News archive https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter Välkommen Shahin Tamjidi! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1087048&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p><strong>V&auml;lkommen till U-CARE och forskargruppen H&auml;lsovetenskap och e-h&auml;lsa, Shahin Tamjidi! Shahin kommer att arbeta som systemutvecklare med fokus p&aring; att utveckla den nya versionen av U-CARE-plattformen. </strong></p> Tue, 21 May 2024 07:41:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1087048&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2024-05-21T07:41:00Z Studieprotokoll publicerat: Förekomst av och sociala faktorer för ångest och depression i Ghana https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1086988&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p><strong>Vi &auml;r glada att kunna presentera en artikel som nyligen publicerats&nbsp;i BMJ Open. I&nbsp;artikeln beskriver forskarna genomf&ouml;randet av en systematisk litteratur&ouml;versikt och metaanalys med fokus p&aring; f&ouml;rekomst av och sociala faktorer f&ouml;r &aring;ngest och depression hos vuxna i Ghana.&nbsp; </strong></p> Mon, 13 May 2024 11:16:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1086988&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2024-05-13T11:16:00Z Välkommen Vian Rajabzadeh! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1086890&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p><strong>V&auml;lkommen till U-CARE och forskargruppen H&auml;lsovetenskap och e-h&auml;lsa, Vian Rajabzadeh! Vian har precis flyttat till Uppsala fr&aring;n London, och hon kommer att arbeta som postdoktor med inriktning mot Global h&auml;lsa.</strong></p> Tue, 30 Apr 2024 10:43:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1086890&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2024-04-30T10:43:00Z Välkommen Louise Asberg Dun! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1084696&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p><strong>V&auml;lkommen till U-CARE och forskargruppen H&auml;lsovetenskap och e-h&auml;lsa, Louise Asberg Dun! Louise kommer att arbeta som forskningsassistent inom forskningsprojektet CHANGE. CHANGE syftar till att utv&auml;rdera ett st&ouml;dprogram f&ouml;r f&ouml;r&auml;ldrar till barn som har behandlats f&ouml;r cancer.&nbsp; </strong></p> Tue, 16 Apr 2024 06:20:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1084696&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2024-04-16T06:20:00Z Ny studie publicerad: Så upplever kvinnor som är flyktingar traumavård i Sverige https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1084694&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p><strong>En ny studie i <em>Heliyon</em> utforskar erfarenheter av traumav&aring;rd hos kvinnor som &auml;r flyktingar.</strong></p> Mon, 15 Apr 2024 06:16:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1084694&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2024-04-15T06:16:00Z Välkommen Moein Ghorbanali! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1084688&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p><strong>V&auml;lkommen till U-CARE och forskargruppen Healthcare Sciences and e-Health, Moein Ghorbanali! Moein kommer att arbeta deltid som systemutvecklare och delta i utvecklingen av U-CARE-plattformen.</strong></p> Fri, 12 Apr 2024 06:20:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1084688&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2024-04-12T06:20:00Z Ny studie undersöker sambandet mellan ångest och ny allvarlig hjärthändelse efter hjärtinfarkt https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1084682&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p><strong>En ny studie publicerad i <em>European Journal of Cardiovascular Nursing</em> har analyserat sambandet mellan &aring;ngest och ny allvarlig hj&auml;rth&auml;ndelse hos patienter som har drabbats av en hj&auml;rtinfarkt. </strong></p> Thu, 11 Apr 2024 13:25:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1084682&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2024-04-11T13:25:00Z Studie publicerad: Traumavård för kvinnor som är flyktingar https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1083258&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p><strong>En ny studie publicerad i <em>Scandinavian Journal of Public Health</em> har unders&ouml;kt hur yrkesverksamma vid mottagningar f&ouml;r flyktingar uppfattar den traumav&aring;rd som erbjuds i Sverige. Studien belyser de utmaningar som dessa kvinnor st&aring;r inf&ouml;r, inklusive exponering f&ouml;r k&ouml;nsbaserat v&aring;ld och &ouml;vergrepp inom patriarkala strukturer.</strong></p> Wed, 03 Apr 2024 06:30:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1083258&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2024-04-03T06:30:00Z Välkommen Ida Österman Menander! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1081024&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p><strong>V&auml;lkommen till U-CARE och forskargruppen H&auml;lsovetenskap och e-h&auml;lsa, Ida &Ouml;sterman Menander, som kommer att jobba som studentmedarbetare p&aring; deltid under v&aring;ren 2024. </strong><strong>Ida kommer att jobba inom forskningsprojektet INVOLVERA, som bitr&auml;dande universitetslektor Joanne Woodford ansvarar f&ouml;r.</strong></p> Mon, 25 Mar 2024 12:03:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1081024&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2024-03-25T12:03:00Z Studie publicerad: Anpassning av stödprogram för personer med demenssjukdom och depression https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1080904&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p style="margin-left:0cm"><strong>I en artikel som nyligen publicerades i&nbsp;<em>BMC Geriatrics</em>&nbsp;presenterar f&ouml;rfattarna resultat fr&aring;n projektet INVOLVERA, d&auml;r forskarna har utvecklat en intervention f&ouml;r personer med demenssjukdom och depression. I den h&auml;r studien anpassades interventionen utifr&aring;n behov och preferenser hos personer med demenssjukdom, anh&ouml;riga, h&auml;lso- och sjukv&aring;rdspersonal samt patientorganisationer. </strong></p> Wed, 20 Mar 2024 12:26:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1080904&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2024-03-20T12:26:00Z Välkommen Milena Boczar! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1080814&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p><strong>V&auml;lkommen till U-CARE och forskargruppen H&auml;lsovetenskap och e-h&auml;lsa, Milena Boczar, som kommer att jobba som studentmedarbetare p&aring; deltid under v&aring;ren 2024. </strong><strong>Milena &auml;r anst&auml;lld inom projektet Stepstones-Implement, som drivs av U-CAREs postdoktor Markus Saarij&auml;rvi.</strong></p> Mon, 18 Mar 2024 07:33:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1080814&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2024-03-18T07:33:00Z Inspirerande temadag om teamwork för studenter vid Uppsala universitet! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1080798&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>I l&ouml;rdags arrangerade U-CAREs doktorand Frida Svedin en temadag om teamwork f&ouml;r studenter vid Uppsala universitet, tillsammans med universitetslektor Lina Sors Emilsson. Studenterna fick ta del av tillv&auml;gag&aring;ngss&auml;ttet &rsquo;Eksperter i Team&rsquo;, en model fr&aring;n det norska universitetet NTNU. Workshops och &ouml;vningar varvades med presentationer som f&ouml;rdjupade deltagarnas f&ouml;rst&aring;else f&ouml;r gruppdynamik och att arbeta i team.</p> Fri, 15 Mar 2024 09:59:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1080798&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2024-03-15T09:59:00Z Forskningsprojektet Stepstones-Implement expanderar internationellt https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1080316&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p><strong>V&auml;lkommen tillbaka, postdoktor Markus Saarij&auml;rvi, nyss hemkommen fr&aring;n en forskningsvistelse i Kapstaden, Sydafrika. Syftet med resan var att unders&ouml;ka f&ouml;ruts&auml;ttningarna f&ouml;r att anpassa och implementera Stepstones &ouml;verf&ouml;ringsprogram f&ouml;r unga personer med l&aring;ngvariga sjukdomstillst&aring;nd vid Red Cross&nbsp;War&nbsp;Memorial Children's Hospital.</strong></p> Mon, 04 Mar 2024 09:53:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1080316&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2024-03-04T09:53:00Z Välkommen tillbaka, Marina Marchal! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1078730&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p><strong>V&auml;lkommen tillbaka till U-CARE och forskargruppen H&auml;lsovetenskap och e-h&auml;lsa, Marina Marchal, som kommer att jobba som studentmedarbetare p&aring; deltid under v&aring;ren 2024.&nbsp; </strong></p> Wed, 28 Feb 2024 07:15:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1078730&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2024-02-28T07:15:00Z Markus Saarijärvi intervjuad i P4 Östergötland https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1078680&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>Postdoktor Markus Saarij&auml;rvi intervjuades i veckan i &rsquo;F&ouml;rmiddag i P4 &Ouml;sterg&ouml;tland&rsquo; p&aring; Sveriges Radio om hans senaste anslag fr&aring;n Hj&auml;rt-Lungfonden och projektet Stepstones-Implement.</p> Fri, 23 Feb 2024 11:42:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1078680&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2024-02-23T11:42:00Z Välkommen Anna Cristina Åberg! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1078596&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p><strong>V&auml;lkommen till U-CARE och forskargruppen H&auml;lsovetenskap och e-h&auml;lsa, professor Anna Cristina &Aring;berg, som nyligen anst&auml;llts som forskare p&aring; deltid. Anna Cristina kommer fr&auml;mst att vara engagerad inom forskningsprojektet Involvera, i vilket ett sj&auml;lvhj&auml;lpsprogram f&ouml;r depression hos personer med demens kommer att utvecklas och utv&auml;rderas. </strong></p> Wed, 21 Feb 2024 10:07:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1078596&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2024-02-21T10:07:00Z Nya filmer om överföringen från barn- till vuxensjukvård för unga personer med långvariga tillstånd https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1078550&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p><strong>I forskningsprojektet Stepstones har ett program som f&ouml;rb&auml;ttrar &ouml;verf&ouml;ringen fr&aring;n barn- till vuxensjukv&aring;rden f&ouml;r unga personer med l&aring;ngvariga tillst&aring;nd tagits fram. I samband med att &ouml;verf&ouml;ringsprogrammet nu inf&ouml;rs inom delar av sjukv&aring;rden, publiceras ett antal filmer om programmet. </strong></p> Tue, 20 Feb 2024 08:45:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1078550&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2024-02-20T08:45:00Z Anslag beviljat från Forte https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1078358&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p><strong>Stort grattis till Tommy Carlsson, docent vid R&ouml;da korsets h&ouml;gskola och associerad forskare till U-CARE, som har beviljats ett anslag p&aring; 7&nbsp;500&nbsp;000 SEK fr&aring;n Forte!</strong></p> Wed, 14 Feb 2024 11:08:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1078358&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2024-02-14T11:08:00Z Studie publicerad: Interventioner till stöd för kvinnor drabbade av väpnade konflikter https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1078246&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p><strong>En nyligen publicerad litteraturgenomg&aring;ng publicerad i <em>Archives of Public Health</em> unders&ouml;kte insatser som fr&auml;mjar h&auml;lsa och v&auml;lbefinnande hos kvinnor som drabbats av v&auml;pnade konflikter och tvingats fly. Trots lovande resultat inom psykisk h&auml;lsa visar studien p&aring; en brist p&aring; riktade interventioner och inget tydligt fokus avseende utfallsm&aring;tt kunde identifieras.</strong></p> Mon, 12 Feb 2024 07:15:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1078246&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2024-02-12T07:15:00Z U-CAREs doktorand Frida Svedin på studiebesök i Norge https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1078242&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p><strong>Under en vecka i januari gjorde doktorand Frida Svedin ett studiebes&ouml;k vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU) i Trondheim, Norge. Syftet med studiebes&ouml;ket var att f&aring; en insikt i <em>&rsquo;Eksperter i Team&rsquo;</em>, en obligatorisk kurs f&ouml;r samtliga mastersstudenter vid NTNU. Kursen syftar till att l&auml;ra studenter&nbsp;att arbeta i tv&auml;rvetenskapliga team. </strong></p> Fri, 09 Feb 2024 15:02:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1078242&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2024-02-09T15:02:00Z Studie publicerad: Mental hälsa hos flyktingar – perspektiv från hälso- och sjukvårdspersonal https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1078118&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p><strong>I en artikel som nyligen publicerades i <em>Culture, Health &amp; Society</em> presenterar forskare resultat fr&aring;n en studie som utforskar h&auml;lso- och sjukv&aring;rdpersonals beskrivningar och tolkningar av mental h&auml;lsa hos flyktingar med norm&ouml;verskridande sexuella l&auml;ggningar, k&ouml;nsidentiteter och k&ouml;nsuttryck (HBTQ+). Flera utmaningar identifierades, inklusive stressande omst&auml;ndigheter under asylprocessen.</strong></p> Thu, 08 Feb 2024 09:06:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1078118&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2024-02-08T09:06:00Z U-CARE önskar rekrytera föräldrar till en rådgivande grupp https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1077922&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>U-CARE vid Uppsala universitet &ouml;nskar rekrytera f&ouml;r&auml;ldrar till en r&aring;dgivande grupp som ska arbeta med att utv&auml;rdera ett sj&auml;lvhj&auml;lpsprogram f&ouml;r f&ouml;r&auml;ldrar till cancerdrabbade barn.</p> Mon, 05 Feb 2024 10:22:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1077922&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2024-02-05T10:22:00Z Studie publicerad: Tolkning av foton i intervjuer med kvinnor i hemlöshet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1077566&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p><strong>I en artikel som nyligen publicerats i <em>Qualitative Health Research</em> presenterar forskare resultat fr&aring;n en studie som utforskar anv&auml;ndningen av foton under intervjuer med kvinnor som lever i heml&ouml;shet. Artikeln tar upp utmaningar med att anv&auml;nda forskargenererade foton i intervjuer med grupper som &auml;r sv&aring;ra att n&aring;. </strong></p> Wed, 24 Jan 2024 18:08:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1077566&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2024-01-24T18:08:00Z Studieprotokoll publicerat: Psykologiskt stöd för personer med demens eller lindrig kognitiv funktionsnedsättning https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1077322&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p><strong>I en artikel som nyligen publicerats i BMJ Open, beskriver f&ouml;rfattarna en systematisk &ouml;versikt som kommer att unders&ouml;ka psykologiskt st&ouml;d f&ouml;r personer med demens eller mild kognitiv funktionsneds&auml;ttning.</strong></p> Mon, 22 Jan 2024 08:22:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1077322&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2024-01-22T08:22:00Z Louise von Essen får anslag från medicinska fakulteten https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1077220&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>Stort grattis till professor Louise von Essen som har tilldelats ett anslag p&aring; 100&nbsp;000 SEK fr&aring;n medicinska fakulteten vid Uppsala universitet.&nbsp;Anslaget ska anv&auml;ndas f&ouml;r att genomf&ouml;ra en arbetsrelaterad resa under perioden april 2024 till mars 2025.&nbsp;</p> Wed, 17 Jan 2024 08:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1077220&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2024-01-17T08:00:00Z Studie publicerad: Utmaningar med studie av diabetes-app https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1077194&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p><strong>I en artikel som nyligen publicerades i <em>JMIR Formative Research</em> presenterar forskare resultat fr&aring;n en genomf&ouml;rbarhetsstudie som anv&auml;nde en typ 2-diabetes-app, kallad &rsquo;Sukaribit&rsquo;. Studien visar att b&aring;de studiemetodiken och interventionen beh&ouml;ver f&ouml;rb&auml;ttras.</strong></p> Fri, 19 Jan 2024 07:03:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1077194&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2024-01-19T07:03:00Z Studieprotokoll publicerat: Involvera föräldrar till barn som behandlats för cancer i forskning https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1077118&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>I en artikel som nyligen publicerades i <em>Research Involvement and Engagement </em>beskrivs hur f&ouml;r&auml;ldrar till barn som behandlats f&ouml;r cancer kommer att medverka i CHANGE-studien i form av en f&ouml;r&auml;ldrapanel. Forskarna har valt att integrera medborgarforskning i CHANGE f&ouml;r att st&auml;rka studiens forskningskvalitet, relevans och&nbsp;anv&auml;ndbarhet.&nbsp;</p> Mon, 15 Jan 2024 09:47:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1077118&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2024-01-15T09:47:00Z Louise von Essen får anslag från Barncancerfonden https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1074316&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>Stort grattis till Louise von Essen som har beviljats ett anslag p&aring; 3 000 000 SEK fr&aring;n Barncancerfonden f&ouml;r sitt projekt CHANGE.</p> Fri, 15 Dec 2023 10:04:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1074316&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-12-15T10:04:00Z Studie publicerad: Faktorer som påverkar implementeringen av ett psykologiskt stöd för personer med demens och depression https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1074280&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>I en nyligen publicerad artikel i <em>BMC Geriatrics</em> presenterar f&ouml;rfattarna resultat fr&aring;n projektet INVOLVERA, d&auml;r forskarna har identifierat underl&auml;ttande och f&ouml;rsv&aring;rande faktorer f&ouml;r en intervention f&ouml;r personer med demens och depression. Identifierade hinder f&ouml;r implementering inkluderade brist p&aring; arbetskraft&nbsp;medan faktorer som kan underl&auml;tta involverade interventionens potential att minska&nbsp;en behandlingsklyfta i Sverige.</p> Thu, 14 Dec 2023 12:12:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1074280&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-12-14T12:12:00Z Joanne Woodford får anslag från Familjen Kamprads Stiftelse https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1074014&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>Stort grattis till Joanne Woodford som har beviljats ett anslag p&aring; 4 800 000 SEK fr&aring;n Familjen Kamprads Stiftelse.&nbsp;</p> Tue, 12 Dec 2023 09:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1074014&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-12-12T09:00:00Z Studie publicerad: Perspektiv på ett e-hälsoprogram för vårdgivare https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1073952&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>I en nyligen publicerad studie i <em>JMIR Human Factors</em> har forskare unders&ouml;kt olika faktorer som kan p&aring;verka implementeringen och utformningen av ett e-h&auml;lsoprogram som erbjuder psykologiskt st&ouml;d till v&aring;rdgivare till personer som lever med kronisk njursjukdom (CKD). Att bygga kapacitet och anta ett j&auml;mlikhetsperspektiv var viktiga &ouml;verv&auml;ganden vid planeringen av implementering av s&aring;dana program f&ouml;r v&aring;rdgivare.</p> Wed, 06 Dec 2023 12:08:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1073952&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-12-06T12:08:00Z Nya ledamöter i U-CAREs programråd och programberedning https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1073582&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>Vi v&auml;lkomnar Anne H Berman och Markus Saarij&auml;rvi som har utsetts till nya ledam&ouml;ter i U-CAREs programberedning och Mikael Elinder som har utsetts till ledamot i programr&aring;det.</p> Tue, 05 Dec 2023 09:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1073582&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-12-05T09:00:00Z Nya anslag till forskare i U-CARE https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1072210&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>Postdoktor Markus Saarij&auml;rvi och forskare Kine Johansen har tilldelats anslag fr&aring;n Hj&auml;rt-Lungfonden respektive Gillbergska stiftelsen f&ouml;r sina forskningsprojekt.</p> Tue, 28 Nov 2023 07:56:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1072210&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-11-28T07:56:00Z Chelsea Coumoundouros har disputerat! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1072058&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>Grattis till Chelsea, som nyligen disputerade med sin avhandling &lsquo;E-mental health interventions for informal caregivers: Development with a focus on implementation&rsquo;.</p> Fri, 24 Nov 2023 07:44:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1072058&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-11-24T07:44:00Z Forskare i U-CARE får projektbidrag från Vetenskapsrådet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1071270&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>Stort grattis till Erik Olsson och Joanne Woodford som b&aring;da har tilldelats projektbidrag fr&aring;n Vetenskapsr&aring;det f&ouml;r sina forskningsprojekt!</p> Thu, 09 Nov 2023 07:29:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1071270&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-11-09T07:29:00Z Forskningsmedel tilldelas medarbetare i U-CARE https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1070798&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>Stort grattis till&nbsp;Markus Saarij&auml;rvi,&nbsp;postdoktor inom U-CARE, och doktorand Frida Svedin som nyligen tilldelats medel f&ouml;r sin forskning.</p> Tue, 31 Oct 2023 08:30:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1070798&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-10-31T08:30:00Z Välkommen Markus Saarijärvi! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1070702&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>V&auml;lkommen till U-CARE Markus Saarij&auml;rvi, som i b&ouml;rjan av oktober p&aring;b&ouml;rjade sin tj&auml;nst som postdoktor inom omr&aring;det komplexa interventioner.</p> Fri, 27 Oct 2023 10:27:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1070702&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-10-27T10:27:00Z Frida Svedin tilldelas medel för aktiviteter inom ENLIGHT-nätverket https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1070372&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>Grattis till U-CAREs doktorand Frida Svedin som tilldelats 11&nbsp;000 SEK f&ouml;r kontaktskapande och gemensamma aktiviteter inom Europauniversitetet ENLIGHT.</p> Wed, 25 Oct 2023 07:53:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1070372&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-10-25T07:53:00Z U-CARE Venue 2023: Minskat svinn och forsknings mervärde i fokus https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1069800&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>F&ouml;rra veckan h&ouml;lls U-CARE Venue, en &aring;rlig konferens med temat &lsquo;Improving value and reducing waste in research&rsquo;, p&aring; Universitetshuset i Uppsala. Konferensen bj&ouml;d deltagarna p&aring; presentationer, symposier och diskussioner med framst&aring;ende forskare om &auml;mnen som patienters och allm&auml;nhetens medverkan i forskning och metoder f&ouml;r att f&ouml;rb&auml;ttra studiedeltagande och om forskningens betydelse och relevans.</p> Tue, 17 Oct 2023 08:50:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1069800&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-10-17T08:50:00Z Philip Leissner och Erik Olsson presenterade vid ICBM i Kanada https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1068688&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>I augusti deltog U-CAREs doktorand Philip Leissner och professor Erik Olsson vid the <em>International Congress of Behavioral Medicine </em>(ICBM) i Vancouver, Kanada. Tillsammans med kollegor ledde de ett symposium om &aring;ngest och hj&auml;rtsjukdom.</p> Wed, 04 Oct 2023 08:14:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1068688&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-10-04T08:14:00Z Motorikutmaningar med Kine Johansen på Scifest https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1068600&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>Scifest &auml;r en vetenskapsfestival som bjuder in m&auml;nniskor i alla &aring;ldrar att f&aring; en smak av den forskning som bedrivs i Uppsala genom olika aktiviteter. P&aring; &aring;rets festival hade U-CAREs forskare Kine Johansen ett b&aring;s d&auml;r deltagarna fick testa sin motorik.&nbsp;</p> Fri, 29 Sep 2023 10:56:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1068600&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-09-29T10:56:00Z Frida Svedin presenterade vid konferens i London https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1068418&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>Tidigare i september presenterade U-CAREs doktorand Frida Svedin sitt arbete vid <em>Cochrane Colloquium</em> i London, Storbritannien.&nbsp;</p> Thu, 28 Sep 2023 07:23:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1068418&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-09-28T07:23:00Z Chelsea Coumoundouros presenterade vid konferens i Bremen https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1067750&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>Tidigare i september presenterade U-CAREs doktorand Chelsea Coumoundouros sitt arbete vid <em>European Health Psychology Society</em> (EHPS) conference i Bremen, Tyskland.</p> Wed, 20 Sep 2023 13:33:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1067750&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-09-20T13:33:00Z Studie publicerad: Erfarenheter av utbildning om HBTQ+-flyktingar på sjuksköterskeprogram https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1066372&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>I en studie som nyligen publicerades i <em>Nurse Education Today </em>unders&ouml;ker forskarna erfarenheter av utbildning om flyktingar som identifierar sig som HBTQ+. Man fann att sjuksk&ouml;terskestudenter och f&ouml;rel&auml;sare efterfr&aring;gar tydligare riktlinjer och &ouml;kad kompetens f&ouml;r att fr&auml;mja inkluderande och j&auml;mlik h&auml;lso- och sjukv&aring;rd.</p> Wed, 30 Aug 2023 08:04:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1066372&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-08-30T08:04:00Z Studie publicerad: Samband mellan förorenande matlagningsbränslen och medfödda missbildningar https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1065920&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>I en studie som nyligen publicerades i <em>Archives of Public Health </em>unders&ouml;ker forskarna sambandet mellan olika typer av hush&aring;llsbr&auml;nslen och medf&ouml;dda missbildningar i Nepal. Forskarna fann att anv&auml;ndningen av f&ouml;rorenade br&auml;nslen vid matlagning inneb&auml;r en &ouml;kad risk f&ouml;r medf&ouml;dda missbildningar.</p> Tue, 22 Aug 2023 13:07:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1065920&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-08-22T13:07:00Z Forskare från GuardiansCan-projektet på besök i Tanzania https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1065674&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>I b&ouml;rjan av augusti bes&ouml;kte Louise von Essen och Joanne Woodford fr&aring;n U-CARE Dar es-Salaam i Tanzania f&ouml;r att tr&auml;ffa samarbetspartners inom projektet GuardiansCan. Syftet var att samarbeta kring utvecklingen av interventionen tillsammans med personal p&aring; Muhimbili National Hospital.</p> Fri, 18 Aug 2023 08:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1065674&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-08-18T08:00:00Z Välkomna till U-CARE Venue 2023 https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1065530&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>Efter tv&aring; &aring;rs uppeh&aring;ll v&auml;lkomnar U-CARE deltagare till &aring;rets upplaga av U-CARE Venue med temat 'Improving Value and Reducing Waste in Research'. Konferensen vars program innefattar framtr&auml;dande forskare arrangeras i Universitetshuset i Uppsala 9-10 oktober.&nbsp;</p> Mon, 14 Aug 2023 08:16:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1065530&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-08-14T08:16:00Z Faraja Chiwanga presenterar vid konferens i Dakar https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1065004&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>U-CAREs doktorand Faraja Chiwanga kommer presentera vid <em>AORTIC International Conference on Cancer in Africa </em>som anordnas i Dakar i november. Faraja kommer ge tv&aring; presentationer som fokuserar p&aring; hennes doktorandarbete inom projektet GuardiansCan.</p> Tue, 08 Aug 2023 08:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1065004&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-08-08T08:00:00Z Studie publicerad: Diskussionsforum som stöd för unga vuxna som diagnostiserats med cancer https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1064946&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>I en studie som nyligen publicerades i <em>Cancer Medicine </em>unders&ouml;ker artikelf&ouml;rfattarna upplevelser av sexuell dysfunktion och oro kopplat till fertilitet bland unga vuxna som har behandlats f&ouml;r cancer. Forskarna fann att det diskussionsforum som studiedeltagarna fick tillg&aring;ng till var ett bra st&ouml;d, &auml;ven om majoriteten inte aktivt deltog i diskussionerna.</p> Thu, 03 Aug 2023 08:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1064946&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-08-03T08:00:00Z Artikel publicerad: En översikt av GuardiansCan-projektet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1064636&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>I en nyligen publicerad artikel i <em>JMIR Research Protocols</em> ger f&ouml;rfattarna en &ouml;versikt av forskningsprojektet GuardiansCan, d&auml;r forskarna utvecklar och testar en mobil h&auml;lsointervention f&ouml;r att &ouml;ka v&aring;rdgivarnas efterlevnad av barnens v&aring;rd efter cancerbehandling</p> Mon, 24 Jul 2023 08:07:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1064636&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-07-24T08:07:00Z Studie publicerad: Beslutfattares syn på implementering av digitala interventioner https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1064602&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>I en ny studie publicerad i <em>JMIR Human Factors</em> identifierar forskarna faktorer som kan underl&auml;tta och f&ouml;rsv&aring;ra implementering av digitala interventioner f&ouml;r behandling vid mental oh&auml;lsa. Studien fokuserar p&aring; beslutsfattare inom sjukv&aring;rden och deras perspektiv p&aring; implementering av digitala behandlingsmetoder.</p> Tue, 18 Jul 2023 11:31:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1064602&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-07-18T11:31:00Z Erik Olsson utsedd till professor https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1063382&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>Stort grattis till Erik Olsson, forskare inom U-CARE, som har erh&aring;llit en professur inom h&auml;lsopsykologi. Erik tilltr&auml;der tj&auml;nsten fr&aring;n och med 1 juli.</p> Thu, 22 Jun 2023 08:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1063382&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-06-22T08:00:00Z Frida Svedin utsedd till ledamot i Rådet för forskning! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1063000&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>Stort grattis till U-CAREs doktorand Frida Svedin som har blivit utsedd till ledamot i R&aring;det f&ouml;r forskning av doktorandn&auml;mnden. R&aring;det f&ouml;r forskning som leds av Uppsala universitets rektor och &auml;r r&aring;dgivande till rektor i universitetsgemensamma fr&aring;gor kring forskning.&nbsp;</p> Mon, 19 Jun 2023 08:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1063000&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-06-19T08:00:00Z Studie publicerad: Betablockerares påverkan på livskvalitet hos patienter efter hjärtinfarkt https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1062714&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>I en studie som nyligen publicerats i <em>European Heart Journal Open </em>testar forskarna en studiedesign f&ouml;r att unders&ouml;ka hur betablockerare som behandlingsmetod efter en hj&auml;rtinfarkt p&aring;verkar patienters livskvalitet. Forskarna fann att studien &auml;r genomf&ouml;rbar.</p> Thu, 15 Jun 2023 12:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1062714&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-06-15T12:00:00Z Kursdeltagare på plats under Blodomloppet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1061646&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>Ig&aring;r gick Sveriges st&ouml;rsta motionslopp Blodomloppet av stapeln i Uppsala. Syftet med Blodomloppet &auml;r att uppm&auml;rksamma behovet av blodgivning samt att fr&auml;mja en h&auml;lsosam livsstil. F&ouml;rutom m&aring;nga glada motion&auml;rer var &auml;ven studenter fr&aring;n kursen <em>H&auml;lsodialog</em> p&aring; plats f&ouml;r sitt examinerande moment.</p> Wed, 31 May 2023 13:52:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1061646&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-05-31T13:52:00Z Välkommen Abla Sami! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1061524&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>V&auml;lkommen Abla Sami, som nyligen har p&aring;b&ouml;rjat en praktik inom U-CARE. Abla kommer under sin praktikperiod bland annat att arbeta med kvalitativ dataanalys och forskningsadministration.</p> Wed, 31 May 2023 08:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1061524&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-05-31T08:00:00Z Studie publicerad: Vikten av intimitet mellan informella vårdgivare och vårdmottagare https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1061366&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>Forskarna Joanne Woodford och Chelsea Coumoundouros fr&aring;n U-CARE bidrog till en studie som nyligen publicerades i <em>Journal of Social and Personal Relationships</em>. Studien unders&ouml;kte mellanm&auml;nskliga processer, som kommunikation och tillit, bland en internationell grupp av informella v&aring;rdgivare. Forskarna fann att en modell f&ouml;r mellanm&auml;nskliga processer av intimitet kan anv&auml;ndas f&ouml;r att identifiera v&aring;rdgivare med risk f&ouml;r d&aring;ligt v&auml;lbefinnande.</p> Mon, 29 May 2023 12:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1061366&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-05-29T12:00:00Z Luciana Terceiro ny doktorand! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1061192&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>Stort grattis till Luciana Terceiro som har blivit antagen som doktorand i e-h&auml;lsa inom U-CARE. Luciana kommer i sitt doktorandprojekt arbeta med att utveckla den internetbaserade forskningsplattformen U-CARE-plattformen (Plattformen) med ett fokus p&aring; anv&auml;ndarengagemang.</p> Fri, 26 May 2023 12:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1061192&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-05-26T12:00:00Z Ny film: En plattform för forskning inom e-hälsa https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1061024&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>U-CARE-plattformen &auml;r en internetbaserad forskningsplattform som har utvecklats inom U-CARE. I filmen ber&auml;ttar forskarna Joanne Woodford och Mudassir Imran Mustafa om hur U-CARE-plattformen kan anv&auml;ndas f&ouml;r att bedriva e-h&auml;lsoforskning och vilka funktioner som erbjuds.</p> Wed, 24 May 2023 08:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1061024&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-05-24T08:00:00Z Affilierad forskare till U-CARE intervjuad i Status https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1060390&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>Fredrika Norlund, psykolog och affilierad&nbsp;forskare till U-CARE &auml;r intervjuad i det senaste numret av <em>Status</em> &ndash; Riksf&ouml;rbundet Hj&auml;rtlungs medlemstidning. I intervjun ber&auml;ttar Fredrika om sitt arbete med patienter med hj&auml;rtsjukdomar.</p> Wed, 17 May 2023 07:30:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1060390&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-05-17T07:30:00Z Chelsea Coumoundouros presenterar vid konferens i Bremen https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1060194&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>U-CAREs doktorand Chelsea Coumoundouros kommer h&aring;lla tv&aring; presentationer vid <em>European Health Psychology Society Conference</em> (EHPS) som i &aring;r arrangeras i Bremen i september. Chelsea kommer h&aring;lla en muntlig presentation samt en poster-presentation om resultat fr&aring;n hennes doktorandarbete.</p> Mon, 15 May 2023 08:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1060194&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-05-15T08:00:00Z Frida Svedin presenterar vid Cochrane Colloquium i London https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1060188&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>U-CAREs doktorand Frida Svedin kommer presentera vid 2023 &aring;rs upplaga av <em>Cochrane Colloquium</em> i London i september. Frida kommer presentera resultat fr&aring;n studien INVOLVERA under konferensen som fokuserar p&aring; fr&aring;gor inom global h&auml;lsa och att lyfta fram evidensbaserad h&auml;lso- och sjukv&aring;rd.</p> Wed, 10 May 2023 08:07:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1060188&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-05-10T08:07:00Z Erik Olsson intervjuad i Status https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1060128&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>Docent Erik Olsson &auml;r intervjuad i det senaste numret av <em>Status</em> &ndash; Riksf&ouml;rbundet Hj&auml;rtlungs medlemstidning. I intervjun ber&auml;ttar Erik om sitt forskningsprojekt d&auml;r han ska unders&ouml;ka sambandet mellan stress och risken att drabbas av en hj&auml;rtinfarkt.</p> Mon, 08 May 2023 11:33:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1060128&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-05-08T11:33:00Z Studie publicerad: Långsiktiga effekter av internetbaserad psykologisk behandling hos patienter med cancer https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1060044&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>I en studie som nyligen publicerades i <em>Internet Interventions </em>utv&auml;rderar forskarna l&aring;ngsiktiga effekter av en internetbaserad psykologisk behandling f&ouml;r depression och &aring;ngest hos patienter med cancer. Forskarna fann att behandlingen gav minskade depressionssymtom upp till 18 m&aring;nader efter att behandlingen p&aring;b&ouml;rjats.</p> Fri, 05 May 2023 12:59:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1060044&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-05-05T12:59:00Z Oscar Blomberg presenterar vid konferens i Lissabon https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1059434&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>U-CAREs doktorand Oscar Blomberg kommer att h&aring;lla en muntlig presentation om studien INVOLVERA vid <em>International Psychogeriatric Association (IPA) International Congress</em> som g&aring;r av stapeln i Lissabon i sommar. Oscar har dessutom blivit nominerad till priset Junior Investigator Award f&ouml;r sin presentation.</p> <p></p> Wed, 26 Apr 2023 08:30:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1059434&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-04-26T08:30:00Z Studie publicerad: Effektivitet av KBT vid behandling av depression under och efter en graviditet https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1058554&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>I en studie som nyligen publicerades i <em>BMC Psychiatry</em> unders&ouml;ker forskarna huruvida kognitiv beteendeterapi (KBT) &auml;r en effektiv behandling av depression bland m&ouml;drar under och efter en graviditet. Forskarna&nbsp;fann att KBT &auml;r en effektiv behandling av symtom vid depression&nbsp;<img alt="En kvinna som sitter med knutna händer." src="/digitalAssets/1058/c_1058554-l_3-k_effectiveness-for-maternal-perinatal-depression_620px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> Tue, 18 Apr 2023 12:30:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1058554&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-04-18T12:30:00Z Studie publicerad: Effekter på hjärtfrekvens vid behandling med hjärnstimulans https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1057952&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>I en studie som nyligen publicerades i <em>Upsala Journal of Medical Science </em>unders&ouml;ker forskarna effekterna p&aring; hj&auml;rtfrekvensvariabilitet (HRV) vid behandling med magnetstimulering av hj&auml;rnan p&aring; patienter med en depressiv episod. Artikelf&ouml;rfattarna fann att behandlingen inte hade n&aring;gon effekt p&aring; HRV.<img alt="Utskrift från hjärtmonitor" src="/digitalAssets/1057/c_1057952-l_3-k_hjartmonitor_630px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> Tue, 11 Apr 2023 07:30:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1057952&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-04-11T07:30:00Z Arbetsböcker för lågintensiv KBT översätts till tio språk https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1057718&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>National Health Service (NHS), den statliga organisationen f&ouml;r offentlig sjukv&aring;rd i Storbritannien, har l&aring;tit &ouml;vers&auml;tta arbetsb&ouml;cker f&ouml;r behandling av psykiska besv&auml;r som forskare inom U-CARE har medf&ouml;rfattat till tio spr&aring;k. Syftet &auml;r att g&ouml;ra organisationens tj&auml;nster f&ouml;r psykologisk behandling mer r&auml;ttvisa och tillg&auml;ngliga f&ouml;r fler.</p> <p><img alt="Person med en penna och en bok." src="/digitalAssets/1057/c_1057718-l_3-k_arbetsbok_630px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></p> <p></p> Tue, 04 Apr 2023 08:13:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1057718&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-04-04T08:13:00Z Erik Olsson presenterade vid seminarium om digitala tjänster i vården https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1056754&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>Docent Erik Olsson presenterade nyligen vid seminariet &rsquo;Digitala tj&auml;nster som f&ouml;renklar vardagen i v&aring;rden&rsquo; vid H&ouml;gskolan p&aring; &Aring;land. Erik gav en presentation om kursen &rsquo;Innovation Game&rsquo; och hur speldesign kan anv&auml;ndas f&ouml;r att fr&auml;mja innovativa l&ouml;sningar inom v&aring;rden.</p> <figure class="image-captioned"><img alt="Erik Olsson tillsamman med andra presentatörer och medverkande vid seminariet" src="/digitalAssets/1056/c_1056754-l_3-k_230322-erik-seminarium-hogskolan-pa-aland_630px.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Docent Erik Olsson tillsammans med &Aring;lands Social- och h&auml;lsov&aring;rdsminister Annette Holmberg-Jansson,<br /> forskare Erika Boman, H&ouml;gskolan p&aring; &Aring;land och IT- assistent Liz Karlsson, Mariehamns stad.</figcaption> </figure> <p></p> Wed, 22 Mar 2023 12:01:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1056754&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-03-22T12:01:00Z Ny film: Louise von Essen om U-CARE och GuardiansCan https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1054922&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>Louise von Essen &auml;r psykolog och professor i H&auml;lsovetenskap och leder forskningsprogrammet U-CARE. I filmen ber&auml;ttar Louise om programmet och den forskning som bedrivs inom U-CARE samt om forskningsprojektet GuardiansCan. GuardiansCan syftar till att utveckla ett st&ouml;d f&ouml;r v&aring;rdnadshavare till barn som behandlats f&ouml;r cancer i Tanzania.</p> Fri, 03 Mar 2023 13:11:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1054922&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-03-03T13:11:00Z Ny film: Maria Hägglund om tillgång till journalen online https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1054524&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>Maria H&auml;gglund &auml;r docent i H&auml;lsoinformatik och associerad forskare till U-CARE. I filmen ber&auml;ttar Maria om sin forskning, d&auml;r hon fokuserar p&aring; patienters tillg&aring;ng till journalen online och de utmaningar och m&ouml;jligheter som detta inneb&auml;r.</p> Wed, 01 Mar 2023 14:08:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1054524&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-03-01T14:08:00Z Ny film: Utbildning för modern hälso- och sjukvård https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1054054&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>F&ouml;rutom att bedriva forskning erbjuder U-CARE &auml;ven utbildning p&aring; olika niv&aring;er. I filmen ber&auml;ttar bitr&auml;dande universitetslektor Joanne Woodford och docent Erik Olsson om U-CARE:s kursutbud, anpassat efter kunskapsbehoven inom modern och tv&auml;rvetenskaplig h&auml;lso- och sjukv&aring;rd.</p> Fri, 24 Feb 2023 14:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1054054&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-02-24T14:00:00Z Välkommen Maria Hanser! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1053896&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>V&auml;lkommen till U-CARE Maria Hanser, som nyligen p&aring;b&ouml;rjade sin tj&auml;nst som forskningsassistent. Maria kommer arbeta inom ett forskningsprojekt d&auml;r forskarna unders&ouml;ker hur barn med motoriska sv&aring;righeter har det i skolan.</p> Thu, 23 Feb 2023 14:51:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1053896&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-02-23T14:51:00Z Ny film: Erik Olsson om psykologiska aspekter av hjärtsjukdom https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1053718&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>Erik Olsson &auml;r psykolog och docent i Klinisk psykologi och forskare i U-CARE. I filmen ber&auml;ttar Erik om sin forskning d&auml;r man utvecklar onlinebaserad kognitiv beteendeterapi f&ouml;r att motverka stress och &aring;ngest bland personer med hj&auml;rtsjukdom.</p> Wed, 22 Feb 2023 13:56:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1053718&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-02-22T13:56:00Z Ny film: Joanne Woodford om stöd för informella vårdgivare https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1053080&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>Joanne Woodford &auml;r bitr&auml;dande universitetslektor i H&auml;lsovetenskap och forskare i U-CARE. I filmen ber&auml;ttar Joanne om sin forskning som fokuserar p&aring; utveckling av psykologiskt st&ouml;d f&ouml;r informella v&aring;rdgivare, allts&aring; personer som tar hand om en anh&ouml;rig.</p> Fri, 17 Feb 2023 13:54:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1053080&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-02-17T13:54:00Z Debattinlägg publicerat: ’Satsa på stressinterventioner i primärvården’ https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1052690&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>&rsquo;I r&aring;dande l&aring;gkonjunktur med sv&aring;ra ekonomiska f&ouml;rh&aring;llanden som g&ouml;r livet mer p&aring;frestande, riskerar fler m&auml;nniskor att drabbas av stressutl&ouml;st hj&auml;rtinfarkt.&rsquo; I dagens upplaga av nyhetssajten <em>Alltinget</em> skriver U-CARE-forskaren Erik Olsson ett debattinl&auml;gg tillsammans med Anders &Aring;kesson, ordf&ouml;rande f&ouml;r Riksf&ouml;rbundet Hj&auml;rtlung.</p> Thu, 16 Feb 2023 16:17:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1052690&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-02-16T16:17:00Z Välkomna Sajad, Nataliia och Leonora! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1052120&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>U-CARE v&auml;lkomnar nya systemutvecklare Sajad Sharhani och Nataliia Snezhkina samt studentmedarbetare Leonora Stiernborg. De kommer tillsammans med utvecklingsgruppen arbeta med en ny version av U-CARE-portalen.</p> Thu, 16 Feb 2023 10:07:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1052120&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-02-16T10:07:00Z U-CARE anordnade event för att hylla forskning https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1051502&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>14 februari anordnade U-CARE eventet &lsquo;For the love of science&rsquo; p&aring; Reginateatern i Uppsala. Under kv&auml;llen visades de nya forskarfilmer som U-CARE har producerat och deltagarna fick ta del av sp&auml;nnande presentationer av forskare och doktorander inom U-CARE.</p> <p></p> Wed, 15 Feb 2023 14:03:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1051502&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-02-15T14:03:00Z Välkommen Luciana Terceiro! https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1050680&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>V&auml;lkommen Luciana Terceiro, som nyligen p&aring;b&ouml;rjade sin tj&auml;nst som forskningsassistent. Luciana kommer tillsammans med utvecklargruppen arbeta med en ny version av U-CARE-portalen.</p> <div class="image-center"> <figure class="image-captioned"><img alt="Luciana framför en gul vägg." src="/digitalAssets/1050/c_1050680-l_3-k_luciana-terceiro_630px.jpeg" style="border-style:solid; border-width:0px" /> <figcaption>Forskningsassistent Luciana Terceiro.</figcaption> </figure> </div> <p></p> Mon, 06 Feb 2023 13:17:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1050680&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-02-06T13:17:00Z U-CARE presenterar nya forskarfilmer på Reginateatern https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1050416&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>Tillsammans med produktionsbolaget Phosworks har U-CARE producerat forskarfilmer d&auml;r medlemmar fr&aring;n U-CAREs forskargrupp ber&auml;ttar om sina studier och projekt. Filmerna kommer visas p&aring; Reginateatern 14 februari, men &auml;ven g&ouml;ras tillg&auml;ngliga p&aring; U-CAREs olika kanaler.&nbsp;</p> Thu, 02 Feb 2023 11:50:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1050416&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-02-02T11:50:00Z Studie publicerad: Hemlösa kvinnors erfarenheter av pandemin https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1047278&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p class="ingress">I en studie som nyligen publicerades i <em>BMC Women&rsquo;s Health</em> unders&ouml;ker forskarna erfarenheter relaterade till coronapandemin bland kvinnor i heml&ouml;shet i Stockholm. Forskarna fann att det finns flera faktorer som bidrog till ytterligare marginalisering av dessa kvinnor under pandemin.</p> Mon, 16 Jan 2023 07:00:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1047278&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-01-16T07:00:00Z Studie publicerad: Preferenser för självhjälpsprogram bland informella vårdgivare till personer med kronisk njursjukdom https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1046778&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p><strong>En studie som nyligen publicerades i <em>BMC Nephrology</em> har unders&ouml;kt preferenser r&ouml;rande sj&auml;lvhj&auml;lpsprogram f&ouml;r informella v&aring;rdgivare till personer som lever med kronisk njursjukdom.</strong></p> Wed, 11 Jan 2023 07:25:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1046778&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-01-11T07:25:00Z Finansiering för att undersöka psykosocial stress som riskfaktor för hjärtinfarkt https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1046712&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p>Ett bidrag p&aring; 250 000 kr har beviljats f&ouml;r ett projekt som ska unders&ouml;ka psykosocial stress som riskfaktor f&ouml;r yngre och &auml;ldre patienter som drabbas av en hj&auml;rtinfarkt. Finansieringen har beviljats av Riksf&ouml;rbundet Hj&auml;rtLung.</p> Tue, 10 Jan 2023 08:09:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1046712&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-01-10T08:09:00Z Studie publicerad: Utvärdering av mätverktyg för hjärtångest https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1046604&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 <p class="ingress">I en studie som nyligen publicerades i <em>BMC Medical Research Methodology </em>utv&auml;rderar forskarna The Cardiac Anxiety Questionnaire (CAQ) - ett formul&auml;r som anv&auml;nds f&ouml;r att m&auml;ta symptom av hj&auml;rt&aring;ngest, och huruvida formul&auml;ret &auml;r l&auml;mpligt att anv&auml;nda i Sverige.&nbsp;</p> Mon, 09 Jan 2023 11:27:00 GMT https://www.u-care.uu.se/om-u-care/nyheter?tarContentId=1046604&rssTarget=460052&rssTitle=News%20archive&newsDetailSiteNodeId=123252&newsListSiteNodeId=123252&showLeadIn=true&eventId=66364 2023-01-09T11:27:00Z