Nyhetsarkiv https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter Nya anslag till forskare i U-CARE https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1072210&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Postdoktor Markus Saarij&auml;rvi och forskare Kine Johansen har tilldelats anslag fr&aring;n Hj&auml;rt-Lungfonden respektive Gillbergska stiftelsen f&ouml;r sina forskningsprojekt.</p> Tue, 28 Nov 2023 07:56:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1072210&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-11-28T07:56:00Z Chelsea Coumoundouros har disputerat! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1072058&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Grattis till Chelsea, som nyligen disputerade med sin avhandling &lsquo;E-mental health interventions for informal caregivers: Development with a focus on implementation&rsquo;.</p> Fri, 24 Nov 2023 07:44:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1072058&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-11-24T07:44:00Z Forskare i U-CARE får projektbidrag från Vetenskapsrådet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1071270&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Stort grattis till Erik Olsson och Joanne Woodford som b&aring;da har tilldelats projektbidrag fr&aring;n Vetenskapsr&aring;det f&ouml;r sina forskningsprojekt!</p> Thu, 09 Nov 2023 07:29:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1071270&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-11-09T07:29:00Z Forskningsmedel tilldelas medarbetare i U-CARE https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1070798&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Stort grattis till&nbsp;Markus Saarij&auml;rvi,&nbsp;postdoktor inom U-CARE, och doktorand Frida Svedin som nyligen tilldelats medel f&ouml;r sin forskning.</p> Tue, 31 Oct 2023 08:30:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1070798&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-10-31T08:30:00Z Välkommen Markus Saarijärvi! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1070702&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>V&auml;lkommen till U-CARE Markus Saarij&auml;rvi, som i b&ouml;rjan av oktober p&aring;b&ouml;rjade sin tj&auml;nst som postdoktor inom omr&aring;det komplexa interventioner.</p> Fri, 27 Oct 2023 10:27:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1070702&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-10-27T10:27:00Z Frida Svedin tilldelas medel för aktiviteter inom ENLIGHT-nätverket https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1070372&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Grattis till U-CAREs doktorand Frida Svedin som tilldelats 11&nbsp;000 SEK f&ouml;r kontaktskapande och gemensamma aktiviteter inom Europauniversitetet ENLIGHT.</p> Wed, 25 Oct 2023 07:53:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1070372&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-10-25T07:53:00Z U-CARE Venue 2023: Minskat svinn och forsknings mervärde i fokus https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1069800&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>F&ouml;rra veckan h&ouml;lls U-CARE Venue, en &aring;rlig konferens med temat &lsquo;Improving value and reducing waste in research&rsquo;, p&aring; Universitetshuset i Uppsala. Konferensen bj&ouml;d deltagarna p&aring; presentationer, symposier och diskussioner med framst&aring;ende forskare om &auml;mnen som patienters och allm&auml;nhetens medverkan i forskning och metoder f&ouml;r att f&ouml;rb&auml;ttra studiedeltagande och om forskningens betydelse och relevans.</p> Tue, 17 Oct 2023 08:50:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1069800&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-10-17T08:50:00Z Philip Leissner och Erik Olsson presenterade vid ICBM i Kanada https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1068688&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I augusti deltog U-CAREs doktorand Philip Leissner och professor Erik Olsson vid the <em>International Congress of Behavioral Medicine </em>(ICBM) i Vancouver, Kanada. Tillsammans med kollegor ledde de ett symposium om &aring;ngest och hj&auml;rtsjukdom.</p> Wed, 04 Oct 2023 08:14:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1068688&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-10-04T08:14:00Z Motorikutmaningar med Kine Johansen på Scifest https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1068600&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Scifest &auml;r en vetenskapsfestival som bjuder in m&auml;nniskor i alla &aring;ldrar att f&aring; en smak av den forskning som bedrivs i Uppsala genom olika aktiviteter. P&aring; &aring;rets festival hade U-CAREs forskare Kine Johansen ett b&aring;s d&auml;r deltagarna fick testa sin motorik.&nbsp;</p> Fri, 29 Sep 2023 10:56:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1068600&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-09-29T10:56:00Z Frida Svedin presenterade vid konferens i London https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1068418&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Tidigare i september presenterade U-CAREs doktorand Frida Svedin sitt arbete vid <em>Cochrane Colloquium</em> i London, Storbritannien.&nbsp;</p> Thu, 28 Sep 2023 07:23:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1068418&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-09-28T07:23:00Z Chelsea Coumoundouros presenterade vid konferens i Bremen https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1067750&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Tidigare i september presenterade U-CAREs doktorand Chelsea Coumoundouros sitt arbete vid <em>European Health Psychology Society</em> (EHPS) conference i Bremen, Tyskland.</p> Wed, 20 Sep 2023 13:33:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1067750&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-09-20T13:33:00Z Studie publicerad: Erfarenheter av utbildning om HBTQ+-flyktingar på sjuksköterskeprogram https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1066372&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I en studie som nyligen publicerades i <em>Nurse Education Today </em>unders&ouml;ker forskarna erfarenheter av utbildning om flyktingar som identifierar sig som HBTQ+. Man fann att sjuksk&ouml;terskestudenter och f&ouml;rel&auml;sare efterfr&aring;gar tydligare riktlinjer och &ouml;kad kompetens f&ouml;r att fr&auml;mja inkluderande och j&auml;mlik h&auml;lso- och sjukv&aring;rd.</p> Wed, 30 Aug 2023 08:04:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1066372&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-08-30T08:04:00Z Studie publicerad: Samband mellan förorenande matlagningsbränslen och medfödda missbildningar https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1065920&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I en studie som nyligen publicerades i <em>Archives of Public Health </em>unders&ouml;ker forskarna sambandet mellan olika typer av hush&aring;llsbr&auml;nslen och medf&ouml;dda missbildningar i Nepal. Forskarna fann att anv&auml;ndningen av f&ouml;rorenade br&auml;nslen vid matlagning inneb&auml;r en &ouml;kad risk f&ouml;r medf&ouml;dda missbildningar.</p> Tue, 22 Aug 2023 13:07:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1065920&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-08-22T13:07:00Z Forskare från GuardiansCan-projektet på besök i Tanzania https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1065674&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I b&ouml;rjan av augusti bes&ouml;kte Louise von Essen och Joanne Woodford fr&aring;n U-CARE Dar es-Salaam i Tanzania f&ouml;r att tr&auml;ffa samarbetspartners inom projektet GuardiansCan. Syftet var att samarbeta kring utvecklingen av interventionen tillsammans med personal p&aring; Muhimbili National Hospital.</p> Fri, 18 Aug 2023 08:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1065674&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-08-18T08:00:00Z Välkomna till U-CARE Venue 2023 https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1065530&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Efter tv&aring; &aring;rs uppeh&aring;ll v&auml;lkomnar U-CARE deltagare till &aring;rets upplaga av U-CARE Venue med temat 'Improving Value and Reducing Waste in Research'. Konferensen vars program innefattar framtr&auml;dande forskare arrangeras i Universitetshuset i Uppsala 9-10 oktober.&nbsp;</p> Mon, 14 Aug 2023 08:16:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1065530&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-08-14T08:16:00Z Faraja Chiwanga presenterar vid konferens i Dakar https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1065004&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>U-CAREs doktorand Faraja Chiwanga kommer presentera vid <em>AORTIC International Conference on Cancer in Africa </em>som anordnas i Dakar i november. Faraja kommer ge tv&aring; presentationer som fokuserar p&aring; hennes doktorandarbete inom projektet GuardiansCan.</p> Tue, 08 Aug 2023 08:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1065004&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-08-08T08:00:00Z Studie publicerad: Diskussionsforum som stöd för unga vuxna som diagnostiserats med cancer https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1064946&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I en studie som nyligen publicerades i <em>Cancer Medicine </em>unders&ouml;ker artikelf&ouml;rfattarna upplevelser av sexuell dysfunktion och oro kopplat till fertilitet bland unga vuxna som har behandlats f&ouml;r cancer. Forskarna fann att det diskussionsforum som studiedeltagarna fick tillg&aring;ng till var ett bra st&ouml;d, &auml;ven om majoriteten inte aktivt deltog i diskussionerna.</p> Thu, 03 Aug 2023 08:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1064946&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-08-03T08:00:00Z Artikel publicerad: En översikt av GuardiansCan-projektet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1064636&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I en nyligen publicerad artikel i <em>JMIR Research Protocols</em> ger f&ouml;rfattarna en &ouml;versikt av forskningsprojektet GuardiansCan, d&auml;r forskarna utvecklar och testar en mobil h&auml;lsointervention f&ouml;r att &ouml;ka v&aring;rdgivarnas efterlevnad av barnens v&aring;rd efter cancerbehandling</p> Mon, 24 Jul 2023 08:07:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1064636&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-07-24T08:07:00Z Studie publicerad: Beslutfattares syn på implementering av digitala interventioner https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1064602&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I en ny studie publicerad i <em>JMIR Human Factors</em> identifierar forskarna faktorer som kan underl&auml;tta och f&ouml;rsv&aring;ra implementering av digitala interventioner f&ouml;r behandling vid mental oh&auml;lsa. Studien fokuserar p&aring; beslutsfattare inom sjukv&aring;rden och deras perspektiv p&aring; implementering av digitala behandlingsmetoder.</p> Tue, 18 Jul 2023 11:31:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1064602&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-07-18T11:31:00Z Erik Olsson utsedd till professor https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1063382&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Stort grattis till Erik Olsson, forskare inom U-CARE, som har erh&aring;llit en professur inom h&auml;lsopsykologi. Erik tilltr&auml;der tj&auml;nsten fr&aring;n och med 1 juli.</p> Thu, 22 Jun 2023 08:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1063382&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-06-22T08:00:00Z Frida Svedin utsedd till ledamot i Rådet för forskning! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1063000&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Stort grattis till U-CAREs doktorand Frida Svedin som har blivit utsedd till ledamot i R&aring;det f&ouml;r forskning av doktorandn&auml;mnden. R&aring;det f&ouml;r forskning som leds av Uppsala universitets rektor och &auml;r r&aring;dgivande till rektor i universitetsgemensamma fr&aring;gor kring forskning.&nbsp;</p> Mon, 19 Jun 2023 08:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1063000&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-06-19T08:00:00Z Studie publicerad: Betablockerares påverkan på livskvalitet hos patienter efter hjärtinfarkt https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1062714&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I en studie som nyligen publicerats i <em>European Heart Journal Open </em>testar forskarna en studiedesign f&ouml;r att unders&ouml;ka hur betablockerare som behandlingsmetod efter en hj&auml;rtinfarkt p&aring;verkar patienters livskvalitet. Forskarna fann att studien &auml;r genomf&ouml;rbar.</p> Thu, 15 Jun 2023 12:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1062714&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-06-15T12:00:00Z Kursdeltagare på plats under Blodomloppet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1061646&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Ig&aring;r gick Sveriges st&ouml;rsta motionslopp Blodomloppet av stapeln i Uppsala. Syftet med Blodomloppet &auml;r att uppm&auml;rksamma behovet av blodgivning samt att fr&auml;mja en h&auml;lsosam livsstil. F&ouml;rutom m&aring;nga glada motion&auml;rer var &auml;ven studenter fr&aring;n kursen <em>H&auml;lsodialog</em> p&aring; plats f&ouml;r sitt examinerande moment.</p> Wed, 31 May 2023 13:52:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1061646&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-05-31T13:52:00Z Välkommen Abla Sami! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1061524&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>V&auml;lkommen Abla Sami, som nyligen har p&aring;b&ouml;rjat en praktik inom U-CARE. Abla kommer under sin praktikperiod bland annat att arbeta med kvalitativ dataanalys och forskningsadministration.</p> Wed, 31 May 2023 08:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1061524&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-05-31T08:00:00Z Studie publicerad: Vikten av intimitet mellan informella vårdgivare och vårdmottagare https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1061366&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Forskarna Joanne Woodford och Chelsea Coumoundouros fr&aring;n U-CARE bidrog till en studie som nyligen publicerades i <em>Journal of Social and Personal Relationships</em>. Studien unders&ouml;kte mellanm&auml;nskliga processer, som kommunikation och tillit, bland en internationell grupp av informella v&aring;rdgivare. Forskarna fann att en modell f&ouml;r mellanm&auml;nskliga processer av intimitet kan anv&auml;ndas f&ouml;r att identifiera v&aring;rdgivare med risk f&ouml;r d&aring;ligt v&auml;lbefinnande.</p> Mon, 29 May 2023 12:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1061366&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-05-29T12:00:00Z Luciana Terceiro ny doktorand! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1061192&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Stort grattis till Luciana Terceiro som har blivit antagen som doktorand i e-h&auml;lsa inom U-CARE. Luciana kommer i sitt doktorandprojekt arbeta med att utveckla den internetbaserade forskningsplattformen U-CARE-plattformen (Plattformen) med ett fokus p&aring; anv&auml;ndarengagemang.</p> Fri, 26 May 2023 12:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1061192&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-05-26T12:00:00Z Ny film: En plattform för forskning inom e-hälsa https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1061024&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>U-CARE-plattformen &auml;r en internetbaserad forskningsplattform som har utvecklats inom U-CARE. I filmen ber&auml;ttar forskarna Joanne Woodford och Mudassir Imran Mustafa om hur U-CARE-plattformen kan anv&auml;ndas f&ouml;r att bedriva e-h&auml;lsoforskning och vilka funktioner som erbjuds.</p> Wed, 24 May 2023 08:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1061024&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-05-24T08:00:00Z Affilierad forskare till U-CARE intervjuad i Status https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1060390&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Fredrika Norlund, psykolog och affilierad&nbsp;forskare till U-CARE &auml;r intervjuad i det senaste numret av <em>Status</em> &ndash; Riksf&ouml;rbundet Hj&auml;rtlungs medlemstidning. I intervjun ber&auml;ttar Fredrika om sitt arbete med patienter med hj&auml;rtsjukdomar.</p> Wed, 17 May 2023 07:30:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1060390&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-05-17T07:30:00Z Chelsea Coumoundouros presenterar vid konferens i Bremen https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1060194&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>U-CAREs doktorand Chelsea Coumoundouros kommer h&aring;lla tv&aring; presentationer vid <em>European Health Psychology Society Conference</em> (EHPS) som i &aring;r arrangeras i Bremen i september. Chelsea kommer h&aring;lla en muntlig presentation samt en poster-presentation om resultat fr&aring;n hennes doktorandarbete.</p> Mon, 15 May 2023 08:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1060194&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-05-15T08:00:00Z Frida Svedin presenterar vid Cochrane Colloquium i London https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1060188&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>U-CAREs doktorand Frida Svedin kommer presentera vid 2023 &aring;rs upplaga av <em>Cochrane Colloquium</em> i London i september. Frida kommer presentera resultat fr&aring;n studien INVOLVERA under konferensen som fokuserar p&aring; fr&aring;gor inom global h&auml;lsa och att lyfta fram evidensbaserad h&auml;lso- och sjukv&aring;rd.</p> Wed, 10 May 2023 08:07:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1060188&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-05-10T08:07:00Z Erik Olsson intervjuad i Status https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1060128&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Docent Erik Olsson &auml;r intervjuad i det senaste numret av <em>Status</em> &ndash; Riksf&ouml;rbundet Hj&auml;rtlungs medlemstidning. I intervjun ber&auml;ttar Erik om sitt forskningsprojekt d&auml;r han ska unders&ouml;ka sambandet mellan stress och risken att drabbas av en hj&auml;rtinfarkt.</p> Mon, 08 May 2023 11:33:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1060128&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-05-08T11:33:00Z Studie publicerad: Långsiktiga effekter av internetbaserad psykologisk behandling hos patienter med cancer https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1060044&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I en studie som nyligen publicerades i <em>Internet Interventions </em>utv&auml;rderar forskarna l&aring;ngsiktiga effekter av en internetbaserad psykologisk behandling f&ouml;r depression och &aring;ngest hos patienter med cancer. Forskarna fann att behandlingen gav minskade depressionssymtom upp till 18 m&aring;nader efter att behandlingen p&aring;b&ouml;rjats.</p> Fri, 05 May 2023 12:59:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1060044&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-05-05T12:59:00Z Oscar Blomberg presenterar vid konferens i Lissabon https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1059434&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>U-CAREs doktorand Oscar Blomberg kommer att h&aring;lla en muntlig presentation om studien INVOLVERA vid <em>International Psychogeriatric Association (IPA) International Congress</em> som g&aring;r av stapeln i Lissabon i sommar. Oscar har dessutom blivit nominerad till priset Junior Investigator Award f&ouml;r sin presentation.</p> <p></p> Wed, 26 Apr 2023 08:30:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1059434&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-04-26T08:30:00Z Studie publicerad: Effektivitet av KBT vid behandling av depression under och efter en graviditet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1058554&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I en studie som nyligen publicerades i <em>BMC Psychiatry</em> unders&ouml;ker forskarna huruvida kognitiv beteendeterapi (KBT) &auml;r en effektiv behandling av depression bland m&ouml;drar under och efter en graviditet. Forskarna&nbsp;fann att KBT &auml;r en effektiv behandling av symtom vid depression&nbsp;<img alt="En kvinna som sitter med knutna händer." src="/digitalAssets/1058/c_1058554-l_3-k_effectiveness-for-maternal-perinatal-depression_620px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> Tue, 18 Apr 2023 12:30:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1058554&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-04-18T12:30:00Z Studie publicerad: Effekter på hjärtfrekvens vid behandling med hjärnstimulans https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1057952&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I en studie som nyligen publicerades i <em>Upsala Journal of Medical Science </em>unders&ouml;ker forskarna effekterna p&aring; hj&auml;rtfrekvensvariabilitet (HRV) vid behandling med magnetstimulering av hj&auml;rnan p&aring; patienter med en depressiv episod. Artikelf&ouml;rfattarna fann att behandlingen inte hade n&aring;gon effekt p&aring; HRV.<img alt="Utskrift från hjärtmonitor" src="/digitalAssets/1057/c_1057952-l_3-k_hjartmonitor_630px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> Tue, 11 Apr 2023 07:30:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1057952&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-04-11T07:30:00Z Arbetsböcker för lågintensiv KBT översätts till tio språk https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1057718&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>National Health Service (NHS), den statliga organisationen f&ouml;r offentlig sjukv&aring;rd i Storbritannien, har l&aring;tit &ouml;vers&auml;tta arbetsb&ouml;cker f&ouml;r behandling av psykiska besv&auml;r som forskare inom U-CARE har medf&ouml;rfattat till tio spr&aring;k. Syftet &auml;r att g&ouml;ra organisationens tj&auml;nster f&ouml;r psykologisk behandling mer r&auml;ttvisa och tillg&auml;ngliga f&ouml;r fler.</p> <p><img alt="Person med en penna och en bok." src="/digitalAssets/1057/c_1057718-l_3-k_arbetsbok_630px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p></p> Tue, 04 Apr 2023 08:13:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1057718&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-04-04T08:13:00Z Erik Olsson presenterade vid seminarium om digitala tjänster i vården https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1056754&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Docent Erik Olsson presenterade nyligen vid seminariet &rsquo;Digitala tj&auml;nster som f&ouml;renklar vardagen i v&aring;rden&rsquo; vid H&ouml;gskolan p&aring; &Aring;land. Erik gav en presentation om kursen &rsquo;Innovation Game&rsquo; och hur speldesign kan anv&auml;ndas f&ouml;r att fr&auml;mja innovativa l&ouml;sningar inom v&aring;rden.</p> <figure class="image-captioned"><img alt="Erik Olsson tillsamman med andra presentatörer och medverkande vid seminariet" src="/digitalAssets/1056/c_1056754-l_3-k_230322-erik-seminarium-hogskolan-pa-aland_630px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Docent Erik Olsson tillsammans med &Aring;lands Social- och h&auml;lsov&aring;rdsminister Annette Holmberg-Jansson,<br /> forskare Erika Boman, H&ouml;gskolan p&aring; &Aring;land och IT- assistent Liz Karlsson, Mariehamns stad.</figcaption> </figure> <p></p> Wed, 22 Mar 2023 12:01:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1056754&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-03-22T12:01:00Z Ny film: Louise von Essen om U-CARE och GuardiansCan https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1054922&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Louise von Essen &auml;r psykolog och professor i H&auml;lsovetenskap och leder forskningsprogrammet U-CARE. I filmen ber&auml;ttar Louise om programmet och den forskning som bedrivs inom U-CARE samt om forskningsprojektet GuardiansCan. GuardiansCan syftar till att utveckla ett st&ouml;d f&ouml;r v&aring;rdnadshavare till barn som behandlats f&ouml;r cancer i Tanzania.</p> Fri, 03 Mar 2023 13:11:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1054922&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-03-03T13:11:00Z Ny film: Maria Hägglund om tillgång till journalen online https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1054524&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Maria H&auml;gglund &auml;r docent i H&auml;lsoinformatik och associerad forskare till U-CARE. I filmen ber&auml;ttar Maria om sin forskning, d&auml;r hon fokuserar p&aring; patienters tillg&aring;ng till journalen online och de utmaningar och m&ouml;jligheter som detta inneb&auml;r.</p> Wed, 01 Mar 2023 14:08:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1054524&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-03-01T14:08:00Z Ny film: Utbildning för modern hälso- och sjukvård https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1054054&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>F&ouml;rutom att bedriva forskning erbjuder U-CARE &auml;ven utbildning p&aring; olika niv&aring;er. I filmen ber&auml;ttar bitr&auml;dande universitetslektor Joanne Woodford och docent Erik Olsson om U-CARE:s kursutbud, anpassat efter kunskapsbehoven inom modern och tv&auml;rvetenskaplig h&auml;lso- och sjukv&aring;rd.</p> Fri, 24 Feb 2023 14:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1054054&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-02-24T14:00:00Z Välkommen Maria Hanser! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1053896&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>V&auml;lkommen till U-CARE Maria Hanser, som nyligen p&aring;b&ouml;rjade sin tj&auml;nst som forskningsassistent. Maria kommer arbeta inom ett forskningsprojekt d&auml;r forskarna unders&ouml;ker hur barn med motoriska sv&aring;righeter har det i skolan.</p> Thu, 23 Feb 2023 14:51:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1053896&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-02-23T14:51:00Z Ny film: Erik Olsson om psykologiska aspekter av hjärtsjukdom https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1053718&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Erik Olsson &auml;r psykolog och docent i Klinisk psykologi och forskare i U-CARE. I filmen ber&auml;ttar Erik om sin forskning d&auml;r man utvecklar onlinebaserad kognitiv beteendeterapi f&ouml;r att motverka stress och &aring;ngest bland personer med hj&auml;rtsjukdom.</p> Wed, 22 Feb 2023 13:56:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1053718&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-02-22T13:56:00Z Ny film: Joanne Woodford om stöd för informella vårdgivare https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1053080&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Joanne Woodford &auml;r bitr&auml;dande universitetslektor i H&auml;lsovetenskap och forskare i U-CARE. I filmen ber&auml;ttar Joanne om sin forskning som fokuserar p&aring; utveckling av psykologiskt st&ouml;d f&ouml;r informella v&aring;rdgivare, allts&aring; personer som tar hand om en anh&ouml;rig.</p> Fri, 17 Feb 2023 13:54:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1053080&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-02-17T13:54:00Z Debattinlägg publicerat: ’Satsa på stressinterventioner i primärvården’ https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1052690&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>&rsquo;I r&aring;dande l&aring;gkonjunktur med sv&aring;ra ekonomiska f&ouml;rh&aring;llanden som g&ouml;r livet mer p&aring;frestande, riskerar fler m&auml;nniskor att drabbas av stressutl&ouml;st hj&auml;rtinfarkt.&rsquo; I dagens upplaga av nyhetssajten <em>Alltinget</em> skriver U-CARE-forskaren Erik Olsson ett debattinl&auml;gg tillsammans med Anders &Aring;kesson, ordf&ouml;rande f&ouml;r Riksf&ouml;rbundet Hj&auml;rtlung.</p> Thu, 16 Feb 2023 16:17:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1052690&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-02-16T16:17:00Z Välkomna Sajad, Nataliia och Leonora! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1052120&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>U-CARE v&auml;lkomnar nya systemutvecklare Sajad Sharhani och Nataliia Snezhkina samt studentmedarbetare Leonora Stiernborg. De kommer tillsammans med utvecklingsgruppen arbeta med en ny version av U-CARE-portalen.</p> Thu, 16 Feb 2023 10:07:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1052120&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-02-16T10:07:00Z U-CARE anordnade event för att hylla forskning https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1051502&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>14 februari anordnade U-CARE eventet &lsquo;For the love of science&rsquo; p&aring; Reginateatern i Uppsala. Under kv&auml;llen visades de nya forskarfilmer som U-CARE har producerat och deltagarna fick ta del av sp&auml;nnande presentationer av forskare och doktorander inom U-CARE.</p> <p></p> Wed, 15 Feb 2023 14:03:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1051502&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-02-15T14:03:00Z Välkommen Luciana Terceiro! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1050680&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>V&auml;lkommen Luciana Terceiro, som nyligen p&aring;b&ouml;rjade sin tj&auml;nst som forskningsassistent. Luciana kommer tillsammans med utvecklargruppen arbeta med en ny version av U-CARE-portalen.</p> <div class="image-center"> <figure class="image-captioned"><img alt="Luciana framför en gul vägg." src="/digitalAssets/1050/c_1050680-l_3-k_luciana-terceiro_630px.jpeg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Forskningsassistent Luciana Terceiro.</figcaption> </figure> </div> <p></p> Mon, 06 Feb 2023 13:17:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1050680&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-02-06T13:17:00Z U-CARE presenterar nya forskarfilmer på Reginateatern https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1050416&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Tillsammans med produktionsbolaget Phosworks har U-CARE producerat forskarfilmer d&auml;r medlemmar fr&aring;n U-CAREs forskargrupp ber&auml;ttar om sina studier och projekt. Filmerna kommer visas p&aring; Reginateatern 14 februari, men &auml;ven g&ouml;ras tillg&auml;ngliga p&aring; U-CAREs olika kanaler.&nbsp;</p> Thu, 02 Feb 2023 11:50:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1050416&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-02-02T11:50:00Z Studie publicerad: Hemlösa kvinnors erfarenheter av pandemin https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1047278&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p class="ingress">I en studie som nyligen publicerades i <em>BMC Women&rsquo;s Health</em> unders&ouml;ker forskarna erfarenheter relaterade till coronapandemin bland kvinnor i heml&ouml;shet i Stockholm. Forskarna fann att det finns flera faktorer som bidrog till ytterligare marginalisering av dessa kvinnor under pandemin.</p> Mon, 16 Jan 2023 07:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1047278&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-01-16T07:00:00Z Studie publicerad: Preferenser för självhjälpsprogram bland informella vårdgivare till personer med kronisk njursjukdom https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1046778&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>En studie som nyligen publicerades i <em>BMC Nephrology</em> har unders&ouml;kt preferenser r&ouml;rande sj&auml;lvhj&auml;lpsprogram f&ouml;r informella v&aring;rdgivare till personer som lever med kronisk njursjukdom.</strong></p> Wed, 11 Jan 2023 07:25:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1046778&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-01-11T07:25:00Z Finansiering för att undersöka psykosocial stress som riskfaktor för hjärtinfarkt https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1046712&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Ett bidrag p&aring; 250 000 kr har beviljats f&ouml;r ett projekt som ska unders&ouml;ka psykosocial stress som riskfaktor f&ouml;r yngre och &auml;ldre patienter som drabbas av en hj&auml;rtinfarkt. Finansieringen har beviljats av Riksf&ouml;rbundet Hj&auml;rtLung.</p> Tue, 10 Jan 2023 08:09:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1046712&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-01-10T08:09:00Z Studie publicerad: Utvärdering av mätverktyg för hjärtångest https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1046604&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p class="ingress">I en studie som nyligen publicerades i <em>BMC Medical Research Methodology </em>utv&auml;rderar forskarna The Cardiac Anxiety Questionnaire (CAQ) - ett formul&auml;r som anv&auml;nds f&ouml;r att m&auml;ta symptom av hj&auml;rt&aring;ngest, och huruvida formul&auml;ret &auml;r l&auml;mpligt att anv&auml;nda i Sverige.&nbsp;</p> Mon, 09 Jan 2023 11:27:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1046604&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2023-01-09T11:27:00Z Studie publicerad: Besvär hos föräldrar till barn som har behandlat för cancer https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1041088&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>En kvalitativ studie som belyser f&ouml;r&auml;ldrars besv&auml;r efter att deras barn har avslutat cancerbehandling publicerades nyligen i tidskriften <em>Psycho-Oncology</em>. Studien har utf&ouml;rts inom forskningsprojektet ParentsCan som leds av Louise von Essen och syftar till att testa och utveckla psykosocialt st&ouml;d till f&ouml;r&auml;ldrar vars barn behandlats f&ouml;r cancer.&nbsp;</strong></p> Thu, 22 Dec 2022 09:08:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1041088&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-12-22T09:08:00Z Christina Reuther ny doktorand! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1040002&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>Stort grattis till Christina Reuther, som har blivit antagen som doktorand inom forskningsprogrammet ParentsCan. ParentsCan &auml;r ett forskningsprogram som leds av Louise von Essen och som syftar till att testa och utv&auml;rdera st&ouml;d till f&ouml;r&auml;ldrar vars barn har behandlats f&ouml;r cancer.</strong></p> Fri, 16 Dec 2022 07:49:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1040002&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-12-16T07:49:00Z Sara Riggare medverkar i bok om smärta https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1039882&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Grattis Sara Riggare, som medverkar i en nyutkommen bok om sm&auml;rta.</p> Thu, 15 Dec 2022 14:52:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1039882&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-12-15T14:52:00Z Studie publicerad: Patienters upplevelser efter hjärtinfarkt https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1038160&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>I en studie som nyligen publicerats i <em>Cognitive Behaviour Therapy </em>unders&ouml;ker forskarna patienters k&auml;nslom&auml;ssiga reaktioner efter att ha drabbats av en hj&auml;rtinfarkt. Forskarna fann att undvikande och tillbakadragenhet var vanligt bland studiedeltagarna, vilket kan vidmakth&aring;lla &aring;ngest och depression och d&auml;rmed &ouml;ka risken f&ouml;r en upprepad hj&auml;rth&auml;ndelse.</strong></p> Wed, 14 Dec 2022 07:19:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1038160&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-12-14T07:19:00Z Workshop om utveckling av hälso- och sjukvårdsinterventioner https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1038012&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>U-CARE arrangerar just nu en tv&aring;dagars-workshop med forskaren David Richards, professor vid Western Norway University of Applied Sciences. Workshopen fokuserar p&aring; tekniker f&ouml;r att utveckla komplexa&nbsp;interventioner inom h&auml;lso- och sjukv&aring;rden och g&ouml;ra dem redo f&ouml;r utv&auml;rdering.</p> Mon, 12 Dec 2022 17:51:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1038012&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-12-12T17:51:00Z Nya ledamöter i U-CARE:s programberedning https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1037594&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>U-CARE v&auml;lkomnar Mudassir Imran Mustafa, Silja Mattad&oacute;ttir Eklund, Soorej Jose Puthoopparambil, Katie Winkle, Joanne Woodford och Mattias &Ouml;hman som nya ledam&ouml;ter i U-CARE:s programberedning.</strong></p> Fri, 09 Dec 2022 06:52:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1037594&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-12-09T06:52:00Z Studie publicerad: Förväntningar, användning och erfarenheter av att ha tillgång till journalen https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1037156&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>En &ouml;versiktsstudie som nyligen publicerades i <em>Journal of Medical Internet Research</em> har sammanst&auml;llt forskning kring f&ouml;rv&auml;ntningar, anv&auml;ndning och erfarenheter av att ha tillg&aring;ng till journalen &ouml;ver n&auml;tet f&ouml;r barn, ungdomar och f&ouml;r&auml;ldrar.</strong></p> <p></p> Mon, 12 Dec 2022 07:07:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1037156&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-12-12T07:07:00Z U-CARE ingår i ny enhet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1036832&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Styrelsen f&ouml;r Institutionen f&ouml;r kvinnors och barns h&auml;lsa har beslutat om att bilda en ny enhet d&auml;r U-CARE nu ing&aring;r.&nbsp;</p> Fri, 02 Dec 2022 09:21:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1036832&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-12-02T09:21:00Z Studie publicerad: Psykosociala utmaningar bland flyktingar som identifierar sig som HBTQ+ https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1036770&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>I en studie som nyligen publicerades i <em>Journal of Advanced Nursing </em>unders&ouml;kte forskarna psykosociala erfarenheter bland flyktingar som identifierar sig som HBTQ+.</strong></p> Mon, 05 Dec 2022 08:01:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1036770&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-12-05T08:01:00Z Studie publicerad: Implementering av psykologiska e-hälsointerventioner för informella vårdgivare https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1036702&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>En studie som nyligen publicerats i <em>JMIR Mental Health</em> har utforskat hinder och underl&auml;ttande faktorer f&ouml;r implementering av psykologiska e-h&auml;lsointerventioner f&ouml;r informella v&aring;rdgivare till vuxna som lever med kroniska sjukdomar.</strong></p> Thu, 01 Dec 2022 09:11:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1036702&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-12-01T09:11:00Z Internetbaserad KBT-behandling för att minska stress och ångest hos patienter efter hjärtinfarkt med rena kranskärl (MINOCA) eller takotsubo https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1035370&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>I tv&aring; artiklar publicerade i <em>Trials </em>respektive <em>Internet Interventions </em>unders&ouml;ker artikelf&ouml;rfattarna huruvida internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) kan anv&auml;ndas f&ouml;r att minska stress och &aring;ngest hos patienter med hj&auml;rtinfarkt, trots rena k&auml;rl (MINOCA) eller s&aring; kallat brustet hj&auml;rta (takotsubo).</strong></p> Wed, 23 Nov 2022 07:41:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1035370&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-11-23T07:41:00Z Erik Olsson tilldelas ENLIGHT Teaching & Learning Award 2022 https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1035208&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>Grattis Erik Olsson som har tilldelats ENLIGHT Teaching &amp; Learning Award 2022.&nbsp;</strong></p> Mon, 21 Nov 2022 15:52:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1035208&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-11-21T15:52:00Z Studie publicerad: Genomförbarheten av självhjälpsprogram för föräldrar till barn som behandlats för cancer https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1035194&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>En studie som nyligen publicerades i <em>Cancer Medicine</em> har unders&ouml;kt genomf&ouml;rbarheten av ett internet-administrerat sj&auml;lvhj&auml;lpsprogram baserat p&aring; kognitiv beteendeterapi, f&ouml;r f&ouml;r&auml;ldrar till barn som har avslutat en behandling mot cancer.</p> Mon, 21 Nov 2022 15:04:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1035194&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-11-21T15:04:00Z Studie publicerad: Livskvalitet hos föräldrar till barn som har behandlats för leukemi https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1035106&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>En studie som nyligen publicerades i <em>British Journal of Haematology</em> har unders&ouml;kt upplevd livskvalitet hos f&ouml;r&auml;ldrar i Sverige, Danmark och Finland med barn med akut lymfatisk leukemi (ALL). Studien visar att barnets sjukdom har en negativ p&aring;verkan p&aring; f&ouml;r&auml;ldrarnas livskvalitet. </strong></p> <p><strong><img alt="Bild på man som går genom ett fält av vallmo bärandes på två barn" src="/digitalAssets/1035/c_1035106-l_3-k_livskvalitet-hos-foraldrar_adj_630px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></strong></p> <p></p> Mon, 21 Nov 2022 07:16:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1035106&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-11-21T07:16:00Z Anslag till projekt om patienters tillgång till sin journal via nätet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1034954&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>Vetenskapsr&aring;det har beviljat ett anslag p&aring; 2&nbsp;400&nbsp;000 kronor till ett projekt om patienters aktiva roll i hantering av felaktigheter i journalen.</strong></p> Fri, 18 Nov 2022 07:43:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1034954&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-11-18T07:43:00Z Välkommen Clara Dahlgren! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1034896&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>V&auml;lkommen till U-CARE Clara Dahlgren, som nyligen b&ouml;rjade sin tj&auml;nst som projektkoordinator. Hon kommer att vara vikarie f&ouml;r Miro Anter, som ska g&aring; p&aring; f&ouml;r&auml;ldraledighet under 2023.</p> Thu, 17 Nov 2022 14:07:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1034896&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-11-17T14:07:00Z Anslag till projekt om kamratstöd för HBTQ+-migranter https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1034488&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Forskningsr&aring;det f&ouml;r h&auml;lsa, arbetsliv och v&auml;lf&auml;rd (Forte) har beviljat ett anslag p&aring; 500 000 kronor till ett projekt om psykosocialt kamratst&ouml;d f&ouml;r migranter som identifierar sig som HBTQ+.&nbsp;</p> Tue, 15 Nov 2022 15:23:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1034488&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-11-15T15:23:00Z Välkommen Faraja Chiwanga! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1034398&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>V&auml;lkommen till U-CARE Faraja Chiwanga, som nyligen b&ouml;rjade sin tj&auml;nst som doktorand i h&auml;lsovetenskap. Farajas doktorandprojekt &auml;r en del av GuardiansCan, ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla ett st&ouml;d via mobilen f&ouml;r v&aring;rdnadshavare till barn som har behandlats f&ouml;r cancer i Tanzania. </strong></p> Mon, 14 Nov 2022 16:21:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1034398&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-11-14T16:21:00Z Anslag till utvärdering av psykologiskt stöd för föräldrar till barn som behandlats för cancer https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1033926&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Cancerfonden har beviljat ett tre&aring;rigt anslag p&aring; totalt 2,4 miljoner kronor till U-CARE f&ouml;r att testa och utv&auml;rdera sj&auml;lvhj&auml;lpsprogrammet EJDeR, som riktar sig till f&ouml;r&auml;ldrar vars barn har behandlats f&ouml;r cancer.</p> Thu, 10 Nov 2022 13:03:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1033926&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-11-10T13:03:00Z Louise von Essen utsedd till programsamordnare! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1033770&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Idag beslutade Mats Larhed, vicerektor f&ouml;r vetenskapsomr&aring;det f&ouml;r&nbsp;medicin och farmaci, att utse professor Louise von Essen till programsamordnare f&ouml;r U-CARE. Den f&ouml;rnyade mandatperioden str&auml;cker sig fr&aring;n 1 januari 2023 till och med 30 september 2025.&nbsp;</p> <p></p> <p></p> Wed, 09 Nov 2022 13:35:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1033770&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-11-09T13:35:00Z Studie publicerad: Kvinnors erfarenheter av väpnade konflikter och påtvingad migration https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1033070&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>En studie som nyligen publicerats i <em>Conflict and Health </em>har unders&ouml;kt erfarenheter av v&auml;pnade konflikter och p&aring;tvingad migration bland kvinnor fr&aring;n l&auml;nder i Mellan&ouml;stern, Balkan och Afrika. Studien visar att kvinnor m&ouml;ter betydande utmaningar kopplade till f&ouml;r&auml;ndrade livsvillkor, och exponeras f&ouml;r h&auml;lsorelaterade risker och konsekvenser.</p> Thu, 03 Nov 2022 09:52:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1033070&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-11-03T09:52:00Z Möt Rabee Adel, doktorand och forskningspraktikant! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1032618&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Nu i h&ouml;st har vi f&ouml;rm&aring;nen att ha doktoranden Rabee Adel som praktikant i v&aring;r forskargrupp! Han praktiserar inom ett projekt som handlar om en e-h&auml;lsointervention f&ouml;r informella v&aring;rdgivare till personer med njursjukdom.</p> Mon, 31 Oct 2022 09:54:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1032618&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-10-31T09:54:00Z WHO-rapport: Hälsoutmaningar inom förvar och alternativa lösningar https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1032436&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>F&ouml;rvar anv&auml;nds allt oftare i Europa som verktyg f&ouml;r att hantera migration. En nyligen publicerad WHO-rapport pekar p&aring; h&auml;lsoutmaningar kopplade till anv&auml;ndningen av f&ouml;rvar och f&ouml;resl&aring;r alternativ.</p> Fri, 28 Oct 2022 06:56:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1032436&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-10-28T06:56:00Z Studie publicerad: Psykologiska interventioner minskade depressionssymptom bland informella vårdgivare https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1032386&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>En studie som nyligen publicerats i <em>Journal of Affective Disorders</em> har unders&ouml;kt effekten av psykologiska interventioner f&ouml;r symptom p&aring; depression bland informella v&aring;rdgivare till &auml;ldre vuxna.&nbsp;</strong></p> Thu, 27 Oct 2022 10:47:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1032386&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-10-27T10:47:00Z Välkommen Victoria Awortwe! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1031600&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>V&auml;lkommen till U-CARE Victoria Awortwe, som nyligen har b&ouml;rjat sin tj&auml;nst som doktorand i global mental h&auml;lsa! Victorias doktorandprojekt &auml;r en studie om vanligt f&ouml;rekommande psykisk oh&auml;lsa bland vuxna i missgynnade stadsmilj&ouml;er, i Ghana och Sverige. </strong></p> Fri, 21 Oct 2022 06:34:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1031600&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-10-21T06:34:00Z Jubileumskonferens Journalen 10 år https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1031538&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>&Aring;r 2022 fyller e-h&auml;lsotj&auml;nsten Journalen 10 &aring;r. F&ouml;r att fira denna milstolpe som har gjort att &ouml;ver 6 miljoner svenskar f&aring;tt tillg&aring;ng till sin patientjournal online, arrangerar universitetslektor Maria H&auml;gglund och hennes forskargrupp&nbsp;en konferens i Uppsala.&nbsp;</p> Thu, 20 Oct 2022 10:08:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1031538&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-10-20T10:08:00Z Välkommen Johan Ljungberg! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1031354&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>V&auml;lkommen till U-CARE, Johan Ljungberg! Johan kommer att jobba som forskningsassistent inom forskningsprogrammet ParentsCan, som leds av professor Louise von Essen.&nbsp;</p> Wed, 19 Oct 2022 08:54:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1031354&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-10-19T08:54:00Z Irene Muli, Annika Bärkås och Josefin Hagström presenterade vid konferenser om e-hälsa https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1027030&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Under f&ouml;rsommaren genomf&ouml;rde doktoranderna Irene Muli,&nbsp;Annika B&auml;rk&aring;s och Josefin Hagstr&ouml;m presentationer vid tv&aring; konferenser om e-h&auml;lsa. H&auml;r kan du l&auml;sa mer om konferenserna och vad de tre doktoranderna tog upp i sina presentationer!</p> Wed, 21 Sep 2022 14:03:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1027030&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-09-21T14:03:00Z Ella Thiblin presenterar vid kongress om barncancer https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1025442&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>U-CARE:s doktorand Ella Thiblin kommer att h&aring;lla en poster-presentation om forskningsstudien ENGAGE vid den 54:e kongressen f&ouml;r International Society of Paediatric Oncology (SIOP) i Barcelona, 28:e september &ndash; 1:a oktober 2022.</p> Thu, 08 Sep 2022 06:41:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1025442&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-09-08T06:41:00Z Studie publicerad: Digitala Journalens användbarhet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1023058&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>En studie som publicerats i <em>JMIR Human Factors</em> har unders&ouml;kt anv&auml;ndbarheten hos Journalen, den svenska e-h&auml;lsotj&auml;nst som ger inv&aring;nare tillg&aring;ng till sina journaler via portalen 1177.se.&nbsp;Syftet med studien var att identifiera problem med anv&auml;ndbarheten som anv&auml;ndare av Journalen kan ha upplevt.</strong></p> Thu, 25 Aug 2022 07:09:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1023058&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-08-25T07:09:00Z Presentation för masterstudenter i Global Hälsa https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1022636&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Fredag den 2 september kommer representanter fr&aring;n v&aring;r forskargrupp att m&ouml;ta studenter som nyligen p&aring;b&ouml;rjat Masterprogrammet i Global H&auml;lsa.</p> Tue, 23 Aug 2022 06:44:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1022636&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-08-23T06:44:00Z Frida Svedin presenterar vid konferens i Barcelona https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1022372&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>U-CAREs doktorand Frida Svedin, som handleds av Joanne Woodford (U-CARE), Anna Cristina &Aring;berg och Anders Brantnell, kommer att h&aring;lla en vetenskaplig presentation om forskningsstudien INVOLVERA vid den 52:a kongressen f&ouml;r <em>European Association for Behavioural and Cognitive Therapies</em>, i Barcelona i b&ouml;rjan av september 2022.</p> Fri, 19 Aug 2022 06:48:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1022372&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-08-19T06:48:00Z Sjuksköterskors och koordinatorers erfarenheter från studien PRIMROSE https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1021596&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>En nyligen publicerad studie har utforskat erfarenheter hos sjuksk&ouml;terskor och studiekoordinatorer som arbetat inom f&ouml;rs&ouml;ksstudien PRIMROSE, i vilken en intervention som syftar till att f&ouml;rebygga barnfetma testades. </strong></p> Tue, 09 Aug 2022 06:36:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1021596&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-08-09T06:36:00Z Doktorandprojekt ska undersöka användning av patientjournaler https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1019534&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Centrum f&ouml;r medicinsk humaniora har beviljat finansiering f&ouml;r ett doktorandprojekt som syftar till att unders&ouml;ka hur olika akt&ouml;rer i samh&auml;llet tolkar, f&ouml;rst&aring;r och anv&auml;nder nutida och historiska patientjournaler.</p> Tue, 21 Jun 2022 10:25:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1019534&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-06-21T10:25:00Z Chelsea Coumoundouros presenterade vid UK Kidney Week https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1018958&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>F&ouml;rra veckan h&ouml;ll U-CAREs doktorand Chelsea Coumoundouros en presentation om sitt doktorandprojekt vid UK Kidney Week i Birmingham!</p> Thu, 16 Jun 2022 09:51:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1018958&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-06-16T09:51:00Z Anslag beviljat från InDevelop! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1018926&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Ett anslag p&aring; 250&nbsp;000 kr har beviljats ur stiftelsen InDevelops u-landsfond till forskningsprojektet GuardiansCan.&nbsp;</p> Thu, 16 Jun 2022 07:26:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1018926&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-06-16T07:26:00Z Svårläst information om Covid-19 på svenska webbsidor https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1017554&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>En studie som nyligen publicerats i <em>BMC Medical Informatics and Decision Making </em>har unders&ouml;kt svenska webbsidors information om Covid-19. Studien visar p&aring; brister avseende informationens l&auml;sbarhet och begriplighet.</p> Fri, 03 Jun 2022 10:37:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1017554&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-06-03T10:37:00Z Välkommen Agnes Hellgren! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1016618&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>V&auml;lkommen till U-CARE, Agnes Hellgren! Agnes kommer under tre m&aring;nader att delta i arbetet med att utveckla och f&ouml;rb&auml;ttra EJDeR, ett internet-administrerat sj&auml;lvhj&auml;lpsprogram som riktar sig till f&ouml;r&auml;ldrar till barn som har behandlats f&ouml;r cancer.</p> Tue, 31 May 2022 06:29:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1016618&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-05-31T06:29:00Z Doktorandprojekt för utveckling av social robot https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1016274&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Uppsala Diabetescentrum har beviljat medel f&ouml;r ett doktorandprojekt som syftar till att utveckla en sj&auml;lvg&aring;ende social robot som ska kunna leverera interventioner f&ouml;r att f&ouml;rebygga typ 2-diabetes.</p> Wed, 25 May 2022 05:52:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1016274&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-05-25T05:52:00Z Frida Svedin har tilldelats resestipendium https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1016242&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Grattis till U-CAREs doktorand Frida Svedin som har tilldelats R&ouml;nnows resestipendium p&aring; 20&nbsp;000 SEK!</p> <p></p> <p></p> Tue, 24 May 2022 15:06:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1016242&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-05-24T15:06:00Z Träffa oss under Blodomloppet tisdag 31 maj! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1016026&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I samband med &aring;rets Blodomloppet kommer deltagare i kursen <em>H&auml;lsodialog &ndash; att m&ouml;ta h&auml;lsoutmaningar genom samverkan</em> att finnas p&aring; plats f&ouml;r att belysa behovet av blodgivning och f&ouml;r att fr&auml;mja en h&auml;lsosam livsstil.</p> Mon, 23 May 2022 13:12:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1016026&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-05-23T13:12:00Z Ella Thiblin deltar i Soapbox Science lördag 21 maj! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1015752&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Varje &aring;r arrangeras Soapbox Science i st&auml;der runtom i v&auml;rlden. Det &auml;r ett event d&auml;r kvinnor och icke-bin&auml;ra personer verksamma inom forskning presenterar ett &auml;mne som de &auml;r experter inom. Det sker p&aring; en offentlig plats dit vem som helst kan komma. I &aring;r deltar U-CAREs doktorand Ella Thiblin!</p> Fri, 20 May 2022 13:27:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1015752&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-05-20T13:27:00Z U-CARE besökte samarbetspartners i Tanzania https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1015632&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I b&ouml;rjan av maj bes&ouml;kte Louise von Essen, Joanne Woodford och Victor Savi fr&aring;n U-CARE Dar es-Salaam i Tanzania f&ouml;r att tr&auml;ffa samarbetspartners inom forskningsprojektet GuardiansCan. I projektet kommer ett st&ouml;d via mobilen att utvecklas f&ouml;r v&aring;rdnadshavare till cancerdrabbade barn i Tanzania.</p> Thu, 19 May 2022 14:17:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1015632&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-05-19T14:17:00Z Välkommen Victor Savi! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1014212&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>V&auml;lkommen till U-CARE Victor Savi, som nyligen rekryterats&nbsp;som projektkoordinator inom forskningsprojektet GuardiansCan, lett av professor Louise von Essen.</p> Thu, 12 May 2022 06:20:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1014212&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-05-12T06:20:00Z Livskvalitet hos patienter med olika hög dos betablockerare https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1013942&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>En studie som nyligen publicerats i <em>European Heart Journal Acute Cardiovascular Care</em> har unders&ouml;kt h&auml;lsorelaterad livskvalitet hos patienter som f&aring;tt olika h&ouml;g dos hj&auml;rtmedicin, s&aring; kallade betablockerare.</p> Tue, 10 May 2022 13:20:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1013942&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-05-10T13:20:00Z ’Problematiskt med generella riktlinjer för uppföljning av heterogena patientgrupper efter cancer’ https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1012862&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I en redaktionell artikel som nyligen publicerats i tidskriften <em>Cancer</em> &auml;r de fyra forskarna Krister Boman, Birgitta Lannering, Louise von Essen och Marianne Jarfelt kritiska till f&ouml;rs&ouml;k att ta fram generella riktlinjer f&ouml;r uppf&ouml;ljning av personer som har &ouml;verlevt cancer, oberoende av t.ex. &aring;lder vid diagnos och typ av cancer.</p> Fri, 06 May 2022 07:34:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1012862&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-05-06T07:34:00Z Sara Riggare bloggar om ‘personal science’ https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1012708&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I ett nyligen publicerat blogginl&auml;gg skriver Sara Riggare om hur och varf&ouml;r hon anv&auml;nde sig av &rsquo;personal science&rsquo; som metod i sin doktorsavhandling.</p> Thu, 05 May 2022 09:20:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1012708&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-05-05T09:20:00Z Annika Bärkås ska presentera vid KI-seminarium https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1011034&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Som en del av seminarieserien Health Informatics Conversations, ska doktorand Annika B&auml;rk&aring;s presentera en del av sitt doktorandprojekt om patienter som l&auml;ser sin psykiatrijournal online.</p> Fri, 22 Apr 2022 14:04:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1011034&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-04-22T14:04:00Z GuardiansCan-projektet startar i Tanzania! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1010924&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I slutet av april kommer Louise von Essen, Joanne Woodford och Victor Savi fr&aring;n U-CARE att resa till Dar es-Salaam i Tanzania f&ouml;r att starta projektet GuardiansCan tillsammans med deras projektpartners. I projektet kommer ett st&ouml;d via mobilen att utvecklas f&ouml;r v&aring;rdnadshavare till cancerdrabbade barn i Tanzania.</p> Fri, 22 Apr 2022 06:35:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1010924&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-04-22T06:35:00Z Se Frida Svedins presentation från Alzheimer Europe-konferensen 2021! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1010668&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Under den 31:a upplagan av Alzheimer Europe-konferensen, som &auml;gde rum i slutet av f&ouml;rra &aring;ret, presenterade doktorand Frida Svedin forskningsstudien INVOLVERA.</p> Wed, 20 Apr 2022 07:58:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1010668&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-04-20T07:58:00Z Studie publicerad: ’Opt-out’ som rekryteringsmetod i internet-administrerad KBT-intervention https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1009734&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>En studie som nyligen publicerats i <em>BMJ Open </em>har unders&ouml;kt anv&auml;ndningen av &rsquo;opt-out&rsquo; som rekryteringsstrategi och anledningar till icke-deltagande bland potentiella deltagare i &rsquo;feasibility&rsquo;-studien ENGAGE.</p> Mon, 11 Apr 2022 10:48:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1009734&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-04-11T10:48:00Z Christina Reuther ny projektkoordinator! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1009202&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>Stort grattis till Christina Reuther, som nyligen har b&ouml;rjat sin tj&auml;nst som projektkoordinator inom forskningsprogrammet ParentsCan.</strong></p> Wed, 06 Apr 2022 10:42:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1009202&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-04-06T10:42:00Z Sara Riggare har disputerat! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1008902&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>Grattis Sara Riggare, som nyligen disputerade vid Radboud University i Nijmegen, Nederl&auml;nderna.</strong></p> Mon, 04 Apr 2022 12:04:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1008902&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-04-04T12:04:00Z Chelsea Coumoundouros deltog i podcast om njursjukdom https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1008814&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>F&ouml;rra veckan deltog U-CARE:s doktorand Chelsea Coumoundouros i podcasten &rsquo;Diary of a Kidney Warrior&rsquo;!</p> Mon, 04 Apr 2022 08:17:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1008814&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-04-04T08:17:00Z Louise von Essen invald i Academia Net! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1005442&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>Stort grattis till U-CAREs programsamordnare Louise von Essen, som nu&nbsp;&auml;r&nbsp;invald i den europeiska forskardatabasen Academia Net!&nbsp;</strong></p> Mon, 21 Mar 2022 15:40:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1005442&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-03-21T15:40:00Z ENTWINE-nätverkets sista träff i Milano https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1005074&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I b&ouml;rjan av mars deltog doktorand Chelsea Coumoundouros, Dr Joanne Woodford och Professor Louise von Essen vid forskningsn&auml;tverket ENTWINE:s sista tr&auml;ff i Milano, Italien. L&auml;s Chelseas upplevelser och l&auml;rdomar fr&aring;n tr&auml;ffen.</p> Fri, 18 Mar 2022 09:04:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1005074&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-03-18T09:04:00Z Välkommen Johanna Patriksson Karlsson! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1003790&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>V&auml;lkommen till U-CARE Johanna Patriksson Karlsson, som nyligen har b&ouml;rjat arbeta som forskningsadministrat&ouml;r.</strong></p> Mon, 14 Mar 2022 07:51:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1003790&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-03-14T07:51:00Z Louise von Essen nominerad till Academia Net! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1002834&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>Vetenskapsr&aring;det har nominerat U-CAREs programsamordnare Louise von Essen till den europeiska forskardatabasen Academia Net, som lyfter fram framg&aring;ngsrika kvinnliga forskare. Hon &auml;r en av 274 kvinnor som nominerats av Vetenskapsr&aring;det. </strong></p> Thu, 10 Mar 2022 08:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1002834&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-03-10T08:00:00Z U-CARE-forskare besöker Milano https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1002568&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>I veckan bes&ouml;ker Joanne Woodford, Chelsea Coumoundouros och&nbsp;Louise von Essen&nbsp;Milano, d&auml;r de kommer att tr&auml;ffa andra medlemmar&nbsp;inom det EU-finansierade forskningsn&auml;tverket ENTWINE.</strong></p> Wed, 09 Mar 2022 08:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1002568&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-03-09T08:00:00Z Joanne Woodford ny biträdande universitetslektor! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1002540&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Stort grattis till Joanne Woodford, som nyligen tilldelats&nbsp;tj&auml;nsten bitr&auml;dande universitetslektor i H&auml;lsovetenskap vid Institutionen f&ouml;r kvinnors och barns h&auml;lsa, Uppsala universitet.</p> Tue, 08 Mar 2022 17:08:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1002540&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-03-08T17:08:00Z Studie publicerad: Personliga studieinbjudningar hade ingen påvisad effekt https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1002306&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>En studie som nyligen publicerats i <em>BMC Medical Research Methodology </em>har j&auml;mf&ouml;rt rekrytering av studiedeltagare genom personliga och icke-personliga studieinbjudningar.</p> Tue, 08 Mar 2022 08:31:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1002306&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-03-08T08:31:00Z Välkommen Imran Bashir! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1001054&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>V&auml;lkommen till U-CARE Imran Bashir, som nyligen rekryterats som systemutvecklare. Imran&nbsp;har en bred bakgrund inom programmering och systemutveckling, men hans resa har varit l&aring;ngt ifr&aring;n spikrak. </strong></p> Wed, 02 Mar 2022 09:37:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1001054&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-03-02T09:37:00Z U-CAREs associerade forskare medverkar i Vetenskapsradion https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=999222&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>I fredags deltog U-CAREs associerade forskare Fredrika Norlund och Claes Held i Vetenskapsradion f&ouml;r att svara p&aring; fr&aring;gor om hj&auml;rtinfarkt och psykisk h&auml;lsa.</strong></p> Mon, 21 Feb 2022 10:35:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=999222&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-02-21T10:35:00Z Studie publicerad: Mammors erfarenheter av kamratstöd inom nätverk för föräldrar till barn med medfödda hjärtfel https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=997224&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>En studie som nyligen publicerats i <em>Journal of Family Nursing </em>har unders&ouml;kt mammors erfarenheter av kamratst&ouml;d inom n&auml;tverk f&ouml;r f&ouml;r&auml;ldrar till barn f&ouml;dda med hj&auml;rtfel.</p> Tue, 15 Feb 2022 12:49:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=997224&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-02-15T12:49:00Z Maria Hägglund intervjuad i Upsala Nya Tidning https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=995816&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>I dagens <em>UNT </em>intervjuas Maria H&auml;gglund om sin nu p&aring;g&aring;ende enk&auml;tstudie om patienters anv&auml;ndning av sina digitala patientjournaler. </strong></p> Mon, 07 Feb 2022 15:15:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=995816&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-02-07T15:15:00Z Litteraturöversikt publicerad: Olika syn på patienters tillgång till sina journalanteckningar inom psykiatrin https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=995140&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>En kartl&auml;ggande litteratur&ouml;versikt som nyligen publicerats i&nbsp;<em>Journal of Medical Internet Research Mental Health </em>har unders&ouml;kt vad som har framkommit i studier om patienters tillg&aring;ng till sin journal och journalanteckningar digitalt inom psykiatrin.</strong></p> Fri, 04 Feb 2022 08:57:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=995140&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-02-04T08:57:00Z Välkommen Robin Nilsson! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=992828&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>V&auml;lkommen till U-CARE Robin Nilsson, som nyligen har blivit rekryterad som projektadministrat&ouml;r!</strong></p> Tue, 01 Feb 2022 12:27:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=992828&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-02-01T12:27:00Z Studie publicerad: Upplevelser av att vara syskon till barn som diagnostiserats med cancer https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=992340&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>En studie som nyligen publicerats i&nbsp;<em>Journal of Family Studies&nbsp;</em>har unders&ouml;kt hur syskon till barn som diagnostiserats med cancer beskriver sina upplevelser i interaktion med andra unga med liknande erfarenheter.</strong></p> Mon, 31 Jan 2022 07:54:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=992340&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-01-31T07:54:00Z Välkommen Mudassir Mustafa! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=991934&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>V&auml;lkommen till U-CARE Mudassir Mustafa, som nyligen har blivit rekryterad som forskare i e-h&auml;lsa och kommer att ansvara f&ouml;r utvecklingen av en ny version av U-CARE-portalen.</strong></p> Fri, 28 Jan 2022 07:53:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=991934&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-01-28T07:53:00Z Välkommen Anna Kharko! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=989220&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>V&auml;lkommen till v&aring;r forskargrupp Anna Kharko, som har b&ouml;rjat jobba som projektkoordinator inom forskningsprojektet NORDeHEALTH. </strong></p> Tue, 18 Jan 2022 10:10:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=989220&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-01-18T10:10:00Z Studie publicerad: Emotionell påverkan hos frivilliga livräddare utsända till misstänkta hjärtstopp https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=986958&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>En studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften&nbsp;<em>Resuscitation </em>har unders&ouml;kt emotionell p&aring;verkan, posttraumatisk stress och v&auml;lm&aring;ende hos frivilliga livr&auml;ddare som larmats till misst&auml;nkta hj&auml;rtstopp via en smartphone-applikation. </strong></p> Tue, 04 Jan 2022 11:23:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=986958&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2022-01-04T11:23:00Z Doktorand Chelsea Coumoundouros deltog i möte i Nederländerna https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=984080&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Doktorand Chelsea Coumoundouros deltar sedan 2019 i det EU-finansierade forskningsn&auml;tverket ENTWINE. N&auml;tverket syftar&nbsp;till att dels &ouml;ka f&ouml;rst&aring;elsen f&ouml;r informell v&aring;rd, dels designa och&nbsp;implementera teknologiska interventioner f&ouml;r att st&ouml;dja informella v&aring;rdgivare. Medlemmarna i n&auml;tverket tr&auml;ffades nyligen i Groningen, Nederl&auml;nderna.</p> Wed, 15 Dec 2021 17:05:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=984080&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-12-15T17:05:00Z Anslag till forskning om psykosocialt stöd till HBTQ+-migranter https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=981896&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Associerad forskare Tommy Carlsson har beviljats ett tre&aring;rigt anslag p&aring; 4,9 miljoner kronor fr&aring;n Forskningsr&aring;det f&ouml;r h&auml;lsa, arbetsliv och v&auml;lf&auml;rd (Forte). Han kommer att leda ett forskningsprojekt om behov av psykosocialt st&ouml;d hos HBTQ+-migranter som tvingats fly till Sverige.</p> Wed, 01 Dec 2021 09:39:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=981896&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-12-01T09:39:00Z Anslag beviljat från Vetenskapsrådet! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=977268&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Vetenskapsr&aring;det har nyligen beviljat ett tre&aring;rigt anslag p&aring; totalt 3,6 miljoner kronor till U-CARE f&ouml;r att vidareutveckla och utv&auml;rdera sj&auml;lvhj&auml;lpsprogrammet EJDeR, som riktar sig till f&ouml;r&auml;ldrar vars barn har behandlats mot cancer.</p> Mon, 01 Nov 2021 11:18:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=977268&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-11-01T11:18:00Z U-CARE deltog i Uppsala Health Summit https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=977258&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>Hur kan tillg&aring;ngen till evidensbaserade psykologiska interventioner f&ouml;rb&auml;ttras? Det var temat f&ouml;r en workshop organiserad av U-CARE vid Uppsala Health Summit, som i &aring;r fokuserade p&aring; psykologiskt v&auml;lm&aring;ende. </strong></p> Mon, 01 Nov 2021 10:01:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=977258&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-11-01T10:01:00Z Studie publicerad: Fördelar och risker med att ge patienter inom psykiatrin tillgång till sina journalanteckningar https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=976238&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>En studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften <em>PLOS ONE </em>har unders&ouml;kt vilka potentiella f&ouml;rdelar respektive risker det finns med att ge patienter inom psykiatrin tillg&aring;ng till journalanteckningar. En expertpanel identifierade totalt 42 potentiella f&ouml;rdelar och 48 risker.</p> Fri, 22 Oct 2021 10:35:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=976238&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-10-22T10:35:00Z Studie publicerad: Utmaningar under utvecklingen av en internetadministrerad intervention för föräldrar till barn som behandlats mot cancer https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=975062&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Vilka &auml;r de st&ouml;rsta utmaningarna n&auml;r komplexa digitala h&auml;lsointerventioner ska utvecklas? Och vad &auml;r viktigt att t&auml;nka p&aring; under planeringen av &rsquo;feasibility&rsquo;-studier av internetadministrerade interventioner och forskning som anv&auml;nder digitala funktioner f&ouml;r att underl&auml;tta genomf&ouml;randet av studieprocedurer (t.ex. rekrytering, medgivande, bibeh&aring;llande och datainsamling)? Detta har en grupp forskare inom U-CARE unders&ouml;kt i en nyligen publicerad artikel.</p> Tue, 12 Oct 2021 08:31:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=975062&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-10-12T08:31:00Z U-CARE deltar i Uppsala Health Summit! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=972480&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>U-CARE deltar i Uppsala Health Summit 2021 med en workshop&nbsp;om hur tillg&aring;ngen till evidensbaserad psykologisk behandling kan f&ouml;rb&auml;ttras.&nbsp;</p> Fri, 24 Sep 2021 10:26:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=972480&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-09-24T10:26:00Z Louise von Essen deltog i seminarium om jämställdhet i forskningsvärlden https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=971242&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>U-CAREs programsamordnare Louise von Essen deltog ig&aring;r torsdag i ett seminarium om j&auml;mst&auml;lldhet i forskningsv&auml;rlden, arrangerat av Vetenskapsr&aring;det. Seminariet handlade om den nya rapporten &rsquo;Hur j&auml;mst&auml;llt &auml;r det i h&ouml;gskolan?&rsquo;.</p> Fri, 17 Sep 2021 13:02:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=971242&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-09-17T13:02:00Z Philip Leissner antagen som doktorand! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=970582&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Grattis Philip Leissner som nyligen har blivit antagen som doktorand! Han kommer att unders&ouml;ka relationen mellan hj&auml;rtinfarkt och psykisk h&auml;lsa, med fokus p&aring; hj&auml;rtrelaterad &aring;ngest.</p> Thu, 16 Sep 2021 06:24:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=970582&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-09-16T06:24:00Z Mikael Andersén antagen som doktorand! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=969160&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Ett stort grattis till Mikael Anders&eacute;n som har blivit antagen som doktorand! Han kommer att, tillsammans med en doktorandkollega vid M&auml;lardalens h&ouml;gskola, utveckla ett digitalt st&ouml;dverktyg som syftar till att uppt&auml;cka oh&auml;lsa bland ton&aring;ringar. Det digitala st&ouml;dverktyget kommer att testas p&aring; ungdomar som bes&ouml;ker ungdomsmottagningar.</p> Tue, 14 Sep 2021 07:58:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=969160&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-09-14T07:58:00Z Studie publicerad: Patienters tillgång till sina psykiatriska journalanteckningar https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=968032&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>En studie som nyligen publicerats i <em>Environmental Research and Public Health </em>har unders&ouml;kt nationella och regionala riktlinjer i Sverige avseende patienters tillg&aring;ng till sina psykiatriska journalanteckningar.</p> Tue, 07 Sep 2021 07:10:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=968032&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-09-07T07:10:00Z Studie publicerad: Användarutvärdering av e-hälsotjänsten Journalen https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=967644&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>En nyligen publicerad studie&nbsp;i&nbsp;<em>JMIR Human Factors </em>har utv&auml;rderat e-h&auml;lsotj&auml;nsten Journalen, som ger patienter tillg&aring;ng till sin journal via 1177.se, utifr&aring;n ett anv&auml;ndbarhetsperspektiv.</p> Thu, 02 Sep 2021 13:04:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=967644&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-09-02T13:04:00Z Studieprotokoll för INVOLVERA-studien publicerat https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=966806&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p></p> <p>Ett studieprotokoll som beskriver INVOLVERA-studien har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften <em>BMJ Open</em>. INVOLVERA &auml;r en &rsquo;mixed methods&rsquo;-studie, i vilken ett psykologiskt st&ouml;dprogram f&ouml;r personer med demens och depression ska utvecklas och anpassas.</p> Wed, 25 Aug 2021 08:05:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=966806&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-08-25T08:05:00Z Frida Svedin utsedd till ledamot i Kommittén för utbildning på forskarnivå https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=966698&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Stort grattis till Frida Svedin, som nyligen utsetts till ledamot i Kommitt&eacute;n f&ouml;r utbildning p&aring; forskarniv&aring; (KUF)! KUF &auml;r en r&aring;dgivande och beredande kommitt&eacute; till Omr&aring;desn&auml;mnden i fr&aring;gor som r&ouml;r utbildning p&aring; forskarniv&aring;. Det kan till exempel handla om antagning av doktorander och disputationer.</p> Tue, 24 Aug 2021 09:29:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=966698&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-08-24T09:29:00Z Studie publicerad: Interventioner för vårdgivare med depression https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=966602&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>En systematisk litteratur&ouml;versikt av studier om icke-farmakologiska interventioner f&ouml;r v&aring;rdgivare med depression och v&aring;rdgivare som tar hand om v&aring;rdtagare med depression har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften <em>Journal of General Internal Medicine</em>.&nbsp;Studien fann att icke-farmakologiska interventioner &auml;r kopplade till minskad depression och oro hos v&aring;rdgivare.</p> Mon, 23 Aug 2021 07:56:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=966602&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-08-23T07:56:00Z Studie publicerad: Skillnader i tillgång till fysioterapi för spädbarn med cerebral pares https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=966554&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>En studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften <em>PLOS ONE </em>har unders&ouml;kt tillg&aring;ngen till tidig fysioterapi f&ouml;r sp&auml;dbarn med cerebral pares (CP) i Region Uppsala.</p> Fri, 20 Aug 2021 07:40:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=966554&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-08-20T07:40:00Z U-CARE-artikel översatt till portugisiska https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=966364&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Den vetenskapliga tidskriften <em>International Journal of Cancer</em> har valt att &ouml;vers&auml;tta en artikel om socioekonomiska konsekvenser f&ouml;r f&ouml;r&auml;ldrar till barn som drabbats av&nbsp;cancer till portugisiska. Artikeln &auml;r skriven av U-CARE-forskarna Joanne Woodford och Louise von Essen, samt U-CARE-associerade forskaren Mattias &Ouml;hman.</p> Wed, 18 Aug 2021 08:16:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=966364&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-08-18T08:16:00Z Kliniskt protokoll för självhjälpsprogrammet EJDeR publicerat https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=966286&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Ett kliniskt protokoll som beskriver sj&auml;lvhj&auml;lpsprogrammet EJDeR har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften <em>JMIR Formative Research</em>. EJDeR &auml;r ett sj&auml;lvhj&auml;lpsprogram som syftar till att minska oro och nedst&auml;mdhet hos f&ouml;r&auml;ldrar till barn som har avslutat en behandling mot cancer.</p> Tue, 17 Aug 2021 11:45:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=966286&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-08-17T11:45:00Z Uppsala universitet uppmärksammar U-CAREs forskning https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=964826&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Uppsala universitet uppm&auml;rksammar betydelsen av&nbsp;forskning&nbsp;inom psykisk h&auml;lsa som bland andra bedrivs inom U-CARE,&nbsp;med en l&auml;nk direkt fr&aring;n hemsidan www.uu.se.</p> Thu, 08 Jul 2021 11:19:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=964826&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-07-08T11:19:00Z Studier publicerade: Skillnader i patienters tillgång till sin journal https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=964642&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><img alt="Foto på lapp med texten 'Medical Record'" src="/digitalAssets/964/c_964642-l_3-k_medical-record_630px_.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p>Tv&aring; artiklar som r&ouml;r patienters tillg&aring;ng till sin journal och journalanteckningar har publicerats i de vetenskapliga tidskrifterna <em>Frontiers in Public Health </em>och <em>Journal of Medical Ethics</em>. Den ena artikeln &auml;r en studie som har j&auml;mf&ouml;rt implementeringen av patienters tillg&aring;ng till sin journal i Sverige och Nederl&auml;nderna. Den andra artikeln diskuterar patienters tillg&aring;ng till sina journalanteckningar ur ett filosofiskt perspektiv.</p> Tue, 06 Jul 2021 12:59:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=964642&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-07-06T12:59:00Z Studie publicerad: Bristfällig kvalitet på information om Covid-19 på webben https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=961118&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>En studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften <em>BMC Public Health</em> har analyserat svenska webbsidors information om Covid-19. Studien visar att svenskspr&aring;kiga webbsidor om&nbsp;Covid-19 i maj 2020 var av bristande kvalitet.</p> Wed, 30 Jun 2021 07:10:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=961118&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-06-30T07:10:00Z Studie publicerad: Svårigheter med att äta påverkar det sociala livet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=960308&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>En studie som nyligen publicerats i tidskriften <em>Journal of Advanced Nursing</em> har i en systematisk litteratur&ouml;versikt med mixad metod analyserat vetenskapliga artiklar om mat och m&aring;ltider f&ouml;r patienter med kronisk livsbegr&auml;nsande sjukdom.</p> Wed, 23 Jun 2021 12:01:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=960308&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-06-23T12:01:00Z Louise von Essen medverkar i Vetenskapsradion https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=956150&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>I dagens avsnitt&nbsp;av Vetenskapsradion ber&auml;ttar professor Louise von Essen&nbsp;om en studie som har visat brist p&aring; st&ouml;d f&ouml;r mammor i Afrika s&ouml;der om Sahara som har f&ouml;rlorat ett barn.</p> Thu, 03 Jun 2021 08:50:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=956150&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-06-03T08:50:00Z Marina Kalisky utsedd till studeranderepresentant i U-CARE Programberedning https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=956022&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>U-CARE v&auml;lkomnar Marina Kalisky som nyligen utsetts till studeranderepresentant i U-CARE Programberedning. Hon studerar Masterprogrammet i Global h&auml;lsa, vid Institutionen f&ouml;r kvinnors och barns h&auml;lsa.</p> Wed, 02 Jun 2021 12:11:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=956022&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-06-02T12:11:00Z Studie publicerad: Långtidsuppföljning av iKBT-behandling mot ångest och depression hos hjärtpatienter https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=955704&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>En nyligen publicerad studie i den vetenskapliga tidskriften <em>Journal of Medical Internet Research </em>har unders&ouml;kt l&aring;ngtidseffekter av en behandling mot &aring;ngest och depression hos personer som drabbats av hj&auml;rtinfarkt. Studien visar att behandlingen, som bestod av internetbaserad kognitiv beteendeterapi (iKBT), huvudsakligen inte hade n&aring;gon effekt mot varken &aring;ngestsymptom eller nedst&auml;mdhet. L&aring;g efterlevnad av behandlingen &auml;r en m&ouml;jlig orsak.</p> Mon, 31 May 2021 10:47:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=955704&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-05-31T10:47:00Z Studie publicerad: Kvinnor i hemlöshet upplever förlust av värdighet i vårdmöten https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=954408&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><strong>En studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften&nbsp;<em>International Journal of Nursing Studies</em>&nbsp;har unders&ouml;kt hur kvinnor med erfarenhet av heml&ouml;shet upplever h&auml;lso- och sjukv&aring;rden i Sverige.</strong></p> Tue, 25 May 2021 08:01:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=954408&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-05-25T08:01:00Z Frida Svedin utsedd till suppleant i institutionsstyrelsen https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=953952&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <figure class="image-captioned"><img alt="Foto på Frida Svedin" src="/digitalAssets/953/c_953952-l_3-k_frida-svedin-ny_twitter_crpd__630px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Frida Svedin, doktorand.</figcaption> </figure> <p>Stort grattis till Frida Svedin, som nyligen utsetts&nbsp;till suppleant i styrelsen f&ouml;r institutionen f&ouml;r kvinnors och barns h&auml;lsa.</p> Fri, 21 May 2021 08:26:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=953952&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-05-21T08:26:00Z Välkommen Kine Johansen! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=953730&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <figure class="image-captioned"><img alt="Foto på Kine Johansen" src="/digitalAssets/953/c_953730-l_3-k_kine-johansen_crpd_630px.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>&ndash; Jag tror att jag kommer f&aring; stor nytta av att jobba inom U-CARE, eftersom det finns stor kunskap och<br /> erfarenhet av liknande studier som den jag ska genomf&ouml;ra, s&auml;ger Med Dr Kine Johansen.</figcaption> </figure> <p><strong>Fr&aring;n och med 1 maj i &aring;r &auml;r Kine Johansen en del av U-CARE:s forskargrupp. Kine Johansen jobbar som fysioterapeut vid Akademiska barnsjukhuset och forskar om metoder f&ouml;r identifiering av barn med motoriska sv&aring;righeter samt vilka behandlingsmetoder som fungerar b&auml;st f&ouml;r patientgruppen.</strong></p> Thu, 20 May 2021 06:52:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=953730&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-05-20T06:52:00Z Jenny Månberg har blivit specialistpsykolog https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=952442&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <figure class="image-captioned"><img alt="Foto på Jenny Månberg" src="/digitalAssets/952/c_952442-l_3-k_jenny-manberg_crpd_adj.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>&ndash; Jag &auml;r v&auml;ldigt glad att jag fick m&ouml;jligheten att genomf&ouml;ra mitt vetenskapliga arbete inom FUNCA-studien,<br /> s&auml;ger Jenny M&aring;nberg.</figcaption> </figure> <p><strong>Stort grattis till Jenny M&aring;nberg som nyligen har lyckats bli specialistpsykolog i barn- och ungdomspsykologi!</strong></p> Mon, 10 May 2021 10:16:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=952442&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-05-10T10:16:00Z Louise von Essen och Joanne Woodford om självhjälp https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=944204&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><img alt="Skärmbild av intervju med Louise von Essen och Joanne Woodford" src="/digitalAssets/944/c_944204-l_3-k_skarmklipp1_crpd_adj_630px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p>&ndash;&nbsp;<strong>Aktuell forskning tyder p&aring; att effekten av sj&auml;lvhj&auml;lp &ouml;kar om den erbjuds i kombination med st&ouml;d och &aring;terkoppling.&nbsp;&Auml;ven automatiserad &aring;terkoppling kan fungera som ett st&ouml;d.</strong></p> <p></p> Tue, 04 May 2021 11:02:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=944204&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-05-04T11:02:00Z ENGAGE: ”Milstolpe nådd!” https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=941870&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <figure class="image-captioned"><img alt="Foto på Louise von Essen" src="/digitalAssets/941/c_941870-l_3-k_louise_uu-innovation_stor1_cropped_630px_adj.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Professor Louise von Essen &auml;r huvudansvarig forskare f&ouml;r studien ENGAGE.</figcaption> </figure> <p><strong>Nu har alla deltagare i U-CARE-studien ENGAGE avslutat sitt arbete med sj&auml;lvhj&auml;lpsprogrammet EJDeR och deltagit i en efterf&ouml;ljande intervju om programmet och studien.<br /> &ndash; En milstolpe &auml;r n&aring;dd! s&auml;ger professor Louise von Essen, ansvarig forskare f&ouml;r ENGAGE.</strong></p> Tue, 20 Apr 2021 09:30:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=941870&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-04-20T09:30:00Z Hjälpsökande beteenden och attityder till psykologiskt stöd hos ungdomar och unga vuxna som behandlats mot cancer under barndomen https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=941070&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <figure class="image-captioned"><img alt="Foto på Joanne Woodford." src="/digitalAssets/941/c_941070-l_3-k_joanne_screen-shot_adj_630px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>&ndash; Jag &auml;r glad &ouml;ver att studieprotokollet nu har publicerats och att etikans&ouml;kan &auml;r godk&auml;nd!<br /> s&auml;ger Fil Dr Joanne Woodford.</figcaption> </figure> <p><strong>Ett studieprotokoll som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften <em>BMJ Open</em> beskriver den kommande U-CARE-studien FUNCA. Studien kommer att unders&ouml;ka hj&auml;lps&ouml;kande beteenden och attityder till internetadministrerat psykologiskt st&ouml;d hos ungdomar och unga vuxna som tidigare behandlats mot cancer under barndomen.</strong></p> Thu, 15 Apr 2021 08:34:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=941070&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-04-15T08:34:00Z Studie publicerad: Vaccination mot mässling i postsovjetisk kontext https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=939952&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <figure class="image-captioned"><img alt="Ett foto på en boll föreställande ett mässlingsvirus." src="/digitalAssets/939/c_939952-l_3-k_measles_630px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Det har saknats kunskap om vaccinationsgraden mot m&auml;ssling i forna Sovjet.&nbsp;</figcaption> </figure> <p>En studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften <em>BMC Public Health </em>har unders&ouml;kt vilka faktorer som &auml;r associerade med vaccination av barn mot m&auml;ssling i Armenien.</p> Tue, 06 Apr 2021 10:53:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=939952&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-04-06T10:53:00Z Erik Olsson utsedd till ny föreståndare för EIT Health i Uppsala https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=939556&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <figure class="image-captioned"><img alt="Foto på Erik Olsson" src="/digitalAssets/939/c_939556-l_3-k_skarmklipp-erik-olsson_crpd_630px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>&ndash;&nbsp;Det h&auml;r &auml;r en bra matchning f&ouml;r U-CARE, s&auml;ger lektor Erik Olsson, tilltr&auml;dande f&ouml;rest&aring;ndare f&ouml;r<br /> EIT Health i Uppsala.</figcaption> </figure> <p>Grattis Erik Olsson som nyligen har blivit utsedd till ny f&ouml;rest&aring;ndare f&ouml;r h&auml;lso- och forskningsn&auml;tverket EIT Health i Uppsala! Han tilltr&auml;der uppdraget nu i v&aring;r, parallellt med sin tj&auml;nst som lektor inom U-CARE.</p> Wed, 31 Mar 2021 06:55:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=939556&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-03-31T06:55:00Z Ny studie analyserar användning av internetbaserad KBT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=938202&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><img alt="Ett foto på en man som sitter vid en bärbar dator och en kopp kaffe." src="/digitalAssets/938/c_938202-l_3-k_pexels-alex-green-4_3_630px_jpg.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p>En U-CARE-studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften <em>Journal of Medical Internet Research</em> har unders&ouml;kt beteendem&ouml;nster hos deltagare i tv&aring; internetbaserade studier som erbjudit kognitiv beteendeterapi (KBT) via U-CARE-portalen. Studien visade att en stor andel deltagare f&ouml;redrog att vara aktiva utanf&ouml;r kontorstid.</p> Tue, 23 Mar 2021 11:59:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=938202&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-03-23T11:59:00Z Studie publicerad: Användning av psykofarmaka påverkar hjärtfrekvensvariabiliteten https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=934528&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><img alt="Illustration av hjärtan i neonfärger mot mörkbakgrund" src="/digitalAssets/934/c_934528-l_3-k_pexels-nothing-ahead-630px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p>En nyligen publicerad studie visar att anv&auml;ndning av viss typ av psykofarmaka p&aring;verkar hj&auml;rtfrekvensvariabiliteten hos personer med schizofreni och depression. Artikeln &auml;r publicerad i den vetenskapliga tidskriften <em>Journal of Clinical Psychopharmacology.</em></p> Thu, 18 Mar 2021 08:02:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=934528&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-03-18T08:02:00Z Studie publicerad: Äldres syn på rehabilitering efter hjärtinfarkt https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=932334&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <figure class="image-captioned"><img alt="Foto på Thea Liljeroos och Erik Olsson." src="/digitalAssets/932/c_932334-l_3-k_thea-och-erik_png.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Thea Liljeroos, forskningsassistent och sjuksk&ouml;terska. Erik Olsson, docent och psykolog.</figcaption> </figure> <p>En studie som unders&ouml;kt hur &auml;ldre personer som haft en hj&auml;rtinfarkt upplever sin kognitiva f&ouml;rm&aring;ga och rehabilitering har nyligen blivit publicerad i den vetenskapliga tidskriften <em>Disability and Rehabilitation</em>. Tv&aring; av f&ouml;rfattarna, Thea Liljeroos och Erik Olsson, ber&auml;ttar om studiens resultat.</p> Tue, 09 Mar 2021 13:49:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=932334&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-03-09T13:49:00Z Studie publicerad: Faktorer kopplade till vård av lågt värde https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=931940&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <figure class="image-captioned"><img alt="Foto på Irene Muli. " src="/digitalAssets/931/c_931940-l_3-k_irene-210303_2_adj_630px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Doktorand Irene Muli &auml;r en av f&ouml;rfattarna till artikeln.</figcaption> </figure> <p>En studie som identifierar vilka faktorer som &auml;r kopplade till anv&auml;ndning och utfasning av v&aring;rd av l&aring;gt v&auml;rde har nyligen blivit publicerad i den vetenskapliga tidskriften <em>Implementation Science Communications</em>. V&aring;rd av l&aring;gt v&auml;rde betyder att patienter ges v&aring;rd som i praktiken &auml;r ineffektiv, on&ouml;dig eller i v&auml;rsta fall skadlig.</p> Fri, 05 Mar 2021 09:24:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=931940&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-03-05T09:24:00Z Erik Olsson och Anna Klarare antagna till internationellt utbytesprogram https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=930722&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <figure class="image-captioned"><img alt="Foto på Erik Olsson och Anna Klarare." src="/digitalAssets/930/c_930722-l_3-k_erik_anna.png" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Lektor Erik Olsson och lektor Anna Klarare har b&aring;da blivit antagna till ett internationellt utbytesprogram.&nbsp;</figcaption> </figure> <p>Stort grattis till Erik Olsson och Anna Klarare som b&aring;da har blivit antagna till ett internationellt utbytesprogram, &rsquo;teaching sabbatical&rsquo;, under h&ouml;sten 2021. De kommer att bedriva undervisning i Hongkong respektive Austin, Texas. &nbsp;</p> Mon, 01 Mar 2021 07:57:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=930722&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-03-01T07:57:00Z U-CARE-studien Engage går framåt! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=930186&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <figure class="image-captioned"><img alt="Foto på Louise von Essen." src="/digitalAssets/930/c_930186-l_3-k_louise_uu-innovation_stor1_cropped_630px_adj.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Professor Louise von Essen &auml;r huvudansvarig forskare f&ouml;r studien Engage.&nbsp;</figcaption> </figure> <p>Sedan sommaren 2020 har f&ouml;r&auml;ldrar till barn som har avslutat en behandling mot cancer erbjudits att delta i U-CARE-studien Engage. I studien arbetar f&ouml;r&auml;ldrarna med ett internetbaserat sj&auml;lvhj&auml;lpsprogram med behandlarst&ouml;d som syftar till att minska oro och nedst&auml;mdhet.</p> Wed, 24 Feb 2021 08:22:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=930186&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-02-24T08:22:00Z Välkommen Johan Lundgren! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=927520&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Vi h&auml;lsar Johan Lundgren v&auml;lkommen till U-CARE! Han kommer att jobba som forskare p&aring; halvtid inom projektet ENGAGE, som handlar om att testa ett sj&auml;lvhj&auml;lpsprogram f&ouml;r f&ouml;r&auml;ldrar till barn som har avslutat en behandling mot cancer.</p> Mon, 08 Feb 2021 15:18:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=927520&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-02-08T15:18:00Z Susanne Bredenberg ny ledamot i U-CARE Programberedning https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=925260&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>U-CARE v&auml;lkomnar Susanne Bredenberg som ny ledamot i U-CARE Programberedning.</p> Thu, 28 Jan 2021 11:40:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=925260&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-01-28T11:40:00Z Abstract publicerat: Implementering av psykologisk intervention via e-Hälsa för informella vårdgivare https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=925032&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><img alt="Skärmklipp från tidskriften Implementation Sciences webbplats" src="/digitalAssets/925/c_925032-l_3-k_210127-implementation-science.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /><br /> Chelsea Coumoundouros, Erika M&aring;rtensson, Giulia Ferraris, Louise von Essen, Robbert Sanderman och Joanne Woodford har f&aring;tt ett abstract publicerat i den vetenskapliga tidskriften <em>Implementation Science</em>.</p> Wed, 27 Jan 2021 09:53:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=925032&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-01-27T09:53:00Z Artikel publicerad: Svensk version av formulär om sjuksköterskors vårdande https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=924316&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <figure class="image-captioned"><img alt="Foto på Anna Klarare" src="/digitalAssets/924/c_924316-l_3-k_anna-klarare-pressbild-2020_630px_crpd.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Anna Klarare, lektor vid Ersta Sk&ouml;ndal Br&auml;cke h&ouml;gskola och associerad forskare inom U-CARE,<br /> &auml;r en av f&ouml;rfattarna till artikeln.</figcaption> </figure> <p>En studie om fr&aring;geformul&auml;ret Caring Behaviors Inventory-24 (CBI-24), som m&auml;ter sjuksk&ouml;terskors v&aring;rd, har nyligen publicerats i tidskriften <em>Human Resources for Health.</em></p> Fri, 22 Jan 2021 13:23:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=924316&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-01-22T13:23:00Z Nya ansvarsområden inom U-CARE https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=924150&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <figure class="image-captioned"><img alt="Foto på Ylva Hägg Sylvén, Miro Anter och Oscar Blomberg. " src="/digitalAssets/924/c_924150-l_3-k_ylva_miro_oscar.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>IT-koordinator Ylva H&auml;gg Sylv&eacute;n, programkoordinator Miro Anter och doktorand Oscar Blomberg.&nbsp;</figcaption> </figure> <p>Efter att Helena Gr&ouml;nqvist f&aring;tt nytt jobb inom Vetenskapsr&aring;det har vissa av hennes tidigare ansvarsomr&aring;den tagits &ouml;ver av Ylva H&auml;gg Sylv&eacute;n, Miro Anter och Oscar Blomberg.</p> Fri, 22 Jan 2021 09:17:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=924150&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-01-22T09:17:00Z Anslag till studier om psykisk hälsa bland patienter som haft hjärtinfarkt https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=917136&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p>Grattis Erik Olsson, Sophia Humphries, Fredrika Norlund, med flera forskare som nyligen beviljats forskningsmedel fr&aring;n Hj&auml;rt- och Lungfonden samt Riksf&ouml;rbundet Hj&auml;rtLung.</p> Wed, 13 Jan 2021 10:09:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=917136&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-01-13T10:09:00Z Vetenskapsradion uppmärksammar U-CARE-studie https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=916282&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 <p><img alt="Skärmklipp på Vetenskapsradions webbplats" src="/digitalAssets/916/c_916282-l_3-k_210105-vetenskapsradion-uppmarksammar-u-care-studie_630px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p>Vetenskapsradion uppm&auml;rksammar U-CARE-studien som j&auml;mf&ouml;rt ekonomiska konsekvenser f&ouml;r f&ouml;r&auml;ldrar till barn som drabbats av cancer.&nbsp;</p> Tue, 05 Jan 2021 13:47:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=916282&rssTarget=460052&rssTitle=Nyhetsarkiv&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&languageId=3 2021-01-05T13:47:00Z