Biobank Perspectives - Nyhetsbrev om etik och juridik https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv Första europeiska biobanken för forskning kring bröstmjölk och läkemedel https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=789638&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>Nu startar ett stort europeiskt forskningsprojekt som ska fylla kunskapsluckor omkring l&auml;kemedelsbehandling av gravida och ammande kvinnor. F&ouml;r att kunna utv&auml;rdera effekten av l&auml;kemedel under graviditet och amning kommer Uppsala biobank att lagra insamlad br&ouml;stmj&ouml;lk och blodprover fr&aring;n gravida och ammande kvinnor som st&aring;r p&aring; olika l&auml;kemedel. Proverna kommer fr&aring;n kvinnor runt om i Europa. Dessutom kommer l&auml;kemedelsplattformen UDOPP vid SciLifeLab i Uppsala att utveckla metoderna och tekniken f&ouml;r att analysera l&auml;kemedelsrester i blod och br&ouml;stmj&ouml;lk.</p> Wed, 05 Jun 2019 07:15:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=789638&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2019-06-05T07:15:00Z Biobank Sverige öppnar helpdesk för biobanksetik och juridik https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=744284&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>Den 29 oktober lanseras Biobank Sveriges ELSI Helpdesk. Supporttj&auml;nsten erbjuder r&aring;dgivning och information om etiska, legala och sociala fr&aring;gor som kan uppst&aring; n&auml;r man samlar in, hanterar och forskar p&aring; humana prov.</p> Mon, 29 Oct 2018 09:10:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=744284&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2018-10-29T09:10:00Z Genetisk risk: Ska forskare berätta? https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=735680&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>Ska genetikforskare informera forskningsdeltagare om de uppt&auml;cker sjukdomsrisker hos deltagarna? Ja, skulle m&aring;nga s&auml;ga, om informationen &auml;r till nytta f&ouml;r deltagarna. Men hur vet vi om komplex genetisk information &auml;r relevant f&ouml;r enskilda m&auml;nniskor? Enligt Jennifer Viberg Johansson, aktuell med en ny avhandling i forsknings- och bioetik, beh&ouml;ver b&aring;de etiker och genetiker f&ouml;rh&aring;lla sig till att nyttan inte &auml;r garanterad.</p> Mon, 24 Sep 2018 08:30:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=735680&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2018-09-24T08:30:00Z Överföring av personuppgifter mellan EU och länder i Afrika https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=729228&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>Trots att den europeiska dataskyddsf&ouml;rordningen (GDPR) ger utrymme f&ouml;r att dela data mellan EU och tredje land &auml;r det sv&aring;r att hitta s&auml;tt som fungerar f&ouml;r att f&ouml;ra personuppgifter mellan EUs medlemsstater och Afrikanska l&auml;nder. De v&auml;gar som &auml;r &ouml;ppna bygger p&aring; till&auml;mpning av EU-regler som inneb&auml;r att m&ouml;jligheterna till &ouml;versyn &auml;r begr&auml;nsade. I sin tur leder det till risker f&ouml;r m&auml;nniskors integritet.</p> Thu, 23 Aug 2018 07:14:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=729228&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2018-08-23T07:14:00Z Vi söker en juridisk projektsamordnare https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=685698&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>Vill du handl&auml;gga fr&aring;gor som g&auml;ller tolkning av svenska och europeiska regelverk f&ouml;r biomedicinsk forskning som anv&auml;nder biobanker och persondata? Vi s&ouml;ker en jurist till en svensk ELSI-helpdesk f&ouml;r biobanksforskare. Ans&ouml;kan senast 20 februari.</p> Tue, 19 Dec 2017 09:24:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=685698&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2017-12-19T09:24:00Z Sannolikhet hjälper inte forskningsdeltagare förstå genetisk risk https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=681096&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>Numeriskt angiven sannolikhet att utveckla sjukdom hj&auml;lper inte alltid forskningsdeltagare att f&ouml;rst&aring; risk. Ist&auml;llet verkar m&auml;nniskor f&ouml;rst&aring; genetisk risk som ett bin&auml;rt koncept: antingen har du risk att utveckla sjukdom, eller inte.</p> Thu, 23 Nov 2017 19:11:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=681096&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2017-11-23T19:11:00Z Rapport från workshop om samarbeten mellan industri och offentligt finansierad forskning https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=669140&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>Europeiska forskningsfinansi&auml;rer st&ouml;djer modeller f&ouml;r samarbeten mellan industri och offentligt finansierad forskning. I november 2016 arrangerades en workshop i Uppsala omkring etiskt uth&aring;lliga partnerskap med fokus p&aring; s&auml;llsynta diagnoser.</p> Wed, 04 Oct 2017 07:20:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=669140&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2017-10-04T07:20:00Z Ny svensk jurist i BBMRI-ERICs ELSI helpdesk https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=629116&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>Från och med 1 februari 2017 tar Santa Slokenberga över efter Moa Kindström Dahlin i BBMRI-ERICs ELSI Common Service.</p> Fri, 03 Mar 2017 07:56:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=629116&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2017-03-03T07:56:00Z B3Africa – halvtidsrapport https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=629114&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>Nu är B3Africa är halvvägs. Under sina första 18 månader tog projektet två viktiga steg: Utvecklingen av en teknisk lösning för biobanksforskning och design av ett kulturkänsligt etiskt och juridiskt ramverk för att skydda provgivare.</p> Fri, 03 Mar 2017 16:55:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=629114&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2017-03-03T16:55:00Z Nytt regelverk för hantering av oredlighet i forskning https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=629108&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>Nyligen presenterades ett betänkande där ett nytt regelverk för att hantera och utreda oredlighet i forskning. En ny lag föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Här presenterar Anna-Sara Lind viktiga nyheter i förslaget.</p> Mon, 06 Mar 2017 07:36:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=629108&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2017-03-06T07:36:00Z Stamceller: en ny typ av biobanksmaterial? https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=626942&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>Stamceller är kanske inte det första vi tänker på som biobanksmaterial. Det finns särskilda biobanker som fokuserar på just stamceller. Och som biobanksmaterial betraktat för de här cellerna med sig etiska och juridiska frågor som skiljer sig från de traditionella.</p> Mon, 06 Mar 2017 07:54:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=626942&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2017-03-06T07:54:00Z CRB-forskare i referensgruppen till den svenska forskningsdatautredningen https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=611556&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>Regeringen har tillsatt en utredning, Forskningsdatautredningen (U 2016:04) i syfte att se över regelverket rörande personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. I referensgruppen till utredningen finner vi tre forskare från CRB: Mats G. Hansson, Anna-Sara Lind and Jane Reichel.</p> Tue, 13 Dec 2016 16:54:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=611556&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2016-12-13T16:54:00Z Ny forskning om hantering av hälsodata i cyberrymden https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=610838&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>Digital teknik gör det möjligt och skapar ett tryck på att använda människors hälsodata för både forskning och kommersiella syften. Vi är på väg att skapa en ”cyberrymd” av hälsodata som måste hanteras på sätt som uppfyller människors krav på styrning, säkerhet och integritet. Samtidigt som det finns behov av att använda data för samhällsnyttan. De här frågorna tas upp i nytt forskningsprojekt som finaniseras av Nordforsk.</p> Fri, 09 Dec 2016 13:16:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=610838&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2016-12-09T13:16:00Z Reglering av genetiska tester som säljs direkt till konsumenter https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=609600&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>Hälso- och sjukvårdstjänster väcker många juridiska frågor och är svåra att reglera. Det handlar inte bara om tjänsternas kvalitet och om att skydda de som använder dem, utan också om kompetens och befogenhet hos de som erbjuder tjänsterna. Här skriver Santa Slokenberga, doktor i juridik, om dessa frågor i ljuset av sin forskning om den europeiska regleringen av genetiska tester som marknadsförs direkt till konsumenter.</p> Wed, 07 Dec 2016 08:54:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=609600&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2016-12-07T08:54:00Z Dataskydd i praktiken – svenska perspektiv https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=592420&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>Lagstiftningsarbetet med att ta fram en dataskyddsförordning inom den Europeiska unionen har nu avslutats sedan förordningen beslutades i april nu i år. Aktiviteten i regeringskansliet har dock inte avstannat. Här kommenterar Anna-Sara Lind följderna för Sverige.</p> Mon, 26 Sep 2016 07:27:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=592420&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2016-09-26T07:27:00Z Riktlinjer om informerat samtycke får IRDiRC-märkning https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=592146&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>En uppsättning riktlinjer för informerat samtycke i internationella forskningssamarbeten omkring sällsynta diagnoser är numera en av IRDiRCs ”Recognized Reources”. Riktlinjerna har utvecklats inom ramen för RD-Connect.</p> Thu, 22 Sep 2016 11:34:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=592146&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2016-09-22T11:34:00Z Workshop om samarbeten mellan industri och akademi https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=592086&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>På senare år har universitet lagt ner mycket möda på att marknadsföra samarbete med industrin. Medicinska fakulteter uppmuntrar sina forskare att använda sig av entreprenörskap, starta företag och inleda formella samarbeten. Tillsammans med RD-Connect och CHIPme bjuder vi in till diskussion om de här frågorna under en två dagar lång workshop. Ämnet är praxis på området och initiativ omkring sällsynta diagnoser den 7-8 november i år.</p> Fri, 23 Sep 2016 08:56:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=592086&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2016-09-23T08:56:00Z ELSI Helpdesk: Vad är det? https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=592082&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>Genom sin så kallade ELSI–grupp ger BBMRI-ERIC svar på etiska, rättsliga, sociala och samhälleliga frågor. ELSI står för Ethical, Legal, and Social Issues som är relaterade till biobankande och biobanks-aktiviteter, bland annat i form av praktiska råd och tolkningar avseende ny lagstiftning. Här ger Moa Kindström Dahlin sin syn på den nya helpdeskfunktion som hon just nu ansvarar för att bygga upp.</p> Thu, 22 Sep 2016 08:43:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=592082&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2016-09-22T08:43:00Z Data Protection Regulation: final result https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=576624&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>Anna-Sara Lind gives us an update on the what the final results of the negotiations for a general data protection regulation in the European Union.</p> Mon, 20 Jun 2016 11:10:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=576624&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2016-06-20T11:10:00Z Både risker och nytta med identifierbara data https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=575568&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>Det finns risker med att hantera persondata i forskning. Deltagare kan komma till skada om de kan identifieras av obehöriga. Men det finns också klara fördelar när det gäller patientsäkerhet, diagnos och behandling om forskare har möjlighet att skilja mellan individer genom att identifiera dem.</p> Tue, 14 Jun 2016 11:05:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=575568&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2016-06-14T11:05:00Z Vad tycker du om genetisk forsking? https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=571454&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>Genetisk forskning är helt beroende av att människor donerar prover och tillåter att genetisk information om dem delas mellan forskargrupper över hela världen. Så att den kan jämföras med data från andra individer. För att ta reda på vad människor faktiskt tycker i de här frågorna lanseras nu en unik studie, YourDNAYourSay, för att ta reda på vad allmänheten tycker och tror om genetisk information.</p> Fri, 27 May 2016 09:33:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=571454&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2016-05-27T09:33:00Z Europeisk genetisk forskning: Fortfarande inte möjligt att få tillbaka individuella resultat https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=565089&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>När det gäller genetisk forskning finns ett växande konsensus kring att deltagare ska erbjudas sina individuella resultat. Det gäller under förutsättning att det finns en solid vetenskaplig grund för informationen de får och att det på något sätt är möjligt att göra något för att undvika att man utvecklar en genetisk sjukdom. Trots det är det inte praxis att lämna ut resultat i europeisk genetisk forskning. Skälen är många. Bland annat saknas både lagstiftning, riktlinjer och resurser som kan göra det möjligt.</p> Mon, 09 May 2016 12:25:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=565089&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2016-05-09T12:25:00Z BBMRI-ERIC behöver ELSI-experter https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=564725&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>BBMRI-ERIC har en ELSI Common Service som är beroende av input från experter. Just nu behöver de din hjälp!</p> Wed, 04 May 2016 13:35:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=564725&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2016-05-04T13:35:00Z Nytt avtal om överföring av personuppgifter till USA https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=553840&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>Det ogiltigförklarade <em>Safe Harbour</em>-beslutet har försatt forskningssamarbeten i en knepig situation. Här ger Jane Reichel, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, en uppdatering om de pågående förhandlingarna.</p> Tue, 15 Mar 2016 13:58:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=553840&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2016-03-15T13:58:00Z Effektivt samtycke för effektiv forskning https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=553574&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>Nya sekvenseringstekniker och den ökade delningen av data i internationella forskningsprojekt utmanar processerna för informerat samtycke. Det ökar komplexiteten och ställer krav på samordning, särskilt när det gäller sällsynta diagnoser.</p> Mon, 14 Mar 2016 12:29:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=553574&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2016-03-14T12:29:00Z Gentester för konsumenter saknar tydlig samtyckesprocess för biobankning och forskning https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=553538&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>Helgenom- och helexomsekvensering håller på att bli både billigare och mer lättillgängligt. Tekniker med hög kapacitet inte är inte längre bara tillgängliga inom forskningen: Idag kan både patienter och konsumenter få hela sitt genom sekvenserat. Men kommersiella gentester är inte helt oproblematiska.</p> Mon, 14 Mar 2016 10:28:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=553538&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2016-03-14T10:28:00Z ELSI kopplar samman juridiken med etiska och sociala frågor https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=514756&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>BBMRI-ERIC är en gemensamt europeisk plattform för biobanksverksamhet och biobanksforskning. En ELSI-grupp har ansvar för de etiska, &nbsp;juridiska och samhälleliga frågor som uppstår inom ramen för arbetet. Moa Kindström Dahlin, doktor i offentlig rätt, står för den rättsliga expertisen i Uppsalas bidrag till gruppen. Här kan du läsa några av hennes reflektioner kring de frågor som aktualiseras.</p> Wed, 09 Dec 2015 10:06:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=514756&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2015-12-09T10:06:00Z Osäker hamn för forskare https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=514740&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>Många europeiska forskningsprojekt har de så kallade Safe harbour-klausulerna som rättslig grund för att kunna skicka och dela data mellan EU och USA. Dessa projekt kan nu hamna i en svår sits när nu EU-domstolen i en dom dragit slutsatsen Safe harbour inte längre är en korrekt rättslig grund för att dela data mellan länderna i EU och USA. &nbsp;</p> Wed, 09 Dec 2015 10:02:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=514740&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2015-12-09T10:02:00Z Hur människor värderar riskinformation https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=514736&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>Den svenska SCAPIS studien identifierar individuella riskfaktorer för hjärt- och lungsjukdom. Men hur uppfattar forskningsdeltagare och patienter risk? Och vad vill de veta? Just nu pågår två doktorandprojekt som undersöker människors preferenser och uppfattningar.</p> Wed, 09 Dec 2015 10:00:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=514736&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2015-12-09T10:00:00Z Vad kan ERIC göra för biobanksforskning? https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=496848&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>Vilken nytta har biobanksforskare av EU:s forskningsstyrningsverktyg ERIC? Svaret på den frågan hittar man i European Journal of Human Genetics där Jane Reichel, Anna-Sara Lind, Mats G. Hansson och Jan-Eric Litton från BBMRI-ERIC ger en analys av nyttan.</p> Wed, 21 May 2014 09:39:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=496848&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2014-05-21T09:39:00Z Data protection update – A word on the legislative process https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=496840&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>On March 12, the European Parliament accepted the Data Protection regulation. When it comes to EU regulation, this is only the beginning of the process. Anna-Sara Lind, Associate Professor of Public Law, gives us her word on the legislative process.</p> Mon, 28 Apr 2014 09:16:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=496840&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2014-04-28T09:16:00Z Trust takes more than guidelines and review https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=496838&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>Research ethics has developed into an extra legal regulatory system. Guidelines serve as steering documents, committees oversee and consent procedures are formal.</p> Fri, 25 Apr 2014 09:14:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=496838&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2014-04-25T09:14:00Z New law for Biobank researchers https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=496836&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>The decision taken by the Swedish Data Inspection Board to stop the Life Gene research project was the point of departure for a lively nationwide debate on the legal criteria for biobank research projects in Sweden. The Data Inspection Board based its decision on the fact that Life Gene’s research purpose was not specific enough: This made it incompatible with the requirements of both the EU Data protection directive and the Swedish Personal Data Act.</p> Fri, 25 Apr 2014 09:13:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=496836&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2014-04-25T09:13:00Z Dealing with genetic risk information https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=496834&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>How do we evaluate and handle genetic risk information? For the coming six years, the Centre for Research Ethics &amp; Bioethics (CRB) will co-ordinate an international research project to support health care, patients and decision makers.</p> Mon, 28 Apr 2014 08:55:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=496834&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2014-04-28T08:55:00Z The principles for sharing https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=496828&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>To improve health care and validate research, we need to provide easier access to samples and data: Access that at the same time is ethical. This is the guiding principle in a new charter for sharing of biospecimens and data published by an international group of researchers in the European Journal of Human Genetics.</p> Tue, 23 Sep 2014 08:49:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=496828&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2014-09-23T08:49:00Z New law for research databases? https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=496826&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>The Swedish Government considers national registries a unique and important resource. But the legal situation for these registries is unclear and could stand in the way of research.</p> Fri, 12 Sep 2014 08:48:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=496826&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2014-09-12T08:48:00Z LifeGene: Case closed? https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=496824&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>The LifeGene project has been heavily discussed among biobank researchers in the last couple of years.&nbsp; The project gave rise to a number of both scientific and legal matters.</p> Mon, 15 Sep 2014 08:47:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=496824&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2014-09-15T08:47:00Z ELSI common service for BBMRI-ERIC https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=496822&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>BBMRI-ERIC is a platform for long term research collaborations between EU countries. Within the platform, groups can develop standards for technical, legal and ethical purposes and set up criteria for biobanks. It could also offer new possibilities for researchers to communicate with policymakers.</p> Mon, 15 Sep 2014 08:43:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=496822&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2014-09-15T08:43:00Z IRDIRC rekommenderar riktlinjer för delning av prover och data https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=496820&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p><img alt="" class="image-right" src="/digitalAssets/496/c_496820-l_1-k_irdic-recommended100.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" />Den internationella “Charter of principles for sharing bio-specimens and data” har fått en recommendation från IRDiRC, ett internationellt konsortium för forskning om sällsynta diagnoser.</p> Mon, 28 Sep 2015 08:08:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=496820&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2015-09-28T08:08:00Z Ny ansats för europeisk dataskyddslagstiftning https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=496818&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p><strong>Den föreslagna europeiska dataskyddsförordningen fortsätter sin resa genom lagstiftningsproceduren. I sommar startar “trilogen” där Rådet, Europaparlamentet och Kommissionen skall försöka förhandla fram en slutversion. Anna-Sara Lind kommenterar här den pågående processen. </strong></p> Mon, 28 Sep 2015 08:06:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=496818&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2015-09-28T08:06:00Z Global research infrastructure for biobanking https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=496814&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>The University of the Western Cape in South Africa just hosted the first meeting of B3Africa – a Horizon2020 CSA Action to bridge European and African biobanking and biomedical research.</p> Sun, 27 Sep 2015 08:03:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=496814&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2015-09-27T08:03:00Z Bioethicists suggest broad consent for biobank research https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=496810&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>It is still unclear what kind of consent should be used when collecting biological samples for future research. Different forms of consent are practiced. This creates another uncertainty: which research is actually permitted with the collected samples?</p> Mon, 28 Sep 2015 07:57:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=496810&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2015-09-28T07:57:00Z Ny bok om reglering av biobanksforskning https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=457680&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p>Biobanksforskning och genomisk information håller på att förändra hur vi ser på hälso- och sjukvården. Det väcker frågor om hur vi ska reglera både forskning och sjukvård. I en bok som kom ut nyligen på Springer förlag höjer flera författare en kritisk röst.</p> Tue, 24 Feb 2015 11:03:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=457680&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2015-02-24T11:03:00Z Research ethics for medicine and the life sciences https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=457678&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p><strong>Research ethics and research integrity is not just following regulation. Researchers<br /> need the ability to identify ethical aspects in their own research. And to do something about them.</strong></p> Tue, 24 Feb 2015 11:01:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=457678&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2015-02-24T11:01:00Z Swedish research database legislation: update https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=457674&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p><strong>Research databases like the Swedish Life Gene project have proven problematic and the Swedish Government has tried to find solutions for collections of samples and data for 'future research', a purpose that is not considered specific enough by the Data Inspection Board.</strong></p> Tue, 02 Jun 2015 09:35:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=457674&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2015-06-02T09:35:00Z Information and law in transition https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=457672&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p><strong>New information and communication technologies have created exciting new possibilities for connecting individuals across borders and continents but also significant legal, ethical and political concerns. </strong></p> Tue, 02 Jun 2015 09:32:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=457672&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2015-06-02T09:32:00Z Genetisk risk: Forskningsdeltagare vet kanske inte vilken information de vill ha https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=442252&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p><strong>Biobanksforskning och genomstudier handlar om att hitta samband mellan våra gener och våra sjukdomar och ibland hittar man oväntad information om enskilda deltagare. Ska de få information om att de har risk för att utveckla sjukdom? Det kan verka som en bra idé att fråga om de vill veta, men en grupp forskare varnar för att skjuta över ansvaret för det beslutet på deltagarna.</strong></p> Mon, 15 Jun 2015 11:28:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=442252&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2015-06-15T11:28:00Z Trust based consent looks promising https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=442246&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true <p><strong>Finding a model for informed consent that protects the integrity and interests of participants, future patients and researchers isn't easy. Recently, a group in Milano tested a trust based consent that I think looks promising. </strong></p> Tue, 02 Jun 2015 11:25:00 GMT https://www.crb.uu.se/publikationer/biobank-perspectives-sv/text?tarContentId=442246&rssTarget=457466&rssTitle=Biobank%20Perspectives%20-%20Nyhetsbrev%20om%20etik%20och%20juridik&newsDetailSiteNodeId=143750&newsListSiteNodeId=123078&showLeadIn=true 2015-06-02T11:25:00Z