em>Journal of Medical Internet Research </em>har unders&ouml;kt l&aring;ngtidseffekter av en behandling mot &aring;ngest och depression hos personer som drabbats av hj&auml;rtinfarkt. Studien visar att behandlingen, som bestod av internetbaserad kognitiv beteendeterapi (iKBT), huvudsakligen inte hade n&aring;gon effekt mot varken &aring;ngestsymptom eller nedst&auml;mdhet. L&aring;g efterlevnad av behandlingen &auml;r en m&ouml;jlig orsak.</p> Mon, 31 May 2021 10:47:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=955704&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-05-31T10:47:00Z Studie publicerad: Kvinnor i hemlöshet upplever förlust av värdighet i vårdmöten https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=954408&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>En studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften&nbsp;<em>International Journal of Nursing Studies</em>&nbsp;har unders&ouml;kt hur kvinnor med erfarenhet av heml&ouml;shet upplever h&auml;lso- och sjukv&aring;rden i Sverige.</strong></p> Tue, 25 May 2021 08:01:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=954408&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-05-25T08:01:00Z Frida Svedin utsedd till suppleant i institutionsstyrelsen https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=953952&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <figure class="image-captioned"><img alt="Foto på Frida Svedin" src="/digitalAssets/953/c_953952-l_3-k_frida-svedin-ny_twitter_crpd__630px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Frida Svedin, doktorand.</figcaption> </figure> <p>Stort grattis till Frida Svedin, som nyligen utsetts&nbsp;till suppleant i styrelsen f&ouml;r institutionen f&ouml;r kvinnors och barns h&auml;lsa.</p> Fri, 21 May 2021 08:26:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=953952&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-05-21T08:26:00Z Välkommen Kine Johansen! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=953730&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <figure class="image-captioned"><img alt="Foto på Kine Johansen" src="/digitalAssets/953/c_953730-l_3-k_kine-johansen_crpd_630px.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>&ndash; Jag tror att jag kommer f&aring; stor nytta av att jobba inom U-CARE, eftersom det finns stor kunskap och<br /> erfarenhet av liknande studier som den jag ska genomf&ouml;ra, s&auml;ger Med Dr Kine Johansen.</figcaption> </figure> <p><strong>Fr&aring;n och med 1 maj i &aring;r &auml;r Kine Johansen en del av U-CARE:s forskargrupp. Kine Johansen jobbar som fysioterapeut vid Akademiska barnsjukhuset och forskar om metoder f&ouml;r identifiering av barn med motoriska sv&aring;righeter samt vilka behandlingsmetoder som fungerar b&auml;st f&ouml;r patientgruppen.</strong></p> Thu, 20 May 2021 06:52:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=953730&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-05-20T06:52:00Z Jenny Månberg har blivit specialistpsykolog https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=952442&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <figure class="image-captioned"><img alt="Foto på Jenny Månberg" src="/digitalAssets/952/c_952442-l_3-k_jenny-manberg_crpd_adj.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>&ndash; Jag &auml;r v&auml;ldigt glad att jag fick m&ouml;jligheten att genomf&ouml;ra mitt vetenskapliga arbete inom FUNCA-studien,<br /> s&auml;ger Jenny M&aring;nberg.</figcaption> </figure> <p><strong>Stort grattis till Jenny M&aring;nberg som nyligen har lyckats bli specialistpsykolog i barn- och ungdomspsykologi!</strong></p> Mon, 10 May 2021 10:16:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=952442&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-05-10T10:16:00Z Louise von Essen och Joanne Woodford om självhjälp https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=944204&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><img alt="Skärmbild av intervju med Louise von Essen och Joanne Woodford" src="/digitalAssets/944/c_944204-l_3-k_skarmklipp1_crpd_adj_630px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p>&ndash;&nbsp;<strong>Aktuell forskning tyder p&aring; att effekten av sj&auml;lvhj&auml;lp &ouml;kar om den erbjuds i kombination med st&ouml;d och &aring;terkoppling.&nbsp;&Auml;ven automatiserad &aring;terkoppling kan fungera som ett st&ouml;d.</strong></p> <p></p> Tue, 04 May 2021 11:02:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=944204&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-05-04T11:02:00Z ENGAGE: ”Milstolpe nådd!” https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=941870&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <figure class="image-captioned"><img alt="Foto på Louise von Essen" src="/digitalAssets/941/c_941870-l_3-k_louise_uu-innovation_stor1_cropped_630px_adj.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Professor Louise von Essen &auml;r huvudansvarig forskare f&ouml;r studien ENGAGE.</figcaption> </figure> <p><strong>Nu har alla deltagare i U-CARE-studien ENGAGE avslutat sitt arbete med sj&auml;lvhj&auml;lpsprogrammet EJDeR och deltagit i en efterf&ouml;ljande intervju om programmet och studien.<br /> &ndash; En milstolpe &auml;r n&aring;dd! s&auml;ger professor Louise von Essen, ansvarig forskare f&ouml;r ENGAGE.</strong></p> Tue, 20 Apr 2021 09:30:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=941870&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-04-20T09:30:00Z Hjälpsökande beteenden och attityder till psykologiskt stöd hos ungdomar och unga vuxna som behandlats mot cancer under barndomen https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=941070&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <figure class="image-captioned"><img alt="Foto på Joanne Woodford." src="/digitalAssets/941/c_941070-l_3-k_joanne_screen-shot_adj_630px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>&ndash; Jag &auml;r glad &ouml;ver att studieprotokollet nu har publicerats och att etikans&ouml;kan &auml;r godk&auml;nd!<br /> s&auml;ger Fil Dr Joanne Woodford.</figcaption> </figure> <p><strong>Ett studieprotokoll som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften <em>BMJ Open</em> beskriver den kommande U-CARE-studien FUNCA. Studien kommer att unders&ouml;ka hj&auml;lps&ouml;kande beteenden och attityder till internetadministrerat psykologiskt st&ouml;d hos ungdomar och unga vuxna som tidigare behandlats mot cancer under barndomen.</strong></p> Thu, 15 Apr 2021 08:34:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=941070&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-04-15T08:34:00Z Studie publicerad: Vaccination mot mässling i postsovjetisk kontext https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=939952&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <figure class="image-captioned"><img alt="Ett foto på en boll föreställande ett mässlingsvirus." src="/digitalAssets/939/c_939952-l_3-k_measles_630px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Det har saknats kunskap om vaccinationsgraden mot m&auml;ssling i forna Sovjet.&nbsp;</figcaption> </figure> <p>En studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften <em>BMC Public Health </em>har unders&ouml;kt vilka faktorer som &auml;r associerade med vaccination av barn mot m&auml;ssling i Armenien.</p> Tue, 06 Apr 2021 10:53:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=939952&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-04-06T10:53:00Z Erik Olsson utsedd till ny föreståndare för EIT Health i Uppsala https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=939556&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <figure class="image-captioned"><img alt="Foto på Erik Olsson" src="/digitalAssets/939/c_939556-l_3-k_skarmklipp-erik-olsson_crpd_630px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>&ndash;&nbsp;Det h&auml;r &auml;r en bra matchning f&ouml;r U-CARE, s&auml;ger lektor Erik Olsson, tilltr&auml;dande f&ouml;rest&aring;ndare f&ouml;r<br /> EIT Health i Uppsala.</figcaption> </figure> <p>Grattis Erik Olsson som nyligen har blivit utsedd till ny f&ouml;rest&aring;ndare f&ouml;r h&auml;lso- och forskningsn&auml;tverket EIT Health i Uppsala! Han tilltr&auml;der uppdraget nu i v&aring;r, parallellt med sin tj&auml;nst som lektor inom U-CARE.</p> Wed, 31 Mar 2021 06:55:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=939556&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-03-31T06:55:00Z Ny studie analyserar användning av internetbaserad KBT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=938202&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><img alt="Ett foto på en man som sitter vid en bärbar dator och en kopp kaffe." src="/digitalAssets/938/c_938202-l_3-k_pexels-alex-green-4_3_630px_jpg.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p>En U-CARE-studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften <em>Journal of Medical Internet Research</em> har unders&ouml;kt beteendem&ouml;nster hos deltagare i tv&aring; internetbaserade studier som erbjudit kognitiv beteendeterapi (KBT) via U-CARE-portalen. Studien visade att en stor andel deltagare f&ouml;redrog att vara aktiva utanf&ouml;r kontorstid.</p> Tue, 23 Mar 2021 11:59:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=938202&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-03-23T11:59:00Z Studie publicerad: Användning av psykofarmaka påverkar hjärtfrekvensvariabiliteten https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=934528&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><img alt="Illustration av hjärtan i neonfärger mot mörkbakgrund" src="/digitalAssets/934/c_934528-l_3-k_pexels-nothing-ahead-630px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p>En nyligen publicerad studie visar att anv&auml;ndning av viss typ av psykofarmaka p&aring;verkar hj&auml;rtfrekvensvariabiliteten hos personer med schizofreni och depression. Artikeln &auml;r publicerad i den vetenskapliga tidskriften <em>Journal of Clinical Psychopharmacology.</em></p> Thu, 18 Mar 2021 08:02:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=934528&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-03-18T08:02:00Z Studie publicerad: Äldres syn på rehabilitering efter hjärtinfarkt https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=932334&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <figure class="image-captioned"><img alt="Foto på Thea Liljeroos och Erik Olsson." src="/digitalAssets/932/c_932334-l_3-k_thea-och-erik_png.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Thea Liljeroos, forskningsassistent och sjuksk&ouml;terska. Erik Olsson, docent och psykolog.</figcaption> </figure> <p>En studie som unders&ouml;kt hur &auml;ldre personer som haft en hj&auml;rtinfarkt upplever sin kognitiva f&ouml;rm&aring;ga och rehabilitering har nyligen blivit publicerad i den vetenskapliga tidskriften <em>Disability and Rehabilitation</em>. Tv&aring; av f&ouml;rfattarna, Thea Liljeroos och Erik Olsson, ber&auml;ttar om studiens resultat.</p> Tue, 09 Mar 2021 13:49:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=932334&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-03-09T13:49:00Z Studie publicerad: Faktorer kopplade till vård av lågt värde https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=931940&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <figure class="image-captioned"><img alt="Foto på Irene Muli. " src="/digitalAssets/931/c_931940-l_3-k_irene-210303_2_adj_630px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Doktorand Irene Muli &auml;r en av f&ouml;rfattarna till artikeln.</figcaption> </figure> <p>En studie som identifierar vilka faktorer som &auml;r kopplade till anv&auml;ndning och utfasning av v&aring;rd av l&aring;gt v&auml;rde har nyligen blivit publicerad i den vetenskapliga tidskriften <em>Implementation Science Communications</em>. V&aring;rd av l&aring;gt v&auml;rde betyder att patienter ges v&aring;rd som i praktiken &auml;r ineffektiv, on&ouml;dig eller i v&auml;rsta fall skadlig.</p> Fri, 05 Mar 2021 09:24:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=931940&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-03-05T09:24:00Z Erik Olsson och Anna Klarare antagna till internationellt utbytesprogram https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=930722&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <figure class="image-captioned"><img alt="Foto på Erik Olsson och Anna Klarare." src="/digitalAssets/930/c_930722-l_3-k_erik_anna.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Lektor Erik Olsson och lektor Anna Klarare har b&aring;da blivit antagna till ett internationellt utbytesprogram.&nbsp;</figcaption> </figure> <p>Stort grattis till Erik Olsson och Anna Klarare som b&aring;da har blivit antagna till ett internationellt utbytesprogram, &rsquo;teaching sabbatical&rsquo;, under h&ouml;sten 2021. De kommer att bedriva undervisning i Hongkong respektive Austin, Texas. &nbsp;</p> Mon, 01 Mar 2021 07:57:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=930722&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-03-01T07:57:00Z U-CARE-studien Engage går framåt! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=930186&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <figure class="image-captioned"><img alt="Foto på Louise von Essen." src="/digitalAssets/930/c_930186-l_3-k_louise_uu-innovation_stor1_cropped_630px_adj.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Professor Louise von Essen &auml;r huvudansvarig forskare f&ouml;r studien Engage.&nbsp;</figcaption> </figure> <p>Sedan sommaren 2020 har f&ouml;r&auml;ldrar till barn som har avslutat en behandling mot cancer erbjudits att delta i U-CARE-studien Engage. I studien arbetar f&ouml;r&auml;ldrarna med ett internetbaserat sj&auml;lvhj&auml;lpsprogram med behandlarst&ouml;d som syftar till att minska oro och nedst&auml;mdhet.</p> Wed, 24 Feb 2021 08:22:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=930186&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-02-24T08:22:00Z Välkommen Johan Lundgren! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=927520&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Vi h&auml;lsar Johan Lundgren v&auml;lkommen till U-CARE! Han kommer att jobba som forskare p&aring; halvtid inom projektet ENGAGE, som handlar om att testa ett sj&auml;lvhj&auml;lpsprogram f&ouml;r f&ouml;r&auml;ldrar till barn som har avslutat en behandling mot cancer.</p> Mon, 08 Feb 2021 15:18:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=927520&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-02-08T15:18:00Z Susanne Bredenberg ny ledamot i U-CARE Programberedning https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=925260&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>U-CARE v&auml;lkomnar Susanne Bredenberg som ny ledamot i U-CARE Programberedning.</p> Thu, 28 Jan 2021 11:40:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=925260&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-01-28T11:40:00Z Abstract publicerat: Implementering av psykologisk intervention via e-Hälsa för informella vårdgivare https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=925032&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><img alt="Skärmklipp från tidskriften Implementation Sciences webbplats" src="/digitalAssets/925/c_925032-l_3-k_210127-implementation-science.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /><br /> Chelsea Coumoundouros, Erika M&aring;rtensson, Giulia Ferraris, Louise von Essen, Robbert Sanderman och Joanne Woodford har f&aring;tt ett abstract publicerat i den vetenskapliga tidskriften <em>Implementation Science</em>.</p> Wed, 27 Jan 2021 09:53:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=925032&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-01-27T09:53:00Z Artikel publicerad: Svensk version av formulär om sjuksköterskors vårdande https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=924316&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <figure class="image-captioned"><img alt="Foto på Anna Klarare" src="/digitalAssets/924/c_924316-l_3-k_anna-klarare-pressbild-2020_630px_crpd.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Anna Klarare, lektor vid Ersta Sk&ouml;ndal Br&auml;cke h&ouml;gskola och associerad forskare inom U-CARE,<br /> &auml;r en av f&ouml;rfattarna till artikeln.</figcaption> </figure> <p>En studie om fr&aring;geformul&auml;ret Caring Behaviors Inventory-24 (CBI-24), som m&auml;ter sjuksk&ouml;terskors v&aring;rd, har nyligen publicerats i tidskriften <em>Human Resources for Health.</em></p> Fri, 22 Jan 2021 13:23:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=924316&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-01-22T13:23:00Z Nya ansvarsområden inom U-CARE https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=924150&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <figure class="image-captioned"><img alt="Foto på Ylva Hägg Sylvén, Miro Anter och Oscar Blomberg. " src="/digitalAssets/924/c_924150-l_3-k_ylva_miro_oscar.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>IT-koordinator Ylva H&auml;gg Sylv&eacute;n, programkoordinator Miro Anter och doktorand Oscar Blomberg.&nbsp;</figcaption> </figure> <p>Efter att Helena Gr&ouml;nqvist f&aring;tt nytt jobb inom Vetenskapsr&aring;det har vissa av hennes tidigare ansvarsomr&aring;den tagits &ouml;ver av Ylva H&auml;gg Sylv&eacute;n, Miro Anter och Oscar Blomberg.</p> Fri, 22 Jan 2021 09:17:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=924150&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-01-22T09:17:00Z Irene Muli och Annika Bärkås antagna som doktorander! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=924050&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><img alt="Foto på Irene Muli och Annika Bärkås" src="/digitalAssets/924/c_924050-l_3-k_irene_annika_ny630px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p>Ett stort grattis till Irene Muli och Annika B&auml;rk&aring;s som nyligen blivit antagna som doktorander! De kommer b&aring;da att forska inom &auml;mnet e-h&auml;lsa,&nbsp;och har docent,&nbsp;universitetslektor Maria H&auml;gglund som huvudhandledare.</p> Thu, 21 Jan 2021 12:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=924050&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-01-21T12:00:00Z Anslag till studier om psykisk hälsa bland patienter som haft hjärtinfarkt https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=917136&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Grattis Erik Olsson, Sophia Humphries, Fredrika Norlund, med flera forskare som nyligen beviljats forskningsmedel fr&aring;n Hj&auml;rt- och Lungfonden samt Riksf&ouml;rbundet Hj&auml;rtLung.</p> Wed, 13 Jan 2021 10:09:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=917136&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-01-13T10:09:00Z Vetenskapsradion uppmärksammar U-CARE-studie https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=916282&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><img alt="Skärmklipp på Vetenskapsradions webbplats" src="/digitalAssets/916/c_916282-l_3-k_210105-vetenskapsradion-uppmarksammar-u-care-studie_630px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p>Vetenskapsradion uppm&auml;rksammar U-CARE-studien som j&auml;mf&ouml;rt ekonomiska konsekvenser f&ouml;r f&ouml;r&auml;ldrar till barn som drabbats av cancer.&nbsp;</p> Tue, 05 Jan 2021 13:47:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=916282&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-01-05T13:47:00Z Ekonomiska konsekvenser för föräldrar av ett barns cancersjukdom https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=915678&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><img alt="Illustration av en pappa och ett barn" src="/digitalAssets/915/c_915678-l_3-k_pappa_barn_siluett_liten_630px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p>En studie om socioekonomiska konsekvenser f&ouml;r f&ouml;r&auml;ldrar till barn med cancer har nyligen publicerats f&ouml;re tryck i tidskriften <em>International Journal of Cancer</em>. Studien, som &auml;r skriven av forskarna Mattias &Ouml;hman, Joanne Woodford och Louise von Essen, unders&ouml;ker socioekonomiska konsekvenser f&ouml;r f&ouml;r&auml;ldrar till barn som har drabbats av cancer.</p> Tue, 22 Dec 2020 14:12:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=915678&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-12-22T14:12:00Z Louise von Essen önskar alla God Jul och Gott Nytt År! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=915640&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 22 Dec 2020 13:08:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=915640&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-12-22T13:08:00Z Helena Grönqvist har fått anställning inom Vetenskapsrådet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=915216&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><img alt="Foto på Helena Grönqvist som är på väg uppför en trappa" src="/digitalAssets/915/c_915216-l_3-k_helena-trappan_adj_crpd_630px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /><br /> Efter nio &aring;r som forskare och forskningskoordinator inom U-CARE har Helena Gr&ouml;nqvist nu f&aring;tt anst&auml;llning som forskningssekreterare inom Vetenskapsr&aring;det. Hon ser tillbaka p&aring; en h&auml;ndelserik tid inom U-CARE. &nbsp;</p> Fri, 18 Dec 2020 13:29:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=915216&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-12-18T13:29:00Z Studie publicerad: Sjuksköterskors attityder till hemlöshet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=911710&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p></p> <figure class="image-captioned"><img alt="Foto på Anna Klarare" src="/digitalAssets/911/c_911710-l_3-k_anna-k2_crpd_630px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Lektor Anna Klarare intervjuades hemifr&aring;n om den nya studien som tagit fram ett formul&auml;r p&aring; svenska<br /> som kan m&auml;ta sjuksk&ouml;terskors attityder till heml&ouml;shet.&nbsp;</figcaption> </figure> <p>En studie om fr&aring;geformul&auml;ret Attitudes Towards Homelessness Iventory (ATHI) har nyligen publicerats i tidskriften <em>Worldviews on Evidence-based Nursing</em>. ATHI m&auml;ter attityder till heml&ouml;shet, och har tidigare inte funnits &ouml;versatt till svenska.</p> Fri, 11 Dec 2020 14:34:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=911710&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-12-11T14:34:00Z Patienters tillgång till sin journal online – jämförelse mellan Sverige och USA https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=910836&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><img alt="Illustration över stetoskop logga för OpenNotes och en illustration av ett formulär" src="/digitalAssets/910/c_910836-l_3-k_header_2_crpd_630px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p>I ett seminarium inom U-CARE ber&auml;ttade docent Maria H&auml;gglund om hur patienters tillg&aring;ng till sin journal online ser olika ut beroende p&aring; vart patienten &auml;r bosatt. Maria H&auml;gglund, som nyligen har g&auml;stforskat med forskargruppen OpenNotes vid Harvard University, presenterade under seminariet intressanta forskningsresultat om skillnader mellan Sverige och USA kopplade till patienters tillg&aring;ng till sin journal online.</p> Thu, 10 Dec 2020 13:47:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=910836&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-12-10T13:47:00Z Nya ledamöter i U-CARE:s programberedning och programråd https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=909606&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <figure class="image-captioned"><img alt="Kollage med bilder på Lina Eklund, Ylva Hägg Sylvén, Maria Hägglund, Lena Wettergren och Gustav Ullenhag" src="/digitalAssets/909/c_909606-l_3-k_nya-ledamoter-programberedningen.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Lina Eklund, Ylva H&auml;gg Sylv&eacute;n, Maria H&auml;gglund, Lena Wettergren och Gustav Ullenhag.&nbsp;</figcaption> </figure> <p>U-CARE v&auml;lkomnar Lina Eklund, Ylva H&auml;gg Sylv&eacute;n, Maria H&auml;gglund och Lena Wettergren som alla har utsetts till nya ledam&ouml;ter i U-CARE:s programberedning, samt Gustav Ullenhag som utsetts till ledamot i U-CARE:s programr&aring;d.</p> Mon, 07 Dec 2020 11:35:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=909606&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-12-07T11:35:00Z Stöd till forskningsprojekt för föräldrar till barn med cancer i Tanzania https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=909488&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <figure class="image-captioned"><img alt="Foto på Helena Grönqvist och Louise von Essen" src="/digitalAssets/909/c_909488-l_3-k_helena-och-louise_cropped_630px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Fil dr Helena Gr&ouml;nqvist och professor Louise von Essen.&nbsp;</figcaption> </figure> <p>Vetenskapsr&aring;det har beviljat ett tre&aring;rigt anslag p&aring; drygt 4 miljoner kronor till ett internationellt samarbetsprojekt som ska utveckla st&ouml;d via mobilen till f&ouml;r&auml;ldrar till barn som behandlats f&ouml;r leukemi i Tanzania.</p> Fri, 04 Dec 2020 15:41:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=909488&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-12-04T15:41:00Z Louise von Essen i samtal om forskning och samhällsnytta https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=909258&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><img alt="Foto på Louise von Essen" src="/digitalAssets/909/c_909258-l_3-k_louise_uu-innovation_stor1_cropped_630px_adj.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p>I en intervju med Malin Graffner Nordberg fr&aring;n UU Innovation samtalade U-CARE:s professor Louise von Essen om samh&auml;llsnytta och betydelsen av att vara n&auml;ra forskningsdeltagarna.</p> Thu, 03 Dec 2020 15:58:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=909258&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-12-03T15:58:00Z Ella Thiblin och Josefin Hagström antagna som doktorander! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=904084&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Ett stort grattis till Ella Thiblin och Josefin Hagstr&ouml;m som blivit antagna som doktorander! De kommer b&aring;da att arbeta inom ENGAGE-projektet, som handlar om&nbsp;att testa en&nbsp;internetbaserad psykologisk&nbsp;sj&auml;lvhj&auml;lpsbehandling f&ouml;r f&ouml;r&auml;ldrar till barn som behandlats mot cancer.</p> Tue, 24 Nov 2020 14:42:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=904084&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-11-24T14:42:00Z Frida Svedin och Oscar Blomberg antagna som doktorander! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=903896&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><img alt="Foto på Frida Svedin och Oscar Blomberg" src="/digitalAssets/903/c_903896-l_3-k_frida_oscar_3_cropped_630px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p>Grattis&nbsp;Frida Svedin och Oscar Blomberg som&nbsp;blivit antagna som doktorander! De kommer b&aring;da att jobba i projektet PROMOTE II.</p> Mon, 23 Nov 2020 14:11:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=903896&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-11-23T14:11:00Z Erika Mårtensson presenterade vid konferens för anhöriga https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=903522&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><img alt="Montage av Erika Mårtensson och hennes presentation. " src="/digitalAssets/903/c_903522-l_3-k_erika-presentation.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p>Som en del av Anh&ouml;rigas riksf&ouml;rbunds &aring;rliga konferens, deltog doktorand Erika M&aring;rtensson genom att h&aring;lla en videopresentation om sitt doktorandprojekt &rdquo;Ett erk&auml;nnande till de m&aring;nga gl&ouml;mda: Psykologiskt st&ouml;d f&ouml;r d&ouml;ttrar som &auml;r anh&ouml;riga till en &auml;ldre f&ouml;r&auml;lder&rdquo;.</p> Fri, 20 Nov 2020 13:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=903522&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-11-20T13:00:00Z Birgitta Johansson får anslag från Cancerfonden https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=902888&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Grattis Birgitta Johansson som nyligen beviljats 1&nbsp;800&nbsp;000 kr i forskningsanslag fr&aring;n Cancerfonden!&nbsp;Projektet p&aring;g&aring;r 2021-2023 och handlar om att utveckla, testa och utv&auml;rdera ett internetbaserat st&ouml;d f&ouml;r n&auml;rst&aring;ende till personer med huvud- och halscancer.</p> Mon, 16 Nov 2020 16:34:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=902888&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-11-16T16:34:00Z U-CARE Seminarium: Jämställdhet inom forskningsvärlden? https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=902214&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><img alt="Bild på brinnande feministsymbol" src="/digitalAssets/902/c_902214-l_3-k_201111-feministsymbol.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p>I ett seminarium om j&auml;mst&auml;lldhet inom forskningsv&auml;rlden samtalade U-CARE:s arbetsgrupp om v&aring;ra egna erfarenheter av k&ouml;nsdiskriminering, m&ouml;jliga sk&auml;l till bristen p&aring; j&auml;mst&auml;lldhet och vad vi kan g&ouml;ra f&ouml;r att uppn&aring;&nbsp;j&auml;mst&auml;lldhet&nbsp;inom forskningen. Seminariet leddes av Dr. Joanne Woodford, som inledde med att presentera historiska och nutida exempel p&aring; k&ouml;nsdiskriminering b&aring;de i samh&auml;llet i stort och inom forskning.</p> Wed, 11 Nov 2020 14:12:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=902214&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-11-11T14:12:00Z Välkomna Agnes, Christina och Nina! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=901632&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 06 Nov 2020 15:02:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=901632&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-11-06T15:02:00Z Internetbaserat stöd hjälpte mot depression https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=899432&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I en intervju med&nbsp;Uppsala universitet ber&auml;ttar forskaren Birgitta Johansson om det&nbsp;internet-baserade&nbsp;v&aring;rdprogrammet&nbsp;iCAN-DO, som skapats&nbsp;f&ouml;r att behandla psykisk oh&auml;lsa hos personer som drabbats av cancer. Programmet utvecklades vid U-CARE, och resultaten publicerades nyligen i tidskriften Psycho-Oncology.&nbsp;</p> Tue, 27 Oct 2020 14:23:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=899432&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-10-27T14:23:00Z Artikel publicerad i BMC Palliative Care https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=898090&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 15 Oct 2020 06:28:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=898090&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-10-15T06:28:00Z Artikel publicerad i Journal of Parkinson's Disease https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=896986&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 06 Oct 2020 11:57:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=896986&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-10-06T11:57:00Z Anslag från Forte https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=896640&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 05 Oct 2020 06:54:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=896640&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-10-05T06:54:00Z Anslag från Forte https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=896634&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 05 Oct 2020 06:42:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=896634&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-10-05T06:42:00Z Artikel publicerad i Psycho-Oncology https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=895780&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 28 Sep 2020 08:34:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=895780&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-09-28T08:34:00Z Erik Olsson nominerad till STINTs stipendieprogram Teaching Sabbatical https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=894864&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 21 Sep 2020 14:03:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=894864&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-09-21T14:03:00Z Artikel publicerad i JMIR https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=894508&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 18 Sep 2020 07:20:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=894508&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-09-18T07:20:00Z Artikel publicerad i BMJ Open https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=893912&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 14 Sep 2020 12:11:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=893912&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-09-14T12:11:00Z Artikel publicerad i European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=893336&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 10 Sep 2020 06:25:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=893336&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-09-10T06:25:00Z Artikel publicerad i International Journal of Qualitative Studies in Health and Well-being https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=890990&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Sat, 15 Aug 2020 09:15:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=890990&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-08-15T09:15:00Z Artikel publicerad i Journal of Medical Internet Research https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=889348&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 17 Aug 2020 07:06:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=889348&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-08-17T07:06:00Z Artikel publicerad i Journal of Health Psychology https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=889344&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 17 Aug 2020 06:31:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=889344&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-08-17T06:31:00Z Artikel publicerad i The Lancet Psychiatry https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=889342&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 17 Aug 2020 06:20:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=889342&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-08-17T06:20:00Z Artikel publicerad i Yearbook of Medical Informatics https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=889264&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 14 Aug 2020 08:48:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=889264&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-08-14T08:48:00Z Artikel publicerad i Studies in Health Technology and Informatics https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=889254&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 14 Aug 2020 08:22:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=889254&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-08-14T08:22:00Z Manuskript accepterat för publikation i JMIR https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=889060&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 12 Aug 2020 09:25:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=889060&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-08-12T09:25:00Z Manuskript accepterat för publikation i Journal of Advanced Nursing https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=888806&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 11 Aug 2020 08:38:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=888806&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-08-11T08:38:00Z Artikel publicerad i The Cognitive Behaviour Therapist https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=888674&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 06 Aug 2020 08:46:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=888674&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-08-06T08:46:00Z Sammanfattning presenterad på UK Implementation Science Research Conference https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=887728&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 28 Jul 2020 06:48:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=887728&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-07-28T06:48:00Z Manuskript accepterat för publikation i Psycho-Oncology https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=887574&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 21 Jul 2020 08:12:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=887574&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-07-21T08:12:00Z Manuskript accepterat för publikation i BMJ Open https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=887558&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 20 Jul 2020 12:30:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=887558&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-07-20T12:30:00Z Artikel publicerad i Acta Paediatrica https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=887552&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 20 Jul 2020 11:02:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=887552&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-07-20T11:02:00Z Förlängd adjungering för Lena Ring https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=887546&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 20 Jul 2020 08:42:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=887546&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-07-20T08:42:00Z Artikel publicerad i BMJ Open https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=887536&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 20 Jul 2020 08:15:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=887536&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-07-20T08:15:00Z Letter to the editor publicerat i Health Expectations https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=884438&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 16 Jun 2020 15:20:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=884438&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-06-16T15:20:00Z Finansiering beviljad från WoMHeR, Women’s Mental Health during the Reproductive lifespan https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=883470&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 11 Jun 2020 07:02:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=883470&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-06-11T07:02:00Z Grattis Maria Hägglund till beviljat medel från NordForsk https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=881688&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 04 Jun 2020 07:57:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=881688&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-06-04T07:57:00Z Grattis Maria Hägglund till beviljat medel från Forte https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=881674&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 04 Jun 2020 07:18:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=881674&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-06-04T07:18:00Z Grattis till John Wallert https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=881142&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 01 Jun 2020 12:04:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=881142&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-06-01T12:04:00Z Manuskript accepterat för publikation i BMJ Open https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=880086&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 25 May 2020 06:48:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=880086&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-05-25T06:48:00Z Manuskript accepterat för publikation i BMJ Open https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=880082&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 25 May 2020 06:45:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=880082&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-05-25T06:45:00Z Manuskript accepterat för publikation i The Cognitive Behaviour Therapist https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=879966&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 20 May 2020 12:04:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=879966&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-05-20T12:04:00Z Sammanfattning accepterad för posterpresentation på vetenskaplig konferens https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=879598&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 19 May 2020 09:28:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=879598&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-05-19T09:28:00Z Manuskript accepterat för publikation i BMC Medical Informatics and Decision Making https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=878904&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 14 May 2020 11:09:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=878904&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-05-14T11:09:00Z Manuskript accepterat för publikation i Journal of Medical Internet Research https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=878892&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 14 May 2020 09:48:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=878892&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-05-14T09:48:00Z Artikel publicerad i Contemporary Clinical Trials Communications https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=877836&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 08 May 2020 12:06:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=877836&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-05-08T12:06:00Z Generalrepetitionen av John Wallerts disputationspresentation INSTÄLLD https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=875696&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 27 Apr 2020 12:05:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=875696&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-04-27T12:05:00Z Generalrepetitionen av John Wallerts disputationspresentation äger rum den 28:e april https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=866868&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p></p> <p></p> Wed, 22 Apr 2020 14:51:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=866868&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-04-22T14:51:00Z Manuskript accepterat för publikation i Contemporary Clinical Trials Communications https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=866054&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 20 Apr 2020 08:22:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=866054&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-04-20T08:22:00Z Artikel publicerad i Psychiatry Research: Neuroimaging https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=864972&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 15 Apr 2020 06:25:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=864972&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-04-15T06:25:00Z Grattis Anna Klarare till beviljat medel från SJSF https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=864842&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 14 Apr 2020 07:51:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=864842&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-04-14T07:51:00Z Brainpub: seminariet den 8:e april är inställt https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=863326&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 02 Apr 2020 06:56:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=863326&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-04-02T06:56:00Z Artikel publicerad i Journal of Medical Internet Research https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=862978&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 31 Mar 2020 13:26:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=862978&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-03-31T13:26:00Z Manuskript accepterat för publikation i BMC Pregnancy and Childbirth https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=862128&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 27 Mar 2020 07:14:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=862128&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-03-27T07:14:00Z Artikel publicerad i PeerJ https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=860918&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 19 Mar 2020 11:54:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=860918&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-03-19T11:54:00Z Årets Mötesplats U-CARE är avslutad https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=860432&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 17 Mar 2020 10:30:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=860432&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-03-17T10:30:00Z Manuskript accepterat för publikation i Research Involvement and Engagement https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=859632&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 11 Mar 2020 07:08:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=859632&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-03-11T07:08:00Z Louise von Essen och Helena Grönqvist har anlänt till Muhimbili National Hospital, Tanzania https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=857404&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 28 Feb 2020 12:05:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=857404&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-02-28T12:05:00Z Manuskript accepterat för publikation i Journal of Advanced Nursing https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=856508&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 25 Feb 2020 10:35:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=856508&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-02-25T10:35:00Z Louise von Essen och Helena Grönqvist reser till Tanzania https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=856420&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 24 Feb 2020 13:58:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=856420&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-02-24T13:58:00Z Manuskript accepterat för publikation i European Management Journal https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=847720&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 14 Feb 2020 14:22:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=847720&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-02-14T14:22:00Z Manuskript accepterat för publikation i PeerJ https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=846956&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 10 Feb 2020 14:23:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=846956&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-02-10T14:23:00Z Intervju med Louise von Essen https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=844798&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 05 Feb 2020 06:23:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=844798&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-02-05T06:23:00Z Artikel publicerad i Supportive Care in Cancer https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=844170&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 03 Feb 2020 11:42:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=844170&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-02-03T11:42:00Z Anslag från Riksförbundet HjärtLung https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=825948&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 08 Jan 2020 12:15:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=825948&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-01-08T12:15:00Z Artikel publicerad i BMJ Open https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=825756&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 02 Jan 2020 08:13:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=825756&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-01-02T08:13:00Z Artikel publicerad i Nursing Open https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=825754&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 02 Jan 2020 08:03:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=825754&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2020-01-02T08:03:00Z Anslag från Riksförbundet HjärtLung https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=825608&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 20 Dec 2019 08:10:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=825608&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-12-20T08:10:00Z Anslag från Hjärt-Lungfonden https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=825296&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 17 Dec 2019 15:47:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=825296&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-12-17T15:47:00Z Artikel publicerad i Quality of Life Research https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=825210&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 17 Dec 2019 10:15:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=825210&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-12-17T10:15:00Z Artikel publicerad i Taylor & Francis https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=825208&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 17 Dec 2019 10:05:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=825208&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-12-17T10:05:00Z Anslag från AFA Försäkring https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=824588&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 11 Dec 2019 08:05:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=824588&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-12-11T08:05:00Z Manuskript accepterat för publikation i BMJ Open https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=822746&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 26 Nov 2019 15:52:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=822746&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-11-26T15:52:00Z Artikel publicerad i Journal of Pediatric Oncology Nursing https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=820248&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 11 Nov 2019 08:25:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=820248&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-11-11T08:25:00Z Artikel publicerad i Acta Oncologica https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=820238&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 11 Nov 2019 08:13:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=820238&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-11-11T08:13:00Z Manuskript accepterat för publikation i Reproductive Health https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=820090&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 08 Nov 2019 08:14:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=820090&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-11-08T08:14:00Z Anslag från Vetenskapsrådet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=818572&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 25 Oct 2019 09:15:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=818572&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-10-25T09:15:00Z Manuskript accepterat för publikation i Acta Oncologica https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=818560&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 25 Oct 2019 07:32:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=818560&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-10-25T07:32:00Z Editorial publicerad i British Medical Journal https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=814006&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 07 Oct 2019 07:13:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=814006&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-10-07T07:13:00Z Pris för bästa poster till Birgitta Johansson https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=814002&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 07 Oct 2019 06:49:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=814002&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-10-07T06:49:00Z Sommarkursen Innovation game uppmärksammad i Sydkorea https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=812996&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 01 Oct 2019 09:02:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=812996&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-10-01T09:02:00Z Artikel publicerad i JMIR https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=812048&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 23 Sep 2019 11:37:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=812048&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-09-23T11:37:00Z Manuskript accepterat för publikation i Nursing Open https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=812046&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 23 Sep 2019 11:26:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=812046&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-09-23T11:26:00Z Artikel publicerad i Health Soc Care Community https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=811426&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 18 Sep 2019 06:58:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=811426&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-09-18T06:58:00Z Artikel uppmärksammad nationellt och internationellt https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=811130&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 16 Sep 2019 07:16:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=811130&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-09-16T07:16:00Z Artikel publicerad i European Journal of Preventive Cardiology https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=811126&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 16 Sep 2019 06:14:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=811126&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-09-16T06:14:00Z Wallert har erhållit innovationsstipendium https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=811002&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 12 Sep 2019 14:12:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=811002&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-09-12T14:12:00Z Artikel publicerad i Studies in Health Technology and Informatics https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=805988&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 02 Sep 2019 09:33:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=805988&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-09-02T09:33:00Z Artikel publicerad i Studies in Health Technology and Informatics https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=805986&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 02 Sep 2019 09:22:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=805986&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-09-02T09:22:00Z Artikel publicerad i Studies in Health Technology and Informatics https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=805976&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 02 Sep 2019 08:58:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=805976&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-09-02T08:58:00Z Artikel publicerad i Studies in Health Technology and Informatics https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=805970&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 02 Sep 2019 08:51:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=805970&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-09-02T08:51:00Z Artikel publicerad i Journal of Medical Internet Research https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=805894&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 02 Sep 2019 07:20:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=805894&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-09-02T07:20:00Z Artikel publicerad i BMC Medical Informatics and Decision Making https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=805890&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 02 Sep 2019 07:12:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=805890&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-09-02T07:12:00Z Artikel publicerad i European Journal of Oncology Nursing https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=805678&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 30 Aug 2019 06:18:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=805678&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-08-30T06:18:00Z Artikel publicerad i European Journal of Preventive Cardiology https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=805664&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 29 Aug 2019 14:48:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=805664&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-08-29T14:48:00Z Manuskript accepterat för publikation i Health Research Policy and Systems https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=802684&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 07 Aug 2019 08:34:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=802684&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-08-07T08:34:00Z Artikel publicerad i PLOS ONE https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=802682&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 07 Aug 2019 08:22:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=802682&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-08-07T08:22:00Z Manuskript accepterat för publikation i European Journal of Preventive Cardiology https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=802596&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 05 Aug 2019 09:32:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=802596&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-08-05T09:32:00Z Manuskript accepterat för publikation i European Journal of Preventive Cardiology https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=802594&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 05 Aug 2019 09:27:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=802594&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-08-05T09:27:00Z Manuskript accepterat för publikation i European Journal of Contraception and Reproductive Health Care https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=802580&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 05 Aug 2019 07:24:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=802580&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-08-05T07:24:00Z Vill du vara vår nya forskningsassistent? https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=801476&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 28 Jun 2019 13:36:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=801476&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-06-28T13:36:00Z Artikel publicerad i Infant Behavior and Development https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=800730&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 25 Jun 2019 13:42:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=800730&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-06-25T13:42:00Z Artikel publicerad i i European Journal of Preventive Cardiology https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=799742&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 20 Jun 2019 14:04:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=799742&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-06-20T14:04:00Z Artikel publicerad i International Journal of Cardiology https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=799738&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 20 Jun 2019 14:01:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=799738&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-06-20T14:01:00Z Manuskript accepterat för publikation i PLOS ONE https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=798604&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 17 Jun 2019 09:36:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=798604&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-06-17T09:36:00Z Välkommen Thea Liljeroos och Frida Svedin! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=797304&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 11 Jun 2019 08:20:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=797304&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-06-11T08:20:00Z Schemat för Brainpub HT19 och VT20 är klart! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=797248&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 11 Jun 2019 08:15:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=797248&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-06-11T08:15:00Z Manuskript accepterat för publikation i Infant Behavior and Development https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=797124&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 10 Jun 2019 08:34:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=797124&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-06-10T08:34:00Z Manuskript accepterat i International Journal of Innovation Management https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=789336&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 03 Jun 2019 13:33:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=789336&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-06-03T13:33:00Z Artikel publicerad i International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=788914&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 28 May 2019 15:26:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=788914&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-05-28T15:26:00Z Artikel publicerad i BMC Medical Informatics and Decision Making https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=788912&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 28 May 2019 15:13:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=788912&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-05-28T15:13:00Z Artikel om U-CARE och Joanne Woodford https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=788644&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 28 May 2019 07:08:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=788644&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-05-28T07:08:00Z Artikel publicerad i Cancer Nursing https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=787904&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 22 May 2019 08:34:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=787904&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-05-22T08:34:00Z Manuskript accepterat för publikation i Journal of Advanced Nursing https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=787712&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 21 May 2019 07:28:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=787712&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-05-21T07:28:00Z Manuskript accepterat för publikation i European Journal of Oncology Nursing https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=787298&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 17 May 2019 07:11:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=787298&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-05-17T07:11:00Z Manuskript accepterat för publikation i Journal of Advanced Nursing https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=787296&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 17 May 2019 07:06:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=787296&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-05-17T07:06:00Z Artikel publicerad i BMC Pregnancy & Childbirth https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=783590&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 07 May 2019 13:59:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=783590&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-05-07T13:59:00Z Välkommen Maria och Sofia! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=783020&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 02 May 2019 08:15:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=783020&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-05-02T08:15:00Z Chelsea Coumoundouros doktorand https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=783016&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 02 May 2019 08:10:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=783016&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-05-02T08:10:00Z Erika Mårtensson doktorand https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=783012&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 02 May 2019 08:06:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=783012&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-05-02T08:06:00Z Manuskript accepterat för publikation i International Journal of Cardiology https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=781504&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 17 Apr 2019 09:53:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=781504&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-04-17T09:53:00Z Disputation Mudassir Imran Mustafa 10 juni 2019 https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=779754&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 05 Apr 2019 14:22:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=779754&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-04-05T14:22:00Z Manuskript accepterat för publikation i Cancer Nursing https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=779352&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 01 Apr 2019 14:38:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=779352&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-04-01T14:38:00Z Krister Bomans forskning har blivit uppmärksammad https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=778606&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 26 Mar 2019 12:33:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=778606&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-03-26T12:33:00Z Manuskript accepterat för publikation i European Journal of Preventive Cardiology https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=777294&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 13 Mar 2019 08:05:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=777294&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-03-13T08:05:00Z Vill du vara vår nya forskningsassistent? https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=777168&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 12 Mar 2019 15:08:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=777168&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-03-12T15:08:00Z Artikel om U-CARE och Joanne Woodford https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=776900&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 11 Mar 2019 09:26:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=776900&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-03-11T09:26:00Z U-CARE söker forskare https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=776892&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 11 Mar 2019 08:19:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=776892&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-03-11T08:19:00Z Manuskript accepterat för publikation i Cancer Nursing https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=775714&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 01 Mar 2019 14:20:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=775714&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-03-01T14:20:00Z Manuskript accepterat för publikation i International Journal of Qualitative Studies in Health and Well-being https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=773890&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 21 Feb 2019 14:58:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=773890&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-02-21T14:58:00Z Schemat för "Implementering av komplexa interventioner i hälso- och sjukvård" är nu klart https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=771606&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 12 Feb 2019 14:40:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=771606&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-02-12T14:40:00Z U-CARE inbjuder till en öppen föreläsning med professor David Richards, Exeter University https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=771468&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 12 Feb 2019 12:54:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=771468&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-02-12T12:54:00Z Manuskript accepterat för publikation i JMIR https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=770312&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 08 Feb 2019 09:34:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=770312&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-02-08T09:34:00Z U-CARE bjöd KBH på frukost https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=770292&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 07 Feb 2019 15:03:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=770292&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-02-07T15:03:00Z Välkommen Erika, Thanos och Oscar https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=769730&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 06 Feb 2019 16:23:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=769730&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-02-06T16:23:00Z Artikel publicerad i BMC Cancer https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=767612&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 29 Jan 2019 13:27:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=767612&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-01-29T13:27:00Z Artikel publicerad i Journal of Neuroscience Nursing https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=767610&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 29 Jan 2019 13:24:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=767610&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-01-29T13:24:00Z Topp 5 mest visade! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=765082&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 16 Jan 2019 12:14:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=765082&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-01-16T12:14:00Z Ansök nu till kursen "Implementering av komplexa interventioner inom hälso- och sjukvård" 7,5 HP https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=764982&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 15 Jan 2019 15:08:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=764982&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-01-15T15:08:00Z 1000-gramsstudien är igång! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=763818&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 08 Jan 2019 12:31:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=763818&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-01-08T12:31:00Z Presentation på EuroPrevent kongress i Lissabon https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=763794&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 08 Jan 2019 10:52:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=763794&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-01-08T10:52:00Z Anslag från Riksförbundet HjärtLungs Forskningsfond https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=763708&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 07 Jan 2019 12:15:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=763708&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2019-01-07T12:15:00Z Artikel publicerad i JMIR Mental Health https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=763196&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 21 Dec 2018 09:13:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=763196&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-12-21T09:13:00Z Artikel publicerad i Acta Paediatrica https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=762932&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 20 Dec 2018 09:07:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=762932&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-12-20T09:07:00Z Manuskript accepterat för publikation i BMC Cancer https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=762094&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 18 Dec 2018 14:13:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=762094&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-12-18T14:13:00Z Tre workshops på temat utveckling, testning, utvärdering och implementering av komplexa interventioner i hälso- och sjukvård https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=761978&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 18 Dec 2018 07:40:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=761978&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-12-18T07:40:00Z Manuskript accepterat för publikation i Acta Paediatrica https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=761976&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 18 Dec 2018 07:15:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=761976&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-12-18T07:15:00Z Anslag från Fredrik och Ingrid Thurings stiftelse https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=761676&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 14 Dec 2018 12:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=761676&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-12-14T12:00:00Z Välkommen Kajsa och Erica https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=759942&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 04 Dec 2018 10:35:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=759942&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-12-04T10:35:00Z Manuskript accepterat för publikation i Journal of Neuroscience Nursing https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=759532&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 30 Nov 2018 10:42:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=759532&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-11-30T10:42:00Z Deltagande på SIOP i Kyoto https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=756590&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 19 Nov 2018 14:08:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=756590&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-11-19T14:08:00Z Anslag från Vetenskapsrådet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=743436&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 25 Oct 2018 13:13:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=743436&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-10-25T13:13:00Z Manuskript accepterat för publikation i JMIR Mental Health https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=742826&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 23 Oct 2018 12:18:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=742826&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-10-23T12:18:00Z Artikel publicerad i JMIR https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=740162&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 10 Oct 2018 14:31:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=740162&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-10-10T14:31:00Z Projektkoordinator till U-CARE https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=740108&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 10 Oct 2018 11:59:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=740108&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-10-10T11:59:00Z Apply now to start your advanced PhD training with ENTWINE https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=739090&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>The European Training Network on Informal Care, ENTWINE, is currently recruiting 15 Early Stage Researchers for high quality PhD training. Submit your application no later than 30 November 2018.</strong></p> Thu, 04 Oct 2018 13:36:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=739090&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-10-04T13:36:00Z Välkommen tillbaka Anders Brantnell https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=736854&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 02 Oct 2018 08:53:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=736854&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-10-02T08:53:00Z Projektledare på Gotland https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=736166&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 25 Sep 2018 14:02:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=736166&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-09-25T14:02:00Z Danelle Pettman doktorand https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=736152&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 25 Sep 2018 13:44:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=736152&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-09-25T13:44:00Z Artikel om 1000g-studien publicerad i Barnbladet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=735564&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 21 Sep 2018 07:20:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=735564&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-09-21T07:20:00Z Artikel publicerad i Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=734094&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 17 Sep 2018 07:05:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=734094&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-09-17T07:05:00Z Henrik Wiman doktorand https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=731730&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 30 Aug 2018 14:28:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=731730&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-08-30T14:28:00Z Deltagande på ESC konferens i München https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=728958&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 20 Aug 2018 16:21:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=728958&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-08-20T16:21:00Z Artikel publicerad i Scandinavian Journal of Caring Sciences https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=728952&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 20 Aug 2018 14:50:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=728952&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-08-20T14:50:00Z Hallym symposiumet vid Uppsala universitet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=728948&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 20 Aug 2018 14:30:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=728948&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-08-20T14:30:00Z Artikel publicerad i Upsala Journal of Medical Sciences https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=728844&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 20 Aug 2018 07:17:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=728844&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-08-20T07:17:00Z Artikel accepterad i Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=726784&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 13 Aug 2018 07:10:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=726784&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-08-13T07:10:00Z Ledig doktorandplats inom området psykologi och genusvetenskap https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=721498&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 09 Jul 2018 06:54:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=721498&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-07-09T06:54:00Z Artikel accepterad i JMIR https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=721482&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 06 Jul 2018 11:01:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=721482&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-07-06T11:01:00Z Deltagande på ISIR konferens i Edinburgh https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=721430&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 05 Jul 2018 13:56:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=721430&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-07-05T13:56:00Z Artikel publicerad i European Journal of Preventive Cardiology https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=721036&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 29 Jun 2018 13:40:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=721036&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-06-29T13:40:00Z Artikel accepterad i Upsala Journal of Medical Sciences https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=721034&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 29 Jun 2018 13:35:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=721034&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-06-29T13:35:00Z Välkommen Josefin https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=720272&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 26 Jun 2018 07:28:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=720272&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-06-26T07:28:00Z Artikel publicerad i BMJ Open https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=718994&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 15 Jun 2018 07:19:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=718994&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-06-15T07:19:00Z Sophia Humphries doktorand https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=718990&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 15 Jun 2018 07:13:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=718990&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-06-15T07:13:00Z U-CARE anordnar BrainPub https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=718092&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 11 Jun 2018 08:06:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=718092&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-06-11T08:06:00Z Stort Grattis till professor Elisabet Mattsson!! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=717564&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 07 Jun 2018 07:02:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=717564&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-06-07T07:02:00Z Artikel publicerad i Frontiers in Aging Neuroscience https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=717394&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 05 Jun 2018 09:46:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=717394&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-06-05T09:46:00Z U-CARE har beviljats stöd https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=716914&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 01 Jun 2018 07:18:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=716914&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-06-01T07:18:00Z Anslag från Ebba Danelius Minnesfond https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=714630&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 18 May 2018 13:35:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=714630&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-05-18T13:35:00Z Anslag från Ebba Danelius Minnesfond https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=714626&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 18 May 2018 13:20:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=714626&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-05-18T13:20:00Z Studenter hjälper små och stora Uppsalabor till en hälsosammare livsstil https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=711644&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 08 May 2018 08:11:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=711644&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-05-08T08:11:00Z Stipendium från Riksförbundet för Social och Mental Hälsa https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=711236&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 03 May 2018 13:02:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=711236&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-05-03T13:02:00Z Artikel accepterad i Frontiers in Aging Neuroscience https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=710924&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 02 May 2018 07:25:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=710924&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-05-02T07:25:00Z Artikel accepterad i BMJ Open https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=709878&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 23 Apr 2018 12:05:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=709878&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-04-23T12:05:00Z Artikel publicerad i JMIR https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=709470&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 19 Apr 2018 13:26:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=709470&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-04-19T13:26:00Z Artikel publicerad i Plos One https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=709222&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 19 Apr 2018 08:50:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=709222&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-04-19T08:50:00Z Ledig doktorandplats inom klinisk psykologi i samarbete med genusvetenskap https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=707506&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 11 Apr 2018 15:57:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=707506&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-04-11T15:57:00Z Artikel publicerad i PeerJ https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=707504&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 11 Apr 2018 15:52:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=707504&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-04-11T15:52:00Z Artikel publicerad i Gynecologic oncology https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=707210&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 11 Apr 2018 08:42:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=707210&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-04-11T08:42:00Z Artikel accepterad i PLOS ONE https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=706058&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 04 Apr 2018 07:14:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=706058&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-04-04T07:14:00Z Välkommen Danelle https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=705326&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 27 Mar 2018 11:54:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=705326&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-03-27T11:54:00Z Artikel accepterad i European Journal of Preventive Cardiology https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=704358&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 23 Mar 2018 13:17:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=704358&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-03-23T13:17:00Z Logga in med BANK-ID på U-CARE-portalen https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=703880&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 14 Mar 2018 13:10:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=703880&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-03-14T13:10:00Z Artikel accepterad i PeerJ https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=703660&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 20 Mar 2018 15:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=703660&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-03-20T15:00:00Z Artikel publicerad i JMIR https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=703654&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 19 Mar 2018 15:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=703654&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-03-19T15:00:00Z Artikel publicerad i JMIR https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=702454&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 13 Mar 2018 08:58:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=702454&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-03-13T08:58:00Z Anslag från Vetenskapsområdet för medicin och farmaci https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=701596&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 06 Mar 2018 14:27:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=701596&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-03-06T14:27:00Z Artikel publicerad i Acta Oncologica https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=701306&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 05 Mar 2018 14:34:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=701306&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-03-05T14:34:00Z U-CARE anställer en forskningsassistent https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=699958&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 02 Mar 2018 10:42:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=699958&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-03-02T10:42:00Z Artikel accepterad i Acta Oncologica https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=698254&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 21 Feb 2018 12:52:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=698254&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-02-21T12:52:00Z Välkommen Sophia och Henrik https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=697912&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 20 Feb 2018 13:12:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=697912&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-02-20T13:12:00Z Disputation Fredrika Norlund https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=696760&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 14 Feb 2018 09:59:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=696760&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-02-14T09:59:00Z Två artiklar accepterade i JMIR https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=694926&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 09 Feb 2018 09:43:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=694926&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-02-09T09:43:00Z Artikel accepterad i JMIR https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=694554&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 07 Feb 2018 09:44:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=694554&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-02-07T09:44:00Z Disputation Ruth Lochan https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=689718&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 22 Jan 2018 07:12:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=689718&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-01-22T07:12:00Z Artikel publicerad i BMC Pregnancy and Childbirth https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=689716&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 19 Jan 2018 15:04:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=689716&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2018-01-19T15:04:00Z Anslag från EIT Health för sommarkurs https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=686374&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 22 Dec 2017 10:11:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=686374&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-12-22T10:11:00Z Anslag från Regionala forskningsrådet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=686292&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 21 Dec 2017 15:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=686292&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-12-21T15:00:00Z Två anslag från Barncancerfonden https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=686142&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 21 Dec 2017 09:33:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=686142&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-12-21T09:33:00Z Disputation Malin Ander https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=684668&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 15 Dec 2017 09:11:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=684668&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-12-15T09:11:00Z Mötesplats U-CARE 2017 https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=684594&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>&Ouml;ppen vetenskap f&ouml;r en &ouml;ppen v&auml;rld</p> Thu, 14 Dec 2017 15:59:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=684594&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-12-14T15:59:00Z Vi anställer tre doktorander https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=682630&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 05 Dec 2017 15:31:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=682630&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-12-05T15:31:00Z Artikel publicerad i Acta Oncologica https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=682300&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 04 Dec 2017 14:25:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=682300&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-12-04T14:25:00Z Artikel accepterad till BMC Pregnancy & Childbirth https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=681846&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 30 Nov 2017 10:10:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=681846&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-11-30T10:10:00Z Erik Olsson anställd som biträdande universitetslektor https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=681844&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Sun, 26 Nov 2017 10:09:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=681844&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-11-26T10:09:00Z Disputation Anna Norén https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=681008&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 23 Nov 2017 12:41:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=681008&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-11-23T12:41:00Z Anslag från Cancerfonden https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=679280&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 16 Nov 2017 10:15:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=679280&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-11-16T10:15:00Z Erhållna stipendier https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=678768&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 13 Nov 2017 14:06:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=678768&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-11-13T14:06:00Z Anslag från Uppsala universitet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=678418&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 09 Nov 2017 16:24:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=678418&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-11-09T16:24:00Z Artikel publicerad i PeerJ https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=674800&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 03 Nov 2017 09:28:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=674800&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-11-03T09:28:00Z Artikel publicerad i Journal of Internal Medicine https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=674722&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 02 Nov 2017 15:49:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=674722&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-11-02T15:49:00Z Disputation Tommy Carlsson https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=670438&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 11 Oct 2017 14:31:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=670438&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-10-11T14:31:00Z Artikel publicerad i International Journal of Environmental Research and Public Health https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=670426&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 11 Oct 2017 08:22:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=670426&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-10-11T08:22:00Z Artikel publicerad i Acta Oncologica https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=668976&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 03 Oct 2017 12:11:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=668976&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-10-03T12:11:00Z Artikel accepterad till Journal of Internal Medicine https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=666672&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 25 Sep 2017 13:54:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=666672&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-09-25T13:54:00Z Artikel publicerad i Cognitive Beaviour Therapy https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=665982&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 21 Sep 2017 08:20:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=665982&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-09-21T08:20:00Z Disputation Jenny Thorsell Cederberg https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=662020&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 08 Sep 2017 07:25:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=662020&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-09-08T07:25:00Z Artikel publicerad i Journal of Pain Research https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=661834&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 07 Sep 2017 08:05:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=661834&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-09-07T08:05:00Z Artikel accepterad till Interactive Journal of Medical Research https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=661420&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 05 Sep 2017 14:21:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=661420&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-09-05T14:21:00Z Artikel accepterad till Acta Oncologica https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=658472&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 28 Aug 2017 14:27:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=658472&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-08-28T14:27:00Z Deltagande på ESC konferens i Barcelona https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=657156&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 24 Aug 2017 07:06:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=657156&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-08-24T07:06:00Z Undervisning på kurs inom Innovation Games https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=656130&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 21 Aug 2017 08:14:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=656130&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-08-21T08:14:00Z Två doktorandplatser inom klinisk psykologi https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=655178&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 17 Aug 2017 13:09:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=655178&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-08-17T13:09:00Z U-CARE har fått nya medarbetare https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=653900&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 14 Aug 2017 09:22:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=653900&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-08-14T09:22:00Z Artikel accepterad till Journal of Pain Research https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=653496&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 10 Aug 2017 08:54:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=653496&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-08-10T08:54:00Z HOPP OM LIVET intervjuar Louise von Essen https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=653304&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 07 Aug 2017 14:11:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=653304&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-08-07T14:11:00Z Artikel publicerad i JMIR https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=653196&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 07 Aug 2017 08:37:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=653196&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-08-07T08:37:00Z Artikel publicerad i Acta Oncologica https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=653194&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 07 Aug 2017 08:34:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=653194&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-08-07T08:34:00Z Vetenskaplig artikel uppmärksammad i media https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=652326&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 14 Jul 2017 13:48:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=652326&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-07-14T13:48:00Z Artikel accepterad till Acta Oncologica https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=651816&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 10 Jul 2017 13:08:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=651816&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-07-10T13:08:00Z Artikel publicerad i BMC Medical Informatics and Decision Making https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=651766&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 10 Jul 2017 08:20:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=651766&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-07-10T08:20:00Z Fler hjärtinfarkter kring julhelgerna – färre under sommarsemestern https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=651602&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 07 Jul 2017 07:26:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=651602&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-07-07T07:26:00Z Artikel publicerad i Intelligence https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=651202&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 04 Jul 2017 14:52:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=651202&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-07-04T14:52:00Z Artikel accepterad till BMC Medical Informatics and Decision Making https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=650370&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 29 Jun 2017 09:26:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=650370&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-06-29T09:26:00Z Artikel publicerad i American Heart Journal https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=650184&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 28 Jun 2017 14:05:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=650184&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-06-28T14:05:00Z Intervju med Mattias Öhman https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=650176&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 28 Jun 2017 13:32:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=650176&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-06-28T13:32:00Z Artikel accepterad till Intelligence https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=648398&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 15 Jun 2017 12:19:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=648398&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-06-15T12:19:00Z Artikel accepterat till JMIR https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=648194&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 14 Jun 2017 07:32:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=648194&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-06-14T07:32:00Z Verksamhetsberättelse 2016 https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=648086&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 13 Jun 2017 11:27:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=648086&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-06-13T11:27:00Z Artikel accepterad till American Heart Journal https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=647852&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 12 Jun 2017 11:35:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=647852&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-06-12T11:35:00Z Disputation Anders Brantnell https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=645622&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 01 Jun 2017 08:22:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=645622&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-06-01T08:22:00Z Artikel publicerad i JMIR https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=645092&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 29 May 2017 15:34:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=645092&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-05-29T15:34:00Z Artikel publicerad i International Journal of Environmental Research and Public Health https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=643434&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 18 May 2017 13:21:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=643434&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-05-18T13:21:00Z Årsrapport 2016 https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=642780&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 15 May 2017 15:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=642780&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-05-15T15:00:00Z Forskare sökes till U-CARE Vuxna med cancer https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=642378&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 12 May 2017 15:44:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=642378&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-05-12T15:44:00Z ParentsCan PUSSEL-enkätstudien på Portalen https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=641976&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 11 May 2017 10:46:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=641976&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-05-11T10:46:00Z Deltagande på PanCare-mötet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=641972&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 04 May 2017 10:38:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=641972&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-05-04T10:38:00Z Mötesplats U-CARE 2017 https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=637368&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 19 Apr 2017 08:52:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=637368&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-04-19T08:52:00Z Vi söker en projektledare till U-CARE https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=636678&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 13 Apr 2017 11:32:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=636678&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-04-13T11:32:00Z Vill du vara vår nya forskningsassistent? https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=636676&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 13 Apr 2017 11:31:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=636676&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-04-13T11:31:00Z Artikel accepterad till JMIR https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=636264&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 11 Apr 2017 10:59:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=636264&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-04-11T10:59:00Z Artikel i Barn&Cancer om studien ParentsCan https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=635016&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 05 Apr 2017 08:41:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=635016&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-04-05T08:41:00Z Halvtidsseminarium John Wallert https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=632878&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 22 Mar 2017 11:48:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=632878&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-03-22T11:48:00Z Halvtidsseminarium Teolinda Toft https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=629862&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 09 Mar 2017 08:14:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=629862&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-03-09T08:14:00Z Artikel publicerad i Obesity Surgery https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=626722&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 27 Feb 2017 12:15:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=626722&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-02-27T12:15:00Z Artikel accepterad till Midwifery https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=626720&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 27 Feb 2017 12:13:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=626720&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-02-27T12:13:00Z Halvtidsseminarium Hafijur Rahman https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=624712&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 16 Feb 2017 08:29:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=624712&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-02-16T08:29:00Z Ytterligare en artikel publicerad i European Journal of Preventive Cardiology https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=624680&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 15 Feb 2017 16:51:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=624680&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-02-15T16:51:00Z Artikel publicerad till European Journal of Preventive Cardiology https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=624678&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 15 Feb 2017 16:50:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=624678&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-02-15T16:50:00Z Konferens Maxa Livet av Barncancerfonden https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=624592&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 15 Feb 2017 10:34:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=624592&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-02-15T10:34:00Z Nyhetsartikel i UNT om att det finns brister i informationen om aborter https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=623396&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 09 Feb 2017 14:08:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=623396&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-02-09T14:08:00Z Doktorand på studiebesök vid Sydney Children Hospital https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=623330&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 09 Feb 2017 09:45:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=623330&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-02-09T09:45:00Z Artikel publicerad i Journal of Psychiatry and Mental Health https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=622088&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 03 Feb 2017 09:28:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=622088&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-02-03T09:28:00Z Artikel publicerad i BMC Psychology https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=622066&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 03 Feb 2017 08:55:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=622066&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-02-03T08:55:00Z Artikel publicerad i BMJ Open https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=621502&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 01 Feb 2017 09:27:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=621502&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-02-01T09:27:00Z Drottning Silvias Jubileumsfond https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=617722&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 26 Jan 2017 07:33:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=617722&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-01-26T07:33:00Z Ytterligare en artikel accepterad till European Journal of Preventive Cardiology https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=617608&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 25 Jan 2017 10:20:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=617608&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-01-25T10:20:00Z Artikel accepterad till Acta Oncologica https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=617336&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 23 Jan 2017 15:17:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=617336&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-01-23T15:17:00Z Artikel accepterad till European Journal of Preventive Cardiology https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=616968&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 20 Jan 2017 10:16:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=616968&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-01-20T10:16:00Z Byte till Inst. för kvinnors och barns hälsa https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=614310&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 10 Jan 2017 10:24:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=614310&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-01-10T10:24:00Z Artikel accepterad till BMJ Open https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=613992&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 04 Jan 2017 16:21:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=613992&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-01-04T16:21:00Z Artikel publicerad i International Journal of Cardiology https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=613978&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 04 Jan 2017 14:08:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=613978&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2017-01-04T14:08:00Z Artikel accepterad till International Journal of Cardiology https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=613102&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 22 Dec 2016 13:04:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=613102&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-12-22T13:04:00Z Tre anslag från Barncancerfonden https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=613078&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 22 Dec 2016 10:26:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=613078&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-12-22T10:26:00Z Disputation Lisa Ljungman https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=612054&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 15 Dec 2016 16:23:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=612054&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-12-15T16:23:00Z Disputation Mattias Öhman https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=611584&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 14 Dec 2016 08:23:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=611584&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-12-14T08:23:00Z Artikel accepterad till Research Involvement and Engagement https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=607736&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 29 Nov 2016 08:11:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=607736&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-11-29T08:11:00Z Artikel accepterad till JMIR https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=607036&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 25 Nov 2016 10:37:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=607036&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-11-25T10:37:00Z Anslag från Uppsala universitet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=606702&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 24 Nov 2016 09:27:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=606702&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-11-24T09:27:00Z Artikel publicerad i Acta Oncologica https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=603902&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 14 Nov 2016 16:40:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=603902&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-11-14T16:40:00Z Forskarstipendium tilldelas Laura Kukkola https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=603488&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 11 Nov 2016 14:17:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=603488&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-11-11T14:17:00Z Positiva besked för ansökan om spelifierad intervention https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=602522&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 09 Nov 2016 14:03:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=602522&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-11-09T14:03:00Z Anslag från Hjärt-Lungfonden https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=601018&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 02 Nov 2016 09:35:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=601018&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-11-02T09:35:00Z Anslag från Forte https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=597320&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 19 Oct 2016 10:41:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=597320&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-10-19T10:41:00Z Artikel accepterad till Acta Oncologica https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=596908&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 18 Oct 2016 07:15:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=596908&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-10-18T07:15:00Z EIT Health: Bilateral Meetings Scandinavia – Spain https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=593704&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 04 Oct 2016 09:01:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=593704&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-10-04T09:01:00Z Artikel publicerad i tidskriften Supportive Care in Cancer https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=591580&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 16 Sep 2016 07:26:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=591580&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-09-16T07:26:00Z U-CARE samarbetar med BarncancerAppen https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=591566&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 15 Sep 2016 14:59:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=591566&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-09-15T14:59:00Z Workshop om Causal Inference och DAGs – Ronnie Pingel https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=590866&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 13 Sep 2016 08:14:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=590866&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-09-13T08:14:00Z Halvtidsseminarium Tommy Carlsson https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=589828&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 09 Sep 2016 07:25:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=589828&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-09-09T07:25:00Z Dagens Medicin intervjuar John Wallert om prisbelönad studie https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=586572&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 30 Aug 2016 08:49:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=586572&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-08-30T08:49:00Z Deltagande på European Society of Cardiology konferens i Rom https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=585896&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 25 Aug 2016 11:24:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=585896&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-08-25T11:24:00Z Health Innovation Summer School https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=585164&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 22 Aug 2016 07:03:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=585164&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-08-22T07:03:00Z Nyhetsartikel i UNT om att webbterapi är på framväxt https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=584998&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 19 Aug 2016 08:34:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=584998&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-08-19T08:34:00Z Artikel accepterad till Midwifery https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=582620&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 02 Aug 2016 08:20:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=582620&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-08-02T08:20:00Z Artikel publicerad i BMC Pregnancy and Childbirth https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=582462&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 01 Aug 2016 07:03:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=582462&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-08-01T07:03:00Z Artikel accepterad till BMC Pregnancy and Childbirth https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=581738&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 22 Jul 2016 06:56:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=581738&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-07-22T06:56:00Z Nyhetsartikel i UNT om att få vill ha nätterapi trots goda forskningsresultat https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=579844&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 08 Jul 2016 09:34:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=579844&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-07-08T09:34:00Z U-CARE på Almedalsveckan 2016 https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=579510&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>U-CARE är på plats i Visby under Almedalsveckan 2016 för att ta del av nationella och internationella debatter.</p> Fri, 01 Jul 2016 10:32:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=579510&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-07-01T10:32:00Z Anslag från Svenska Läkaresällskapet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=579432&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 30 Jun 2016 12:06:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=579432&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-06-30T12:06:00Z Lena Ring med i kommittén för ISOQOL https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=576862&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 20 Jun 2016 16:19:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=576862&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-06-20T16:19:00Z Lena Ring adjungerad professor https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=576860&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 20 Jun 2016 15:40:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=576860&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-06-20T15:40:00Z Artikel accepterad för publikation i BMC Psychiatry https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=575780&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 15 Jun 2016 09:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=575780&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-06-15T09:00:00Z Artikel publicerad i JMIR Mental Health https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=575746&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 15 Jun 2016 07:15:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=575746&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-06-15T07:15:00Z Forskar Grand Prix 2016 https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=575280&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 13 Jun 2016 12:31:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=575280&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-06-13T12:31:00Z Anslag från UU Innovation https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=575138&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 13 Jun 2016 08:17:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=575138&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-06-13T08:17:00Z Artikel publicerad i PLOS ONE https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=575040&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 10 Jun 2016 13:11:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=575040&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-06-10T13:11:00Z Forskningsassistent inom klinisk psykologi sökes https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=574582&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 10 Jun 2016 07:56:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=574582&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-06-10T07:56:00Z EuroPRevent 2016 https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=574508&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 13 Jun 2016 08:48:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=574508&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-06-13T08:48:00Z Artikel publicerad i BMC Pregnancy & Childbirth https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=574404&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 09 Jun 2016 08:23:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=574404&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-06-09T08:23:00Z EIT Health workshop i Newcastle 6-7 juni https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=573722&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 07 Jun 2016 06:15:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=573722&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-06-07T06:15:00Z Artikel accepterad till JMIR Mental Health https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=572204&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 30 May 2016 11:23:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=572204&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-05-30T11:23:00Z Artikel publicerad i Cancer Nursing https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=571470&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 27 May 2016 10:25:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=571470&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-05-27T10:25:00Z Halvtidsseminarium Malin Ander https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=570484&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 26 May 2016 08:53:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=570484&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-05-26T08:53:00Z Artikel accepterad till PLOS ONE https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=570472&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 26 May 2016 08:01:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=570472&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-05-26T08:01:00Z Emma Hovén associerad forskare https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=570434&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 25 May 2016 14:35:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=570434&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-05-25T14:35:00Z Artikel accepterad i BMC Pregnancy & Childbirth https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=569775&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 24 May 2016 08:25:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=569775&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-05-24T08:25:00Z Artikel publicerad i tidskriften PLOS ONE https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=569599&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 23 May 2016 07:10:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=569599&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-05-23T07:10:00Z Helena Grönqvist besöker Groningen https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=569591&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Sun, 22 May 2016 18:44:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=569591&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-05-22T18:44:00Z Biträdande handledare https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=569589&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Sun, 22 May 2016 18:42:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=569589&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-05-22T18:42:00Z Artikel publicerad i Acta Oncologica https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=567307&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 11 May 2016 10:27:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=567307&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-05-11T10:27:00Z Birgitta Johansson intervjuad i UNT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=567303&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 11 May 2016 10:07:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=567303&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-05-11T10:07:00Z Så ska vi bekämpa cancer – direkt från forskarfronten https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=565235&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 09 May 2016 21:30:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=565235&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-05-09T21:30:00Z ParentsCan – första träffen med föräldrar https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=564723&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 04 May 2016 12:29:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=564723&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-05-04T12:29:00Z MOOC – e-hälsa: kombinera psykologi, teknologi och hälsa https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=564689&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 04 May 2016 12:24:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=564689&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-05-04T12:24:00Z Artikel accepterad till tidskriften PLOS ONE https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=564671&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 04 May 2016 11:53:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=564671&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-05-04T11:53:00Z På uppdrag av Barncancerfonden och Postkodlotteriet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=564156&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 29 Apr 2016 14:39:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=564156&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-04-29T14:39:00Z Disputation Sven Alfonsson https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=563888&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 09 May 2016 03:12:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=563888&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-05-09T03:12:00Z Louise von Essen inbjuden att hålla anförande i riksdagen https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=563854&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 29 Apr 2016 07:13:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=563854&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-04-29T07:13:00Z John Wallert finalist för Young Investigators Award https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=563780&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 28 Apr 2016 12:09:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=563780&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-04-28T12:09:00Z Artikel accepterad till tidskriften Supportive Care in Cancer https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=563762&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 28 Apr 2016 11:29:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=563762&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-04-28T11:29:00Z Anna Wikman utsedd till docent https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=563696&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 28 Apr 2016 09:03:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=563696&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-04-28T09:03:00Z Health Innovation Summer School https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=563478&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 27 Apr 2016 08:55:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=563478&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-04-27T08:55:00Z Artikel publicerad i tidskriften Journal of Medical Internet Research https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=560467&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 11 Apr 2016 08:20:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=560467&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-04-11T08:20:00Z Artikel accepterad till tidskriften Prenatal Diagnosis https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=556218&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 23 Mar 2016 11:35:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=556218&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-03-23T11:35:00Z Artikel accepterad till tidskriften PLOS ONE https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=556042&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 22 Mar 2016 09:23:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=556042&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-03-22T09:23:00Z Föräldrar sökes till ParentsCan https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=555970&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 21 Mar 2016 15:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=555970&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-03-21T15:00:00Z U-CARE tar psykologin in i teknikåldern https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=555286&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 17 Mar 2016 15:03:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=555286&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-03-17T15:03:00Z Artikel accepterad till tidskriften Acta Oncologica https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=552926&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 10 Mar 2016 14:12:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=552926&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-03-10T14:12:00Z Deltagande på American Psychosomatic Society konferens i Denver https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=551956&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 08 Mar 2016 15:52:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=551956&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-03-08T15:52:00Z Gäster från Nederländerna https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=551854&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 07 Mar 2016 12:38:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=551854&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-03-07T12:38:00Z Nyhetsartikel i UNT om KBT som nytt sätt att bota förlossningsrädsla https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=522174&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 11 Jan 2016 14:48:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=522174&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-01-11T14:48:00Z Louise von Essen och Maria Andér Gottvall besöker Tanzania https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=521242&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 05 Jan 2016 09:34:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=521242&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2016-01-05T09:34:00Z God Jul och Gott Nytt År! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=517778&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 22 Dec 2015 07:36:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=517778&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-12-22T07:36:00Z Inbjudna till UMCG https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=517098&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 16 Dec 2015 09:23:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=517098&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-12-16T09:23:00Z Antagningsseminarium https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=515204&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 14 Dec 2015 08:12:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=515204&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-12-14T08:12:00Z Louise von Essen invald i ämnesrådet för medicin och hälsa https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=514704&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 10 Dec 2015 09:11:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=514704&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-12-10T09:11:00Z Erik Olsson och Helena Grönqvist besöker Högskolan i Halmstad https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=509870&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 30 Nov 2015 15:03:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=509870&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-11-30T15:03:00Z Halvtidsseminarium https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=508558&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 27 Nov 2015 09:13:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=508558&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-11-27T09:13:00Z Artikel publicerad i tidskriften Journal of Medical Internet Research https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=508436&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 26 Nov 2015 13:18:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=508436&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-11-26T13:18:00Z Erik Olsson utsedd till docent https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=507672&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 25 Nov 2015 08:18:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=507672&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-11-25T08:18:00Z Martin Cernvall har tilldelats en Post-Doc tjänst https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=507670&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 25 Nov 2015 07:50:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=507670&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-11-25T07:50:00Z Nyhetsartikel i UNT om studie som visar att osociala personer riskerar dö i förtid https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=496176&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 28 Oct 2015 13:04:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=496176&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-10-28T13:04:00Z Video om negativa effekter av psykoterapi https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=493360&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 22 Oct 2015 14:12:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=493360&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-10-22T14:12:00Z Post-Doc tjänst utlyses! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=493338&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 22 Oct 2015 13:27:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=493338&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-10-22T13:27:00Z Halvtidsseminarium https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=491314&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 20 Oct 2015 06:51:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=491314&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-10-20T06:51:00Z Artikel accepterad till tidskriften Journal of Medical Internet Research https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=475470&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 14 Oct 2015 10:42:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=475470&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-10-14T10:42:00Z Deltagande på konferens i Exeter https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=471426&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 12 Oct 2015 14:29:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=471426&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-10-12T14:29:00Z Elisabet Mattsson utnämnd till docent https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=465806&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 09 Oct 2015 14:15:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=465806&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-10-09T14:15:00Z Artikel accepterad till tidskriften Journal of Clinical Psychology in Medical Setting https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=461840&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 30 Sep 2015 08:50:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=461840&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-09-30T08:50:00Z Studie uppmärksammad i P4 Extra https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460880&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 24 Sep 2015 11:37:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460880&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-09-24T11:37:00Z Inslag i TV4Nyheterna om studie som visar att cancerdiagnos under tonåren påverkar under lång tid https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460270&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 18 Sep 2015 07:59:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460270&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-09-18T07:59:00Z Nyhetsartikel om studie som visar att tonårscancer kan ge ångest under lång tid uppmärksammad i METRO och GP https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460268&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 18 Sep 2015 07:06:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460268&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-09-18T07:06:00Z Nyhetsartikel i SvD och Aftonbladet om studie som visar att tonårscancer kan ge ångest senare i livet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460266&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 17 Sep 2015 07:16:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460266&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-09-17T07:16:00Z Artikel publicerad i tidskriften Psycho-Oncology https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460264&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 14 Sep 2015 13:11:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460264&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-09-14T13:11:00Z Nyhetsartikel i UNT om studie som visar att depression ökar risken för hjärtinfarkt https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460262&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 07 Sep 2015 13:13:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460262&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-09-07T13:13:00Z Intervjuad i tidningarna Barn&Cancer och Aftonbladet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460260&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 08 Sep 2015 10:47:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460260&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-09-08T10:47:00Z Årets möte med U-CAREs vetenskapliga rådgivare, 2015 https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460258&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>Under två dagar, 27-28 augusti, kommer det årliga mötet med U-CAREs vetenskapliga rådgivare att äga rum. Presentationer kommer att hållas om bl.a. U-CAREs aktiviter, uppnådda mål och&nbsp;framtid.&nbsp;</strong></p> Wed, 26 Aug 2015 14:34:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460258&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-08-26T14:34:00Z Artikel accepterad till tidskriften Psycho-Oncology https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460256&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 17 Aug 2015 09:33:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460256&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-08-17T09:33:00Z Halvtidsseminarium https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460254&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 04 Aug 2015 11:28:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460254&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-08-04T11:28:00Z Artikel accepterad till tidskriften Internet Interventions https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460252&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 30 Jul 2015 07:56:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460252&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-07-30T07:56:00Z Artikel publicerad i Implementation Science https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460250&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 23 Jul 2015 11:22:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460250&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-07-23T11:22:00Z Deltagande på IPOS-APOS kongress i Washington https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460248&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 27 Jul 2015 12:25:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460248&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-07-27T12:25:00Z Artikel accepterad till tidskriften Implementation Science https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460246&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 08 Jul 2015 07:02:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460246&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-07-08T07:02:00Z Deltar på 2015 års EEPE utbildningsprogram https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460244&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 25 Jun 2015 11:38:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460244&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-06-25T11:38:00Z Vetenskaplig artikel som nyhet i The Lancet: Oncology https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460242&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 10 Jun 2015 07:47:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460242&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-06-10T07:47:00Z Nyhetsartikel i UNT om att studie visar att posttraumatisk stress kvarstår länge https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460240&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 10 Jun 2015 07:40:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460240&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-06-10T07:40:00Z Artikel publicerad i Psycho-Oncology https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460238&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 08 Jun 2015 07:31:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460238&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-06-08T07:31:00Z Artikel publicerad i Journal of Behavioral Medicine https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460236&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 08 Jun 2015 07:26:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460236&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-06-08T07:26:00Z Inbjuden till Stanford University https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460234&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 05 Jun 2015 09:02:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460234&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-06-05T09:02:00Z Resestipendium från Barncancerfonden https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460232&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 03 Jun 2015 15:10:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460232&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-06-03T15:10:00Z ParentsCan – nu drar ett forskningsprojekt baserat på patient och medborgarmedverkan igång https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460230&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 01 Jun 2015 14:12:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460230&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-06-01T14:12:00Z Louise von Essen veckans profil https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460228&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 01 Jun 2015 10:53:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460228&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-06-01T10:53:00Z Seminarie om mobila media https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460226&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 29 May 2015 12:03:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460226&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-05-29T12:03:00Z Doktorand på besök från Spanien https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460224&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 22 May 2015 11:50:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460224&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-05-22T11:50:00Z Doktorandkurs i “Implementation of complex interventions in healthcare” https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460222&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 22 May 2015 08:25:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460222&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-05-22T08:25:00Z Uppdrag vid Vetenskapsrådet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460220&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 21 May 2015 14:21:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460220&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-05-21T14:21:00Z Uppdrag vid Karolinska Institutet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460218&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 21 May 2015 14:20:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460218&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-05-21T14:20:00Z Artikel accepterad till tidskriften International Journal of Behavioral Medicine https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460216&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 19 May 2015 14:26:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460216&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-05-19T14:26:00Z Representanter från eBUP besöker U-CARE https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460214&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 19 May 2015 12:23:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460214&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-05-19T12:23:00Z Föreläsning och workshop med gästföreläsare från Exeter https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460212&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 08 May 2015 09:40:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460212&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-05-08T09:40:00Z Öppen föreläsning om hur patienter och medborgare kan involveras i medicinsk forskning, 8 maj https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460210&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 07 May 2015 08:20:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460210&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-05-07T08:20:00Z Höga betyg till U-CARE https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460208&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>I utvärderingen av Sveriges 43 strategiska forskningsmiljöer får U-CARE höga betyg. Bedömningen är utförd av en internationell forskarpanel.</strong></p> Tue, 05 May 2015 14:44:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460208&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-05-05T14:44:00Z Artikel accepterad till tidskriften Psycho-Oncology https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460206&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 04 May 2015 11:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460206&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-05-04T11:00:00Z Intervju om psykologiska aspekter i samband med ett cancersjukt barn är nu utgiven i en bok https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460204&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 30 Apr 2015 11:44:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460204&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-04-30T11:44:00Z Louise von Essen ledamot i en av Cancerfondens kommittéer https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460202&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 27 Apr 2015 14:17:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460202&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-04-27T14:17:00Z Uppdrag hos Socialutskottet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460200&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 27 Apr 2015 14:16:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460200&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-04-27T14:16:00Z Kardiovaskulära vårmötet 2015 https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460198&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 23 Apr 2015 09:48:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460198&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-04-23T09:48:00Z Artikel publicerad i Trials https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460196&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 23 Apr 2015 08:25:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460196&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-04-23T08:25:00Z U-CARE deltar på kurs om utveckling av ledarskap i agila organisationer https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460194&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 21 Apr 2015 12:20:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460194&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-04-21T12:20:00Z U-CARE har anställt en doktorand https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460192&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 20 Apr 2015 12:07:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460192&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-04-20T12:07:00Z U-CARE deltar på EIT Health education workshop https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460190&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 14 Apr 2015 11:37:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460190&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-04-14T11:37:00Z U-CARE har anställt en forskningsassistent https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460188&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 13 Apr 2015 07:54:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460188&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-04-13T07:54:00Z U-CARE deltar på EIT Health workshop https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460186&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 09 Apr 2015 08:33:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460186&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-04-09T08:33:00Z Representant för patientorganisationen Ung Cancer besöker U-CARE https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460184&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 07 Apr 2015 09:18:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460184&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-04-07T09:18:00Z Artikel accepterad till tidskriften Trials https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460182&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 31 Mar 2015 09:10:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460182&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-03-31T09:10:00Z Artikel accepterad till tidskriften European Journal of Pain https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460178&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 27 Mar 2015 09:59:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460178&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-03-27T09:59:00Z Nyhetsartikel i UNT om att nätterapi minskade föräldrars stress https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460176&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 11 Mar 2015 08:21:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460176&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-03-11T08:21:00Z Student sökes för examensarbete - utveckling av webbapplikation https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460174&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 17 Feb 2015 10:40:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460174&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-02-17T10:40:00Z Projektassistent med egen erfarenhet av att vara förälder till ett barn som behandlats för cancer sökes https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460172&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 11 Feb 2015 12:31:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460172&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-02-11T12:31:00Z Doktorand sökes https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460170&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 11 Feb 2015 12:03:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460170&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-02-11T12:03:00Z Artikel accepterad till tidskriften Psycho-Oncology https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460168&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 03 Feb 2015 12:46:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460168&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-02-03T12:46:00Z Doktorand sökes https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460166&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 22 Jan 2015 08:37:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460166&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-01-22T08:37:00Z Forskningsassistent sökes https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460164&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 22 Jan 2015 08:34:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460164&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2015-01-22T08:34:00Z Martin Cernvall har avlagt doktorsexamen https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460162&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 19 Dec 2014 09:38:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460162&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2014-12-19T09:38:00Z Anslag från Barncancerfonden https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460160&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 16 Dec 2014 09:15:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460160&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2014-12-16T09:15:00Z Anslag från Barncancerfonden https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460158&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 16 Dec 2014 09:12:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460158&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2014-12-16T09:12:00Z Artikel i JMIR online nu https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460156&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 09 Dec 2014 11:59:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460156&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2014-12-09T11:59:00Z Disputation för Martin Cernvall https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460154&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 28 Nov 2014 15:14:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460154&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2014-11-28T15:14:00Z Halvtidsseminarium för Lisa Ljungman https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460152&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 28 Nov 2014 15:13:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460152&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2014-11-28T15:13:00Z Halvtidsseminarium för Sven Alfonsson https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460150&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 28 Nov 2014 14:57:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460150&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2014-11-28T14:57:00Z Anslag från FORTE https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460148&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 18 Nov 2014 09:03:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460148&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2014-11-18T09:03:00Z Anslag från FORTE https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460146&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 18 Nov 2014 09:01:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460146&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2014-11-18T09:01:00Z Anslag från FORTE https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460144&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 18 Nov 2014 08:59:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460144&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2014-11-18T08:59:00Z Anslag från Cancerfonden https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460142&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 05 Nov 2014 13:30:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460142&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2014-11-05T13:30:00Z Anslag från Vetenskapsrådet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460140&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 03 Nov 2014 15:55:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460140&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2014-11-03T15:55:00Z Anslag från Vetenskapsrådet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460138&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 03 Nov 2014 15:54:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460138&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2014-11-03T15:54:00Z Stipendium tilldelats https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460136&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 13 Oct 2014 14:35:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460136&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2014-10-13T14:35:00Z Anslag från Födelsefonden https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460134&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Anslag från Födelsefonden/Josefine Neimans forskningsstipendium ha tilldelats en nationell uppföljningsstudie av barn med extremt låg födelsevikt födda 1990-1992</p> Wed, 08 Oct 2014 09:28:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460134&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2014-10-08T09:28:00Z Anslag från Vårdalstiftelsen https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460132&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>Studien U-CARE: <em>Hjärta</em> har tilldelats anslag från Vårdalstiftelsen för de kommande tre åren.</strong></p> Wed, 17 Sep 2014 11:51:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460132&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2014-09-17T11:51:00Z Framstående forskare inom pediatrisk psykosocial onkologi kommer på besök https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460130&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>Sean Phipps, psykolog och professor, från St. Jude Children’s Research Hospital (USA) besöker U-CARE den 12 september för en seminariedag.</strong></p> Wed, 10 Sep 2014 09:39:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460130&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2014-09-10T09:39:00Z Årets möte med U-CAREs vetenskapliga rådgivare, 2014 https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460128&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>Under två dagar, 4-5 september, kommer det årliga mötet med U-CAREs vetenskapliga rådgivare att äga rum. Presentationer kommer att hållas om bl.a. U-CAREs aktiviter och uppnådda mål och frågor om rekrytering, deltagaraktivitet och retention kommer att diskuteras.</strong></p> Wed, 03 Sep 2014 10:51:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460128&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2014-09-03T10:51:00Z Forskarutbildningskurs om e- och m-hälsa HT 2014 https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460126&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>Vård, egenvård och psykologisk behandling med hjälp av internet och mobila media.</strong></p> Thu, 28 Aug 2014 11:04:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460126&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2014-08-28T11:04:00Z U-CARE presenterar på vetenskaplig konferens https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460124&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>Fredrika Norlund, doktorand vid U-CARE, är i Nederländerna för att träffa en forskargrupp vid Frije universitet och för att delta i International Congress of Behavioral Medicine, 2014. </strong></p> Fri, 22 Aug 2014 14:10:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460124&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2014-08-22T14:10:00Z Artikel publicerad i PLOS ONE https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460122&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>Artikeln ”Long-term Positive and Negative Psychological Late Effects for Parents of Childhood Cancer Survivors: A systematic Review” av Lisa Ljungman, Martin Cernvall, Helena Grönqvist, Brjánn Ljótsson, Gustaf Ljungman och Louise von Essen har accepterats och </strong><strong>publicerats i PLOS ONE. </strong></p> Fri, 15 Aug 2014 13:53:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460122&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2014-08-15T13:53:00Z U-CARE på Almedalsveckan 2014 https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460120&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>U-CARE är på plats i Visby, Gotland, under Almedalsveckan 2014 för att ta del av nationella och internationella debatter.</strong></p> Mon, 30 Jun 2014 09:24:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460120&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2014-06-30T09:24:00Z Artikel accepterad till tidskriften JMIR Research Protocols https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460118&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>Jonas Sjöströms, Louise von Essens och Helena Grönqvists artikel ”</strong><strong>The Origin and Impact of Ideals in eHealth Research: Experiences From the U-CARE Research Environment</strong><strong>” har publicerats i tidskriften JMIR Research Protocols.</strong></p> Thu, 05 Jun 2014 11:58:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460118&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2014-06-05T11:58:00Z Uppsala Pelvic Pain Study (UPPS) har startat https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460116&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>Uppsala Pelvic Pain Study (UPPS): En observationsstudie som nyligen startat där datainsamlingen sker via U-CARE-portalen.&nbsp; </strong></p> Fri, 23 May 2014 12:11:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460116&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2014-05-23T12:11:00Z U-CARE har haft besök från Kanada https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460114&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Professor Sylvie Jutras, Département de psychologie, Université du Québec à Montréal, Canada besökte U-CARE den 26-27 maj.</p> Wed, 28 May 2014 12:07:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460114&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2014-05-28T12:07:00Z Samarbete med forskare i Tanzania påbörjat https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460112&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Tue, 29 Apr 2014 06:44:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460112&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2014-04-29T06:44:00Z Artikel i Psycho-Oncology nu online https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460110&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 25 Apr 2014 06:09:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460110&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2014-04-25T06:09:00Z Artikel accepterad till tidskriften Psycho-Oncology https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460108&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 31 Mar 2014 06:22:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460108&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2014-03-31T06:22:00Z U-CARE har anställt ytterligare en systemutvecklare https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460106&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Mon, 31 Mar 2014 06:19:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460106&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2014-03-31T06:19:00Z Flickor med emotionella problem har högre andningsfrekvens https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460104&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Flickor i ton&aring;ren med emotionella problem har h&ouml;gre andningsfrekvens och l&auml;gre utandningskoldioxid j&auml;mf&ouml;rt med friska kontroller</p> Fri, 28 Feb 2014 14:40:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460104&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2014-02-28T14:40:00Z U-CARE anställer ny systemutvecklare https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460102&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 06 Feb 2014 17:41:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460102&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2014-02-06T17:41:00Z U-CARE söker projektadministratör https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460100&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 06 Feb 2014 17:36:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460100&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2014-02-06T17:36:00Z U-CARE anställer utvecklare https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460098&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Anst&auml;llningsprocessen snart klar</p> Fri, 17 Jan 2014 14:42:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460098&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2014-01-17T14:42:00Z Glädjande anslag https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460096&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Anslag till associerade studier till U-CARE</p> Fri, 17 Jan 2014 14:36:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460096&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2014-01-17T14:36:00Z Glädjande anslag från Barncancerfonden https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460094&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Barncancerfonden har tilldelat forskingsmedel till projekt med anknytning till U-CARE</p> Thu, 19 Dec 2013 09:03:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460094&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2013-12-19T09:03:00Z Säker och god vård vid universitet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460092&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.5em;">Uppsala universitet har rutiner och kvalitetss&auml;kringssystem f&ouml;r en v&aring;rd som &auml;r intimt sammanfl&auml;tad med och styrd av forskningens villkor, skriver Annika Lindahl Norberg och Louise von Essen i ett debattinl&auml;gg i L&auml;kartidningen.</span></p> Wed, 04 Dec 2013 18:14:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460092&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2013-12-04T18:14:00Z U-CARE söker systemutvecklare https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460090&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 06 Nov 2013 13:45:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460090&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2013-11-06T13:45:00Z U-CARE: Hjärta har startat pilotstudie https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460088&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>U-CARE: Hj&auml;rta b&ouml;rjar rekrytera deltagare till sin pilotstudie</p> Wed, 06 Nov 2013 07:40:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460088&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2013-11-06T07:40:00Z U-CARE Vuxna med cancer genomför preliminär utvärdering https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460086&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p class="ingress">U-CARE Vuxna med cancer har nu avslutat den inledande studien av projektets genomf&ouml;rbarhet.&nbsp;</p> Fri, 18 Oct 2013 09:03:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460086&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2013-10-18T09:03:00Z Uppsalas cancerforskning uppmärksammas https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460084&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p class="ingress">Den 28 oktober anordnas en temakv&auml;ll om cancer p&aring; Museum Gustavianum d&auml;r man f&aring;r l&auml;ra sig mer om cancer och ta del av vad som g&ouml;rs inom cancerforskningen i Uppsala.</p> Tue, 15 Oct 2013 11:45:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460084&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2013-10-15T11:45:00Z Årets möte med U-CAREs vetenskapliga rådgivare startade https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460082&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 29 Aug 2013 07:51:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460082&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2013-08-29T07:51:00Z Årets möte med U-CAREs vetenskapliga rådgivare startade https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460080&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 28 Aug 2013 20:37:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460080&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2013-08-28T20:37:00Z Lars Leijonborg deltar i Almedalspanelen https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460078&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 20 Jun 2013 08:25:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460078&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2013-06-20T08:25:00Z U-CARE söker systemutvecklare https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460076&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 05 Jun 2013 14:06:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460076&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2013-06-05T14:06:00Z U-CARE: Hjärta startar sin pilotfas https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460074&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 30 May 2013 06:54:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460074&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2013-05-30T06:54:00Z U-CARE till Almedalen - Erfarenhetsbaserad kunskap i klinisk forskning https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460072&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Den 4 juli 2013 kl 9-10 arrangerar U-CARE ett seminarium i Almedalen. Vi håller till på Studentcentrum, Campus Gotland.</p> Wed, 29 May 2013 13:33:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460072&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2013-05-29T13:33:00Z Studien Vuxna med cancer har börjat inkludera deltagare https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460070&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 29 May 2013 13:09:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460070&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2013-05-29T13:09:00Z U-CARE introducerar en valbar kurs om användning av internet, teknik och media i psykologisk behandling https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460068&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 20 Feb 2013 09:42:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460068&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2013-02-20T09:42:00Z U-CARE har anställt fyra medarbetare https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460066&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 20 Feb 2013 09:28:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460066&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2013-02-20T09:28:00Z För de som är intresserade av att använda U-CARE-portalen i samband med forskning finns det möjlighet att ansöka om associering till U-CARE https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460064&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Wed, 20 Feb 2013 09:04:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460064&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2013-02-20T09:04:00Z U-CARE har rekryterat en Tonårspanel med tonåringar med och utan egen erfarenhet av cancersjukdom https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460062&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 13 Dec 2012 09:36:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460062&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2012-12-13T09:36:00Z U-CARE besöker Exeter University https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460060&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 07 Dec 2012 13:48:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460060&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2012-12-07T13:48:00Z Halvtidskontroll för Martin Cernvall och Sven Alfonsson https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460058&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Fri, 07 Dec 2012 07:48:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460058&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2012-12-07T07:48:00Z WP1 har nyligen påbörjat en användbarhetsstudie via U-CARE-portalen https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460056&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 06 Dec 2012 12:34:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460056&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2012-12-06T12:34:00Z Kurs i implementering pågår https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460054&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 Thu, 29 Nov 2012 10:08:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=460054&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2012-11-29T10:08:00Z